Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lý

 HOME TÌM HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   HÌNH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006   NỮ THẦN ISIS


1_ Tạo tình huynh đệ đại đồng trong nhân loại không phân biệt nòi giống, giai cấp, tôn giáo, tín ngưỡng và nam nữ.

2_ Khuyến khích nghiên cứu, đối chiếu khoa học, triết học, và tôn giáo.

3_ Nghiên cứu những luật tự nhiên chưa giải thích được và những quyền năng còn ẩn tàng nơi con người.

 

 

  


  


 


 
 Nhân dịp năm mới, thân chúc quý độc giả và bằng hữu một năm mới  bình an, vạn sự tốt lành.

Khi cuộc hành hương của con người chấm dứt và đạt được sự giải thoát khỏi mọi trói buộc thì cũng là sự vắng bóng của cái tôi.  BLAVATSKY.

Động cơ đúng, động cơ không vị kỷ về sự mưu tìm tự tri thì thuộc về tri thức chứ không liên quan đến cái tôi. Sự tự tri đáng để tìm kiếm bởi vì nó là tri thức, chứ không phải bởi nó liên quan đến cái tôi. Điều kiện cần thiết chính để đạt tự tri là tình yêu thương tinh khiết. Tìm kiếm tri thức cho tình yêu tinh khiết, và tự tri rồi thì sự cố gắng sẽ được vinh danh, trao vương miện. (Practical Occultism- Blavatsky)

Hãy diệt lòng tham vọng, nhưng sống như người đầy tham vọng.
Hãy diệt lòng ham sống, nhưng sống như người ham sống.
Hãy diệt lòng ham sung sướng, nhưng sống như người ham sung sướng.

Cái Trí là tay đại phá hoại Sự Thật. (Tiếng Nói Vô Thinh)

-Thông Thiên Học là khoa học về sự sống, là nghệ thuật sống.

Hãy để cho Hồn bạn lắng tai nghe mọi tiếng đau khổ, như bông sen nở lớn để hứng ánh sáng mặt trời buổi ban mai.

5.- Hãy diệt mọi ý thức chia rẽ. (Kill out all sense of separateness)
Chú giải : Bạn chớ tưởng là bạn có thể sống riêng biệt với những kẻ hung dữ, hạng người điên dại. Họ chính là bạn đó, mặc dầu họ ở trình độ kém hơn người bạn hoặc vị Thầy của bạn. Nhưng nếu bạn để nảy sinh cái ý nghĩ bạn không liên đới với một điều nào hoặc một tội lỗi nào tức là bạn tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc bạn vào điều đó hoặc người đó, cho đến ngày nào tâm hồn bạn nhận thấy rằng nó không thể sống riêng rẽ được. Bạn hãy nhớ rằng tội lỗi và nhục nhã của đời là tội lỗi và nhục nhã của bạn, bởi vì bạn là một phần tử của thế gian; nghiệp quả của bạn dệt chung và không thể tách rời Đại Nghiệp Quả được. Trước khi bạn được giác ngộ, bạn phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như chỗ sạch. Như thế bạn hãy nhớ rằng cái áo dơ mà bây giờ bạn nhờm gớm có thể là cái áo của bạn bữa qua hoặc bữa mai. Nếu bạn tỏ vẻ ghê sợ, thì khi nó đặt lên vai bạn, nó sẽ càng bó chặt lấy bạn hơn. Kẻ nào có lòng tự kiêu về đức hạnh của mình tức là dọn cho mình một chỗ trong vũng bùn nhơ. Bạn tránh, vì đó là điều nên tránh chớ chẳng phải để giữ cho bạn được trong sạch.
(Ánh Sáng Trên Đường Đạo)
xem tiếp

Bài Mới

Hóa Học Huyền Bí Chương 14   A.Besant & Leadbeater

Phương Pháp Của Nghiệp Quả  C. W. Leadbeater

Huyền Bí Học Và Hôn Nhân   C. W. Leadbeater

Thể Xác (trích đời Sống Nội Giới)  C. W. Leadbeater

 

 

Việc Theo Đuổi Tri Thức   Radha Burnier

Tri Thức Thực Hành  Radha Burnier

Mang Theo Kiến Thức Quá Khứ  C. W. Leadbeater

Dòng dõi Gốc và Đám Con Cháu A. Besant và C. W. Leadbeater

Hội Thông Thiên Học Là Gì  C. W. Leadbeater

Những Nguyên Lý Cơ Bản Về TTH Chương 4  C.Jinarajadasa

Thư Của Chân Sư Minh Triết Tập 1 p 6   C.Jinarajadasa

 

 

Chương XX Phân Chủng Thứ 5  A.Besant và Leadbeater

Biết Có Nghĩa Là Thương   Radha Burnier

Trích Dẫn Về Chiến Tranh  Krishnamurti

Các Huấn Điều Của Những bậc Huấn Sư  N. SRI RAM

Thành Thị Tân Thời  C. W. Leadbeater

 

Hóa Học Huyền Bí Chương 13 A.Besant & Leadbeater

Thư Của Các Chân Sư Minh Triết Tập 1 P5 Jinarajadasa

Một Con Đường Bất Tận   Tim Boyd

Kẻ Phạm tội và Tội Lỗi     Radha Burnier

Tai Sao Tham Thiền         Celil Messer

Nghiệp Quả Của Loài Thú  C.W.Leadbeater

 

Chân Sư Và Đạo Sư   Radha Burnier

Minh Triết Thực Hành Cho Thế Giới Ngày Nay  Linda Oliveira 

Thông Thiên Học Và Chiến Tranh  Arundale

Phân Chủng Thứ Tư  A. Besant và C. W. Leadbeater

Những Nguyên Lý Cơ Bản TTH Chương 3  Jinarajadasa

Phật Tịch Diệt Vì Ăn Thit Heo Rừng

 

Thư Của Chân Sư Minh Triết tập 1 p4  Jinarajadasa

Hóa Học Huyền Bí Chương 12  Besant & Leadbeater

Thiền Định Chân Kinh   Blavatsky

Phân Chủng Thứ Ba-Giống Người Ba Tư

Trụ Sở Trung Ương Của Hội TTH ở Adyar Burrnier

Đủ Thú Nghiệp Quả   Leadbeater

 

Sự Tiến Hóa Tinh Thần  Tim Boyd

Sự Chết Và Trường Sinh Bất Tử   Radha Burnier

Tưởng Nhớ Krishnamurti  Krishna phỏng vấn R.Burnier

Tưởng Nhớ Bà Radha Burnier   Pablo Sender

 

Hóa Học Huyền Bí Chương 11  Leadbeater & Annie Besant

Thư Của Chân Sư Minh Triết Tập 1 p3

C. JINARĀJADĀSA

Những Nguyên Lý Cơ Bản Của TTH Chương 2

C. JINARĀJADĀSA

J. Krishnamurti  Theosophist 1986

Giống Thứ Sáu Và Thứ Bảy  Blavatsky

Phân Chủng Thứ Nhì Người Ả Rập 

Annie Besant & C. L. Leadbeater

 

Thư Của Chân Sư Minh Triết Tập 1  tiếp theo

Hóa Học Huyền Bí Chương 10 C.Jinarajadasa

Thế Nào là TTH hay MTTL?  Annie Besant

Truyền Thuyết Phật Ăn Thịt Heo Rừng  Blavatsky

Tàn Tích   Leadbeater

Mộng Du   Leadbeater

Đế Quốc Aryen và nền văn minh của nó thời ban sơ

 

Tri Thức Chân Chính  Radha Burnier

Những Nguyên Lý Cơ Bản

Của TTH Chương I. JINARĀJADĀSA

Xây Dựng Thành Thị Lớn A.Besant và C. L. Leadbeater

Nghĩa Địa   C. W. Leadbeater

 

Thư Của Chân Sư Minh Triết Tập Một  C. JINARĀJADĀSA

Hãy Diệt Trừ Tham Vọng   Radha Burnier

Người Ta Nên Sống Bao Lâu  Radha Burnier

Mối Quan Hệ Của Người Chết Với Trần Thế  C. W. Leadbeater

Những nguyên Lý Cơ Bản Của TTH  C. JINARĀJADĀSA

Hóa Học Huyền Bí Chương 9  C. JINARĀJADĀSA

 

 

Vấn Đề Chơn Sư Và Đệ Tử

Tiến Hóa Hay Ích Kỷ   Radha Burnier

Sự Si Mê Của Ngôn Từ   Radha Burnier

Hội Nghị Ở Adyar   Radha Burnier

Kết Quả Của Sự Lừa Gạt   C. W. Leadbeater

Điều Thực Tiễn Là Gì  Radha Burnier

Ba Con Đường Dẫn Đến Chân Lý  C. W. Leadbeater

 

Hóa Học Huyền Bí Chương 8 C. W. Leadbeater & Annie Besant

Hãy Để Cho Con Tim Ngỏ Lời  Radha Burnier

Lực Sắp Tới Nó Có Thể Có Hay Không  Blavatsky

Mở Đầu Căn Chủng Thứ Năm Annie Besant và C. L. Leadbeater

 

Các Thần Lực  Blavatsky

Phân Chủng Thứ Sáu Của Giống Dân Aryan  A.E.POWELL

Hóa Học Huyền Bí Chương 7  Leadbeater & Annie Besant

Thư Của Các Chơn Sư Minh Triết Tập 1  JINARĀJADĀSA

 

Trang Bài Vở  bấm vào trang Bài Vở đọc thêm

Radha Burnier 1923- 2013

Bà Radha Burnier Hội trưởng Hội Thông Thiên Học Thế Giới đã qua đời vào ngày 31 tháng 10 năm 2013 tại Adyar.

 

Có một diễn biến đáng ghi nhớ trong nhiệm kỳ Hội trưởng của bà Radha Burnier là việc làm mới lại sự tiếp xúc giữa Hội Thông Thiên Học với Krishnamurti.

Tiểu Sử Bà Radha Burnier

Krishnamurti và Thông Thiên Học  Radha Burnier 

Thông Điệp Của Krishnamurti   C. Jinarājadāsa

Krishnamurti Như Tôi Biết   Radha Burnier

Krishnamurti và TTH và Hội TTH    Radha Burnier 

 

-Giống như khi thấy bóng trăng trong vũng, hồ, ao, khiến ta cho rằng có nhiều mặt trăng. Tương tự, chúng ta có thể nghĩ rằng khoảng không gian trong căn phòng khác biệt với khoảng không gian trong cái hộp, nhưng thực tế không gian chỉ là một. Một ngày kia phòng bị kéo sập, hộp bị phá hủy, nhưng không gian vẫn là duy nhất và vô hình. (Sự Sống Và Sự Chết- Radha Burnier)

 

-Niết Bàn là nơi triệt tiêu cái tôi.

-Nền tảng TTH – cốt lõi của đời sống tinh thần -là sự vắng bóng cái tôi.

-Nền tảng phát sinh ra mọi đức tính là vắng bóng cái ngã.

-Điều quan trọng là phải nắm bắt được điều là không có gì khác thiết yếu bằng vô ngã, không có cái tôi; mọi thứ khác đều liên quan đến sự việc này.   (Lá thư số 6 Radha Burnier)

 

Thông Thiên Học là Khoa Học của linh hồn.

Thông Thiên Học là Minh Triết Cổ Truyền được trình bày lại theo thời đại hiện nay
 

Phương pháp có khác nhau, tư tưởng có khác nhau, cách thức có khác nhau, thì việc làm của chúng ta mới linh động chớ không suy giảm, miễn hành vi ấy có tình thương dẩn dắt và lòng nhân ái xét soi. (Annie  Besant)

xem tiếp
 

Hội Thông Thiên Học là một tổ chức quốc tế, với ý nghĩa rộng rãi của từ, mà hội viên thuộc tất cả các giống dân, tín ngưỡng và ý kiến khác nhau nhưng họ hợp tác làm việc với nhau cùng chung một mục đích: sự tiến bộ của nhân loại - Nhưng với danh nghĩa là Hội, Hội hoàn toàn không thuộc về bất cứ quốc gia nào hoặc  đảng phái chính trị nào.
Về phương diện Hội, họ chỉ có thể hành động tập thể cho các vấn đề chung có liên quan với Thông Thiên Học; về phương diện cá nhân, họ được hoàn toàn tự do để theo tư tưởng và hành động chính trị riêng biệt, miễn hành động đó đừng đi ngược lại nguyên lý của Thông Thiên Học và không có điều hại nào cho chính Hội Thông Thiên Học.
(Bí Quyết Thông Thiên Học, H. P. B
.)


-Nếu mọi viên sỏi đều trở thành một viên hồng ngọc vô giá thì viên sỏi và hồng ngọc ắt có giá trị giống như nhau.

-Mọi người đều nghĩ rằng sự khôn ngoan của mình là hoàn hảo, cũng như mọi bà mẹ đều cho rằng con của mình là đẹp nhất.

-“Con tôi là của tôi, tài sản này là của tôi”: một kẻ điên rồ bị giằn vật vì những tư tưởng như thế. Bản thân y còn chưa thuộc về y chứ đừng nói tới con cái và của cải.

-Bánh xe hi sinh có trục là Tình Thương, lốp là Hành Động và căm là Tình Huynh Đệ.

-Thông Thiên Học không phải là việc thu tóm quyền lực dù là về mặt thông linh hay trí tuệ, mặc dù cả hai quyền năng đó đều phục vụ cho Thông Thiên Học.

-Thông Thiên Học cũng theo đuổi hạnh phúc như người ta thường hiểu về từ ngữ này. Đó là vì bước đầu tiên của nó là sự hi sinh, còn bước thứ nhì là sự từ bỏ.

-Thông Thiên Học là khoa học về sự sống, là nghệ thuật sống.

-Thông Thiên Học là hiện thể của tinh thần mang lại sự sống; do đó không một điều gì mang tính giáo điều có thể thuộc về Thông Thiên Học.

-Ngay cả trong rừng rậm cô liêu, tội lỗi vẫn chiến thắng kẻ không thánh thiện; kềm chế được giác quan ở ngay chính nhà mình mới là tu khổ hạnh vậy.(Châu Ngọc Đông Phương) 
  
                

Xin dắt tôi từ cõi gỉa đến cõi CHƠN,
Xin dắt tôi từ chỗ tối tăm đến nơi SÁNG SUỐT,
Xin dắt tôi từ cửa tử đến cõi TRƯỜNG SANH BẤT TỬ.
(Dưới Chơn Thầy)


Cái Trí là tay đại phá hoại Sự Thật. (Tiếng Nói Vô Thinh)


Hãy diệt lòng tham vọng, nhưng sống như người đầy tham vọng.
Hãy diệt lòng ham sống, nhưng sống như người ham sống.
Hãy diệt lòng ham sung sướng, nhưng sống như người ham sung sướng.


5.- Hãy diệt mọi ý thức chia rẽ. (Kill out all sense of separateness)

Chú giải : Bạn chớ tưởng là bạn có thể sống riêng biệt với những kẻ hung dữ, hạng người điên dại. Họ chính là bạn đó, mặc dầu họ ở trình độ kém hơn người bạn hoặc vị Thầy của bạn. Nhưng nếu bạn để nảy sinh cái ý nghĩ bạn không liên đới với một điều nào hoặc một tội lỗi nào tức là bạn tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc bạn vào điều đó hoặc người đó, cho đến ngày nào tâm hồn bạn nhận thấy rằng nó không thể sống riêng rẽ được. Bạn hãy nhớ rằng tội lỗi và nhục nhã của đời là tội lỗi và nhục nhã của bạn, bởi vì bạn là một phần tử của thế gian; nghiệp quả của bạn dệt chung và không thể tách rời Đại Nghiệp Quả được. Trước khi bạn được giác ngộ, bạn phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như chỗ sạch. Như thế bạn hãy nhớ rằng cái áo dơ mà bây giờ bạn nhờm gớm có thể là cái áo của bạn bữa qua hoặc bữa mai. Nếu bạn tỏ vẻ ghê sợ, thì khi nó đặt lên vai bạn, nó sẽ càng bó chặt lấy bạn hơn. Kẻ nào có lòng tự kiêu về đức hạnh của mình tức là dọn cho mình một chỗ trong vũng bùn nhơ. Bạn tránh, vì đó là điều nên tránh chớ chẳng phải để giữ cho bạn được trong sạch.
(Ánh Sáng Trên Đường Đạo)
xem tiếp


58. Bạn không thể nào đi trên đường Đạo, nếu chính bạn chưa trở nên con Đường đó (32).

59. Hãy để cho Hồn bạn lắng tai nghe mọi tiếng đau khổ, như bông sen nở lớn để hứng ánh sáng mặt trời buổi ban mai.

60. Bạn chớ để nắng gắt làm khô một giọt nước mắt đau khổ nào, trước khi bạn lau ráo lụy cho cặp mắt của người buồn khổ.

61. Bạn hãy để cho tất cả nước mắt của thế gian rơi vào lòng bạn, đọng lại ở tim bạn, chớ không khi nào chùi đi, trước khi nguyên nhân gây đau khổ tiêu tan.

62. Hỡi con người có tấm lòng từ bi, những giọt nước mắt đó là những suối nước tưới mát cánh đồng từ thiện bất diệt. “Chính nơi miếng đất đó trổ được bông nửa đêm của Phật (33), thứ bông này còn khó tìm, khó gặp hơn bông cây Vogay. Ðó là hột giống để thoát ly đường sanh tử. Nó tách riêng vị La Hán ra ngoài vòng tranh đấu và tham vọng, nó dắt người băng ngang qua những cánh đồng của Thực Tại để đến nơi an lạc, chân phúc, chỉ thấy được nơi cõi Tịch Mịch, Hư Vô. (Tiếng Nói Vô Thinh)  xem tiếp

 

Bạn hãy nhớ rằng: mọi sự khổ não trên thế gian đều là tạm thời, bổn phận của bạn phải luôn luôn vui vẻ và giữ lòng thanh tịnh.

Bởi vì chính bạn với Đường Ðạo phải trở nên một. Đường Đạo tức là bạn. Bạn bước trên Ðường Đạo mà không cần nghĩ tới nó, và bạn cũng không thể rời nó được nữa. Bạn là Chơn Thần, bạn đã quyết định như vậy. Nếu bạn lìa bỏ nó tức là bạn lìa bỏ chính bạn vậy.

Có minh triết bạn mới có thể giúp đời, còn ý chí để dắt dẫn sự minh triết, và từ ái lại gây ra ý chí. Ấy là những điều kiện mà bạn cần phải có. Ý chí, minh triết, từ ái là ba trạng thái của Ðức Thượng Ðế. Nếu bạn muốn hiến mình phụng sự Ngài, thì bạn phải biểu lộ ba trạng thái ấy trong thế gian này. (Dưới Chân Thầy)   xem tiếp


Để làm quen với  quan niệm của Thông Thiên Học  mời các bạn đọc những tác phẩm sau:
Thông Thiên Học Dẫn Giải

Thông Thiên Học Khái Lược
Thông Thiên Học Giảng Lược
Thông Thiên Học Là Gì

Chân Nhân Và  Các Hạ Thể 


Những Tài Liệu Nghiên Cứu :

Bí Quyết Thông Thiên Học

Dưới Chân Thầy
Giáo Lý Bí Truyền 
Nữ Thần Isis Lộ Diện
 

Books- Usa

Magazines-USA


THÔNG THIÊN HỌC THẾ GIỚI  www.ts-adyar.org   
THÔNGTHIÊN HỌC HOA kỲ     www.theosophical.org


Hội Thông Thiên Học Ðược Thành Lập 7-11-1875
Bởi Bà Helena Petrovna Blavatsky Và Ông Henry Steel Olcott
  
The Theosophical Society Adyar, Chennai 600020, India Phone: 91-44-4912815 


Bản quyền   Copyright  @ www.thongthienhoc.com  2001
Mọi bản sao hay trích dẫn kính xin quí vị đề rõ nơi xuất xứ chân thành cám ơn.
Xin giữ nguyên bản. Mọi sự liên hệ xin  liên lạc e-mail sau:  
nhusee@yahoo.com

 

  


 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   

 HOME TÌM HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   HÌNH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS