Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS


MỘNG DU

Trích SINH HOẠT NỘI GIỚI I

C.W.LEADBEATER

MỘNG DU

Các bạn thắc mắc xem đâu là nguyên nhân của mộng du. Tôi chưa bao giờ có cơ hội quan sát một trường hợp mộng du, do đó tôi không thể nói bằng kiến thức trực tiếp nhưng do đọc những bài tường tŕnh về những trường hợp ấy, tôi tưởng tượng rằng hiện tượng này có thể do nhiều nguyên nhân khác hẳn nhau gây ra. Có những trường hợp trong đó dường như chơn ngă có thể tác động trực tiếp hơn đối với xác phàm trong khi vắng mặt các hiện thể trung gian là thể vía và thể trí - có những trường hợp trong khi ngủ người ta có thể làm thơ hoặc vẽ tranh vượt xa năng lực của ḿnh khi đang thức tỉnh.

C̣n những trường hợp khác, trong đó hiển nhiên là ư thức mờ nhạt cố hữu trong thể xác làm việc mà không bị chính con người kiểm soát, sao cho nó thực thi những hành vi hoàn toàn vô nghĩa hoặc tiến hành trong một chừng mực nào đấy cái ư tưởng thống trị trong thể trí trước khi nó ngủ thiếp đi. Thuộc loại này là chuyện những người giúp việc nửa đêm thức dậy đốt đèn lên hoặc người coi ngựa thắng yên cương cho ngựa trong khi chúng ngủ v.v. . .

Lại nữa, có những trường hợp mà một trí thông tuệ bên ngoài cho dù nhập xác hay thoát xác đă vớ lấy cơ thể của người đang ngủ rồi sử dụng nó cho mục tiêu của ḿnh. Điều này rất có thể xảy ra đối với người được gọi là đồng cốt nghĩa là có các thể tinh vi được nối kết với nhau lỏng lẻo hơn nhiều so với thông lệ, do đó chúng dễ tách rời nhau hơn; nhưng kỳ lạ thay dường như cũng có một loại mộng du trong t́nh trạng ngược hẳn lại khi các thể gắn bó với nhau chặt chẽ hơn thông lệ sao cho khi người ta tự nhiên là viếng thăm một địa điểm gần kề nào đấy bằng thể vía th́ y cũng mang theo thể xác bởi v́ hai thể này không hoàn toàn tách rời khỏi nhau được. Mộng du có lẽ cũng liên quan tới trọn cả vấn đề phức tạp là đủ thứ tầng lớp tâm thức nơi con người mà trong hoàn cảnh b́nh thường không biểu lộ ra được.


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS