Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

PHẬT TỊCH DIỆT V̀ ĂN THỊT HEO RỪNG

Trích GLBT quyển 5

Tác giả Blavatsky

TIẾT 8, Chú thích cuối trang 105PHẬT TỊCH DIỆT V̀ ĂN THỊT HEO RỪNG

Theo lịch sử phàm tục, Đức Phật Thích Ca đă tịch diệt khi thọ được bát tuần, và đă thanh thản an giấc ngàn thu giống như một vị đại thánh (như Barthélemy St. Hilaire đă tŕnh bày như thế đấy). Lối thuyết giải Nội môn và chân chính không hề giống như thế; nó tiết lộ chân ư nghĩa của phát biểu phàm tục và ẩn dụ tŕnh bày rằng Đức Phật Thích Ca đă tịch diệt một cách thật không thi vị v́ bội thực thịt heo mà Tsonda đă nấu cúng dường ngài. Các Đông phương học giả chẳng bao giờ thắc mắc xem làm thế nào mà một Đấng đă dạy rằng sát sinh là một trọng tội, và luôn luôn ăn trường trai lại có thể chết v́ tội bội thực thịt heo. Một vài vị (cũng như nhiều nhà truyền giáo từ thiện hiện nay ở Tích Lan) đă tha hồ đùa cợt sự kiện giả dụ này. Sự thật đơn giản là cơm và thịt heo nêu trên toàn là có tính cách ẩn dụ. Cơm tượng trưng cho “trái cấm” giống như “trái táo” của Eve, và có nghĩa là tri thức Huyền linh đối với người Trung Quốc và Tây Tạng; c̣n thịt heo tượng trưng cho giáo lư Bà la môn - trong Hóa thân đầu tiên, Vishnu đă khoác lấy h́nh dạng một con heo rừng để nâng đất lên cao trên mặt nước không gian. Do đó, Đức Phật không hề tịch diệt v́ bội thực thịt heo mà v́ Ngài đă tiết lộ một vài điều bí nhiệm của Bà la môn giáo. Sau đó, v́ thấy sự tiết lộ đă có những tác dụng tai hại đối với một vài kẻ không xứng đáng, nên thay v́ nhập Niết Bàn, ngài lại bỏ xác phàm trong khi vẫn lẩn quẩn bên cạnh những người sống để giúp cho nhân loại tiến bộ. V́ thế cho nên, ngoài những sư bao dung khác, Ngài c̣n thường xuyên đầu thai trong hàng ngũ Đạt lai Lạt ma và Ban thiền Lạt ma. Đó là các giải thích Nội môn. Sau này ta sẽ bàn tỉ mỉ hơn cuộc đời của Đức Phật Thích Ca.

      TRUYỀN THUYẾT PHẬT ĂN THỊT HEO RỪNG

Trích Giáo Lư Bí Truyền quyển 2

Trong truyền thuyết nội môn Phật giáo có một giai thoại kỳ lạ. Tiểu sử ẩn dụ ngoại môn của Đức Phật Thích Ca cho rằng Đấng Thế tôn tịch diệt v́ bội thực thịt heo và cơm, đó thật là một kết cuộc phàm tục chẳng có ǵ là trang nghiêm. Người ta giải thích điều này như là đề cập một cách ẩn dụ tới việc Ngài đă được sinh ra trong Thiên kiếp “Heo rừng”, (tức Varāha Kalpa) khi Vishnu khoác lấy h́nh hài của con thú này để kéo Trái đất ra khỏi “Nước của Không gian”. Nay v́ người Bà la môn trực tiếp thoát thai từ Brahmā và có thể nói là đồng nhất hóa với Ngài, và v́ họ đồng thời cũng là kẻ thù bất cộng đái thiên của Đức Phật và Phật giáo nên chúng ta mới có ẩn dụ kỳ cục này. Bà la môn giáo (của kiếp Heo rừng tức Varāha Kalpa) đă tàn hại Phật giáo ở Ấn Độ và đă quét sạch nó ra khỏi xứ sở này, do đó; người ta mới nói rằng Đức Phật, được đồng nhất hóa với triết thuyết của Ngài, tịch diệt v́ ăn thịt heo rừng. Chỉ riêng cái ư tưởng là Đấng đă lập nên phép ăn chay nghiêm nhặt nhất và cấm sát sinh – kiêng ăn cả trứng v́ nó là vận cụ của cuộc sống tiềm tàng trong tương lai – mà lại tịch diệt v́ bội thực thịt, cũng đủ mâu thuẫn một cách vô lư rồi, và nó đă từng làm điên đầu nhiều học giả Đông phương. Song lối thuyết minh này, khi vén màn bí mật được ẩn dụ, cũng giải thích được tất cả những ǵ c̣n lại. Tuy nhiên, Varāha không những là con Heo rừng, mà trước hết h́nh như c̣n có nghĩa là một con vật sống trên hồ trước thời đại hồng thủy “vẫy vùng trong nước một cách khoái chí” (Vāyu Purāna). 


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS