Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS


THÔNG THIÊN HỌC VÀ CHIẾN TRANH
 Mục Đích Cao siêu Của Chiến Tranh.
Arundale
Bản dịch: www.thongthiemhoc.com

THÔNG THIÊN HỌC VÀ CHIẾN TRANH
 Mục Đích Cao siêu Của Chiến Tranh

Chúng ta nói về chiến tranh thường chỉ giới hạn ở lănh vực loài người và trong ṿng lănh vực loài người. Nói một cách thực tế rốt ráo, các cuộc chiến tranh xảy ra giữa con người chẳng qua là những triệu chứng của cuộc chiến tranh toàn cầu, đó là một phương thức của quá tŕnh tiến hóa. Thế giới chưa bao giờ không có chiến tranh kể cả trong thời kỳ được gọi là ḥa b́nh. Tinh thần chiến tranh là một phương thức phát triển, và dù chúng ta có chống đối theo hay không, chúng ta vẫn không ngừng tham gia vào nó.

Tôi nghĩ rằng đa số cuộc sống của chúng ta - phần lớn cuộc sống của chúng ta - là kết quả của chiến tranh. Săn bắn là một phương thức chiến tranh đối với lănh vực của loài vật. Mổ xẻ động vật cũng như thế. Cũng vậy, việc giết động vật để hiến tế, làm thức ăn hoặc trang sức cho cá nhân (cũng vậy), cũng là h́nh thức của chiến tranh.

Bất cứ khi nào chúng ta tạo ra những vật thể xấu xí bằng bất cứ chất liệu ǵ, chúng ta đang gây chiến với các lănh vực có liên quan đến nó. Một ṭa nhà xấu xí hoặc một h́nh thức xấu xí dưới bất kỳ loại h́nh nào cũng là một tượng đài chiến thắng của cái xấu trước cái đẹp. Cả thế giới đang ngổn ngang những tượng đài chiến thắng của sức mạnh trước lẽ phải, sự chiến thắng của cái xấu trước cái đẹp.

Những cuộc chiến tranh tồi tệ nhất của thế giới, cho đến nay đối với lănh vực loài người, không phải là những cuộc chiến tranh quá to tát như chúng ta đă có hai mươi lăm năm trước hoặc như chúng ta đang có ngày nay, nhưng sự chuyên chế, bất công và áp bức giữa chủng tộc này với chủng tộc khác, quốc gia này với quốc gia khác, đức tin này với đức tin khác, một giai cấp hay cộng đồng và giai cấp khác nữa, cũng như giữa người giàu và người nghèo.

Tất cả những điều này đều là những cuộc chiến luôn diễn ra, nhưng chúng ta không nh́n nhận chúng là chiến tranh, v́ một lư do đơn giản là cái gọi là nền văn minh của chúng ta bao dung chúng, tôn trọng chúng, tuyên bố chúng hoặc không phải là chiến tranh hay những cuộc chiến tranh chính nghĩa thực sự.

V́ vậy, chúng ta chiều theo chúng theo sự hài ḷng của chúng ta, không chỉ không có bất kỳ sự phản đối nào từ một phần của dư luận, mà bằng kiến thức hầu hết của mọi người khác, (chỉ trừ một số ít ra) th́ tất cả đang bận làm như chúng ta đang làm, đang bận rộn giết chóc, gây tổn thương, bắt bớ, bởi v́ đa số không biết ǵ khá hơn.

Thật vô lư khi tưởng tượng rằng chiến tranh đang xảy ra với chúng ta có thể là cuộc chiến cuối cùng nếu nó phá hủy cái mà chúng ta hài ḷng gọi là Chủ nghĩa Hitler. Hitler chỉ là một phiên bản phóng đại của hầu hết chúng ta, chỉ là đa số chúng ta đặt ra những từ ngữ quái dị mà thôi. Chúng ta tạo ra hàng rào phẫn nộ chống lại sự đối xử của Hitler đối với người Do Thái, chống lại các trại tập trung của Hitler, chống lại sự áp bức tàn nhẫn của Hitler đối với tất cả những ai có thể trở thành đối tượng sức mạnh của y.

Chúng ta đă đúng khi tạo ra rào cản, và cuộc chiến này, tuy khủng khiếp, nhưng nó không chấm dứt cho đến khi y không c̣n là mối đe dọa mà y đă từng và vẫn làm.

Nhưng mục đích cao siêu của chiến tranh là sự điều chỉnh - sự điều chỉnh của thế giới đang phát triển và của cá nhân đang phát triển đối với cuộc sống lớn hơn mà trong đó thế giới và anh ta phải thường xuyên bước vào. Các chủng tộc, quốc gia và tín ngưỡng, cũng như các cá nhân, phải tham gia vào sự điều chỉnh này nếu họ muốn t́m được lợi ích từ chiến tranh mà ngày nào đó sẽ không có chiến tranh.

Các chủng tộc phải tôn trọng sự vĩ đại của nhau. Các quốc gia phải công nhận giá trị lẫn nhau.

Niềm tin phải trân trọng sự tôn nghiêm của nhau Và các cá nhân phải biết rằng Chúa chỉ có một gia đ́nh vĩ đại, trong đó cư dân của mỗi vương quốc thiên nhiên là những đứa con yêu quư của Ngài

Nếu một sự điều chỉnh mạnh mẽ như vậy có thể đạt được, không chỉ phải có chiến tranh đang xảy ra bây giờ, mà c̣n phải có những cuộc chiến tranh trong mỗi chủng tộc, mỗi quốc gia, mỗi đức tin, mỗi cá nhân, một cuộc chiến kết thúc sẽ là chiến thắng của một sự sống cao thượng hơn.

Cá nhân phải bắt đầu với chính ḿnh. Nếu một ngày nào đó không c̣n chiến tranh nữa, mỗi cá nhân phải thấy rằng anh ta ít chiến tranh với những người khác và chiến tranh nhiều hơn với bản thân già cỗi, lỗi thời của ḿnh, để khi đốt nó trên giàn hỏa thiêu của sự hoàn thành, anh ta trở nên sẵn sàng mặc lấy một bản ngă tốt hơn cho sự trú ngụ của Đấng Thiêng Liêng của ḿnh.

Vinh danh cho tất cả những người chiến đấu cho tự do và công lư, quân đội của Anh, của Ba Lan và của Pháp! Thực vậy như thế họ đang đốt cháy đi cái ô trược của ḿnh nếu có và ô trược của thế gian và cả thế giới. Nhưng vẫn vinh dự nhiều hơn đối với cá nhân, cho dù y có thực sự được ghi danh vào những đội quân này hay không, người ghi danh cho chính ḿnh dưới lá cờ Huynh Đệ Đại Đồng, chiến đấu chống lại sự ngoan cố của bản chất thấp hơn của ḿnh, và các quy tắc sống lỗi thời của công chúng, và không gây chiến với các anh em của ḿnh ở bất cứ đâu.

Chẳng hạn như anh ta là những người đang làm thế giới an toàn theo T́nh Huynh Đệ Đại Đồng, đó chính là sự bắt đầu và sẽ kết thúc của nó. Họ là những chiến sĩ thực sự, và bởi v́ họ đă học cách chinh phục chính ḿnh, họ đă trở nên phù hợp để chinh phục thế giới v́ ḥa b́nh và hạnh phúc.

Nhưng cho đến khi bất kỳ tội lỗi nào khác c̣n tồn tại, th́ cái ác của cuộc sống giữa người với người cũng phải tồn tại, v́ chỉ có một Tội Lỗi Ác Độc duy nhất, và tinh thần của nó cũng cần được thể hiện trong các cuộc chiến tranh mà chúng ta đă quen nh́n là chiến tranh. Dưới Chân Lư của Sự Hợp Nhất của Sự Sống, trên thực tế bất cứ một chỗ nào bịnh tật th́ khắp mọi nơi bịnh tật. Bất cứ một nơi nào sinh ra tội lỗi th́ khắp mọi nơi tội lỗi. Chỉ có sự từ bỏ cái sai hoàn toàn mới có thể mang lại chiến thắng cuối cùng cho Cái đúng.

Tốt nhất là chúng ta nên chống lại cái sai ở bất cứ nơi nào chúng ta có thể nhận thức được nó. Tốt hơn là chống lại cái sai ở bất cứ đâu c̣n hơn là hoàn toàn không chống lại cái sai. Tốt hơn là nên chống lại Hitler và sự đáng sợ của hắn, mặc dù chúng ta có thể hoàn toàn mù tịt về sự thật rằng trong chúng ta cũng có sự sợ hăi. Nếu chúng ta tấn công bệnh tật bất kỳ ở đâu, chúng ta đang tấn công nó ở khắp mọi nơi.

Nhưng chúng ta không bao giờ có thể giải phóng thế giới khỏi tinh thần Hitler, thứ mà tôi khẳng định không phải là tinh thần của người dân Đức, cho đến khi chính người đồng cấp của nó được nh́n thấy mặt đối mặt và đă chiến đấu với tinh thần quyết thắng mà với tinh thần đó ba dân tộc vĩ đại Anh, Pháp và Ba Lan đang chiến đấu với bóng tối vĩ đại đang bao trùm kín mít châu Âu ngày nay.

Mỗi cá nhân trở thành một người bạn của tất cả các sự sống thay v́ là kẻ thù của chúng, mỗi cá nhân chấm dứt làm ác dưới mọi h́nh thức, do đó ghi danh ḿnh vào đội quân chính nghĩa đang phát triển, một ngày nào đó sẽ làm cho thế giới an toàn, không những cho nền dân chủ không thái quá, mà c̣n cho triều đại đại đồng - Tôn Kính, Thiện Chí, và Từ Bi.


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS