Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME  sách   TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES


THÔNG ĐIỆP
của bà Annie Besant
cựu hội trưởng Thông Thiên Học thế giới

Người dịch : Nguyễn thị Hai

                         
      Quư bạn thân mến ,

     Quư bạn đă cử tôi lên làm hội trưởng hội Thông Thiên Học thế giới với một số phiếu rất trội hơn số phiếu tối thiểu .

    Như vậy quư bạn đă thừa nhận lời đề cử của vị Hội trưởng sáng lập do theo mạng lịnh của tôn sư người , và quư vị đă gọi tôi đến kế vị cho người, để giữ chức hội trưởng cao quư của hội. Vậy th́ toàn thể hội muốn tiếp tục muốn tiếp tục làm việc theo lề lối đă vẽ sẳn theo lối ban đầu, mà hai vị sáng lập viên  đă trải qua. Hội không muốn phủ nhận bàn tay chỉ huy đă đưa đến người hội trưởng thứ nhất và khiến chọn người hội trưởng thứ nh́ . V́ lẽ đó, hội Thông Thiên Học cùng vị tân hội trưởng , tiến đến chân trời mới trong ṿng hoạt động đă định và trong bầu ân huệ đă ban buổi đầu và lúc vừa rồi.

    Hội ví thể cái khí cụ được chọn để biểu lộ trực tiếp sự Minh Triết Thiêng Liêng dưới trần ; nó như ngưới cầm cờ hoạt động mạnh mẽ cho Thông thiên Học xuyên qua các tôn giáo , văn hóa, nghệ thuật và tất cả các ngành hoạt động của nhơn loại vừa vươn ḿnh bước một bước mới trên đường tiến bộ văn minh.

   Vậy hội TTH quả thật là một trung tâm huynh đệ đại đồng ; chi nên nó hoạt động đặc biệt theo theo danh từ của nó. Thế th́ nhiệm vụ của nó là: tuyên bố và truyền bá TTH , tức là sự Minh Triết Thiêng Liêng hay Brahma-Vidya, hay Gnose hay Khoa Luyện Kim Học , hay Đạo, hay Chơn Lư, của tất cả Chơn lư, hay Ánh Sáng của tất cả Ánh Sáng; và như Ánh Sáng ấy mà con người mới có thể hiểu đặng Trời, và tri thông đặng Đạo, mà Đạo là sự sống vô cùng, vô tận. Con người có thể thực hiện các điều này: v́ con người vốn là phần tử của Trời và đang t́m Trời vậy.

     Chính t́nh huynh đệ đại đồng xây dựng trên nền tảng này , nghĩa là trên sự Duy Nhất ẩn tàng dưới mọi ngành. Muốn đưa ra những bằng cớ thiết thực của t́nh huynh đệ ấy, hội TTH mới đào sới tất cả tôn giáo , tất cả triết lư và những sự bí ẩn trong tạo hóa và con người.  

     V́ lẽ đó mà Hội sẳn sàng gom vào ḷng nó những nam nữ của mọi tín ngưỡng, miễn những người nầy nh́n nhận t́nh huynh đệ đại đồng. Hội không bắt buộc họ phải tin một điều ǵ ( dù là chánh lư) hoặc một giáo lư nào (dù rất trọng đại). Hội có đức tin phi thường trong khả năng chiến thắng của Chân lư , nên xem thường tất cả ranh giới bên ngoài làm chia ly nhân loại như: ranh giới ṇi giống, nam nữ, tín ngưỡng, màu da và đẳng cấp. Hội cũng tiếp đón một cách vui vẻ và t́nh huynh đệ những ai không công nhận các Chân lư chánh đại làm nền tảng cho t́nh huynh đệ, cho chí những kẻ ngược đăi những người đă tiết lộ Thiên cơ và đă làm cho Thiên cơ có thể thực hiện được giữa loài người.

    Chương tŕnh cũng như tư tưởng của hội rộng lớn bao la; và t́nh huynh đệ đại đồng của hội đề xướng chói lọi như mặt trời, đem sự sống và hơi nóng cho những ai không thấy được ánh sáng.

    Hoàn toàn khoan dung tất cả dị đẳng, tất cả tiểu dị của ư kiến là điều kiện cần kíp để măi làm một nhân viên của hội TTH . Không ai được quyền trục xuất một hội viên nào chỉ v́ tư tưởng bất đồng, hay là v́ hội viên ấy đ̣i hỏi cho sự hiểu biết của ḿnh một sự tự do trưng bày, ư kiến quá mức đă định. Tất cả chúng ta_ nhất là tôi là Chánh Hội Trưởng của quư bạn_cần phải bảo vệ sự tự do tư tưởng hoàn toàn : bởi v́ tự do tư tưởng chẳng phải là một đặc ân được nh́n nhận hay một đặc hứa đă thỏa hiệp, mà là một cái quyền xác định của trí tuệ; mà linh khí của trí tuệ là tư tưởng. Khoan dung phải là luật của chúng ta; thậm chí đối với người hay cố chấp chúng ta cũng phải khoan dung nữa.

    Khoan dung phải là cái yếu tố cho đời sống và sự hoạt động của chúng ta. Chúng ta chẳng những khoan dung bằng lời nói và nhất là bằng hành vi, v́ chúng ta e cho một chính thống giáo khốc hại sẽ len lỏi vào hội chúng ta, mà đè ẹp tất cả sáng kiến mới mẻ, tất cả sự phát minh tân tiến. Chúng ta phải đón tiếp nồng hậu những tư tưởng dị đẳng, cho chúng nó được tự do giải bầy, hầu những cửa sổ của ḷng chúng ta luôn luôn rộng mở, để cho bất cứ ánh sáng mới nào cũng có thể lọt vào. Điều nầy chẳng phải là một nguyên lư đúng mà thôi, mà cũng là một thuât pháp chính đáng nữa, bởi v́ chỉ khi chúng ta hành động như vậy mà những trí thức tân kỳ mới có thể đến với chúng ta. Vă lại, chúng ta chỉ biết một phần chân lư mà thôi; và không nên có một ai đang t́m chân lư lại bị đuổi xô hay bạc đăi; làm như vậy e cho hội sẽ không hưởng được phần chân lư, mà người ấy có thể phát minh ra được. Thà là chịu ngàn lần lầm lạc hơn là chôn lấp mất cái Chân Lư vừa được phát giác: (v́ sự lầm lac chỉ tồn tại có một thời, c̣n Chân Lư, hễ mất rồi th́ khó t́m lại được). Tôi yêu cầu mỗi hội viên giúp tôi bảo vệ sự tự do nầy, hầu một măy áp chế không thể xảy ra; được vậy, phải cần có sự mẩn cán liên tục của toàn thể.

    Tuy nhiên , chúng ta cũng không được dung nạp cho sự tự do tư tưởng hoàn toàn này làm lạnh nhạt cái chân lư của những người đă tin tưởng chắc chắn một vài chuyện, hoặc giả nó phản đối không cho họ biểu lộ trọn vẹn sự xác định riêng, hay sự tín ngưỡng cùng trí thức của họ. Giữa chúng ta phải có cái tự do hoàn toàn để chấp thuận hay không chấp thuận. Nhưng người chẳng có đức tin không được đ̣i quyền phát biểu ư kiến rộng hơn quyền của trí thức. Bởi v́ hội TTH lấy về toàn thể và danh từ của nó, th́ xác nhận sự Minh Triết Thiêng Liêng; và nếu sự Minh Triết này không phù hợp với nhân loại th́ cái xác nhận kia sẽ vô bổ. Vă lại Hội TTH không có lư do ǵ tồn tại nữa, nếu đại thể của nó không truyền dạy điều ǵ để đoạt sự Minh Triết, mặc dầu hội để hội viên được hoàn toàn tự do truyền bá chân lư, dưới h́nh thức đặc biệt cá nhân, hầu biểu lộ tư tưởng dễ dàng , cũng như được tự do phủ nhận bất kỳ một ư niệm nào. Mỗi một chân lư chỉ được hưởng ứng tùy theo sự mở quan năng tương ứng của mỗi người. Vậy, trong khi Hội không bắt buộc hội viên phải nh́n nhận một chân lư nào là bởi Hội không chịu tin một người kia cứ phải đui mù; mà laị nhận thức rằng sự phát triển của con người sẽ nảy nở mau chóng dưới khoảng trống của tự do, hơn là trong chổ kín đáo ấm áp của những tín ngưỡng phi lư

    Bởi vậy , cho chí những nhân viên của hội , hội cũng không bắt buộc họ phải tin những chân lư mà chính hội đang thực hiện, dù sự phủ nhận này đối với hội xem bằng một sự tự tử.

   Hội TTH hiến cho các nhà suy gẩm về tôn giáo hoặc không tôn giáo một sân trường chung và trên đây, họ có thể gặp gở nhau như những người t́m chân lư để học hỏi và dạy bảo lẫn nhau. Hội chỉ làm trách nhiệm của một sứ giả, một kẻ báo tin của tương lai , và trong thời gian sẽ tới , tất cả tôn giáo sẽ tự biết ḿnh là những nhánh nhóc của một tôn giáo duy nhất: ấy là sự Minh Triết của Trời .

    Bởi tôi là Chánh Hội Trưởng của quư bạn , tôi xin nói với tất cả ai hữu chí và yêu chuộng ḥa b́nh rằng : " quư ngài hăy đến và chúng ta hăy làm việc chung đặng thiết lập dưới thế gian một nước ḥa b́nh, chân lư và tự do tín ngưỡng hầu đổi nó ra một cơi trời thật sự ".

  Đó là nguyên tắc của chúng ta. Bây giờ đây chúng ta hăy xem qua phần thực hành .

   Vị Hội Trưởng sáng lập quá cố đă đễ lại cho chúng ta một sự tổ chức hẳn hoi là: đễ các xứ bộ được hoàn toàn tự do, nhưng sự tự do này phải hiệp một với mănh lực vững chắc, do ḷng thương yêu quay về một trung tâm duy nhất.

    Cái chương tŕnh tổ chức có thể cần sửa chữa một vài điểm, nhưng , rút cục lại, nó cũng là trọn đủ. Bởi vậy, công việc của chúng ta là áp dụng lối tổ chức đă có sẵn, và làm cho nó thực hiện được hai điểm này: truyền bá ư niệm TTH và mở mang trí thức chúng ta.

   Về điểm thứ nhất: chi nhánh TTH chớ an phận với chương tŕnh diễn thuyết cho nội bộ hay giữa công chúng cùng những bài giảng về TTH.

    Người Hội viên TTH phải tập làm việc cho có hiệu lực trong các ngành hoạt động lương thiện của xă hội. Được vậy, chi nhánh TTH phải là cái trung tâm chớ chẳng phải cái ṿng ngoài của việc làm chúng ta, nghĩa là người TTH phải đến chi nhánh để t́m nguồn cảm hứng và sự hiểu biết, rồi ra ngoài đời phụng sự và khuyên dạy. Lại nữa những hội viên TTH phải gia nhập những đoàn thể tại chỗ cùng những hội hè hay những nhóm khảo cứu. Các người này c̣n phải diễn thuyết về TTH cũng như những vấn đề không phải TTH thực sự, mà trong đây, các ư niệm TTH có thể áp dụng đặng giảng giải những chuyện đương thời.

    Những ai thuộc về một tôn giáo nào, phải diễn thuyết ( ngoài ra hội TTH ) cho nhóm tín đồ của tôn giáo ấy; nhưng trong bài thuyết pháp phải giải về ư nghĩa siêu linh hơn là bản nghĩa (nghĩa đen) của giáo điều; và cũng nên nói về lịch sử các nhà Huyền Bí Học trứ danh của các tôn giáo khảo cứu. Họ phải giúp cho tất cả trẻ em hấp thụ một nền giáo dục đạo đức tùy thuộc với tôn giáo của chúng nó. Họ phải dùng đủ phương tiện truyền rải ánh sáng , mà họ đă tiếp thụ; và tôi xin lập lại rằng: họ phải khêu sáng, vơí ngọn đuốc của họ, những phiên nhóm họp của các chi nhánh TTH.

    Những ngưới không phải hội viên TTH mà thuộc về các ngành hoạt động tương tự như vậy có lúc cũng được mời đến nhóm tại chi nhánh, và chi nhánh phải trả lễ lại. Lại nữa những chi nhánh có hội viên nhiều quá, phải chia ra nhiều nhóm; mỗi nhóm làm một việc riêng biệt .

   Về điểm thứ hai: là điểm thuộc về khai trí. Phải tạo ra nhiều nhóm phân minh đễ khảo sát ba mục đích của hội chúng ta.

   Muốn đạt được mục đích thứ nhất của hội (là thực hiện t́nh huynh đệ ) th́ phải tra cứu các biến động đương thời về mặt tri thức và xă hội, tra cứu những phương tiện áp dụng, và phân tích những chiều hướng của sự biến động ấy. Cái kết quả của sự tra cứu đó sẽ giúp hành giả chọn lấy ngành hoạt động của ḿnh ở ngoài đời.

   Và khoản này, có thể hữu ích đặc biệt cho một chi nhánh, nếu có một nhóm nhỏ mà được điều ḥa về tâm trí, hợp nhau mỗi tuần môt giờ để ḥa hợp tư tưởng trong sự yên lặng hướng về một mục đích đă định trước, và tham thiền chung một ư niệm nào có thể làm nảy sanh cảm hứng. Những nhân viên của nhóm tư tưởng nầy cũng có thể mỗi ngày định trước giờ và chỗ cùng nhau ráng sức suy nghĩ đặng giúp chi nhánh.

   Một nhóm khác sẽ làm việc cho mục đích thứ nh́ của hội là nghiên về tôn giáo và triết học.

    Nhóm nầy phải đào tạo những nhà diễn giả để ra thuyết pháp giữa công chúng. Nhưng nếu không có học hỏi và nghiên cứu hẳn ḥi, th́ không ai được ra thuyết pháp.

    Nhóm thứ ba có thể có thể chuyên về mục đích thứ ba của hội là sưu tầm luật ẩn vi của tạo hóa và tra cứu chúng nó về mặt xác thực. Nếu có thể được, nên theo đuổi công việc dưới sự chỉ huy của một hội viên có vài kinh nghiệm về vấn đề nầy .Như thế, chúng ta sẽ được hiểu biết thêm .

    C̣n nhiều điểm hoạt động hữu ích cần phải áp dụng nữa như: tra cứu nhiều loại sách, nhiều việc làm chung ở ngoại quốc , nhưng điều nầy thuộc về tương lai mà tôi sẽ trở lại nữa, bởi v́ tôi hy vọng trong lúc tôi giữ chức hội trưởng làm cho hội TTH trở thành một trung tâm mạnh mẽ, linh hoạt và sáng choang để cảm hứng và nâng cao toàn thể.

    Đến đây, xin cho tôi chấm dứt bằng một câu chót gửi cho những người đă bỏ thăm cho tôi hay chống với tôi trong lúc trong lúc tuyển cử vừa rồi. Chúng ta tất cả đều mến một quan niệm, chúng ta tất cả đều là "tôi" nhiệt thành của TTH. Vậy tất cả chúng ta hăy làm việc trong sự điều ḥa, theo đường lối và phương tiện riêng của chúng ta hầu Hội yêu mến của chúng ta được phát triển. Ước rằng những người bỏ thăm cho tôi chớ trông mong tôi luôn luôn hữu lư, và những người chống tôi chớ trông mong tôi luôn luôn quấy. Tôi xin tất cả hăy giúp đỡ tôi làm tṛn chức vụ, và chia sẽ với tôi cái gánh nặng chung của chúng ta .Chỗ nào quư bạn đồng ư với tôi, th́ xin theo tôi. Chỗ nào quư bạn bất đồng ư kiến với tôi, th́ hăy chỉ trích tôi và phản đối lại tôi, miễn quư bạn đừng khắc khổ và giận hờn. Phương pháp có khác nhau, tư tưởng có khác nhau, cách thức có khác nhau, th́ việc làm của chúng ta mới linh động chớ không suy giảm, miễn hành vi ấy có t́nh thương dẩn dắt và ḷng nhân ái xét soi. Chỉ nhờ nơi quư bạn và cùng với quư bạn, mà chức vụ hội trưởng của tôi mới được hữu ích cho hội mà thôi; quư bạn hăy giúp tôi làm tṛn trách nhiệm nầy, hầu khi tôi truyền lại cho người kế vị tôi, nó sẽ được phong phú hơn. Và như vậy các Đức Thầy Minh Triết mới thật có thể d́u dắt và làm cho phát triển công việc mà các Ngài đă đặt vào tay tôi, và một lần nữa, các Ngài sẵn sàng  ban giáng phúc.   

HẾT


Thông Thiên Học là Khoa Học của linh hồn.

Thông Thiên Học là Minh Triết Cổ Truyền được tŕnh bày lại theo thời đại hiện nay
 

Phương pháp có khác nhau, tư tưởng có khác nhau, cách thức có khác nhau, th́ việc làm của chúng ta mới linh động chớ không suy giảm, miễn hành vi ấy có t́nh thương dẩn dắt và ḷng nhân ái xét soi. (Annie  Besant)

xem tiếp
 

Hội Thông Thiên Học là một tổ chức quốc tế, với ư nghĩa rộng răi của từ, mà hội viên thuộc tất cả các giống dân, tín ngưỡng và ư kiến khác nhau nhưng họ hợp tác làm việc với nhau cùng chung một mục đích: sự tiến bộ của nhân loại - Nhưng với danh nghĩa là Hội, Hội hoàn toàn không thuộc về bất cứ quốc gia nào hoặc đảng phái chính trị nào.

Về phương diện Hội, họ chỉ có thể hành động tập thể cho các vấn đề chung có liên quan với Thông Thiên Học; về phương diện cá nhân, họ được hoàn toàn tự do để theo tư tưởng và hành động chính trị riêng biệt, miễn hành động đó đừng đi ngược lại nguyên lư của Thông Thiên Học và không có điều hại nào cho chính Hội Thông Thiên Học.
(Bí Quyết Thông Thiên Học, H. P. B
.)

 Nếu mọi viên sỏi đều trở thành một viên hồng ngọc vô giá th́ viên sỏi và hồng ngọc ắt có giá trị giống như nhau.

Mọi người đều nghĩ rằng sự khôn ngoan của ḿnh là hoàn hảo, cũng như mọi bà mẹ đều cho rằng con của ḿnh là đẹp nhất.

“Con tôi là của tôi, tài sản này là của tôi”: một kẻ điên rồ bị giằn vật v́ những tư tưởng như thế. Bản thân y c̣n chưa thuộc về y chứ đừng nói tới con cái và của cải.

Bánh xe hi sinh có trục là T́nh Thương, lốp là Hành Động và căm là T́nh Huynh Đệ.

Thông Thiên Học không phải là việc thu tóm quyền lực dù là về mặt thông linh hay trí tuệ, mặc dù cả hai quyền năng đó đều phục vụ cho Thông Thiên Học.

Thông Thiên Học cũng theo đuổi hạnh phúc như người ta thường hiểu về từ ngữ này. Đó là v́ bước đầu tiên của nó là sự hi sinh, c̣n bước thứ nh́ là sự từ bỏ.

Thông Thiên Học là khoa học về sự sống, là nghệ thuật sống.

Thông Thiên Học là hiện thể của tinh thần mang lại sự sống; do đó không một điều ǵ mang tính giáo điều có thể thuộc về Thông Thiên Học.

Ngay cả trong rừng rậm cô liêu, tội lỗi vẫn chiến thắng kẻ không thánh thiện; kềm chế được giác quan ở ngay chính nhà ḿnh mới là tu khổ hạnh vậy.(Châu Ngọc Đông Phương)
  
                


Xin dắt tôi từ cõi gỉa đến cõi CHƠN,
Xin dắt tôi từ chỗ tối tăm đến nơi SÁNG SUỐT,
Xin dắt tôi từ cửa tử đến cõi TRƯỜNG SANH BẤT TỬ.
(Dưới Chơn Thầy)


Cái Trí là tay đại phá hoại Sự Thật. (Tiếng Nói Vô Thinh)


Ngươi hãy tiêu diệt lòng tham vọng, nhưng hãy làm việc như những kẻ lòng đầy tham vọng.
Ngươi hãy tiêu diệt lòng ham sống, nhưng hãy tôn trọng sự sống.
Ngươi hãy tiêu diệt lòng ham muốn sự tiện nghi, nhưng hãy sung sướng như những kẻ chỉ sống để hưởng lạc thú.


5.- Hãy diệt mọi ý thức chia rẽ. (Kill out all sense of separateness)

Chú giải : Bạn chớ tưởng là bạn có thể sống riêng biệt với những kẻ hung dữ, hạng người điên dại. Họ chính là bạn đó, mặc dầu họ ở trình độ kém hơn người bạn hoặc vị Thầy của bạn. Nhưng nếu bạn để nảy sinh cái ý nghĩ bạn không liên đới với một điều nào hoặc một tội lỗi nào tức là bạn tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc bạn vào điều đó hoặc người đó, cho đến ngày nào tâm hồn bạn nhận thấy rằng nó không thể sống riêng rẽ được. Bạn hãy nhớ rằng tội lỗi và nhục nhã của đời là tội lỗi và nhục nhã của bạn, bởi vì bạn là một phần tử của thế gian; nghiệp quả của bạn dệt chung và không thể tách rời Đại Nghiệp Quả được. Trước khi bạn được giác ngộ, bạn phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như chỗ sạch. Như thế bạn hăy nhớ rằng cái áo dơ mà bây giờ con nhờm gớm có thể là cái áo của bạn bữa qua hoặc bữa mai. Nếu bạn tỏ vẻ ghê sợ, th́ khi nó đặt lên vai bạn, nó sẽ càng bó chặt lấy bạn hơn. Kẻ nào có ḷng tự kiêu về đức hạnh của ḿnh tức là dọn cho ḿnh một chỗ trong vũng bùn nhơ. Bạn tránh, v́ đó là điều nên tránh chớ chẳng phải để giữ cho bạn được trong sạch.
(Ánh Sáng Trên Đường Đạo) xem tiếp


58. Bạn không thể nào đi trên đường Đạo, nếu chính bạn chưa trở nên con Đường đó (32).

59. Hãy để cho Hồn bạn lắng tai nghe mọi tiếng đau khổ, như bông sen nở lớn để hứng ánh sáng mặt trời buổi ban mai.

60. Bạn chớ để nắng gắt làm khô một giọt nước mắt đau khổ nào, trước khi bạn lau ráo lụy cho cặp mắt của người buồn khổ.

61. Bạn hãy để cho tất cả nước mắt của thế gian rơi vào lòng bạn, đọng lại ở tim bạn, chớ không khi nào chùi đi, trước khi nguyên nhân gây đau khổ tiêu tan.

62. Hỡi con người có tấm lòng từ bi, những giọt nước mắt đó là những suối nước tưới mát cánh đồng từ thiện bất diệt. “Chính nơi miếng đất đó trổ được bông nửa đêm của Phật (33), thứ bông này còn khó tìm, khó gặp hơn bông cây Vogay. Đó là hột giống để thoát ly đường sanh tử. Nó tách riêng vị La Hán ra ngoài vòng tranh đấu và tham vọng, nó dắt người băng ngang qua những cánh đồng của Thực Tại để đến nơi an lạc, chân phúc, chỉ thấy được nơi cõi Tịch Mịch, Hư Vô. (Tiếng Nói Vô Thinh)  xem tiếp

 


 

Bạn hãy nhớ rằng: mọi việc khổ não trên thế gian đều là tạm thời, bổn phận của bạn phải luôn luôn vui vẻ và giữ ḷng thanh tịnh.

Bởi vì chính bạn với Đường Đạo phải trở nên một. Đường Đạo tức là bạn. Bạn bước trên Đường Đạo mà không cần nghĩ tới nó, và bạn cũng không thể rời nó được nữa. Bạn là Chơn Thần, bạn đă quyết định như vậy. Nếu bạn lìa bỏ nó tức là bạn lìa bỏ chính bạn vậy.

Có minh triết bạn mới có thể giúp đời, c̣n ư chí để dắt dẫn sự minh triết, và từ ái lại gây ra ư chí. Ấy là những điều kiện mà bạn cần phải có. Ư chí, minh triết, từ ái là ba trạng thái của Đức Thượng Đế. Nếu bạn muốn hiến ḿnh phụng sự Ngài, th́ bạn phải biểu lộ ba trạng thái ấy trong thế gian này. (Dưới Chân Thầy)   xem tiếp
 Để làm quen với  quan niệm của Thông Thiên Học  mời các bạn đọc những tác phẩm sau:
Thông Thiên Học Dẫn Giải

Thông Thiên Học Khái Lược
Thông Thiên Học Giảng Lược
Thông Thiên Học Là Ǵ

Chân Nhân Và  Các Hạ Thể  (đang soạn)


Những Tài Liệu Nghiên Cứu :

Dưới Chân Thầy
Bí Quyết Thông Thiên Học
Giáo Lư Bí Truyền    (đang soạn)
Nữ Thần Isis Lộ Diện    (đang soạn)
Books
Magazines


THÔNG THIÊN HỌC THẾ GIỚI
THÔNGTHIÊN HỌC HOA kỲ


Hội Thông Thiên Học Được Thành Lập 7-11-1875
Bởi Bà Helena Petrovna Blavatsky Và Ông Henry Steel Olcott
  
The Theosophical Society Adyar, Chennai 600020, India Phone: 91-44-4912815 


Bản quyền    Copyright  @ www.thongthienhoc.com  2001
Mọi bản sao hay trích dẫn kính xin quí vị đề rơ nơi xuất xứ chân thành cám ơn.
Xin giữ nguyên bản. Mọi sự liên hệ xin  liệc lạc e-mail sau: 
nhusee@yahoo.com

 

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES