Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME  NHẬP MÔN  sách   TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  QUEST  MAGAZINES

 

Trang Bản Tin

phụng sự mà c̣n biết ḿnh phụng sự, chưa thực là phụng sự        

       

Thông báo về sách in
Từ 1985 cho đến tháng 6 năm 2002
và cập nhật đến tháng 1 năm 2003 như sau:

 

   Sách in

Từ năm 1985 đến nay bà Ngô tố Hoa cùng một số thân hữu đă âm thầm phụng sự,  đóng góp và in ra một số sách trên tinh thần phổ biến kiến thức Thông Thiên Học. Những sách được in ra gồm có:

 

1   Ánh Sáng Trên Đường Đạo
2   Bí Quyết của Nhân Sinh       
3   Các Vị Pḥ Trợ Vô  H́nh
4   Thông Thiên Học Khái Lược.
5   Con Đường của Người Đệ Tử                          
6   Cơ Đốc Giáo Bí Truyền
7   Chân Sư Và Thánh Đạo                                     
8  Cùng Ai Đau Khổ
9   Đời Sống Bên Kia Cửa Tử
10    Dưới Chân Thầy
11    Đạo Lư Thực Hành
12    Đời Sống Huyền Bí Của Con Người
13    Luân Hồi
14    Người Phụng Sự
15    Nhân Quả
16    Trước Thềm Thánh Điện
17    Trước Thềm Đạo.
18  Tuyển Tập:  Hiệu Lực Của Sự Cầu Nguyện- Luật Hy Sinh
19 Kỳ Truyện Ngoại Biên - Con đường Bí Ần _
Vài Điều Khó Khăn Trong Đời Sống Nội Tâm .
                           
Những sách dưới đây cũng đă in nhưng không liệt kê trên trang b́a:
20_ Giáo Lư Bí Truyền
21_ Tôi Học Giáo Lư Bí Truyền
22_  Ch́a Khóa Thông Thiên Học
23_  Ba con Đường
24_  Thượng Trí
25_  Cơi Trung Giới 
26_  Khoa Học Minh Triết Thiêng Liêng
27_  Quyền Năng Tư Tưởng
                                      
Nếu quí vị muốn có sách và tài liệu để tham khảo, xin vui ḷng liên lạc về địa chỉ:

V́ bà Tố Hoa hiện nay già yếu, mang bịnh khoảng hai năm nay nên kể từ tháng 9 năm 2010 quí vị vui ḷng liên hệ với cô Mỹ Phượng (Marlen Hurst) địa chỉ dưới đây

 

Marlene Hurst (Mỹ Phượng)
  
7316 Aldea Ave
  Lake Balboa, CA 91406

  Điện thoại : 818 326 0343
  Email:
marlhurst@yahoo.com

----------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ của bà Tố Hoa dưới đây không c̣n là địa chỉ dùng để liên hệ về sách vở nữa.
 
Chơn Lư
P.O. BOX 3721
LAKEWOOD, CA 90711- 3721
Bà Tố Hoa  Điện  Thoại :  562 426 2371

 

                  

   
   
   
   
 


Để làm quen với  quan niệm của Thông Thiên Học  mời các bạn đọc những tác phẩm sau:
 

Thông Thiên Học Dẫn Giải

Thông Thiên Học Khái Lược
Thông Thiên Học Giảng Lược
Thông Thiên Học Là Ǵ

Chân Nhân Và  Các Hạ Thể 

 

 


Những Tài Liệu Nghiên Cứu :


Dưới Chân Thầy
Bí Quyết Thông Thiên Học
Giáo Lư Bí Truyền    (đang soạn)
Nữ Thần Isis Lộ Diện    (đang soạn)
Books
Magazines

 


THÔNG THIÊN HỌC THẾ GIỚI
THÔNGTHIÊN HỌC HOA kỲ

 


Hội Thông Thiên Học Được Thành Lập 7-11-1875
Bởi Bà Helena Petrovna Blavatsky Và Ông Henry Steel Olcott
  
The Theosophical Society Adyar, Chennai 600020, India Phone: 91-44-4912815 


Bản quyền   Copyright  @
www.thongthienhoc.com  2001
Mọi bản sao hay trích dẫn kính xin quí vị đề rơ nơi xuất xứ chân thành cám ơn.
Xin giữ nguyên bản. Mọi sự liên hệ xin  liên lạc e-mail sau:  
nhusee@yahoo.com

 

 HOME  NHẬP MÔN  sách   TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  QUEST  MAGAZINES