Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

BA CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHÂN LƯ

Trích Ần Diện Của Sự Vật

Tác giả C. W. Leadbeater


BA CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHÂN LƯ

  Ba vị Đại Huấn Sư xuất hiện nối tiếp nhau nhanh chóng tại Ấn Độ đă tạo nên một động lực tươi mới cho ba con đường Đạo. Đức Phật Buddha thành lập một tôn giáo chỉ dẫn tỉ mỉ cách sinh hoạt hằng ngày, cần thiết cho những người muốn theo con đường hành động. Đức Chankaracharya dạy về siêu h́nh học cho người thích hợp với con đường minh triết, c̣n Đức Maitreya (trong kiếp Krishna) đưa ra một mục tiêu tối thượng về ḷng tôn sùng cho người nào xem đó là con đường trực tiếp nhất đến chân lư. Nhưng Cơ Đốc Giáo phải được xem như nỗ lực đầu tiên của vị Tân Bodhisattva thành lập một tôn giáo sau này sẽ lan tràn qua các nước khác, v́ công nghiệp của Ngài trong kiếp Krishna chỉ chú trọng đặc biệt cho Ấn Độ. Những ai vượt qua các sắc tướng bên ngoài để bước vào ư nghĩa thần bí bên trong th́ sẽ thấy một điều đáng kể là trạng thái của Đức Buddha, Đức Bodhisattva và Chân sư K. H đều là một sự biểu hiện của trạng thái thứ hai của Đức Thái Dương Thượng Đế - ngôi thứ hai trong Tam Nguyên.

 Tôn giáo có một phương diện khách quan, không những nó tác động từ bên trong bằng cách kích động tâm và trí của người sùng đạo mà nó c̣n tác động từ bên ngoài bằng cách sắp xếp sao cho các ảnh hưởng hướng thượng và tinh lọc luôn luôn tác động lên các thể khác nhau của họ. Đền miếu, nhà thờ không chỉ đơn thuần là nơi thờ phượng, mà c̣n là một trung tâm từ lực, xuyên qua đó các mănh lực tinh thần tuôn xuống cho khu vực xung quanh. Người ta thường quên rằng cả đến những Vị Cao Cả cũng phải hành động theo luật thiên nhiên, Ngài có bổn phận phải tiết kiệm sức lực của Ngài càng nhiều càng tốt và do đó phải làm sao cho công việc được thực hiện cách dễ dàng nhất.

  Thí dụ như muốn tuôn một mănh lực tinh thần xuống một khu nào đó mà tuôn một cách mù quáng xuống khắp nơi - như mưa - th́ chẳng tiết kiệm. Điều nầy đ̣i hỏi một phép lạ để vật chất hóa phải được thực hiện đồng thời ở hàng ngàn chỗ, mỗi lần cho một giọt, do đó cần đến một mănh lực vô cùng lớn lao. Một cách thức rất dễ dàng hơn là thiết lập những trung tâm từ lực xác định tại một vài nơi nào đó, tại đấy cơ chế vật chất hóa diễn ra thường trực. Nhờ thế chỉ cần tuôn xuống đó một ít mănh lực là nó tức thời tỏa rộng ra trong một khu vực rộng lớn.

 Điều nầy đă được thực hiện trong các tôn giáo trước bằng cách thiết lập những trung tâm từ lực mạnh mẽ như các h́nh ảnh trong đền thờ Ấn Độ, bàn thờ có ngọn lửa thiêng của người Ba Tư, tượng Đức Phật của tín đồ Phật Giáo. Khi mỗi tín đồ đến trước các biểu tượng ấy tỏ ḷng tôn sùng hay biết ơn th́ thần lực không những tuôn xuống đáp ứng cho y mà c̣n tỏa ra cho những người xung quanh.

 Trong khi thành lập Cơ Đốc Giáo, Đức Bodhisattva thử một thí nghiệm mới muốn bảo đảm ít ra mỗi ngày một lần tuôn rải mănh lực tinh thần hữu hiệu khắp nơi.

 Có lẽ cách giải thích dễ hiểu nhất cái hệ thống mới nầy là diễn tả lại theo như tôi thấy lần đầu tiên về vài chi tiết hoạt động của nó. Nhưng tôi phải nói trước đôi lời về t́nh trạng hiện thời của Giáo Hội Cơ Đốc.

 Giáo Hội Cơ Đốc hiện nay chỉ là một sự biểu lộ nghèo nàn những ǵ mà Vị Sáng Lập muốn có. Nguyên thủy nó có những bí nhiệm cao siêu và có ba tŕnh độ: tinh luyện, giác ngộ và hoàn thiện mà các trẻ em đều phải trải qua. Sau khi Giáo Hội trục xuất các học giả Duy tri th́ chân lư về những điều nầy bị mất đi và Giáo Hội chỉ c̣n lại ư nghĩa về tŕnh độ thứ nhất, và ngay cả tŕnh độ nầy Giáo hội cũng không thông suốt. Origen, một trong những nhà thông thái nhất mà Giáo hội chưa bao giờ đào tạo được, đă miêu tả hai loại Cơ Đốc Giáo rất rơ ràng: một loại thiên vật chất, và một loại thiên tinh thần. Ông nói rằng Cơ Đốc Giáo trước chỉ muốn lôi kéo những số đông kém hiểu biết, c̣n Cơ Đốc Giáo sau th́ dành riêng cho những người hiểu biết. Ngày nay Giáo hội đă quên lăng phương diện tinh thần cao siêu thật sự của giáo lư, và bận rộn với những cố gắng đáng thương hại giải thích rằng dầu sao cũng c̣n có một khía cạnh tinh thần cho những giáo huấn thấp kém hơn - đó là tất cả những ǵ c̣n lại trên thực tế.


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS