Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS


KẾT QUẢ CỦA SỰ LỪA GẠT

Trích Ần Diện Của Sự Vật

Tác giả C. W. Leadbeater

KẾT QUẢ CỦA SỰ LỪA GẠT 

 Có hai sự kiện nổi bật trước mắt người có nhăn thông. Trước tiên kẻ lường gạt suy nghĩ một kế hoạch đánh lừa, y đă vận dụng thể trí và kết quả phát sinh ra một h́nh tư tưởng. V́ tư tưởng của y mưu mẹo và có ư định xấu, nên h́nh dạng tư tưởng được sinh ra nắm chặt lấy thể trí của y và làm khô héo nó, ngăn cản sự tiến hóa của nó và tăng cường các làn rung động thấp. Đó là một thảm họa mà không có ǵ ở cơi trần cân xứng được. Nhưng cũng chưa phải là hết.

 Thứ hai là cái kết quả kép nầy tạo thành một thói quen trong trí y, tượng trưng bằng một loại rung động nào đó. V́ làn rung động nầy đă được kích thích hoạt động mạnh mẽ nên nó có khuynh hướng tự lập lại. Lần sau, khi tư tưởng của y hướng về một hoạt động thương măi nào, y dễ chấp nhận một kế hoạch quỷ quyệt hơn trước một chút và như thế khó trở thành một người có nhân tính, cởi mở và lương thiện hơn trước một chút. Cái tác động kép nầy có thể tạo ra những kết quả trong thể trí của y mà cần phải nhiều năm cố gắng kiên nhẫn mới trừ bỏ được. Hiển nhiên dẫu trên quan điểm ích kỷ, sự suy nghĩ nầy cũng là xấu xa: sự mất mát vượt xa sự lợi lộc. Đây là một điều chắc chắn, một sự kiện thật tế, chứ không phải một vấn đề t́nh cảm hay tưởng tượng, nhưng v́ nhiều người vẫn c̣n tăm tối trước một đời sống rộng lớn hơn nên họ không thấy ngay điều nầy. Nhưng dẫu những người chưa thấy được những cơi cao hơn cũng có thể nhờ luận lư và lương tri để suy xét những điều mà người có nhăn thông nói lại, ít ra họ cũng đủ hiểu rằng điều ấy phải là như thế, và cảnh giác đúng lúc, hiểu rằng một đường lối hoạt động có thể lợi lộc về chiều hướng nầy, nhưng lại thua lỗ nguy hại trên đường hướng khác, họ phải xem xét tất cả các yếu tố trước khi quyết định vấn đề lợi lộc hay thua lỗ.

Rơ ràng các sinh viên huyền bí học có liên hệ với việc thương măi phải trông chừng cẩn mật những ǵ được gọi là phương pháp thương măi v́ e rằng áp lực của dư luận về vấn đề nầy sẽ khiến y có những hành động không đi thẳng ngay đến hoặc không hợp với t́nh huynh đệ.


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS