HOME  NHẬP MÔN  sách   TIỂU SỬ   BẢN TIN   HÌNH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  QUEST  MAGAZINES


 

Thượng Đế Hữu Ngã Và Thượng Đế Vô Ngã  C. Jinarājadāsa

Phát Hiện Chân Ngã Và Thế Giới Giả Tạo Chúng Ta Đang Sống  I.K Taimni

Tâm Thức Học Soạn Giả Nguyễn Thị Hai Quyển Hạ

Bùa Hộ Mạng Leadbeater

Thông Thiên Học Thực Nghiệm Radha Burnier

Sự Phát Triển Sức Mạnh Ý Chí Tâm Linh  I.K Taimni

Tâm Thức Học Soạn Giả Nguyễn Thị Hai Quyển Thượng

Vén Màn Bí Mật Nữ Thần ISIS Chương 14

Hồi Tưởng    Leadbeater

Trung Thành Cho Đến Chết    Leadbeater

Khảo Cứu Về Thế Giới Siêu Vật Lý  Annie Besant

Vai Trò Của Thể Niết bàn

Nhà Thông Thiên Học Sau Khi Từ Trần

Vén Màn Bí Mật Nữ Thần ISIS Chương 13

Những Giáo Huấn Sơ Khởi Của Chơn Sư Chương 11

Bị Ám Và Bị Điên Leadbeater

Hóa Thân   AVATARAS Annie Besant

Những Giáo Huấn Sơ Khởi Của Chơn Sư Chương 11

Phương Tiện Phát Triễn Lòng Sùng Tín    I. K. TAIMNI

Sự Gắn Kết Các Nguyên Tử    Arthur E. Powell

Những Giai Đoạn Mở Đầu Của Cuộc Tuần Hoàn Thứ Tư   C.W. Leadbeater

Lễ wesak, ngày sinh, thành đạo, tịch diệt của Đức Phật C.W. LEADBEATER

Phật Giáo Vấn Đáp HENRY STEEL OLCOTT

Thể Vía     A.E.Powell

Mất linh Hồn  C.W.LeadBeater

Thể Phách    A.E.Powell

Chương 2 Hóa Học Huyền Bí   A. Besant và  C.LeadBeater

Ngày Hoa Sen Trắng  George S. Arundale

Con Đường Tiến Hóa    C.W. Leadbeater

Chơn Ngã Và Chơn Thần   Arthur E. Powell

Chơn Ngã Và Phàm Ngã    Arthur E. Powell

Tiểu Sử Bà Radha Burnier

Krishnamurti và Thông Thiên Học  Radha Burnier 

Thông Điệp Của Krishnamurti   C. Jinarājadāsa

Krishnamurti Như Tôi Biết   Radha Burnier

Krishnamurti và TTH và Hội TTH    Radha Burnier 

 

 

 

Radha Burnier  1923- 2013

Có một diễn biến đáng ghi nhớ trong nhiệm kỳ Hội trưởng của bà Radha Burnier là việc làm mới lại sự tiếp xúc giữa Hội Thông Thiên Học với Krishnamurti.

Tiểu Sử Bà Radha Burnier

Krishnamurti và Thông Thiên Học  Radha Burnier 

Thông Điệp Của Krishnamurti   C. Jinarājadāsa

Krishnamurti Như Tôi Biết   Radha Burnier

Krishnamurti và TTH và Hội TTH    Radha Burnier

Giống như khi thấy bóng trăng trong vũng, hồ, ao, khiến ta cho rằng có nhiều mặt trăng. Tương tự, chúng ta có thể nghĩ rằng khoảng không gian trong căn phòng khác biệt với khoảng không gian trong cái hộp, nhưng thực tế không gian chỉ là một. Một ngày kia phòng bị kéo sập, hộp bị phá hủy, nhưng không gian vẫn là duy nhất và vô hình. (Sự Sống Và Sự Chết- Radha Burnier)

-Niết Bàn là nơi triệt tiêu cái tôi.

-Nền tảng TTH – cốt lõi của đời sống tinh thần -là sự vắng bóng cái tôi.

-Nền tảng phát sinh ra mọi đức tính là vắng bóng cái ngã.

-Điều quan trọng là phải nắm bắt được điều là không có gì khác thiết yếu bằng vô ngã, không có cái tôi; mọi thứ khác đều liên quan đến sự việc này.   (Lá thư số 6 Radha Burnier)