Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

 

NGÀY HOA SEN TRẮNG

(WHITE LOTUS DAY)

8 tháng 5

Tác giả George S. Arundale

Bản dịch của www.thongthienhoc.com

 Bài đăng trên Tạp chí Nhà Thông Thiên Học, số tháng 5 năm 2016

In lại bài đăng trên Tạp chí Nhà Thông Thiên Học, số tháng 5 năm 1943

 

Ngày Hoa Sen Trắng là ngày ta kỷ niệm với ḷng biết ơn sâu sắc nhất việc phụng sự độc nhất vô nhị mà H. P. Blavatsky dành cho trọn cả thế giới không khác ǵ dành cho Hội Thông Thiên Học. Bà là một sứ giả vĩ đại và là kênh dẫn để cho Ánh sáng mới ló dạng trên thế gian - mặc dù nó chỉ mới mẻ về h́nh thức. Vào ngày mùng 8 tháng 5, chúng ta tôn vinh bà và vinh danh bà.

Nhưng c̣n nhiều điều hơn nữa xảy ra vào Ngày Hoa Sen Trắng, bởi v́ đó là Ngày qui tụ, theo sát nghĩa, hàng triệu người có đủ lư do để chúc phúc cho bà v́ bà đă chúc phúc cho ḿnh. Ở Adyar, hàng năm có sự tụ tập đáng kể những người sùng tín bà trên cơi hữu h́nh và vô h́nh, v́ Adyar là chỗ ở của bà cũng như là Nhà của các Chơn sư như Tiến sĩ Annie Besant đă từng gọi. Adyar là trung tâm lớn nơi ngoại giới của cái Ánh sáng mà H. P. B. chính là kênh dẫn và khi Adyar cử hành Ngày Hoa Sen Trắng th́ hàng ngh́n người tụ tập từ khắp nơi trên thế giới, cũng như từ đâu đó nữa để hát bài ca tụng bà. Những người dân trong nội giới cũng qui tụ tại Adyar. Những người nơi ngoại giới đến đây bằng những thể tinh vi. Mọi Xứ bộ và Chi bộ đều có đại biểu, dĩ nhiên là phần lớn không thấy được bằng mắt phàm.

Và sự ngưỡng mộ tăng cao lên khi những người trung thành với H. P. B., mà đă bỏ xác thân, được nh́n thấy hoặc cảm thấy ở gần trái tim đang rung động của đám đông - và chính H. P. B. đă phân thân để ban phước cho bất cứ nơi đâu có thiên hạ tụ tập lại nhân danh bà.

Ngày Hoa Sen Trắng là một lễ tinh thần lớn thoải mái như “Ở Nhà”, trong đó mọi nhà Thông Thiên Học cho dù có hay không là hội viên Hội Thông Thiên Học đi chăng nữa, th́ đều thoải mái với nhau v́ cùng là thành viên của một đại gia đ́nh toàn cầu. Ngày Hoa Sen Trắng là ngày họp mặt gia đ́nh -  quả thật là có tầm nh́n xa trông rộng và mạnh mẽ nhất ở đó, nhưng có những đối thể rải rác trên trần thế khi ḷng trung thành và biết ơn được biểu hiện ra trên chính cơi vật lư.

Ngày Hoa Sen Trắng trong thời chiến tự nhiên là có ư nghĩa đặc biệt, v́ tinh thần chiến sĩ vĩ đại của H. P. B. cùng với những đồng liêu ngay kế cận của bà diễu binh xung quanh tất cả những người nào đủ minh triết để chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh Kurukshetra ấy. Có một sự chan ḥa khủng khiếp cái tinh thần chiến sĩ cộng đồng này nó ắt khiến cho kẻ thù của Công chính phải bàng hoàng rối loạn. Trận chiến kết thúc nhanh chóng hơn v́ có Ngày Hoa Sen Trắng cùng với những chủ đích cao cả của nó.

Cầu mong sao mọi người trong chúng ta biết cách tưởng nhớ H.P.B., H.S.Olocott, Annie Besant, C.W.Leadbeater cùng những Đấng đă biệt phái họ đến; mong sao những người này hăy can đảm lên trở lại, nhiệt t́nh trở lại vào Ngày Hoa Sen Trắng phấn đấu v́ Thông Thiên Học, v́ Hội Thông Thiên Học, v́ chiến thắng của cuộc Đại Chiến này và v́ việc càng ngày càng ngộ ra được sự ban phước mạnh mẽ của các Chơn sư cùng với những sứ giả của các ngài bao giờ cũng dành cho toàn thể thế giới.

 

NGÀY HOA SEN TRẮNG

Điều khoản sau đây xuất hiện trong di chúc của Helena Petrovna Blavatsky (H.P.B.) vào ngày 31 tháng giêng năm 1885:

‘Tôi muốn làm hằng năm vào dịp kỷ niệm tôi qua đời, một số người bạn tôi tụ tập tại Tổng Hành Dinh Hội Thông Thiên Học và đọc một chương trong tác phẩm Ánh Đạo Phương Đông của Edwin Arnold và Chí Tôn Ca.’

Một năm sau khi H. P. B. qua đời vào năm 1891, Đại tá H. S. Olcott xác lập Ngày Hoa Sen Trắng là ngày tưởng niệm bà. Trong buổi lễ đầu tiên tại Luân Đôn ngày 8 tháng 5 năm 1892, Annie Besant nêu thêm việc đọc tác phẩm Tiếng Nói Vô Thinh của H. P. B. và từ đó trở đi điều này trở thành một phần của truyền thống.