Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

12. Thông Thiên Học thực nghiệm

(Tạp chí Nhà Thông Thiên Học, số tháng 10, năm 1996)

Trích quyển THE WORLD AROUND US

PHẦN: THÔNG THIÊN HỌC HỘI THÔNG THIÊN HỌC

Bản dịch: www.thongthienhoc.com

12. Thông Thiên Học thực nghiệm

 Tác giả: Radha Burnier

 

Thông Thiên Học đâu phải là một loại triết lư rỗng tuếch hoặc một giáo phái hay tôn giáo mới, mà nó có liên quan tới việc học hỏi về cuộc sống, ngộ ra được vẻ đẹp và ư nghĩa của cuộc sống. Bất cứ ai làm như thế đều trở thành một người tỏa ra ánh sáng thân hữu, hài ḥa, tử tế và hành động yêu thương cho tất cả những người khác. Nếu điều mà chúng ta nghiên cứu không mang lại một sự thay đổi như thế trong phẩm chất của những mối quan hệ và thái độ của ta, th́ việc hiểu biết của ta về Thông Thiên Học ắt có một sự thiếu sót nào đấy.

Mọi người Thông Thiên Học (không nhất thiết là mọi hội viên Thông Thiên Học) đều thừa nhận có một vài khái niệm căn bản là đúng phổ quát, không phải v́ người ta đă phát biểu chúng thành giáo lư mà bởi v́ khi sống theo đó, người ta thấy chúng tỏ ra là đúng đắn. Việc thực nghiệm cho mọi học viên nghiêm túc thấy chân lư sống ở nơi đâu.

Chẳng hạn như người ta có thể bắt đầu bằng một giả định căn bản của Thông Thiên Học: mọi sự sống đều nhất như và mọi sự sống đều thiêng liêng. Thiên hạ có thể bảo rằng ‘làm sao bạn biết điều này là đúng được? Đây chỉ là lư thuyết thôi’. Nhưng bất cứ ai chấp nhận nó là một định đề và ra sức tha thiết sống với nó th́ người ấy có thể khám phá xem liệu trong đó có sự thật hay chăng. Bất cứ ai đă thực nghiệm đều biết rằng người ta cảm thấy hạnh phúc hơn và phong phú sâu sắc hơn, khi biết yêu thương thân hữu và tử tế. Ta hăy thử sống theo cách thức ấy trong một vài tháng để bắt đầu trắc nghiệm xem Thông Thiên Học nói có đúng không? Khi ta có những tư tưởng không yêu thương, giận dữ hoặc khó chịu, th́ ta mới vỡ lẽ ra rằng điều này không phù hợp với giáo huấn cốt lơi về tính đơn nhất và đang đi theo lộ tŕnh thực nghiệm nó trong sinh hoạt. Khi ta dừng lại để kiểm tra xem ḿnh đang tiến bước ra sao th́ có một thái độ khác xuất hiện. Nếu ta tiếp tục một cách chuyên cần và cẩn mật th́ ta có thể khám phá cho chính ḿnh thấy ít ra trong một chừng mực nào đó là đằng sau phát biểu về tính đơn nhất quả thật có chân lư; cũng vậy khi ta thân hữu và yêu thương th́ ta ắt tăng trưởng về nội tâm bởi v́ ta đúng thực là bản chất của chính ḿnh và bản chất của chính sự sống, đó là tính đơn nhất.

 Khi ta hành động chống lại thiên nhiên th́ ta ắt rơ rệt là xâm hại đến chính ḿnh. Chẳng hạn như không ai bảo là ‘tôi biết người ta có nói tới trọng lực nhưng tôi không tin như vậy. Tôi sắp nhảy từ trên tầng cao chót xuống’. Một người như thế chỉ tự hại ḿnh thôi. Chẳng ai mạnh hơn vũ trụ. V́ vậy đúng như Thông Thiên Học có nói một sự kiện trong Thiên nhiên đó là: mọi thứ đều là bộ phận của một tổng thể không thể phân chia được; hành động ngược với sự kiện ấy không thể khiến cho ta hạnh phúc hoặc có được chút ít lợi ích nào. Tại sao ta không trắc nghiệm điều này? Chẳng lẽ ta không cảm thấy khó chịu, bất hạnh khi ta gặp rắc rối trong những quan hệ của ḿnh? Bất cứ kẻ nhạy cảm nào mà hành động hồ đồ th́ sau đó ắt cảm thấy bứt rứt. Những kẻ nào vô cảm đến nỗi không cảm nhận được tác động ngay lúc đó th́ sớm muộn ǵ cũng phải trải qua đau khổ. Theo quan điểm thiển cận ngắn hạn th́ một lối sống qui ngă có thể tỏ ra là mang lại ích lợi; nhưng về lâu về dài th́ mọi người đều buộc ḷng phải công nhận thật điên rồ mà hành động chống lại Thiên nhiên vốn đơn nhất.

 Khi ta cho phép t́nh yêu vị tha tăng trưởng, chẳng những đối với con người mà c̣n đối với mọi chúng sinh nữa, th́ ta ắt thấy rằng toàn bộ hạnh phúc trong cuộc đời ḿnh lớn lao hơn nhiều. Khi t́nh thương tăng trưởng th́ những thành kiến trong tâm trí ta đều bị dẹp bỏ và những hàng rào mà ta đă dựng nên hoặc bị nhồi sọ đều rơi rụng. Ta có thể trắc nghiệm mọi điều nêu trên. Chỉ khi ta ngộ ra được rằng phúc lợi của mọi chúng sinh cũng quan trọng như phúc lợi của chính ḿnh th́ phúc lợi của chính chúng ta mới có cơ sở. Khi ta làm việc v́ chính ḿnh hăng hái tự tư tự lợi th́ ta đang gây hại rất nhiều cho chính ḿnh cũng như cho những người khác.

 

--------------------------

 

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS