Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

NHÀ THÔNG THIÊN HỌC SAU KHI TỪ TRẦN

(THE THEOSOPHIST AFTER DEATH)

Trích quyển  THE INNER LIFE

Tác giả C. W. Leadbeater

 

Khi một hội viên Thông Thiên Học thấy ḿnh ở trên cơi trung giới sau khi đă vĩnh viễn bỏ lại thể xác, th́ tốt hơn y nên bắt đầu bằng cách có thể nói là kiểm kê mọi thứ để xem địa vị của ḿnh như thế nào, sinh hoạt trước mắt ḿnh ra sao và làm thế nào tận dụng được cơ hội. Y ắt khôn ngoan khi hỏi ư kiến một người bạn nào đấy về những vấn đề mà người ấy có kinh nghiệm rộng răi hơn ḿnh và thực ra, các hội viên đă quá cố hầu như luôn luôn làm như vậy. Nên nhớ rằng khi hội viên nhập vào cơi trung giới sau khi qua đời, th́ y không phải xuất hiện ở đó lần đầu tiên. Thường thường th́ y đă làm nhiều việc ở đó trong khi thể xác ngủ, và v́ vậy đó là một nơi chốn quen thuộc. Theo thông lệ th́ bản năng đầu tiên của y là đi thẳng tới bà Hội trưởng Annie Besant thân thương, đây có lẽ là điều khôn ngoan nhất mà y thực hiện, v́ chẳng có ai đủ tư cách hơn bà để dành cho y lời khuyên lành mạnh. Biết bao nhiêu khả năng mở ra cho sinh hoạt trên cơi trung giới đến nỗi ta không thể qui ra bất kỳ qui tắc chung nào, mặc dù người ta cũng không đến nỗi sai lầm nhiều lắm khi cố gắng tỏ ra ḿnh ích lợi đối với những người xung quanh. Có nhiều cơ hội để học tập cũng như làm việc và người mới đến sắp phải quyết định xem tốt nhất là ḿnh nên phân bổ thời gian cho những cơ hội này như thế nào.

Cơi trung giới chẳng hề thay đổi, để tiện lợi cho hội viên Thông Thiên Học, nó cũng giống như cơi vật lư, cơi trần vậy thôi. Và hội viên Thông Thiên Học cũng như bất cứ ai khác phải gặp gỡ những điều xảy ra ở đó. Nếu một người say rượu đi loạng choạng dọc theo một con đường nào đấy th́ những người ngẫu nhiên đi qua con đường ấy ắt gặp y cho dù y có là hội viên đi chăng nữa, và xét về phương diện này th́ cơi trung giới chẳng khác ǵ cơi vật lư.  Các hội viên v́ đă được dạy dỗ về những qui tắc chi phối sinh hoạt trên cơi trung giới cho nên ắt phải biết nhiều hơn kẻ chưa được dạy dỗ cách thức để đối phó với những thực thể khó chịu như vậy ngẫu nhiên mà ḿnh gặp, nhưng họ cũng giống như bất kỳ ai khác gặp phải trường hợp này. Tuy nhiên, có lẽ họ đă gặp những thực thể như vậy nhiều lần trong khi sinh hoạt trên cơi trung giới lúc sinh thời. V́ thế chẳng có lư do ǵ để sợ hăi những thực thể này nhiều hơn trước. Thật vậy, gặp gỡ họ trên cơi của riêng họ ắt dễ thông cảm với họ hơn và giúp đỡ họ ở mức họ có thể tiếp nhận nhiều hơn .

Hầu như không có sự khác nhau nào giữa t́nh huống của kẻ phàm phu và người thông linh sau khi chết, ngoại trừ trường hợp người thông linh ít nhiều quen thuộc hơn với những vấn đề cơi trung giới, ắt cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường mới. Người thông linh nghĩa là người có khả năng đưa xuống ư thức trong cơi vật lư một điều ǵ đó thuộc sinh hoạt rộng lớn hơn; v́ vậy trong t́nh huống đang mang thể xác vật lư th́ có sự bất b́nh đẳng giữa người thông linh và kẻ phàm phu, nhưng khi bỏ xác rồi th́ sự bất b́nh đẳng ấy không c̣n tồn tại nữa.

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS