Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

  CHƯƠNG  VII

NHỮNG GIAI ĐOẠN MỞ ĐẦU CỦA CUỘC TUẦN HOÀN THỨ TƯ

Trích từ CON NGƯỜI: Từ đâu tới, Sinh hoạt ra sao và rồi sẽ Đi về đâu

(MAN: Whence, How and Whither)

Tác giả C. W. Leadbeater - Bản dịch www.thongthienhoc.com


 

  CHƯƠNG  VII

NHỮNG GIAI ĐOẠN MỞ ĐẦU CỦA CUỘC TUẦN HOÀN THỨ TƯ 

Khi sơ bộ tổng quan về Cuộc tuần hoàn thứ tư, ta thấy hiển nhiên có một sự thay đổi quan trọng mang tầm mức xa rộng đối với môi trường xung quanh mà cơ tiến hóa nhân loại phải diễn ra trong đó. Trong ba Cuộc tuần hoàn trước kia, con người hầu như không đụng chạm ǵ tới tinh hoa ngũ hành mà chỉ các đấng Thiên thần hoặc chư thiên mới ảnh hưởng tới chúng; chúng tiến hóa do ảnh hưởng của Chư thiên. Con người không đủ tiến hóa để ảnh hưởng tới nó ở bất kỳ qui mô đáng kể nào. Nhưng trong Cuộc tuần hoàn này, ảnh hưởng của con người đóng vai tṛ rất quan trọng và những tư tưởng qui ngă của y tạo ra những luồng xoáy ốc nơi chất tinh hoa ngũ hành bao xung quanh y. Các tinh linh ngũ hành cũng bắt đầu tỏ ra thù địch với y hơn. Khi y xuất lộ từ trạng thái con thú biến thành con người đi chinh phục, bởi v́ theo quan điểm của chúng th́ y không c̣n là một con thú sống trà trộn trong loài thú mà là một thực thể độc lập ưa đi chinh phục, rất có thể là hung hăn gây hấn.

Có một đặc điểm quan trọng khác của Cuộc tuần hoàn thứ tư tức Cuộc tuần hoàn chính giữa bảy cuộc đó là việc cánh cửa biệt lập ngă tính bị khép lại đối với giới động vật và cửa Đạo được mở ra. Cả hai phát biểu này đều là tổng quát; đó đây vẫn có một con thú nhờ sự trợ giúp rất đặc biệt vẫn c̣n tiến hóa được tới mức khả dĩ đầu thai thành người, nhưng,trong hầu hết mọi trường hợp th́ hiện nay ta không t́m ra được thể xác của người nào phát triển đủ thấp để cho nó thể hiện trong đó; cũng vậy một người đă được quả vị La hán hoặc cao hơn nữa trên Dăy Nguyệt tinh c̣n leo cao hơn nữa, nhưng, tất cả người nào dưới quả vị ấy mà đă hoàn tất được các thể thượng trí đều không gia nhập vào cơ tiến hóa thuộc Dăy hành tinh Trái đất măi cho tới khi Căn chủng thứ Ba thời kỳ sau và Căn chủng thứ Tư thời sơ khai.

Trên Hỏa tinh trong Cuộc tuần hoàn thứ Tư, ta thấy có một số người dă man chưa đủ tiến bộ để rời bỏ hành tinh ấy đi tới Trái đất khi đa khối Chơn ngă đă tiếp tục trong Cuộc tuần hoàn trước. Trên mỗi bầu hành tinh đều có một số ngụi thất bại không tiếp tục nữa và vẫn lạc hậu khi bầu hành tinh bắt đầu thời kỳ hoại không; và họ trở lại cũng bầu hành tinh này khi nó bắt đầu hoạt động trọn vẹn để tạo thành một lớp người rất lạc hậu; đây là nhóm Rỗ lưới thuộc một loại rất tồi, là những người dă man tàn bạo và độc ác, một số đă biệt lập ngă tính do sự sợ hăi và ḷng giận dữ.

Trong Cuộc tuần hoàn thứ Tư, Hỏa tinh cảm thấy bị căng thẳng v́ hiếm nước, chính các Nguỵệt tinh quân – các vị La hán thành chánh quả trên bầu E – đă thiết kế ra hệ thống kênh đào, c̣n nhóm Rỗ lưới thi công hệ thống ấy dưới quyền chỉ huy của các Ngài. Biển cả trên Hỏa tinh không có muối, c̣n vùng bắc cực quanh năm tuyết phủ th́, khi chúng tan chảy ra ắt cung cấp được nước cần thiét để tưới ruộng, do đó khiến ta có thể cày cấy trồng trọt, vun trồng hoa mầu.

Căn chủng thứ Năm trên Hỏa tinh là dân da trắng đă tiến bộ rất đáng kể và nhóm Rổ lưới phát triển bên trong thành ra một thể thượng trí hoàn chỉnh. Họ tốt bụng, có hảo ư và tử tế, mặc dù không thể có ư tưởng nào vĩ đại, có được xúc cảm phổ biến là luyến ái hoặc có được sự hy sinh bản thân. Ngay ở thời kỳ rất sơ khai th́ họ đă bắt đầu phân chia thức ăn thay v́ đánh nhau giành thức ăn tức là phát triển ư thức xă hội đến một mức nào đó.

Các Căn chủng thứ Nhất và thứ Nh́ trên Trái đất vẫn tiếp tục trước khi Hỏa tinh bị bỏ rơi hoang vắng; một số thực thể có thể tận dụng được t́nh huống nguyên thủy này (mà Hỏa tinh đang ở giai đoạn sau này) đều quá tiến bộ nên không đồng hóa được và sự chú ư trọn vẹn của THƯỢNG ĐẾ không xoay chuyển sang Trái đất trong những thời sơ khai. Các Nguyệt tinh quân – Chư La hán đă thành chánh quả trên bầu D của Dăy Nguyệt tinh – du nhập vào những Giống dân thời sơ khai này một số thực thể lạc hậu sao cho chúng được dùng làm những cổ xe đặc biệt dành cho đám lạc hậu, nhiều kẻ báo đáp lại sự chăm sóc mà chúng đă từng nhận được để rồi nhập vào Phân chủng thứ Nhất của Căn chủng thứ Ba, thành ra loại h́nh thấp nhất, chúng: có đầu h́nh quả trứng, có một con mắt ngay trên đỉnh đầu, trán nhô ra như một miếng dồi xúc xích, cằm nhô ra. Loại có đầu h́nh trứng tồn tại trong một thời gian rất lâu, nhưng bị biến hóa đi nhiều trong các phân chủng sau này của Căn chủng thứ Ba mà các kiểu mẫu vẫn c̣n thấy trong các thời sau này của Chân Lemuria. Những người có nước da màu xanh lơ tạo thành phân chủng thứ sáu hùng mạnh, c̣n những người da trắng tạo thành phân chủng thứ bảy, đó là những loại h́nh thanh bai hơn nhưng vẫn thuộc về giống dân Lưmuria và có nét đặc trưng là đầu h́nh trứng do trán bị thụt vào [[1]].

Trong thời Căn chủng thứ Nhất và thứ Nh́, dân số trái đất rất hạn chế và sự trợ giúp đặc biệt này xuất hiện có vẻ là v́ trong bầu hành tinh thứ tư thuộc Dăy hành tinh thứ Tư th́ “cánh cửa biệt lập ngă tính đă bị dóng lại”. Vả lại, mọi điều có thể thực hiện nhằm làm thăng tiến cho bất cứ ai có thể thẳng tiến được trước khi các Hỏa đức Tinh quân giáng lâm vào giữa Căn chủng thứ Ba, lại khiến cho vực sâu ngăn cách giữa giới động vật và giới nhân loại hầu như không vượt qua được.

Vào cuối Căn chủng thứ Bảy, Hỏa tinh có một dân số rất hùng hậu để bổ sung cho Trái đất và đám này tràn vào Căn chủng thứ Ba, lănh đạo Căn chủng này cho đến khi những Chơn ngă tiên tiến hơn xuất phát từ Dăy Nguyệt tinh đến tiếp quản quyền lănh đạo. Nhóm Rỗ lưới này có thể Thượng trí giờ đây đă hoàn tất, đă tiến bộ đáng kể trên Hỏa tinh và bây giờ chúng dọn đường cho những người tiên tiến hơn chẳng bao lâu nữa sẽ giáng lâm. Chính chúng đă đánh nhau với đám tạo vật ḅ sát dă man, không có xương sống và thân h́nh nhớp nháp, đó là “những người dưới nước dễ sợ và tồi tệ trong các câu kinh của Thiền Định Chân Kinh, là di tích đă hiện thân trở lại của các Cuộc tuần hoàn trước kia, vốn là những “người dưới nước” nghĩa là lưỡng thể, những con thú có vẩy, nửa người nửa ngợm trên Hỏa tinh.

Nhiều phương thức sinh sôi nảy nở đặc trưng cho Cuộc tuần hoàn thứ Ba xuất hiện trở lại nơi Căn chủng thứ Ba này và được tiến hành đồng thời ở nhiều nơi khác nhau trên Trái đất. Đại đa số dân chúng trải qua những giai đoạn liên tiếp để trở nên hầu như là noăn sinh, nhưng có đủ thứ hoạt động phụ nho nhỏ trong đó những phương pháp trước kia vẫn tồn tại. Dường như đủ thứ phương pháp sinh sôi nảy nở đều thích hợp cho các Chơn ngă trong những giai đoạn tiến hóa khác nhau và vẫn c̣n được duy tŕ cho đám lạc hậu sau khi đại đa số dân chung đă vượt qua được những phương pháp ấy. Phương pháp noăn sinh rất lâu sau này mới bị bỏ hẳn; lớp vỏ càng ngày càng mỏng đi, con người bên trong lớp vỏ phát triển thành ra loại thư hùng lưỡng tính; để rồi trở thành bán thư bán hùng với một giới tính nổi bật rồi trở thành sinh vật đơn tính. Những sự thay đổi này bắt đầu vào khoảng cách đây16 triệu rưỡi năm và trải qua một thời gian từ 5 triệu rưởi tới 6 triệu năm, các thể xác thay đổi rất chậm và quá tŕnh này thường xuyên bị đảo ngược. Hơn nữa con số nguyên thủy rất nhỏ và cần có thời gian để nhân lớn lên. Khi loại h́nh cuối cùng trở nên hoàn toàn ổn định th́ trứng được băo tồn bên trong cơ thể phái nữ và sự sinh dục vẫn c̣n có dạng tồn tại măi đến nay.

Tóm lại: Chúng ta có Căn chủng thứ Nhất lập lại Cuộc tuần hoàn thứ Nhất với những đám mây dĩ thái trôi nổi dật dờ trong bầu khí quyển nặng nề nóng bỏng bao quanh một bầu thế giới bị những thảm họa cứ lập đi lập lại làm tan nát; những đám mây dĩ thái này tăng trưởng bằng cách trực phân. Căn chủng thứ Nh́ lập lại Cuộc tuần hoàn thứ Nh́ thuộc loại bao bánh bột mà ta đă mô tả ở mục Cuộc tuần hoàn thứ Nh́; chúng sinh sôi năy nở bằng cách đâm chồi. Căn chủng thứ Ba thời sơ khai lập lại Cuộc tuần hoàn thứ Ba có dạng con khỉ đột h́nh người và sự sinh dục thoạt tiên là bằng cách tiết xuất các tế bào tức hăn sinh (rịn ra như mồ hôi) trong Giáo Lư Bí Truyền. Rồi tới giai đoạn noăn sinh, rồi cuối cùng là đơn tính.

Ta cần xử trí một cách rất đặc biệt đối với một số loại trứng này; chúng được các Nguyệt tinh quân mang đi, từ điển hóa kỹ lưỡng và bảo tồn ở nhiệt độ không thay đổi nhiều cho đến khi h́nh người ở giai đoạn thư hùng lưỡng tính này bục ra; bấy giờ nó được nuôi dưỡng đặc biệt, được phát triển cẩn thận, và khi đă sẵn sàng th́ được một trong các Nguyệt tinh quân chiếm hữu; nhiều vị Nguyệt tinh quân nhập thể để hoạt động được trên cơi trần và họ sử dụng những cơ thể được chuẩn bị kỹ lưỡng này trong một thời gian lâu dài; một số vị Thiên thần cũng chiếm hữu một số cơ thể đă được chuẩn bị. Điều này dường như chỉ xảy ra có vài thế kỷ trước khi phân chia giới tính.

Trong khi những người noăn sinh sau này đang chiếm hữu th́ thành phần ưu tú nhất trong nhóm Rỗ lưới giáng lâm trực tiếp từ cơi Niết bàn Liên hành tinh, nhanh chóng nối tiếp sau đó là nhóm người thấp kém nhất trong đám đă có được các thể Thượng trí hoàn chỉnh trên Mặt trăng. Giữa nhóm cao nhất thuộc lớp người thứ nhất với nhóm thấp nhất thuộc lớp người thứ hai cũng chẳng khác nhau là bao. Đoàn thuyền đầu tiên thuộc nhóm thứ hai bao gồm những kẻ chẳng đáp ứng được bao nhiêu với ảnh hưởng của Đức Chủng Bàn Cổ, họ xuất phát từ các bầu G, F và E thuộc Dăy Nguyệt tinh, đa số xuất phát từ bầu G mà kẻ ngu đần nhất trong số đó cũng có được những thể Thượng trí hoàn chỉnh. Đoàn thuyền thứ nh́ chở một số lớn người xuất phát từ bầu G, một thành phần (tiểu đội) ít hơn xuất phát từ bầu F và một phân đội c̣n ít hơn nữa xuất phát từ bầu E. Đoàn thuyền thứ ba tải đi nhóm ưu tú nhất xuất phát từ bầu G cùng với một số nhóm khá ưu việt xuất phát từ bầu F và nhóm khá giỏi xuất phát từ bầu E. Đoàn tàu thứ tư chở nhóm ưu việt xuất phát từ bầu F cùng với tất cả ngoại trừ thành phần ưu tú nhất của bầu E. Đoàn tàu thứ năm chở theo nhóm ưu việt của bầu E cùng với một ít người của bầu D. Những người này đều dường như được lọc lựa theo tuổi tác hơn là theo loại h́nh và thật vậy, ta thấy có đủ mọi loại h́nh. Ta lưu ư thấy có một cá thể là tù trưởng trong một bộ tộc dă man trên đất liền, y đă bắt Mars làm tù binh trên Mặt trăng, y đă biệt lập ngă tính do sự sợ hăi. Cả đám này đều hiện thể qua những người noăn sinh vào khoảng vài trăm ngàn người.

Thế rồi cách này, từ 10 tới 11 triệu năm, khi sự phân chia giới tính đă hoàn toàn được xác lập, có một giai đoạn quan trọng khi một số vị Nguyệt tinh quân nhập thể giáng xuống Ngôi sao Bắc cực bảy cánh của Châu Lemuria, tạo ra những h́nh ảnh dĩ thái của chính ḿnh để rồi được hiện h́nh trở nên rắn chắc hơn, nhân bội những thứ này lên cho các chơn ngă sắp tới sử dụng; các Nguyệt tinh quân này thuộc các loại khác nhau, “bảy người mỗi người một lô đất”, ban cấp những cơ thể thích hợp cho bảy cung tức bảy loại h́nh tính khí của nhân loại để tạo ra các h́nh tướng trên các đỉnh của Ngôi sao.

Ở giai đoạn này có bốn lớp người, hối thúc nhau để đạt được các h́nh tướng con người tốt hơn. Đó là (1)- tập họp nhóm Rổ lưới tốt nhất nêu trên với năm chuyến thuyền xuất phát từ các bầu G, F và E, có các thể Thượng trí hoàn chỉnh; rồi tới (2)- nhóm Rổ lưới xuất phát từ Hỏa tinh; rồi tới (3)- nhóm Tuyến lúc nào cũng đă từng ở đây; rồi tới (4)- nhóm cuối cùng bao gồm những kẻ chỉ mới bây giờ từ loài thú ngoi lên làm người. Bên dưới loài người là loài thú, cây cỏ và khoáng vật mà chúng ta không cần quan tâm.

Việc nhóm này giáng lâm vào các h́nh tướng dĩ thái do các Nguyệt tinh quân cung cấp là một điều ǵ đó mang tính phấn đấu, v́ thường có nhiều kẻ cùng đ̣i hỏi chỉ một h́nh tuóng và kẻ nào thành công đoạt được h́nh tướng ấy th́ chẳng bao giờ giữ được nó lâu hơn một vài lúc; cảnh tượng này nhắc ta nhớ tới ư tưởng của Hi Lạp cho rằng Chư thần linh tạo ra thế giới giữa những tiếng reo ḥ cười đùa, v́ dứt khoát đó là một yếu tố hài hước khi các Chơn ngă tranh nhau các h́nh tướng mà không thể điều khiển chúng sau khi đă giành được. Đó là một trong những dịp giáng xuống vật chất, việc cơ thể con người cuối cùng hiện h́nh ra để hoàn tất sự sa đọa của con người. Dần dần th́ họ đâm ra quen thuộc với những lớp áo da mới và đă định cư để sinh sôi nảy nở ra bảy loại h́nh tính t́nh lớn. Ở khắp nơi trên thế giới, các phương pháp sinh sản khác tiếp tục trong những thời gian lâu dài; những giai đoạn nối tiếp chồng chéo lên nhau rất nhiều do có sự khác nhau nhiều về tiến hóa và các lớp người giáng lâm từ những Cuộc tuần hoàn khác không có mặt nơi hai Căn chủng buổi ban sơ trên Trái đất; các bộ tộc noi theo những phương pháp ban sơ dần dần trở nên tuyệt chủng, trong khi những người nam và nữ chân chính sinh sôi nảy nở rất nhiều cho tới khi nhân loại theo như ta biết hiện nay dứt khoát được xác lập trên khắp thế giới.

Các h́nh tướng mà các Nguyệt tinh quân vứt bỏ trông khá đẹp đẽ, nhưng v́ làm bằng chất dĩ thái cho nên chúng dễ bị biến đổi và các chơn ngă giáng lâm đă làm chúng méo mó đi rất nhiều; đám trẻ con do chúng sinh ra rơ rệt là xấu xí; có lẽ những người sử dụng chúng đă quen nghĩ tới cái đầu h́nh trứng và cái trán h́nh dồi xúc xích v́ thế cho nên những thứ này xuất hiện trở lại.

Sau khi nhiều thế hệ con người đă xác lập (giáng xuống từ các h́nh tướng dĩ thái hiện ra) đă tiến hóa, chư La hán hối thúc những người nào rời bỏ các bầu A, B và C của Dăy Nguyệt tinh – bởi v́ họ không thể tiến bộ thêm nữa ở trên đó – là họ nên giáng xuống và nhập thể nơi các cơ thể nay đă sẵn sàng để cho họ ở trong đó. Có ba chuyến thuyền bao gồm những người này: hơn 2 triệu người có hào quang màu da cam từ bầu A, chưa đầy 3 triệu người hào quang màu hoàng kim xuất phát từ bầu B và nhỉnh hơn 3 triệu người hào quang màu hồng xuất phát từ bầu C; vị chi vào khoảng 9 triệu người; họ được hướng dẫn những vùng khác nhau trên bề mặt trái đất để cho họ có thể tạo nên các bộ tộc. Những kẻ hào quang màu da cam khi thấy những cơ thể được dành cho ḿnh từ chối không chịu nhập vào chẳng phải v́ độc ác mà v́  kiêu hảnh, khinh thường những h́nh tướng không hấp dẫn và có lẽ cũng v́ xưa kia họ ghét giao hợp, nhưng những người có hào quang màu hoàng kim và màu hồng lại ngoan ngoăn dễ bảo và dần dần cải tiến được những cơ thể ḿnh ở trong đó. Họ tạo thành phân chủng thứ tư của Căn chủng Lemuria, phân chủng đầu tiên có ư nghĩa là con người ngoại trừ việc c̣n mang tính phôi thai; và điều này được ghi dấu ngày tháng qua việc ban cấp h́nh hài. Thật thú vị khi lưu ư thấy rằng trong Giáo Lư Bí Truyền H. P. Blawatsky nói phân chủng thứ tư này là màu vàng, xét theo biểu kiến bà ghi nhận sự giáng lâm của những người có hào quang màu hoàng kim xuất phát từ bầu B của Dăy Nguyệt tinh; bà hầu như không đề cập tới màu da đă được xác lập của phân chủng thứ tư v́ nó màu đen và màu đen tiếp tục ngay cả nơi các lớp hạ đẳng của phân chủng thứ sáu, trong đó các lớp thượng lưu có nước da màu xanh lơ hoàn toàn khả kính. Thế nhưng, ngay cả nơi những người này cũng có một sắc thái căn bản màu đen.

Vậy là vùng được phân phối cho bộ tộc hào quang da cam đă bị bỏ trống, những cơ thể mà lẽ ra họ đă sử dụng bị chiếm hữu bởi đám thực thể vui mừng xuất phát từ giới động vật tức là lớp thấp nhất vừa nêu trước kia, là loại h́nh người rất tồi tàn; dĩ nhiên những thứ này chẳng cảm thấy sự khác nhau bao nhiêu giữa bản thân và đám thú vật mà ḿnh ngoi lên từ đó, v́ thế mới có “tội lỗi của những kẻ chưa có trí”.

Thật thú vị khi lưu ư nghiệp do những người hào quang da cam từ chối cư ngụ thỏa đáng trong công tŕnh cung cấp cư dân cho thế giới. Về sau luật tiến hóa buộc họ cũng phải nhập thể và họ phải chiếm hữu những cơ thể thấp hơn, thô trược hơn, các Nguyệt tinh quân đă lên đường nhận nhiệm vụ khác; do đó họ trở thành một giống dân lạc hậu, quỷ quyệt nhưng xấu bụng và trải qua nhiều kinh nghiệm khó chịu; họ bị giảm dân số do thường xuyên xung đột với cộng đồng b́nh thường và phần lớn là đau khổ khi chịu cảnh trên đe dưới búa phải ḥa lẫn vào đám thứ dân. Một ít người – những kẻ mạnh bạo, không biết ăn năn và vô lương tâm – trở thành các Hắc diện Tinh quân ở Châu Atlantis; ta thấy một số những người khác trong đám người da đỏ ở Bắc Mỹ có khuôn mặt thanh tú nhưng khó đăm đăm; một số ít vẫn c̣n tồn tại măi cho tới tận thời nay – những kẻ tán tận lương tâm trong đám các vua tài chính, đám chính khách như Bismak, đám người chinh phục như Napoleon; nhưng họ dần dần biến mất v́ đă học được những bài học cay đắng. Những kẻ luôn luôn thấy trong ḷng thiếu thốn, lúc nào cũng ưa đánh lộn, luôn luôn chống đối mọi chuyện ở bất cứ nơi đâu th́ theo nguyên tắc chung trong địa hạt luật lệ rốt cuộc họ phải bị nện cho nhừ tử; một số rất ít người có thể kết thúc nơi tà thuật, nhưng đa số cứ chịu áp lực rất lớn đều đều. Đây là con đường khó đi mà họ chọn lựa để tiến bước.

 

SỰ GIÁNG LÂM CỦA CÁC HOẢ ĐỨC TINH QUÂN

 

Ngôi sao Bắc cực vĩ đại của Châu Lemuria vẫn c̣n hoàn chỉnh và dăy Lưỡi liềm khổng lồ vẫn c̣n vắt ngang qua đường xích đạo kể cả đảo Madagascar. Biển cả chiếm chỗ hiện nay là sa mạc Gobi vẫn c̣n vỗ sóng vào lớp hàng rào núi non thoai thoải ở phía Bắc dăy Hi Mă Lạp Sơn, tất cả đều đang chuẩn bị cho giờ phút ly kỳ nhất trong lịch sử Trái đất: Sự giáng lâm của các Hỏa Đức Tinh Quân.

Các Nguyệt Tinh quân và Đức Bàn Cổ của Căn chủng thứ Ba đă làm tất cả những ǵ có thể được để đưa con người lên tới mức mà mầm mống trí tuệ có thể được xúc tiến và Chơn ngă có thể giáng xuống. Mọi kẻ lạc hậu đă được thôi thúc; trong hàng ngũ loài thú không c̣n con nào có thể ngoi lên thành người nữa. Cánh cửa để cho con thú di cư sang giới nhân loại chỉ đóng sập lại khi không c̣n triển vọng nữa, không c̣n cá thể đạt tới mức ấy mà không lập lại cái xung lực ghê gớm vốn chỉ được ban ra một lần trong Cơ tiến hóa của một hệ thống tiến hóa vào lúc ngay giữa chừng.

 Thời điểm được chọn là một biến cố chiêm tinh vĩ đại khi xảy ra một sự hội tụ rất đặc biệt các hành tinh và t́nh h́nh từ điển trên Trái đất thuận lợi tối đa. Thời điểm đó cách nay khoảng 6 triệu rưỡi năm. Chẳng c̣n điều ǵ phải làm nữa, ngoại trừ những điều mà chỉ các Ngài mới làm được thôi.

 Bấy giờ với tiến độ ồn ào do việc đẩy nhanh xuống từ một độ cao không tính toán nổi, xung quanh là những khối lửa cháy đỏ lấp đầy bầu trời với những lượt lửa bắn tung tóe, chiếc xe chở các Con của Lửa, các Hỏa Đức Tinh Quân xuất phát từ Kim tinh bay vút ngang qua bầu trời; nó dừng lại, bay lượn trên Bạch đảo vốn đang mỉm cười giữa ḷng biển Gobi; Bạch đảo vốn xanh mướt rực rỡ với các đám hoa muôn màu muôn sắc khoe hương khi Trái đất đang hiến dâng những điều tốt dẹp nhất của ḿnh để nghênh đón bậc Đế vương sắp giáng lâm. Ngài ở nơi đó là đấng Thanh Xuân mới 16 tuổi, Sanat Kumara, vị “Thanh niên Vĩnh hằng”, bậc cai trị mới mẻ của Trái đất đă giáng lâm xuống cơi giới của ḿnh cùng với các môn đồ là ba vị Kumaras và các đấng phụ tá Ngài. Có 30 Đấng đầy quyền uy, một lực lượng lớn lao hơn mức dự tính của Trái đất, mặc dù được xếp theo phẩm trật và khoác lấy những cơ thể vinh diệu mà các Ngài đă sáng tạo ra bằng Kriyashakti, đây là Quần Tiên Hội ban sơ, các nhánh của cây Đa duy nhất tua tủa nhiều cành, vườn ương các bậc Cao đồ trong tương lai, trung tâm của mọi sinh hoạt huyền bí. Các Ngài đă và đang ngủ nơi vùng Thánh địa bất diệt mà Ngôi sao Chói rạng luôn luôn chiếu xuống đó. Đây là biểu tượng của Đấng Quân vương trên Trái đất, là cái Cực bất biến mà sự sống của Trái đất bao giờ cũng quay ṿng quanh đó [[2]].  

 Một Vấn đáp giáo lư có nói trong số bảy vị Thiên tôn Kumaras th́ có bốn Đấng hi sinh v́ tội lỗi của thế gian, giáo huấn cho kẻ vô minh, ở lại cho tới cuối Chu kỳ thành trụ hiện nay… Đó là Đầu, Tim, Hồn và Hạt giống của tri thức bất tử. “H. P. Blavatsky c̣n nói thêm: “Cao hơn bốn Đấng này chỉ có một ĐẤNG đang trên Trần thế cũng như trên Trời – một Đấng c̣n bí nhiệm và đơn độc hơn nữa – đó là PhổTtịnh Đại Đế. [[3]]

Cho tới khi các đấng Tinh quân giáng lâm th́ những chuyến tàu xuất phát từ cơi Niết bàn Liên hành tinh chỉ cập bến lẻ tẻ; nhưng giờ đây khi có được sự kích thích ghê gớm th́ sự sinh sôi nảy nở cũng gia tăng nhanh chóng như mọi thứ khác và người ta cần tới những hạm đội hoàn chỉnh để đưa các Chơn ngă cư ngụ trong các thể xác; các Chơn ngă này tràn vào, c̣n Chơn ngă thuộc loại thấp hơn chiếm hữu mọi con thú có mầm mống trí tuệ đă biệt lập ngă tính vào lúc Giáng lâm; chỉ trong một lúc các Hỏa Đức Tinh Quân đă tạo ra được cả triệu người mà giờ đây chúng ta dù có chăm sóc lâu dài cũng chỉ tạo ra từng đơn vị.

Thế là bây giờ chư La hán nhập thể giáng lâm từ các bầu A, B và C để trợ giúp cho Đức Bàn Cổ h́nh thành và khai hóa các phân chủng thứ 5, thứ 6 và thứ 7 của Căn chủng Lemuria. Phân chủng thứ tư vẫn tiếp tục loại người có đầu rất giống h́nh trứng với vóc dáng từ 24 tới 27 bộ Anh về chiều cao, thân h́nh lẳng khẳng và cồng kềnh, da màu đen; có một người mà chúng tôi đo được cao tới 25 bộ Anh [[4]]. Dinh thự của họ tỉ lệ với kích thước của họ với cấu trúc được xây bằng những viên đá khổng lồ.

Chư La hán trở thành các vị Thánh vương của những phân chủng sau này, các Minh vương trong thần thoại c̣n thật hơn cả lịch sử nữa. Một Minh vương tụ tập một số người xung quanh ḿnh tạo ra một thị tộc để rồi dạy cho thị tộc này một số thuật văn minh, điều khiển và giúp đỡ chúng xây dựng một đô thị. Một đô thị lớn đă được dựng lên theo huấn lệnh ấy ở nơi mà hiện nay là đảo Madagascar, và nhiều đô thị khác cũng được xây dựng tương tự trên vùng đất Lưỡi liềm lớn. Như ta có nêu trên; phong cách của thuật kiến trúc là xây dựng bằng những tảng đá khổng lồ gây ấn tượng mạnh do sự hùng vĩ ấy.

Trong thời kỳ lâu dài có cư dân ở, dáng vẻ thể xác của người Lemuria đă thay đổi. Mắt ở giữa ngay trên đỉnh đầu bị triệt thoái (khi nó không c̣n hoạt động nữa) từ bề mặt vào phía bên trong đầu tạo ra tuyến Tùng trong khi hai mắt – thoạt tiên mỗi mắt ở một bên đầu – trở nên hoạt động. Huyền thoại Hi Lạp về người khổng lồ một mắt hiển nhiên là một truyền thuyết xuất phát từ thời sơ khai của Châu Lemuria.

Có một số con thú đă được trở thành gia súc; ta thấy một người Lemuria đầu h́nh trứng dắt đi một con quái vật có vảy, trông hầu như chẳng hấp dẫn ǵ giống hệt chủ của nó. Người ta ăn sống nuốt tươi cũng đủ loại thú vật - ở một số bộ tộc th́ người ta cũng chẳng chê thịt người – và các tạo vật thuộc lớp sên, ốc và giun của chúng ta lớn hơn nhiều so với đám hậu duệ đă thoái hóa của chúng, được coi là món ngon vật lạ đặc sản.

.Trong khi phân chủng thứ sáu đang phát triển th́ có một số lớn các Điểm đạo đồ và đệ tử được biệt phái từ cơi Niết bàn Liên hành tinh xuống Trái đất [[5]] để trợ giúp cho Đức Bàn Cổ của Căn chủng thứ Tư bằng cách nhập thể nơi những cơ thể tốt nhất mà các Ngài đă tiến hóa được cho tới lúc đó.

 [[1]] - Trong khi đoạn này đang được đưa in th́ trên báo chí có xuất hiện một bài tường tŕnh về việc phát hiện một số những xương sọ thuộc loại này nhưng chưa sẳn có những đặc điểm chi tiết. Xem Tạp chí nhà Thông Thiên Học số tháng 8 năm 1912 ở mục Trên Tháp canh, trang 631.

[[2]]  Việc sử dụng những biểu tượng huyền bí nào khiến cho các bạn đọc của bộ Giáo Lư Bí Truyền (có lẽ ngay cả tác giả nữa) cũng hiểu lầm rằng “Cực” và “Ngôi Sao” mà phần B́nh luận Huyền bí đề cập tới chính là Bắc cực và sao Bắc đẩu trong vật lư học. Tôi cũng mắc phải ư kiến sai lầm này trong tác phẩm Ḍng dơi con người của ḿnh (Annie Besant).

[[3]] Giáo Lư Bí Truyền quyển II, trang 294-295, ấn bản năm 1897; quyển III trang 282-283 ấn bản Adyar.

[[4]] Có điều thú vị khi người ta ṭ ṃ muốn biết chúng tôi đo người khổng lồ bằng cách nào: trước hết bằng cách đứng kế bên y khi chúng tôi lần lượt chỉ thấp hơn một chút hoặc ngang tới đầu gối của y; kế đến chúng tôi đặt y sát vào bao lơn tầng một của Tổng hành dinh, ở đó y có thể đưa cánh tay vươn lên tới tận lan can và đặt cằm vào trên đấy. Sau đó chúng tôi đo chiều cao của lan can. Cái h́nh tướng khốn khổ ấy chẳng hề được hoan nghênh khi y dựa đầu vào bao lơn; chủ sở hữu của bao lơn thét lên “ Mang hắn đi”, hắn xấu quá chỉ làm cho thiên hạ sợ hăi. Có lẽ hắn là một sinh vật tồi tệ.

[[5]] Ta có thể lưu ư thấy rằng trong khi qui tắc chung là những kẻ kém tiến hóa sẽ được biệt phái tới Trái đất trước hết, vẫn có những ngoại lệ khi cần tới những sự trợ giúp, chẳng hạn như trường hợp này có chuyến thuyền đặc biệt. Những cơ thể tốt nhất được dành cho những kẻ đă trả hết nghiệp để cho những người cư ngụ trong đó có thể cải tiến được chúng và rút ra được từ đó mọi thứ mà chúng có thể giao nộp. Chư La hán và đệ tử này làm việc dưới quyền các Nguyệt tinh quân và Đức Bàn Cổ của các Giống dân thứ Ba và thứ Tư, phân chủng thứ bảy có nước da màu trắng và hơi xanh xanh, được triển khai do sự trợ giúp của các Ngài cung ứng những người nam nữ thuộc loại tốt hơn để cho Đức Bàn Cổ của Giống dân thứ Tư un đúc thêm nữa. 

 


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS