Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS


SỰ GẮN KẾT CÁC NGUYÊN TỬ

CHƯƠNG VI

Trích ThỂ NGUYÊN NHÂN VÀ CHƠN NGĂ

Tác giả: Arthur E. Powell

I. TAM NGUYÊN THƯỢNG

 

SỰ GẮN KẾT CÁC NGUYÊN TỬ

CHƯƠNG VI

 

Như ta đă thấy ở chương trước, Luồng Lưu Xuất thứ Nh́ chẳng những tuôn đổ vào năm cơi, do đó khiến cho giới tinh hoa ngũ hành và các giới khác trong thiên nhiên bước vào tồn tại, mà nó c̣n mang theo các Chơn thần bước vào hoạt động, trong khi đă sẵn sàng bắt đầu tiến hóa th́ các Chơn thần vẫn chờ đợi trên cơi Anupadaka cho đến khi vật chất của các cơi thấp đă chuẩn bị sẵn cho Chơn thần.

Bảo rằng Chơn thần “xuất ngoại” e rằng không được chính xác lắm. Nói cho đúng hơn th́ nó phóng ngoại, phóng ra những tia của ḿnh. Bản thân Chơn thần bao giờ vẫn cứ “ở trong ḷng Cha” trong khi những tia sinh hoạt của nó phóng ra vào trong biển vật chất chiếm hữu (mà bây giờ ta sẽ thấy đầy đủ chi tiết) vật liệu ở đó cần thiết để tiến hóa nơi các cơi thấp.

Sự phân thân phóng ngoại của Chơn thần đă được bà H. P. Blavatsky miêu tả một cách thi vị như sau: “Tam giác nguyên thủy (nghĩa là Chơn thần tam diện gồm Ư chí, Minh triết và Hoạt động) ngay khi phản chiếu xuống “Thiên Nhân” (nghĩa là Atma-Buddhi-Manas) th́ phần cao nhất trong bảy phần thấp bèn biến mất, trở thành Tịch lặng và U minh”.

V́ vậy bản thân Chơn thần vẫn c̣n măi măi vượt ngoài tầm vũ trụ ngũ bội và theo ư nghĩa ấy vẫn là kẻ bàng quan. Chơn thần vượt ngoài tầm năm cơi vật chất. Chơn thần là Tự ngă đời đời Tự Ư thức và Tự quyết. Chơn thần an hưởng sự thái b́nh thường trụ và sống trong vĩnh hằng. Nhưng ta lại thấy Chơn thần chiếm hữu vật chất, thu tóm các nguyên tử của nhiều cơi khác nhau..

Chơn thần gồm bảy loại h́nh hoặc “bảy Cung” cũng giống như vật chất có bảy loại h́nh hoặc bảy Cung. Quá tŕnh khiến cho bảy loại h́nh này xuất hiện là như sau: Ba Ngôi tâm thức của Thượng Đế tức Tự ngă Vũ trụ chính là Ư chí (Ichchha), Minh triết (Jnanam) và Hoạt động (Kriya), Ba phẩm tính tương ứng nơi vật chất là Ù ĺ (Tamas), Náo động (Rajas) và Nhịp nhàng (Sattva). Những thứ này liên hệ với nhau như sau:

Ngôi Ư chí áp đặt lên vật chất phẩm tính Ù ĺ tức Tamas, khả năng đối kháng, ổn định, tĩnh tại.

Ngôi Hoạt động ban cho vật chất tính đáp ứng với tác động tức là Náo động, tức Rajas.

Ngôi Minh triết ban cho vật chất tính nhịp nhàng tức Sattva, tức hài ḥa. Sơ đồ VII biểu thị tính tương ứng này.

 

 

 

Thế mà mọi Chơn thần đều có cả Ba Ngôi Tâm thức này, tỉ lệ của chúng biến thiên theo bảy cách nơi các Chơn thần khác nhau như sau:

 

 

Loại biến thiên thứ bảy, tức biến thể thứ bảy là loại mà ba khía cạnh này tương đương với nhau.

Bảy loại h́nh vật chất cũng được tạo lập giống như vậy qua những tỉ lệ biến thiên của ba phẩm tính Tamas, Rajas và Sattva. Thật ra Luồng Sóng Sinh Hoạt mà ta gọi là Luồng Lưu Xuất thứ Nh́ bao gồm bảy luồng, và ta thấy trong mỗi một của bảy luồng đều có một trong bảy loại h́nh tổ hợp vật chất.

 

Sơ Đồ VIII là một toan tính tŕnh bày bảy loại h́nh Chơn thần cùng với bảy loại h́nh vật chất tương ứng.

 

C̣n một cách khác để diễn tả cũng sự thật ấy, nghĩa là mỗi Chơn thần thuộc về một trong bảy Cung, đó là việc phát biểu rằng Chơn thần thoát thai qua một trong bảy Hành tinh Thượng Đế mà ta có thể coi là các trung tâm lực bên trong Thái dương Thượng Đế, các kênh dẫn mà thần lực của Thái dương Thượng Đế tuôn ra thông qua đó.

Mặc dù ta đă bảo rằng, mỗi Chơn thần về căn bản thuộc về một Cung duy nhất, song le nó lại có trong nội bộ bản thân một thứ ǵ đó thuộc đủ mọi Cung. Ở Chơn thần không có một chút thần lực nào, một tí vật chất nào mà không thật sự là bộ phận của một trong bảy Hành tinh Thượng Đế. Theo sát nghĩa, Chơn thần được cấu tạo từ chính chất liệu của Hành tinh Thượng Đế, không phải chỉ của một mà của tất cả bảy, mặc dù bao giờ th́ một loại cũng chiếm ưu thế. V́ vậy nhất cử nhất động của bất kỳ Tinh quân nào nêu trên đều không thể xảy ra mà không ảnh hưởng tới mọi Chơn thần trong một chừng mực nào đó, bởi v́ Chơn thần có xương làm bằng xương của các Tinh quân, thịt làm bằng thịt của các Tinh quân, Thần khí làm bằng Thần khí của các Tinh quân. Dĩ nhiên sự kiện này là cơ sở chân thực của khoa Chiêm tinh học.

Hơn nữa, những hiện thể của các Chơn thần vốn nguyên thủy xuất phát từ một Hành tinh Thượng Đế cho sẵn nào đó sẽ tiếp tục trong suốt cơ tiến hóa của ḿnh chiếm hữu nhiều hạt thuộc vị Thượng Đế này hơn bất kỳ Thượng Đế nào khác, và bằng cách này ta có thể phân biệt con người chủ yếu thuộc về Cung hoặc Hành tinh Thượng Đế nào trong bảy Cung.

Trong khi thông lệ qui định rằng một Chơn thần vẫn thuộc về cùng một Cung suốt cơ tiến hóa của ḿnh sao cho rốt cuộc nó lại trở về thông qua cũng chính đấng Tinh quân phát nguyên ra nó, thế nhưng vẫn có những ngoại lệ tương đối hiếm hoi. Đó là v́ một Chơn thần cũng có thể chuyển Cung sao cho nó sẽ trở về thông qua một Tinh quân khác với Tinh quân phát nguyên ra nó. Việc chuyển Cung thường nhắm vào Cung Một và Cung Hai, bởi v́ ở mức tiến hóa thấp th́ có ít người thuộc hai Cung này.

Trước khi ta có thể xúc tiến việc miêu tả phương pháp gắn nguyên tử vào Chơn thần th́ vẫn c̣n một yếu tố khác mà ta phải xét tới trước tiên.

Ngoài việc tạo ra Giới Tinh hoa Ngũ hành và các giới khác, Luồng Lưu Xuất thứ Nh́ c̣n mang theo ḿnh các thực thể tiến hóa ở đủ cấp phát triển vốn tạo thành những cư dân tiêu biểu b́nh thường của ba Giới Tinh hoa Ngũ hành. Những thực thể này được Thượng Đế mang theo từ một cơ tiến hóa trước kia. Giờ đây họ được biệt phái ở nơi cơi thích hợp với sự phát triển của ḿnh; họ hợp tác với công tŕnh của Thượng Đế và sau này hợp tác với con người trong cơ tiến hóa nói chung. Con người tiếp thu của họ những hiện thể hữu hoại của ḿnh.

Trong một số tôn giáo họ được gọi là Thiên thần, c̣n tín đồ Ấn giáo gọi họ là Chư thiên – theo sát nghĩa là những Đấng Quang Huy. Plato gọi họ là các “vị Thần thứ yếu”. Chính việc dịch thuật ngữ “Devas” tức “Chư thiên” bằng thuật ngữ “Gods” tức thần đă gây ra nhiều sự hiểu lầm về tư tưởng Đông phương. “33 crores” tức “330 triệu thần” không phải là Thần theo nghĩa Tây phương của thuật ngữ này mà là Chư thiên tức Đấng Quang Huy.

Trong số đó có nhiều cấp bậc bao gồm cả những đại biểu trên mỗi một trong năm cơi thấp nghĩa là đại biểu cho Atma, Buddhi, Manas, Kama và một phần dĩ thái cơi trần.

Cơ thể của họ được tạo ra từ Tinh hoa Ngũ hành của Giới mà họ thuộc về, nó lóe sáng với nhiều sắc thái và biến dạng theo ư muốn của thực thể này. Họ tạo thành một tập đoàn luôn luôn làm việc tích cực, lao động vất vả với Tinh hoa Ngũ hành để cải tiến phẩm chất của nó, rút nó vào tạo ra cơ thể của chính ḿnh, lại thải nó ra để rút vào những bộ phận khác hầu làm cho nó nhạy cảm hơn.

Trong Giới Tinh hoa Ngũ hành thứ Nhất trên cơi thượng trí tức cơi nguyên nhân, họ chế ra vật liệu sẵn sàng khoác lấy những tư tưởng trừu tượng. Trong Giới Tinh hoa Ngũ hành thứ Nh́ trên cơi hạ trí, họ chế biến ra vật liệu sẵn sàng khoác lấy những tư tưởng cụ thể. Trong Giới Tinh hoa Ngũ hành thứ Ba trên cơi trung giới, họ chế biến vật liệu để khoác lấy các ham muốn.

Ở giai đoạn mà chúng ta đang xét hiện nay, công việc cải tiến Tinh hoa Ngũ hành là công việc duy nhất mà họ đang làm. Măi về sau họ c̣n thường xuyên bận rộn định h́nh cho các h́nh tướng, giúp cho các Chơn ngă con người xây dựng các hiện thể mới trên đường nhập thế, mang lại đủ thứ vật liệu cần thiết và giúp vào việc bố trí vật liệu. Chơn ngă càng kém tiến hóa th́ công việc chỉ đạo của Chư thiên lại càng nặng nề. Đối với loài thú th́ họ làm hầu hết mọi việc, c̣n đối với loài thực vật và khoáng vật th́ thực tế là họ làm hết. Họ là các tác nhân hoạt động của Thượng Đế, thực thi mọi chi tiết trong thiên cơ của ngài và giúp cho hằng hà sa số sinh linh đang tiến hóa t́m ra được loại vật liệu cần thiết để khoác lấy và sử dụng. Bao gồm trong nhóm này có một số lớn sinh linh thuộc giới thần tiên mà ta gọi là tinh linh thiên nhiên, tiên Bắc Âu, thần lùn và vô số tên gọi khác.

Trong quyển Thể Vía Thể Trí ta cũng mô tả một phần nào về tập đoàn tinh linh này cho nên ở đây ta không cần mô tả thêm nữa. Trong lúc này ta thật sự chỉ cần quan tâm tới nguồn gốc của họ và vai tṛ của họ trong việc trợ giúp cho Chơn thần khi bắt đầu tiến hóa nơi các cơi thấp.

Nói cho thật nghiêm xác th́ thuật ngữ Chư thiên vẫn không đủ bao quát để gói ghém mọi tác nhân sống động vốn được huy động vào công tác có dính dáng tới các Chơn thần thực hiện cuộc hành hương dài đăng đẳng qua các cơi thấp. Công tŕnh này được thực thi bởi tối thiểu cũng là bảy cấp sinh linh mà ta gọi tập thể là Huyền giai Sáng tạo; kỳ diệu thay bản thân các Chơn thần cũng là một trong bảy Huyền giai Sáng tạo.

Tuy nhiên xét theo mục đích hiện nay, để cho việc không quá phức tạp và nhiêu khê, ta sẽ chỉ gọi tất cả các tác nhân này bằng thuật ngữ đơn sơ là Chư thiên. Trong một Chương riêng biệt sau này, trong một chừng mực nào đó ta sẽ trở lại vấn đề này với đầy đủ chi tiết hơn, tŕnh bày tên gọi và chức năng (theo như ta biết cho đến nay) của bảy Huyền giai Sáng tạo.

Như vậy, ngoại trừ tâm thức của Thượng Đế và các Huyền giai Sáng tạo th́ ta thấy rằng trước khi bất kỳ tâm thức hiện thể nào muốn xuất hiện hoặc làm bất cứ chuyện ǵ th́ ta phải hoàn tất một công tŕnh bao la dọn đường, chuẩn bị cho “khía cạnh h́nh tướng” trên diễn trường tiến hóa.

Bây giờ th́ ta có ba yếu tố cần thiết giúp ta có thể xét tới việc gắn kết các nguyên tử vào các Chơn thần; ba yếu tố này là (1) nguyên tử của đủ thứ cơi khác nhau; (2) bản thân các Chơn thần trên cơi Anupadaka đă sẵn sàng; (3) có Chư thiên trợ giúp bằng không th́ bản thân Chơn thần bất lực không thực thi cơ tiến hóa được.

Như ta đă thấy, một Chơn thần có ba khía cạnh tâm thức; khi đến lúc đă bắt đầu diễn tŕnh tiến hóa th́ mỗi khía cạnh tâm thức phát khởi cái có thể gọi là sóng rung động, thế th́ khiến cho vật chất nguyên tử của các cơi Atma, Buddhi và Manas ở xung quanh ḿnh rung động theo.

Chư thiên thuộc một vũ trụ trước kia, v́ trước đó bản thân đă trải qua một kinh nghiệm tương tự cho nên dẫn dắt làn sóng rung động từ khía cạnh Ư chí của Chơn thần nối vào nguyên tử Atma (thế là nguyên tử này bèn “gắn kết” vào Chơn thần để trở thành cái gọi là nguyên tử trường tồn Atma, bởi v́ nó vẫn ở lại với Chơn thần trong suốt quá tŕnh tiến hóa.

Tương tự như vậy, làn sóng rung động từ khía cạnh Minh triết của Chơn thần được Chư thiên dẫn dắt tới một nguyên tử Buddhi để trở thành nguyên tử trường tồn Bồ đề.

Cũng giống như vậy, làn sóng rung động từ khía cạnh Hoạt động của Chơn thần được Chư thiên dẫn dắt rồi gắn kết vào một nguyên tử Manas để trở thành nguyên tử trường tồn thứ ba Thượng trí. Atma-Buddhi-Manas được tạo ra như vậy thường gọi là một Tia của Chơn thần.

Sơ Đồ IX minh họa quá tŕnh mà ta vừa miêu tả.

 

 

Sau đây là một sự mô tả thi vị về quá tŕnh này: từ đại dương sáng ngời Atma, một tuyến ánh sáng nhỏ xíu được tách rời khỏi phần c̣n lại bằng một màng mỏng bằng chất Bồ đề, từ đây có treo lơ lửng một điểm linh quang vốn được bao trùm trong một lớp vỏ vật chất giống h́nh quả trứng thuộc về các cảnh vô sắc giới của cơi trí tuệ. “Điểm linh quang được treo lơ lửng từ ngọn lửa bằng tuyến Fohat mảnh mai nhất”. (Thiền kinh VII, 5).

Như ta có nói những nguyên tử vốn gắn liền với các Chơn thần trở thành cái gọi là “nguyên tử trường tồn”; H. P. Blavatsky gọi chúng là “nguyên tử hằng sống” (Giáo Lư Bí Truyền II, 709). Các nguyên tử c̣n lại thuộc đủ mọi cơi vốn không gắn kết với các Chơn thần vẫn c̣n tiếp tục được gọi là Tinh hoa Chơn thần của mỗi cơi. Thuật ngữ này có lẽ cũng gây hiểu lầm một chút, nhưng nó đă được tŕnh bày trước tiên, bởi v́ (nơi chương V đă có nói) tinh hoa ở giai đoạn này thích hợp cho việc gắn kết vào các Chơn thần để trở thành các nguyên tử trường tồn, mặc dù tuyệt nhiên không phải là tất cả đều thật sự được gắn kết.

Atma, Buddhi, Manas tức Tia của Chơn thần cũng được gọi bằng nhiều danh xưng khác; chẳng hạn như Thiên Nhân, Tam nguyên Tinh thần tức Tam nguyên Thượng, Chơn ngă, Biệt ngă v.v. . . Đôi khi thuật ngữ Jivatma cũng được áp dụng cho nó mặc dù Jivatma được dịch theo sát nghĩa là Tự ngă Hằng sống; cố nhiên cũng được áp dụng cho Chơn thần. Ta biết rằng nó là “nhân tính” của Con Thiêng Liêng thuộc Thượng Đế Ngôi Một, do “Thiên tính” (tức Chơn thần) làm linh hoạt. Ta có thể coi nó là một b́nh chứa để cho Chơn thần tuôn đổ sự sống của ḿnh vào đó.

Ở đây ta có điều bí nhiệm về Đấng Giám Sát, kẻ Bàng quan, Atma vô vi, nghĩa là Chơn thần măi măi ngự nơi bản chất cao siêu nhất trên cơi của riêng ḿnh, chỉ sống trên thế giới qua một Tia (Atma-Buddhi-Manas) đến lượt Atma-Buddhi-Manas lại làm linh hoạt các “h́nh bóng”, các kiếp sống tức các kiếp nhập thể của phàm ngă trên trần thế.

Sơ Đồ X, minh họa Chơn thần và Tam nguyên Thượng.

 

 

Ta nên nhớ kỹ rằng Atma-Buddhi-Manas tức Tam nguyên Thượng đồng bản chất với Chơn thần, thật ra chính là Chơn thần mặc dù bị yếu sức đi do có bức màn vật chất vây quanh. Sự yếu sức đi này không thể làm cho ta mù quáng không nhận ra tính đồng nhất về bản chất ấy, bởi v́ ta phải luôn luôn nhớ rằng tâm thức của con người chỉ là một đơn vị, mặc dù sự biểu lộ của nó biến thiên tùy theo sự chiếm ưu thế của một trong các khía cạnh và tùy theo mật độ tương đối của vật liệu mà khía cạnh ấy đang hoạt động trong đó vào bất kỳ lúc nào cho sẳn.

Như vậy Chơn thần đă chiếm hữu để cho ḿnh sử dụng ba nguyên tử bèn bắt đầu công việc. Bản thân nó với bản chất riêng không thể giáng xuống dưới cơi Anupadaka (Đại Niết Bàn); v́ thế cho nên ta bảo rằng nó ở trong sự “Tịch lặng và U minh”, nghĩa là vô hiện. Nhưng nó sinh hoạt và tác động bên trong cũng như nhờ vào các nguyên tử mà nó đă chiếm hữu.

Mặc dù trên cơi của riêng ḿnh tức Anupadaka, xét về sinh hoạt nội tại, Chơn thần vốn đại hùng, có ư thức, có năng lực; thế nhưng ở các cơi thấp khi bị giới hạn trong thời gian và không gian th́ nó chỉ là một mầm mống, một phôi thai bất lực, vô tri vô giác bơ vơ lạc lỏng. Mặc dù, thoạt đầu bị nô lệ cho vật chất của các cơi thấp, nhưng chắc chắn là nó sẽ từ từ uốn nắn vật chất để biểu hiện Tự ngă. Trong công tŕnh này, nó được trợ giúp và giám sát bởi sự sống bảo tồn và bảo dưỡng vạn vật của Thượng Đế Ngôi Hai; cho đến khi rốt cuộc nó có thể sinh hoạt nơi các cơi thấp cũng hoàn toàn như sinh hoạt trên các cơi cao; rồi đến lượt nó trở thành một Thượng Đế Sáng tạo và tự ḿnh sinh ra một vũ trụ. Bởi v́ Thượng Đế không sáng tạo ra từ hư vô mà chỉ triển khai tất cả mọi thứ có sẵn bên trong ḿnh.

Sự biểu lộ trọn vẹn của ba khía cạnh tâm thức do Chơn thần biểu diễn cũng diễn ra theo thứ tự giống hệt như sự biểu lộ của Thượng Đế Ba Ngôi trong vũ trụ. Ngôi Ba Hoạt động xuất hiện thành cái Trí sáng tạo chuyên thu gom kiến thức, đó là Ngôi đầu tiên sẽ hoàn thiện được những hiện thể. Ngôi Hai Minh triết bộc lộ thành Lư trí Thuần túy, Từ bi tức Trực giác, là khía cạnh thứ nh́ tỏa sáng: đây chính là Krishna, Ki Tô nơi con người. Ngôi Ba Ư chí, Quyền năng Thiêng liêng của Tự ngă, Atma, là khía cạnh cuối cùng bộc lộ ra.

 


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS