HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES

 

CHÂN LƯ HẰNG NGÀY
 DAILY  MEDITATIONS của Katherine A Beechy
trích từ Thư của các Chơn sư

 

 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 


Tháng Giêng

 

VỊ THA
 

Tại sao lại ích kỷ ? Nếu có nhiều điều đáng học, đáng thấy; nếu có những điều cần biết hữu ích cho tương lai nhân loại, th́ tại sao không tạo dịp cho người khác như chính ḿnh.

M.
 

 

 

Ngày 1/1

Vị tha mở rộng các cánh cửa lớn nhỏ của Linh điện nội tâm và không khép chúng lại.

K.H.

 

Ngày 2/1

Chúng tôi cần những tâm hồn chân thành và vị tha.

K. H.

 

Ngày 3/1

Hăy chỉ cho những người chung quanh Bạn thấy Ánh sáng. Hăy hướng những người đó đến Thánh Đạo và giảng dạy cho họ. Bạn hăy trở nên nhà truyền giáo vị tha.

K. H.

 

Ngày 4/1

Người Thông Thiên Học chân chính là nhà nhân ái. Người đó không sống cho ḿnh mà sống cho đời.

K. H.

 

Ngày 5/1

Không người nào trong chúng tôi sống cho cá nhân ḿnh. Tất cả chúng tôi đều sống cho nhân loại.

S.

 

Ngày 6/1

Người t́m chân lư để hưởng riêng, không mảy may tưởng đến kẻ khác, th́ chưa thể gặp chân lư.

M.

 

Ngày 7/1

Bạn hăy giúp đỡ người huynh đệ trong khi hữu sự. Do đặc tính bất biến và luôn luôn linh hoạt của Luật Quân B́nh, Bạn sẽ được giúp đỡ.

S.

 

Ngày 8/1

Nếu không ích kỷ, chúng ta phải cố gắng làm người khác thấy Chân lư cùng nhận định sự hiện thực của Chân ngă, mà các nhà truyền Đạo gọi là Phật, Ki Tô hay Thượng Đế.

Đức Văn Minh

 

Ngày 9/1

Nơi H. S. O. và H. P. B. chúng tôi thấy một đức tính hiếm có là VỊ THA và một sự sẵn sàng nồng nhiệt trong việc hi sinh v́ sự hữu ích cho người khác.

K. H.

 

Ngày 10/1

Hăy quên ḿnh trong khi phụng sự. Nhiệm vụ của bạn sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhỏm.

 

Ngày 11/1

Chúng tôi t́m cách giúp con người hi sinh phàm ngă – là sự thoảng qua – cho sự hữu ích của nhân loại, tức là cho Đại ngă bất diệt.

K. H.

 

Ngày 12/1

Ích kỷ và thiếu hi sinh là những trở ngại lớn nhất trên đường thánh thiện.

K. H.

 

Ngày 13/1

Mục đích đầu tiên của Hội Thông Thiên Học là ḷng nhân ái.

K. H.

 

Ngày 14/1

Với ḷng vị tha, Bạn đă hoạt động hữu hiệu cho xứ sở và đại cuộc. Chúng tôi cám ơn Bạn.

M.

 

Ngày 15/1

Thành kiến lập nền tảng nơi tánh ích kỷ.

K.H.

 

Ngày 16/1

(a) Muốn gặt hái kết quả tinh thần, một nhóm sinh viên Bí giáo phải có sự ḥa hợp hoàn toàn và sự thuần khiết về tư tưởng.

M.

 

Ngày 17/1

(b) Mỗi người và cả đoàn thể phải triệt để vị tha, hữu ái và đầy hảo ư với nhau.

M.

 

Ngày 18/1

(c) Điều chi làm người này đau đớn th́ phải làm người khác đớn đau. Việc nào làm A vui mừng th́ phải làm B mừng vui . . .

Đó là những đặc điểm mà Qui tắc và Luật pháp của chúng tôi tích cực đ̣i hỏi.

M.

 

Ngày 19/1

Bạn nên đề pḥng tính Kiêu căng và ḷng ̀ch kỷ. Đó là hai cạm bẫy nguy hiểm nhất đặt trước chân của những ai quyết leo lên con đường cao vút của Hiểu biết và Tinh thần.

K. H.

 

Ngày 20/1

Nhân tính trở nên thấp hèn do sự ích kỷ.

K. H.

 

Ngày 21/1

Người chí nguyện phải quên ḿnh trọn vẹn. Hàng ngũ chúng tôi sẽ mở ra mau lẹ để đón tiếp người chí nguyện nào làm được vậy.

K. H.

 

Ngày 22/1

Niết Bàn (tức là tuyệt đỉnh của mọi hiểu biết và của minh triết tuyệt đối) là sự tận t́nh theo đuổi những phương cách hay nhất để hướng dẫn người bên cạnh vào Chánh Đạo.

Đức Văn Minh

 

Ngày 23/1

Khi những vị sáng lập xa xưa của những môn phái triết học của Bạn sang phương Đông để thâu thập truyền thống tư tưởng của tiền bối chúng tôi, các Ngài không bị đ̣i hỏi chi hết, ngoại trừ một điều duy nhất là khao khát Chân lư cách thành thật và vô tư.

K. H.

 

Ngày 24/1

Hạ giới đă che khuất ánh sáng của Hiểu biết chân chính và ích kỷ ngăn chận sự hồi sinh của nó.

M.

 

Ngày 25/1

Người nào xuyên qua Hội Thông Thiên Học đă phụng sự những người chung quanh cách vị tha, đều nhận được phần thưởng.

K. H.

 

Ngày 26/1

Mục tiêu của nhà nhân ái là phải làm cho đồng bào được giác ngộ.

K. H.

 

Ngày 27/1

Với tấm ḷng vị tha, người giúp cho kẻ khác giác ngộ, đă tự ḿnh tạo sự liên lạc bằng từ lực với những đệ tử chúng tôi và với chúng tôi nữa.

K. H.

 

Ngày 28/1

Với tấm ḷng vị tha tột bực, người đó không để ư đến những điều bất tiện hay sự chê trách bất công đối với y.

K. H.

 

Ngày 29/1

Bạn phải hoạt động để tuôn rải ánh sáng đến với mọi tâm hồn.

M.

 

Ngày 30/1

Chính sự ích kỷsự độc chiếm đă làm hại quốc gia của Bạn và của chúng tôi nữa.

M.

 

 

Ngày 31/1

Bạn phải sống cho kẻ khác và với họ, chớ không sống cho Bạn và với riêng ḿnh.

K. H.


 


 

S h ā n t i

 

 

Tháng Giêng

 

 

 

Tài liệu tham khảo

 

- Letters from the Master of the Wisdom, Series I, II by C. Jinarājadāsa.

- The Mahatma Letters to A. P. Sinnett.

- Some Words on Daily Life by a Master of the Wisdom.

- Letter to W. Q. Jugde quoted by Clara Codd.

- A Message to the Members of the T. S. from an Elder Brother.

   (Thông điệp của một vị Huynh trưởng gởi cho Hội viên Thông Thiên Học)

- Eminent Occultist, notes on treatise by Eliphas Levi.

- The Occult World by A. P. Sinnett.

- Old Dairy Leaves by H. S. Olcott.


 

 

HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES