HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES

 

CHÂN LƯ HẰNG NGÀY
 DAILY  MEDITATIONS của Katherine A Beechy
trích từ Thư của các Chơn sư

 

 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 


Tháng Hai


TỪ BI
 

Nhiệm vụ của nhà nhân ái là làm việc theo thủy triều và trợ giúp sự thúc đẩy tiến lên.

K. H.

 

 


Ngày 2/2

Luật Từ bi ngàn năm hằng rực sáng; Nhân loại này hi vọng chỉ ḿnh thôi. Nên từ xưa, Ta chẳng gạt một lời cầu van cứu của muôn người vọng lại.

 

Ngày 3/2

Người nào không đặt quyền lợi nhân loại trên quyền lợi riêng tư th́ không đáng làm đệ tử Chân sư.

M.

 

Ngày 4/2

Người nào không đặt quyền lợi của nhân loại trên quyền lợi riêng tư th́ không đáng hiểu biết nhiều hơn người bên cạnh.

M.

 

Ngày 5/2

‘Thần bí thay cái công việc lấy đức Từ bi để siêu hóa phàm tính’.

 

Ngày 6/2

Khi tập thương nước nhà, con người tập thương nhân loại nhiều hơn.

K. H.

 

Ngày 7/2

Công việc quan trọng nhất ở đời là không gây đau đớn và tránh trở nên nguyên nhân khổ cực cho người và thú.

K. H.

 

Ngày 8/2

Tuy Bạn không mong chờ sự tri ân khi thi hành nhiệm vụ đối với nhân loại và chân lư, tôi cũng cảm thấy rất biết ơn Bạn về những việc Bạn đă thực hiện.

K. H.

 

Ngày 9/2

Mọi t́nh cảm phải được ḥa tan trong một cảm t́nh đại đồng, duy nhất và thánh thiện, vị tha và trường cửu. Đó là ḷng Từ bi bao la đối với nhân loại trọn vẹn.

K. H.

 

Ngày 10/2

Khi đề cập đến danh từ ‘nhân ái’, tôi muốn nói đến nghĩa rộng nhất của nó.

K.H.

 

Ngày 11/2

Về ‘nhân ái’, tôi muốn có sự hướng đến nhu cầu hết sức cần thiết của ‘tâm pháp’ để đối lại với ‘nhăn pháp’.

K. H.

 

Ngày 12/2

Tích Lan đă từng là nơi phát xuất khẩu hiệu tập hợp nầy : ‘Cứu nhân loại khỏi vô minh, nhân danh Đấng đă dạy trước tiên sự liên đới giữa nhân loại’.

M.

 

Ngày 13/2

Dù là Đế quân hay Đệ tử, tất cả những người phải cộng tác với chúng tôi, đều chỉ lưu tâm đến một việc duy nhất là : làm điều hữu ích cho người bên cạnh, dù người đó hèn kém cách mấy cũng vậy.

K. H.

 

Ngày 14/2

Phụng sự nhân loại là việc cao cả. Phần thưởng của nó có từ kiếp ảo mộng ngắn ngủi này sang qua những kiếp khác.

M.

 

Ngày 15/2

Người nào muốn học cách giúp ích nhân loại và tin ḿnh có thể hiểu những đặc tính của kẻ khác, th́ trước nhất phải tự biết ḿnh và nhận thức được chân ngă.

M.

 

Ngày 16/2

(a) Sứ mạng của người phụ nữ là trở thành bà mẹ của những nhà thần bí tương lai – những người được sinh ra không tội lỗi.

K. H.

 

Ngày 17/2

(b) Sự cứu chuộc và giải thoát của nhân loại tùy nơi sự nâng cao phụ nữ.

K. H.

 

Ngày 18/2

(c) Cho đến khi nào người phụ nữ bứt được những lệ thuộc t́nh dục mà họ cam chịu nô lệ từ trước, thế giới mới ư thức đúng đắn được về phụ nữ và vị trí thật sự của họ trong sự sinh tồn của nhân loại.

K. H.

 

 

Ngày 19/2

Những đau khổ về tâm linh của thế giới rất quan trọng và cần sự cứu chữa hơn việc khoa học cần chúng tôi trong lănh vực phát minh.

K. H.

 

Ngày 20/2

Bạn có sẵn sàng thi hành phần việc của Bạn trong công cuộc nhân ái vĩ đại không ?

M.

 

Ngày 21/2

‘Người nào không hi sinh tính mạng ḿnh để cứu tính mạng đồng loại, người nào chần chờ trong việc từ bỏ thanh danh và danh dự ḿnh để cứu vớt thanh danh và danh dự của phần đông, th́ không xứng đáng nhập vào Niết Bàn vô nhiễm, trường tồn và siêu việt’.

 

Ngày 22/2

Chớ xét đoán một hành động nào, một ư kiến nào bằng cách phóng đại ra để làm hài ḷng chư huynh hoặc chống đối lại.

 

Ngày 23/2

Bất cứ nơi nào có sự phiền năo, có sự đau khổ, có sự mê muội, có sự tranh chấp, có sự bất công, có sự áp chế, có sự bạo ngược, là chúng tôi thấy nơi đó những nhân viên thành tâm của Hội chúng tôi.

 

Ngày 24/2

Đức M. đă nói rơ rệt và thành thật là : Ḷng Từ bi đối với toàn thể nhân loại là nguồn cảm hứng hằng gia tăng của ngài.

K. H.

 

Ngày 25/2

Các vị lănh đạo muốn có một ‘Tổ chức Huynh đệ giữa Nhân loại’, th́ một Tổ chức Huynh đệ thật sự khởi thành lập. Nó phải là một tổ chức được cả thế giới biết tới và làm những tâm hồn cao thượng nhất chú ư đến.

K. H.

 

Ngày 26/2

Dù ‘Huynh đệ Đại đồng’ chỉ là một mơ ước, nó cũng đă là một mơ ước cao quí cho nhân loại.

Huynh đệ Đại đồng cũng là nguyện vọng của người theo Chánh Đạo.

K. H.

 

Ngày 27/2

Hăy tranh đấu cho người bị ngược đăi và ức đáp, v́ họ, do sự hi sinh, đă trở nên cô thế, dù họ ở Âu Châu hay ở Trung Hoa cũng vậy.

K. H.

 

Ngày 28/2

Chúng tôi không hề để cho Hội Thông Thiên Học trở nên hiện thân của ḷng ích kỷ, hay trở thành nơi trú ẩn của một thiểu số không biết đến đa số.

Đức Văn Minh

 

Ngày 29/2

Khi mỗi người Thông Thiên Học chỉ làm bổn phận ḿnh, tùy theo khả năng và nghĩa vụ, th́ sự khốn nàn của thế gian giảm đi rơ rệt, ở trong và ngoài phạm vi của mỗi Chi bộ Thông Thiên Học .
 


 

S h ā n t i

 

 

Tháng Hai
 

Ngày 17 : Ngày kỷ niệm Adyar.

Ngày 17 : Ông C. W. Leadbeater sanh năm 1847

Ngày 17 : Ông H. S. Olcott từ trần năm 1907.

 

 

 

Tài liệu tham khảo

 

- Letters from the Master of the Wisdom, Series I, II by C. Jinarājadāsa.

- The Mahatma Letters to A. P. Sinnett.

- Some Words on Daily Life by a Master of the Wisdom.

- Letter to W. Q. Jugde quoted by Clara Codd.

- A Message to the Members of the T. S. from an Elder Brother.

   (Thông điệp của một vị Huynh trưởng gởi cho Hội viên Thông Thiên Học)

- Eminent Occultist, notes on treatise by Eliphas Levi.

- The Occult World by A. P. Sinnett.

- Old Dairy Leaves by H. S. Olcott.

 

 

HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES