HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES

 

CHÂN LƯ HẰNG NGÀY
 DAILY  MEDITATIONS của Katherine A Beechy
trích từ Thư của các Chơn sư

 

 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 


Tháng Chín

KHOAN DUNG

Đến năm 1975, chư huynh có thể làm cho T́nh huynh đệ ở cơi trần có một đời sống thực tế hơn. Chư huynh có thể làm cho các từng lớp xă hội, các giai cấp đấu tranh, các quốc gia hiếu chiến, chấm dứt mối bất ḥa, cho các tôn giáo đối địch nhau chung sống trở lại trong T́nh huynh đệ, trong sự tôn kính và hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn khi trước.
 

 


Ngày 1/9

Tinh thần không thể bị ép buộc để biến thành tín ngưỡng và sự thờ phượng theo cảm xúc.

K. H.

 

Ngày 2/9

Hăy khoan dung với mọi người. Bạn hăy kính trọng những quan điểm tôn giáo của người khác.

K. H.

 

Ngày 3/9

Trên phương diện bí truyền, giáo lư căn bản của tất cả các tôn giáo được chứng minh là giống nhau.

Đức Văn Minh

 

Ngày 4/9

Hăy giúp đỡ người khác sống theo nếp sống và tín ngưỡng riêng của họ, sống và tin cách nào cũng được, miễn là nếp sống và tín ngưỡng đó thúc đẩy họ tiến đến một đời sống thanh cao là đủ.

 

Ngày 5/9

Chúng tôi không từ chối một ai.

K. H.

 

Ngày 6/9

Bạn đừng quá nghiêm khắc đối với sự xứng đáng hay không xứng đáng đối với một người đang t́m sự gia nhập vào hàng ngũ của Bạn.

 

Ngày 7/9

Đừng coi thường dư luận và Bạn cũng đừng vô ích tạo nên một sự phê b́nh sai lầm.

 

Ngày 8/9

Bạn không nên chỉ vạch sự sai biệt giữa lời nói và việc làm của một người, dù người đó là anh em hay là người kế bên. Tốt hơn, Bạn nên giúp người đó trên con đường khó khăn của cuộc sống.

 

Ngày 9/9

Thông Thiên Học mong đợi và đ̣i hỏi nơi người hội viên một sự khoan dung rộng răi đối với nhau. Tiêu chuẩn đạo đức nầy cần được triệt để áp dụng hằng ngày.

 

 

Ngày 10/9

Trong cảnh sống nầy, người cố gắng đi theo ánh sáng nội tâm không bao giờ lên án hay xét đoán một người yếu hơn ḿnh.

 

Ngày 11/9

Hăy tôn trọng những người không đồng ư tưởng với ḿnh. Ước mong T́nh huynh đệ giữa chư huynh với nhau được khắn khít măi.

 

Ngày 12/9

Âu châu có lớn, nhưng thế giới c̣n lớn hơn nữa. Mặt trời của Thần Triết cần chiếu sáng mọi nơi, chớ không phải chỉ ở một vùng.

M.

 

Ngày 13/9

Hăy ủng hộ mọi công việc và tất cả mọi hoạt động nào trên thế giới biểu dương T́nh huynh đệ. Hăy chú trọng những lư tưởng mà họ tiêu biểu hơn là những công tác đă làm xong.

 

Ngày 14/9

Chúng tôi không đ̣i hỏi toàn thể hội viên phải thừa nhận bất cứ điều ǵ, trừ phi thừa nhận mục đích thứ nhất rất quan trọng của Hội.

 

Ngày 15/9

Bạn hăy ngoảnh mắt làm ngơ đối với những khuyết điểm của người kế bên và Bạn nên chú mục vào chính những sai lầm của Bạn để Bạn điều chỉnh chúng và trở nên sáng suốt hơn.

 

Ngày 16/9

Hăy nh́n nhận một cách quảng đại mọi nỗ lực tận tâm, mặc dù hậu quả ra sao, có hạp hay không hạp với ư riêng hoặc với quan niệm về đời sống của ḿnh.

 

Ngày 17/9

Hăy lượng xét giá trị và thưởng thức sâu xa mọi cố gắng chân thành, mặc dù kết quả hiện ra trước mắt sáng chói hay lu mờ.

 

Ngày 18/9

Trong phạm vi Thông Thiên Học, Bạn đừng chiều theo sự so sánh thiếu huynh đệ về công tác mà Bạn đă hoàn tất và công việc bị bỏ dở của người kế bên hay của người anh em.

 

Ngày 19/9

Hội Thông Thiên Học được chỉ định để làm viên đá tảng cho những tôn giáo tương lai của nhân loại. Để thực hiện mục đích đó, những nhà lănh đạo cần gác sang một bên sự ưa chuộng những nghi lễ và h́nh thức của một tôn giáo riêng.

K. H.

 

Ngày 20/9

Những nhà lănh đạo Thông Thiên Học cần chứng tỏ là người Thông Thiên Học về cả hai phương diện : tư tưởng nội tâm và tuân thủ bên ngoài.

K. H.

 

 

Ngày 21/9

Hăy giúp ích những người mà chư huynh có thể giúp đỡ tận t́nh và đầy thiện chí.

 

Ngày 22/9

Minh triết Thiêng liêng chỉ là sự tái xác nhận những nguyên tắc đă được chấp nhận từ thuở ban sơ của nhân loại.

K. H.

 

Ngày 23/9

Những sự sai biệt ư kiến sẽ làm cho Hội của chúng ta trở nên linh hoạt và sống động.

 

Ngày 24/9

Không một người Thông Thiên Học nào có quyền trách cứ một người anh em ở ngoài hay ở trong tổ chức. Vị đó cũng không có quyền đổ lỗi hay tố giác người anh em, bằng không, y không c̣n là người Thông Thiên Học nữa.

 

Ngày 25/9

Đừng bao giờ quên rằng tất cả chúng sinh là một, mặc dù h́nh tướng thường khi không giống nhau.

 

Ngày 26/9

Chư huynh hăy biến Thông Thiên Học thành sinh lực dồi dào cho đời sống của chư huynh . . . để phụng sự chung cho gia đ́nh–tổ quốc và T́nh huynh đệ Đại đồng.

 

Ngày 27/9

Họ chưa chịu nghe (Chân lư) là v́ thời kỳ chịu nghe chưa đến với họ.

 

Ngày 28/9

Chư huynh cũng phải luôn luôn nhớ rằng chỉ có những lời nhân từ dịu ngọt mới hấp dẫn được dân chúng đến gần Chân lư.

 

Ngày 29/9

Trong tổ chức Huynh đệ của chúng tôi, mọi cá nhân đều ḥa ḿnh trong một ư tưởng duy nhất. Đó là cái quyền hành trừu tượng và sự tuyệt đối công b́nh thật sự cho tất cả mọi người.

 

Ngày 30/9

Người đệ tử không xét đoán theo sắc tướng.

K. H.
 


 

S h ā n t i

 

 
 

Tháng Chín

Ngày 20 : Bà Annie Besant từ trần năm 1933.

 

HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES