HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES

 

CHÂN LƯ HẰNG NGÀY
 DAILY  MEDITATIOS của Katherine A Beechy
trích từ Thư của các Chơn sư

 

 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 


Tháng

 

Hiến Dâng

 

So với dân số trên hoàn cầu th́ chư huynh thuộc về thiểu số, nhưng sức mạnh và quyền năng tinh thần không tùy thuộc đa số. Đúng ra, nó tùy thuộc tấm ḷng nhiệt thành hơn.

 

 

 

Ngày 1/4

Chúng tôi không thể vô ơn đối với H. P. B., là người đă hiến dâng trọn đời để phục vụ chúng tôi và Công cuộc mà chúng tôi tâm niệm.

M.

 

Ngày 2/4

Ngài truyền tôi nói lại với Bạn rằng : Do đức tin của Bạn, Bạn sẽ được trợ giúp.

M.

 

Ngày 3/4

Với đức tin Chân lư dũng mănh, chúng ta có thể lay chuyển quả núi vô minh và thành kiến.

 

 

Ngày 4/4

Do ḷng hiến dâng và công việc vị tha, Bạn đang được trợ giúp, dù cách thầm lặng.

K. H.

 

Ngày 5/4

Hăy để hiến dâng và phụng sự chỉ hướng đến Đấng Tối Cao mà mỗi chúng ta đều là thành phần của Ngài.

K. H.

 

Ngày 6/4

Khi trong Hội Thông Thiên Học c̣n ba người xứng đáng với ân huệ của Đấng Chí Tôn th́ không bao giờ Hội có thể bị hủy hoại.

M.

 

Ngày 7/4

Ngờ vực và thành kiến hay lây.

K. H.

 

Ngày 8/4

Trong mọi trường hợp, chúng tôi đều có thể tín nhiệm H. S. O., công việc trung thành và lời thệ nguyện của ông.

K. H.

 

Ngày 9/4

Bạn cần ghi nhớ : bất luận lúc nào và công việc nào có thể làm được cho Bạn, chúng tôi đều làm hết.

K. H.

 

 

Ngày 10/4

Bạn đừng bao giờ đ̣i hỏi hay đề nghị một việc mà chúng tôi có thể làm cho Bạn.

K. H.

 

Ngày 11/4

Đừng nghĩ : v́ chúng tôi không bao giờ tỏ ra biết Bạn đang làm ǵ, mà Bạn cho rằng chúng tôi vô ơn hay cố t́nh quên lăng công việc Bạn đang thực hiện. Sự thật không phải vậy đâu.

K. H.

 

Ngày 12/4

Bạn đă sáng suốt v́ không để ngọn lửa sáng tỏ của Đức tin chập chờn như ánh lửa nến.

S.

 

Ngày 13/4

Đức tin của Bạn đă cứu Bạn và giúp Bạn thành tựu hơn mong ước.

S.

 

Ngày 14/4

Hăy chân thật và trung thành. Hăy phụng sự Công cuộc và ân huệ của chúng tôi hằng đến với chư huynh.

K. H.

 

Ngày 15/4

Hăy để người đó đến với tất cả sự cố gắng như một người đệ tử vậy.

K. H.

 

Ngày 16/4

Nếu Bạn chân thật và trung thành với Hội Thông Thiên Học, Bạn có thể tin chắc nơi sự trợ giúp của chúng tôi.

K. H.

 

Ngày 17/4

Nếu tiếp tục công việc nghiên cứu huyền bí học, Bạn cần trung thành với Ư tưởng hơn là với cá nhân tôi.

K. H.

 

Ngày 18/4

Hơn bao giờ hết, tôi chỉ tín nhiệm nơi một số nhỏ hội viên hoạt động chân thành.

K. H.

 

Ngày 19/4

Người huynh đệ hăy tin cậy, vào lúc bất ngờ nhất, mắt Huynh sẽ thấy ánh sáng huy hoàng, thứ ánh sáng làm chói mắt người trần thế.

S.

 

Ngày 20/4

Hăy tin nơi uy lực của linh hồn Bạn rồi Bạn sẽ thành công.

M.

 

Ngày 21/4

Hẳn nhiên vị đó có nhiều khuyết điểm, yếu đuối như những người khác. Nhưng y tự hiến dâng cách vị tha cho Công cuộc và cho chúng tôi.

K. H.

 

Ngày 22/4

Người nào không nhận thấy những Chân lư của chúng tôi có trong nội tâm y th́ có rất ít hi vọng thành công trên đường Huyền bí học.

K. H.

 

Ngày 23/4

Chúng tôi kiếm con người chớ không t́m thầy cúng tế.

K. H.

 

Ngày 24/4

Chúng tôi kiếm ḷng hiến dâng chớ không t́m sự tuân thủ bề ngoài.

K. H.

 

Ngày 25/4

Những đệ tử không bao giờ được quyền ngờ vực, nghi kỵ hay có tư tưởng làm hại những nhân viên của chúng tôi.

K. H.

 

Ngày 26/4

Đến bao giờ Bạn mới đương nhiên tín nhiệm nơi t́nh thương hay minh triết của tôi ?

K. H.

 

Ngày 27/4

Dù kém khuyết hay lầm lạc khi cố gắng giúp Hội, không một người nào đă làm công việc vô ích đâu.

K. H.

 

Ngày 28/4

Như tôi đă có lần đề cập, trong chúng tôi không có tính vong ơn bội nghĩa.

K. H.

 

Ngày 29/4

Chư huynh muốn chăng mở tâm hồn để đón Chân lư vĩnh phúc và nhận những kết quả của con đường La Hán, nếu không trong kiếp này th́ cũng ở một kiếp tốt đẹp mai sau ? Ai theo chúng tôi hăy lên tiếng.

M.

 

Ngày 30/4

Công việc khó khăn v́ tôi làm việc đơn độc và v́ nếu tôi không chứng minh được với bậc Huynh trưởng của tôi, sự kiện Bạn là người kiên tŕ chân chính.

K. H.


 

 


 

S h ā n t i

 

 

 

 

Tháng Tư

        ‘Theo thông lệ, Hội Trưởng Thông Thiên Học Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày thành lập (năm 1952) vào dịp lễ Phục Sinh.

 
 

HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES