HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES

 

CHÂN LƯ HẰNG NGÀY
 DAILY  MEDITATIONS của Katherine A Beechy
trích từ Thư của các Chơn sư

 

 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 


Tháng Bảy

CAN ĐẢM

Hăy can đảm để phụng sự Chân lư và T́nh huynh đệ, rồi chúng tôi sẽ chung sống với chư huynh trải qua các thời đại.

 

 


Ngày 1/7

Nhiệm vụ của những người Thông Thiên Học t́nh nguyện có thể được ví như sự cố gắng tuyệt vọng của một chân chiến sĩ để thắng nghịch cảnh.

K. H.
 

Ngày 2/7

Chúng tôi không bao giờ phàn nàn về những điều không thể tránh được, nhưng chúng tôi cố gắng khai thác cái hay nhất trong cái thật dở.

K. H.

 

Ngày 3/7

Ṿng hoa chiến thắng chỉ dành cho những người xứng đáng nhận lănh nó. Chính những người đó tự kết cho ḿnh ṿng hoa chớ không phải chúng tôi.

K. H.

 

Ngày 4/7

Đức Thế Tôn đă nói một câu chí lư : “Ai thắng được ḿnh c̣n lớn hơn người đă thắng trăm trận mạc”. Thật ra, không có sự chiến đấu nào quyết liệt hơn.

K. H.

 

Ngày 5/7

Nếu sự thắng được ḿnh không phải là việc khó khăn th́ sự trở nên thánh nhân là điều quá dễ.

K. H.

 

Ngày 6/7

Trong khi Bạn tiến trên đường chông gai, tôi xin nhắc Bạn : Can đảm và hi vọng.

K. H.

 

Ngày 7/7

Đừng ngờ vực v́ đặc tính của nó tạo ra sự bất an và cản sự tiến triển.

K. H.

 

Ngày 8/7

Trưởng thành là khi có sự cam đảm không đổ lỗi cho một nạn nhân khác.

K. H.

 

Ngày 9/7

Đừng lo âu về những thiệt hại có thể xảy ra, khi sự việc không diễn tiến như dự tính.

M.

Ngày 10/7

Đâu phải v́ được thâu nhận mà người đệ tử không c̣n bị cám dỗ, thử thách.

M.

 

Ngày 11/7

Ngoài sự chân thật, thành tâm, người đó c̣n có một can đảm tinh thần mănh liệt . . . Đức K. H. mến hạng người như thế.

M.

 

Ngày 12/7

Tự tín, vui vẻ và hi vọng khác với lạc quan mù quáng. Triết nhân không bao giờ tranh đấu trước với một hoạn nạn chưa xảy đến.

K. H.

 

Ngày 13/7

Mong cho đức tin và sự can đảm đă trợ giúp Bạn được tiếp tục đến cùng.

K. H.

 

Ngày 14/7

Hữu phước thay cho người nào vững ḷng vượt qua vịnh biển rộng lớn giữa y và chúng tôi mà không bị nhiễm bởi hoài nghi.

M.

 

Ngày 15/7

Giờ đây, người đệ tử của tôi hăy chọn và nắm lấy vận mạng của chính ḿnh.

M.

 

Ngày 16/7

Can đảm, trung thành, chân thật và tận tâm là những đặc tính được chúng tôi mến trọng.

K. H.

 

Ngày 17/7

Hăy can đảm lên, hỡi chư huynh nào muốn trở thành chiến sĩ của Chân lư Thiêng liêng Duy nhất.

K. H.

 

Ngày 18/7

Chư huynh hăy tiết kiệm sức mạnh tinh thần để dùng trong những vận hội mới.

K. H.

 

Ngày 19/7

“Cả gan, quyết định, hành động, nín thinh” là tôn chỉ của những nhà Huyền bí học.

K. H.

 

Ngày 20/7

Đứng trước cuộc điểm đạo tối cao và cuối cùng, người đệ tử - kể cả vài nhân vật Huyền môn nữa – được để tự hướng dẫn và định đoạt lấy công việc của ḿnh.

K. H.

 

Ngày 21/7

Chúng ta phải tự chiến đấu. Châm ngôn ‘Trở nên siêu nhân, chớ không phải được nắn thành siêu nhân’ đúng từng chữ một.

K. H.

 

Ngày 22/7

(a) Những đấng đă theo dơi nhân loại, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác của chu kỳ hiện tại, đều luôn luôn thấy những chi tiết của cuộc tử chiến hằng tái diễn giữa Chân lư và Tà thuyết.

K. H.

 

Ngày 23/7

(b) Nhiều người Thông Thiên Học – từng giữ cây đèn Chân lư trong những thế  hệ trước – đă trả giá sự hiểu biết với mạng sống của ḿnh.

K. H.

 

Ngày 24/7

Người nào c̣n quan tâm đến dư luận của đa số th́ không thể vượt khỏi quần chúng.

S.

 

Ngày 25/7

Nên ghi nhớ : Bạn đang được huấn luyện chặt chẽ và Bạn đang tiếp xúc với một thế giới khác hẳn thế giới của Bạn.

K. H.

 

Ngày 26/7

Im lặng, thận trọng và can đảm. Người đệ tử thân mến của tôi sẽ nhận được nhiều ân lành.

M.

 

Ngày 27/7

Với sự nguy hiểm đến tính mạng, hành giả trên đường Huyền bí cần gia công tiến bước.

K. H.

 

Ngày 28/7

Nhà huyền bí học cần có một tâm hồn bọc thép, một chí quyết sắt đá, không thay đổi, nhưng đồng thời y cũng dịu hiền và khiêm tốn.

K. H.

 

Ngày 29/7

Người Bạn trẻ hăy học hỏi, tự chuẩn bị và đặc biệt là phải nắm vững thần kinh ḿnh. Người nào c̣n nô lệ một khuyết điểm của xác thân, sẽ không bao giờ có thể làm chủ dù là những năng lực thấp của thiên nhiên.

K. H.

 

Ngày 30/7

Nếu Bạn không vượt qua thời kỳ dự bị đầu tiên và chứng minh khả năng sẽ trở nên Chân sư bằng cách bắt hoàn cảnh qui phục Bạn, th́ Bạn hoàn toàn không thích ứng với những thử thách về sau.

M.

  

Ngày 31/7

Hỡi người Huynh đệ của tôi, đó là một công tŕnh khó khăn. Nhưng sự tận tụy và nhiệt tâm vô tư lợi của Bạn đối với Công cuộc Chân lư đă hỗ trợ và tăng sức cho Bạn . . . Người Huynh đệ hăy tiếp tục can đảm, nhẫn nại và hăy tiến lên.

S.

 


 

S h ā n t i

 

 
 

Tháng Bảy

Ngày 31 : Bà H. P. Blavatsky sanh năm 1831 (niên lịch Nga la tư)

 

HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES