HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES

 

CHÂN LƯ HẰNG NGÀY
 DAILY  MEDITATIONS của Katherine A Beechy
trích từ Thư của các Chơn sư

 

 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12


Tháng Mười

TỰ TÍN

Hăy bắt buộc vị ‘Chân sư’ mà Bạn chọn; hăy làm những việc phải nhân danh ngài và v́ t́nh thương nhân loại; hăy trong sạch và chí quyết theo chánh đạo (như luật lệ chúng tôi đă qui định); hăy chân thành và vị tha; hăy quên bản thân để chỉ nghĩ đến điều hay cho người khác – và như vậy, Bạn sẽ bắt buộc vị ‘Chân sư’ đó thâu nhận Bạn.

K. H.


 

 

 

Ngày 1/10

Con đường đạo giữa cơi trần dẫn đến nhiều va chạm và thử thách, nhưng người nào không làm ǵ hết để chinh phục chúng th́ không thể chiến thắng.

M.

 

Ngày 2/10

Bạn phải giúp Bạn trước. Sau đó, Bạn liền được sự trợ giúp khác.

M.

 

Ngày 3/10

Rán thử. Khi t́m con sẽ gặp; khi hỏi, con sẽ được.

S.

 

Ngày 4/10

Tôi có thể lại gần Bạn hơn, nhưng Bạn cần thu hút tôi bằng cái tâm trong sạch, bằng cái ư chí gia tăng.

K. H.

 

Ngày 5/10

Chúng tôi không đ̣i hỏi một tâm trạng thụ động; trái lại, chúng tôi t́m những người thật linh hoạt.

K. H.

 

Ngày 6/10

Với mọi người chí nguyện, chúng tôi chỉ có lời này : RÁN THỬ.

K. H.

 

Ngày 7/10

Hăy chọn nơi và gieo giống tốt. Tương lai sẽ đền công Bạn với sự được mùa bất ngờ.

S.

 

Ngày 8/10

Rán thử, rán thử và rán thử. Ngài dạy như vậy.

M.

 

Ngày 9/10

Làm việc và chuyển hướng hoàn cảnh luôn luôn là khôn ngoan hơn chờ thời.

K. H.

 

 

Ngày 10/10

Hỡi người con của giống ṇi và của thời đại, hăy nắm cây bút kim cương và viết lịch sử với những hoạt động cao thượng, với những ngày hữu ích, những năm đầy sự cố gắng thánh thiện.

K. H.

 

Ngày 11/10

Tự tín là yếu tố mănh liệt nhất để thành công.

S.

 

Ngày 12/10

Các Chân sư đâu có thể và đâu bị bắt buộc phải giúp đỡ những người không chịu tự giúp lấy ḿnh.

M.

 

Ngày 13/10

Ai t́m chúng tôi th́ sẽ gặp chúng tôi. RÁN THỬ.

S.

 

Ngày 14/10

Hăy cố gắng ư thức rằng : trong huyền bí học, hành giả không thể đi lui hay dừng lại. Một vực thẳm được mở ra sau mỗi bước tiến.

K. H.

 

Ngày 15/10

Những ai thực sự muốn hiểu biết, hăy từ bỏ tất cả và đến với chúng tôi. Cần làm như vậy, thay v́ đ̣i hay chờ chúng tôi đến.

K. H.

 

Ngày 16/10

Khi Bạn tiến đến chúng tôi một bước, chúng tôi cũng đi lại phía Bạn một bước.

K. H.

 

Ngày 17/10

Chúng tôi không bao giờ cố t́nh để ư chí của một người lệ thuộc chúng tôi.

K. H.

 

Ngày 18/10

Một cảm nghĩ thường xuyên về sự lệ thuộc hèn kém một Thần linh – mà một người coi đó là nguồn lực duy nhất – làm cho người ấy mất hết sự tự tín, sáng kiến và nhiệt hứng hoạt động.

M.

 

Ngày 19/10

Khi tạo cho ḿnh một người cha, một người dẫn đường th́ con người trở nên con nít. Cho đến lúc già, y vẫn c̣n như con nít và mong đợi được nắm tay dẫn đi trong việc nhỏ cũng như việc lớn của cuộc đời.

M.
 

Ngày 20/10

Tương lại Bạn đang được chính Bạn tạo dựng với đôi cánh tay của Bạn . . . Mỗi ngày Bạn dệt tương lai đó.

K. H.

 

Ngày 21/10

Chúng tôi không bao giờ điều khiển những đệ tử. Chúng tôi cũng không báo trước, như vậy, những hậu quả của công việc dạy họ kinh nghiệm nhiều hơn.

K. H.

 

Ngày 22/10

Hăy sử dụng trực giác và những năng lực nội tâm của Bạn. Rán thử, Bạn sẽ thành công.

S.

 

Ngày 23/10

Việc thâu đệ tử không tùy ư riêng của tôi. Nó chỉ tùy kết quả của sự xứng đáng hay sự cố gắng trở nên xứng đáng của người chí nguyện.

K. H.

 

Ngày 24/10

Nếu phải ra lịnh cho Bạn làm điều này, điều nọ (thay v́ chỉ cho ư kiến) th́ tôi có trách nhiệm về mọi kết quả và Bạn chỉ được một phần thưởng phụ.

K. H.

 

Ngày 25/10

Chỉ với sự thực hiện những công việc tốt (chớ không phải chỉ quyết định suông) hành giả mới tạo được sự gặt hái tốt.

K. H.

 

Ngày 26/10

Chúng tôi không ban đặc ân.

K. H.

 

Ngày 27/10

Hăy theo những ư kiến của tâm hồn Bạn và Bạn sẽ vào bến mơ ước; hoài băo được thực hiện.

S.

 

Ngày 28/10

Luật lệ căn bản của môn huyền bí là : sự phát triển tâm linh đi đôi với sự nẩy nở của sự tự cố gắng.

K. H.

 

Ngày 29/10

V́ sự hiểu lầm đường lối của chúng tôi, nên nhiều đệ tử thường trông đợi lịnh. Những người đó phung phí thời giờ quí báu đáng lẽ được dùng cho sự tự cố gắng.

K. H.

 

Ngày 30/10

Bạn đă làm hết sức ḿnh. Đó chính là điều mà chúng tôi hằng mong ước nơi mỗi người.

M.

 

 

 

Ngày 31/10

Việc Bạn tỏ ra gương mẫu về đời sống đức hạnh và tinh thần khoan dung vẫn không đủ. Sự thánh thiện tiêu cực đó không hề thích ứng với việc ‘làm đệ tử’.

K. H.
 


 

S h ā n t i

 

 
 

Tháng Mười


Ngày 1 : Bà Annie Besant sanh năm 1847.

 

HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES