HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES

 

CHÂN LƯ HẰNG NGÀY
 DAILY  MEDITATIONS của Katherine A Beechy
trích từ Thư của các Chơn sư

 

 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 


Tháng Ba

 

CHÂN LƯ

 

Thiên trách của Đức Hành Tinh Thượng Đế là làm vang lên Âm thanh căn bản của Chân lư.

K. H.
 

 

 

Ngày 1/3

Bằng việc quảng bá Chân lư thích hợp với tŕnh độ tiến hóa khác nhau của dân chúng và thích ứng với sự phát triển của nước nhà, người chí nguyện thể hiện mục tiêu duy nhất là cải thiện nhân sinh.

K .H.

 

Ngày 2/3

Chân lư không có nhăn hiệu và không dung nạp cái danh hiệu do nó được công bố.

K. H.

 

Ngày 3/3

Chỉ có môn triết học bí truyền (tức là sự ḥa hợp tinh thần và tâm linh giữa con người với Thiên nhiên) khi tiết lộ những Chân lư căn bản, là khả dĩ làm trung gian cần thiết giữa hai cực đoan là sự ích kỷ phàm nhân và ḷng bác ái thiêng liêng.

 

Ngày 4/3

Chư huynh là Công nhân tự do trong Lănh vực Chân lư. Do đó, chư huynh không được tạo trở ngại trên con đường dẫn đến Chân lư.

 

Ngày 5/3

V́ chưa thông suốt nghĩa lư của những lớp vỏ, nên Bạn chưa đạt được những phương pháp chính xác để khám phá ‘giả’ với ‘chân’.

K. H.

 

Ngày 6/3

Chính thiên tư mạnh mẽ của Bạn về sự nhận thức Chân lư tinh thần trong sự có vẻ mâu thuẫn của văn chương h́nh thức, đă buộc chúng tôi tín nhiệm trực giác huyền linh của Bạn trong việc hoàn tất cái sứ mạng tế nhị đó.

S.

 

Ngày 7/3

Hỡi Nhân loại đáng thương, đến bao giờ Nhân loại mới có được Chân lư nguyên vẹn và thuần túy ?

K. H.

 

Ngày 8/3

Bạn nên nhớ : chỉ khi nào – nhân danh Chân lư, đạo đức và Bác ái – đa số nhân loại phá đi những bàn thờ tà thần, th́ khổ sở của nhân loại mới giảm mà thôi.

K. H.

 

Ngày 9/3

Chân lư không bao giờ đến như kẻ trộm, xuyên qua song cửa sổ và cửa bọc sắt.

K. H.

 

Ngày 10/3

Khi lạm dụng sự hiểu biết, người đệ tử luôn luôn phản ứng đến Chân sư ḿnh.

K. H.

 

Ngày 11/3

Chúng tôi để những đệ tử tạm thời bị mê hoặc, đặng rồi họ sẽ không c̣n dịp bị mê hoặc nữa. Họ cũng sẽ nhận định được tất cả những tai hại của sự giả dối và sự thiếu Chân lư, chẳng những trong kiếp này mà c̣n trong những kiếp về sau.

K. H.

 

Ngày 12/3

Nhiệm vụ của chúng tôi là lặn xuống biển sâu để đem lên khỏi mặt nước những hạt trân châu của Chân lư.

K. H.

 

Ngày 13/3

Phần thưởng sẽ đến với Bạn, khi Bạn thành công trong việc dạy cho nhân loại biết chỉ một chữ trong mẫu tự Chân lư.

K. H.

 

Ngày 14/3

Với sự thuyết phục khả ái và bằng sự trung thành với Công cuộc Chân lư, Bạn hăy rán loại bỏ những quan niệm sai lầm mà Bạn đă gặp.

K. H.

 

Ngày 15/3

Đừng làm giảm giá trị Chân lư bằng cách gán ép Nó vào những đầu óc không muốn nghe Nó.

K. H.

 

 

Ngày 16/3

Điều quan trọng chính là việc H. P. B. có thích ứng hay không với mục tiêu mà chúng tôi tha thiết : sự quảng bá CHÂN LƯ bằng Giáo lư bí truyền.

K. H.

 

Ngày 17/3

Không phải ở chân núi mà chính nơi đỉnh ‘núi đá cứng rắn’, con người mới thấy đặng trọn vẹn Chân lư, với tầm mắt thấu đến chân trời bao la.

K. H.

 

Ngày 18/3

Khi gặp Bạn, tôi chỉ giúp Bạn lưu ư đến Chân lư duy nhất mà thôi.

K. H.

 

Ngày 19/3

Chỉ những ai đă chứng tỏ trung thành với chính ḿnh và với Chân lư trong mọi trường hợp, mới được tiếp xúc thêm với chúng tôi mà thôi.

K. H.

 

 

Ngày 20/3

Hữu phước thay cho người nào được những khả năng tâm linh hằng th́ thầm Chân lư cho y nghe.

K. H.

 

Ngày 21/3

Hăy xét đoán những người liên quan với chúng tôi bằng khả năng tâm linh, chớ đừng với quan niệm của đời.

K. H.

 

Ngày 22/3

Phương pháp hay nhất để chữa lầm lạc là sự thành thật mở trí để duyệt lại mọi sự kiện cách chủ quan và khách quan.

K. H.

 

Ngày 23/3

Bộ ‘Giáo lư Bí truyền’ là lược thuyết của Chân lư Huyền bí. Trong nhiều năm sắp tới, tác phẩm đó sẽ là kho tàng về tài liệu và giáo huấn đối với học giả chân thành.

K. H.

 

Ngày 24/3

V́ Giáo lư mà chúng tôi công bố là Chân giáo lư duy nhất, nên rốt cuộc Nó sẽ vinh hiển như mọi Chân lư khác.

 

Ngày 25/3

Có thể nhiệm vụ của Bạn đối với các nhà bác học là gieo những mầm chân lư và chỉ cho họ thấy Đường Đạo.

K. H.

 

Ngày 26/3

Bạn được giao phó sứ mạng giảng dạy quần chúng, chuẩn bị họ khai triển những khả năng tương lai và dần dần giúp họ thấy Chân lư.

K. H.

 

Ngày 27/3

Chư huynh phải chứng minh rằng Công cuộc của chư huynh có nền tảng vững chắc trên Chân lư.

K. H.

 

Ngày 28/3

Không có sự chống đối nào – dù mạnh mẽ cách mấy đi nữa – có thể cản ngăn bước tiến của Chân lư, nếu chư huynh liên kết và hoạt động ḥa hợp.

K. H.

 

Ngày 29/3

Giữa mê tín thấp kém và duy vật c̣n thấp kém tàn bạo hơn nữa, con chim bồ câu trắng của Chân lư (chẳng người mong chờ) không c̣n đủ chỗ để nghỉ đôi chân mỏi mệt của nó.

Đức Văn Minh

 

 

Ngày 30/3

Không có sứ giả nào của Chân lư, không có nhà tiên tri nào có thể thực hiện sự thành công hoàn toàn trong kiếp sống của ḿnh.

Đức Văn Minh

 

Ngày 31/3

Nhân vật Huyền môn thấy, cảm và sống nơi chính cội nguồn của những Chân lư căn bản – Tinh chất Tinh thần Đại đồng của Thiên nhiên, SHIVA, đấng Sáng tạo, đấng Hủy diệt và đấng Hồi sinh.

K. H.
 


 

S h ā n t i

 

 

Tháng Ba

 

Ngày 1 : Ông C. W. Leadbeater từ trần năm 1934.
 

 

 

Tài liệu tham khảo

 

- Letters from the Master of the Wisdom, Series I, II by C. Jinarājadāsa.

- The Mahatma Letters to A. P. Sinnett.

- Some Words on Daily Life by a Master of the Wisdom.

- Letter to W. Q. Jugde quoted by Clara Codd.

- A Message to the Members of the T. S. from an Elder Brother.

   (Thông điệp của một vị Huynh trưởng gởi cho Hội viên Thông Thiên Học)

- Eminent Occultist, notes on treatise by Eliphas Levi.

- The Occult World by A. P. Sinnett.

- Old Dairy Leaves by H. S. Olcott.

 

 

HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES