HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES

 

CHÂN LƯ HẰNG NGÀY
 DAILY  MEDITATIONS của Katherine A Beechy
trích từ Thư của các Chơn sư

 

 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 


Tháng Năm

 

 Trong Sạch


Huyền bí học không phải là việc bỡn cợt. Nó đ̣i hỏi tất cả hay không có chi hết.

K. H.

 

 

 

Ngày 1/5

Tinh luyện không phải là công việc trong giây lát hay trong vài tháng, vài năm. Thật ra, nó kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác.

K. H.

 

Ngày 2/5

Bạn cần ư thức sự khác biệt giữa trong sạch nội tâm và đức dục bề ngoài.

K. H.

 

Ngày 3/5

T́nh bằng hữu, cảm t́nh riêng và sự biết ơn dĩ nhiên là cao thượng. Nhưng chỉ có bổn phận mới dắt Bạn đến sự tiến hóa mong ước mà thôi.

K. H.

 

Ngày 4/5

Khoa Huyền bí là một người yêu hay ghen. Nó không dung thứ một nhân nhượng nhỏ nhít nào.

K. H.

 

Ngày 5/5

Ai muốn liên lạc với chúng tôi, ai muốn biết chúng tôi nhiều hơn, đều phải được thử và trải qua thời dự bị.

K. H.

 

Ngày 6/5

Bạn nên đề pḥng. Đó không phải là những thử thách cuối cùng. Tôi không tạo ra chúng, nhưng chính Bạn. Sự thử thách đến khi Bạn cố gắng t́m ánh sáng và chân lư để đối phó với những ảnh hưởng hắc ám của thế gian.

K. H.

 

Ngày 7/5

Hăy chân thật, trung thành với lời thệ nguyện, với bổn phận thiêng liêng, nước nhà và chính lương tâm Bạn.

K. H.

 

Ngày 8/5

Đối với chúng tôi, luật lệ là luật lệ. Không một quyền lực nào có thể làm chúng tôi bớt đi một điểm nhỏ của bổn phận.

M.

 

Ngày 9/5

Bạn thân mến nên ư thức rằng : những cảm t́nh thông thường không thể khiến một nhân vật Huyền môn chân chính thay đổi trong việc thi hành nhiệm vụ.

M.

 

Ngày 10/5

Song song với sự tiến đến địa vị Thánh Sư th́ có sự giảm dần những ưa thích và ác cảm của phàm ngă xa xưa.

M.

 

Ngày 11/5

Vị Thánh Sư đem vào tâm ḿnh toàn thể nhân loại và coi tất cả như một khối duy nhất.

M.

 

Ngày 12/5

Trước sau tôi vẫn như vậy và luôn luôn tôi vẫn là người nô lệ của bổn phận đối với Đại đoàn Chưởng giáo và Nhân loại.

M.

 

Ngày 13/5

Bạn hăy thực hiện ngay những ư định tốt của Bạn. Đừng bao giờ để chúng chỉ là những ư định. Đồng thời, Bạn cũng đừng chờ đợi phần thưởng hay sự thừa nhận về những việc phải mà Bạn đă thực hiện được.

 

Ngày 14/5

Nguyên lư căn bản của Huyền bí học là mỗi lời vô ích được ghi lại y như những lời có ư nghĩa nhất.

K. H.

 

Ngày 15/5

Chân lư tuyệt đối không phân biệt đa số hay thiểu số.

K. H.

 

Ngày 16/5

Sự trong sạch của t́nh thương hồng trần tinh khiết hóa con người và chuẩn bị sự thể hiện t́nh thương thiêng liêng.

S.

 

Ngày 17/5

Để mở những cánh cửa Nhiệm mầu, chẳng những Bạn phải sống thật liêm chính, mà Bạn cần phải phân biện chân lư với tà thuyết nữa.

K. H.

 

Ngày 18/5

Chúng tôi luôn luôn mong muốn : kẻ tự hiến dâng cho công việc hăy sống với nội tâm ḿnh.

M.

 

Ngày 19/5

Dù kết hợp với thể xác, Atma con người vẫn tinh khiết và siêu thoát.

S.

 

Ngày 20/5

Đối với chúng tôi, bổn phận lớn hơn t́nh bạn và mạnh hơn t́nh yêu.

K. H.

 

Ngày 21/5

Bạn phải dứt khoát chọn lựa giữa bổn phận của Bạn đối với Đại đoàn Chưởng giáo và những ư niệm riêng của Bạn.

 

Ngày 22/5

Việc trở thành đệ tử làm xuất hiện con người bên trong và phô bày những tánh xấu cũng như tánh tốt tiềm tàng . . . Hăy trong sạch, có đức hạnh và sống thánh thiện rồi Bạn sẽ được che chở.

K. H.

 

Ngày 23/5

Bạn nên nhớ : người nào không trong sạch như trẻ thơ th́ tốt hơn đừng muốn làm đệ tử.

K. H.

 

Ngày 24/5

Hăy thấy trước : dưới sự hướng dẫn của một Trực giác tăng hoạt, việc liên tục thi hành bổn phận giữ được sự thăng bằng đúng đắn

K. H.

 

Ngày 25/5

Không có phần thưởng hoặc kỷ luật nào hay hơn việc thi hành nhiệm vụ hằng ngày, hằng giờ.

K. H.

 

Ngày 26/5

Bổn phận người Thông Thiên Học giống như công việc người cày ruộng : vun xới và gieo hạt theo khả năng ḿnh rồi giao cho Thiên nhiên tạo quả.

K. H.

 

Ngày 27/5

Người nào muốn được truyền giáo huấn cao siêu, cần phải là người Thông Thiên Học chân chính, không phải chỉ bề ngoài mà cả trong tâm hồn nữa.

K. H.

 

Ngày 28/5

Trong chúng ta, không có một ai tạo sự nguy hại cho một công cuộc đề xướng nhiệm vụ làm thể hiện Đại ngă.

K. H.

 

Ngày 29/5

Với sự hoàn tất tận t́nh những công việc nhỏ nhặt hằng ngày, người đệ tử ư thức nhiều hơn về Nhiệm vụ, Hi sinh và Từ ái đối với Nhân loại.

K. H.

 

Ngày 30/5

Làm bổn phận mà không nghĩ đến phần thưởng th́ xứng đáng hơn việc mặc cả về công việc của ḿnh.

M.

 

Ngày 31/5

Muốn trở thành nhân vật Huyền môn, vị ấy phải tuân theo động lực nội tâm.

 

 


 

S h ā n t i

 

 
 

Tháng Năm


Ngày 8 : Lễ HOA SEN TRẮNG kỷ niệm Bà H. P. BLAVATSKY từ trần năm 1891.

 

HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES