HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES

 

CHÂN LƯ HẰNG NGÀY
 DAILY  MEDITATIONS của Katherine A Beechy
trích từ Thư của các Chơn sư

 

 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 


Tháng Mười Hai

 

BỀN CHÍ

 

Khi bền chí, Bạn sẽ có tôi sẵn sàng trợ giúp.

M.


 

 

 

Ngày 1/12

Những hạt giống sẽ nẩy nở và Bạn sẽ ngạc nhiên. Nhẫn nại, Tin tưởng và Bền chí.

S.

 

Ngày 2/12

Bạn nên nhớ : sự cố gắng không hề mất. Đối với nhà huyền bí học th́ không có dĩ văng, hiện tại và tương lai, mà chỉ hằng có một Thực tại Vĩnh cửu.

K. H.

 

Ngày 3/12

Bạn hăy bền chí và dù Bạn có ‘đi đúng đường’ không, Bạn sẽ thành công, nếu Bạn chân thật, v́ tôi trợ giúp Bạn.

K. H.

 

Ngày 4/12

Từ giai đoạn này qua giai đoạn khác, và với kinh nghiệm cay đắng, người đệ tử được dạy cách chủ trị những xúc động của y. Y mất đi sự liều lĩnh, sự tự măn và sẽ  không bao giờ lầm lỗi như xưa.

K. H.

 

Ngày 5/12

Đến nay, tôi hài ḷng về những cố gắng của Bạn. Bạn hăy bền chí và giảng dạy.

K. H.

 

Ngày 6/12

Như thực phẩm đối với xác thể, sự hiểu biết nuôi dưỡng và giúp trí thể tăng trưởng. Nhưng điều hiểu biết cần được đồng hóa càng hoàn toàn và chẫm răi càng hay cho cả xác lẫn trí.

M.

 

Ngày 7/12

Bạn hăy nhẫn nại và thành thật đối với Bạn.

K. H.

 

Ngày 8/12

Bạn thân mến, Bạn muốn ôm quá nhiều hiểu biết ngay một lúc. Dù với một bước dài, Bạn cũng không thể đạt hết những điều thần bí.

K. H.

 

Ngày 9/12

Dù là công việc dài cả một cuộc đời mà Bạn đă chọn, và thay v́ tổng quát hóa, Bạn đă chú trọng đến những chi tiết rắc rối nhiều đối với người sơ cơ.

 

 

Ngày 10/12

Từng chút, từng chút một, điều khó hiểu hiện nay sẽ tự nó trở nên hiển nhiên ngày mai.

K. H.

 

Ngày 11/12

Dù Bạn đang làm ǵ, tôi xin khuyên Bạn đừng dừng lại nửa chừng : sự việc đó gây tai hại cho Bạn.

K. H.

 

Ngày 12/12

Một vĩ nhân là người rất giỏi trong việc sử dụng sự nhẫn nại.

K. H.

 

Ngày 13/12

Bạn biết tôn chỉ của chúng tôi và sự áp dụng tôn chỉ đó đă xóa đi danh từ ‘không thể được’ trong ngôn ngữ của nhà huyền bí học.

K. H.

 

Ngày 14/12

Nếu vẫn bền chí, Bạn có thể khám phá điều cao cả nhất; đó là Chân ngă của Bạn.

K. H.

 

Ngày 15/12

Nếu Bạn đă đến với tôi lúc 17 tuổi, tức là trước khi trần thế mạnh tay đối với Bạn, th́ công việc của Bạn sẽ dễ dàng hơn gấp hai mươi lần.

K. H.

 

Ngày 16/12

Bạn đang cố gắng đi trên đường giác ngộ. Không có cách nào hơn việc mỗi ngày Bạn bền chí làm chủ bản thân Bạn.

K. H.

 

Ngày 17/12

Sự an nhiên đương đầu với thử thách và sự bền chí đă biến đổi nghịch cảnh thành thuận lợi tinh thần.

K. H.

 

Ngày 18/12

Đối với ai đă dấn thân vào con đường khoa học thần bí th́ hoặc họ đạt đến đích, hoặc họ bị nguy hại.

K. H.

 

Ngày 19/12

Tinh thần Bạn tiến hóa nhiều hơn Bạn tưởng. Bạn nên ư thức rằng sự tiến hóa đó tự nó đă quan trọng hơn sự phát hiện nơi tri thức hồng trần của Bạn.

K. H.

 

Ngày 20/12

Đừng sợ, đừng yếu; hăy trung thành với lư tưởng c̣n đang mờ ảo của Bạn.

K. H.

 

Ngày 21/12

Một khi đă khởi sự đi trên đường Minh triết, nghi ngờ là có thể mất trí, dừng hẳn lại là ngă xuống, thối lui là lao đầu xuống vực thẳm. Bạn đừng sợ nếu Bạn thành thật.

K. H.

 

Ngày 22/12

Bạn hăy nhiệt tâm t́m Chân lư và Ánh sáng. Một khi đă t́m thấy chúng, Bạn hăy theo chúng với bất cứ giá nào.

 

Ngày 23/12

Dù trên phương diện linh năng Bạn có vẻ thực hiện ít oi, nhưng Bạn nên nhớ : ở nội tâm, sự phát triển vẫn tiến đều.

K. H.

 

Ngày 24/12

(V́ có sự phát triển đều đặn ở nội tâm), nên vào cuối kiếp này và trong kiếp sau, những thành quả kết tụ của Bạn sẽ đem lại Bạn tất cả điều ước vọng.

K. H.

 

Ngày 25/12

Một khi những hạt giống đă gieo, Bạn hăy để yên và phó thác chúng cho Thiên nhiên.

S.

 

Ngày 26/12

Có nhiều đoàn lữ hành không bản đồ, không địa bàn, đă dong ruổi nơi Biển Huyền bí không bờ bến. Rất ít người trong số đó đặt chân lên đất mong ước.

K. H.

 

Ngày 27/12

Bạn đừng quá nồng nhiệt trong việc muốn nhận được nhiều ‘huấn thị’. Luôn luôn Bạn nhận được đúng theo sự xứng đáng của Bạn.

K. H.

 

Ngày 28/12

Bạn không thể nhận được những ‘huấn thị’ nhiều hơn sự xứng đáng và mức lănh hội của Bạn.

K. H.

 

Ngày 29/12

Như vậy, sự hiểu biết chỉ có thể truyền dạy từ từ.

K. H.

 

Ngày 30/12

Dù bị d́m sâu dưới bùn nhơ của tội lỗi, một người vẫn có thể vượt lên. Nếu Ngọc quí của các Ngọc quí – cái mầm chói sáng của Atma – phát triển.

K. H.

 

 

 

Ngày 31/12

Mỗi người trong chúng ta phải tự phát triển. Nếu quyết muốn và bền chí, mỗi người đều có thể phát triển.

K. H.

 

H Ế T
 


 

S h ā n t i

 

 

Tháng Mười Hai
 

Ngày 1   : Ông G. S. Arundale sanh năm 1878.

Ngày 15 : Ông N. Sri Ram sanh năm 1889.

Ngày 16 : Ông C Jinarājadāsa sanh năm 1875.

 

 

 

Tài liệu tham khảo

 

- Letters from the Master of the Wisdom, Series I, II by C. Jinarājadāsa.

- The Mahatma Letters to A. P. Sinnett.

- Some Words on Daily Life by a Master of the Wisdom.

- Letter to W. Q. Jugde quoted by Clara Codd.

- A Message to the Members of the T. S. from an Elder Brother.

   (Thông điệp của một vị Huynh trưởng gởi cho Hội viên Thông Thiên Học)

- Eminent Occultist, notes on treatise by Eliphas Levi.

- The Occult World by A. P. Sinnett.

- Old Dairy Leaves by H. S. Olcott.


 

 

HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES