HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES

 

CHÂN LƯ HẰNG NGÀY
 DAILY  MEDITATIONS của Katherine A Beechy
trích từ Thư của các Chơn sư

 

 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 


Tháng Sáu

 

THIỆN CẢM
 

Bức điện tín của H. P. B. đập mạnh như một ḥn được bắn đi. Tôi đâu có thể  làm ǵ khác hơn là đến với H. P. B. Lư luận xuyên qua không gian với người đang ở trong tâm trạng tuyệt vọng, cực kỳ rối loạn, là việc vô ích. Do đó, tôi quyết định giả từ nơi ẩn tu từ nhiều năm nay để, theo khả năng tôi, trợ giúp H. P. B. một thời gian.

K. H.

 

 

 

Ngày 1/6

Trong khi công việc Bạn được xúc tiến, mỗi lúc Bạn cần sự trợ giúp của một tư tưởng an vui th́ rất có thể một tư tưởng như thế sẽ đến thấu nhập vào tâm Bạn.

K. H.

 

Ngày 2/6

Tôi hi vọng, ít ra Bạn cũng biết : chúng tôi không phải là người chai đá hay khô khan như xác ướp, theo sự tưởng tượng của vài người.

K. H.

 

Ngày 3/6

Thật ra, sự kết hợp có dụng ư kết tụ sinh lực để đương đầu với thành kiến và cuồng tín.

K. H.

 

Ngày 4/6

Bạn thân mến, trong những giờ phút ảm đạm, Bạn hăy tưởng đến tôi và tôi sẽ đến với Bạn.

S.

 

Ngày 5/6

Tôi theo chân Bạn thân mến trọn cả ngày hôm qua. Thiện cảm của tôi ở với Bạn.

S.

 

Ngày 6/6

Sự hiện diện suông của một người có thiện ư, thiện cảm, cũng có thể giúp Bạn trên phương diện từ điện.

K. H.

 

Ngày 7/6

Trong lúc nguy ngập, hay khi có thiện cảm nồng nàn, tư tưởng chư huynh rung động đồng nhịp và có thể tiếp xúc với nhau. Do đó, có sự đồng ghi lại trong trí năo chư huynh.

K. H.

 

Ngày 8/6

Thiện cảm hấp dẫn cả bậc Thánh nhân.

K. H.


Ngày 9/6

Việc dang dở của một ư chí được hoàn tất khi nhiều ư chí liên kết lại.

K. H.

 

Ngày 10/6

Hăy nới rộng thay v́ thu hẹp phạm vi của thiện cảm.

K. H.

 

Ngày 11/6

Hăy cố gắng đồng hóa ḿnh với đồng bào, thay v́ hạn chế phạm vi của thanh khí.

K. H.

 

Ngày 12/6

Tŕnh độ của người sơ cơ với nhân vật Huyền môn rất khác xa nhau. Như vậy, có sự cố gắng phi thường khi vị Đạo sư cần đồng hóa với đệ tử. Để công việc có kết quả, chúng tôi phải kết hợp với những người đang thụ huấn. 

K. H.

 

Ngày 13/6

Tôi chỉ có thể làm việc với những người muốn cộng tác với chúng tôi.

K. H.

 

Ngày 14/6

(a) Chư huynh sẽ trở nên đại huynh trưởng nếu chư huynh che chở cho người  nhỏ tuổi hơn chư huynh, ban ân lành cho người ấy với tấm ḷng bác ái, dịu dàng sáng suốt và từ bi dũng cảm.

K. H.

 

Ngày 15/6

(b) Đối với những kẻ càng chậm tiến trên Đường Đạo bao nhiêu th́ ḷng nhân từ của chư huynh càng phải nặng hơn bấy nhiêu.

 

Ngày 16/6

(c) Chư huynh hăy tỏ t́nh âu yếm dịu dàng với trẻ thơ, càng dịu dàng hơn đối với những kẻ lạc lầm, kém hiểu biết Chân lư.

 

 

Ngày 17/6

(d) Chư huynh cần phải dịu dàng nhiều hơn nữa đối với loài vật, để cho chúng nó mang theo t́nh thương mến thay v́ oán thù, trong khi chúng nó tiến lên trên con đường mới.

 

 

Ngày 18/6

(e) Chư huynh cũng nên tríu mến hoa lá, cỏ cây. Tất cả chúng sanh đều chung một ḍng máu, một nguồn gốc, một chí nguyện. Hăy nhận thức và sống theo Chân lư này.

 

Ngày 19/6

Bạn biết chăng, giữa chân sư và đệ tử, sự liên hệ càng ngày càng mật thiết hơn.

K. H.

 

 

Ngày 20/6

Sự hiểu biết của chân sư lần lần được truyền sang đệ tử. Người đệ tử đạt đến tŕnh độ của chân sư theo khả năng tiếp nhận của ḿnh.

K. H.

 

Ngày 21/6

Dù sự xáo trộn h́nh như đe dọa Bạn, Bạn nên nhớ tôi đang ở với Bạn.

M.

 

Ngày 22/6

Thiên nhiên kết hợp mọi thành phần của Vương quốc ḿnh bằng những sợi dây từ điện tế nhị của thiện cảm.

K. H.

 

Ngày 23/6

Có cả một sự liên hệ giữa một v́ sao với từng cá nhân.

K. H.

 

Ngày 24/6

Tư tưởng bay mau hơn điện và tư tưởng Bạn t́m được tôi, nếu nó được phóng ra với một động lực tinh khiết. Cũng như tư tưởng tôi sẽ t́m, gặp và thường nhập vào tâm trí Bạn.

K. H.

 

Ngày 25/6

Chắc chư huynh đă nhận định được : hiện thời, không phải là lần đầu tiên mà chư huynh gặp Theosophia.

K. H.

 

Ngày 26/6

Tùy chư huynh mà trong kiếp này hay ở kiếp sau, để tiến đến Minh triết Thiêng liêng, chư huynh chiến đấu đơn độc hay chung cùng với các cộng tác viên hiện hữu.  Chư huynh có thể mạnh mẽ hỗ trợ nhau bởi ḷng thiện cảm và nguyện vọng chung.

K. H.

 

Ngày 27/6

(a) Hăy tin tưởng nơi chư huynh như chúng tôi tin tưởng nơi mỗi huynh. V́ không có một hội viên nào trong Hội mà chúng tôi không liên kết hay chúng tôi không nhờ giúp đỡ.

 

Ngày 28/6

(b) Chúng tôi đă chọn mỗi người trong chư huynh v́ chúng tôi cần hết chư huynh.

 

Ngày 29/6

(c) Chư huynh đều cần thiết lẫn nhau, c̣n chúng tôi th́ cần tất cả chư huynh.

 

Ngày 30/6

Dù chỉ là hội viên thường, Bạn cũng cần học hỏi để giảng dạy. Những nạn nhân buồn thảm của vô minh sẽ có thể học nơi Bạn nguyên nhân và phương thức của đau khổ.

K. H.

 


 

S h ā n t i

 

 
 

Tháng Sáu

Ngày 18 : Ông C. Jinarajadasa từ trần năm 1953.

 

HOME sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ    THƠ   gifts  TẾT 2006 BOOKS MAGAZINES