Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME  sách   TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES

 

 

CÔNG VIỆC CỦA CHƠN SƯ

VÀ CÔNG VIỆC CỦA ĐỆ TỬ

 

 

Ta cần phải hiểu rơ đâu là công việc của Chơn sư và đâu là công việc của đệ tử để thấy rằng nếu người chí nguyện muốn làm đệ tử th́ phải tập thi hành những bổn phận nào cần kiếp. Người đệ tử thực thi những bổn phận hằng ngày ở cơi trần c̣n có thể tham gia vào công việc trên cơi Trung giới nữa. Chơn sư có cần phải viết những kinh sách để giáo huấn khi mà người đệ tử đă học được nhiều điều bí nhiệm nhưng cũng không được phép tiết lộ tất cả những điều ḿnh đă học cho thế gian? Ngoài ra, nếu Chơn sư có viết sách chắc chắn là những tác phẩm ấy phải viết những điều mà đệ tử chưa viết (v́ không được phép viết ra) như vậy các Ngài có phạm phải những ǵ không được phép tiết lộ? (Lời người trích )

 

Như đă giải thích ở trên, trong số những người đắc quả Chơn Tiên (Asekha), chỉ có một số ít c̣n lại ở thế gian với tư cách nhân viên Quần Tiên Hội, để d́u dắt sự tiến hóa trên quả Địa cầu theo như Thiên cơ đă định. Hiện thời có độ 50 hay 60 vị Chơn Tiên đảm nhiệm công việc nầy; sự hoạt động của các Ngài đă được bà Annie Besant diễn tả như sau trong một quyển sách nhỏ nhan đề “Các Đấng Chơn Sư”.

“Các Ngài giúp đỡ bằng đủ mọi cách sự tiến hóa của nhân loại. Từ trên cơi giới cao siêu nhứt, các Ngài ban rải ánh sáng và sinh lực xuống khắp thế gian để cho muôn loài được hưởng thụ, chẳng khác nào như ánh nắng Mặt trời. Cũng như cơi giới hồng trần sống nhờ nguồn sinh lực của Thượng Đế do ngôi Mặt trời ban rải xuống thế gian, th́ cơi tâm linh cũng nhờ nguồn sinh lực đó do Quần Tiên Hội ban rải ra. Những Đấng Chơn sư đảm nhiệm về tôn giáo dùng những tôn giáo ấy làm kho chứa đựng thần lực của các Ngài ban xuống để phân phát cho các tín đồ của mọi tôn giáo.

“Kế đó là công việc vĩ đại về mặt trí tuệ. Từ cơi Thượng thiên, các Đấng Chơn sư phóng ra những h́nh tư tưởng có thần lực rất mạnh để giúp nguồn cảm hứng cho những bậc thiên tài vĩ nhân trong thiên hạ, những người nầy sẽ bắt được luồng tư tưởng đó và đưa ra cho thế gian được hưởng thụ những kết quả tốt đẹp. Cũng trên địa hạt nầy, các Ngài gởi chỉ thị cho những vị đệ tử biết những công việc nào họ phải làm.

“Trên cơi Hạ thiên, các Ngài phóng ra những h́nh tư tưởng có ảnh hưởng đến Hạ trí của con người, d́u dắt tư tưởng con người theo những đường hoạt động hữu ích cho thế gian. Các Ngài cũng dạy dỗ những linh hồn đang sống trên cơi Thượng giới.

“Trên cơi Trung giới, sự hoạt động của các Ngài gồm có việc giúp đỡ những linh hồn vừa mới từ giả cơi trần, hướng dẫn và trông nom việc huấn luyện những đệ tử trẻ tuổi, và trợ giúp trong vô số những trường hợp cần được giúp đỡ.

“Ở cơi phàm trần, các Ngài ḍ xét những trào lưu và thời cuộc thế giới; sửa đổi và diệt trừ những khuynh hướng bất hảo trong phạm vi mà luật thiên nhiên cho phép; giữ mực quân b́nh giữa những sức mạnh đối lập thuận và nghịch với sự tiến hóa, tăng cường điều thiện, giảm bớt điều ác. Các Ngài cũng hợp tác với những vị Thiên thần của các quốc gia, d́u dắt những sức mạnh tâm linh của nhân loại trong khi các Thiên thần d́u dắt sự tiến hóa về h́nh thể sắc tướng của muôn loài”. . .

 

. . . Trước đây, tôi có nói rằng các đệ tử Chơn sư cũng là những người tập sự ở cơi hạ giới, họ được sử dụng như những trạm chuyển di thần lực, và cũng làm nhiều công việc trong mọi ngành hoạt động của nền văn minh nhân loại, tất cả những hoạt động nầy đều là một phần công việc của Chơn sư trên thế gian. Một phần lớn những công việc nầy cũng được thực hiện bởi những người thế gian đă từng hấp thụ được những nguồn cảm hứng hoặc tấm gương lành của những vị đệ tử; hoặc bởi những hội hay cơ quan mà các vị đệ tử đă giúp công xây dựng và giúp ảnh hưởng tinh thần. Thật ra, nhân loại sẽ bị thiệt tḥi nếu không có những ảnh hưởng nầy, mặc dầu họ không hề hay biết chi cả về cái nguồn gốc đă tạo nên những ảnh hưởng tốt đẹp đó.

Các Chơn sư không thể bỏ phế những công việc vĩ đại của các Ngài để làm những công việc thấp thỏi hơn và dễ dàng hơn như đă kể trên, v́ nếu các Ngài làm như thế, th́ toàn thể cơ tiến hóa sẽ bị thiệt hại không ít.

Thí dụ, đôi khi có người hỏi tại sao các Chơn sư không viết sách? Họ quên rằng các Chơn sư đang đảm nhiệm cả một cuộc tiến hóa của nhân loại trên thế gian. Các Ngài không thể bỏ phế công việc lớn lao đó để viết sách nói về một phần nào mà thôi của cái đại cuộc chung. Thật ra, nếu Chơn sư có thời giờ để viết sách và dùng hết năng lực của Ngài vào công việc đó, th́ quyển sách ấy chắc là phải hay hơn nhiều bất cứ quyển sách nào của thế gian. Nhưng nếu ở đời, tất cả mọi việc đều phải để cho những bậc Toàn năng làm hết, th́ chúng ta sẽ không có cơ hội nào để sử dụng những khả năng của ḿnh và đời sống của chúng ta ở thế gian sẽ không có ích lợi ǵ nữa!

Một ngành hoạt động đă được các đệ tử Chơn sư tổ chức trên một qui mô rộng lớn trong thời gian gần đây, là việc phụng sự một cách thực tế trên cơi Trung giới, mà tôi đă nói đến trong quyển sách “Những Đấng Cứu Trợ Vô H́nh”. Phần quan trọng nhứt của công việc nầy là giúp đỡ những người vừa mới chết, khi bước qua cơi Trung giới th́ họ thường bị hoang mang, bỡ ngỡ, lạc loài và có khi đau khổ, nhứt là v́ thuở sanh tiền họ đă bị sợ hăi, dọa nạt bởi những chuyện quái đản rùng rợn về việc tra tấn kềm kẹp người chết dưới cơi Âm ty, do những giả thuyết sai lầm cùa một vài tôn giáo.

Tuy công việc này đă được nêu ra từ mấy chục năm về trước, nhưng chỉ có trong Hội Thông Thiên Học là nhóm cứu trợ vô h́nh được thành lập có tổ chức và bắt tay vào việc. Lúc đầu nhóm nầy gồm có những người c̣n sống, quyết định dùng thời giờ của ḿnh trong giấc ngủ của thể xác để làm công việc đó; nhưng không bao lâu, họ qui tụ chung quanh họ một số đông những người đă chết nhưng chưa hề nghĩ đến công việc nầy bao giờ.

Trước đó, những người mới bước qua cơi Trung giới phần nhiều đều tự xoay sở lấy, trừ phi họ được thân nhân tiếp đón và d́u dắt họ trong cuộc đời mới ở bên kia cửa Tử. Thí dụ một người mẹ đă chết vẫn c̣n trông nom những đứa con c̣n sống, và nếu một thời gian sau, có đứa con nào chết th́ người mẹ sẽ giúp đỡ người ấy bằng đủ mọi cách mà bà ấy có thể. Thường th́ những người tốt bụng trong số những người đă chết sẽ giúp cho những người khác những điều kinh nghiệm và hiểu biết của họ khi cần phải giúp đỡ. Ở những nền văn minh cổ, mà người ta có tập quán sống chung trong đại gia đ́nh th́ ít khi người ta không gặp một thân nhân cần đến sự giúp đỡ ở bên kia cửa Tử. Những kinh sách Ấn Độ thường nói đến tầm quan trọng của sự liên hệ gia đ́nh, và những bổn phận cùng sự liên lạc trong gia đ́nh vẫn c̣n tiếp tục trong những cơi vô h́nh sau khi chết. Đại khái, t́nh trạng ở cơi Trung giới cũng giống như một xứ không có bệnh viện, trường học hay công sở chi cả, nơi đó có nhiều người bị đau khổ, và trong những thời kỳ tai biến hay chiến tranh, th́ sự đau khổ ấy c̣n tăng lên rất nhiều.

 

Trích quyển CHƠN SƯ VÀ THÁNH ĐẠO

của C. W. LEADBEATER

(Dịch giả NGUYỄN HỮU KIỆT)

HẾT


 

Thông Thiên Học là Khoa Học của linh hồn.

Thông Thiên Học là Minh Triết Cổ Truyền được tŕnh bày lại theo thời đại hiện nay
 

Phương pháp có khác nhau, tư tưởng có khác nhau, cách thức có khác nhau, th́ việc làm của chúng ta mới linh động chớ không suy giảm, miễn hành vi ấy có t́nh thương dẩn dắt và ḷng nhân ái xét soi. (Annie  Besant)

xem tiếp


Hội Thông Thiên Học là một tổ chức quốc tế, với ư nghĩa rộng răi của từ, mà hội viên thuộc tất cả các giống dân, tín ngưỡng và ư kiến khác nhau nhưng họ hợp tác làm việc với nhau cùng chung một mục đích: sự tiến bộ của nhân loại - Nhưng với danh nghĩa là Hội, Hội hoàn toàn không thuộc về bất cứ quốc gia nào hoặc đảng phái chính trị nào.

Về phương diện Hội, họ chỉ có thể hành động tập thể cho các vấn đề chung có liên quan với Thông Thiên Học; về phương diện cá nhân, họ được hoàn toàn tự do để theo tư tưởng và hành động chính trị riêng biệt, miễn hành động đó đừng đi ngược lại nguyên lư của Thông Thiên Học và không có điều hại nào cho chính Hội Thông Thiên Học.
(Bí Quyết Thông Thiên Học, H. P. B
.)


Nếu mọi viên sỏi đều trở thành một viên hồng ngọc vô giá th́ viên sỏi và hồng ngọc ắt có giá trị giống như nhau.

Mọi người đều nghĩ rằng sự khôn ngoan của ḿnh là hoàn hảo, cũng như mọi bà mẹ đều cho rằng con của ḿnh là đẹp nhất.

“Con tôi là của tôi, tài sản này là của tôi”: một kẻ điên rồ bị giằn vật v́ những tư tưởng như thế. Bản thân y c̣n chưa thuộc về y chứ đừng nói tới con cái và của cải.

Bánh xe hi sinh có trục là T́nh Thương, lốp là Hành Động và căm là T́nh Huynh Đệ.

Thông Thiên Học không phải là việc thu tóm quyền lực dù là về mặt thông linh hay trí tuệ, mặc dù cả hai quyền năng đó đều phục vụ cho Thông Thiên Học.

Thông Thiên Học cũng theo đuổi hạnh phúc như người ta thường hiểu về từ ngữ này. Đó là v́ bước đầu tiên của nó là sự hi sinh, c̣n bước thứ nh́ là sự từ bỏ.

Thông Thiên Học là khoa học về sự sống, là nghệ thuật sống.

Thông Thiên Học là hiện thể của tinh thần mang lại sự sống; do đó không một điều ǵ mang tính giáo điều có thể thuộc về Thông Thiên Học.

Ngay cả trong rừng rậm cô liêu, tội lỗi vẫn chiến thắng kẻ không thánh thiện; kềm chế được giác quan ở ngay chính nhà ḿnh mới là tu khổ hạnh vậy.(Châu Ngọc Đông Phương)


Xin dắt tôi từ cõi gỉa đến cõi CHƠN,
Xin dắt tôi từ chỗ tối tăm đến nơi SÁNG SUỐT,
Xin dắt tôi từ cửa tử đến cõi TRƯỜNG SANH BẤT TỬ.
(Dưới Chơn Thầy)


Cái Trí là tay đại phá hoại Sự Thật. (Tiếng Nói Vô Thinh)


Ngươi hãy tiêu diệt lòng tham vọng, nhưng hãy làm việc như những kẻ lòng đầy tham vọng.
Ngươi hãy tiêu diệt lòng ham sống, nhưng hãy tôn trọng sự sống.
Ngươi hãy tiêu diệt lòng ham muốn sự tiện nghi, nhưng hãy sung sướng như những kẻ chỉ sống để hưởng lạc thú.


5.- Hãy diệt mọi ý thức chia rẽ. (Kill out all sense of separateness)

Chú giải : Bạn chớ tưởng là bạn có thể sống riêng biệt với những kẻ hung dữ, hạng người điên dại. Họ chính là bạn đó, mặc dầu họ ở trình độ kém hơn người bạn hoặc vị Thầy của bạn. Nhưng nếu bạn để nảy sinh cái ý nghĩ bạn không liên đới với một điều nào hoặc một tội lỗi nào tức là bạn tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc bạn vào điều đó hoặc người đó, cho đến ngày nào tâm hồn bạn nhận thấy rằng nó không thể sống riêng rẽ được. Bạn hãy nhớ rằng tội lỗi và nhục nhã của đời là tội lỗi và nhục nhã của bạn, bởi vì bạn là một phần tử của thế gian; nghiệp quả của bạn dệt chung và không thể tách rời Đại Nghiệp Quả được. Trước khi bạn được giác ngộ, bạn phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như chỗ sạch. Như thế bạn hăy nhớ rằng cái áo dơ mà bây giờ con nhờm gớm có thể là cái áo của bạn bữa qua hoặc bữa mai. Nếu bạn tỏ vẻ ghê sợ, th́ khi nó đặt lên vai bạn, nó sẽ càng bó chặt lấy bạn hơn. Kẻ nào có ḷng tự kiêu về đức hạnh của ḿnh tức là dọn cho ḿnh một chỗ trong vũng bùn nhơ. Bạn tránh, v́ đó là điều nên tránh chớ chẳng phải để giữ cho bạn được trong sạch.
(Ánh Sáng Trên Đường Đạo) xem tiếp


58. Bạn không thể nào đi trên đường Đạo, nếu chính bạn chưa trở nên con Đường đó (32).

59. Hãy để cho Hồn bạn lắng tai nghe mọi tiếng đau khổ, như bông sen nở lớn để hứng ánh sáng mặt trời buổi ban mai.

60. Bạn chớ để nắng gắt làm khô một giọt nước mắt đau khổ nào, trước khi bạn lau ráo lụy cho cặp mắt của người buồn khổ.

61. Bạn hãy để cho tất cả nước mắt của thế gian rơi vào lòng bạn, đọng lại ở tim bạn, chớ không khi nào chùi đi, trước khi nguyên nhân gây đau khổ tiêu tan.

62. Hỡi con người có tấm lòng từ bi, những giọt nước mắt đó là những suối nước tưới mát cánh đồng từ thiện bất diệt. “Chính nơi miếng đất đó trổ được bông nửa đêm của Phật (33), thứ bông này còn khó tìm, khó gặp hơn bông cây Vogay. Đó là hột giống để thoát ly đường sanh tử. Nó tách riêng vị La Hán ra ngoài vòng tranh đấu và tham vọng, nó dắt người băng ngang qua những cánh đồng của Thực Tại để đến nơi an lạc, chân phúc, chỉ thấy được nơi cõi Tịch Mịch, Hư Vô. (Tiếng Nói Vô Thinh)  xem tiếp


Bạn hãy nhớ rằng: mọi việc khổ não trên thế gian đều là tạm thời, bổn phận của bạn phải luôn luôn vui vẻ và giữ ḷng thanh tịnh.

Bởi vì chính bạn với Đường Đạo phải trở nên một. Đường Đạo tức là bạn. Bạn bước trên Đường Đạo mà không cần nghĩ tới nó, và bạn cũng không thể rời nó được nữa. Bạn là Chơn Thần, bạn đă quyết định như vậy. Nếu bạn lìa bỏ nó tức là bạn lìa bỏ chính bạn vậy.

Có minh triết bạn mới có thể giúp đời, c̣n ư chí để dắt dẫn sự minh triết, và từ ái lại gây ra ư chí. Ấy là những điều kiện mà bạn cần phải có. Ư chí, minh triết, từ ái là ba trạng thái của Đức Thượng Đế. Nếu bạn muốn hiến ḿnh phụng sự Ngài, th́ bạn phải biểu lộ ba trạng thái ấy trong thế gian này. (Dưới Chân Thầy)   xem tiếp


Để làm quen với  quan niệm của Thông Thiên Học  mời các bạn đọc những tác phẩm sau:
Thông Thiên Học Dẫn Giải

Thông Thiên Học Khái Lược
Thông Thiên Học Giảng Lược
Thông Thiên Học Là Ǵ

Chân Nhân Và  Các Hạ Thể 
Những Tài Liệu Nghiên Cứu :

Dưới Chân Thầy
Bí Quyết Thông Thiên Học
Giáo Lư Bí Truyền    (đang soạn)
Nữ Thần Isis Lộ Diện    (đang soạn)
Books
Magazines


THÔNG THIÊN HỌC THẾ GIỚI
THÔNGTHIÊN HỌC HOA kỲ


Hội Thông Thiên Học Được Thành Lập 7-11-1875
Bởi Bà Helena Petrovna Blavatsky Và Ông Henry Steel Olcott
  
The Theosophical Society Adyar, Chennai 600020, India Phone: 91-44-4912815 


Bản quyền   Copyright  @ www.thongthienhoc.com  2001
Mọi bản sao hay trích dẫn kính xin quí vị đề rơ nơi xuất xứ chân thành cám ơn.
Xin giữ nguyên bản. Mọi sự liên hệ xin  liên lạc e-mail sau:  
nhusee@yahoo.com

 

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES