Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

VÉN MÀN BÍ MẬT NỮ THẦN ISIS

(ISIS UNVEILED)

Chìa khóa cốt lõi của những bí nhiệm xưa và nay

KHOA HỌC VÀ THẦN HỌC

Tác giả H. P. Blavatsky

Thư ký Thông tín Hội Thông Thiên Học

Bản Dịch : Chơn Như  2012

 đầu trang  sách được viết như thế nào mục lục lời nói đầu chương 1 chương 2

VÉN MÀN BÍ MẬT NỮ THẦN ISIS
KHOA HỌC VÀ THẦN HỌC
“Đây là một tác phẩm tràn đầy Niềm tin”    MONTAIGNE

Picture 485

QUYỂN I – KHOA HỌC

Tác giả xin kính dâng bộ sách này cho Hội Thông Thiên Hc, được sáng lập ở New York, năm 1875 sau Công nguyên, ĐỂ ̣I NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐỀ TÀI MÀ BỘ SÁCH BÀN TỚI

Chú Thích của Nhà Xuất bản

Ấn bản này là ấn bản in lại trung thực bộ sách Vén Màn Bí Mật Nữ Thần Isis thoạt đầu được xuất bản ở New York vào năm 1877. Phần Chỉ Mục đã được mợ̉ng nhất nhiều, lại có thêm một Phụ lục bao gồm Chỉ Mục v tài liệu tham khảo với những công trình và tác giả được trích dẫn cùng với hai bài báo do H.P.B bàn v việc viết bộ sách Vén Màn Bí Mật Nữ Thần Isis: “Các thuyết về Luân hồi và các vong linh” (1886) và “Các tác phẩm của tôi” (1891).

VÉN MÀN N THN ISIS (*)[1]

ĐƯỢC VIT NHƯ TH NÀO

 đầu trang  sách được viết như thế nào mục lục lời nói đầu chương 1 chương 2

Nếu mt b sách có th được coi như đánh du mt giai  đon lch s, th́ đó hn là b sách này. Xét v mt phương đu tiên ca Darwin trên mt phương din khác. C hai đu là nhng gịng thy triu lên cao trong trào lưu tư tưởng cn đi: mi b sách này đu có tác dng to tr nhng điu d đoan sng sượng ca khoa thn hc và thay thế đc tin nơi phép l bng s tin tưởng nơi đnh lut thiên nhiên. Tuy vy, trường hp khi đu viết b sách này cũng rt đơn gin và b́nh thường ch không có ǵ đc bit.

       Mt ngày n vào mùa hè năm 1875, bà HPB đưa cho tôi xem vài t bn tho ca bà viết, và nói:

      “ Tôi viết cái này đêm hôm qua, do “ LNH DY “, nhưng đ dùng làm ǵ th́ tôi không biết. Có th dùng làm mt bài báo, có th đ làm sách, cũng có th đ không làm ǵ c. Tuy  nhiên, tôi viết v́ tuân lnh dy mà thôi.”

      Ri đó, bà ct bn tho đó vào mt hc t, và không nói ǵ đến nó na trong mt thi gian. Nhưng ít tháng sau đó, bà đi Syracuse (New York) thăm hai người bn mi là ông bà Corson, giáo sư trường Đi Hc Cornell, và tiếp tc công vic viết lách. Bà viết thư cho tôi biết đó s là quyn sách nói v lch s và triết hc ca các Đo Phái phương Đông, và nhng mi tương quan gia các Đo Phái y vi nhng môn phái ca thi đi by gi. Bà cho biết rng bà viết v nhng vn đ mà bà chưa bao gi hc, và chú thích nhng quyn sách mà bà chưa tng đc qua trong đi bà. Bà cho biết thêm rng, đ kim chng nhng điu bà viết, Giáo Sư Corson đă so sánh nhng đon chú thích ca bà vi nhng b sách c đin trong thư vin ca trường Đi Hc, th́ thy là đúng.

      Khi bà tr v New York, bà không chăm chú lm vào công vic này, mà ch viết mt cách ri rc, không liên tc. Nhưng đ mt hay hai tháng sau vic thành lp Hi Thông Thiên Hc, bà và tôi cùng thuê mt ngôi nhà hai tng đường 34th West, bà tng dưới, tôi tng lu trên, t đó tr đi công vic viết b Isis mi được thc hin liên tc không gián đon cho đến khi hoàn thành vào năm 1877.

       Trong sut cuc đi bà, bà chưa tng viết văn viết sách bao gi, tuy thế tôi không thy mt nhà văn hay nhà báo nào có th làm vic mt cách do dai bn b và hăng say như bà. Mi ngày, bà ngi vào bàn viết t sáng mai cho đến khuya, tôi vi bà không bao gi đi ng trước hai gi sáng. Lúc ban ngày, tôi phi làm vic ngh nghip riêng ca tôi, nhưng luôn luôn sau ba cơm chiu là chúng tôi ngi chung li mt bàn và làm vic chng khác nào như người ta làm gi ph tri đ t́m sng, cho dến khi thân xác mi mt bt buc chúng tôi phi ngh.

       Tht là mt kinh nghim quư báu cho tôi. Trong khong gn hai năm đó, tôi đă hc hi được rt nhiu điu mà đáng l người ta phi dành trn c mt đi người đ đc sách và suy gm mi có th đt được. Tôi không phi ch làm công vic ca mt người ghi chép hay sa bài, mà bà làm cho tôi tr thành mt cng tác viên. Bà làm cho tôi phi s dng tt c  nhng ǵ tôi đă đc và suy tư, và kích thích b óc ca tôi làm vic đ t́m gii đáp cho nhng vn đ mi mà bà đt ra cho tôi trên đa ht Huyn Môn và siêu h́nh. Nhng vn đ này hoàn toàn vượt ngoài s hc hi và tm kiến thc ca tôi, mà tôi ch có th hiu được ln ln khi trc giác ca tôi được khai m và phát trin nh bi phương pháp cưỡng ép đó.

       Bà không viết theo mt chương tŕnh hay kế hoch đnh sn, mà nhng ư kiến t đâu tuôn tràn xuyên qua trí óc bà như gịng sui chy không ngng, trường lưu bt tn. Có khi  bà đang viết v đng Phm Thiên (Brahma), mt lát sau đó bà đă xoay qua vn đ hin tượng din khí ca Babinet. Trong mt lúc, bà trnh trng chú thích li ca Đo Sư Porphyry, kế đó bà lin trích dn mt đon văn rút trong mt t báo hng ngày, hay trong mt tp văn thư mi in mà tôi va đem v nhà. Có khi bà đang ca tng nhng đc tính toàn thin ca Chân Sư, nhưng mt lúc sau bà đă chuyn vn toàn lc đ công kích nng n Giáo Sư Tyndall hay vài nhà hc gi nào đó mà bà ghét nht, bng nhng cú búa ny la!

       Nếu bà không có mt kế hoch nht đnh, phi chăng điu y chng t rng công vic son sách này không phi do bà d đnh t trước, mà bà ch là mt đường vn hà đ cho trào lưu tư tưởng mi m đc đáo này tác dng nh hưởng đến t́nh trng đng ca s sinh hot tâm linh đương thi? Như mt phn vic hun luyn cho tôi, thnh thong bà yêu cu tôi viết mt đon v mt đ tài đc bit nào đó, và gi ư cho tôi v nhng đim quan trng cn khai trin, hoc bà đ cho tôi t viết ly vi s c gng ti đa đ s dng năng khiếu trc giác ca tôi. Khi tôi đă viết xong, nếu đon văn y không được bà va ḷng, bà thường t du bt măn bng cách nói nng li, và gi tôi bng nhng danh t không đp có tính cách khích đng ḷng t ái đến mc có th giết người! Nhưng khi tôi đnh xé b đon văn vô phước y, th́ bà lin git ngay ly t trên tay tôi đ dùng mt chương khác sau khi đă sa cha li vài ch, và tôi li bt tay vào vic.

      K t ngày tên tui bà xut hin ln đu tiên trên mt báo Daily Graphic, năm 1874 và sut thi gian lưu trú ti M Quc, bà luôn luôn có khách đến viếng. Nếu trong s quan khách, ngu nhiên có người nào hiu biết tinh tường v mt vn đ nào đó liên quan đến ngành hot đng ca bà, bà lin tiếp xúc riêng vi người y và nếu có th được, bà nh y viết li nhng quan đim hay kư c ca y trên giy trng mc đen đ dùng trong quyn sách ca bà. Trong s nhng trường hp thuc v loi này, có bài tường thut ca ông O’Sullivan v mt cuc biu din phương thut trong mt bui hp đàn ti Paris; s din t lư thú nhng cuc l nhp môn huyn bí ca ging dân Druses x Liban, cùng nhng bài v hp dn ca Bác Sĩ A. Wilder, và nhiu người khác na đă đóng góp vào, làm cho b sách này càng tăng thêm phn giá tr vi nhng tài liu vô cùng di dào phong phú.

      Tôi biết mt v mc sư Do Thái đă tng tri qua nhiu gi và nhiu đêm đ tho lun v Huyn Môn Kabala vi bà, và nghe chính y thú nhn rng tuy y đă tng kho cu phn bí truyn ca tôn giáo y trong ba mươi năm, nhưng bà đă dy y nhng điu mà y chưa tng nghĩ đến, và đă làm sáng t nhng đon kinh mà chính nhng bc thy ca y cũng không hiu ni! Vy ch nhng kiến thc thâm sâu huyn diu đó, bà đă hc được đâu, hi nào, và do đâu mà có?

      Tt nhiên không phi do các bà qun gia đă dy bà hc hi c̣n thơ u nước Nga; cũng không phi do mt v giáo sĩ hay thy hc nào quen thuc trong gia đ́nh; cũng không phi bà đă hc trên nhng chuyến tàu hay xe la trong khi bà đi châu du thiên h k t năm mười lăm tui; cũng không phi mt trường trung hc hay đi hc nào, v́ bà không h thi tt nghip mt trường hc nào c; cũng không phi nhng thư vin ln trên thế gii. Nhn xét qua nhng cuc đàm thoi và nhugn74 thói quen ca bà trước khi bà bt tay vào công vic trước tác khng l này, th́ bà không h hc hi qua nhng vn đ y bao gi dù rng xut x t đâu. Nhưng khi bà cn đến nhng tài liu đó, th́ bà có sn, và trong nhng lúc cm hng di dào nht, th́ bà làm cho nhng nhà thông thái phi khâm phc v kiến thc sâu rng, cũng như bà làm cho c ta quan khách phi ngc nhiên v tài hùng bin lưu loát cùng s châm biếm hài hước và trí óc thông minh tế nh ca bà.

       Trong khi chúng tôi cùng làm vic chung, tôi sa cha mi chương bn tho viết tay ca bà nhiu ln, và mi chương  sp ch in; tôi viết nhiu đon giùm cho bà, thường là viết li thành câu nhng ư nghĩ ca bà cho đúng văn phm Anh Ng; tôi giúp bà t́m nhng li trích dn trong các sách, và làm nhng vic ph thuc khác. C̣n th́ quyn sách vn là công tŕnh ca bà, nói v vic làm trên phương din hu vi, thuc cơi gii vt cht hu h́nh, và bà phi nhn lănh tt c v s khen chê v nhng khuyết đim hay ưu  đim ca nó.

       B “ Vén Màn Isis “ đă ghi du mt thế h lch s, và khi viết b sách y, bà cũng giúp cho tôi hc hi được rt nhiu giáo lư Huyn Môn, và chun b cho tôi có đ kh năng đ hot đng truyn bá giáo lư Thông Thiên Hc trong trên hai mươi năm. Vy bà HPB đă ly tài liu đâu đ viết b sách đó, mà phn nhiu người ta không th t́m thy trong nhng sách v các thư vin? Xin nói ngay rng đó là do s h tr ca phn vô vi, mt phn do s giao cm huyn diu vi các đng Chân Sư, và mt phn là do bà tra cu tài liu trong cơi vô h́nh, dược phn nh trên cht Tinh Quang (Akasha) hay Tiên Thiên Khí nh, tc là kho Kư c ca Thiên Nhiên trong Càn Khôn Vũ Tr.

      Làm sao tôi biết được điu này? Đó là nh tôi đă cng tác vi bà trong hai năm đ viết b “Vén Màn ISIS”, và nhiu năm sau na đ son nhng b sách khác như “Giáo Lư Bí  Truyn” (Doctrine Secrète),v…v…

      Theo dơi mi đng tác ca bà trong khi làm vic là mt kinh nghim hiếm có và khó quên. Chúng tôi thường ngi đi din nhau bên mt cái bàn ln, và tôi có th thy rơ mi c ch ca bà. Bà viết thao thao trên mt trang giy, bng nhiên  bà ngng li, ngước mt lên nh́n vào không gian vi đôi mt trng không ca nhà linh th s dng cp mt thn, đon, bà thâu ngn tm nhăn quang như đ nh́n vào mt vt vô h́nh trong khong không trước mt, và bt đu chép nhng ǵ bà đă thy. Khi đă chép xong đon văn chú thích, đôi mt bà tr li khí sc b́nh thường, và bà tiếp tc viết cho đến khi bà ngng li mt ln na ging y như trước.

      Tôi c̣n nh rơ hai ln tôi được nh́n thy và cm trên tay nhng quyn sách l mà bà làm cho hin h́nh trước mt tôi đ tôi kim chng li bn tho, khi tôi t chi không chu phê nhn đ đưa lên máy in v́ có ch tôi c̣n nghi ng là không đúng. Tôi nói:

      “ Tôi không th phê nhn câu chú thích này, v́ tôi chc là bà đă chép sai”. Bà nói:

     “Không sao, vy là đúng; hăy c đ nguyên như thế”.

     Tôi t chi, sau cùng bà nói:

    “Vy ông hăy ngi yên trong mt phút, đ tôi tra li”.

    Khi đó cái nh́n trng không li xut hin trên cp mt bà; đ mt lát, bà ch v phía cái k đt nơi góc pḥng, và nói bng mt ging trng rng:

     “Ḱa, nh́n xem”.

     Kế đó bà tr li khí sc b́nh thường:

    “Đy, ch y đy. Ông hăy tra li xem!”

     Tôi bước li ch cái k và thy hai quyn sách l mà tôi biết chc là trước đó không h có trong nhà. Tôi phi kim câu chú thích ca bà HPB vi đon văn trong sách, ch cho bà thy ch chép sai, sa li bn tho, và theo li bà yêu cu, đem hai quyn sách đ li ch cũ. Tôi tr li bàn ngi làm  vic, và sau đó mt lúc, tôi quay li nh́n ngay ch cái k, th́ thy hai quyn sách đă biến mt! Sau khi tôi k li chuyn này, nhng k hoài nghi ngu dt có th nghi ng s sáng sut lành mnh ca tôi; tôi hy vng nó s hu ích cho h. S vic này li tái din mt ln th hai trong trường hp tương t, nhưng ln này quyn sách không biến mt mà vn c̣n li vi chúng tôi cho đến ngày nay. 

----------    

Bn nháp viết tay ca bà HPB có nhiu khi rt khác bit nhau mt cách rơ rt. Tung ch ca bà có mt tính cách l lung đc bit, mà người nào đă tng quen đc tung ch y luôn luôn có th nhn ra ngay là ch viết ca bà. Tuy nhiên, nếu quan sát k lưỡng, người ta s phát hin ra ít nht ba hay bn li viết khác nhau tuy rng ca mt tung ch và mi li viết như thế kéo dài trên nhiu trang giy, trước khi đi qua li viết khác.

     Mt li viết đó ca bà HPB nét ch rt nh nhưng đu đn; mt li khác nét đm và t do phóng túng; mt li khác na nét va phi và d đc; và mt li na ch viết rt tháu và khó đc. V cách hành văn cũng vy, nhng li ch khác bit như trên cũng kèm theo vi s sai bit v văn phm Anh Ng. Có khi tôi phi sa cha nhiu ch trong mt gịng ch, nhưng li có khi tôi có th thông qua sut nhiu trang mà không cn sa cha mt ch nào. Hoàn toàn nht là nhng trang bn tho được viết thay cho bà trong khi bà ng. Mt thí d đin h́nh là đon đu ca Chương nói v nn văn minh c Ai Cp ( Q.I, Ch. 14 ). Đêm đó, như thường l chúng tôi làm vic đến hai gi sáng, c hai đu mt nhoài, bèn ngưng công vic đ va hút thuc va mn đàm trước khi chia tay. Bà th́ hu như ng gt ngay trên ghế bành, c̣n tôi chúc bà yên gic và lui v pḥng tôi trên lu. Sáng hôm sau, khi tôi đă ăn đim tâm xong và bước xung pḥng khách, bà đưa cho tôi xem mt chng bn tho đ ba mươi đến bn mươi trang giy viết tay bng tung ch ca bà, mà bà nói rng ca v Chân Sư X…. viết cho bà đêm qua. Tp bn tho đó hoàn toàn v tt c mi phương din, và được đưa lên khuôn mà không cn phi duyt xét li.

      Có điu l, là mi ln có s khác bit nhng tung ch viết như thế đu xy ra sau khi bà HPB ri khơi pḥng đ mt lúc, hay bước vào trng thái xut thn khi đó đôi mt trng rng ca bà nh́n vào cơi xa xăm nào và li tr v trng thái b́nh thường ngay sau đó. Ngoài ra, c̣n có mt s thay đi rơ rt v cá tính, tác phong, ging nói, c ch và trên hết mi s, v tính khí tht thường: khi bà ri khi pḥng, bà là mt nhân vt như thế nào đó; mt lát sau khi tr li ch ngi, bà li là mt nhân vt khác. Khác đây không phi nói là bà thay đi cái th xác hu h́nh, mà khác v c ch, tác phong, ngôn ng, cách điu; cũng khác v s linh mn ca trí óc, v quan đim đi vi s đi, khác v cách s dng Anh ng, và có điu này rt đc bit, là khác hn v khí cht: khi sáng sa lành mnh bà có v t bi, kh ái như thiên thn; và trong nhng cơn khng hong thnh n, th́ li…trái ngược hn.

       Có khi tôi viết li thành câu không đúng như ư bà mun tŕnh bày, bà kiên nhn b qua mt cách ưu ái, vô tư; nhng lúc khác, v́ mt li lm nh nht không đáng k, bà dường như ni cơn thnh n và mun th tiêu tôi ngay ti ch! Nhng cơn bo khí đó đôi khi có th gii thích bi t́nh trng sc khe ca bà, và đó ch là s thường t́nh, nhưng lư do đó cũng không đ vng đ gii thích vài cơn gin d khác. B́nh phm v tính cách bt thường này ca bà HPB, ông Sinnet (Phó Hi Trưởng Hi Thông Thiên Hc) viết:

      “BÀ HN LÀ KHÔNG CÓ NHNG ĐC TÍNH MÀ NGƯỜI TA TRÔNG ĐI NƠI MT V ĐO SƯ. LÀM SAO MÀ BÀ LI VA CÓ TINH THN CA MT TRIT GIA, T B CUC ĐI TH GIAN Đ DC L̉NG TM ĐO, NHƯNG DNG THI LI CÓ TH   RƠI VÀO NHNG CƠN NÓNG GIN V̀ NHNG S BC M̀NH NH NHT KHÔNG ĐÂU, ĐÓ LÀ MT ĐIU BÍ HIM RT KHÓ HIU ĐI VI CHÚNG TA,V…V….”

       Tuy nhiên, hăy gi thiết rng khi mà xác thân ca bà được mt bc hin gi thánh đc s dng, th́ nó bt buc phi hành đng vi s b́nh tĩnh, đim nhiên ca nhà hin gi, c̣n nếu không, th́ không, chng đó điu bí him kai đă được gii đáp. Chính bà đă din t kinh nghim huyn linh này khi viết b “Vén Màn Isis”, trong mt bc thư gi v cho gia đ́nh như sau:

      “KHI TÔI VIT B ISIS, TÔI VIT RT D DÀNG ĐN NI ĐÓ KHÔNG PHI LÀ MT S KHÓ NHC NA, MÀ LÀ MT ĐIU VUI THÍCH THT S. CÓ G̀ ĐÂU MÀ NGƯỜI TA KHEN TNG TÔI? KHI ĐƯỢC LNH DY TÔI VIT,TÔI NGI XUNG VÀ VÂNG THEO LI, VÀ KHI ĐÓ TÔI CÓ TH VIT D DÀNG V BT C VN Đ G̀: SIÊU H̀NH HC, TÂM LƯ HC, TRIT HC, TÔN GIÁO, VN VT HC, T NHIÊN HC, VÀ V…V….TÔI KHÔNG H T ĐT NGHI VN: “TÔI CÓ TH VIT V VN Đ NÀY CHĂNG?”, HAY LÀ: “TÔI CÓ Đ SC VIT CHĂNG?”, MÀ TÔI CH NGI XUNG VÀ VIT, VY THÔI. BI V̀ CÓ MT ĐNG TOÀN THÔNG, BIT HT C MI S, ĐC CHO TÔI VIT. ĐÓ LÀ SƯ PH TÔI, VÀ ĐÔI KHI CŨNG CÓ NHNG V CHÂN SƯ KHÁC NA MÀ TÔI ĐƯỢC BIT TRONG NHNG CHUYN ĐI NGAO DU THIÊN H T NHIU NĂM V TRƯỚC…..MI KHI TÔI VIT V MT Đ TÀI MÀ TÔI CH BIT ÍT, HOC KHÔNG BIT G̀ C, TÔI BÈN KÊU GI ĐN CÁC NGÀI, VÀ MT V CHÂN SƯ GIÚP NGUN CM HNG CHO TÔI, NGHĨA LÀ NGÀI Đ CHO TÔI CHÉP NHNG G̀ TÔI NH̀N THY TRONG CÁC B SÁCH C T HAY CH IN HIN RA TRƯỚC MT TÔI TRONG KHÔNG GIAN, TRONG KHI ĐÓ TÔI HOÀN TOÀN THC TNH, VÀ KHÔNG H MÊ MUI DU CH TRONG CHC LÁT”.

      Có ln bà viết thư cho ch rut bà Nga là bà Veracũng v vn đ y như sau:

      “CH CÓ TH KHÔNG TIN TÔI, NHƯNG TÔI CHO CH BIT RNG KHI TÔI NÓI ĐIU NÀY, TÔI CH NÓI S THT. TÔI CH BN RN, KHÔNG PHI VI B “ VÉN MÀN ISIS “, MÀ CHÍNH LÀ VI N THN ISIS VY. TÔI SNG TRONG MT CNH GII MÊ LY TRƯỜNG CU, MT CUC SNG TRONG CNH GII LINH NH THƯỜNG XUYÊN LUÔN LUÔN THC TNH VI ĐÔI MT M LN VÀ TUYT NHIÊN KHÔNG CÓ G̀ LÀM PHNH LA NHNG GIÁC QUAN CA TÔI! TÔI NGI VÀ THEO DƠI THƯỜNG XUYÊN V N THN AI CP. VÀ TRONG KHI N THN PHƠI BÀY TRƯỚC MT TÔI CÁI Ư NGHĨA N DU CA NHNG ĐIU BÍ NHIM ĐĂ B MT ĐI T LÂU ĐI, VÀ BC MÀN CHE DU CÀNG TR NÊN MNG DN VÀ THƯA DN VI GI PHÚT TRÔI QUA, RI T T RƠI XUNG TRƯỚC MT TÔI, TÔI NÍN TH TRONG CƠN KINH NGC VÀ KHÔNG C̉N TIN NƠI NHNG GIÁC QUAN CA TÔI!...

       ….TRONG NHIU NĂM LIÊN TIP, Đ CHO TÔI KHÔNG QUÊN NHNG G̀ TÔI ĐĂ HC(*),[2] TÔI ĐƯỢC LÀM CHO THY THƯỜNG XUYÊN NGAY TRƯỚC MT TÔI TT C NHNG G̀ TÔI CN THY.

      BNG CÁCH ĐÓ, BT C NGÀY ĐÊM, NHNG H̀NH NH CA QUÁ KH LUÔN LUÔN ĐƯỢC TR̀NH DIN LINH ĐNG TRƯỚC NHĂN QUANG TÂM LINH CA TÔI. T T CHM RĂI, VÀ NI TIP NHAU TRONG IM LNG GING NHƯ NHNG H̀NH NH CA MT CUN PHIM CHP BÓNG DIU HUYN, NHNG BIN C LCH S T TH K NÀY ĐN TH K KHÁC XUT HIN NGAY TRƯỚC MT TÔI….TÔI ĐƯỢC KHUYN KHÍCH NI LIN NHNG TH H ĐÓ VI VÀI BIN C QUAN TRNG KHÁC, VÀ TÔI BIT RNG KHÔNG TH CÓ S SAI LM. CÁC CHNG TC VÀ QUC GIA, NHNG X S VÀ THÀNH PH CA MT TH K QUÁ KH NÀO ĐÓ XUT HIN, RI LU M DN VÀ BIT TÍCH TRONG MT TH K KHÁC MÀ THI ĐIM

CHÍNH XÁC ĐƯỢC CHÂN SƯ CHO TÔI BIT…..

       DĨ VĂNG MP M CA THI C XƯA BIN THÀNH NHNG THI KỲ LCH S, NHNG HUYN THOI ĐƯỢC GII  THÍCH BNG NHNG BIN C VÀ NHÂN VT THT S ĐĂ  TNG SNG TRONG CÁC THI KỲ ĐÓ; MI BIN C QUAN TRNG VÀ THƯỜNG LÀ KHÔNG QUAN TRNG, MI CUC CÁCH MNG, MT TRANG MI LT QUA TRONG QUYN SÁCH CA ĐI NGƯỜI VÀ CA CÁC QUC GIA TRÊN TH GII ĐU LƯU LI DU VT NHƯ CHP NH VÀ DƯỜNG NHƯ ĐƯỢC KHC IN TRONG TRÍ TÔI VI NHNG MÀU SC RƠ RT KHÔNG TH PHAI M

      …..TÔI NÓI MT CÁCH NGHIÊM CHNH CHO CH BIT RNG TÔI ĐƯỢC TR GIÚP. VÀ NGƯỜI TR GIÚP TÔI ĐÓ LÀ SƯ PH CA TÔI”.

      Trong mt bc thư gi v nhà cho bà cô rut, bà cho biết rng:

       “KHI SƯ PH TÔI VNG MT V̀ BN RN VI NHNG CÔNG VIC KHÁC, NGÀI LÀM THC ĐNG CHÂN NGĂ CA TÔI Đ VIT THAY CHO NGÀI…. NHNG LÚC ĐÓ, KHÔNG PHI LÀ TÔI VIT NA MÀ CHÂN NGĂ CA TÔI SUY TƯ VÀ VIT THAY CHO TÔI. CÔ TH NGHĨ XEM, TÔI ĐÂU CÓ HC LC UYÊN THÂM BAO GI MÀ VIT ĐƯỢC NHNG VN Đ Y. VY TH̀ NHNG KIN THC ĐÓ CA TÔI DO ĐÂU MÀ RA?......” Trong nhng thư khác gi v cho gia đ́nh, bà cũng nh́n nhn rng có nhng lúc bà được các Chân Sư mượn xác đ viết giúp bà. Các ngài cũng dùng phương pháp đó đ dy Đo cho tôi qua ca ming ca bà, và đưa ra nhng giáo lư thâm sâu mà bà không h biết được my may trong trng thái b́nh thường. Chúng tôi đă cùng nhau làm vic trong nhiu tháng và đă sn xut được trên 870 trang bn tho, th́ mt ngày n bà HPB hi tôi rng, đ thi hành ư mun ca Chân Sư, tôi có sn ḷng chăng đ bt đu làm li tt c! Tôi c̣n nh rơ cơn xúc đng mnh mà vic y đă gây cho tôi, khi nghĩ rng tt c nhng tun l nhc nhn lao kh thc đêm làm vic, vi bao nhiêu cơn song gió t trên phương din tinh thn, rt cuc ch là con s không! Tuy nhiên, v́ ḷng kính yêu và biết ơn ca tôi đi vi các đng Chân Sư vn tuyt đi và vô biên, v́ các ngài đă cho tôi cái đc ân cùng chia x công vic ca các ngài, nên tôi vui ḷng chp nhn và chúng tôi li bt đu làm li hết tt c. Quyết đnh y rt thun li cho tôi, v́ nó chng t ḷng trung kiên và nht trí ca tôi vi bà HPB, nên tôi được th lănh mt phn thưởng tâm linh di dào. Nhng nguyên tc Huyn Môn được các ngài gii thích cho tôi biết, vô  s nhng thí d đin h́nh được tŕnh bày cho tôi thy bng nhng hin tượng thn thông, tôi được tr giúp đ t ḿnh thí nghim ly nhng điu đă hc hi, được giao tiếp vi nhiu v Chân Sư, và nói chung, tôi được chun b đy đ cho mt công vic đi s ln lao trong tương lai mà hi y tôi không th ng trước được, nhưng v sau đă tr thành mt vn đ lch s.

       Người ta thường nói tht là mt điu rt l lung, và rt khó hiu, khi thy rng trong s tt c nhng người đă tr giúp vào phong trào Thông Thiên Hc, thường là vi nhng hy sinh ln lao nht, tôi li là người duy nht được cái ân sng có nhng mi liên h và tiếp xúc cá nhân vi các đng Chân Sư, đến ni s hin din ca các ngài vn là mt vn đ mà tôi biết rơ mt cách tht s chng khác nào như s hin hu ca nhng người trong gia đ́nh hay bn bè thân quyến ca tôi. Chính tôi cũng không gii thích được điu đó. Tôi biết nhng ǵ tôi biết, ch không biết rng ti sao nhiu bn đng môn ca  tôi không được như vy.

       Nhiu người đă nói cho tôi biết rng h đt đc tin nơi các đng Chân Sư nh bi s chng minh chc chn và không th nghi ng qua kinh nghim bn thân ca tôi, nó cũng b  túc thêm vào nhng li tuyên b ca bà HPB. Có l tôi được cái đc ân đó bi v́ tôi phi phóng con thuyn Thông Thiên Hc cùng vi bà HPB cho các đng Chân Sư ca bà, và lái con thuyn đó xuyên qua bao nhiêu nhng cơn giông t băo bùng, khi mà ch có mt s hiu biết chc chn v cái căn bn lành mnh ca phong trào này mi có th làm cho tôi bám sát ly nhim s và gi vng vai tṛ ca tôi cho đến cùng.

MT VÀI GI THUYT

       Chúng ta hăy th phân tích trng thái tinh thn ca bà HPB khi bà viết b sách “ VÉN MÀN ISIS “, đ t́m cách gii thích nhng s khác bit rơ rt v cá tính, tung ch, và tâm trng ca bà như đă tường thut trên.

      Tôi không th chng minh đến mc đ nào, bà HPB đă viết b sách trên qua cá tính phc tp ca bà, nhưng tôi nghĩ rng có điu hin nhiên và không th chi căi là bà đă nghin ngm và tiêu hóa tt c nhng tài liu trong đó cũng như nó là ca chính bà viết ra, ch không phi ch là nhng kiến thc mượn tm t bên ngoài.

       Tht không ǵ d bng tránh né toàn b s vic phân tích đ t́m hiu, và kết bè vi nhng người cho rng bà HPB được ngun cm hng thiêng liêng, không h có s l lm, mâu thun, sai sót hay sơ h nào; nhưng tôi không th làm như vy, v́ tôi biết bà quá rơ, và ch mun tŕnh bày s tht.       Sau khi kho sát v trường hp này, người ta không khi nhn thy rng ít nht có nhng gi thuyết sau đây được nêu ra:

      1. B sách VÉN MÀN ISIS phi chăng được mt v Chân Sư đc cho bà viết như mt người thư kư biên chép li mt cách t m, cn thn và công phu?

      2. Do Chân Ngă ca bà viết ra trong khi cơ th bà b hoàn toàn chế ng?

     3. Bà viết trong trng thái mt người đng t được các đng Chân Sư mượn xác?

     4. Dưới nh hưởng mt phn ca nhng trng thái k trên?     

     5. Như mt đng t thông thường, chu nh hưởng kim chế ca nhng vong linh khut mt?

     6. Do nhiu cá tính tim n và tác đng luân phiên nhau ca bà viết ra?           

     7. Bà ch là mt ph n b́nh thường như mi người, không chu mt nh hưởng kim chế ám nh hay mt ngun cm hng tâm linh nào đến t bên ngoài, trong trng thái tnh táo thông thường, và không có ǵ khác bit vi bt c mt nhà văn nào làm mt công vic son sách thuc loi này.

I

GI THUYT TH BY     

Chúng ta hăy bt đu vi gi thuyết sau cùng. Mi người s thy ngay rng xét v tŕnh đ hc thc và văn hóa ca bà HPB , th́ bà không bao gi có th là mt hc gi uyên bác, hay mt “ con mt sách “. Nhng tp hi kư v cuc đi bà, do gia đ́nh bà truyn li cho nhà viết tiu s bà là ông A.P.Sinnett, và cho tôi, cho thy rng hi thu thiếu thi, bà là mt người hc tṛ khó dy, không h thích đc nhng loi sách v đng đn, khô khan, không thích giao du vi nhng người hc rng, cũng không h bước chân đến các thư vin: bà vn là mi hoang mang kinh khng cho các bà qun gia, mi tht vng cho h hàng thân quyến, thích ni lon chng li tt c nhng s g̣ bó cht hp ca phong tc hay quy ước xă hi thông thường. Trong thi kỳ thơ u, bà thích làm bn vi nhng TINH LINH NGŨ HÀNH và nhng vong linh khut mt cơi âm, bà tri qua nhiu ngày và nhiu tun như vy đ giao tiếp vi h. Bà cũng thường hay chơi nhng tṛ ng nghch, rn mt đi vi người ln, và nh có nhng năng khiếu thn thông ngay t thu nh, nên có khi bà cũng nói phăng ra nhng điu bí mt riêng tư ca h làm cho h phi git ḿnh.

       Bà không h gia nhp mt hi nghiên cu khoa hc hay kho cu bt c mt ngành hc thut nào, và chưa tng viết sách. Bà ch đi t́m các v pháp sư, phù thy nhng x mi r và bán khai, không phi đ đc sách v ( không h có ) ca h, mà đ hc hi v ngành tâm lư thc dng. Nói tóm li, bà không phi là mt người ưa thích văn chương trước khi viết b VÉN MÀN ISIS.

    Nhng s khác bit và tương phn rơ rt gia nhng đon văn có khi vng v lng cng và có khi hu như tuyt tác ca bà, chng minh rng không phi ch có mt trí lc duy nht tác đng đ viết b sách này. Nhng tung c khác nhau, s sai bit v cách suy lun, cách hành văn và nhng sc thái khác bit nhau ca mi đon văn đu xác nhn điu đó.    

II

 GI THUYT TH SÁU

Bây gi chúng ta hăy xét đến gi thuyết th sáu, cho rng quyn sách y được viết ra bi nhiu cá tính khác nhau ca bà HPB, hay nhiu tng lp tâm thc cá nhân ca bà, có th luân phiên nhau xut hin t trng thái tim n đ bước vào trng thái hot đng.

      V vn đ này, nhng s kho sát t́m ṭi ca các gii liên h đương thi vn chưa tiến b đến mc giúp cho chúng ta có th nói mt cách dt khoát. Trong quyn “ NHNG GIAI THOI TRONG CUC ĐI BÀ BLAVATSKY “, ông Sinnett có trích dn mt đon văn ca bà din t mt “ đi sng song đôi “ mà bà đă tri qua trong mt cơn bnh st khi bà c̣n là mt thiếu n Mingrelia:

     MI KHI CÓ NGƯỜI GI TÊN TÔI, TÔI M MT RA VÀ TR LI BN TH HAY CÁ TÍNH CA CHÍNH TÔI, TRONG TNG CHI TIT. TUY NHIÊN, SAU ĐÓ KHI TÔI ĐƯỢC Đ YÊN MT M̀NH, TÔI LI RƠI VÀO TRNG THÁI MNG MƠ THƯỜNG NHT CA TÔI, VÀ TÔI TR THÀNH MT NGƯỜI KHÁC (BÀ HPB KHÔNG NÓI NGƯỜI Y LÀ AI )…..

      NHNG KHI TÔI ĐANG NÓI CHUYN TRONG CUC SNG MNG MƠ NÓI TRÊN, NU TÔI B GIÁN ĐON NA CHNG V̀ CÓ NGƯỜI GI TÊN TÔI, VÀO LÚC MÀ TÔI HAY NHNG NGƯỜI KHUT MT TRONG LÚC ĐÓ MI NÓI ĐƯỢC NA CÂU VÀ TÔI M MT RA Đ ĐÁP LI KÊU GI, TH̀ TÔI THƯỜNG TR LI MT CÁCH RT SÁNG SUT VÀ HIU BIT TT C MI S, V̀ TÔI KHÔNG H MÊ MUI. NHƯNG KHI TÔI VA NHM MT LI, TH̀ CÂU NÓI B GIÁN ĐON NA CHNG KHI NĂY, ĐƯỢC TIP TC BI “ CÁI NGĂ TH NH̀ “ CA TÔI, ĐÚNG VÀO CH HAY CHÍ ĐN NA CH MÀ CÂU NÓI B NGT NGANG.

      KHI TÔI THC TNH VÀ TR V BN TH, TÔI NH RƠ RNG TÔI LÀ AI TRONG CÁI BN NGĂ TH NH̀, CÙNG TT C NHNG S VIC XY RA VÀ TÔI ĐANG LÀM G̀ LÚC Y. KHI TÔI LÀ MT NGƯỜI KHÁC TRONG TRNG THÁI MNG MƠ, TH̀ TÔI LÀ CÁI NHÂN VT MÀ TÔI TR THÀNH, VÀ TÔI KHÔNG H BIT H .B. BLAVATSKY LÀ AI! KHI Y TÔI MT X HOÀN TOÀN XA L, CÓ MT CÁ TÍNH HOÀN TOÀN KHÁC HN, VÀ KHÔNG CÓ LIÊN H G̀ ĐN ĐI SNG CA TÔI TRONG HIN TI”.

     Xét v nhng s vic k trên, người ta có th nói rng nhân vt HPB duy nht, chính là cái thc th tâm linh ng trong cái xác phàm ca bà, c̣n cái “người khác” kia vn không phi bà HPB, mà ch là mt thc th khác có mt mi liên quan bí him không gii thích được, vi bà và xác phàm ca bà. Tht vy, người ta được biết có nhng trường hp mà cái NGĂ TH NH̀ biu l nhng s thích và tài năng hoàn toàn xa l đi vi cái NGĂ b́nh thường ca đương s. Giáo Sư Barrett có thut chuyn người con trai ca mt v linh mc khu vc bc Luân Đôn, sau mt cơn bnh nng, bèn tr nên hai nhân vt khác nhau. Cái “ngă th nh́” không biết đến cha m ca y, không nh nhng vic quá kh, t gi ḿnh bng mt cái tên khác, và điu đáng k hơn na, là y phát trin tài năng v âm nhc, mà trước đó y không h có chút nào.

      Có nhiu trường hp mà cái “ngă th nh́” thay chân cái ngă b́nh thường, t gi bng mt cái tên khác và có mt trí nh đc bit v nhng kinh nghim riêng ca nó. Trong trường hp cô Lurancy Vennum mà mi người đu biết, th xác ca cô hoàn toàn b chế ng bi linh hn thoát xác ca mt thiếu n khác tên Mary Roff, cô này đă chết t mười hai năm trước. Dưới s thay hn đi xác này, cá tính ca cô Vennum hoàn toàn khác bit hn khi xưa. Cô nh rơ tt c nhng ǵ đă xy ra trong đi ca cô Mary Roff trước khi cô này qua đi, nhưng c̣n chính nhng cha m, người thân quyến và bn bè ca cô li tr nên nhng người hoàn toàn xa l. Hin tượng này kéo dài gn bn tháng. Vic nhp xác này đi vi cô Mary Roff li rt t nhiên đến ni cô không thy ǵ khác bit vi cái th xác ca chính cô khi cô sinh ra đi gn ba mươi năm v trước.

      Ngoài ra, người ta c̣n thut chuyn cái “ngă th nh́” ca mt cô gái tên Mary Reynold, xut hin t năm cô mười tám tui và kéo dài đến bn mươi ba năm cho đến khi cô th được đến sáu mươi mt tui, xen vi nhng giai đon trung gian khi cô tr v trng thái b́nh thường. Trong khong hai mươi lăm năm cui cùng ca cuc đi, cô hoàn toàn trong trng thái bt thường ca cái “ngă th nh́”, trong khi đó cái ngă b́nh thường, tc con người tht ca cô, đă b xóa b. Có  điu l lung là tt c nhng ǵ cô biết trong cái “ngă th nh́” đu đă s đc được trong trng thái đó. Cô bt đu cái đi sng th nh́ này vào năm cô mười tám tui (tui ca th xác), không h biết ti Mary Reynold là ai và quên hết tt c quá kh; trng thái th nh́ ca cô chính là trng thái ca mt tr sơ sinh. Tt c nhng ǵ c̣n sót li ca dĩ văng, là cô ch biết tht ra mt vài tiếng, mà cô không hiu ư nghĩa ǵ c cho đến khi cô được dy cho biết ư nghĩa ca nhng ch đó. Tôi có đc sách và biết được ít nhiu v vn đ đa h́nh đa dng trong con người, nhưng không thy có trường hp nào mà cái ngă hay nhân vt th nh́ có th chú thích nhng đon văn trong các sách, hay nói nhng tiếng ngoi ng mà chính đương s không h biết trong trng thái b́nh thường. Tôi biết mt nhà bác hc Anh Quc, đă quên hn tiếng m đ v́ sng nước ngoài t năm mười mt tui mà không nói, hay nghe ai nói th tiếng y. Đến năm hai mươi chin tui, y mi bt đu hc li tiếng m đ bng cách dy sinh ng và t đin. Tuy nhiên, trong khi y c gng vt ln vi nhng nguyên tc sơ đng ca ngôn ng y, th́ y li nói trôi chy trong gic ng. Nhưng trong trường hp này, s thông hiu ngôn ng ca y ch đm ch́m trong cơi tim thc, hay kư c n tàng.

       Có trường hp quen thuc ca mt người n tỳ ngâm thơ ngoi ng trong trng thái thy du (đi trong gic ng) và cũngtht lên nhng câu văn Do Thái mà cô đă nghe mt người ch cũ ca vang lên t nhiu năm trước.

       Nhưng không ai có th đưa ra bng chng nào ch rng bà HPB đă tng kho cu v nhng vn đ bà viết trong b sách VÉN MÀN ISIS. Nếu bà không c ư “đo văn” mt cách ư thc và cũng không h hc hi nhng vn đ y bao gi th́ làm sao nhng kiến thc đó có th đến vi bà trên gi thuyết rng b sách y được viết bi mt HPB th nh́ hay HPB th ba?

đây, tôi ch mun tm cu xét vn đ đa h́nh đa dng ca con người trên gi thuyết rng bà HPB có th viết b sách VÉN MÀN ISIS vi không có s tr giúp nào khác hơn là nhng cá tính riêng ca bà. Bi đó, chúng ta không cn phi đi sâu hơn vào mt vn đ mà mun hiu biết rơ người ta phi tham kho nhng giáo lư Huyn Môn ca n Đ.

       Đo lư c truyn ca n Đ dy rng Chân Ngă con người có kh năng thy và biết tt c khi y đă trút b cái gánh nng ca bc màn che ám cui cùng thuc v tâm thc vt cht hng trn. Và cái kiến thc đó s đến vi y mt cách  tun t khi mà nhng lp màn xác th