Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME  sách   TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES


1_ Tạo t́nh huynh đệ đại đồng trong nhân loại không phân biệt ṇi giống, giai cấp, tôn giáo, tín ngưỡng và nam nữ.

2_ Khuyến khích nghiên cứu, đối chiếu khoa học, triết học, và tôn giáo.

3_ Nghiên cứu những luật tự nhiên chưa giải thích được và những quyền năng c̣n ẩn tàng nơi con người.

 

  


  


 


 
 

 

CÁC ĐẠO VIỆN  VÀ MÔN PHÁI THỜI CỔ

 

Đại Pháp môn và Tiểu Pháp môn

Những lời dạy của các Giáo chủ

Lễ Điểm đạo huyền linh

 

Diễn giả : Bà SANRA CHASE

 

Thưa Bà Hội Trưởng

Kính thưa quí ông và quí bà,

 

Tuần trước chúng tôi có diễn giảng về nhóm Quần Tiên Hội gồm có những bực Chơn sư, Đại thánh đă hoàn toàn giải thoát ra khỏi ṿng thế tục. Những bực đó, hoặc nam hay nữ, đă giải thoát ra ngoài ṿng sanh tử và được người ta tặng nhiều tên trong những Tôn giáo khác nhau. Theo Giáo lư Thông Thiên Học th́ người ta gọi những vị ấy là nhơn viên Quần Tiên Hội, đă có trên thế gian từ thuở vô cùng. Đó là những bực Chơn sư đầy Minh triết đă ra công giữ ǵn kho giáo lư Minh triết từ ngàn xưa để lại. Và những bực nầy đem truyền kho giáo lư Minh triết cho người đời tùy theo khả năng nhân quả và tŕnh độ tiến hóa của nhơn loại. Các Ngài cũng đôi khi giúp đỡ nhơn loại một cách gián tiếp thí dụ như giúp những nguồn cảm hứng cho người đời ở các giới để cho họ có thể giúp đỡ nhơn loại bằng cách nầy hay cách khác.

Tuần trước chúng tôi có tŕnh bày giáo lư Thông Thiên Học và nói về các Đấng Chơn sư đó đă từng xuống trần để dạy dỗ nhơn loại trong khoảng hai ngàn năm nay. Trong khoảng thời gian đó, các Ngài thay phiên nhau xuống trần để sáng lập những tôn giáo khác nhau. Chiếu theo sự tương đồng, giữa các giáo lư khác nhau, chúng ta thấy rằng tất cả đều do một nguồn gốc chung mà ra. Những tôn giáo khác nhau chẳng khác nào như những cái nhánh của một cây đa vậy, và cây đa đó ví như cái nguồn gốc thiêng liêng của mọi giáo lư Minh triết. Những tôn giáo khác nhau là những phương tiện mà các vị Chơn sư dùng để giúp đỡ nhơn loại.

Hôm nay tôi xin tŕnh bày một phương pháp khác mà các vị Chơn sư dùng để truyền bá những giáo lư từ ngàn xưa. Đó là những phương pháp để giúp đỡ những người có tư cách rất đặc biệt, để cho họ tiến hóa mau hơn bực tiến hóa của người thường. Những giáo lư đó không có thể truyền cho những người tầm thường trong thế gian, bởi họ c̣n những thói hư tật xấu, c̣n đủ mọi dục t́nh chưa kềm chế được. Những người đó hăy c̣n nhiều tham vọng về tiền của, quyền tước và địa vị. Trí họ luôn luôn nghĩ đến những điều ích kỷ và không hề có những tư tưởng ban rải t́nh thương và bác ái cho nhơn loại.

Những bực Chơn sư, những bực Đại thánh từ ngàn xưa đă lập ra những cơ quan để truyền dạy khoa Phàp môn Huyền bí, được lập ra ở khắp các nước, từ Âu chí Á. Nhưng Pháp môn đó gọi là Huyền bí: bởi v́ nó chỉ truyền dạy một cách bí mật cho những người rất đặc biệt mà thôi. Những giáo lư đó chính là những phần giáo lư giúp cho người đệ tử có thể tấn hóa mau chóng, tức là con đường tắt để đạt được Đạo vậy.

Tất cả những nước trên thế giới trong thời đại thượng cổ đều rút những kho giáo lư bí truyền đó từ một nguồn gốc duy nhứt, ở nơi các Đấng Quần Tiên Hội, đặt trung tâm huyền bí tại Shamballa, ở trung bộ Á châu. Các Ngài gởi những vị Chơn sư đi khắp nơi trên thế gian để truyền bá giáo lư bằng những lời lẽ, văn tự hay bằng cách tượng trưng, tùy theo sự thích hợp và hoàn cảnh của mỗi địa phương. Sự truyền dạy các giáo lư bí truyền đều theo một phương pháp duy nhứt để đi tới cái đích duy nhứt mà thôi. Phương pháp duy nhứt đó chính là cái con đường hợp nhứt bằng phương pháp Yoga: hợp nhứt con người với Thượng Đế.

Để giúp người học Đạo tiến mau trên con đường tu luyện, các Chơn sư giúp cho họ phát triển những quyền năng thiêng liêng hầu đạt được mục đích. Nhờ tu luyện theo pháp môn Yoga, những đệ tử được giúp đỡ phương tiện cần thiết để phát triển trí tuệ, tinh thần, t́nh cảm cho đến cái mục đích cao tột. Sự giúp đỡ trực tiếp đó được ban cho người đệ tử trong những cuộc lễ gọi là Điểm Đạo (Initiation). Buổi lễ long trọng để điểm đạo cho người đệ tử được diễn ra dưới sự chỉ đạo của một vị Thượng Tọa cầm đầu Môn phái Huyền bí nói trên. Cái danh từ “Initiation” tức là Điểm Đạo, có nghĩa là làm cho người đệ tử, từ một trạng thái tâm thức thô sơ, tầm thường được thức tỉnh lên một trạng thái huyền diệu, cao siêu. Vị Thượng Tọa làm chủ buổi lễ Điểm Đạo đó chẳng khác nào như một bà mụ đỡ đẻ, làm cho cái tâm thức phàm trần của người đệ tử được thức dậy tiến lên một cái tâm thức huyền vi sâu rộng. Trong số những người đệ tử được nhận vào buổi lễ đó, không có sự phân biệt đàn ông hay đàn bà, dầu cho người đệ tử phái nữ cũng được công nhận. Hội Thông Thiên Học chúng ta ngày nay chẳng khác nào như là một sự tái sinh, một sự luân hồi chuyển kiếp của những cơ quan huyền bí nói trên. Chính Thông Thiên Học luôn luôn chủ trương thuyết b́nh đẳng giữa nam và nữ. Nói về phương diện con người th́ dầu nam hay nữ cũng chẳng khác ǵ nhau, họ khác nhau như là một bề trái hay bề mặt của đồng tiền mà thôi. Giáo lư Thông Thiên Học dạy rằng về phương diện thiêng liêng, phần linh hồn của con người không có phân biệt nam nữ ǵ hết. Linh hồn của con người gồm chung cả đức tánh vừa nam vừa nữ. Sự khác biệt nam nữ chỉ có từ khi con người đầu thai lại, nghĩa là khoác lấy một cái xác thân vật chất ở cơi trần. Trạng thái nam và nữ của con người được chỉ định do nơi luật nhơn quả nó đặt để người ta khi đầu thai xuống phài làm đàn ông hay đàn bà, và nó cũng do nơi sự hành động của luật tiến hóa. Trong những nơi đền cổ là trung tâm những cuộc lễ Điểm Đạo, th́ những đệ tử nam hay nữ đều được b́nh đẳng như nhau.

Những giáo lư thiêng liêng được truyền dạy qua những Pháp môn Huyền bí đều có sẵn ở khắp mọi tôn giáo trên địa cầu. Nhưng hồi đời xưa, người ta chỉ truyền dạy những giáo lư bí truyền cho những người thân cận của những vị Thượng Tọa làm chủ các đền đài, hay là trong ṿng bà con thân tộc mà thôi: bởi v́ người ta cho rằng chỉ những người đó mới có thể hấp thu một cách hiệu quả những giáo lư bí truyền nói trên.

Khi Đức Chúa Jésus c̣n sống th́ Ngài luôn luôn dạy giáo lư bí truyền cho những vị đệ tử thân cận của Ngài. Ngài nói cho họ nghe như thế này: Ta truyền dạy những giáo lư bí truyền này để cho các người có thể thấu đáo được những giáo lư ngàn xưa. Nhưng đối với những người ở ngoài ṿng thân cận đó th́ Chúa chỉ truyền dạy cho những giáo lư dưới h́nh thức những ca dao hay là thí dụ mà thôi. Bởi v́ chỉ có ít người tấn hóa cao mới biết dùng những giáo lư bí truyền đó một cách thông minh và có ích lợi cho đời. Những giáo lư bí truyền do được truyền dạy cho các đệ tử dưới những điều kiện thật là khắc khe, và các vị đệ tử đó phải cam kết giữ hoàn toàn bí mật nếu không th́ sẽ bị trừng phạt một cách nặng nề.

Những người nào được vào các Pháp môn Huyền bí đó là sau khi đă được vị Thượng Tọa, chấp nhận gọi là những bậc sơ cơ. Họ được đặt dưới những kỷ luật vô cùng khắc khe và chịu những cuộc thử thách xem họ có chịu nỗi khó khăn trên đường Đạo hay không.

Sau khi đă được công nhận và bước chân vào ngưỡng cửa các đền thờ, th́ người đệ tử nh́n thấy trước hết một tấm bảng treo ngoài cửa với những chữ nầy: “Con người, ngươi hăy tự biết ngươi”. Câu ấy ngụ ư rằng nếu con người có thể biết được cái Chơn Ngă vô cùng bất diệt của ḿnh th́ mới có thể biết được Thượng Đế. Bởi v́ cái Chơn ngă tuyệt đối thiêng liêng đó vốn là Một chớ không hai. Đó là cái then chốt, cái ch́a khóa của mọi giáo lư bí truyền, tức là con Người với Thượng Đế vốn là Một.

Những luật huyền bí về Vũ trụ là những điều rất khó khăn đến đỗi người đệ tử không thể nh́n thấy chơn lư một cách trực tiếp được. Bởi đó các Pháp môn Huyền bí đều được chia làm hai phần: Phần thứ nhứt gọi là Đại Pháp môn, phần thứ hai gọi là Tiểu Pháp môn.

Trong khoa Tiểu Pháp môn th́ những chơn lư trọng đại từ ngàn xưa đều được dạy cho những người đệ tử dưới những h́nh thức che đậy, bóng bẩy, để cho họ có thể hiểu qua những h́nh thức ví dụ hay cách ngôn mà thôi. Xuyên qua những câu cách ngôn hay là những câu chuyện ngắn, những chơn lư trọng đại được truyền dạy cho người đệ tử dưới h́nh thức luân lư thông thường. Họ được chỉ dạy phải làm thế nào để phát triển được mọi đức tánh của họ. Những giáo lư tuy thông thường mà căn bản đó hiện nay vẫn c̣n truyền dạy trong h́nh thức của mọi tôn giáo và nó cũng là cái căn bản của đời sống tinh thần. Nhưng sau những câu cách ngôn và những bài dạy thông thường đó có ẩn giấu những chơn lư rất trọng đại và thâm sâu mà chỉ có những người đă được điểm đạo mới có thể hiểu được v́ chính những vị nầy đă được truyền dạy những điều ấy khi họ bắt đầu nhập đạo. Khoa Tiểu Pháp môn gồm những giáo lư thông thường trong mọi khoa như là khoa học, triết học, nghệ thuật, văn hóa và tôn giáo. Những bực cao cấp trên đường Đạo và những vị Thượng Tọa làm chủ các môn phái biết rằng: sự hiểu biết về các giáo lư bí truyền là một điều rất là lợi hại để cho người ta có thể dùng nó mà làm lành hay làm dữ. Các Ngài biết rằng: những giáo lư bí truyền đó thật là một lợi khí vô cùng nguy hiểm nên không truyền dạy cho những người chưa sẵn sàng nghĩa là c̣n thấp kém trên đường Đạo: v́ họ có thể dùng bí pháp ấy để làm lợi khí cho ḿnh. Họ có thể lợi dụng những quyền năng, những phép thần thông chẳng hạn để chiếm đoạt địa vị hay tài sản, hoặc để thỏa măn ḷng tham vọng độc ác của họ. Đă có nhiều người sa vào con đường lầm lạc đó rồi. Chừng ấy th́ tất cả nhơn loại đều có thể lọt dưới bàn tay thống trị của họ. Người nào lợi dụng những quyền năng, những phép tắc thần thông đó, ngày sau do luật nhơn quả, họ có thể bị trừng phạt rất nặng nề. Những quyền năng huyền bí đó, nếu lọt về tay những kẻ không xứng đáng, th́ nó có thể gây nên tai hại có lẽ c̣n nhiều hơn là những vụ tai hại của bom nguyên tử. Sức mạnh của bom nguyên tử có thể tiêu diệt được vật chất, hoặc là làm chết sanh mạng mà thôi; c̣n trái lại, sự làm dụng những quyền năng về tinh thần có thể làm hư hại linh hồn. Những kẻ nào lạm dụng những sự hiểu biết thâm sâu bí truyền sẽ làm ngăn trở sự tiến hóa của họ nhiều. Bởi đó cho nên muốn tránh cho người đời khỏi sa vào những tội lỗi lớn nên những vị Thượng Tọa của các đền đài thời cổ đặt ra những kỷ luật rất khắc khe, những thử thách rất nặng nề. Như tôi đă nói lúc nảy th́ khoa Tiểu Pháp môn chỉ dạy cho người đời những giáo lư thông thường về luân lư, đạo đức hằng ngày mà thôi. Theo những giáo lư đó th́ người ta truyền dạy những chơn lư trọng đại về sự thành lập vũ trụ; về nguồn gốc của con người, con đường tiến hóa gấp rút cho đến mức toàn thiện và những phương tiện mà người ta  dùng để đạt được mục đích đó. Những giáo lư ấy được truyền dạy cho công chúng dưới h́nh thức của những vở kịch. Trong những cốt truyện Thần thoại, th́ những nhơn vật đều được diễn tả dưới h́nh thức của những vị Thần hay là nữ Thần, và các kịch sĩ tượng trưng cho những sức mạnh của vũ trụ. Những vị kịch sĩ đó đều là những người đă được điểm đạo. Họ dùng vở kịch làm cho công chúng được hiểu những tư tưởng trừu tượng và cao siêu về Thượng Đế và Vũ trụ. Nhưng khoa Tiểu Pháp môn về sau bị lạm dụng và bị người ta dùng để mà thực hành những khoa thấp thỏi.

Trái lại, khoa Đại Pháp môn chưa từng bao giờ bị người ta lạm dụng được, bởi v́ nó vẫn được duy tŕ một cách trong sạch và cao thượng cho những người xứng đáng. Khoa Đại Pháp môn được ǵn giữ bí mật v́ người đệ tử có tuyên thệ rằng nếu tiết lộ ra ngoài th́ phải chịu tội chết. Những vị đệ tử nào được nhận vào khoa Đại Pháp môn sau một thời gian học tập khoa Tiểu Pháp môn, th́ được truyền dạy những giáo lư ẩn ư trong những câu cách ngôn hay những câu chuyện tầm thường. Những vị đệ tử trong khoa Đại Pháp môn lần lần được điểm đạo đến tŕnh độ cao hơn và họ được giúp đỡ để phát triển những năng lực huyền bí mà bên Ấn Độ người ta gọi là phép Thần Thông. Khi họ mở được năng khiếu thần thông, th́ họ có đủ khả năng để học Đạo nơi những cơi tinh thần cao hơn. Vị Thượng Tọa làm chủ những buổi lễ Điểm Đạo có những quyền năng để làm kích động cái tâm thức phàm trần của người đệ tử trở thành một tâm thức cao siêu và huyền bí. Chừng đó th́ những cơi cao được mở rộng cho người đệ tử một cách thật sự chẳng khác nào như y sống ở cơi phàm trần vậy. Khi ấy người đệ tử đạt đến trạng thái vô úy, nghĩa là đối với họ, cái chết không c̣n là điều đáng sợ nữa: bởi v́ họ có thể hoạt động một cách tự nhiên và dễ dàng ở các cơi trên. Và người đệ tử sẽ nhận thấy rằng cái chết chẳng qua chỉ là một giai đoạn tự nhiên trong đời sống vô cùng của con người. Mặc dầu người đệ tử đang sống trong xác thân vật chất này, nhưng y đă hoàn toàn thống trị được cái chết. Khi mà người đệ tử trở lại cái xác thân vật chất sau cuộc viễn du bằng linh hồn trong các cơi huyền không th́ y vẫn nhớ được hết tất cả mọi việc ǵ xảy ra trong khi du lịch đó. C̣n trong những giai đoạn cao nhứt của Đại Pháp môn th́ mục đích của người đệ tử hợp nhứt với cái Đại Ngă của Vũ trụ. Cái Đại Ngă đó tức là Phật tánh hay là Đức Christ ngự trong tâm của mỗi người. Đó là cái mục đích chung cho tất cả các tôn giáo từ ngàn xưa cho đến bây giờ.

Đối với người đệ tử th́ cái t́nh bác ái đại đồng giữa mọi loại là một sự thật hiển nhiên. Trong khi đó th́ người đệ tử cũng nhận thức được sự hợp nhứt của y với vị Đại Thiên Thần trên cơi cao. Và trong giai đoạn tối cao th́ người đệ tử nhận thức được sự hỗn hợp của y với Đức Thượng Đế và với tất cả mọi loài, mọi vật, Trong giai đoạn tối cao của khoa Đại Pháp môn, các vị Thượng Tọa luôn luôn kêu gọi đến những bực Thiên Thần. Trong những cuộc lễ Điểm Đạo tối cao, th́ các vị Thiên Thần xuất hiện để dạy cho vị đệ tử những chơn lư về Vũ trụ và những chơn lư khác. Các vị Thiên Thần đó cũng dạy những chơn lư về điểm linh quang của Thượng Đế giáng xuống vũ trụ và con đường trở về của những điểm linh quang đó do định luật tuần hoàn. Con đường trở về của những điểm linh quang để hỗn hợp với Thượng Đế gọi là con đường Tiến Hóa. Họ cũng được truyền dạy những giáo lư về tiến hóa gấp rút cho đến đích mà bên Phật giáo người ta dạy là Bát Chánh Đạo. Bên Ấn Độ giáo, người ta dạy con đường đó là con đường nhọn bén và nguy hiểm như lưỡi dao cạo vậy. Và bên tôn giáo Hébreu th́ người ta dạy con đường đó là con đường thập thiện.

Trước khi kết luận, tôi xin tóm tắt lại những điều vừa kể ra. Các Pháp môn huyền bí đời xưa chia ra làm hai phần: Đại Pháp môn và Tiểu Pháp môn. Những khoa pháp môn huyền bí được duy tŕ và được thành lập nơi những trung tâm tinh thần, gọi là những đạo viện. Những đạo viện ấy dùng làm những trung tâm truyền rải thần lực cho thế gian. Những khoa pháp môn đó giúp cho dân chúng một nền tôn giáo xứng đáng và một sự lễ bái đúng đắn. Trong những khoa pháp môn đó th́ những điều chơn lư trọng đại của vũ trụ nhơn sinh được truyền dạy cho loài người dưới h́nh thức của những câu cách ngôn hay là những câu chuyện ngắn để đưa dân chúng tới sự cầu nguyện và cũng đưa người đệ tử đến sự hiểu biết bí truyền của khoa Đại Pháp môn.

Như thế chúng ta thấy rằng các khoa Pháp môn Huyền bí có hai cách hoạt động: Một cách ở bên ngoài và một cách ở bên trong. Về phía bên ngoài, th́ các trung tâm đó có ảnh hưởng đến đời sống của nhơn loại về mọi phương diện luân lư, xă hội và tôn giáo để cho họ mở mang về đường trí tuệ và đạo đức. C̣n nói về phương diện bên trong th́ các Pháp môn Huyền bí mở cửa cho người học đạo đến một cơi huyền vi thâm diệu để giúp cho những người đă tiến hóa mà đang cần dùng những giáo lư nhiệm mầu tối cao, để giúp cho họ có thể tiến hóa mau về tinh thần. Và ở những nơi đạo viện huyền bí, người ta làm những cuộc lễ gọi là Điểm Đạo (Initiation). Trong những cuộc lễ Điểm Đạo huyền bí, những vị Thượng Tọa dùng phép thần thông của ḿnh để mà đánh thức cái phàm tâm của người đệ tử dậy lên một trạng thái siêu thoát huyền diệu. Danh từ “Thượng Tọa” (Hierophant) có nghĩa là người giảng giải những điều bí mật. Đó là một danh từ Hi Lạp. Tên của vị Thượng Tọa đó không bao giờ ai được biết, trừ ra sau khi vị ấy chết.

Người ta chỉ biết rằng vị Thượng Tọa là cái trung tâm của mọi quyền năng, mọi thần lực ở cơi trên. Các vị Thượng Tọa truyền dạy cho đệ tử bằng cách tiết lộ những bí mật của thiên cơ, bởi v́ các Ngài đă khởi động những quyền năng sâu rộng và đă đạt được những bí mật của Trời Đất. Các Ngài có thể chủ trị được những sức mạnh ở các cơi vô h́nh. Các Ngài hoàn toàn thức tỉnh và hoạt động ở cơi trên, trong khi c̣n sống hay sau khi chết, và có thể tiếp xúc được với những linh hồn đă rời khỏi xác thân nơi cơi thế gian. Các Ngài có thể giao tiếp với những linh hồn trên các cơi thượng giới và cũng có thể tiếp xúc được với những bực Chơn Sư, Đại Thánh. Những bực Thượng Tọa làm chủ các khoa Pháp môn thời cổ chính là những vị Chơn Sư của chúng ta ngày nay vậy. Các Ngài chính là những người cầm đầu những cuộc lễ điểm đạo để giúp cho người đệ tử có một tâm thức huyền vi. Và chính hai vị trong các bực Chơn Sư ấy đă lập Hội Thông Thiên Học của chúng ta và vẫn tiếp tục cầm đầu những cuộc lễ điểm đạo cho những linh hồn tấn hóa. Bởi v́ cho dẫu đến ngày nay, bao giờ cũng có những linh hồn tấn hóa luôn luôn hy vọng được sự giúp đỡ tối cao của những bực Chơn Sư, cũng như trong lịch sử vẫn có những người như thế. Những Môn phái Huyền bí vẫn có hiện diện trên cơi thế gian ngày nay cũng như đă có trong lịch sử. Nhơn loại ngày nay thật là biết ơn sâu rộng đối với các vị Chơn Sư đă thành lập ra Hội Thông Thiên Học để đem những giáo lư cổ truyền từ ngàn xưa mà truyền lại cho người đời trong thế hệ hiện tại. Nhiều giáo lư của khoa Pháp môn Huyền bí đời xưa được giảng dạy ở trong Hội Thông Thiên Học chúng ta ngày nay và như tôi đă nói th́ Hội Thông Thiên Học ngày nay chẳng qua chỉ là một sự luân hồi tái sanh của những Đạo viện và Môn phái cổ thời cổ mà thôi.

Trong giai đoạn hiện tại th́ sự hiểu biết về khoa học và quyền năng của con người là quan trọng đến bực nào. Nhưng cũng do sự hiểu biết về khoa học mà người đời chia rẽ cách biệt nhau bởi những tai họa chiến tranh mà tự tiêu diệt lẫn nhau. Chỉ trừ khi nào sự hiểu biết về khoa học được bổ khuyết bằng sự giáo dục về tinh thần  và những giáo lư về nguồn gốc và mục đích của đời người, th́ chừng đó con người mới có thể sống trong sự yên ổn, ḥa b́nh, mà mỗi người trong chúng ta đều mong muốn. Như thế th́ người ta có thể cho Thông Thiên Học như là nguồn gốc của mọi sự hiểu biết về tinh thần. Trong các thế hệ văn minh vật chất hiện tại th́ sự hiểu biết về tinh thần đó là quan trọng biết bao cho toàn thể nhơn loại. Dưới sự d́u dắt của những bực Chơn Sư, những người Thông Thiên Học trên thế giới đang cố gắng hoạt động để truyền bá giáo lư Thông Thiên Học ở xứ nầy và cũng ở mọi xứ trên hoàn cầu. Chính các vị Chơn Sư là những người đem đến một giáo lư đại đồng, và t́nh huynh đệ đại đồng cho nhơn loại, cái giáo lư đó chính là trung tâm chánh đại của Thông Thiên Học chúng ta vậy.

HẾT

 

NGUYỄN HỮU KIỆT (Thông dịch và Biên soạn)

Trích T̀M HIỂU THÔNG THIÊN HỌC

Năm Thứ Sáu- Tháng 11 và 12 năm 1959- Số 65 và 66

 CHÁNH TÂM sưu tầm
 


     Thông Thiên Học là Khoa Học của linh hồn.

Thông Thiên Học là Minh Triết Cổ Truyền được tŕnh bày lại theo thời đại hiện nay
 

Phương pháp có khác nhau, tư tưởng có khác nhau, cách thức có khác nhau, th́ việc làm của chúng ta mới linh động chớ không suy giảm, miễn hành vi ấy có t́nh thương dẩn dắt và ḷng nhân ái xét soi. (Annie  Besant)

xem tiếp
 

Hội Thông Thiên Học là một tổ chức quốc tế, với ư nghĩa rộng răi của từ, mà hội viên thuộc tất cả các giống dân, tín ngưỡng và ư kiến khác nhau nhưng họ hợp tác làm việc với nhau cùng chung một mục đích: sự tiến bộ của nhân loại - Nhưng với danh nghĩa là Hội, Hội hoàn toàn không thuộc về bất cứ quốc gia nào hoặc đảng phái chính trị nào.

Về phương diện Hội, họ chỉ có thể hành động tập thể cho các vấn đề chung có liên quan với Thông Thiên Học; về phương diện cá nhân, họ được hoàn toàn tự do để theo tư tưởng và hành động chính trị riêng biệt, miễn hành động đó đừng đi ngược lại nguyên lư của Thông Thiên Học và không có điều hại nào cho chính Hội Thông Thiên Học.
(Bí Quyết Thông Thiên Học, H. P. B
.)


Nếu mọi viên sỏi đều trở thành một viên hồng ngọc vô giá th́ viên sỏi và hồng ngọc ắt có giá trị giống như nhau.

Mọi người đều nghĩ rằng sự khôn ngoan của ḿnh là hoàn hảo, cũng như mọi bà mẹ đều cho rằng con của ḿnh là đẹp nhất.

“Con tôi là của tôi, tài sản này là của tôi”: một kẻ điên rồ bị giằn vật v́ những tư tưởng như thế. Bản thân y c̣n chưa thuộc về y chứ đừng nói tới con cái và của cải.

Bánh xe hi sinh có trục là T́nh Thương, lốp là Hành Động và căm là T́nh Huynh Đệ.

Thông Thiên Học không phải là việc thu tóm quyền lực dù là về mặt thông linh hay trí tuệ, mặc dù cả hai quyền năng đó đều phục vụ cho Thông Thiên Học.

Thông Thiên Học cũng theo đuổi hạnh phúc như người ta thường hiểu về từ ngữ này. Đó là v́ bước đầu tiên của nó là sự hi sinh, c̣n bước thứ nh́ là sự từ bỏ.

Thông Thiên Học là khoa học về sự sống, là nghệ thuật sống.

Thông Thiên Học là hiện thể của tinh thần mang lại sự sống; do đó không một điều ǵ mang tính giáo điều có thể thuộc về Thông Thiên Học.

Ngay cả trong rừng rậm cô liêu, tội lỗi vẫn chiến thắng kẻ không thánh thiện; kềm chế được giác quan ở ngay chính nhà ḿnh mới là tu khổ hạnh vậy.(CNPĐ) 
  
                

Xin dắt tôi từ cõi gỉa đến cõi CHƠN,
Xin dắt tôi từ chỗ tối tăm đến nơi SÁNG SUỐT,
Xin dắt tôi từ cửa tử đến cõi TRƯỜNG SANH BẤT TỬ.
(Dưới Chơn Thầy)


Cái Trí là tay đại phá hoại Sự Thật. (Tiếng Nói Vô Thinh)


Ngươi hãy tiêu diệt lòng tham vọng, nhưng hãy làm việc như những kẻ lòng đầy tham vọng.
Ngươi hãy tiêu diệt lòng ham sống, nhưng hãy tôn trọng sự sống.
Ngươi hãy tiêu diệt lòng ham muốn sự tiện nghi, nhưng hãy sung sướng như những kẻ chỉ sống để hưởng lạc thú.


5.- Hãy diệt mọi ý thức chia rẽ. (Kill out all sense of separateness)

Chú giải : Bạn chớ tưởng là bạn có thể sống riêng biệt với những kẻ hung dữ, hạng người điên dại. Họ chính là bạn đó, mặc dầu họ ở trình độ kém hơn người bạn hoặc vị Thầy của bạn. Nhưng nếu bạn để nảy sinh cái ý nghĩ bạn không liên đới với một điều nào hoặc một tội lỗi nào tức là bạn tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc bạn vào điều đó hoặc người đó, cho đến ngày nào tâm hồn bạn nhận thấy rằng nó không thể sống riêng rẽ được. Bạn hãy nhớ rằng tội lỗi và nhục nhã của đời là tội lỗi và nhục nhã của bạn, bởi vì bạn là một phần tử của thế gian; nghiệp quả của bạn dệt chung và không thể tách rời Đại Nghiệp Quả được. Trước khi bạn được giác ngộ, bạn phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như chỗ sạch. Như thế bạn hăy nhớ rằng cái áo dơ mà bây giờ con nhờm gớm có thể là cái áo của bạn bữa qua hoặc bữa mai. Nếu bạn tỏ vẻ ghê sợ, th́ khi nó đặt lên vai bạn, nó sẽ càng bó chặt lấy bạn hơn. Kẻ nào có ḷng tự kiêu về đức hạnh của ḿnh tức là dọn cho ḿnh một chỗ trong vũng bùn nhơ. Bạn tránh, v́ đó là điều nên tránh chớ chẳng phải để giữ cho bạn được trong sạch.
(Ánh Sáng Trên Đường Đạo) xem tiếp


58. Bạn không thể nào đi trên đường Đạo, nếu chính bạn chưa trở nên con Đường đó (32).

59. Hãy để cho Hồn bạn lắng tai nghe mọi tiếng đau khổ, như bông sen nở lớn để hứng ánh sáng mặt trời buổi ban mai.

60. Bạn chớ để nắng gắt làm khô một giọt nước mắt đau khổ nào, trước khi bạn lau ráo lụy cho cặp mắt của người buồn khổ.

61. Bạn hãy để cho tất cả nước mắt của thế gian rơi vào lòng bạn, đọng lại ở tim bạn, chớ không khi nào chùi đi, trước khi nguyên nhân gây đau khổ tiêu tan.

62. Hỡi con người có tấm lòng từ bi, những giọt nước mắt đó là những suối nước tưới mát cánh đồng từ thiện bất diệt. “Chính nơi miếng đất đó trổ được bông nửa đêm của Phật (33), thứ bông này còn khó tìm, khó gặp hơn bông cây Vogay. Đó là hột giống để thoát ly đường sanh tử. Nó tách riêng vị La Hán ra ngoài vòng tranh đấu và tham vọng, nó dắt người băng ngang qua những cánh đồng của Thực Tại để đến nơi an lạc, chân phúc, chỉ thấy được nơi cõi Tịch Mịch, Hư Vô. (Tiếng Nói Vô Thinh)  xem tiếp

 

Bạn hãy nhớ rằng: mọi việc khổ não trên thế gian đều là tạm thời, bổn phận của bạn phải luôn luôn vui vẻ và giữ ḷng thanh tịnh.

Bởi vì chính bạn với Đường Đạo phải trở nên một. Đường Đạo tức là bạn. Bạn bước trên Đường Đạo mà không cần nghĩ tới nó, và bạn cũng không thể rời nó được nữa. Bạn là Chơn Thần, bạn đă quyết định như vậy. Nếu bạn lìa bỏ nó tức là bạn lìa bỏ chính bạn vậy.

Có minh triết bạn mới có thể giúp đời, c̣n ư chí để dắt dẫn sự minh triết, và từ ái lại gây ra ư chí. Ấy là những điều kiện mà bạn cần phải có. Ư chí, minh triết, từ ái là ba trạng thái của Đức Thượng Đế. Nếu bạn muốn hiến ḿnh phụng sự Ngài, th́ bạn phải biểu lộ ba trạng thái ấy trong thế gian này. (Dưới Chân Thầy)   xem tiếp


Để làm quen với  quan niệm của Thông Thiên Học  mời các bạn đọc những tác phẩm sau:
Thông Thiên Học Dẫn Giải

Thông Thiên Học Khái Lược
Thông Thiên Học Giảng Lược
Thông Thiên Học Là Ǵ

Chân Nhân Và  Các Hạ Thể  (đang soạn)


Những Tài Liệu Nghiên Cứu :

Dưới Chân Thầy
Bí Quyết Thông Thiên Học
Giáo Lư Bí Truyền    (đang soạn)
Nữ Thần Isis Lộ Diện    (đang soạn)
Books
Magazines

  


 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
 


THÔNG THIÊN HỌC THẾ GIỚI
THÔNGTHIÊN HỌC HOA kỲ

 


Hội Thông Thiên Học Được Thành Lập 7-11-1875
Bởi Bà Helena Petrovna Blavatsky Và Ông Henry Steel Olcott
  
The Theosophical Society Adyar, Chennai 600020, India Phone: 91-44-4912815 


Bản quyền   Copyright  @
www.thongthienhoc.com  2001
Mọi bản sao hay trích dẫn kính xin quí vị đề rơ nơi xuất xứ chân thành cám ơn.
Xin giữ nguyên bản. Mọi sự liên hệ xin  liên lạc e-mail sau:  
nhusee@yahoo.com

 

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES