Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES

 

     

BẢY HẠNG CHÚNG SINH TRONG MUÔN LOÀI

 

Tác giả C. W. LEADBEATER

 

 

 


 

 

 


 


 


 

 

 

 

Khi cái vật chất sơ khai hay cái tinh thần nguyên thủy bắt đầu xuất hiện từ chỗ Vô cực để tiến hóa và trong tương lai sẽ trở nên con người như chúng ta, nó xuất phát xuyên qua Bảy con đường vận hà, cũng như nước trong hồ chảy xuyên qua bảy ống dẫn nước, mỗi ống dẫn có chứa sẵn một thứ màu sắc riêng, sẽ nhuộm chất nước chảy xuyên qua ống ấy để cho sau này chất nước ấy sẽ có thể phân biệt được với chất nước chảy xuyên qua những ống khác.

Xuyên qua tất cả các loài, từ loài tinh hoa chất, khoáng chất, thảo mộc, cầm thú, th́ các Cung đều luôn luôn phân biệt khác nhau rơ rệt cũng như trong loài người, tuy rằng trong những loài thấp kém hơn, ảnh hưởng của mỗi Cung tự nhiên hành động một cách khác nhau. V́ những loài này chưa có một cá tính hay một linh hồn riêng biệt, nên toàn thể một giống thú chẳng hạn phải là thuộc về một Cung. Như thế, những loài thú vật khác giống có thể được sắp hạng theo bảy loại tùy theo chúng thuộc về Cung nào. V́ một con thú chỉ có thể thoát kiếp thú thành người nhờ sự tiếp xúc với người, nên đứng đầu mỗi Cung có một loại thú nhà làm tiêu biểu, và mọi sự thoát kiếp thành người trên một Cung đặc biệt nào đều phải đi xuyên qua loài thú nhà nói trên. Những loại “thú nhà” đó, điển h́nh là voi, chó, mèo, ngựa, khỉ. Như vậy, cái sức Sinh Hoạt Đại Đồng trong Vũ Trụ nó tạm thời biểu lộ nơi một con Chó chẳng hạn không thể nào chuyển qua một con ngựa hay con mèo, mà sẽ tiếp tục biểu lộ xuyên qua loài Chó cho đến khi diễn ra sự thoát kiếp thú để thành người.

Hiện thời chưa có việc sưu tầm để qui định mỗi Cung cho những loài thú và loài thảo mộc, nhưng tôi đă sưu tầm về các loại ngọc thạch và đă nhận thấy rằng mỗi Cung đều có một thứ ngọc thạch làm tiêu biểu, xuyên qua đó ảnh hưởng của Cung ấy biểu lộ rơ rệt hơn là xuyên qua loại ngọc thạch khàc.

 

CUNG

NGỌC THẠCH

KHOÁNG CHẤT

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Kim Cương (Diamond)

Ngọc Lam (Sapphire)

Ngọc Bích (Emerald)

Vân Thạch (Jasper)

Ngọc Vàng (Topaz)

Ngọc Hồng Bảo (Ruby)

Ngọc Tím (Amethyst)

Thạch Anh

Đá Turquoise

Cẩm Thạch

Đá Mă Năo; Đá Xà Vằn

Đá Citrine

Đá Tourmaline

Đá Vân Ban

 

Trên đây là bản lược đồ chỉ loại Ngọc Thạch đứng đầu mỗi Cung, và những loại khoáng chất này cũng có hàm xúc một thứ mănh lực giống như loại Ngọc Thạch đồng Cung, mặc dầu yếu hơn.

Theo những điều tôi đă tŕnh bày, chúng ta thấy rằng trong loài Người, có đủ Bảy hạng rơ rệt và mỗi người trong chúng ta đều thuộc về một Cung nhứt định. Người ta vẫn luôn luôn nh́n nhận rằng trong loài người, thường có sự khác biệt căn bản như thế. Cách đây một thế kỷ, người ta đă từng phân hạng loài người như là thuộc về tánh chất nồng nhiệt hay lănh đạm, bạch huyết chất hay đa huyết chất; và các nhà Chiêm Tinh học sắp hạng chúng ta theo tên các Hành tinh như người thuộc Mộc tinh, Hỏa tinh, Kim tinh, Thổ tinh, Thủy tinh, v.v. . .

Tôi cho rằng đó chỉ là những phương pháp khác nhau để tŕnh bày sự khác biệt căn bản về tính chất con người, do bởi những đường vận hà khác nhau xuyên qua đó chúng ta đă xuất hiện trên cơi thế gian.

Tuy nhiên, không phải dễ ǵ t́m ra Cung của một người thường, v́ y đă đi sâu vào vật chất và tạo nên rất nhiều nghiệp quả phức tạp, những nghiệp quả này có thể một phần nào chế ngự và chi phối cái đặc tánh của y, có khi trong cả một kiếp. Trái lại người đi theo đường Đạo biểu lộ rơ rệt một ư chí nhứt định hay một quyền năng đặc biệt, nó có cái đặc tánh riêng thuộc về Cung của y, và nó có khuynh hướng đưa y vào con đường hoạt động hay công việc phụng sự thuộc về Cung đó. Cái ư chí đó cũng đưa y đến gần một vị Chơn sư, để cho y bước vào cửa Đạo và khai mở những quyền năng thuộc về Cung riêng của Ngài.  

 

Trích từ quyển CHƠN SƯ và THÁNH ĐẠO

của C. W. LEADBEATER

dịch giả NGUYỄN HỮU KIỆT

 

 

 

 


 

 

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 


 

Để làm quen với  quan niệm của Thông Thiên Học  mời các bạn đọc những tác phẩm sau:
 

Thông Thiên Học Dẫn Giải

Thông Thiên Học Khái Lược
Thông Thiên Học Giảng Lược
Thông Thiên Học Là Ǵ

Chân Nhân Và  Các Hạ Thể 

 


Những Tài Liệu Nghiên Cứu :


Dưới Chân Thầy
Bí Quyết Thông Thiên Học
Giáo Lư Bí Truyền    (đang soạn)
Nữ Thần Isis Lộ Diện    (đang soạn)
Books
Magazines


THÔNG THIÊN HỌC THẾ GIỚI
THÔNGTHIÊN HỌC HOA kỲ


Hội Thông Thiên Học Được Thành Lập 7-11-1875
Bởi Bà Helena Petrovna Blavatsky Và Ông Henry Steel Olcott
  
The Theosophical Society Adyar, Chennai 600020, India Phone: 91-44-4912815 


Bản quyền   Copyright  @
www.thongthienhoc.com  2001
Mọi bản sao hay trích dẫn kính xin quí vị đề rơ nơi xuất xứ chân thành cám ơn.
Xin giữ nguyên bản. Mọi sự liên hệ xin  liên lạc e-mail sau:  
nhusee@yahoo.com

 

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES