Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

TRƯỜNG BÍ GIÁO

(The Esoteric School)

Trích quyển Human Regeneration

Lectures and Discussions

Tác giả Radha Burnier- Bản dịch: www.thongthienhoc.com

MỤC.- CÁC CỘI NGUỒN NĂNG LƯỢNG TINH THẦN

 

TRƯỜNG BÍ GIÁO

MỤC.- CÁC CỘI NGUỒN NĂNG LƯỢNG TINH THẦN

Thắc mắc 1.

Liệu quí vị có thể nói chủ đích của Trường Bí Giáo chăng?

 

R.B.: Đó là một Trường do H. P. B. khai trương năm 1888. Thoạt đầu nó bao gồm một số ít người đặc biệt có tâm huyết để học minh triết của bà và theo huấn lệnh của bà về sinh hoạt nội giới. Lúc bấy giờ nó được gọi là Phân bộ Bí giáo của Hội Thông Thiên Học. Từ lúc đó trở đi sau này Trường đổi tên thành Trường Bí Giáo Thông Thiên Học và nó đă tăng trưởng. Bây giờ có chừng 4.000 học viên trên khắp thế giới. Ngay từ đầu nó đă có chủ đích giúp đỡ và khuyến khích học viên sinh hoạt Thông Thiên Học sống cuộc đời tinh thần.

Các hội viên Thông Thiên Học không bắt buộc phải sống một cách đặc thù và mỗi người theo phương thức sinh hoạt mà ḿnh thích. Trường Bí Giáo được dự định dành cho những người cam kết tu thân và bước trên cái gọi là ‘Thánh đạo’. Dĩ nhiên đó là Trường Thông Thiên Học. Bất cứ lời khuyên hoặc huấn lệnh nào được đưa ra đều phù hợp với những nguyên tắc Thông Thiên Học. Từ ‘Bí Giáo’ không có nghĩa là một hội kín bí mật. Bí Giáo nghĩa là điều ở bên trong, phía bên trong chính ta. Như vậy nó dành cho sự phát triển nội tâm. Nhưng việc họp hành và công tác của nó mang tính riêng tư, giới hạn vào các học viên thôi.

Cũng giống như các Trường khác, Trường tuân theo nguyên lư Thông Thiên Học, theo đó sự giác ngộ đến từ bên trong. Không phải số lượng giáo huấn và tài liệu khiến cho người ta tiếp thu để tự thay đổi ḿnh. Mọi thứ c̣n tùy thuộc vào năng lực của riêng y để hấp thụ sự thật với động cơ thúc đẩy không ích kỷ. Như vậy việc Trường Bí Giáo cố sức thực hiện thành công hay không c̣n tùy thuộc vào cá nhân hơn là tùy thuộc vào Trường - là khích lệ và giúp đỡ các học viên đào sâu các nguyên lư Thông Thiên Học cùng với sự thật và ra sức toàn tâm toàn ư sống theo chúng.

Trường có một vài qui định, chẳng hạn như kiêng ăn thịt, uống rượu, hút thuốc lá. Học viên phải chọn theo một lối sống có trật tự và có trách nhiệm. Đôi khi người ta thắc mắc tại sao bất cứ qui tắc nào lại được áp đặt lên người khác. Trường không áp đặt những qui định mà chỉ nhận học viên nào đă vỡ lẽ ra rằng đây chính là điều mà ḿnh muốn làm.

Vấn đề kiêng ăn thịt làm việc cảm nhận được tính đơn nhất của sự sống. Tính đơn nhất hàm ư là không hi sinh mạng sống của tạo vật này để ăn thịt nó; điều này không nhất thiết  là để sống sót v́ có nhiều người ăn chay vẫn khỏe mạnh. Về vấn đề này người ta thường thắc mắc, nếu việc giết hại là đáng phản đối th́ ăn chay cũng giết thực vật vậy. Ăn chay không giống như vậy, v́ trong giới thực vật không có hệ thần kinh, không có bộ óc cho nên phản ứng của loài thực vật khác hẳn phản ứng của loài động vật.

Nguyên tắc trong Trường là sự xâm hại mà người ta gây ra phải được giảm tới mức tối đa. V́ thế cho nên học viên của Trường cũng không dính dáng tới việc sử dụng những sản phẩm là kết quả của sự độc ác, chẳng hạn như quần áo lông thú và mỹ phẩm được thử nghiệm trên mắt loài thú. Việc kiêng uống rượu và hút thuốc lá cần thiết để duy tŕ tính nhạy cảm của cơ thể.

Trường Bí Giáo là một đoàn thể toàn cầu có dự định tạo ra một kênh dẫn cho ảnh hưởng tinh thần. Xét về mặt này, th́ công tác của nó tùy thuộc vào tâm huyết mà các học viên tinh tấn bước trên thánh đạo với hoài băo phụng sự các Chơn Sư Minh Triết. Một kênh dẫn như vậy có thể được tạo ra bởi những người có hoài băo thống nhất, có động cơ thúc đẩy không ích kỷ và sẵn sàng phụng sự.

Trường Bí Giáo mở rộng cửa đón tiếp bất cứ ai đă là hội viên hoạt động của Hội Thông Thiên Học ít ra là 2 năm và sẵn ḷng tuân theo qui định của Trường. Mọi người muốn nhập học đều phải biết Thông Thiên Học ít ra trong một chừng mực nào đó. Các nguyên lư Thông Thiên Học ắt dẫn dắt cuộc đời của y và y phải minh định sự phát triển nội tâm. Chúng tôi bảo rằng y đă chọn theo một lối sống phù hợp với những qui định của Trường Bí Giáo bằng cách ăn chay, kiêng uống rượu và hút thuốc lá, không sinh hoạt t́nh dục quá đáng v.v…

 

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS