Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

THỜI TIẾT

Tác giả C. W. Leadbeater

Trích ẨN DIỆN CỦA SỰ VẬT

(THE HIDDEN SIDE OF THINGS)

THỜI TIẾT

Thời tiết thay đổi bất thường đă tạo nên nhiều ca dao tục ngữ. Mặc dầu sự quan sát và nghiên cứu những hiện tượng thời tiết có thể cho phép ta dám tiên đoán đến một mức độ nào đó, nhưng nguyên nhân cùng tột của hầu hết biến chuyển vẫn c̣n ngoài tầm tri thức của chúng ta v́ chúng ta chưa hiểu rằng ngoài tác động của sự nóng, lạnh, phát xạ và đông đặc, c̣n nhiều yếu tố khác nữa. Chính quả địa cầu cũng đang sinh sống. Bầu vật chất nầy đang được sử dụng như xác thân của một thực thể (entity) to lớn. Thực thể nầy không phải là một vị Chơn Sư, một Thiên Thần hay một vị tiến hóa cao xa, mà đúng hơn có thể xem như một loại tinh linh (nature-spirit) khổng lồ. Đối với tinh linh đó, sự sinh tồn của quả địa cầu chỉ là một kiếp luân hồi, và chúng ta cũng chỉ là những kư sinh trùng sống gửi trên thể xác ấy. Rất có thể là y không ư thức được sự hiện hữu của chúng ta bởi v́ bất cứ điều ǵ chúng ta làm cao xa đến đâu cũng không đủ sức ảnh hưởng y.

Đối với y, bầu khí quyển bao quanh địa cầu là một loại hào quang, tương tự như lớp dĩ thái mỏng ló ra chút ít ngoài châu thân thể xác con người. Bất cứ một sự biến đổi hay rối loạn nào trong con người đều ảnh hưởng đến lớp dĩ thái ấy. Cũng thế, một t́nh trạng thay đổi nào trong tinh linh cũng ảnh hưởng đến khí quyển. Vài biến đổi nầy có loại tuần hoàn và đều đặn, giống như những động tác thở, nhịp tim hay nhịp bước; có loại bất thường, giống như khi con người giật ḿnh hoặc quá xúc động.

Chúng ta biết rằng nỗi xúc động mănh liệt dẫu có nguồn gốc ở thể cảm dục cũng sinh ra những biến đổi hóa học và nhiệt độ trong thể xác. Sự xúc động như thế trong tinh linh địa cầu cũng có thể tạo ra những biến đổi hóa học trong thể xác của y và những sự thay đổi nhiệt độ trong những vùng lân cận. Sự thay đổi nhiệt độ trong khí quyển tạo nên gió, nếu đột ngột và mạnh mẽ th́ là băo. Lâu lâu dưới đất lại có phản ứng hóa học, gây ra động đất và núi phun lửa.

Không một nhà huyền học nào phạm phải lỗi lầm thông thường cho rằng những biến đổi đột khởi như băo tố, núi lửa phun là ác độc v́ chúng tiêu diệt sinh mạng con người. Y nhận thức rằng dù nguyên nhân trực tiếp thế nào đi nữa, những ǵ xảy đến đều do tác động của luật công b́nh bất di bất dịch. Thượng Đế đă sáng tạo vạn vật th́ hẳn nhiên bao giờ Ngài cũng tạo chúng chu đáo. Tuy nhiên các hiện tượng thiên nhiên về phương diện nầy sẽ được khảo sát ở một chương sau.

Hiển nhiên con người chịu ảnh hưởng của thời tiết rất nhiều và theo nhiều cách khác nhau. Mọi người đều đồng ư rằng, thời tiết u ám gây ra buồn chán do thiếu ánh nắng nên không có sinh lực như đă được giải thích. Tuy nhiên vài người, lại rất thích thú khi thấy mưa rơi, tuyết sa hay gió lộng. Những sự biến động đó phát sinh một cảm giác hân hoan, tăng cường những làn rung động của họ và làm điều ḥa với chủ âm (key note) của bản chất họ. Có lẽ cảm giác nầy không phải hoàn toàn do sự xáo trộn trong cơi hồng trần. Đúng ra là sự biến đổi tế nhị trong hào quang của tinh linh địa cầu (sự biến đổi nầy phát sinh phù hợp chặt chẽ với hiện tượng xáo trộn) thích hợp với tính khí của các người ấy. Một trường hợp rơ rệt hơn nữa là sấm nổ rền trời. Nó làm cho nhiều người có cảm giác sợ hăi quá mức hơn là gây nguy hiểm cho thể xác. Trái lại những người khác th́ lại vui mừng bồng bột. Ảnh hưởng của điện khí tác động lên hệ thần kinh sinh ra những cảm giác bất thường, nhưng nguyên nhân thật sự của những cảm giác nầy c̣n ẩn sâu xa hơn nữa.

Ảnh hưởng của các sự biến đổi khác nhau nầy tác động lên con người tùy thuộc vào tánh khí ưu thế của vài loại tinh chất, và do tính đồng thanh tương ứng mà các nhà nghiên cứu Trung cổ gọi là tinh chất đất, nước, không khí hay lửa. Tương tự như thế, những vật chung quanh tác động lên chúng nhiều hay ít là do chúng ta có nhiều hay ít một chất nầy hay một chất nọ trong ḿnh. Đối với người nhạy cảm với đất th́ tánh chất miếng đất nền nhà của y chiếm phần quan trọng hơn, c̣n việc y ở gần nước hay không th́ chẳng quan trọng mấy. Trong khi đó người dễ cảm ứng với những phát xạ của nước th́ ít lưu tâm đến đất đai nếu y thấy trước mắt hoặc ở gần một hồ nước hoặc đại dương.


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS