Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  QUEST  MAGAZINES

 

NHỮNG NẤC THANG VÀNG:

LUÂN LƯ THEO MINH TRIẾT CỔ TRUYỀN

  Bản dịch : Chơn Như

2012

 THE GOLDEN STAIRS:

ETHICS IN THE ANCIENT WISDOM TRADITION

Tác giả: JOHN ALGEO

 

MINH TRIẾT CỔ TRUYỀN tức TRIẾT LƯ MUÔN THUỞ (nó đă được gọi như vậy) là một tập hợp giáo huấn hàm ư một phương cách ứng xử. Thông qua giáo lư về nhân quả, truyền thuyết có nhấn mạnh tới trách nhiệm cá nhân về những hành động và quyết định của con người, nó tạo ra một luân lư cho rằng luân lư này mang tính cá nhân, t́nh thế và tương đối hơn là mang tính quyết đoán và tuyệt đối. Như vậy thật là hoài công khi ta mưu t́m “Mười Điều Răn” trong Minh Triết Cổ Truyền, đó là một danh sách nào đấy gồm những điều chuyên biệt mà người ta nên hoặc không nên làm.

Chắc chắn là một vài nguyên tắc tổng quát của triết lư này được kế thừa theo truyền thuyết Ấn Độ đă cực kỳ có ảnh hưởng tới tư tưởng hiện đại, những nguyên tắc chẳng hạn như ahimsa tức vô hại, viveka tức phân biện và vairagya tức vô dục. Những khái niệm như thế đă phát triển được vô số sự liên tưởng luân lư xung quanh chúng. Nhưng chuyên biệt hơn những liên tưởng ấy có một phát biểu ngắn mà H. P. Blavatsky đă từng xuất bản với tựa đề là “Những Nấc Thang Vàng”.

Qua tác phẩm Giáo Lư Bí Truyền và những tác phẩm khác, H. P. Blavatsky đă là người đề xướng hàng đầu về Triết Lư Muôn Thuở trong thời hiện đại. Vậy là công tŕnh tóm tắt luân lư của bà trong “Những Nấc Thang Vàng” đă tŕnh bày ngắn gọn điều mà truyền thuyết đă rao giảng về đề tài này. Mười ba câu trong đó là phần tương đương gần gũi nhất với một tập hợp Mười Điều Răn của Minh Triết Cổ Truyền.

H. P. Blavatsky lần đầu tiên xuất bản “Những Nấc Thang Vàng” vào năm 1890 khi bà quan tâm rất nhiều tới sự bất công, tính trung thành và vị tha trong cuộc đời của chính ḿnh. Về sau lại có một dạng hiệu đính của tài liệu ấy. Phiên bản nguyên thủy và phiên bản hiệu đính chỉ khác nhau chút ít về lời lẽ, có lẽ khác nhau là v́ có một vài chỗ phiên bản nguyên thủy có thể bị thuyết giải sai lầm nếu không có phần b́nh luận. Tuy nhiên phiên bản nguyên thủy đă được in trong Tuyển Tập H. P. B.(503) và ở đây ta sử dụng nó là một trong những điều tiêu biểu chính xác nhất cho phát biểu dưới dạng mà H. P. B. muốn người ta biết tới. (Thoạt đầu nó được in thành một đoạn riêng, c̣n việc ngắt quăng và những con số được đưa ra ở đây để làm sáng tỏ cấu trúc của phát biểu mà dưới đây ta sẽ bàn luận).

 

 

NHỮNG NẤC THANG VÀNG

 

[Lời nói đầu] Hăy xem xét sự thật trước mắt các bạn:

 

[1] Một cuộc sống trong sạch, [2] một tâm trí cởi mở, [3] một tâm hồn thanh khiết, [4] một trí năng tha thiết, [5] một nhận thức tinh thần không bị che lấp,

 

[6] một t́nh huynh đệ đối với các bạn đồng môn, [7] một sự sẵn sàng đưa ra và nhận lấy những lời khuyên bảo và giáo huấn, [8] một ư thức về bổn phận trung thành đối với Sư phụ, [9] một sự sẵn ḷng vâng theo mệnh lệnh của CHÂN LƯ một khi ta đă đặt đức tin vào đấy và tin rằng Sư phụ có chân lư,

 

[10] một sự can đảm nhẫn nhục trước bất công cá nhân, [11] một sự dũng cảm tuyên bố những nguyên lư, [12] một sự kiên cường bảo vệ người bị tấn công một cách bất công, [13] và một cặp mắt thường xuyên dơi theo lư tưởng về sự tiến bộ và hoàn hảo của con người mà khoa học bí mật đă miêu tả (Vidya Gupta)

 

[Kết luận] Đây là Những Nấc Thang Vàng mà người học đạo có thể leo đó để tới Đền thờ Minh Triết Thiêng Liêng.

 

Phát biểu này gồm có một huấn lệnh mở đầu, 13 câu danh ngữ và một phát biểu kết luận được dùng làm đoạn đuôi để cho toàn thể được viên dung. Đây là một phát biểu đơn giản đến mức gây thất vọng mà nhiều bạn đọc có khuynh hướng coi đó là một tập hợp những điều tầm thường sùng đạo. Nhưng việc thuyết giải như thế hoàn toàn không nắm bắt được cái thần của tài liệu này, nó thật ra là một chỉ nam có cấu trúc chặt chẻ nhất giúp ta hành động theo đạo đức.

 

[Lời Nói Đầu]: “Những Nấc Thang Vàng” là lời khuyên tổng quát áp dụng cho đủ thứ t́nh huống chứ không phải là một danh sách chuyên biệt gồm những điều nên làm và những điều không nên làm. Nó phản ánh một niềm tin vào luân lư tự nhiên hơn là tin vào những điều răn được khải huyền. Trong huấn lệnh mở đầu nó nhấn mạnh tới tính tự nhiên và tính hiển nhiên hành động theo đạo đức. Bạn đọc được cho biết rằng: “Hăy xem xét sự thật trước mắt các bạn”. Những nguyên tắc luân lư mà ta nên hành động theo đó thật minh bạch và ai ai cũng làm được; chúng lù lù ngay trước mắt ta và ta chẳng cần có ư thức về chúng.

Thật vậy, xét v́ thực tại về nghiệp báo – những tác dụng trong hành động của ta ắt xác định tương lai của ta - ta không c̣n phương pháp nào khác hơn là phải thỏa thuận với Huấn Lệnh Đạo Đức của thiên nhiên. Chọn lựa duy nhất của ta là liệu ta có thỏa thuận hữu thức với nghiệp quả chăng khi ta biết rơ đầy đủ ư nghĩa và tác dụng trong hành động của ḿnh hay là liệu ta thỏa thuận với nghiệp quả một cách vô ư thức nghĩa là liệu ta là người chiến thắng hay là nạn nhân của chính hành động của ḿnh.

Trong Kỳ na giáo, là một trong những tôn giáo ở Ấn Độ bắt nguồn gần như đồng thời với Phật giáo, các bậc đại thánh được gọi là jinas, tức là “người chiến thắng” do ngữ căn là động từ jayati có từ “kẻ chinh phục”. (Từ ngữ jain tức Kỳ na có nghĩa là “thuộc về người chiến thắng” và người nào tự xưng Kỳ na là đang nối gót các bậc chiến thắng. Bậc chiến thắng đă chinh phục được hành động hăo huyền, ham muốn giả dối và vô minh. Bậc thánh chiến thắng đă leo lên Những Nấc Thang Vàng và do đó ngài là Kẻ Chiến Thắng, Kẻ Chinh Phục.

Huấn lệnh mở đầu là một phát biểu về tính tự nhiên của luật đạo đức cùng với việc nó sẵn có dành cho công chúng và nó cũng là một lời hiệu triệu chúng ta đáp ứng hữu thức với nó. Sự thật đạo đức trong cuộc sống vốn có trước mắt chúng ta – ta chỉ cần xem xét nó. Quá tŕnh xem xét này bao gồm 13 nấc hợp thành Những Nấc Thang Vàng. Những nấc này chia thành ba nhóm, nhóm đầu tiên gồm 5 nấc, nhóm thứ nh́ và nhóm thứ ba mỗi nhóm có 4 nấc. Nhóm nấc thang đầu tiên có liên quan tới những nguyên lư tổng quát nhất về cách ứng xử luân lư; hai nhóm tiếp theo càng ngày càng chuyên biệt hơn.

 

1.     Cuộc Sống Trong Sạch: Nấc thang đầu tiên là nấc sơ bộ không thể tránh được: “một cuộc sống trong sạch”. Xét theo một nghĩa nào đấy th́ nấc này hàm ư mọi nấc thang c̣n lại. Nếu ta xét nó trọn vẹn th́ đó không phải là nấc đầu tiên mà là nấc cuối cùng. Minh triết dân gian dạy rằng sự trong sạch cận kề với Thiên tính và đúng như vậy theo nghĩa sâu xa hơn mà ta thường hiểu về ngạn ngữ dân gian. Một cuộc sống hoàn toàn trong sạch là một cuộc sống hoàn toàn đạo đức. Như vậy mức khởi đầu của ta cũng là mức kết liểu. Những Nấc Thang Vàng không phài là một cái thang mà ta chỉ leo lên một lần là đủ.

Mọi ẩn dụ đều có giới hạn và nếu ta nghĩ rằng tập hợp những nguyên tắc luân lư được gọi theo nghĩa đen là “Những Nấc Thang Vàng” chỉ là những nấc mà ta leo lên một lần cho dứt khoát để đạt tới một đỉnh cao nào đấy về sự toàn bích đạo đức th́ ta ắt đă vượt qua những giới hạn của ẩn dụ ấy. Ta không leo lên Những Nấc Thang Vàng chỉ một lần thôi mà là nhiều lần lập đi lập lại; mỗi hành động của ta là một bước theo một hướng nào đấy trên Những Nấc Thang Vàng. Và như vậy, ta không chỉ bước trên nấc đầu tiên một lần duy nhất mà cứ bước đi bước lại măi. Khi ta rốt cuộc tiến lên bước cuộc sống trong sạch hoàn toàn th́ ta ắt trải qua mọi nấc thang khác để lên tới cái đền thờ mà những nấc thang này dẫn lên. Cho dù những nỗ lực đầu tiên của ta trong bước này là bất toàn th́ đó là bước mà ta phải bắt đầu. Trong tác phẩm Thú Tội, thánh Augustine nhớ lại rằng ḿnh đă cầu nguyện với Thượng Đế: “Xin ban cho con sự trinh bạch và tiết dục nhưng không ngay bây giờ”. Đó chính là cách thức mà hầu hết chúng ta ứng xử với các đức tính, ta nghĩ rằng chúng khiến cho cuộc sống ta khó khăn hơn và không dễ chịu: ta biết rằng ḿnh phải có chúng và do đó ta muốn có chúng nhưng không muốn ngay bây giờ. Tuy nhiên, nếu ta hi vọng đi theo đường đạo th́ ta  phải nhận thấy rằng cuộc sống tinh thần trước hết phải là một cuộc sống trong sạch.

Cuộc sống trong sạch bao hàm việc nói đúng sự thật và nói lời tử tế, hành động theo công tâm, mưu sinh một cách trung thực và hữu ích, nghĩ về người khác với hảo ư và hân hoan khi gặp nhiều vấn đề nan giải. Đây là những đức tính đơn giản nhưng cuộc sống luân lư căn bản là đơn giản và hiển nhiên. Đối với sinh hoạt luân lư th́ chẳng có ǵ bí mật hoặc bí nhiệm. Cuộc sống trong sạch là sống sao cho ta thoát khỏi những t́ vết khiến ta nh́n đời qua cặp kính màu. Một trong những tác phẩm vĩ đại về tâm linh Ấn Độ đó là Vivekachudamani (Viên Ngọc Quí Tột Đỉnh về Sự Phân Biện) của Shankaracharya. Nó liệt kê bốn tiêu chuẩn sơ bộ để bước trên thánh đạo. Một trong những tiêu chuẩn là Vô Dục (Vairagya). Trong tiếng Bắc phạn th́ thường có trường hợp từ ngữ Bắc phạn bộc lộ ư nghĩa của ḿnh qua các bộ phận cấu thành nó. Nghĩa đen của từ Vairagya là “không có màu sắc”.

Trong ngôn ngữ b́nh thường ta dùng màu sắc để gợi ư về các trạng thái tâm trí và xúc động. Khi ta giận th́ ta thấy màu đỏ, khi ta ngă ḷng th́ ta thấy màu xanh lơ, ta nh́n đời qua cặp mắt kính màu hồng, khi ta ganh tị th́ ta thấy màu xanh lục, ta ở trong một tâm trạng u tối th́ ta thấy màu đen và khi ta sợ hăi th́ ta thấy màu nâu v. v. . . Những sắc thái xúc động mà ta nh́n đời thông qua đó làm méo mó quan niệm của ta về thực tại. Nếu muốn xem xét thế giới ở mức độ tổng thể th́ ta phải gở bỏ cặp kính màu của ḿnh, ta phải dẹp đi những tâm trạng làm cho nhận thức của ḿnh u ám, ta phải thực hành Vairagya, ta phải sống một cuộc đời không bị tô màu nghĩa là trong sạch.

Câu đầu tiên có một hàm ư nữa vốn quan trọng đối với nhân sinh quan của Thông Thiên Học. Trong sạch nghĩa là thoát khỏi những kết tập ngoại lai, không c̣n mọi chất gây ô nhiễm bám theo ta làm hại cho sự thanh khiết bẩm sinh của ta. Tính bản thiện không phải là một phương thức ứng xử xa lạ mà ta phải gắng học một cách khổ công. Nó không hề giống như cái lớp mặt nạ tô son trét phấn mà ta phải khoác lấy lên trên một nước da đầy khuyết tật. Nói cho đúng hơn nó vốn tự nhiên ở nơi ta khi ta đă rửa sạch đi lớp bụi tích lũy che giấu nó. Toàn thể thiên nhiên cơ bản là thiện và con người cũng là tính bản thiện. Trong Tiếng Nói Vô Thinh, H. P. Blavatsky bảo rằng: “Cái trí giống như một cái gương, nó thu thập bụi bậm trong khi phản chiếu” (đoạn 115). Chúng ta phải có nhiệm vụ quét sạch lớp bụi bặm che phủ tấm gương để cho nó phản ánh mặt trời được hoàn hảo.

 

2. Tâm Trí Cởi Mở: Nếu muốn t́m ra cách thức để tẩy trược cuộc đời ḿnh, để rũ bỏ lớp bụi bặm che phủ tấm gương trong sáng là bản chất con người, ta phải có một “tâm trí cởi mở”. Ta nên sẵn ḷng xét tới những phương án tùy chọn chứ không tiếp cận với mọi đề tài, mọi vấn đề trong cuộc sống và mọi người mà ta gặp gỡ với giả định rằng ta đă biết cách ứng xử với họ rồi. Một đầu óc khép kín là một tâm trí bị chế định; nó đă đóng kín với thế giới những trải nghiệm mới và nó chỉ phản ứng theo kư ức. Nó giống như một con chó thí nghiệm của Pavlov.

Nhà sinh lư học người Nga Ivan Petrovich Pavlov đă thực nghiệm với những con chó bằng cách rung chuông bất cứ khi nào ông cung cấp thực phẩm cho chúng. Chẳng bao lâu sau lũ chó liên tưởng việc rung chuông với việc cấp dưỡng thức ăn và những quá tŕnh sinh lư tự động như chảy nước miếng bắt đầu ngay khi lũ chó nghe rung chuông cho dẫu chúng chưa được cung cấp đồ ăn. Lũ chó đă bị chế định để ứng xử theo một cách thức tiềm tàng là không thích đáng. Đối với chúng ta th́ cũng như thế. Tâm trí của ta đă bị chế định do trải nghiệm trong quá khứ sao cho ta không c̣n đáp ứng với những sự việc mới mà thay vào đó chỉ phản ứng với quá khứ của chính ta.

Khi ta bị quá khứ tâm lư của ḿnh chế định th́ ta không thể sống một cuộc đời trong sạch, v́ cái quá khứ ấy là lớp bụi bặm gây ô nhiễm cho cái gương trong sáng là cái trí. Như vậy muốn sống một cuộc đời trong sạch, ta phải có một cái trí cởi mở, một cái trí linh hoạt với những khả năng mới, một cái trí không bị chế định. Tuy nhiên, cởi mở không có nghĩa là chúng ta cứ phải chấp nhận mọi thứ mà ta gặp gỡ. Tính phân biện (viveka) cũng cần thiết như tính vô dục (vairagya). Nhưng ta không thể phân biện thật sự nếu ta không sẵn ḷng ấp ủ những ư niệm mới, những phương án tùy chọn mới mẻ và nếu ta không sẵn ḷng kết luận rằng những ư niệm trong quá khứ của ḿnh thậm chí những ư niệm mà ta coi là rất thân thiết, những ư niệm ấy cũng không c̣n thích đáng nữa. Quá khứ có thể đă qua luôn rồi.

Muốn có một cái trí cởi mở, ta phải tự biết ḿnh và biết mọi vật xung quanh ḿnh mà không phán đoán về bất cứ điều ǵ ta thấy là đúng thực, nhưng chỉ nhận thức rằng điều đó đang như thế. Cách đây lâu rồi, các nhà vẽ bản đồ Âu châu đă vẽ bản đồ thế giới với trung tâm điểm là vủng Địa trung hải, c̣n Châu Phi và Châu Á được tŕnh bày là những ḥn đảo nhỏ; người ta c̣n chưa tŕnh bày Châu Mỹ là ǵ hết. Xung quanh bờ mép của bản đồ người ta có viết lời cảnh báo: Loài Rồng ngự nơi đây. Alfred Korzybski, người sáng lập ra môn Ngữ Nghĩa Học Đại Cương có bảo rằng chúng ta thường nhầm lẫn bản đồ với lănh thổ. Bản đồ ở trong tâm trí ta c̣n lănh thổ là thế giới hiện thực. Muốn khám phá ra thế giới hiện thực, những nhà thám hiểm phải từ bỏ bản đồ cũ của ḿnh và liều lĩnh đi vào những lănh thổ nơi có cảnh báo là loài rồng đang ngự. Nhưng họ đâu có thấy con rồng nào. Thay vào đó họ thấy những thế giới mới. Để khám phá, người ta cần nh́n dáo dác quanh ḿnh xem có lănh thổ nào không chứ không nh́n vào bản đồ. Người ta cần có tâm trí cởi mở. Và chúng ta cũng phải như thế.

 

3.   Tâm Hồn Thanh Khiết: Nếu ta giữ cho tâm trí được cởi mở để xem xét những ư niệm mới th́ làm thế nào ta giữ cho được những ư niệm mới này khỏi bị chính những lớp bụi thêm nữa phủ lên tấm gương? Làm sao ta t́m đường đi qua được một lănh thổ mà ta không có bản đồ. Làm cách nào ta giữ cho những bản đồ mới ấy không sai lầm như những bản đồ cũ, mặc dù sai lầm theo một cách khác? Bước kế tiếp trên Những Nấc Thang Vàng là phải trả lời cho những câu hỏi ấy bằng “một tâm hồn thanh khiết”.

Thành ngữ “tâm hồn thanh khiết” nhằm nói tới một điều ǵ đó hoàn toàn đặc thù. Thanh Khiết nghĩa là không bị ‘pha trộn, đồng đều, đồng chất’. “Một tâm hồn thanh khiết” có nghĩa là tâm hồn chất phác, có chủ đích mạnh mẽ, hoàn toàn sùng tín, mà theo Vivekachudamani có một tiêu chuẩn sơ bộ thứ tư cho con đường giác ngộ đó là: Mumukshutva, ư chí giải thoát khỏi sự hăo huyền để hiệp nhất với Sự Thật.

Khi tâm hồn của ta thanh khiết th́ ta chẳng c̣n điều ǵ nữa trong tâm hồn ngoại trừ tri thức về Sự Sống Nhất Như vốn xao xuyến qua mọi chúng sinh trong vũ trụ. Khi tâm hồn ta thanh khiết th́ ta chỉ có một ham muốn duy nhất, ham muốn được hiệp nhất hữu thức với Sự Sống Nhất Như ấy. Khi tâm hồn ta thanh khiết th́ ta làm mọi chuyện cũng v́ một chủ đích duy nhất, ta hành động theo ư chí về Sự Sống Duy Nhất. Trong Bài Giảng Trên Núi, đấng Ki Tô có dạy: “Phước cho kẻ nào có tâm hồn thanh khiết v́ họ sẽ thấy được Thiên Chúa”. Chỉ những kẻ nào có đầu óc chất phác với một tâm hồn thanh khiết mới nh́n thấy cái Nguyên Sinh Khí ngự nơi chúng ta và bên ngoài chúng ta.

Trên thực tế, theo ngôn ngữ thường nhật th́ “tâm hồn thanh khiết” có nghĩa là biết được điều ǵ thật sự quan trọng trong cuộc sống và không để cho điều ǵ khác nữa làm xao lăng việc ḿnh chú ư tới điều ấy. Theo tiếng lóng đương đại th́ đó là ta bắt vít cho cái đầu của ḿnh dựng đứng lên. Henry David Thoreau có viết trong tác phẩm Walden: “Nếu một người không theo kịp bạn đồng hành của ḿnh th́ có lẽ bởi v́ y đang nghe theo một người đánh trống khác. Mong sao y hăy bước theo tiếng nhạc mà ḿnh nghe thấy cho dẫu nó đồng nhịp hoặc lỗi nhịp xa lắc xa lơ”. Có một tâm hồn thanh khiết là nghe thấy người đánh trống của chính ḿnh rồi nhịp bước theo tiếng gơ của nó. “Một tâm hồn thanh khiết” có nghĩa là thoát khỏi sự bấp bênh và nghi ngại về điều thiện hoặc hữu dụng tối hậu. Những kẻ nào có một tâm hồn thanh khiết ắt không lấy làm ngạc nhiên xem đời ḿnh đang dẫn ḿnh đi về đâu; họ biết rằng chỉ có một hướng để đi theo thôi.

 

4.     Trí Năng Tha Thiết: Muốn thực hiện sự chất phác về mục đích trong một tâm hồn thanh khiết th́ người ta cũng phải có một “trí năng tha thiết”. Đây là một điều ǵ đó khác hẳn với một tâm trí cởi mở. Một tâm trí cởi mở th́ thoát khỏi sự chế định của kinh nghiệm quá khứ. Nhưng nếu một cái trí muốn hoàn toàn cởi mở, có thể nói là ở cả hai đầu mút th́ nó có thể chẳng nắm giữ được điều ǵ, mọi thứ cứ trôi tuồn tuột qua nó. Lúc bấy giờ nó không chỉ là một cái trí cởi mở mà là một cái trí rỗng tuếch. Rỗng tuếch th́ không phải là một đức tính.

Adam và Eva đâu có thiện khi sống trong vườn Địa đàng; họ c̣n vô minh. Theo thần thoại trong Sáng Thế Kư th́ họ c̣n chưa biết điều thiện và điều ác. Chỉ khi ta biết được công tŕnh vĩ đại đang cuồn cuộn chảy xung quanh ta và nơi bản thân ta chỉ là những cuộn xoáy nhỏ trong nội bộ đợt sóng vĩ đại thăng trầm của cuộc sống th́ chỉ khi ấy ta mới có thể có cách ứng xử đạo đức, có thiện và ác bởi v́ chỉ lúc ấy ta mới có thể chọn lựa. Luân lư hàm ư là chọn lựa và việc chọn lựa th́ cần phải biết những ǵ được tùy chọn. Nhân loại chúng ta là những tạo vật luân lư bởi v́ chúng ta có tự do ư chí; và chúng ta có tự do ư chí bởi v́ ta có tâm trí giúp ta biết được những phương án tùy chọn trước mắt ḿnh. Xét theo từ nguyên th́ Con Người là sinh linh có manas (cái trí). Sự kiện này có tầm quan trọng sống c̣n đối với luân lư.

Kinh thánh Ki Tô giáo có nói tới một tội lỗi không thể tha thứ được, một tội lỗi chống lại Chúa Thánh Thần nhưng nó không nói chính xác tội lỗi ấy là ǵ. Chúng ta có thể nói rằng tội lỗi không tha thứ được ấy chính là việc từ chối sử dụng trí năng. Nếu ta bỏ bê cái trí th́ ta bỏ bê bộ phận nhân bản nhất của ḿnh; ta chối bỏ nhân tính của chính ḿnh. Ta từ chối cái hiểu biết mà chỉ có nó mới khiến ta có thể chọn lựa đạo đức. Do một sự xuyên tạc kỳ diệu về sự thật, đôi khi ta lại đồng nhất hóa tính thiện với sự vô minh. Nhưng tính thiện do vô minh là một cách dùng từ mâu thuẫn. Chắc chắn là kiến thức có thể khiến ta làm điều ác nhưng nó cũng có thể tạo ra điều thiện. Mọi đức tính đều có một thói xấu là bóng tối của ḿnh. Trong thế giới nhị nguyên này ta không thể thoát khỏi tính bổ sung của các cặp đối đăi. Muốn lên th́ ta phải có xuống; muốn có ánh sáng th́ phải có bóng tối; muốn có vui th́ ta phải có buồn; muốn có thiện th́ ta phải có ác.

Song le nhờ có một trí năng tha thiết, ta chẳng những nhận ra sự tồn tại của các cặp đối đăi, kể cả thiện và ác mà ta c̣n có cơ sở để chọn lựa giữa các cặp đối đăi. Một trí năng tha thiết khiến ta có thể phân biện được điều đúng thực với điều không có thực. Như vậy theo truyền thống của Minh Triết Cổ Thời th́ tiên đề căn bản là việc học ắt đưa tới điều thiện, trí năng là một bộ phận của luân lư. Muốn được thiện ta phải hiểu biết.

 

5.   Nhận Thức Tinh Thần Không Bị Che Lấp: Chỉ nội trí năng không thôi cho dù tha thiết cũng không đủ dẫn dắt ta về luân lư. Theo cách nói của các nhà luận lư th́ trí năng là điều kiện cần nhưng không phải là điều kiện đủ. Ngoài một cái trí chủ động ra, ta c̣n phải có “một nhận thức tinh thần không bị che lấp” giúp ta có thể phân biện được. Điều này nghĩa là ta phải phủi bụi che lấp trực giác của ḿnh. Trực giác tức bồ đề, là quan năng giúp ta nh́n thẳng vào tâm hồn vạn vật, giúp ta nhận ra hiện thể ẩn bên dưới hiện tượng ngoại h́nh và như vậy phân biệt được giữa điều có thực và điều không thực, điều quan trọng hơn và điều kém quan trọng.

Nhận thức này được gọi là thuộc tinh thần bởi v́ nó không bị hạn chế vào các giác quan – vào những ǵ mà ta có thể nh́n thấy, nghe thấy, nếm thấy và ngửi thấy. Nó cũng không bị hạn chế vào cái trí – vào những ǵ mà ta có thể lư luận, suy diễn, kết luận theo qui nạp hoặc chứng minh bằng các định lư và khoa luận lư. Nhận thức này không thuộc xác phàm hoặc trí năng mà là một điều ǵ đó ta phải trải nghiệm th́ mới hiểu được.

Nhận thức tinh thần không hề phát triển theo kiểu một cây sồi có thể tăng trưởng từ một hạt sồi. Tôi không phát triển cái “quan năng của ḿnh”. Đó không phải là “cái của tôi” theo bất kỳ nghĩa cá nhân nào mà nó đă có sẵn ở đó rồi, nó đă được phát triển trọn vẹn, bất cứ ai thâm nhập được vào nó th́ nó sẵn có cho người ấy sử dụng. Chỉ cần vén màn bí mật của nó lên, giống như một pho tượng đă được hoàn thiện chỉ chờ dịp để xuất lộ cho khán giả chiêm ngưỡng. Quá tŕnh vén màn bí mật chính là việc tham thiền.

Sau khi đă dùng cái trí năng tha thiết ấy đến tột độ, bấy giờ ta mới làm cho cái trí yên tịnh rồi nhờ đó khiến cho điều bí mật bộc lộ ra, nó bao giờ cũng có nhiều quyền năng xiết bao để sáng suốt nh́n thấy cái bản chất của sự vật vốn ẩn bên dưới bề mặt cái trí của ta. Trí năng hướng ngoại c̣n trực giác hướng nội. Nhờ vào trí năng ta mới học được, c̣n nhờ vào trực giác th́ ta mới nhận biết nghĩa là “biết trở lại”, có được sự ngộ đạo xa xưa, đạt được Minh Triết Cổ Thời (Nhận biết có từ nguyên là re nghĩa là trở lại, co nghĩa là cùng với và gnoscere nghĩa là “biết, có sự ngộ đạo’).

Trong năm bước đầu tiên thuộc Những Nấc Thang Vàng th́ các đức tính tạo nên cơ sở cho mọi hành động luân lư là: chánh mệnh, thoát khỏi sự chế định của quá khứ, nhất tâm, tri thức bằng cái trí và trực giác tích cực. Tám bước c̣n lại có liên quan tới những thành quả của năm bước đầu tiên, bắt đầu bằng bốn bước đề cập tới vấn đề mối quan hệ của ta với những người lân cận.

 

6.     T́nh Huynh Đệ: Trước hết đâu là điều mà ta nhận biết được nhờ vào nhận thức tinh thần đă bộc lộ ra? Đâu là bản thể của Minh Triết Cổ Thời? Giáo huấn căn bản của nó dùng làm nền tảng cho trải nghiệm tham thiền đó chính là Tính Nhất Như của tất cả chúng sinh. Bên dưới tính nhị nguyên của cái trí có tính nhất nguyên của trực giác. Một khi ta đă nhận thức được rằng trong vũ trụ vốn có Tính Nhất Như th́ không c̣n một điều ǵ có thể trở lại như cũ được nữa. Có một mệnh lệnh đạo đức khiến ta hành động theo nhận thức của ḿnh.

Hành động dẫn dắt chúng ta chính là T́nh Huynh Đệ. Nếu mọi chúng sinh đều là một th́ mọi người đều là anh em của ta hoặc thậm chí c̣n hơn anh em nữa và ta nên đối xử với họ như thế.

Bước này được bà Blavatsky diễn tả theo như lúc bà xuất bản đó là “một t́nh huynh đệ đối với các bạn đồng môn của ḿnh”. Có lẽ v́ cách diễn tả ấy dường như quá hạn hẹp như thể nó hạn chế việc thực hành t́nh huynh đệ trong một nhóm ưu tuyển nào đấy cùng học chung một thầy, cho nên phiên bản hiệu đính của Những Nấc Thang Vàng mới sửa nó thành “một t́nh huynh đệ đối với vạn vật”. Tuy nhiên hai phiên bản này thật ra cũng đều nói lên cùng một thứ.

Như người ta thường lưu ư, thế giới mà ta đang sống là một trường học lớn: một trường đại học giảng dạy mọi đề tài có thể quan niệm được và có đủ cấp sinh viên từ sinh viên mới nhập học năm thứ nhất tới các sinh viên bậc cao học thạc sĩ. Trong nội bộ trường đại học này tất cả chúng ta đều là bạn đồng môn. Không có người nào không phải là bạn đồng môn của ta. Và như vậy t́nh huynh đệ đối với bạn đồng môn cũng có nghĩa là t́nh huynh đệ đối với mọi người. Hoàn toàn theo đúng nghĩa đen, mọi người đều có liên quan tới mọi người khác. Nếu ta không thể truy nguyên cây phổ hệ của ḿnh đủ xa trong quá khứ th́ ta ắt thấy rằng các nhánh của cây phổ hệ của ta rốt cuộc xoắn xít vào các nhánh của cây phổ hệ khác trong nhân loại. Mọi người đều tăng trưởng từ cùng một ḍng dơi. Không một cộng đồng nhân loại nào hoàn toàn biệt lập từ khi bắt đầu có thời gian; nói cho đúng hơn tất cả chúng ta đều có liên quan với nhau qua sự trao đổi huyết thống của tổ tiên chúng ta. Ta được nối kết lại với nhau trong một hệ thống t́nh huynh đệ nhân loại mà đối xử với nhau như anh em chỉ là cách diễn tả thích đáng duy nhất. Ta đều có họ hàng với nhau.

 

7.     Sẵn Sàng Cho Và Nhận: T́nh huynh đệ ấy bao gồm những ǵ? Ta chứng tỏ t́nh huynh đệ của ḿnh đối với mọi người ra sao? Khi Thượng Đế ngỏ lời với Cain th́ ngài hỏi y: “Thế người anh em Abel của mi đâu rồi”? Và Cain trả lời bằng cách hỏi ngược lại: “Chẳng nhẽ tôi lại phải đi canh chừng người anh em của ḿnh?”. Cain dự tính dùng câu hỏi ngược lại theo tính cách tu từ để hàm ư câu trả lời của chính ḿnh trong đó. Đúng vậy. Nhưng câu trả lời lại không phải giống như Cain nghĩ. Mỗi người trong chúng ta  đều phải canh giữ người anh em của ḿnh. Thế là có bước thứ bảy: “Sẵn ḷng cho và  nhận lời khuyên cùng với giáo huấn”. Đây là điều mà những người anh em nên làm.

Cho ra lời khuyên và lời giáo huấn th́ cũng dễ thôi. Đó không chỉ dễ dàng mà c̣n thường là một khoái chí rơ rệt. Nó khiến cho người đưa ra lời khuyên và lời giáo huấn có vẻ quan trọng và hiểu biết. Nó củng cố được bản ngă. Nhận lời khuyên và lời giáo huấn thường khó khăn hơn, phiền hà hơn. Nhưng điều quan trọng đối với lời khuyên và lời giáo huấn là nó nên hỗ tương. Mọi người trong chúng ta có thể giúp cho một người nào khác vào một lúc khác và mọi người trong chúng ta đều cần được trợ giúp vào những lúc khác nữa. Trong tác phẩm Hamlet của Shakespeare, Polonius có nói với Laertes giữa một tràng dài những lời khuyên nhủ khác nữa là y chẳng nên vay mượn, cũng chẳng nên cho vay mượn. Đây có thể là một lời khuyên hữu ích khi xét về tiền bạc, nhưng trong hầu hết những trường hợp khác th́ mỗi người trong chúng ta cần phải vừa là kẻ cho ra vừa là kẻ nhận vào.

Tuy nhiên có một chi tiết quan trọng khác liên quan tới bước này. Người ta không bảo chúng ta đi loanh quanh đưa ra lời khuyên hoặc yêu cầu được nhận lời khuyên. Nói cho đúng hơn người ta bảo ta sẵn sàng đưa ra và nhận lời khuyên. Và điều này khác hẳn. Một số người đưa ra lời khuyên khi nó không cần thiết và chẳng ai muốn nghe; những người khác lại mưu t́m lời khuyên khi họ nên phát biểu tự lực thay v́ dựa dẫm vào người khác. Chúng ta nên sẵn ḷng cho ra và sẵn ḷng nhận lại lời khuyên và lời giáo huấn khi điều đó là thích đáng. Bằng không th́ thôi. Sự khác nhau giữa một kẻ lăng xăng nhanh nhẩu đoản và một người hay nhón tay làm phúc, đó là người hay làm phúc chú ư tới từ ngữ sẵn sàng.

Việc sẵn sàng cho ra và nhận vào lời khuyên cùng với lời giáo huấn chính là việc thực hành việc biểu lộ t́nh huynh đệ đối với mọi người. Đối với mỗi người trên thế giới, cho dù ta quan hệ với họ ra sao đi chăng nữa th́ ta cũng có một nghĩa vụ hỗ tương – nghĩa vụ hỗ trợ, giúp đỡ trong nghịch cảnh, chia xẻ trong khi thiếu thốn, hoan hỉ trong lúc may mắn. Đây là đức tính mà người La Mă gọi là pietas – đối xử với người khác theo một phương thức thích hợp với đủ loại quan hệ của ta đối với họ.

 

8.   Ư Thức Trung Thành Với Bổn Phận: Một trong những mối quan hệ mà ta có được là quan hệ với người mà ta đang theo học. Và v́ vậy, bước kế tiếp là “ư thức bổn phận trung thành với Sư phụ”. Câu này là một câu quan trọng và thực tiễn mà ta có thể hiểu được theo nhiều cách khác nhau, bởi v́ từ ngữ thầy cũng như bạn đồng môn có nhiều hơn một cách thuyết giải. Ta có thể xét tới nhiều cách.

Một là, ta quả thật học được nhiều điều từ người khác và khi làm như vậy ta giao ước có một bổn phận đối với người khác. Khổng tử qui định năm mối quan hệ căn bản giữa người với người tạo ra những bổn phận hỗ tương, đó là ngũ thường: phụ tử, huynh đệ, phu phụ, quân thần, sư đệ. Ờ Ấn Độ, mối quan hệ của đệ tử với thầy là một quan hệ thiêng liêng, đ̣i hỏi phải có “ư thức trung thành với bổn phận”.

Ngay cả ở Tây phương ngày nay người ta cũng công nhận một mối quan hệ như thế. Khi một sinh viên đại học nghiên cứu lấy một học vị cao, đặc biệt học vị Tiến sĩ và được một giáo sư chuyên khoa đồng ư hướng dẫn cho công tŕnh của sinh viên th́ một nghĩa vụ hỗ tương trở nên hiện hữu; và rất lâu sau khi đă hoàn tất học vị rồi trở thành một học giả độc lập, sinh viên vẫn c̣n tiếp tục nói về “giáo sư chuyên khoa của ḿnh” nghĩa là “sư phụ ḿnh”. Những người không lên tới bậc đại học cũng thường ngoái lại một vị thầy đặc thù nào đấy ở trường trung học hoặc tiểu học đă có ảnh hưởng nhiều tới cuộc đời ḿnh. Và thế là ḷng trung thành với thầy là một bổn phận được cả thế giới công nhận cho dù giáo huấn mang tính thế tục hoặc thiêng liêng.

Hai là, vị thầy mà ta phải trung thành với có thể được hiểu là bất cứ người nào khác. Ư niệm thầy có tương quan với ư niệm học tṛ. V́ ta có thể hiểu bước sáu hàm ư là tất cả chúng ta đều là bạn đồng môn; và v́ bước bảy cho ta biết rằng ta phải học hỏi và giáo huấn lẫn nhau cho nên mỗi người trong chúng ta rơ ràng là thầy của những người khác. V́ tất cả chúng ta đều là bạn đồng môn cho nên tất cả chúng cũng đều là thầy.

T́nh huynh đệ là một mối quan hệ mang tính mạng lưới, trong đó mọi người tham gia đều b́nh đẳng bởi v́ tất cả đều tham gia vào mối quan hệ này ở một mức ngang nhau. (Mặc dù không cùng một mức gần gũi với nhau). Mối quan hệ thầy-tṛ mang tính tôn ti trật tự bởi v́ thầy và tṛ ở hai mức khác nhau xét về tri thức liên kết họ. Tuy nhiên một mối quan hệ tôn ti trật tự không phải là quan hệ bất biến. Trong khi có ngày bạn là học tṛ và học của người khác về một đề tài nào đó th́ ngày mai bạn lại là thầy dạy cho cũng người ấy về một đề tài khác. Tất cả chúng ta đều liên kết với nhau qua hai loại hệ thống này – mạng lưới t́nh huynh đệ vả tôn ti trật tự bổn phận – nhưng cả hai hệ thống đều linh hoạt và tất cả chúng ta đều đóng nhiều vai khác nhau.

Ba là, không phải vô cớ mà bà Blavatsky viết chữ hoa Sư phụ ở bước này. Việc viết chữ hoa trong trường hợp này gợi ư rằng bà nghĩ Sư phụ không phải là một người mà là Chơn ngă bên trong mỗi người chúng ta. Tiếng Nói Vô Thinh (đoạn 221) có dạy rằng: “Có nhiều vị thầy: một là Chơn sư Linh hồn tức A lại da thức, tức Hồn vũ trụ. Con hăy sống với Sư phụ ấy v́ tia của nó vốn ở nơi con”. Cuối cùng một vị thầy mà ta phải trung thành và có bổn phận không phải là vị thầy trần thế, không phải là giáo sư chuyên khoa, không phải là lănh tụ của bất cứ tổ chức nào, không phải là chủ nhân ông của bất kỳ Hội đoàn Huynh đệ nào mà là Sự Sống Nhất Như nơi chúng ta. Điều nhiều nhất mà bất cứ vị thầy con người nào có thể làm được cũng chỉ là dẫn dắt ta đến vị Thầy nội tâm.

Polonius có khuyên Laertes một câu nữa: “Trên hết th́ điều này là đúng với bản ngă của chính bạn”. Nếu ta thay đổi cách diễn tả một chút th́ đây chính là thông điệp của bước thứ tám: “Trên hết th́ điều này đúng với Tự ngă Nhất Như”. Tư ngă của chính ta là Tự ngă Nhất Như và đây mới là vị Thầy duy nhất tối hậu. Có ư thức bổn phận trung thành với Thầy tức là trung thực với bản thể sâu kín nhất của chính ḿnh, tức là Hồn vũ trụ.

 

9.   Sẵn Ḷng Vâng Lời: Khi ta có ư thức bổn phận trung thành với Sư phụ th́ ta sẽ làm ǵ? Đây là kết quả của việc cam kết với vị thầy Chân lư, cho dù vị thầy ấy là kẻ phàm phu hay là Linh hồn vũ trụ? Bước thứ chín có đề cập tới vấn đề ấy: “Sẵn ḷng vâng theo mệnh lệnh của Chân lư một khi ta đă đặt niềm tin vào đấy và tin rằng Thầy có chân lư”.

Sau khi đă t́m thấy vị Thầy nội tâm và đă tin chắc vào Chân lư nội tâm sao cho ta đặt niềm tin hoặc tín ngưỡng vào đấy th́ ta phải hành động theo nó. Mọi ư niệm đều có những hậu quả đối với cách ứng xử. Một khi ta đă chấp nhận Sự Thật của Sự Sống Nhất Như, coi đó là một ư niệm th́ ta phải đương đầu với những mệnh lệnh, những thôi thúc hành động tiếp theo sau nó. Các ư niệm là những điều có quyền năng lớn nhất trên thế gian bởi v́ chúng thôi thúc ta hành động.

Xét theo ngoại giới th́ ta không cần tuân theo mệnh lệnh của Chân lư. Không ai đứng kè kè bên cạnh ta bảo rằng: “Bạn phải vâng lời!”. Sự vâng lời này là tự nhiên: nó xuất phát từ bên trong. Đó là thành quả tự nhiên và tất yếu của việc công nhận Sự Thật. Khi một cái cây phơi ra ánh nắng th́ chẳng có ai bảo cái cây phải tăng trưởng ra sao. Sự tăng trưởng là đáp ứng tự nhiên của cái cây đối với ánh sáng. Việc ta “tự nguyện vâng theo mệnh lệnh của Chân lư” cũng tương tự như vậy.

Các bước từ sáu tới chín trong Những Nấc Thang Vàng phác họa những quan hệ của ta với những người khác cả trong mạng lưới t́nh huynh đệ lẫn tôn ti trật tự bổn phận và chúng bàn tới những hệ quả của các mối quan hệ này: bổn phận của ta trên cương vị là anh em đối với nhau và trên cương vị là học viên đối với những mệnh lệnh đạo đức hàm ư trong sự thật về Tính Nhất Như. Bốn bước cuối cùng bàn luận rơ ràng hơn về những sự tiến hóa lưỡng nan đạo đức cùng với đáp ứng của ta đối với chúng.

 

10. Sự Can Đảm Nhẫn Nhục: Đâu là những mệnh lệnh của Chân lư? Đâu là những hàm ư thực tiễn của cách ứng xử luân lư về Chân Lư Nhất Như? Bước mười cung cấp cho ta một trong những mệnh lệnh ấy: “Hăy can đảm chịu đựng sự bất công đối với cá nhân”. Mỗi người trải nghiệm trong những t́nh huống cuộc đời đều thấy nó dường như bất công và quả thật, xét về mặt phàm ngă. Tuy nhiên ta hăy tin rằng mọi chúng sinh đều là một và có một trật tự hoàn hảo chi phối vạn vật th́ ta sẽ can đảm chịu đựng sự bất công biểu kiến ấy.

Lời khuyên này cũng giống như lời mà Đấng Ki Tô dạy cho tín đồ trong Bài Giảng Trên Núi (Phúc âm theo thánh Matthew 5.38-45):

 

  Các con đă nghe luật dạy rằng, mắt trả mắt răng trả răng. Nhưng ta nói cho các con biết đừng chống cự lại với kẻ ác và bất cứ ai tát vào má phải của con th́ hăy đưa má trái ra luôn. Và nếu bất cứ ai kiện tụng con và lấy đi áo khoác ngoài của con th́ cũng để cho y lấy luôn áo choàng của con. Và bất cứ ai cưỡng bách con đi một dặm đường với y th́ con hăy đi với y hai dặm. Con hăy ban cho y cái mà y đ̣i hỏi và đừng ngoảnh mặt với kẻ nào muốn vay mượn ḿnh. Con đă nghe luật dạy rằng phải yêu thương ngưởi lân cận và ghét kẻ thù. Nhưng ta bảo cho các con biết rằng hăy yêu thương kẻ thù, hăy ban phước cho những kẻ nguyền rủa con, hăy dĩ đức báo oán và hăy cầu nguyện cho những kẻ lợi dụng con, hành hạ con để cho con có thể là con cái của Đấng Cha lành trên trời: bởi v́ ngài đă để cho mặt trời mọc đối với kẻ thiện cùng người ác và cho mưa thuận gió ḥa đối với kẻ công chính cũng như kẻ bất chính.

 

Những huấn lệnh trong Bài Giảng Trên Núi đôi khi được gọi là “những lời khuyên hoàn hảo” và được cho là để chỉ đạo bậc thánh chứ không ràng buộc kẻ phàm phu tục tử. Nhưng trong những huấn lệnh ấy không có chi là thiếu thực tiễn. Ngược lại đó có thể là lời khuyên thực tiễn nhất. Người ta đă nhận xét rằng nếu tất cả chúng ta đều theo đúng sự công bằng tuyệt đối mắt trả mắt th́ hậu quả sẽ là một thế giới gồm toàn những kẻ đui mù. Từ Thoreau cho tới Gandhi rồi tới Martin Luther King giáo huấn về việc bất tuân lệnh dân sự, về satyagraha, tức thụ động đề kháng, cương quyết từ chối theo đúng t́nh thương không tham gia vào điều ác hoặc dĩ oán báo oán, giáo lư ấy tỏ ra đă có giá trị. Chúng ta không cần phải tin rằng khái niệm này bao giờ cũng được ứng dụng hoàn hảo th́ ta mới công nhận nó có tác động.

Bản ngă ta theo bản năng nông nổi thường t́m cách quật lại điều bất công, nhưng chịu đựng điều ác một cách can đảm th́ hữu hiệu hơn việc phản ứng lại nó cũng bằng điều ác. Pháp cú kinh có dạy rằng: “Oán thù không bao giờ bị dập tắt bởi oán thù: chỉ có t́nh thương mới dẹp tan được oán thù – đây là một qui tắc xưa cũ”.

 

11. Dũng Cảm Tuyên Bố: Việc thụ động phản ứng với điều ác và sự bất công có thể bị hiểu lầm là hèn nhát hoặc mặc nhận chính điều ác. Để phân biệt việc can đảm chịu đựng với việc hèn nhát qui thuận, bước kế tiếp khuyên ta “hăy dũng cảm tuyên bố các nguyên tắc”. Ta phải xuất đầu lộ diện để cho mọi người biết đến.

Chắc chắn là một số người trong chúng ta sốt sắng xiết bao khi muốn giải thích cơ sở cho hành động của ḿnh và hễ có dịp là ta làm như thế. Có một đường ranh giới mong manh phân chia “sự dũng cảm tuyên bố” với việc biện minh cho chính ḿnh, động viên tinh thần đạo đức tự cho ḿnh là đúng đắn và mèo khen mèo dài đuôi. Những kẻ cứ ra rả miệng tuyên bố các nguyên tắc không phải là bậc anh hùng mà chỉ gây nhàm chán.

Tuy nhiên có những dịp mà ta phải đưa ra một phát biểu. Các thánh tử đạo Ki Tô giáo thời xưa bị hành hạ độc ác và bị giết chóc để làm mồi mua vui cho đám đông tại đấu trường ở La Mă đi vào cửa tử trong khi vẫn hát thánh vịnh. Cách đáp ứng của họ được gọi là “làm nhân chứng”; bằng cách đáp ứng với sự hành hạ ḿnh, họ đă làm nhân chứng cho Sự Thật mà họ trải nghiệm.

Ngày nay một số ít người trong chúng ta được hiệu triệu trong một t́nh huống một mất một c̣n tương tự để đưa ra một lời dũng cảm tuyên cáo các nguyên tắc, nhưng có những ngữ cảnh ít mang kịch tính hơn mà trong đó khi chấp nhân sự bất công ta nên phát biểu ta dựa vào cơ sở nào. Nếu phát biểu đ̣i hỏi phải thật sự dũng cảm và nếu làm như thế ta tập trung vào nguyên tắc th́ rất có thể là phát biểu đă thích đáng. Nhưng nếu ta có được một sự rộn ràng của phàm ngă trước ánh đèn sân khấu mà ta đóng vai đưa ra phát biểu hoặc nếu ta phát biểu để biện bạch cho chính ḿnh th́ có lẽ tốt hơn là đừng nên phát biểu.

 

12. Kiên Cường Bảo Vệ: Cho dù ta coi điều ác và điều bất công khi chúng ảnh hưởng tới bản thân ta ra sao đi nữa th́ ta lại phản ứng một cách khác đối với điều ác và điều bất công khi chúng ảnh hưởng tới người khác. Đấng Ki Tô khuyên ta nếu có ai tát vào má bên này của ta th́ ta hăy đưa má bên kia ra cho kẻ thù thay v́ quật lại. Tuy nhiên ngài không gợi ư rằng nếu có một kẻ bắt nạt đánh một người ở kế bên ta th́ ta lại túm lấy đầu kẻ khốn khổ bất hạnh xoay nó đi một ṿng để cho kẻ bắt nạt thừa cơ đánh vào phía bên kia. Ta phải chịu điều ác xảy ra với bản thân nhưng không yêu cầu ta chịu đựng sự bất hạnh của những người khác. Ngược lại ta được kêu gọi “hăy kiên cường bảo vệ những người bị tấn công một cách bất công”. Điều ta không thể làm cho bản thân th́ ta lại phải làm cho tha nhân.

“Những Nấc Thang Vàng” không coi việc hoàn toàn thụ động là một lư tưởng luân lư. Về mặt này nó nhất trí với Chí Tôn Ca, trong đó đấng Krishna hối thúc Arjuna chiến đấu v́ quyền lợi chính đáng của anh em ḿnh và chống lại sự lừa đảo của anh em con chú con bác. Arjuna bước vào một cuộc chiến phá hoại khủng khiếp, không phải v́ lợi ích của chính ḿnh, thậm chí không phải v́ ích lợi của anh em ḿnh mà v́ người ta đă làm điều ác th́ đến lượt ḿnh phải chỉnh đốn lại.

Arjuna được dạy cho biết hăy chiến đấu mà không màng tới hậu quả, ai thắng ai bại, ai được làm vua ai thua làm giặc. Arjuna phải chiến đấu bởi v́ trật tự của vạn vật đă bị xáo trộn và phải được tái lập; chỉ có thông qua trận chiến ở Kurukshetra th́ mới tái lập lại sự thăng bằng.

Rốt cuộc ta phải chịu trách nhiệm lẫn nhau, liên đới hỗ tương. Ta là người canh giữ huynh đệ của ḿnh. Ta phải làm cho người khác điều mà ta có lẽ không làm và không thể làm cho bản thân ta. Đây là mấu chốt của ḷng vị tha.

 

13. Thường Xuyên Chú Ư Tới Lư Tưởng: Vẫn c̣n một thắc mắc gây ray rức: liệu ta có thể đi xa đến đâu trong việc bảo vệ những người bị tấn công một cách bất công? Đâu là những giới hạn của những hành động đạo đức? Liệu có bao giờ được phép nói dối hoặc giết người chăng? Bộ luật đạo đức đơn giản dạy rằng “con sẽ không làm chứng gian”, “con sẽ không giết người”. Và bộ luật đạo đức đơn giản thường hữu ích nhưng chúng không áp dụng được cho nhiều t́nh huống mà ta gặp phải. Nếu một lời nói dối lại cứu mạng được một người Do Thái đang ẩn núp trước đám mật vụ Đức quốc xă th́ nói dối như vậy là sai ư? Nếu việc giết một kẻ khủng bố đang đe dọa một chiếc máy bay chở đầy hành khách sẽ cứu mạng được đám hành khách ấy chẳng lẽ lại việc giết người như thế là sai trái sao? Làm sao ta phân biệt được một hành động cần thiết với một hành động vô đạo đức?

Bước cuối cùng cho ta biết phải t́m kiếm nơi đâu lời giải đáp cho thắc mắc ấy: “thường xuyên dơi mắt nh́n theo lư tưởng về sự tiến bộ và hoàn hảo của con người mà khoa học bí mật (Gupta Vidya) mô tả”. Mọi hành động của ta nên được thực thi xét theo lư tưởng tiến hóa. Điều đóng góp cho sự tiến bộ của con người là điều thiện; điều nào không làm được như vậy là điều ác. Đó là viên đá thử vàng tối hậu.

Chắc chắn đôi khi ta có thể nhầm lẫn về điều góp phần cho sự tiến hóa: Hễ làm người là phải có phạm sai lầm. Tuy nhiên chừng nào mà ư định của ta c̣n phù hợp với lư tưởng ấy, chừng nào mà động cơ thúc đẩy ta là xúc tiến sự tiến bộ của con người hướng về sự toàn bích th́ hành động của ta c̣n là một hành động đạo đức.

Nếu ta lo lắng quá nhiều về kết quả quyết định của ḿnh – liệu chúng đúng hay sai – th́ ta không thể có được tự do hành động nào, ta ắt rớt vào hội chứng Arjuna. Ta không thể ngồi chễm chệ trên chiến xa tuyệt vọng về đường lối hành động đúng đắn. Krishna có dạy Arjuna rằng những tác dụng hành động này không phải là công việc của ta. Ta không phải lo âu về hậu quả của hành động. Ta phải thực hiện điều mà ta tin là đúng đắn – điều mà ta thấy rằng đóng góp cho sự tiến hóa của con người và bổn phận của ta đến đây là chấm dứt.

C̣n một điều nữa. Phát biểu trong lời nói đầu bảo rằng sự thật mở ngỏ cho mọi người; c̣n bước cuối cùng bảo rằng cơ sở của hành động luân lư vốn bắt nguồn từ “Khoa Học Bí Mật”. Nhưng hai phát biểu này không mâu thuẫn với nhau. Khoa học hữu quan mang tính bí mật, bí truyền hoặc bị che giấu, không phải v́ nó đă được đăng kư bản quyền hoặc cầu chứng đặc điểm riêng bởi một Chi bộ bí mật các cao đồ, mà nói cho đúng hơn bởi v́ nó bàn về những sự việc do chính bản chất của chúng không thể được truyền khẩu từ miệng này sang tai kia mà thay v́ đó chỉ được mỗi cá thể trải nghiệm thôi. Nó mở ngỏ cho bất cứ ai đă trải nghiệm như thế, nhưng chừng nào ta chưa trải nghiệm th́ cái khoa học nghiên cứu sự trải nghiệm ấy ắt vẫn c̣n là một bí mật đối với ta.

 

[Kết Luận]: Thế là ta đă tới phần kết thúc của “Những Nấc Thang Vàng” chỉ c̣n lại lời kết luận: “Đây là những nấc thang vàng mà người học đạo có thể leo lên đó đi tới Đền thờ Minh Triết Thiêng Liêng. Điều này có nghĩa là ta chỉ tiếp cận được Minh Triết Thiêng Liêng khi ta sống cuộc đời đạo đức. Nhưng “Những Nấc Thang Vàng” không ngụ ư là một danh sách gồm những điều răn cho thế giới biết nó suy nghĩ ra sao về án tử h́nh, sự phá thai, việc đồng tính luyến ái, việc chống quân dịch, việc mổ xẻ thú vật c̣n sống hoặc bất kỳ vấn đề xă hội nào khác trong thời đại của ta. Mỗi người có một gánh nặng không thể trốn tránh được là phải phán đoán cá nhân về những vấn đề đạo đức khó khăn trước mắt ta. Đó là hậu quả của sự tự do cá nhân. Và ta phải tôn trọng những quyết định của người khác cho dẫu bản thân ta có quyết định khác, đây là đặc điểm của t́nh huynh đệ chân chính. “Những Nấc Thang Vàng” không giải quyết được tính mơ hồ đạo đức trong cuộc sống của ta, cũng không giải quyết được những cuộc khủng hoảng lương tâm mà ta phải giáp mặt hết ngày này sang ngày khác. Nhưng nó vạch lối chỉ đường cho ta dính mắc tập thể vào việc làm cho xă hội tốt hơn, để cứu chuộc được một chút nghiệp quả nặng nề của thế gian.

 

---------------------------

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  QUEST  MAGAZINES