Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

MỘT NGÀY TRONG KIẾP SỐNG

Trích SINH HOẠT NỘI GIỚI

(THE INNER LIFE)

NHỮNG BÀI NÓI CHUYỆN VỀ THÔNG THIÊN HỌC Ở ADYAR

Quyển Một

Tác giả C. W. Leadbeater - Bản dịch www.thongthienhoc.com


MỘT NGÀY TRONG KIẾP SỐNG

 

Thật chẳng minh triết khi ta chuyên biệt hóa vượt quá một mức nào đấy bởi v́ ta chưa bao giờ thật sự đi tới tận cùng của bất cứ đề tài nào, điều này có khuynh hướng càng ngày khiến cho tầm nh́n và cái trí càng hẹp ḥi, tạo ra sự phát triển phiến diện và méo mó, khiến cho người ta xem xét mọi chuyện không theo đúng cảm thức trung dung. Chúng ta có thói quen nghĩ rằng thời gian một kiếp sống là lâu dài, nhưng thực ra nó chỉ là một ngày trong kiếp sống lớn hơn. Ta không thể thực sự hoàn tất một tuyệt tác chỉ nội trong một ngày, nó có thể cần tới nhiều ngày và công việc của một ngày đặc thù ngay lúc ấy không có kết quả mà ta nhận thấy rơ được; song le công việc của mỗi ngày đều cần thiết cho việc hoàn tất đại sự, và nếu người ta có hết ngày này sang ngày khác la cà vô công rỗi nghề v́ việc hoàn tất công tŕnh dường như xa xăm xiết bao th́ chắc chắn y không thể hoàn thành nó.

  Có nhiều người mà Thông Thiên Học đă đến với họ trễ trong kiếp sống, họ cảm thấy ḿnh khá thất vọng, chán nản v́ quan niệm đó do họ nghĩ rằng giờ đây ḿnh quá già để có thể tự ḿnh dẫn dắt ḿnh nghiêm túc hoặc làm bất cứ công việc có giá trị nào, giờ đây khả năng tốt nhất mà họ có thể thực hiện được là âm thầm tiếp tục cho đến cuối kiếp sống này với hi vọng là ḿnh có thể có một cơ hội tốt hơn trong kiếp tới.

 Đây là một lỗi lầm đáng buồn v́ đủ thứ nguyên nhân. Bạn đâu có biết nhân quả đang chuẩn bị cái loại kiếp lâm phàm nào cho bạn vào lần tới khi bạn trở lại với thế gian. Bạn đâu có biết liệu bất kỳ hành động nào của ḿnh trước kia có xứng đáng để tạo cho ḿnh cơ hội được sinh ra trong môi trường Thông Thiên Học chăng. Dù sao đi nữa, cái cách có nhiều khả năng nhất để đảm bảo sinh ra được như vậy chính là chụp ngay lấy cái cơ hội mà ḿnh đang sử dụng vào lúc này, v́ trong số mọi điều mà ta học về sự vận hành của đại luật nhân quả th́ chỉ có một sự kiện này là nổi bật rơ hơn hết. Kết quả của việc chọn lấy một cơ hội là tất yếu ta sẽ được dành cho một cơ hội khác rộng lớn hơn. V́ vậy nếu ta lơ là cái cơ hội được dành cho ta khi hạnh ngộ Thông Thiên Học vào lúc này th́ rất có thể là trong kiếp lâm phàm sắp tới cơ may ấy không c̣n trở lại với ta nữa.

 Nếu một người khởi sự làm việc có tâm huyết và chất đầy đầu óc ḿnh bằng những ư tưởng Thông Thiên Học đến mức tối đa th́ y ắt xây dựng chúng vững chắc vào trong thể nguyên nhân; điều này ắt khiến cho y bị hấp dẫn hết mức về phía những ư tưởng ấy đến mức cho dù y có thể không nhớ chúng tỉ mỉ th́ vẫn mưu t́m chúng theo bản năng và nhận ra chúng trong kiếp sắp tới. V́ thế cho nên mỗi người phải bắt đầu công việc Thông Thiên Học ngay khi nghe nói tới nó, bởi v́ bất cứ điều ǵ y phấn đấu để thành tựu cho dù nhỏ bé đến đâu đi nữa ắt cũng tốt đẹp tối đa và đến ngày mai y sẽ bắt đầu ở chỗ mà y đă bỏ lại lúc đi ngủ hôm nay. Cũng vậy, bằng cách cố gắng thực hiện những ǵ ḿnh có thể làm được với các hiện thể mà ḿnh đang có, cho dù chúng có thể tỏ ra ngoan cố và thiếu hưởng ứng đến đâu đi nữa v́ không linh hoạt, chắc chắn là lần tới y có thể thu đoạt được cho ḿnh những hiện thể linh hoạt hơn. Như vậy sự tinh tấn chẳng mất đi đâu và trong bất kỳ kiếp sống cho sẵn nào chẳng bao giờ là quá trễ khi ta bước vào con đường thăng thượng dài dằng dặc rồi bắt đầu công tŕnh vinh quang là giúp sức người khác.

 Với một sự sống đời đời ngay trước mắt thật là sai lầm khi lo âu về ngày hôm nay đang tiến gần tới buổi chiều tối, hoặc thất vọng v́ đă lơ là trong việc chuẩn bị cho ngày mai. Ánh Sáng Trên Đường Đạo có bảo rằng: “Hăy tiêu diệt ḷng tham sống”. Câu này thường bị hiểu lầm, nhưng thực ra ư nghĩa của nó cũng rành rành. Bạn không thể mất sự sống thế th́ tại sao lại phải ham sống. Không ai có thể tước bỏ sự sống của bạn. Đồng thời câu trích dẫn cũng có nghĩa là bạn nên diệt trừ ḷng ham muốn có kiếp sống theo những ngoại duyên đặc thù.


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS