Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

 

Minh Triết trong Phân Biện

David P. Bruce

 

Bản Dịch: Tô Thanh Xuân - 2014

Minh Triết trong Phân Biện

Ông David P. Bruce - Giám đốc về  Giáo dục - Thư kư của Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ.

Đối với sinh viên Thông Thiên Học, th́ một lợi thế lớn trong cuộc sống hôm nay  là có rất nhiều thông tin tiện lợi, có sẳn. Trong những năm đầu khi Hội Thông Thiên Học mới thành lập, chỉ có một vài cuốn sách mà thôi - chẳng hạn như cuốn Nữ Thần ISIS Lộ Diện (1877), Thế Giới Huyền Bí (1881) và Phật Giáo Bí Truyền (1883) - nhưng những người muốn t́m hiểu TTH hôm nay có thể truy cập hàng trăm cuốn sách, những bài viết và những tài liệu thu băng thu h́nh về những khía cạnh khác nhau của Thông Thiên Học mà phần nhiều hầu như có trên mạng.

         

 Mặt khác, một bất lợi lớn của sinh viên TTH ngày nay là quá nhiều thông tin có sẵn. Việc quá nhiều thông tin có thể như là một thanh gươm hai lưỡi bởi v́ rất dễ tập trung về số lượng thay v́ chất lượng.  Nhiều người chúng ta (kể cả tôi) có chiều hướng di chuyển, đọc sang một cuốn sách mới quá nhanh trước khi chúng ta thật sự hiểu và hấp thụ được nội dung cuốn sách mới vừa đọc. Trong một bài viết xuất hiện ở Tạp chí Nhà Thông Thiên Hoc phát hành vào tháng 5 năm 1972, ông I.K. Taimni có viết:

         

Hầu hết những người chí nguyện - và đặc biệt là những người thuộc dạng trí thức - mắc phải tư tưởng sai lầm là họ phải đạt được càng ngày càng nhiều hiểu biết về trí tuệ và làm đầy tâm trí họ với nhiều tư tưởng để họ có thể biết những chân lư về đời sống nội tâm… V́ vậy họ đọc càng ngày càng nhiều sách thêm và tiếp tục chồng chất những mẫu tin vụn vặt vào tâm trí họ mà không có bất kỳ sự phân biệt về một vấn đề ǵ cả. Kết quả của nỗ lực sai hướng trở thành béo ph́ về mặt trí tuệ càng lúc càng nhanh tương tự như khi chúng ta cố ăn nhiều thức ăn với một quan niệm là chúng ta sẽ có một thể chất mạnh mẽ mà không cần tập thể dục đầy đủ để tiêu hóa thức ăn đó. Đây chính là sự không tiêu hóa về mặt trí tuệ và tâm trí của chúng ta sẽ bị tắt nghẽn và chất đầy tư tưởng hấp thụ nửa vời làm che mờ nhận thức của chúng ta.

         

V́ vậy ở đây chúng ta có một thí dụ khác nữa về nơi mà chúng ta có thể thực hành điều kiện thứ nhất trên con đường Đạo được mô tả trong quyển Dưới Chân của Thầy chẳng hạn: Sự Minh Triết biết Phân Biện (viveka). Thật rất quan trọng để chúng ta đọc những sách nói về đời sống tinh thần, nhưng c̣n quan trong hơn nữa là bỏ th́ giờ ra để suy nghĩ và hấp thụ những ǵ chúng ta đă đọc. Chúng ta không thể áp dụng những tư tưởng đó thành một phần của cuộc sống chúng ta cho tới khi nào chúng ta làm được điều đó.

 

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS