Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

 

LỘ TR̀NH NGHIÊN CỨU THÔNG THIÊN HỌC

(A Course of study in Theosophy)

Tác giả C. W. Leadbeater)

Bản Dịch: www.thongthienhoc.com

(Trích từ quyển THE INNER LIFE)

 

Người nào muốn nghiên cứu Thông Thiên Học rốt ráo nên làm quen với lộ tŕnh thời gian để nghiên cứu trọn cả kho tài liệu Thông Thiên Học. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng và thứ tự nghiên cứu sách vở thật là quan trọng, nếu người ta muốn rút ra được lợi ích lớn nhất từ đó. Nhưng đồng thời ta phải nhớ rằng, không thể qui định thứ tự nào mà thích hợp ngang nhau đối với mọi người; có những người chỉ tiếp thu một cách hữu ích thông tin theo đường lối sùng tín, c̣n có những người phải có sự tŕnh bày chân lư một cách khoa học và không cảm xúc. V́ vậy, điều tốt nhất tôi có thể thực hiện là qui định một kế hoạch đọc sách mà tôi thấy nói chung là hữu ích nhất và dành chỗ cho sự biến thiên đáng kể để thích nghi với những đặc dị cá nhân.

Dường như tôi thấy quan trọng nhất là phải phác họa rơ ràng về toàn bộ cơ chế tổ chức rốt ráo trong tâm trí trước khi ta ra sức lấp đầy chi tiết. Chẳng ai có thể biết bất kỳ phần nào trong giáo huấn Thông Thiên Học có được bằng chứng vững chắc đến đâu chừng nào y c̣n chưa biết hết toàn bộ giáo huấn ấy, để xem mỗi phần riêng rẽ đều được xác nhận và củng cố bởi phần c̣n lại, và quả thật là một bộ phận cần thiết trong cơ cấu tổ chức nói chung. V́ vậy tôi khuyên kẻ sơ cơ trước hết nên đọc kho tài liệu sơ cấp và đừng bận tâm quá đáng về những chi tiết; và nói cho đúng hơn là nên t́m cách tiếp thu và đồng hóa những ư tưởng tổng quát có trong đó sao cho hiểu được mọi hàm ư của chúng, rồi vỡ lẽ ra rằng chúng là những sự kiện trong thiên nhiên, nhờ vậy mới đặt ḿnh vào cái có thể gọi là thái độ Thông Thiên Học, và học cách quan sát mọi chuyện theo quan điểm Thông Thiên Học.

Muốn làm như vậy, học viên có đọc quyển Phác họa về Thông Thiên Học (An Outline of Theosophy), Câu đố của Cuộc đời (The Riddle of Life), Những Gợi ư cho Học viên Trẻ về Huyền bí học (Hints to Young Students of Occultism) và đủ thứ bài thuyết tŕnh của bà Besant cũng như của chính tôi, vốn đă được xuất bản thành những tập sách tuyên truyền (pamphlets). Khi học viên thấy ḿnh khá chắc chắn về những thứ đấy th́ tôi khuyên kế tiếp nên đọc những bài thuyết tŕnh b́nh dân về Thông Thiên Học của bà Besant, rồi tới quyển Minh triết Ngàn đời (Ancient Wisdom) của bà, nó sẽ cung cấp cho y một ư niệm rơ ràng về hệ thống tổng thể. Ở giai đoạn này c̣n một quyển sách khác có thể hữu ích cho y là Một số Điều thoáng thấy về Huyền Bí học (Some Glimpses of Occultism). Sau đó th́ có thể tiến hành theo dơi những chi tiết theo bất cứ đường lối nào mà y muốn.

Nếu y chủ yếu liên quan tới khía cạnh luân lư th́ những quyển sách hay nhất là Dưới Chơn Thầy, Ánh Sáng Trên Đạo, Tiếng Nói Vô Thinh, Con đường của Người đệ tử, Trước thềm Thánh điện, Những Định luật của Sinh hoạt Cao siêu (The Laws of the Higher Life), Ba con đường và Thiên chức (The Three Paths and Dharma), Chí tôn Ca.

Người nào muốn nghiên cứu sinh hoạt sau khi chết, ắt thấy điều mà ḿnh cần biết qua quyển Bên kia cửa Tử (The Other Side of Death), Cơi Trung giới (The Asral Plane), Chết và rồi Sau đó ra sao (Death and After), Cơi Thiên giới (The Devachanic Plane).

Nếu y khảo cứu theo khía cạnh khoa học th́ những quyển sách sau đây ắt thích hợp cho y: Phật giáo Bí truyền, Những Bí nhiệm Thiên nhiên (Nature’s Mysteries), Những điều Khoa học bổ chứng cho Thông Thiên Học (Scientific Corroborations of Theosophy), Hóa học Huyền bí, và Vật lư học trong Giáo Lư Bí Truyền (The Physics of the Secret Doctrine).

Nếu y muốn nghiên cứu tôn giáo đối chiếu th́ nên đọc: Sách giáo khoa Tổng quát về Tôn giáo và Đạo đức, Bốn Tôn giáo lớn, Định luật Vĩ đại, Chí Tôn Ca, Những Ẩn ư trong việc Nghiên cứu Chí Tôn Ca, Áo nghĩa thư, Minh triết trong Áo nghĩa thư, Sách giáo khoa Cao cấp về Tôn giáo và Luân lư của Ấn Độ, Ánh đạo phương Đông, Vấn đáp giáo lư đạo Phật, Những bài thuyết tŕnh b́nh dân về Phật giáo Vấn đề Tôn giáo ở Ấn Độ.

Nếu y chủ yếu nghĩ tới việc tŕnh bày những chân lư này bằng Kitô giáo th́ những quyển sách hay nhất là Kitô giáo Bí truyền, Tín điều Kitô giáo, Những Mảnh vụn của một Đức tin đă bị Bỏ quên (Fragments of a Faith Forgotten), Con đường Hoàn hảo (A Perfect Way).

Nếu người ta muốn nghiên cứu nguồn gốc và lịch sử sơ khai của Kitô giáo th́ thêm vào những quyển sách về đề tài đă được nêu trên, y nên đặc biệt chú ư tới những tác phẩm sau đây của ông Mead: Liệu Chúa Giê su có sống vào Thời điểm 100 năm trước Công nguyên hay chăng? (Did Jesus Live B.C. 100?), Phúc âm và Phúc âm, Orpheus và Plotinus.

Học viên nào quan tâm tới việc ứng dụng Thông Thiên Học vào tư tưởng thế giới hiện đại cũng như những vấn đề chính trị và xă hội th́ có thể quay sang những tác phẩm này một cách có lợi: Thế giới đang Thay đổi (The Changing World), Một số Vấn đề về Cuộc sống (Some Problems of Life), Thông Thiên Học và Đời người (Theosophy anh Human Life), Những bài Tiểu luận Huyền bí, Thông Thiên Học và khoa Tâm lư học mới.

Nếu xét theo trường hợp những người điều tra chú ư chính yếu của y tập trung xung quanh việc mở rộng kiến thức và lĩnh hội cuộc sống do nghiên cứu Huyền bí học, th́ ngoài nhiều quyển sách nêu trên th́ y nên đọc: Nghiên cứu về Tâm thức (A Study in Consciousness), Nhập môn Yoga (An Introduction to Yoga), Thần nhăn (Clairvoyance), Những Giấc mơ (Dreams), Những vị Pḥ trợ Vô h́nh (Invisible Helpers), Con người Hữu h́nh và Vô h́nh (Man Visible and Invisible), H́nh tư tưởng (Thought Forms), Cơ tiến hóa của Sự sống và H́nh tướng (The Evolution of Life and Form), Quyền năng của Tư tưởng - cách kiểm soát và trau dồi nó (Thought Power – Its Control and Culture), Bên kia cửa Tử (The Other Side of Death), và hai quyển sách Sinh hoạt Nội giới (The Inner Life).

Nên thấu hiểu những đề tài được bàn luận trong những quyển Sổ tay bàn về Luân hồi, Nhân quả, Con người và các Thể (Man and His Bodies). Thực ra th́ nên đọc những quyển cẩm nang này ở giai đoạn đầu.

 Học viên đầy tâm huyết có ư định sinh hoạt theo Thông Thiên Học cũng như chỉ nghiên cứu nó về mặt tri thức nên biết tới chủ đích bên trong của Thông Thiên Học. Y ắt biết được điều này từ những bài thuyết tŕnh ở Luân Đôn vào năm 1907 của bà Besant, quyển Thế giới đang Thay đổi (The Changing World), hai quyển Sinh hoạt Nội giới cũng như nghiên cứu Hồi kư của ông Olcott và tác phẩm Thế giới Huyền bí (Occult World) của  ông Sinnett, cùng với quyển Những diễn biến trong cuộc đời bà Blavatsky (Incidents in the Life of Madame Blavatsky).

Bản thân tôi thiết nghĩ rằng quyển sách lớn nhất là bộ Giáo lư Bí truyền (The Secret Doctrine) của bà Blavatsky nên được để dành lại sau cho đến khi học viên đă đồng hóa rốt ráo mọi quyển khác, v́ người nào đă được chuẩn bị đầy đủ như thế th́ khi y đến với nó sẽ thu lượm được từ đó nhiều hơn mức nếu không làm như vậy. Tôi biết rằng nhiều học viên thích đọc nó ở giai đoạn đầu, nhưng đối với tôi th́ nó có vẻ đúng hơn là một bộ sách Bách Khoa từ điển hoặc một bộ sách để tham khảo.

 Bốn bộ sách hiện nay đang được chuẩn bị ắt thêm vào cho danh sách nêu trên ngay khi chúng xuất hiện: (1) Sách Giáo khoa về Thông Thiên Học (A Text book of Theosophy), nó ra sức phát biểu về Thông Thiên Học dưới dạng đơn giản nhất có thể được và không có những thuật ngữ chuyên môn; (2) Khía cạnh Ẩn tàng của Vạn vật (The Hidden Side of Things), nó chứng tỏ kiến thức Huyền bí học làm thay đổi quan điểm của ta ra sao về đủ thứ vấn đề lặt vặt thực tiễn trong sinh hoạt hàng ngày; (3) Con người từ đâu đến, Sinh hoạt ra sao, Rồi đi về đâu? (Man; Whence, How, Whither?), nó tŕnh bày một bảng tường tŕnh tỉ mỉ về cơ tiến hóa trong quá khứ của con người và cho thấy một điều ǵ đó về tương lai vốn mở ra trước mắt y; (4) Những nguyên lư ban sơ của Thông Thiên Học (First Principles of Theosophy), nó khảo cứu trọn cả đề tài theo quan điểm khoa học và tŕnh bày Thông Thiên Học theo quan điểm hoàn toàn mới.

Lộ tŕnh mà tôi đă nêu ra trên đây ngụ ư là một kẻ phàm phu phải cật lực đọc trong vài năm, nhưng người nào đă hoàn thành nó và ra sức đưa nó vào thực hành th́ những ǵ mà y đă học hỏi được chắc chắn sẽ giúp y ở vào địa vị giúp đỡ được nhiều cho đồng loại.

 

------------------------

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS