Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  QUEST  MAGAZINES

 

HỘI THÔNG THIÊN HỌC

nh́n từ cơi NIẾT BÀN

Bản dịch : Chơn Như

2011

  

Trích Chương VII, quyển NIRVANA

Tác giả George S. Arundale

Nhà xuất bản Thông Thiên Học

Adyar. Madras, Ấn Độ

Ấn bản lần thứ hai, tháng 11 năm 1927

Tôi cảm nhận những mầm mống Chói sáng của vĩnh hằng xuyên suốt mọi lớp y phục bằng xương bằng thịt này.

HENRY VAUGHAN

 

Tôi dường như đă thấy một trong những bức tranh chớp lóe có tương lai của Hội Thông Thiên Học. Khi ở trong các thể cao, tôi chắc mẫm ḿnh biết được tương lai tổng quát của nó mà c̣n nhiều chi tiết nữa. Nhưng tôi thấy vô cùng khó duy tŕ được bức tranh này trong ư thức tỉnh táo. Tôi giả định điều này có lư do là v́ bức tranh mà tôi nh́n thấy là biểu hiện Ư chí của Thượng Đế, của Thái dương Thượng Đế mà trong trường hợp đặc thù này là một Tia chớp lóe làm người ta đứng như trời trồng và hầu như thách đố việc diễn dịch qua một bộ óc không quen với sự truyền thông như thế. Bước sóng Niết Bàn hầu như quá tinh vi đối với cơ chế trí năo của tôi và hầu như bị mất đi trong quá tŕnh truyền thông.

Nói theo kiểu Hiện tại Vĩnh hằng th́ tôi thấy Hội là một phẩm chất Ánh sáng nào đấy độc lập với sự tồn tại của Hội, bởi v́ Hội chỉ là Ánh sáng qua một phương thức biểu lộ đặc thù, một hiện thân của Ánh sáng ấy. Hội là biểu hiện của một vận động Ánh sáng lớn lao vô thủy (theo chỗ tôi thấy) và vô chung. Tôi thấy vận động này giống như tôi thấy những ngọn hải đăng ở cảng Sydney, lúc th́ chiếu sáng cho ngoại giới lúc không chiếu sáng và các bạn ắt nhận thấy sự khó khăn của tôi khi duy tŕ bức tranh này trong ư thức trên cơi trần do bởi phải h́nh dung đủ thứ thời kỳ biểu lộ của phong trào Thông Thiên Học nơi ngoại giới cũng giống như người ta thấy ánh sáng hải đăng chớp lóe phóng ra những chùm tia sáng định kỳ. Tôi thấy nhiều tia chớp lóe như vậy, giả định diễn ra vào cuối mỗi thế kỷ, tạm thời chiếu sáng cho thế giới tối đen; rồi giữa mỗi thế kỷ từ từ bớt tối đi. Như vậy ấn tượng ban đầu ở dưới đây là hết bóng tối lại tới ánh sáng, hết ánh sáng lại tới bóng tối, hết bóng tối lại tới ánh sáng, hết ánh sáng lại tới bóng tối, hết bóng tối lại tới ánh sáng và kỳ diệu thay bóng tối mặc dù rất từ từ lại biến dạng thành buổi b́nh minh của một Ngày của Chúa mà thế giới ngày nay đang đứng trước ngưỡng cửa ấy.

Liệu tôi có thể chia cắt, phân tích ánh chớp lóe này được chăng? Với những quyền năng yếu kém của ḿnh, tôi chỉ làm được rất chung chung như vậy. Tôi dường như thấy Hội Thông Thiên Học càng ngày càng chuyển động theo hướng tập trung nỗ lực vào việc nhấn mạnh tới thiện chí trong mọi bộ môn sự sống. Mục tiêu đầu tiên vẫn c̣n là Mục tiêu sống c̣n. Các Mục tiêu thứ nh́ và thứ ba vẫn c̣n là một bộ phận tích hợp của những nguyên tắc chính thức của Hội, nhưng Mục tiêu thứ nh́ dường như đă được chu toàn trong một chừng mực nào đấy, c̣n Mục tiêu thứ ba trở thành mục đích đặc biệt của Trường Bí Giáo Thông Thiên Học. Dĩ nhiên, Trường Bí Giáo Thông Thiên Học quả thật là trái tim của Hội, bởi v́ nó liên kết Hội với Quần Tiên Hội, nhưng nó dường như trở thành một hoạt động thuần nhất hơn ngay cả so với hiện nay v́ nó có thủ lănh và tổ chức riêng cho dẫu nó vẫn hoạt động hài ḥa khăng khít nhất với bản thân Hội. Trường Bí Giáo Thông Thiên Học là trường đào tạo đệ tử trong khi Hội Thông Thiên Học đă trở thành phần lớn nơi ngoại giới theo ư nghĩa những hội viên của Hội dấn thân hoạt động tích cực trong mọi  lănh vực sinh hoạt, một số làm việc theo kiểu này, một số làm việc theo kiểu khác, có lẽ ngược lại, nhưng tất cả đều duy tŕ Tính Đơn Nhất ràng buộc qua t́nh đồng chí sáng ngời vượt trên những sự đa dạng mâu thuẫn nhất. Những hội viên của Hội nổi bật nhờ địa vị công dân sáng suốt và phát triển của họ được lắng nghe kính cẩn, bởi v́ người ta biết rằng những phát biểu ấy vừa mang tính vô ngă vừa minh triết. Hội viên của Hội bảo đảm cho thế giới chống lại chiến tranh và đủ thứ căi cọ. Mọi hội viên cho dù ra sao đi nữa cũng là một đại sứ ủy nhiệm của Vua Ḥa b́nh đối với môi trường xung quanh y và được tôn kính như một bậc trưởng thượng, minh triết. Hội viên của Hội càng bắt đầu tích cực tham gia vào các sự vụ thế giới th́ thiên hạ càng bị thu hút trở thành hội viên để chính ḿnh hoạt động tích cực; kết quả là Hội trở thành một đoàn thể thu nhận những kẻ tiên phong đầy lư tưởng nhưng thực tiễn và hữu hiệu, làm việc chu đáo v́ thật sự muốn làm cho đến nơi đến chốn. Nhờ nỗ lực của hội viên, nhiều điều mê tín dị đoan mất đi mặc dù một số vẫn c̣n lây lất. Thói mê tín dị đoan ăn thịt, uống rượu không c̣n nữa. Thói mê tín dị đoan tự tôn chủng tộc cũng mất đi. Thói mê tín dị đoan bất ḥa giữa các giai cấp hoặc bè phái không c̣n nữa. Và chính sách mới là một chính sách tăng cường năng lực hơn là san bằng sự khác nhau, người ta chủ trương rằng sự khác nhau sẽ trở nên hài ḥa nếu khuyến khích năng lực hướng về những cứu cánh vị tha. Dần dần toàn thể thế giới cam kết theo t́nh huynh đệ và Hội Thông Thiên Học vẫn c̣n tồn tại bèn trở thành một tổ chức lớn toàn cầu cung ứng các nhà lănh đạo và hầu hết những người ủng hộ kiên cường nhất cho mọi phong trào Huynh đệ, mọi Quốc gia, mọi Tín ngưỡng. Chỉ là thành viên của những phong trào nào mà hoạt động trong nội bộ Hội Thông Thiên Học th́ cũng đủ bảo đảm cho thế giới chống lại những mục đích bất ḥa và xung đột.

Tôi không thấy hầu hết chúng ta trong số đó. Chúng ta đă làm hết công việc của ḿnh rồi. Chúng ta bao giờ cũng thuộc về thiểu số, những kẻ khai phá, những kẻ thực nghiệm hầu như tuyệt vọng dấn thân vào những khu rừng chưa ai thám hiểm, vào những vùng biển chưa có bản đồ. Chúng ta đă làm cho những vấn đề này khả hữu và đây là những vấn đề chúng ta phải làm. Một số chúng ta thuộc về Cộng Đồng Lớn. Những người khác dấn thân vào những nhiệm vụ khác ở thế gian này và ở những thế giới khác. Vậy là có những người khác đă thế chỗ chúng ta trong Hội Thông Thiên Học hoặc ít ra cũng thế chỗ cho nhiều người trong chúng ta; và vào thời kỳ ấy, Hội tiêu biểu cho thành phần ưu tú nhất được thế giới công nhận. Tôi thiết tưởng một số Hội trưởng trước kia lại đến lượt trở thành Hội trưởng sau này để bảo tồn được sự kế thừa tông môn theo tôn ti trật tự, nhưng đại đa số hội viên là những người ngày nay c̣n sẵn sàng chưa gia nhập Hội.

Khó khăn trong việc nh́n thấy mọi điều này ở nơi sự kiện là toàn thể ấn tượng này chỉ là một tác động đơn thuần và tác động ấy lại phải bị chia chẻ ra. Chẳng hạn như tôi dường như tiếp xúc với một ấn tượng về vị Hội trưởng từ lúc bắt đầu măi cho tới thời kỳ mà tôi đang mô tả. Nhưng tôi chỉ có thể có được những ấn tượng rất mơ hồ về những ai là Hội trưởng. Dường như đó là một loại Người làm Hội trưởng cũng giống như ta nói tới Thiên đế. Các vị Hội trưởng cụ thể cùng nhau cấu thành một loại thần lực đặc biệt và mỗi Hội trưởng cá biệt nhậm chức bởi v́ ông hay bà ấy mang lại một phẩm tính quyền năng đặc thù cần thiết vào lúc đó. Việc chọn Hội trưởng là một vấn đề khoa học hoàn toàn phức tạp bao gồm việc vận dụng nhiều thần lực, việc chọn Phó Hội trưởng cũng thế. Hội phải phản chiếu Quần Tiên Hội ra ngoại giới càng nhiều càng tốt cho nên các chức sắc chính đóng một vai tṛ quan trọng trong sự phản chiếu ấy.

Tôi thấy Hội là hạt nhân ánh sáng của những thần lực tỏa ra từ đó để cấp năng lượng cho hoạt động t́nh huynh đệ trên khắp thế giới và trên nhiều cơi. Hội là kênh dẫn trực tiếp cho quyền năng của Quần Tiên Hội, xét về nhiều mặt là kênh dẫn trực tiếp nhất, nhưng quyền năng của Quần Tiên Hội tuôn chảy qua Hội Thông Thiên Học thành ra nhiều phong trào huynh đệ. Hội Thông Thiên Học là trái tim của mọi phong trào huynh đệ và gợi linh hứng cho hầu hết phong trào cho dù chúng có nhận ra được sự kiện này hay không đi nữa.

Tôi thấy qua bức tranh th́ Hội dẫn đường đi tới t́nh huynh đệ càng ngày càng trực tiếp hơn. Hội bắt đầu trở thành một quyền lực được công nhận về mặt chính trị, tôn giáo, giáo dục, công nghiệp và sinh hoạt xă hội nói chung. Các thành viên của Hội Thông Thiên Học càng ngày càng đóng vai tṛ tích cực và thực tiễn trong những sự vụ thế giới và theo thời gian th́ một số giữ những địa vị nổi bật có trách nhiệm. Hội hậu thuẫn cho t́nh huynh đệ trong mọi giai đoạn sự sống và trong khi Hội không cam kết theo bất cứ dạng hoạt động hoặc tín ngưỡng đặc thù nào và có những thành viên thuộc về đủ thứ tổ chức và phương thức tư tưởng th́ hội viên nói chung vẫn có một t́nh đồng chí mạnh mẽ ngay giữa hoạt động đa dạng và xét theo biểu kiến là đối nghịch sao cho các thành viên của Hội bao giờ cũng có thể ḥa giải những phe phái đối lập khi sự đối lập trở nên gây thương tổn cho cộng đồng nói chung. Các Chi hội của Hội Thông Thiên Học có khuynh hướng trở thành các trung tâm của cộng đồng, tự lực tự cường ở vùng ngoại ô các thị trấn nhưng có những trung tâm hoạt động trong nội bộ thị trấn. [Xem Phụ lục E để có sự mô tả chi tiết]. Bằng cách này, đủ thứ Chi bộ trở thành những gương mẫu thực tiễn của t́nh huynh đệ mà thế giới ngưỡng mộ, do đó khiến cho số hội viên tăng lên rất nhiều. Các hội viên bắt đầu trở thành những người quảng cáo hay ho nhất cho Hội – hiện nay không phải hội viên nào cũng làm được như thế - và chính v́ vậy thế giới bên ngoài bị thu hút hướng về một nếp sinh hoạt vệ sinh và nhân bản. Tôi đă từng viết rằng việc ăn thịt, các thú tiêu khiển thuộc loại thịnh hành thời nay, việc mổ xẻ sống súc vật, việc căi cọ về công nghiệp, những sự đối lập về tôn giáo, những cuộc tranh căi quốc tế - tất cả đều có khuynh hướng biến mất, một phần v́ hoạt động trực tiếp của các hội viên Hội Thông Thiên Học, một phần v́ gương mẫu gián tiếp của nếp sinh hoạt cộng đồng và một phần v́ Hội trở thành một mạng lưới t́nh huynh đệ rất mạnh mẽ mà xét cho cùng thế gian không thể nào thoát ra khỏi được. Các hội viên Hội Thông Thiên Học trở thành những lính tuần tra hữu hiệu chống lại nạn vô chính phủ, cách mạng và mọi dạng bất ổn mang tính phá hoại khác.

Tôi thấy Hội được dẫn dắt để tiếp xúc mật thiết hơn với ngoại giới và trong hàng ngũ Hội có những Chơn ngă tốt đẹp sinh trưởng, nhờ đó được thu hút bởi những khả năng bao la mà tư cách hội viên Hội Thông Thiên Học cho phép. Hội viên Hội Thông Thiên Học trở nên có giá trị hơn nhiều và quí giá hơn bao giờ hết. Nó ban ra một dấu ấn riêng biệt và các Chơn ngă có một chủ đích ắt ngộ ra rằng cả hai xét về mặt giáo dục cũng như xét về việc khởi điểm đưa ra thông điệp đều tăng trưởng trong nội bộ phạm vi ảnh hưởng của Hội, đây là một vốn quí. Dường như người ta hầu hết đều đổ xô nhau sinh ra làm hội viên Hội Thông Thiên Học, nhất là đối với lư tưởng tuyệt vời về t́nh mẹ và Hội đă cổ vũ xiết bao.

Tôi thấy có những hoạt động phụ trợ rất dũng mănh, tràn đầy nhựa sống, dứt khoát hỗ trợ theo nghĩa tôn kính vinh danh phong trào v́ mẹ, thế nhưng kiên quyết độc lập, đồng thời góp phần sinh lực của chính ḿnh vào cho sự tiến bộ của thế giới. Kỳ diệu thay, tôi thấy mọi điều này theo kiểu màu sắc và âm thanh.

Việc giải phóng và các phong trào hiệp nhất đang hoạt động qua mọi tôn giáo, qua công cụ của Hội Thông Thiên Học và tôi thấy những phong trào khác thuộc những tín ngưỡng khác nảy sinh kề cận sát cánh với giáo hội Công giáo Tự do và phong trào Ấn giáo, cả hai đều là sự tổ chức rất có thế lực trong nội bộ một liên minh lớn các tôn giáo, một hoạt động diễn ra thay thế cho tôn giáo thế giới mà ta thấy thế gian vẫn c̣n chưa sẵn sàng.

 

------------------------

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  QUEST  MAGAZINES