Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC KI TÔ

Tác giả C. W. Leadbeater -

Bản dịch: www.thongthienhoc.com

Trích SINH HOẠT NỘI GIỚI

(THE INNER LIFE)

Quyển một

 

CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC KI TÔ

 

Có bạn hỏi về Đấng Cao Cả mà chúng ta gọi là đấng Kitô, Đức Di Lặc, rồi thắc mắc về công việc của ngài trong quá khứ và trong tương lai. Đề tài này thật rộng lớn, cũng là đề tài mà chúng tôi thấy khá khó khăn để nói thoải mái v́ có những điều hạn chế ràng buộc chúng tôi. Có thể gợi ư sau đây hữu ích cho các bạn, đó là có tồn tại cái mà ta có thể gọi là ‘bộ môn quản trị thế giới nội tâm’ dành riêng cho việc giáo dục về tôn giáo - thành lập và gợi linh hứng cho các tôn giáo v.v. . . Chính đấng Kitô chịu trách nhiệm về bộ môn đó; đôi khi chính ngài xuất hiện trên trần thế để thành lập một tôn giáo lớn và đôi khi ngài phó thác công việc ấy cho một trong những vị phụ tá cao cấp của ḿnh. Chúng ta phải coi ngài là lúc nào cũng tác dụng một loại áp lực đều đặn ở đằng sau để cho quyền năng được sử dụng ắt tuôn chảy dường như thể một cách tự động vào trong mọi kênh dẫn ở bất cứ nơi đâu và bất cứ loại nào vốn mở ra cho nó đi qua; do đó ngài hoạt động cùng một lúc thông qua mọi tôn giáo và sử dụng mọi điều tốt đẹp theo đường lối sùng tín và xả thân trong mỗi tôn giáo.

Sự thật là những tôn giáo này có thể phí phạm sức lực khi nói xấu lẫn nhau trên cơi trần - dĩ nhiên là đáng chê trách, nhưng nó chẳng khác bao nhiêu với sự kiện bất cứ điều ǵ tốt nơi mỗi tôn giáo đều được cùng một Quyền năng vĩ đại sử dụng cùng một lúc đằng sau hậu trường. Điều này dĩ nhiên cũng đúng cho mọi phong trào trên thế giới; một chút điều tốt trên thế giới của bất cứ phong trào nào cũng đều được dùng làm một kênh dẫn, c̣n điều xấu nơi chúng trong bất cứ trường hợp nào cũng là sự phí phạm thần lực đáng tiếc mà lẽ ra có thể được dùng tốt hơn nếu thiên hạ nhạy cảm hơn. Tiết có tựa đề là Bí mật của Đức Phật trong bộ Giáo Lư Bí Truyền cung cấp cho ta thông tin về mối quan hệ giữa những vị Lănh đạo bộ môn Tôn giáo và nó cũng có nói một số điều bóng gió hữu ích về chính Đức Kitô nữa. Đây là một đề tài vô cùng thú vị đối với các hội viên, bởi v́ một trong các Chơn sư đặc biệt có liên quan mật thiết với bộ môn đó.

C̣n về phần việc đấng Christ sắp giáng lâm và công tác mà ngài phải thực hiện tốt hơn là các bạn nên đọc quyển sách của bà Besant bàn về Thế giới đang Thay đổi. Thời gian ngài giáng lâm không c̣n xa lắm và chính thể xác mà ngài sẽ mượn thậm chí đă sinh ra giữa chúng ta rồi.

Mọi điều này đều được quyết định cách đây nhiều ngàn năm; xét theo biểu kiến một số c̣n được quyết định ở mức chi tiết tỉ mỉ nhất mặc dù dường như có rất nhiều sự linh hoạt liên quan tới những điều khác. Việc hoàn toàn chắc chắn do các Đấng Cao Cả đă lập kế hoạch cách đây nhiều ngàn năm trước hiện nay là một trong những đặc điểm kỳ diệu nhất của công tŕnh tuyệt vời mà các ngài đang thực hiện. Đôi khi những người trong chúng ta được ban cho cơ hội để được phép thoáng thấy những kế hoạch hoành tráng của các ngài. V́ người ta đă có thể phát triển được những quan năng thuộc cơi cao để chứng kiến một góc nhỏ của bức màn che bao phủ tương lai. Đôi khi chúng tôi cũng thoáng thấy kế hoạch của các ngài theo một đường lối khác, bởi v́ khi nh́n trở lại vào các kư ảnh của quá khứ xa xưa, chúng tôi thấy các ngài đă đưa ra những điều tiên tri mà việc chu toàn nó thậm chí hiện nay cũng đang trải qua trước mắt chúng tôi.

Tôi chẳng biết điều ǵ làm cho ḿnh phấn khởi và miệt mài thú vị hơn sự thoáng thấy ấy. Sự huy hoàng và nguy nga thuộc kế hoạch của các ngài khiến chúng tôi phải nghẹt thở, thế nhưng c̣n gây ấn tượng hơn nữa là tư cách b́nh thản, cực kỳ chắc mẩm trong mọi thứ. Chẳng những các cá nhân mà ngay cả các quốc gia cũng là những con cờ trên bàn cờ này; nhưng không một quốc gia hoặc cá nhân nào bị bắt buộc đóng bất kỳ vai tṛ đă định sẵn nào. Cơ hội đóng vai tṛ đó được dành cho quốc gia hoặc cá nhân; nếu cá nhân hoặc quốc gia không đảm đương vai tṛ ấy th́ luôn luôn có một quốc gia hoặc cá nhân khác đóng thay vai sẵn sàng bước vào lấp chỗ trống. Nhưng bất cứ ai cũng có thể là công cụ th́ có một điều ít ra hoàn toàn chắc chắn là cứu cánh dự tính ắt được thành tựu; mặc dù tác nhân của nó ắt được thực hiện quan trọng rất nhiều đối với từng tác nhân nhưng tuyệt nhiên không quan trọng đối với sự tiến bộ toàn thể thế giới. Cách đây 1900 năm, Quần Tiên Hội đă biệt phái Apollonius ở Tyana thực hiện một sứ mệnh mà một đặc điểm của nó là ngài phải thành lập ở nhiều xứ khác nhau một vài trung tâm từ điển. Những vật có bản chất là bùa được giao cho ngài để đem chôn ở những địa điểm đă được chọn sẵn sao cho thần lực mà chúng toát ra có thể chuẩn bị những chỗ này trở thành trung tâm của những diễn biến lớn trong tương lai. Một số những trung tâm này đă được sử dụng rồi, nhưng một số c̣n chưa được sử dụng và mọi thứ chưa được sử dụng ắt được dùng trong tương lai ngay trước mắt liên quan tới công việc của đức Kitô giáng lâm. Như vậy nhiều chi tiết trong công việc của ngài đă được dứt khoát hoạch định cách đây gần 2.000 năm và thậm chí người ta đă bố trí trên cơi trần để chuẩn bị cho việc đó. Một khi ta vỡ lẽ ra được sự tuyệt đối chắc chắn này th́ nghi ngờ và do dự, lo lắng và lo âu đều tan biến đi để cho ta có được một sự an b́nh và hài ḷng hoàn toàn cùng với sự tin tưởng tuyệt đối nhất vào những Quyền năng đang quản trị thế gian.

 


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS