Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

CÔNG VIỆC CỦA CÁC CHƠN SƯ

(THE WORK OF THE MASTERS) 

Trích quyển The Inner Life

Tác giả C. W. Leadbeater

Bản dịch www.thongthienhoc.com

Ta không dễ ǵ hiểu được công việc của các Chơn sư trên cơi của riêng các Ngài, mặc dù ta có thể dễ dàng thấy được rằng hoạt động của các Ngài ắt phải là ghê gớm lắm. Số Chơn sư vẫn c̣n giữ thể xác th́ nhỏ thôi, thế nhưng mọi sự tiến hóa diễn ra trên hành tinh này đều được phó thác cho các Ngài chăm sóc. Xét về nhân loại th́ các Ngài dường như chia thế giới ra thành những giáo xứ, nhưng giáo xứ của các Ngài là các lục địa, và một Chơn sư được bổ nhiệm để giám sát một giáo xứ. Hội Thông Thiên Học có vẻ giống như bản chất là một phái bộ truyền giáo do Tổng Hành Dinh biệt phái sao cho những người tham gia vào hoạt động của nó không làm việc ở bất kỳ giáo xứ đặc thù nào hoặc bất kỳ dạng tôn giáo đặc thù nào, mà làm việc cho nhân loại nói chung. Các Chơn sư chủ yếu tác động lên nhân loại xét chung hoặc ít ra lên đại khối nhân loại. Các Ngài có một bộ môn được dành riêng để nỗ lực gây ảnh hưởng theo đúng hướng lên những yếu nhân của thế giới - ảnh hưởng tới những vị vua và các chính khách theo chiều hướng ḥa b́nh, đem ư tưởng phóng khoáng hơn gây ấn tượng lên các đại pháp sư và đại đạo sư, nâng cao quan niệm của các nghê sĩ, sao cho thông qua các Ngài toàn bộ thế giới có thể được hạnh phúc hơn và tốt hơn một chút.

Nhưng việc vận hành những bộ môn như vậy chủ yếu được phó thác cho đệ tử của các Ngài, c̣n bản thân các Ngài giao tiếp nhiều hơn với các chơn ngă trong thể nguyên nhân; các Ngài tận tụy tuôn đổ ảnh hưởng tinh thần lên các chơn ngă – tỏa ra mọi điều lên các chơn ngă cũng như ánh nắng tỏa chiếu trên những đóa hoa, do đó khơi dậy từ chúng mọi điều cao quí nhất và tốt đẹp nhất để làm cho sự tăng trưởng của chúng được nhanh chóng hơn. Đôi khi nhiều người có ư thức về sự trợ giúp như nêu trên, nhưng họ hoàn toàn không thể truy nguyên chúng tới tận cội nguồn của ḿnh. Thể nguyên nhân của kẻ phàm phu cho đến nay hầu như không có ư thức về bất cứ điều ǵ ở bên ngoài chính ḿnh trên cơi của riêng ḿnh. Nó rất giống như t́nh trạng con gà con ở trong quả trứng, hoàn toàn không có ư thức ǵ về nguồn nhiệt, song le vẫn kích thích sự tăng trưởng của nó. Khi bất cứ ai đạt tới tŕnh độ phá vỡ được lớp vỏ và có thể có một loại đáp ứng nào đấy th́ toàn thể qui tŕnh có một dạng khác và được đẩy nhanh rất nhiều. Ngay cả hồn khóm của những loài thú trên cơi hạ trí cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều và được trợ giúp bởi nguồn ấy; v́ giống như ánh sáng mặt trời, thần lực tràn ngập cơi này và trong một chừng mực nào đó gây ảnh hưởng lên mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Khi tuôn đổ ra thần lực này, các Chơn sư thường lợi dụng những cơ hội đặc biệt và những nơi chốn đặc biệt, nơi có một trung tâm từ trường mạnh mẽ nào đấy. Ở nơi có một thánh nhân nào đấy đă sống và chết nơi đó, hoặc nơi có một di tích nào đó của một đấng như thế th́ ở đó có một bầu hào quang thích hợp. Các Ngài lợi dụng t́nh h́nh ấy để khiến cho thần lực của chính ḿnh tỏa ra dọc theo những kênh dẫn đă được chuẩn bị rồi. Khi một sự sắp xếp rộng lớn nào đấy để cho các khách hành hương tụ tập lại với thái độ tiếp thu th́ các Ngài cũng lợi dụng cơ hội để tuôn đổ thần lực của ḿnh lên thiên hạ thông qua những kênh dẫn nhờ vào đó người ta dạy cho kênh dẫn ấy biết trông mong được trợ giúp và ban phước.

Do ơn trên đă ban cho chúng ta sự trợ giúp có bản chất như vậy cho nên nhân loại mới tiến bộ đến ngày nay. Chúng ta c̣n ở trong cuộc tuần hoàn thứ tư, nó tự nhiên là dành cho việc phát triển ham muốn và xúc động; thế nhưng chúng ta đă sẵn sàng dấn thân vào việc phát triển trí năng, đây là đặc trưng đặc biệt của cuộc tuần hoàn thứ năm. Điều đó là như vậy do sự kích thích ghê gớm dành cho cơ tiến hóa của ta qua việc các Hỏa Đức Tinh Quân từ Kim tinh giáng lâm và do công tŕnh của các Chơn sư đă bảo tồn cho chúng ta ảnh hưởng đó, rồi đều đều hi sinh để cho ta có thể tiến bộ nhiều hơn nữa.

Những người hiểu bất cứ điều ǵ về công tŕnh này và nhất là những người trong chúng tôi có đặc quyền thấy các Chơn sư làm việc th́ ắt chẳng bao giờ nghĩ tới việc làm cho các Ngài gián đoạn công tŕnh lao động vị tha như thế bằng cách nêu ra bất kỳ yêu sách cá nhân nào. Tầm quan trọng rộng lớn của công tác mà các Ngài đang thực hiện và số lượng bao la của nó khiến cho rơ rệt là các Ngài không thể đảm nhiệm công việc cá nhân với những cá thể. Trong những trường hợp mà phải làm việc như thế, th́ việc này luôn luôn được ủy thác cho các đệ tử hoặc được thực hiện nhờ vào các tinh linh ngũ hành và tinh linh thiên nhiên. V́ thế cho nên bổn phận của học viên đặc biệt là phải dọn ḿnh để làm một số công việc hạ đẳng, v́ chính cái lư do là nếu y không làm việc đó th́ công việc hiện nay ắt bị bỏ lơ bán đồ nhi phế, bởi v́ rơ rệt là Chơn sư không thể lơ là công tác quan trọng hơn nhiều dành cho toàn thể thế giới để cho quan tâm tới những trường hợp cá nhân. Nếu không có những đệ tử ở tŕnh độ tốt nhất là nên làm việc theo kiểu pḥ trợ vô h́nh th́ công việc pḥ trợ vô h́nh trên cơi trung giới ắt chẳng ai làm; ấy là v́ ngay khi các đệ tử vượt qua tŕnh độ và có thể làm việc cao cấp hơn th́ chắc chắn công tác cao cấp hơn ắt được dành cho họ.

Thiên hạ đôi khi thắc mắc tại sao các Chơn sư lại rất thường xuyên làm việc qua những công cụ bất toàn; lời giải đáp rơ rệt là v́ các Ngài không có thời giờ đích thân làm công việc đó, v́ vậy các Ngài phải sử dụng những công cụ có sẵn bằng không th́ chẳng có việc ǵ được hoàn thành. Chẳng hạn như việc viết sách để giúp đỡ nhân loại. Rơ rệt là Chơn sư có thể làm được điều này hay hơn nhiều so với bất kỳ đệ tử nào và khi làm như vậy các Ngài có thể hoàn toàn tránh được bất kỳ khả năng nào đưa ra những phát biểu sai lầm hoặc chưa rốt ráo. Nhưng các Ngài tuyệt nhiên không có thời giờ để dành cho công việc ấy [[1]] và v́ vậy nếu đệ tử không viết sách th́ không có sách để đọc. Ngoài ra nếu Chơn sư viết sách th́ các Ngài ắt giành giựt cơ hội tạo ra những nghiệp tốt của những người có thể làm được việc này – chắc chắn họ làm không tốt bằng các Ngài; thế nhưng xét cho cùng có c̣n hơn không.

Chúng ta phải nhớ rằng mọi Chơn sư đều có trong tầm tay chỉ một lượng thần lực nhất định, mặc dù nó có vẻ khổng lồ đối với ta, th́ đó vẫn c̣n là một lượng giới hạn và Ngài có bổn phận sử dụng thần lực này đem lại lợi ích tối đa để trợ giúp nhân loại. V́ thế cho nên nếu không tiện nói điều bất kính th́ Ngài sẽ hoàn toàn sai lầm khi phung phí thần lực này cho bất cứ điều ǵ thấp hơn mức tối ưu mà nó có thể đạt được hoặc tiêu tốn cho những vấn đề cá nhân dù trường hợp này có xứng đáng đến đâu đi nữa th́ tốt hơn Ngài nên dùng nó v́ phúc lợi của toàn thể.

 

--------------------------


[[1]] Đối với hội viên Thông Thiên Học th́ họ đều hiểu về các Chơn sư Minh triết không giống như các quan điểm khác. Do đó theo giáo huấn Thông Thiên Học mà C. W. L. nêu ra th́ các Chơn sư Minh triết không có viết sách. Ta thấy quan điểm này cũng được ông nhắc đến trong quyển Chơn sư và Thánh đạo ở Đoạn CÔNG VIỆC CỦA CÁC ĐỆ TỬ:

Các Chân Sư không thể bỏ phế những công việc vĩ đại của các Ngài để làm những công việc thấp thỏi hơn và dễ dàng hơn như đă kể trên, v́ nếu các Ngài làm như thế, th́ toàn thể cơ tiến hóa sẽ bị thiệt hại không ít.

Thí dụ, đôi khi có người hỏi tại sao các Chân Sư không viết sách? Họ quên rằng các Chân Sư đang đảm nhiệm cả một cuộc tiến hóa của nhân loại trên thế gian. Các Ngài không thể bỏ phế công việc lớn lao đó để viết sách nói về một phần nào mà thôi của cái đại cuộc chung. Thật ra, nếu Chân Sư có thời giờ để viết sách và dùng hết năng lực của Ngài vào công việc đó, th́ quyển sách ấy chắc là phải hay hơn nhiều bất cứ quyển sách nào của người thế gian. Nhưng nếu ở đời, tất cả mọi việc đều phải để cho những bậc Toàn Năng làm hết, th́ chúng ta sẽ không có cơ hội nào để sử dụng những khả năng của ḿnh và đời sống của chúng ta ở thế gian sẽ không có ích lợi ǵ nữa!

Vậy ta phải hiểu là chỉ có đệ tử của các Ngài viết sách c̣n các Ngài th́ không, vi các Ngài cần phải dành thời giờ quí báu để lo những công việc mà các đệ tử không làm được.

Xét toàn bộ kho tài liệu Thông Thiên Học ta không thấy một quyển sách nào được Chơn sư viết ra, dù là quyển Dưới Chơn Thầy cũng chỉ do Krishnamurti viết lại lời Ngài dạy cho ḿnh thôi.[Chú thích thêm].

 

 

 

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS