Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS


BA ĐỊNH LUẬT CỦA ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Trích SINH HOẠT NỘI GIỚI II

Tác giả C. W. Leadbeater

Bản dịch: www.thongthienhoc.com

 

 

BA ĐỊNH LUẬT CỦA ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

 

Chơn ngă thông thường tuyệt nhiên không ở địa vị để chọn cho ḿnh một thể xác. Nơi nó chào đời thường được quyết định bởi ba yếu tố hoặc có lẽ tốt hơn nên nói rằng do tác động tổ hợp của ba loại lực, trước hết là luật tiến hóa khiến cho chơn ngă sinh ra trong hoàn cảnh cung cấp cho y đúng cái cơ hội phát triển chính xác những phẩm tính mà ḿnh cần thiết. Nhưng tác dụng của lực này bị hạn chế bởi yếu tố thứ nh́ là luật nghiệp quả. Chơn ngă có thể không xứng đáng với cơ hội tốt nhất có thể được và v́ vậy nó phải được chấp nhận cơ hội tốt thứ nh́ hoặc thứ ba, thậm chí nó có thể chẳng xứng đáng với bất kỳ cơ hội lớn lao nào, và v́ vậy số phận của nó có thể là một cuộc đời đầy sóng gió mà chẳng tiến bộ được bao nhiêu. 

C̣n một yếu tố thứ ba tác động nữa, đó là lực của bất kỳ mối liên kết cá nhân nào yêu hoặc ghét mà chơn ngă trước kia đă h́nh thành. Yếu tố này có thể biến đổi các lực thứ nhất và thứ nh́, v́ nhờ vậy con người đôi khi có thể được thu hút vào một địa vị mà người ta không thể nói y xứng đáng bằng bất cứ cách nào hơn là t́nh yêu cá nhân mănh liệt mà y đă cảm nhận đối với một người nào đó tiến hóa cao hơn chính y. 

Một người đă làm việc rất nhiều vượt mức b́nh thường - người đă bước vào Thánh đạo đưa tới quả vị Chơn sư - có thể được chọn lựa ở một mức độ nào đấy về xứ sở và gia đ́nh nơi ḿnh sinh ra; nhưng người như vậy trước hết phải hoàn toàn dẹp bỏ bất cứ mong muốn cá nhân nào của riêng ḿnh, về vấn đề này và hoàn toàn tự nguyện tuân phục định luật vĩnh hằng vĩ đại v́ tin chắc rằng bất cứ điều ǵ nó mang lại cho ḿnh ắt phải tốt hơn hẳn cho ḿnh so với việc chính ḿnh chọn lựa.

Cha mẹ không thể chọn lựa linh hồn nào sẽ ở trong thể xác mà ḿnh sinh ra, nhưng bằng cách sinh hoạt sao cho ḿnh hiến ra một cơ hội tốt phi thường để cho chơn ngă tiến hóa có thể tiến bộ được th́ rất có thể là cha mẹ có thể khiến cho một chơn ngă như thế đến với ḿnh. 

 


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS