Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS


THÔNG THIÊN HỌC và THUYẾT CHÍNH THỐNG

(Tạp chí nhà Thông Thiên Học, số tháng 9 năm 1987)

Trích THẾ GIỚI QUANH TA

Tác giả Rhada Burnier

 THÔNG THIÊN HỌC và THUYẾT CHÍNH THỐNG

Mọi bậc đạo sư vĩ đại đều t́m cách đánh thức người ta cho họ biết chân lư - gây cảm hứng cho họ vứt bỏ mọi mục tiêu không thực và ư tưởng giả dối th́ mới ngộ ra được chiều sâu thẳm và sự huy hoàng của cuộc sống. Những đạo sư ấy không dạy về các tín điều và giáo điều mà cũng chẳng quan tâm tới những điều phù phiếm hời hợt. Ngay cả khi họ ngỏ lời với quần chúng chất phác th́ đó vẫn là bàn về những điều có giá trị thâm thúy.

Theo thời gian, các tôn giáo được xây dựng xung quanh những giáo huấn này bao gồm các giáo hội, văn bản có thẩm quyền, những người chính thức thuyết giải chân lư, các nghi thức và những phép thực hành đầy mê tín dị đoan. Khi những sự thuyết giải và h́nh thức bề ngoài càng ngày càng nhiều hơn th́ chúng sinh ra nhiều tông phái trong nội bộ mỗi tôn giáo. Những sự khác nhau của các tôn giáo và tông phái cùng với chủ nghĩa giáo điều đă gây ra vô vàn thống khổ cho xă hội loài người.

 Khảo hướng của Thông Thiên Học về vấn đề tôn giáo đó là việc dẹp qua một bên mọi điều râu ria ở bên ngoài, mọi điều phù phiếm hời hợt và tín ngưỡng vốn chia rẽ loài người và thúc đẩy sự hận thù. Thông Thiên Học đ̣i hỏi rằng người ta nên đi từ tận cốt lơi, biết được những chân lư vĩnh hằng, nối kết mọi tâm trí lại và thắp sáng lên t́nh thương. Thật vậy Thông Thiên Học quan tâm tới những điều căn bản, tới tôn giáo thuần túy chứ không quan tâm tới những h́nh thức bên ngoài và tín điều vốn thường làm cho tôn giáo bị ô danh.

Thuyết chính thống dù của Hồi giáo, Kitô giáo hay bất cứ tôn giáo nào đi nữa th́ ngược lại, chẳng dựa trên những điều căn bản, những sự thật vĩnh hằng cốt lơi mà dựa trên những giáo điều và tín ngưỡng vốn chỉ thổi bùng lên sự tranh chấp của các tông phái. Hiển nhiên là những người đóng vai tṛ đạo sư hoặc linh mục với chiêu bài như thế đă thủ đắc được rất nhiều. Bằng cách chi phối tâm trí của thiên hạ họ đă vận dụng được quyền lực, ngày nay lại c̣n được các phương tiện thông tin đại chúng hà hơi tiếp sức cho nên họ đă áp đặt những tín ngưỡng và nỗi sợ sệt kích động ḷng hận thù và những hăo huyền về tính ưu việt. Chính v́ thuyết chính thống đă làm cho thiên hạ đảo điên về việc đâu là điều căn bản xét theo ư thức tôn giáo, cho nên nó mới trở thành một công cụ thuận lợi về mặt chính trị.

 Cốt lơi của Thông Thiên Học tức Tôn giáo Minh triết, là giải thoát cái trí ra khỏi tâm thức hữu hạn để đưa nó tới việc huyền đồng (oneness) với Sự Sống Vô Hạn. Việc thực chứng được tính nhất như thế này chẳng dính dáng ǵ tới tṛ chơi của quyền lực chính trị, của kẻ gieo rắc chiến tranh và chinh phục. Đại vương A Dục đă từng tuyên bố rằng không có sự chinh phục nào lớn lao hơn sự chinh phục của Chánh pháp (dharma).

 


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS