Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES

 QUYỂN  1
CHUYỆN  HỒN  MA  CÔ  KATIE  KING
VÀ NHÀ BÁC HỌC ANH WILLIAM  CROOKES 
HAY  LÀ  LINH HỒN  BẤT  TỬ
.
BẠCH  LIÊN
TỦ SÁCH TÂM LINH THANH NIÊN


Thật con người là Chơn Thần, một Điểm linh quang của Thượng Đế.

Con người vốn trường sanh bất tử.

Kiếp chết không phải là kiếp mất. Nó là sự thay h́nh đổi dạng.

Sự chết chẳng qua là một cái cửa mà mọi người phải bước qua để tiến lên một bậc.

Xác thân vốn là con thú của con người cỡi. Nó đưa con người đi qua một khoảng đường đời.

TỰ  DO  TÍN  NGƯỠNG

TỰ  DO  TƯ  TƯỞNG

VÀI  LI  NÓI  ĐU

Có khi nào trong lúc thong thả, quí bạn tự hỏi: Tôi là ai đây? Tôi sanh ra cơi trần làm ǵ? Một ngày kia tôi thác rồi, tôi c̣n hay mất, nếu c̣n tôi về đâu? Tôi sẽ đầu thai lại thế gian nầy không?

Đây là những câu hỏi nếu được giải đáp đúng với sự thật, những sự đau khổ trên thế gian nầy sẽ lần lần bị tiêu diệt hết, v́ khi con người thật hiểu biết cơ tiến hóa, sẽ cố gắng sống theo luật Trời đă định.

QUÍ  BẠN  LÀ  AI ?

Quí bạn sẽ nói: Tôi là xác thân nầy. Tôi ăn uống, ngủ nghê, làm việc, mệt nhọc, đau ốm, v.v...

Tất cả chúng ta đều nghĩ như vậy. Nhưng điều nầy có đúng với sự thật không?

Chắc chắn là không đúng với sự thật. Quí bạn không ăn uống, ngủ nghê, mà chính là xác thân của quí bạn ăn uống, ngủ nghê. Tại sao lạ vậy? V́ quí bạn không phải là xác thân nầy. Quí bạn là linh hồn ở trong xác thân. Linh hồn đâu có ăn uống, ngủ nghê, không đau mà cũng không chết, thật sự xác thân của quí bạn đau, chết. Linh hồn cứ sống măi, dù cho xác thân tan ră.

Chắc chắn quí bạn sẽ ngạc nhiên, khi nghe tôi nói như thế, v́ mấy lời nầy trái ngược với sự tin tưởng của người đời bấy lâu nay. Đúng vậy.

Tôi xin nói liền. Có ma hay không?

Nếu có ma th́ người chết không mất, tức là linh hồn c̣n sống măi, xác thân nầy cũng không phải là thật con người.

Các bạn sẽ hỏi: Ma là ǵ?

Người ta nói: Ma là hồn người chết.

Theo câu trả lời như thế, người chết có hồn và hồn vẫn sống. Nhưng thật sự không phải con người có một cái hồn, mà cái hồn mới thật là con người, c̣n xác thân là khí cụ của con người để dùng tại cơi trần trong một thời gian.

Các bạn sẽ nói: Khoa học không công nhận linh hồn và cho rằng sau khi thác rồi con người tiêu tan ra tro bụi.

Ấy tại khoa học c̣n đang t́m kiếm trong vật chất, chớ chưa bước qua địa hạt tinh thần [1].

Khoa học công nhận cái ǵ mà giác quan nhận thức được và bác bỏ cái ǵ không thí nghiệm được. Điều nầy rất tốt, nhờ vậy mới bớt được sự mê tín và tin dị đoan. Nhưng mà có những điều khoa học không thể suy xét, học hỏi được, v́ chúng tùy thuộc những cơi vô h́nh, những luật vật lư hồng trần không áp dụng cho chúng nó được, nên không thể giải thích. Trong mấy vấn đề nầy nên kể:

1)   – Những cơi vô h́nh.

2)   – Những Đấng cao cả thiêng liêng, những Thần Thánh.

3)   – Luật luân hồi, nhân quả.

4)   – Sự tiến hóa tinh thần.

Linh hồn mặc dù có h́nh dạng và thật, song mắt phàm không thấy, nên khoa học không công nhận, điều nầy không có chi lạ. Tuy nhiên nhiều nhà bác học, khoa học như William Crookes, Sir Oliver Lodge, Camille Flammarion, Charle Richet… tin rằng linh hồn vẫn trường tồn, bất diệt.

Để chứng minh điều nầy, xin quí bạn đọc trước nhất bài luận vắn tắt về  «Sự hiểu biết đời sống bên kia cửa tử rất hữu ích », kế đó là «Chuyện Hồn Ma cô Katie King và nhà bác học Anh William Crookes», «Lá thơ của người chết» với những lời giải.

SỰ  HIỂU  BIẾT  ĐỜI  SỐNG  BÊN  KIA  CỬA  TỬ  RẤT HỮU  ÍCH

Chúng ta đều biết lúc mới sanh ra, con người ở trong cái nôi, rồi lớn lên đi lần tới cái mồ để ngă gục xuống đó. Ấy là công lệ thiên nhiên, không một ai tránh khỏi được. Dù ta giữ xác thân sống tới một ngàn năm đi nữa, chung cuộc, cũng phải bỏ nó. Người thế gọi là ta chết. Ta chết, rồi đi đâu?

Thử hỏi: Biết được t́nh trạng con người sau khi thác, có giúp ích ǵ cho đời sống nầy chăng? Sự thật là hết sức hữu ích. Nếu hiểu được kiếp sống nầy liên quan mật thiết với kiếp chết và kiếp luân hồi mai sau th́ ngay bây giờ con người nên sửa cách ăn thói ở hằng ngày để sau khi bỏ xác rồi được tiêu diêu tự tại và kiếp tái sanh tránh được những tai họa hiểm nghèo và an vui với những chuỗi ngày đầy hạnh phúc.

Nhưng làm sao biết được bên kia cửa tử? Các nhà tôn giáo đời nay có dạy sau khi từ trần, con người ra thế nào chăng? Sự thật là hiện nay không có nhà tôn giáo nào đá động đến vấn đề nầy cả, mà có giải thích th́ cũng dựa theo những sách nói về Diêm La, Thập Điện, Quỉ Sứ, Dạ Xoa, chớ không có chi lạ.

Nhưng việc hồn ma hiện h́nh về, hoặc trong lúc cầu đồng, hoặc ở một nơi nào, giữa đường hay trong nhà, đă đánh đổ thuyết địa ngục.

Nếu quả thật có địa ngục, trừ ra một số ít đệ tử Chơn Sư, ai ai cũng phải sa vào đó, v́ trọn đời không có một người nào, không phạm tội lỗi từ trong tư tưởng, ư muốn cho tới lời nói và việc làm. Mắc tội th́ bị hành phạt, làm sao trở về trần thế hin h́nh cho ḿnh thấy? Thuở xưa ngưi ta bày ra thuyết âm ty địa ngục để răn dạy thiên hạ đừng làm việc hung ác. Thử hỏi từ ngày thuyết địa ngục ra đời cho tới bây giờ, có được bao nhiêu người cải dữ về lành hay là cơi đời cũng c̣n tối tăm và con người c̣n đau khổ măi? Một thuyết vô ích như thế có ích lợi ǵ? Tại sao không thủ tiêu nó để trừ nạn mê tín dị đoan? Cửa tử vẫn chưa vén màn bí mật cho người thường thấy.

Từ xưa, bên kia cửa tử đă mang danh là «Một xứ chưa có người thám hiểm, những khách du lịch nào vô đó, không một ai trở về ».

Quả thật như vậy, không có một người chết nào trở lại thế gian với xương thịt nguyên vẹn như hồi c̣n sanh tiền.

Việc hồn ma hiện h́nh về là một việc hiếm có trên đời. Nó thuộc về khoa vật lư học siêu h́nh. Không biết phương pháp th́ không thể nào hiện h́nh được. Muốn làm một xác giả phải biết cách chọn lựa và hợp bốn chất dĩ thái ở cơi trần, biến nó ra h́nh dạng con người có đủ mặt mũi tay chân và y phục, tùy theo ư muốn của ḿnh, như lúc c̣n sanh tiền. Phải định trí luôn luôn vào xác giả nầy, trong lúc đi đứng nói năng, nếu xao lảng trong một phút, tức th́ xác giả tan ra dĩ thái như trước. Không phải hồn ma nào cũng biết hiện h́nh. Phải học với một vị Thiên Thần, hoặc đệ tử Chơn Sư, hay vị lăo thông khoa pháp môn ở trung giới. Có một điều ta nên chú ư là những hồn ma học được phép hiện h́nh lui tới ở cơi trần nội trong ṿng hai, ba năm là nhiều lắm, rồi từ giă đi luôn, không hề trở lại. Hỏi họ có âm phủ hay không? Họ luôn luôn trả lời: «Không bao giờ có địa ngục.»

Bên Âu Mỹ, phái thần linh học lập những câu lạc bộ để cầu hồn ma về và xin họ miêu tả những khu vực của cơi tử. Hồn ma thường nói một cách tổng quát tùy theo sự hiểu biết và tin tưởng của họ lúc c̣n sanh tiền. Một nỗi nữa, cũng một vấn đề mà hồn ma ở địa phương nầy giải thích cách nầy, c̣n ở địa phương kia giải thích cách khác. Có khi lp luận của họ phản đối với nhau. Người ta phân vân, không biết phải tin ai bây giờ, cũng không ai có thể biết được hồn ma thuộc về hạng nào, cao hay thấp.

C̣n một lẽ nữa nên chú ư là đồng cốt thường hay lên giả, người ta mới t́m những phương pháp kiểm soát chặt chẽ, nên bây giờ họ khó qua mặt được.

Dù sao, có một điều cần thiết mà mỗi người phải nhớ là: «Đời con người không phải khởi đầu vào lúc sanh ra và chấm dứt vào lúc tử. Nó vốn vô cùng vô tận. Nó giống như một xâu chuỗi dài. Mỗi hột chuỗi là một kiếp. Kiếp nầy, là kết quả kiếp trước, kiếp sau là kết quả kiếp nầy. Kiếp chết không phải là kiếp mất. Con người chỉ mất xác thịt mà thôi. Con người sẽ tiếp tục sống, trước nhất trong một thể khác, và ở trong một cơi khác, cách sanh hoạt không giống ở cơi trần chút nào.

Nhiều vị cao đồ của Chơn Sư đă quan sát «Bên kia cửa Tử», trong lúc các ngài c̣n sng như ḿnh. Lần lượt tôi sẽ thuật lại những lời của các ngài nói cho quí bạn nghe.

Bây giờ xin hiến cho quí bạn chuyện ông William Crookes, [2] một nhà bác học tr danh nước Anh, thí nghiệm về sự hiện h́nh của một hồn ma, lấy tên là Katie King. Quí bạn sẽ thấy chuyn hồn ma hiện h́nh là việc có thật một trăm phần trăm hay nói một cách khác «Linh hồn vốn trường sanh bất tử.»

BẠCH LIÊN

(PHẠM  NGỌC  ĐA)

   

1. BÊN KIA CỬA TỬ

Sống ở, thác về, cơi tạm đây,

Vô thường vật chất chớ mê say.

Giữ ḷng thanh tịnh, thiên đàng đó,

Thân thế phù du khỏi đọa đày.

 

2. LUÂN HỒI

Một kiếp luân hồi, một kiếp cao,

Trường trai, giữ giới, nhọc công lao,

Học cho thông suốt cơ huyền diệu,

Thong thả non Tiên dưới cội Đào.

 

 3. NHÂN QUẢ

Nhân nào sanh quả nấy,

Khá lựa giống gieo trồng.

Cơ tạo xoay vần măi,

Đúng kỳ cây tr bông.

 

4. SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG

«Cuối cùng kỳ phán xét».

Ngày tháng chớ buông trôi,

Tu tỉnh mau mau bước,

Thành Tiên có mấy hồi.

BẠCH LIÊN


 

 

1.– VÀI  LỜI  VỀ  TIỂU  SỬ  ÔNG  WILLIAM  CROOKES

Ông William Crookes sanh năm 1832 và mất năm 1919, một nhà vật lư học trứ danh của nước Anh, nổi tiếng khp hoàn cầu. Ông có chân trong hàn lâm viện hoàng gia. Ông t́m ra được một loại kim mới gọi là Thallium. Ông chế ra được một thứ ống gọi là ống Crookes, trong đó một luồng đin chạy qua một thứ khí th́ sinh ra những ánh sáng đặc biệt, v.v. . .

2.– THÂN  THỂ  CÔ  ĐỒNG  MISS  FLORENCE  COOK

Cô đồng cho hồn ma Katie King mượn xác tên Miss Florence. Thân sinh cô có chân trong hội tâm linh học tại Dalston. Trong bức thơ của cô gởi cho ông Harrions tháng năm 1872 cô nói như vầy: «Năm nay tôi 16 tuổi, lúc c̣n nhỏ tôi đă thấy hồn ma. Tôi nghe họ nói chuyện, và cũng chuyện văn với họ, nhưng tôi không dám tỏ cho cha mẹ tôi biết, v́ sợ người ta biếm nhẻ.

Một bữa kia, tôi xin phép mẹ tôi đến dự buổi cầu đồng. Ghế tôi đang ngồi bng nhấc lên tới trần nhà và đi dạo trong pḥng trên đầu những người có mặt tại đây. Sau rốt, chiếc ghế lại từ từ hạ xuống trên một cái bàn. Từ đó, tôi khiếp đảm không dám đi dự cuộc chiêu hồn nào khác ».

Nhưng nhà cô đồng Cook bị thiệt hại rất nhiều; khi không hai cái ghế và một cái bàn găy ngang, nhiều vật liệng ngay vô đầu cô Cook, mấy cái ghế bay bổng lên trời, rồi đi chung quanh pḥng. Cả nhà đang dùng bữa, th́nh ĺnh cái bàn bị dở lên dữ dội.

Thét quá, cha mẹ cô buộc ḷng phải cho cô dở xác. Các hiện tượng đều chấm dứt. Người ta chiêu hồn tại nhà cô Cook. Một hồn ma nhập vô xưng là Katie King và hứa d́u dắt cô. Từ đó cô đồng và hồn ma càng ngày càng thân mật.

3.– CÔ  KATIE  KING  HIỆN  H̀NH

Cô Katie King hiện h́nh lần đầu tiên ngày 22-4-1872, nhưng có một phần trên thân ḿnh cô thôi. Mặt và hai tay lộ ra, không có đầu, tóc. Thấy cái miệng cười và mắt ngó không khác nào một mặt nạ linh động. Muốn thấy phải đốt diêm quẹt lên. Theo lời của cô Katie King bảo, người ta mới làm một cái đèn bằng chai đựng dầu có chất lân tinh. Nhờ chất lân tinh chói sáng, người ta mới thấy rơ h́nh cô Katie King.

Sau 5 tháng chiêu hồn, mỗi tuần hai lần, cô Katie King mới hiện ra đưc nguyên h́nh mau lẹ hơn trước. Cô thay đổi tóc tai, quần áo, màu da tùy theo ư muốn của chư nhu.

4.– LÚC  BAN  ĐẦU  CÔ  KATIE  KING  KHÔNG  CHỊU  NỔI  ÁNH  SÁNG

Lúc ban đầu, người ta ngạc nhiên sao cô Katie King không hiện ra giữa chỗ đèn đuốc sáng ngời? Người ta mới hỏi cô, nếu thắp đèn sáng th́ xảy ra điều chi? Dường như câu hỏi đó làm cho cô phiền lắm. Cô đáp: «Tôi thường nói với quí bạn, tôi không chịu nổi ánh sáng ḷa. Tôi không hiểu tại sao. Nếu quí bạn không tin tôi, quí bạn hăy đốt đèn lên, sẽ thấy kết quả. Tôi cho quí bạn hay trước, nếu quí bạn thí nghiệm th́ buổi hội họp hôm nay sẽ chấm dứt tức khắc. Tôi không thể hiện ra. Quí bạn hăy chọn ».

Chư nhu, những ngưi dự kiến mi thảo luận với nhau, chung cuộc họ nhất định thí nghiệm.

Katie đứng dựa vách tường, giăng hai tay ra như thập tự giá. Người ta đốt ba cây đèn khí đá. Cái kết quả rất lạ lùng. Katie chịu đựng được một chút, kế đó họ thấy cô tiêu tan lần lần như con búp bế bằng sáp để trước ngọn lửa. Trưc hết những nét mặt phai dần, hai mắt thụt vô trong, lỗ mũi biến mất, trán rút vô đầu, tay chân ră rời, ḿnh ngă xuống như căn nhà sụp đổ, chỉ c̣n đầu nằm trên tấm thảm với một miếng nỉ trắng. Chẳng bao lâu cũng biến mất. Cuộc chiêu hồn chấm dứt ngay lúc đó.

5.– CÂU  CHUYỆN  ÔNG  VOLKMANN  HAY  LÀ  CÔ  ĐỒNG  SUƯT  CHẾT

Một đêm kia xảy ra mt việc bất ngờ làm cho cô đồng suưt chết.

SAU  ĐÂY  LÀ  LỜI  TƯỜNG  THUẬT  CỦA  HENRY  DUNPHY  CÓ  MẶT  TRONG  LÚC  ĐÓ.

Cô Katie King đi tới phía dưới cái pḥng. Bỗng chốc có một người lạ mặt tên Volkmann nhảy ra chụp cô Katie King, ôm ngang lưng rồi la lên: «Quả thật là cô đồng Florence Cook đây nè ». Hai ba ngưi chạy lại gỡ tay y ra, rồi cả bọn ấu đả với nhau.

Tôi thấy trước hết tay chân của cô Katie King biến mất. Cô vùng vẫy để thoát ra như con hải báo (phoque) lội dưới nước. Ông Volkmann ôm chặt cứng cô Katie King tưởng đâu không khi nào cô chạy vuột được, nào dè cái h́nh tiêu tan dần dần, không để lại dấu vết nào, một mảnh giẻ rách cũng không c̣n.

Lúc nầy cô đồng Cook giăy giụa, v́ nghẹt thở. Người ta áp lại lo cấp cứu, một lúc lâu cô mới tỉnh lại.

6.– CÔ  ĐỒNG  COOK  CẦU CỨU  VỚI  ÔNG  WILLIAM  CROOKES

Sau khi xảy ra chuyện Volkmann, những người không hiểu về huyền bí học mạt sát cô đồng, định ninh rằng cô gạt gẫm thiên hạ.

Cô đau khổ quá mới t́m đến ông William Crookes, không cho cha mẹ và bạn bè cô hay biết. Cô xin ông Crookes giải oan cho cô. Cô nói: «Ông thử nghĩ: Tôi đau ḷng đến bực nào, nếu ông ngờ tôi là một kẻ bịp bợm, nên tôi đến nhà ông, xin bà đưa quần áo nào cho tôi mặc chng hạn và cất quần áo của tôi đi. Ông coi chừng tôi tới bao lâu cũng đưc, ông c thí nghiệm cách nào tùy ư ông. Tôi chỉ xin ông một điều, nếu ông thấy có một sự giả dối nào th́ ông cứ vạch trần ra cho công chúng biết. Nhược bằng ông thấy hồn ma hiện h́nh là điều có thật và tôi vẫn là khí cụ trong tay những kẻ khuất mặt, ông cứ thẳng thắn nói lớn lên để giải oan cho tôi ».

7.– ÔNG  WILLIAM  CROOKES  CAN  THIỆP

Ông William Crookes nhận lời. Ông là một nhà khoa học, ông rất ưa khảo cứu những hiện tượng siêu h́nh, ông đă từng thí nghiệm nhiều lần và nhiều cách với đồng cốt Daniel Douglas Home. Tôi xin nhấn mạnh chỗ nầy cho quí bạn biết, không phải lần đầu tiên mà ông William Crookes làm quen với các nhà thần linh học.

Từ đó, những cuộc chiêu hồn đều mở tại nhà ông Crookes và nhiều nơi khác, nhưng luôn luôn do ông Crookes kiểm soát.

NHỮNG  SỰ  THÍ  NGHIỆM  CỦA  ÔNG  WILLIAM  CROOKES

A.– Mặc dù đă quan sát nhiều lần, khi cô Katie King hin ra, ông Willliam Crookes cũng chưa hoàn toàn tin hẳn. Ông nhất định hợp tác với một nhà bác học khác để cho những sự chứng minh của ông không thể nào bắt bẻ được. Ông bèn nhờ ông Warley, một nhà bác học chuyên môn về khoa điện báo, cũng là nhân viên trong hàn lâm viện hoàng gia giúp ông.

CÁCH  SẮP  ĐẶT  CỦA  ÔNG  WARLEY

Ông Warley nảy ra một ư kiến cho một lung điện nhẹ chạy vô ḿnh cô đồng trong lúc Katie King hiện ra và kiểm soát những kết quả bằng một điện lưu biểu (galvanomètre – máy đo cường độ) đặt phía ngoài cái pḥng của cô đồng ngồi. Trong lúc thí nghiệm nầy có mặt ông Luxmoore, ông và bà Crookes, bà Cook và con gái của bà, quí ông Tapp, Harisson và Varley.

Cô đồng ngồi trên ghế dựa. Người ta cột cô như thường lệ và đặt trên tay cô một cái máy gồm nhiều đồng tiền vàng sắp chồng lên một tờ giấy chậm có thấm một chất hóa học. Mấy đồng tiền vàng hàn dính với những sợi dây đồng. Như thế, những cử động ở tay cô đồng, dù nhẹ nhàng thế nào, cũng bị cây kim của điện lưu biểu ở ngoài báo động cho biết liền.

Ông Warley nói rằng: «Trong lúc chiêu hồn, nếu một đồng tiền vàng bị đẩy lui, dù chừng 2 phân đi nữa, cây kim của điện lưu biểu sẽ nhích thêm lên. Như vậy, sự giả dối của cô đồng sẽ bị bại lộ ».

Nhưng kết quả như thế nào? Khi cô Katie King hiện h́nh th́ cây kim của điện lưu biểu cứ từ từ hạ xuống, v́ chất hóa học thấm trong tờ giấy chậm bay hơi đi. Như thế mi đúng với nguyên tắc.

Không có sự gian lận nào cả. Cô Katie King khác hẳn với cô đồng Cook.

B.– Kỳ sau ông Warley vắng mặt. Ông Crookes điều khiển sự thí nghiệm. Chuyến nầy ông để những si dây đồng cột cô đồng dài từ ghế cô ngồi cho tới cái màn mà thôi. Cô đồng không thể nào ra khỏi pḥng, dù cô muốn cũng không được.

Khi cô Katie King hiện h́nh rồi, cô từ trong pḥng đi ra phía ngoài, khỏi pḥng từ 1, 70m cho tới 2m. Không có sợi dây nào dính theo ḿnh cô, xem điện lưu biểu th́ thấy không có chi thay đổi.

Chấp thuận lời yêu cầu của ông Crookes, cô Katie King nhúng hai bàn tay vào một cái chậu đựng chất Iodure de Potassium, cây kim của điện lưu biểu không hề nhúc nhích. Nếu quả cô đồng trá h́nh th́ cây kim của điện lưu biểu sẽ nhích mạnh, v́ trong ḿnh của cô đồng có một sợi dây dẫn điện.

C.– Cực âm và cực dương của một b́nh phát điện nối liền với hai cái chậu đựng thủy ngân. Điện lưu biểu và cô đồng th́ được nối vào ḍng điện. Khi cô Katie King nhúng tay vào hai chậu đó th́ điện trở không giảm và cường độ của ḍng điện cũng không tăng.

Nhưng khi cô đồng Cook ra khỏi pḥng và nhúng tay vào thủy ngân th́ cây kim của điện lưu biểu liền nhích qua một độ lớn. Katie King đối với ḍng điện th́ có một điện trở 5 lần lớn hơn điện trở của cô đồng Cook.

D.– BẮT  MẠCH  HỒN  MA

Ông William Crookes nói: «Bữa tối đó, tôi bắt mạch cô Katie King, nó nhảy đều đều 75. Một chặp sau tôi cũng bắt mạch cô đồng Cook, nó lên tới 90, đó là số b́nh thường.

Khi tôi kê lỗ tai trên ngực cô Katie King th́ tôi nghe trái tim cô nhảy điều ḥa. Tôi cũng thí nghiệm với cô đồng Cook sau cuộc chiêu hồn th́ thấy trái tim của cô đồng đập mau hơn. Bộ phổi của Katie King cũng tốt hơn bộ phổi của cô đồng. Tối bữa đó cô đồng bị cảm, ho ».

E.– CHỤP  H̀NH  HỒN  MA

Nhiều người cho sự hiện h́nh như thế là do ảo tưởng của chư nhu. Ông William Crookes trả lời với họ bằng cách chụp h́nh cô Katie King với năm máy ảnh một lượt. Mặc dù hồi 86 năm trước, máy ảnh chưa được tinh xảo như ngày nay, ông William Crookes cũng c̣n giữ được 44 âm bản (négatif) để làm kỷ niệm quư báu. Ông nói: «Có vài cái xấu, có vài cái không tốt cũng không xấu, c̣n mấy cái khác th́ tốt lắm. Một cái h́nh mà tôi quư hơn hết là tấm tôi chụp chung với Katie King, tôi đứng một bên nàng.» Ông Crookes nói tiếp: «Cô Katie King để chân trên mặt ván. Tôi cho cô Cook ăn mặc giống như cô Katie King. Chúng tôi đứng chung nhau và được chụp với những máy ảnh để một cách với nhau như kỳ thí nghiệm trước và cũng dùng một thứ ánh sáng.

Khi tôi để hai tấm ảnh chồng lên th́ hai cái h́nh của tôi đều bằng nhau, c̣n h́nh cô Katie King cao hơn cô Cook nữa cái đầu. Gương mặt và vóc vạc cô Katie King lớn hơn cô đồng Cook, h́nh của hai người có nhiều điểm không giống nhau ».

F.– ÔNG  WILLIAM  CROOKES  CẶP  TAY  CÔ  KATIE  KING

Ông William Crookes nói: «Nghĩ rằng người đứng gần tôi, nếu không phải hồn ma, th́ cũng là một người đàn bà. Tôi bèn xin phép cô Katie King cho tôi cặp tay cô để chắc chắn sự quan sát của tôi không sai lầm. Cô Katie King vui ḷng nhận lời. Tôi hành động với tư cách một người có giáo dục đứng đắn. Tôi chứng thật cô Katie King là một người thật, cũng tóc tai, xương thịt như cô đồng Cook ».

G.– ÔNG  WILLIAM  VÔ  PH̉NG  ĐỂ  XEM  XÉT  CÔ  ĐỒNG

Ông nói: «Tôi vô pḥng cẩn thận, v́ trong đó tối thui. Tôi ṃ kiếm cô đồng th́ gặp cô ngồi chồm hổm trên ván. Tôi quỳ xuống, để cho gió vô cây đèn nó phực cháy lên, tôi thấy cô đồng mặc áo nhung đen như lúc bắt đầu chiêu hồn. Dường như cô mê mang. Cô không nhúc nhích khi tôi cầm tay cô và đưa đèn gần mặt cô, nhưng cô thở điều ḥa. Dở đèn lên cao, tôi bèn nh́n chung quanh, tôi thấy cô Katie King đứng khít bên cô đồng. Cô mặc đồ trắng dài phất phơ in như lúc cô hiện ra khi năy. Tôi cầm tay cô Cook, tôi quỳ xuống nữa, đưa cây đèn lên xuống, để chói sáng trọn vẹn mặt cô Katie King. Như thế, mới tin chắc rằng tôi thấy rơ mặt cô Katie King, người mà tôi mới cặp tay vài phút trước đây, chớ không phải một cái óc bịnh hoạn thấy bóng ma.

Cô Katie King không nói mà gật đầu tỏ dấu nhận biết. Ba lần khác nhau, tôi xem xét kỹ lưỡng cô đồng để chắc chắn tay mà tôi đang cầm đây quả thật là tay của một cô gái c̣n sống và ba lần tôi day cây đèn qua phía cô Katie King đứng, hết sức chú ư vào sự quan sát cho đến khi tôi không c̣n ngờ vực nữa. Quả thật cô Katie King đứng trước mặt tôi đây. Bỗng chút cô Cook cựa ḿnh, cô Katie King ra dấu cho tôi đi. Tôi bèn bước lại một góc trong pḥng, không thấy cô Katie King nữa. Tôi chờ khi cô đồng tỉnh dậy và chư nhu cầm đèn bước vô pḥng, mới ra ngoài ».

H.– Ông Crookes xin Katie King nhúng 10 đầu ngón tay vô chất Anilline với ông. Mấy đầu ngón tay của cô không dính chi cả, c̣n những đầu ngón tay của ông Crookes đến mấy tuần lễ sau cũng chưa phai màu.

I.– CÂN  CÔ  ĐỒNG

Ông Crookes có chế một cái cân đặc biệt có máy ghi. Lúc b́nh thường cô đồng Cook cân nặng 80 livres, tức là hơn 36 kí một chút. Người ta để cô đồng trên cân. Khi cô Katie King hiện ra, người ta xem máy ghi, thấy cô đồng nặng gần 40 livres mà thôi, tức là không tới 18 kí. Cô đồng mất phân nửa sức nặng.

J.– LỜI  CHỨNG  THẬT  CỦA  ÔNG  WILLIAM  CROOKES

«Mới đây tôi thấy rơ cô Katie King, khi nàng hiện ra dưới ánh sáng đèn điện. Các ngài đă thấy sự hiện h́nh tiến bộ, từ lúc người ta chỉ thấy một phần mặt cô Katie King và phải đốt diêm quẹt lên mới thấy được. Bây giờ tôi có thể thêm vài điều trong bài tôi đă viết ra, nói về sự sai biệt giữa cô đồng và Katie King. Tôi dám quả quyết cô đồng và Katie King là hai cá nhân khác nhau, ít nữa là về thân thể. Nhiều điểm nhỏ ở trên mặt cô Cook không có trên mặt cô Katie King. Tóc cô Cook th́ đen huyền, c̣n tóc của cô Katie King th́ hung hung đỏ rất đẹp. Tóc nầy cô Katie King cho phép tôi cắt ở chính giữa gióc bín của cô. Chính tay tôi lấy ngay trên đầu cô và hiện giờ nó ở trước mặt tôi. Tôi đă rờ trên đầu cô để xem quả thật có phải là tóc mọc hay không.

Hôm chiêu hồn tại nhà tôi, tôi thấy cô Katie king cao hơn cô đồng 1, 4 tấc. Tối hôm qua cô Katie King đi chân không, chẳng nhón gót, cô cao hơn cô đồng 1 tấc. Cổ của cô Katie King rờ tới rất mịn màng, c̣n cổ của cô đồng có cái thẹo và da hơi sần. Cô Katie King không xỏ lỗ tai, c̣n cô đồng đeo bông. Nước da của cô Katie King th́ trắng, c̣n nước da của cô đồng th́ sậm. Mấy ngón tay của cô Katie King th́ dài hơn mấy ngón tay của cô Cook, gương mặt cũng lớn hơn. Điệu bộ và ngôn ngữ của hai người cũng không giống nhau.

Sợ trí nhớ của tôi lâu ngày phai lợt, tôi mới nhờ một người bạn thân có tài tốc kư ghi chép tất cả những sự quan sát của tôi ở trong pḥng và điều cần thiết hơn hết là những cảm giác đầu tiên ».

NHỮNG  LỜI  CHỨNG  NHẬN  CỦA  CÁC  QUAN  SÁT  VIÊN  KHÁC

I.– LỜI  CHỨNG  NHẬN  CỦA  BÁC  SĨ  GULLY

Cuộc chiêu hồn tối bữa 28-11-1873 tại nhà ông Luxmoore. Chuyến nầy cô Katie King hiện nguyên h́nh, mặc áo dài trắng và phất phơ hơn mọi khi. Cánh tay áo phủ xuống tới cườm tay, thắt ngang lại. Đầu và mặt choàng một cái khăn mỏng trong ngần làm tăng thêm vẻ đẹp đẽ và thanh cao của cô, không có danh từ nào để miêu tả cho đúng.

Cô Katie King thùy mị, dung nhan kiều diễm cho đến đỗi các người có mặt buổi đó đều phải trầm trồ khen ngợi. Nhà văn hào Pháp Anatole France cũng có nói và đưa ra những bằng cớ để chứng minh ông William Crookes say đắm cô Katie King.

Katie King đi đi lại lại chính giữa chư nhu, trong lúc đó cô đồng bị trói ở trên ghế trong buồng tối. Người ta chất vấn cô, song rất tiếc toàn là những câu hỏi riêng tư, làm cho cô phải lặp đi lặp lại măi câu nầy: «Quư vị hăy hỏi tôi những câu có ư nghĩa chín chắn.» Phần đông chư nhu ưa giễu cợt với cô hơn là làm theo ư cô muốn.

Tôi mới hỏi cô: «Cô có thể nào chỉ cho chúng tôi biết cô dùng những lực ǵ để hiện h́nh ra hoặc làm cho nó tan ră chăng?»

Cô đáp: «Không thể nói được ».

- Có phải là điển khí không hay một lực ǵ tương tợ?

- Không, người ta nói sai, không phải điển khí. Cô nói thêm, ấy là sức mạnh của ư chí đúng hơn. Kỳ thật, ư chí là căn bản của quyền năng tôi dùng.

- Sau khi cô biến mất, cô đi đâu?

- Tôi nhập vô ḿnh cô đồng để trả lại sinh lực mà tôi đă lấy của cô. Khi tôi mượn sức mạnh của cô th́ cô kiệt sức. Nếu có vị nào ôm ngang lưng cô để dở lên, cô sẽ chết tức tốc.

Đó là điều ông Volkmann đă lầm lỗi, suưt làm thiệt mạng cô đồng. Tôi không có nhập một với cô đồng hay hiện h́nh ra ngoài thân cô một cách dễ dàng, nhưng các ngài nên hiểu: Tôi không phải là cô đồng, cũng không phải là thể vía của cô. Luôn luôn tôi vẫn là tôi.

Bác sĩ Gully nói tiếp: «Tôi tưởng người ta có thể nhờ cô cho biết những sự bí mật bên kia cửa tử, nhưng luôn luôn chư nhu thích trêu ghẹo. Họ ca tụng cô Katie King, rốt lại buổi chiêu hồn là một cuộc nói chuyện riêng tư không ích lợi ǵ cả. Tôi rất bất măn về sự lôi thôi ấy. Tôi muốn hỏi những vấn đề mà các nhà thần linh học chân chính rất thích nghe giải quyết ».

II. – LỜI  CHỨNG  NHẬN  CỦA  BÁC  SĨ  SEXTON

Cuộc chiêu hồn tối bữa 25-9-1873.

Đă 15 năm rồi, bác sĩ Sexton là kẻ thù nghịch không đội trời chung với phái thần linh học. Ông được phép đến dự các cuộc chiêu hồn và rốt cuộc ông cũng phải nh́n nhận rằng hồn ma hiện h́nh là việc có thật.

Ông nói rằng: «Sau những cuộc đề pḥng thường lệ, như xem xét cả góc kẹt, hốc, niêm phong cửa nẻo, người ta cột cô đồng vào ghế để làm vừa ḷng những người ngờ vực.

Mở đầu, người ta ca hát như mọi lần. Ánh sáng hạ bớt xuống, song đủ thấy những việc xảy ra trong pḥng.

Bỗng chút màn rẽ ra, Katie King hiện h́nh trọn vẹn, mặc toàn đồ trắng, mọi người đều thấy nàng, Katie King yêu cầu tôi chất vấn cô. Tôi liền hỏi cô trong nửa giờ. Những câu hỏi của tôi thuộc về triết học. Tôi muốn biết do những luật và những điều kiện nào mà hồn ma hiện h́nh ra được. Dám chắc một người trẻ tuổi như cô đồng không thể nào trả lời nổi.

Katie ra khỏi pḥng nhiều lần và đi qua lại giữa chúng tôi. Cô chỉ cho chúng tôi xem cô đi chân không. Cô giậm chân để cho chúng tôi biết cô không nhón gót. Chi tiết nầy rất quan trọng, v́ trong buổi chiêu hồn nầy, Katie cao hơn cô đồng bốn phân.

Katie đi ngang qua pḥng, lại gần tôi, rờ đầu tôi và dang ra xa liền. Tới khi gần măn cuộc, Katie xin tôi đi xem cô đồng c̣n bị cột ở ghế hay không? Ông Luxmoore mở cửa ra rồi nói: «Cô c̣n đó, nằm trong góc bên kia ». Ông Luxmoore đóng cửa lại. Tôi đi vô pḥng, thấy cô đồng Cook nằm trên ghế ngủ mê mang, mấy gút dây trói cô và khăn c̣n y nguyên. Cuộc chiêu hồn c̣n kéo dài một giờ nữa.

Katie viết nhiều bức thơ ngắn. Có một bức thơ riêng cho tôi như vầy:

«Bác sĩ Sexton thân mến của tôi. Tôi rất hài ḷng về mấy câu hỏi của ông. Chúc ông vạn hạnh ».

Kư tên

Annie Morgan

Cô Katie King quả quyết rằng, lúc c̣n sanh tiền, cô ở Ấn Độ, tên thật là Owen Morgan ».

III. – LỜI  CHỨNG  THẬT  CỦA  ÔNG  GEORGES  TAPP

Ngoài hai bác sĩ Gully và Sexton, mấy vị kia không được đứng đắn.

Có một ông tên Georges Tapp giễu cợt lả lơi với cô, tức th́ bị cổ thoi một thoi ngay ngực. Bị đánh th́nh ĺnh đau quá, ông Georges Tapp liền chụp cườm tay mặt của cô. Ông nói: «Cườm tay của cô bị tôi nắm chặt, nó xẹp xuống như một miếng giấy mỏng, mấy ngón tay của tôi đụng nhau. Cánh tay tiêu mất. Tôi buông tay ra và rất hối hận, v́ quên mất những điều kiện của chúng tôi đă giao kết. Tôi rất lo sợ cô đồng bị hại, v́ sự bất cẩn của tôi ».

Katie an ủi tôi. Cô nói: «Không sao, việc làm của ông vô ư thức, tôi không để có hại đến sức khỏe của cô đồng ».

IV. – LỜI  CHỨNG  NHẬN  CỦA  ÔNG  HOÀNG  SAYN  WITTGENSTEIN

Ông hoàng Sayn Wittgenstein, hộ vệ quân của Nga hoàng, là một nhà thần linh học có tiếng tăm, đă có dịp thấy cô Katie King nhiều lần và quan sát cô rất kỹ lưỡng, luôn luôn với óc phê b́nh. Dưới đây là đoạn rất quan trọng trong lời chứng nhận của ông:

Nàng đẹp hơn h́nh chụp cả ngàn lần. Trước mắt tôi hiện ra một người đàn bà c̣n trẻ, xinh đẹp lạ thường, yểu nhiễu và đầy vẻ phong lưu. Đầu choàng khăn mỏng trắng phủ lên những cuộn tóc hung hung đỏ, áo dài trắng phết gót, hai cườm tay mảnh mai, trắng nỏn thấy tới cùi chỏ. Cổ tay, cổ chân xinh xắn. Bàn tay hơi to, ngón tay mũi viết dài, đầu ngón tay màu hường, gương mặt tṛn hơn là dài, hơi mét mét, miệng cười chúm chím, răng rất đẹp, mũi quặm. Tôi lạnh lùng ngắm h́nh dung nàng, phân tách từ chút, ấy là một người sống, khăn choàng cũng bằng vải thật.

Khi quan sát kỹ lưỡng hơn nữa, tôi thấy chỉ có con mắt làm cho người ta biết nàng là hồn ma. Nó đẹp thật, nhưng có ṃi hung hăng, ngó chăm bẳm và lạnh lùng. Mặc dù như thế, miệng nàng vẫn cười chúm chím, ngực nàng phồng lên. Nàng muốn nói: «Tôi rất sung sướng sống lại một lúc với người thế ».

Hai lần tôi xin nàng cho xem chân của nàng. Nàng vén áo lên, lộ gót chân ra; tôi nài nỉ nàng cho xem tới mắt cá. Chân nàng mịn màng như chân của một pho tượng đời xưa, trắng, uốn cong, mập mạp, đẹp đẽ, mấy ngón chân nhỏ rất xinh xắn. Nhưng bàn chân cử động như một cái máy, không có vẻ thật của người sống. Katie cười, giễu cợt với mọi người, ra bộ tịch như người đàn bà phương đông, ngón và cườm tay dịu oặt.

Nàng viết cho tôi mấy hàng nầy:

«Tôi hứa sẽ đến nước Đức, tôi sẽ gặp lại ông một ngày gần đây. Tôi không quên lời hứa của tôi.»

Chào thân ái

Annie Morgan

Tôi viết cho Katie một cái thơ gắn khằn kỹ lưỡng. Tôi mượn cô đồng Cook để thơ đó trên bàn cô trong lúc ban đêm, kế bên một tờ giấy trắng và những cây viết ch́. Ông William Crookes cũng dự vào cuộc thí nghiệm nầy. Ông lấy thơ của tôi bỏ vô một bao khác gắn khằn và đóng dấu nhiều chỗ để chắc rằng không thể nào đọc lá thơ đó được mà không đập bể khằn ra. Trong dịp nầy cô Katie dùng thần nhăn. Nàng gởi trả thơ đó lại cho tôi, tôi xem th́ những dấu của ông William Crookes và của tôi vẫn c̣n y nguyên. Nàng lấy một tờ giấy khác chép trọn lá thơ của tôi ra từng chữ, không lầm lộn và thiếu sót một nét nào. Dưới chữ tái bút, nàng viết:

«Nầy bạn thân mến, tôi chép lại thơ của bạn để chứng tỏ quả thật tôi đă đọc nó. Nếu có những chỗ lầm lạc, xin nhờ ḷng tốt của bạn tha thứ. Từ đó đến giờ, tôi chưa từng làm một việc như thế ».

Annie Morgan hay là Katie King

V. – LỜI  CHỨNG  NHẬN  CỦA  NHÀ  BÁC  HỌC  NGA  AKSAKOP

Nay 1873, ông William Crookes cho đăng báo những bài viết về Katie King. Sau khi ông mời các bác học đến chứng kiến, yêu cầu nhà bác học Nga Aksakop đến kiểm soát những sự thí nghiệm của ông.

Ông Aksakop nói rằng: «Căn pḥng nhờ một cái đèn để phía sau một quyển sách rọi sáng. Chưa đầy 15 phút, màn vén lên lẹ làng. Một h́nh người đứng sau tấm màn hiện ra, mặc toàn đồ trắng, đầu choàng một khăn mỏng trắng, để lộ ra hai cánh tay, ấy là Katie King.

Tay mặt cô cầm một vật đưa cho ông Luxmoore và nói: «Xin biếu ông Aksakop tất cả ». Cô cho tôi một hủ mứt, mấy vị có mặt tại đó đều bật cười lên. Như các ông đă thấy sự gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi, không có chi gọi là thần bí. Tôi tọc mạch hỏi cô hủ mứt ở đâu vậy? Cô đáp: «Lấy ở dưới nhà bếp ». Trọn buổi nầy, cô chuyện văn với chư nhu, giọng nói nhỏ xíu, cô luôn luôn lặp lại: «Xin quư vị hăy hỏi cho có ư nghĩa ».

Tôi mới hỏi: «Cô có thể chỉ cô đồng cho tôi xem chăng?» Cô đáp: «Được. Ông hăy đi cho mau và xem liền ». Tức th́ tôi vén màn lên, lúc ấy tôi đứng cách đó năm bước, cô Katie King biến mất. Trước mặt tôi, ở trong góc tối, tôi thấy cô đồng vẫn ngồi trên ghế. Cô mặc áo lụa đen, nên tôi không thấy rơ cô. Khi tôi trở về chỗ ngồi, Katie King hiện ra dựa bên màn và hỏi: «Ông thấy rơ không?» Tôi trả lời: «Không rơ lắm, sau bức màn th́ tối ». Cô bảo: «Vậy ông hăy cầm đèn đi cho mau». Tôi liền cầm đèn bước vô. Katie King mất dạng. Tôi thấy cô đồng ngồi trên ghế ngủ ngon lành, hai bàn tay bị cột ra đàng sau lưng, ánh sáng của đèn làm cô thức dậy. Cô rên, rán mở mắt. Một cuộc căi vă xảy ra giữa Katie King và cô đồng. Cô đồng muốn thức dậy luôn, c̣n Katie King muốn cô ngủ nữa. Thành thử, cuộc chiêu hồn phải ngưng ngay lúc đó.

CÔ  KATIE  KING  TỪ   BIỆT

Khi hiện h́nh ra lần đầu tiên ngày 22-4-1872, Katie King có báo trước: «Tôi ở với quí bạn có ba năm mà thôi.»

Cuộc chiêu hồn lần chót là đêm 21-5-1874 tại thư viện của ông William Crookes; lúc 7 giờ 23 phút, ông Crookes dắt cô đồng Cook vô pḥng tối để cô nằm dưới đất, đầu kê gối; đúng 7 giờ 28 phút Katie King hiện ra và 7 giờ 30 cô ra khỏi màn. Cô mặc đồ trắng, áo tay cụt, tóc quăn màu hung hung đỏ xoă xuống, mặt choàng khăn mỏng.

Cô đồng mặc áo nỉ xanh dợt. Từ đầu tới cuối, màn vén lên, tất cả mọi người đều thấy cô đồng nằm ngủ, mặt che khăn đỏ để cản ánh đèn sáng trưng.

Katie King đứng trước mặt anh em và cho biết rằng cô sắp từ biệt vĩnh viễn. Ông Crookes và Tapp, mỗi người tặng cô một bó hoa. Cô nhận lănh, tháo ra và phân phát cho mỗi người một cái bông; cô xin mấy anh em xúm lại ngồi gần cô, viết vài bức thơ từ giă các bạn thân, nhất là cô đồng, rồi kư tên Annie Morgan; cô lấy kéo hớt một mớ tóc của cô chia cho mỗi người; cô cặp tay ông Crookes đi dạo chung quanh pḥng, bắt tay từ người; cô ngồi lại, lấy kéo cắt khăn choàng và áo của cô nhiều chỗ và phát cho chư nhu. Khi thấy áo cô lủng lỗ lớn quá, chư nhu mới hỏi: «Có thể nào cô làm cho cái áo lành lẽ lại như mấy lần trước không?» Lúc đó cô ngồi chính giữa ông Crookes và Tapp. Cô nắm cái áo, giũ một cái th́ mấy chỗ lũng lỗ đều lành trơn. Cô cho những người ngồi gần rờ xem, không thấy dấu vết chi cả.

Xong rồi cô từ giă mỗi người, lời nói rất dễ thương, chư nhu đồng cảm ơn cô trót ba năm nay đă cho tất cả thấy phép huyền diệu về sự hiện h́nh.

Một lần nữa, cô ngó mọi người với vẻ yêu thương, rồi gương mặt buồn buồn, cô bỏ màn xuống.

Người ta nghe cô gọi cô đồng thức dậy. Cô đồng khóc và xin cô ở lại một thời gian nữa. Cô nói: «Em ơi! Điều đó không thể nào được, sứ mạng của chị tới đây đă chấm dứt. Cầu xin Thượng Đế pḥ hộ em ».

Chư nhu nghe cô hôn cô đồng để từ giă.

Cô Katie King đă trở về với thế giới vô h́nh và không bao giờ hiện ra nữa.

Tới năm 1943, ông Leymarie chủ nhà sách thần linh học Leymarie, số 42 đường St. Jacques Paris, c̣n giữ một mớ tóc và một mảnh áo của Katie King và ông để trưng bày trong tủ kiếng, nhưng bây giờ đây không rơ những di tích đó c̣n hay không? [3]

MỘT  ĐOẠN  TRONG  BÀI  DIỄN  VĂN  CỦA  ÔNG WILLIAM  CROOKES  ĐỌC  GIỮA  ĐẠI  HỘI  NGHỊ  ANH  QUỐC  VỀ  SỰ  PHÁT  TRIỂN  KHOA  HỌC  MỞ  RA  TẠI  BRISTOL  NĂM  1898  (đại ư).

«Trong chức nghiệp khoa học của tôi, có một việc xảy ra mà cả thế giới đều biết là chuyện tôi dự vào việc khảo cứu về tâm linh.

Ba mươi năm đă qua, từ khi tôi cho đăng báo những bài tường thuật các cuộc thí nghiệm cốt ư để chứng minh có một lực mà các bực cao minh đă dùng, mấy vị nầy khác hẳn người thường.

Các bạn có nhă ư mời tôi đến chủ tọa cuộc đại hội hôm nay đều biết rơ đoạn đời đó của tôi. Không chừng trong các thính giả có vài vị có ư tọc mạch tự hỏi: Tôi sẽ nói cái thời dĩ văng ấy chăng? Hay là tôi nín lặng. Tôi sẽ nói, mặc dù một cách vắn tắt.

Ở đây tôi không có quyền nhấn mạnh về một vấn đề c̣n có thể tranh biện được, vấn đề mà quí ông như Wallace, Lodge và Barrett đă tŕnh bày, nó không làm cho phần đông các nhà bác học, mấy bạn đồng nghiệp của tôi, quan tâm đến, dẫu rằng câu chuyện đó đem ra bàn căi giữa một đại hội như đại hội nầy chẳng hạn, không phải là một việc không xứng đáng chút nào.

Không đem vấn đề đó ra nói, giữ thái độ im lặng tức là khiếp nhược, tôi không hề muốn phạm lỗi đó. Tôi không bao giờ đính chánh cái chi cả. Tôi giữ y những điều tôi đă đăng báo. Tôi c̣n có thể thêm nhiều nữa ».

Ông William Crookes c̣n nói tiếp: «Tôi rất thích đảo ngược câu châm ngôn của cổ nhân và nói: «Trong sự sống, tôi thấy quyền năng sanh hóa những h́nh dạng của vật chất và chắc chắn quyền năng đó đă thực hiện ».

Hồi thời cổ Ai Cập, trên ngạch cửa của đền thờ Nữ Thần Isis có khắc câu này: «Ta là tất cả cái ǵ đă có ở thời dĩ văng, đang có ở thời hiện tại và sẽ có ở thời tương lai. Chưa có một phàm phu tục tử nào đă vén được bức màn che Ta ».

Tạo vật không hiện ra cho những người đời nay đang t́m chân lư như thế nầy. Tôi dùng chữ tạo vật để ám chỉ tất cả những sự bí mật, kinh ngạc của vũ trụ. Cương quyết và không nao núng, chúng ta cứ cố gắng đi sâu vào trong tâm của vũ trụ để hiểu biết hồi xưa nó ra sao và dự liệu ngày sau nó sẽ ra thế nào. Chúng ta đă vén nhiều bức màn và mỗi lần một bức màn rớt xuống th́ mỗi lần gương mặt của nó hiện ra đẹp đẽ, uy nghiêm và huyền diệu hơn …»


LỜI  GIẢI

Tôi xin giải 10 điểm sau đây:

1.  – Cô Katie King là người nước nào?

2.  – Cô Katie King ở đâu hiện ra?

3.  – Tại sao cô Katie King hiện ra, c̣n những người khác không hiện hồn về thăm vợ con, gia quyến?

4.  – Tại sao cô Katie King không chịu ánh sáng?

5.  – Cô Katie King không giải thích phương pháp hiện h́nh.

6.  – Tại sao lúc cô Katie King hiện ra, cô đồng Cook mất hết phân nửa sức nặng?

7.   – Tại sao cô Katie King nói: Tôi không phải là cô đồng, cũng không phải là thể vía của cô, luôn luôn tôi vẫn là tôi?

8.   – Kỷ niệm của cô Katie King để lại cho chư nhu.

9.   – Sứ mạng của cô là ǵ?

10. – Dụng ư của tôi.

1. CÔ  KATIE  KING  LÀ  NGƯỜI  THẾ  NÀO ?

Theo bài diễn văn của ông P. Laflèche đọc tại hội quán Thông Thiên Học Pháp, ngày Chúa Nhựt 29-12-1929, cô Katie King nói: Lúc sanh tiền cô ở Ấn Độ, tên thật là Annie Owen Morgan. Cô là người đàn bà Anh, hay là Ấn lai Anh? Chẳng rơ. Nhưng không hiểu ông G.L Brahy lấy tài liệu nào mà trong quyển «Lueurs sur l’Inconnaissable», trang 106, xuất bản tại Bruxelles (kinh đô Bỉ quốc), năm 1943, ông nói rằng cô Katie King là một người đàn bà Pháp sống hồi thế kỷ XVI.

Tuy nhiên, sự hiện h́nh chứng tỏ xác thân cô Annie Owen Morgan chết, chớ cô là linh hồn, vẫn sống như chúng ta.

2. CÔ  KATIE  KING  Ở  ĐÂU  HIỆN  RA ?

Cô ở cơi trung giới hiện ra, v́ tất cả những hồn người chết đều phải qua cơi trung giới để gội rửa ḷng phàm trong một thời gian từ vài phút, vài giờ cho tới cả chục năm, trăm năm, tùy theo sự tiến hóa về đường tinh thần của mỗi người.

Rồi đúng ngày giờ, lên cơi thiên đàng cũng ở một thời gian để đồng hóa những sự học hỏi và kinh nghiệm của ḿnh. Xong rồi, trở xuống trần đầu thai lại một lần nữa để tiếp tục sự tiến hóa đă bỏ dở.

3. TẠI  SAO  CÔ  KATIE  KING  HIỆN  RA,  C̉N  NHỮNG  NGƯỜI  KHÁC  KHÔNG  HIỆN  HỒN  VỀ  THĂM  VỢ  CON, GIA  QUYẾN ?

Có lẽ quí bạn thắc mắc và tự hỏi: Tại sai cô Katie King lại hiện ra được? C̣n những người khác sao không hiện hồn về để thăm vợ con, gia quyến?

Tôi xin kể hai lư do chánh sau đây:

Lư do thứ nhứt: Con người chết rồi, sự liên lạc về nhân quả gia đ́nh đă chấm dứt. Khi qua cơi trung giới, có những thiên thần hoặc vị pḥ trợ vô h́nh đến chỉ bảo cách sanh hoạt tại cơi nầy. Nó khác hẳn đời sống hồng trần.

Người chết ở trong thể vía và dùng nó như ta dùng xác thân lúc c̣n sanh tiền.

Thể vía không cần dùng thực phẩm làm bằng vật chất trần gian, nên con người không biết đói, khát, mà cũng không ngủ. Cứ thức măi, không biết mệt mỏi, không có triệu chứng già nua. Ở cơi trung giới không có ngày đêm, chất khí làm cơi nầy sáng rỡ như các v́ sao [4]. Con người không cần hàng vải để may y phục, v́ y phục do tư tưởng hóa ra. Không có nắng lửa, lạnh đồng như ở thế gian.

Con người muốn tới viếng chỗ nào, thấy tới chỗ đó liền, đi mau như chớp nháng.

Con người muốn học hỏi môn nào, có người sẵn sàng dạy. Những môn học đều đầy đủ hơn ở cơi trần nhiều lắm. Nhưng tiếc thay, trừ ra một số rất ít những người siêng năng lo mở mang trí thức, th́ hầu hết những người c̣n lại, v́ khỏi bận ḷng lo làm lụng như lúc c̣n sống mới có đủ ăn, đủ mặc và cũng v́ những sự vui ở trên cơi nầy gắp trăm lần hơn ở thế, nên hồn ma mới ham vui chơi, thong thả, hơn là học hỏi những điều mới mẻ, hữu ích cho sự tiến hóa sau nầy.

Tại cơi trung giới, hồn ma c̣n dùng tiếng mẹ đẻ, người Anh nói tiếng Anh, người Pháp nói tiếng Pháp, người Việt nói tiếng Việt và những người cùng một nước thường ở chung hay ở gần nhau.

V́ thế, lúc c̣n sanh tiền, biết nhiều thứ tiếng chừng nào, khi lên cơi trung giới giao thiệp dễ dàng với những người nước khác chừng nấy.

Nói tóm lại, người mới chết lên cơi trung giới thấy tư bề lạ hoắc. Dưới chân không có đất cát mà đi đứng được, không té. Phải học tập cho quen nếp sống ở cơi nầy.

V́ mấy lẽ trên đây mà người chết, ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt, không bao giờ muốn trở lại cơi trần mang xác phàm nặng trịu nầy, chịu muôn ngàn khổ năo, không được tự do, nhẹ nhàng, thong thả, trái lại vẫn bị trói buộc đủ thứ lo âu, phiền muộn, đi đứng nhọc nhằn, đau ốm, bịnh hoạn.

Lư do thứ nh́: C̣n lư do thứ nh́ thuộc về huyền bí học.

Có ba cách hiện h́nh:

1. – Làm cho thể vía đặc lại. Thể vía giống hệt con người như lúc c̣n sanh tiền.

2. – Lấy bốn chất dĩ thái hồng trần làm một xác giả.

3. – Lấy chất dĩ thái trong thể phách của đồng cốt làm đặc lại thành h́nh người.

Ba cách nầy phải học với một vị thiên thần, hoặc một vị cao đồ của Chơn Sư, hay một nhà huyền bí học ở cơi trung giới (ở bên chánh đạo hay tà đạo).

Cô Katie King dùng trường hợp thứ ba.

Thế th́ sự hiện h́nh đâu phải là một việc dễ dàng như ta tưởng. Nó thuộc về trường hợp đặc biệt, lâu lâu mới xảy ra một đôi lần.

4. TẠI  SAO  CÔ  KATIE  KING  KHÔNG  CHỊU  ÁNH  SÁNG ?

Thường muốn hiện h́nh, phải chờ đến lúc chiều tối, ban đêm hay lúc sớm mai mặt trời chưa mọc, v́ h́nh giả không chịu nổi ánh sáng mặt trời hay ánh sáng của ngọn đèn. Nên biết ánh sáng là một cách rung động rất mạnh, làm cho h́nh giả mau tan ră.

V́ thế khi chư nhu đốt ba ngọn đèn khí đá lên, thân h́nh cô Katie King tiêu tan như một búp bế bằng sáp để trước ḷ lửa.

Nhưng lần lần cô học được phương pháp giữ thân h́nh được bền lâu hơn, không c̣n sợ ánh sáng nữa.

Hiểu được lư do trên đây mới biết tại sao ma chỉ hiện ra ban đêm hay trong bóng tối, chớ ban ngày đèn đuốc sáng trưng không thể thấy bóng dáng người chết.

Dù hồn ma học được phép hiện ra ban ngày đi nữa th́ cũng nội trong một, hai giờ là lâu lắm, rồi biến mất liền.

5. CÔ  KATIE  KING  KHÔNG  GIẢI  THÍCH 

 PHƯƠNG  PHÁP  HIỆN  H̀NH

Khi bác sĩ Gully xin cô chỉ cho chư nhu biết cô dùng những lực ǵ để hiện h́nh, làm cho nó tan ră, cô trả lời:

«Không thể nói được », v́ người học đạo không được phép tiết lộ phương pháp bí truyền.

Cô nói: «Không phải là điều khí, ấy là sức mạnh của ư chí. Ư chí là căn bản quyền năng của tôi ».

Đúng vậy. Khi hiện h́nh, phải dùng ư chí giữ cái h́nh không cho nó tan đi. Nếu lơi một phút đồng hồ, h́nh đó sẽ tan ră liền. Đừng tưởng hiện h́nh là việc dễ làm.

Bác sĩ Gully hỏi cô: «Sau khi cô biến mất rồi cô đi đâu?»

Cô trả lời: «Tôi nhập vô ḿnh cô đồng để trả lại sanh lực mà tôi đă lấy của cô. Khi tôi mượn sức mạnh của cô đồng, cô đồng gần kiệt sức. Nếu lúc đó có một vị nào ôm ngang lưng cô đồng nâng lên, cô sẽ chết tức tốc ».

Đây là điều ông Volkmann đă lầm lỗi, suưt làm thiệt mạng cô đồng.

Trong câu trả lời của cô có hai điều phải giải:

Một là: Sanh lực là sức mạnh.

Hai là: Tại sao lúc đó ôm ngang lưng cô Katie King mà cô đồng suưt chết?

Cô Katie King không nói sau khi cô biến mất, cô trở về cơi trung giới.

Cô nói cô nhập vô ḿnh cô đồng để trả lại sanh lực mà cô đă lấy của cô đồng.

SANH  LỰC  LÀ  G̀ ?

Sanh lực là một thứ lực từ mặt trời tuôn xuống để nuôi dưỡng sự sống của các loài vật. Tiếng Phạn gọi sanh lực là Prana.

Ở cơi nào cũng có sanh khí hay sanh lực. Sanh lực lưu thông trong ḿnh các loài vật, từ sắt đá, cây cỏ, cầm thú cho tới con người. Trong thực phẩm, thuốc men đều có sanh lực.

Ta không thấy sanh lực, nhưng có thể thấy những sanh khí cầu chứa đựng sanh lực.

SANH  KHÍ  CẦU (GLOBULES  DE  VITALITÉ)

Quí bạn hăy thí nghiệm điều nầy:

Bữa nào trời tốt, lối 9 hay 10 giờ sớm mai, quí bạn đứng day lưng về phía mặt trời mọc, nh́n lên trên không, sẽ thấy những đốm trắng nhỏ xíu xẹt lên, xẹt xuống, xẹt qua, xẹt lại rất mau, ấy là những sanh khí cầu.

SANH  KHÍ  CẦU  VÔ  TRONG  M̀NH  CÁCH  NÀO ?

Luân xa của thể phách ở tại trái thăng (Chakra splénique) rút những sanh khí cầu vô ḿnh để nuôi dưỡng thể phách và xác thân.

Sanh khí cầu cũng theo hơi thở vô ḿnh nữa.

Về những luân xa th́ rất khó, quí bạn muốn rơ thêm xin đọc những quyển sách Thông Thiên Học giải về thể phách và vía [5].

TẠI  SAO  ÔNG  VOLKMANN  ÔM  NGANG  M̀NH  CÔ  KATIE  KING  MÀ  CÔ  ĐỒNG  SUƯT  CHẾT ?

Thể phách và vía đều liên quan mật thiết với xác thân của con người.

Khi thể phách và vía xuất ra khỏi xác, đặc lại thành h́nh người, ta đánh thể phách hay vía chỗ nào th́ trong thân ḿnh con người có vết thương tại chỗ đó, v́ ba thể: phách, vía, xác thân đều rung động đồng bộ với nhau. Hễ động tới một trong hai thể nầy th́ truyền tới thể kia là xác thân.

Cô Katie King lấy phân nửa thể phách của cô đồng Cook làm cho đặc lại, rồi mới hiện ra có h́nh dạng được. Ta có thể nói:

Hồn là cô Katie King.

C̣n xác là thể phách của cô Cook đặc lại.

Thể phách của cô đồng vẫn có sự liên lạc với thể xác của chính cô.

V́ vậy, khi ông Volkmann ôm chặt cô Katie King, tức là ôm chặt thể phách của cô đồng.

V́ thế cô đồng mới bị nghẹt thở.

Nếu người ta gỡ tay ông Volkmann không kịp, cô đồng Cook chết liền không phương cứu chữa. Chừng đó sẽ sanh ra vụ án mạng lớn lao và c̣n rắc rối thêm nữa.

6. TẠI  SAO  LÚC  CÔ  KATIE  KING  HIỆN  RA 

 TH̀  CÔ  ĐỒNG  COOK  MẤT  HẾT  PHÂN  NỬA  SỨC  NẶNG ?

Người ta cân cô đồng Cook khi cô Katie King hiện ra, thấy cô đồng Cook mất phân nửa sức nặng. Tại sao vậy?

Ấy tại cô Katie King đă mượn phân nửa thể phách của cô đồng Cook, sanh lực vô ḿnh cô đồng Cook ít lắm, chất nước trong ḿnh cô đồng Cook cũng mất đi rất nhiều.

Nếu cô Katie King không trả lại phân nửa thể phách cho cô đồng Cook, th́ e cho cô đồng Cook không sống lâu.

Trong lúc cầu cơ người khuất mặt phải mượn thể phách của cánh tay đồng tử làm ra một bàn tay giả mới cầm cơ viết ra chữ được.

Hồn ma nào không trả lại đủ sanh lực cho cốt đồng th́ thân ḿnh cốt đồng thường bị lạnh. Nhiều cốt đồng phải uống rượu mới ấm. Uống rượu quá th́ hư bộ thần kinh. Có khi c̣n xảy ra nhiều tai hại khác nữa, dù biết cũng không nên nói ra.

Tôi biết một người cốt đồng hiện giờ khùng khùng và ốm lắm, cả chục năm trước anh cho một hồn ma mượn xác, nhập vô xưng Cậu Hai. Ngày nay anh thành người bất lực. Thật là tội nghiệp.

Vậy chớ nên để cho người khuất mặt nhập vô ḿnh trong khi ta chưa rơ họ thuộc về hạng người nào. Thường họ vẫn dối trá, xưng ḿnh là Tiên Thánh để cho người ta tin họ.

7. TẠI  SAO  CÔ  KATIE  KING  NÓI: ‘NHƯNG  CÁC  NGÀI  NÊN  HIỂU:  TÔI  KHÔNG  PHẢI  LÀ  CÔ  ĐỒNG,  CŨNG  KHÔNG  PHẢI  LÀ  THỂ  VÍA  CỦA  CÔ,  LUÔN  LUÔN  TÔI  VẪN  LÀ  TÔI ?’

Cô Katie King nói như thế, v́ người ta nghi ngờ cô đồng Cook giả mạo ra cô Katie King. Thể vía của người nào th́ giống hệt xác thân của người đó. Nếu h́nh hiện ra là thể vía của cô đồng Cook, phải giống cô đồng Cook như khuôn đúc. Sự thật không phải thế, hai h́nh chụp chung thấy khác nhau rơ ràng.

Câu «Luôn luôn tôi vẫn là tôi» có nghĩa là: Tôi không phải là cô đồng Cook, cô đồng Cook không có lừa gạt mấy ông đâu. Lúc nào tôi cũng vẫn là Katie King.

8. KỶ  NIỆM  CỦA  CÔ  KATIE  KING  ĐỂ  LẠI  CHO  CHƯ  NHU

Kỷ niệm của cô Katie King để lại cho chư nhu là một mớ tóc, những mảnh khăn choàng và những mảnh áo của cô.

69 năm sau, một mớ tóc và một mảnh áo của cô c̣n y nguyên và để trưng bày trong tủ kiếng tại nhà sách thần linh học Leymarie, số 42 đường St Jacques tại Paris.

Ông G.L.Brahy có thuật chuyện nầy trong quyển «Lueurs sur l’Inconnaissable» của ông, trang 113, xuất bản tại Bruxelles (Bỉ), năm 1943.

69 năm mà mớ tóc và mảnh áo không mục nát, quyền năng nầy thật là phi thường. Đừng nói hồn ma, một nhà huyền bí học tầm thường cũng không làm nổi việc nầy nữa. Phải lấy bốn chất dĩ thái kết hợp lại rồi mới biến chúng nó thành ra tóc và khăn, áo. Nói th́ nghe rất dễ, sự thật là việc cực kỳ khó khăn.

Không biết tới ngày nay tóc và mảnh áo đó c̣n hay không?

9. SỨ  MẠNG  CỦA  CÔ  LÀ  G̀ ?

Khi cô đồng Cook năn nỉ cô Katie King ở lại, cô Katie King nói rằng: «Em ơi! Điều đó không thể nào được. Sứ mạng của chị tới đây đă chấm dứt. Cầu xin Thượng Đế pḥ trợ em ».

Đọc đoạn nầy ta thấy cô Katie King vâng mạng lịnh của một vị chắc chắn là Sư Phụ của cô trở lại cơi trần hiện h́nh ra trong một thời gian là ba năm thôi.

Đúng ngày giờ th́ phải trở về cảnh cũ ở cơi trung giới. Cô có vẻ luyến tiếc hồng trần, song không dám căi lời Sư Phụ, sau khi đă hoàn thành sứ mạng.

Sứ mạng của cô là ǵ?

Phải chăng sứ mạng đó là thức tỉnh các nhà bác học ở thế kỷ thứ 19 đừng lầm tưởng vật chất có quyền năng sanh hóa. Ngoài cơi trần nầy c̣n có nhiều cơi vô h́nh khác thâm nhập nó. Không phải cái chi không thấy, cân, đo, lường được, là không có thật.

Luật nhân quả, luân hồi ngày đêm không giờ phút nào mà không hành động, mặc dù người ta không thấy nó ra sao.

Vật chất là một lớp áo của tinh thần mặc để hiện ra tại cơi trần nầy, rất hữu ích cho con người trong một thời gian thôi, song phải biết cách sử dụng nó.

Xác thân không khác một con ngựa của con người cỡi để đi qua một khoảng đường đời.

Khi nó già yếu hay không c̣n dùng được nữa th́ phải bỏ, lấy một con ngựa mới mạnh mẽ hơn để tiếp tục cuộc hành tŕnh, cho đến khi nào đi tới mục đích đă nhắm.

Xác thân nầy không phải thật là con người. Sau khi nó tan ră rồi, con người vẫn sống, hoạt động, hiểu biết như trước; lúc c̣n sanh tiền họ như thế nào, bây giờ cũng như thế.

Sanh ra cơi trần, con người có bổn phận làm chủ vật chất, chớ không phải để cho vật chất sai khiến lại và làm nô lệ nó như nếp sống của con người ngày nay.

Nếu các nhà bác học sửa đổi thái độ hiểu biết của họ về phương diện vật chất và chú trọng đến tinh thần, sẽ có sự thay đổi lớn lao trong đời sống xă hội hiện thời. Cảnh thái b́nh sẽ lần lần hiện ra, v́ nhân loại tin tưởng khoa học hơn đạo đức.

10. DỤNG  Ư  CỦA  TÔI

Tôi vẫn biết quí bạn thích khoa học, nên đem chuyện hồn ma cô Katie King với nhà bác học William Crookes thuật lại cho quí bạn nghe.

Quí bạn thấy những vị dự vào cuộc chiêu hồn là những nhà bác học trứ danh thuở đó như quí ông: William Crookes, Warley, bác sĩ Gully, Sexton, Luxmoore, Tapp, W. Harrison, ông hoàng Sayn Wittgenstein, Akaskop. Có những sự thí nghiệm như: chụp h́nh, cặp tay, bắt mạch, nhúng 10 đầu ngón tay vào chất Anilline, v.v. . . Không ai nói sự hiện h́nh của hồn ma cô Katie King là chuyện bịa đặt, láo khoét. Ấy là chuyện có thật một trăm phần trăm.

Thấy như vậy quí bạn mới có thể tin rằng người chết không mất, họ vẫn sống, hoạt động, hiểu biết. Lúc c̣n sanh tiền họ thế nào, sau khi bỏ xác rồ́ họ cũng như thế. Họ chỉ mất xác thân phàm tục nầy.

Tôi xin nhấn mạnh chỗ linh hồn bất diệt và con người không phải là xác thân nầy để nhắc nhở quí bạn rằng:

Con người xuống trần để học hỏi cơ tiến hóa. Phải đi từ chỗ giả đến chỗ chân, từ chỗ tối tăm đến chỗ sáng suốt, từ cơi tử đến cơi trường sanh bất tử.

Quí bạn hiểu được quí bạn là linh hồn ở trong xác thân, th́ những thói xa hoa phóng túng, kiêu sa dâm dật, không c̣n ám ảnh được quí bạn như trước nữa.

Quí bạn sẽ không c̣n chạy theo ảo ảnh, lo mở mang trí tuệ cho rộng sâu, trau giồi hạnh kiểm cho thật tốt, để học hỏi luật tiến hóa rồi đem áp dụng vào đời sống hằng ngày. Dù quí bạn chưa có thể trở nên những vị siêu phàm trong kiếp nầy được, quí bạn cũng vẫn sáng suốt trong việc xử thế và chọn đúng đường lối phải đi. Nếu kinh thành Paris hoa lệ không thể xây dựng một ngày một bữa mà xong, chúng ta đây cũng vậy, phải cố gắng tu hành nhiều kiếp mới mong trở nên trọn sáng, trọn lành.

Chính bước đầu tiên mới thật là quan trọng hơn hết. Quí bạn hăy suy nghĩ một chút th́ thấy tất cả những sự đau khổ trên thế gian hiện thời đều do hai lư do chánh sau nầy mà ra.

Lư do thứ nhứt: Con người chưa tự biết ḿnh và cũng không biết sanh ra cơi trần có những nhiệm vụ nào.

Lư do thứ nh́: Tánh ích kỷ chia rẽ. Chỉ biết có ḿnh, gia đ́nh ḿnh mà không biết có người và gia đ́nh người.

V́ vậy mới sanh ra những sự xâu xé, bốc lột, đánh đập, hà hiếp, chém giết lẫn nhau để tranh giành đất đai, vườn ruộng, thế lực, uy quyền để chung qui cũng nắm hai tay trắng mà xuống mồ; kiếp sau phải đầu thai lại để thanh toán những mối nợ nần đă gây ra.

Cho hay cơi đời là một bàn cờ lớn, các nước là những con cờ. Người sắp đặt nước cờ và cho những con cờ đi cho đúng phép là đức Thượng Đế, chớ không phải là con người.

Thử hỏi từ xưa đến nay có quốc gia dân tộc nào tồn tại và hùng cường trong suốt cả thời gian một muôn hay một triệu năm trên bản đồ thế giới chăng? Hay là luôn luôn có những sự thay đổi mới, dâu bể tang thương, hưng vong, suy thịnh nối tiếp nhau măi chẳng dứt từ đời nầy qua đời kia, rồi lần lần tiến lên cho đến chỗ toàn thiện.

Vậy quí bạn hăy tự tỉnh sớm chừng nào tốt chừng nấy và xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta c̣n nhiều kiếp lắm, kiếp nầy là kết quả kiếp trước, kiếp sau là kết quả kiếp nầy. Nếu kiếp nầy quí bạn không gieo trồng, kiếp sau có chi mà gặt hái.

(Trong đạo đức có nhiều đoạn phải lặp đi lặp lại, người chí nguyện mới nhớ để thực hành. Gặp những đoạn đó, xin quí bạn lượng thứ. Đa tạ.)

Lời  dạy  của  Chơn  Sư:

«Tại sao lại có tánh ích kỷ? Nếu có những điều có thể học, thấy được và cần ích cho tương lai của con người, tại sao không cho kẻ khác có dịp may như con?»

Chơn Sư  M.

Đường dài sá quản chân kỳ kư,

Gió ngược đâu nao cánh hộc hồng.

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES[1] Thuở xưa, người ta dạy khoa học cao siêu trong các tu viện, đạo viện.

[2] Tôi lấy những tài liệu trong bài diễn văn nhan đề «Katie King et William Crookes» của ông P. Laflèche đọc tại Hội quán Hội Thông Thiên Học Pháp ngày Chúa Nhựt 29-12-1929 và đăng vào Thanh Liên Tạp Chí (Lotus bleu) số 1, tháng 3 năm 1930 và tái đăng cũng trong Thanh Liên Tạp Chí số 5, Juin – juillet 1970 và những đoạn nói về Katie King trong quyển «Lueurs sur l’Inconnaissable» của ông G, L. Brahy, xuất bản năm 1943 tại Bruxelles, kinh đô Bỉ quốc, rồi sắp đặt lại để viết bài nầy.

[3] Trong quyển «Lueurs sur l’Inconnaissable», trang 113, của ông G.L. Brahy, xuất bản tại Bruxelles (Bỉ quốc) năm 1943.

[4] V́ vậy mới có chữ Plan astral, di chuyển trên ngôi sao mà ra.

[5] Trong những quyển: «Thể Phách – Thể Vía, Minh Triết Thiêng Liêng 1, Học Cơ Tiến Hóa» của tôi có giải.

 

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES