Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES

 


THÔNG ĐIỆP CỦA MỘT VỊ HUYNH TRƯỞNG
[[1]]

GỞI CHO HỘI VIÊN THÔNG THIÊN HỌC

Chi bộ Thông Thiên Học Minh Triết ấn hành

- 1965 -

 

 

THÔNG ĐIỆP CỦA MỘT VỊ HUYNH TRƯỞNG [[1]]

GỞI CHO HỘI VIÊN THÔNG THIÊN HỌC

 

Tháng Chạp năm 1925, Hội chánh Thông Thiên Học ở Adyar, Madras 20, Ấn Độ, cử hành lễ Ngũ thập chu niên ngày thành lập Hội.

Qua tháng Giêng năm 1926, bác sĩ Annie Besant viết trong tạp chí “The Theosophist” (Người Thông Thiên Học) mấy hàng sau đây:

Lễ chu niên của Hội Thông Thiên Học được mọi người ghi nhớ măi trong ḷng nhờ bài Thông điệp của một vị Huynh Trưởng gởi đến . . . Một lần nữa, Hội Thông Thiên Học tự nhận thấy ḿnh là “một cơ quan mà toàn diện được Thần lực của Đại Đoàn Chưởng Giáo đỡ nâng.” 

      

Chư huynh thân mến,

Trong mấy tuần qua, chư huynh đă nghe vị đại Hội Trưởng [[2]] của chư huynh giảng về công nghiệp của Hội Thông Thiên Học trong năm mươi năm qua. Giờ đây, chúng tôi thấy cần phải giải bày thêm để chư huynh nhận thức công tŕnh mở đầu cho thời kỳ phụng sự thế giới c̣n quan trọng và cao quí hơn những kỷ lục phi thường mà thanh danh và uy tín của Hội đang giữ vững.

Trong nửa thế kỷ đầu (từ năm 1875 đến 1925) công việc trước tiên của Hội Thông Thiên Học chúng ta là chứng minh cho thế giới hoài nghi hiểu rơ những sự thật quan trọng về đời sống nội tâm và những chơn lư căn bản về sự tiến hóa, rồi chúng ta dùng những chơn lư đó làm nền tảng trọng yếu để truyền bá khắp thế giới t́nh Huynh Đệ, là t́nh anh em mà mỗi vị Giáo Chủ, mỗi tâm hồn cao thượng đều đề xướng và thực hành, nhưng người thế gian vẫn c̣n phải học tập măi để sống trong t́nh Huynh Đệ. Nếu nhân loại đă tránh khỏi cuộc khủng hoảng vừa rồi, nếu các nước gây chiến trước kia đă chịu thỏa thuận t́m biện pháp ḥa giải với nhau, nếu thế giới đă tránh được những hiểm họa trong thời kỳ đen tối để hoan hỉ cung nghinh Đức Giáo Chủ sắp giáng thế là Đấng Cao Cả sống trong Thông Thiên Học – mặc dù Ngài không phải hội viên Thông Thiên Học – là một phần lớn nhờ ơn bốn vị sứ giả anh dũng và gương mẫu của Quần Tiên Hội ở cơi trần là: Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steele Olcott, Annie Besant và Charles Leadbeater. Bốn vị này gồm đủ hai phái nam nữ, khác tín ngưỡng, khác quốc tịch, và đủ sắc thái ư kiến; chẳng những các vị ấy sống nhiệt thành trong t́nh Huynh Đệ, mà c̣n khuyến khích những người khác sống ḥa thuận như anh em một nhà. Công nghiệp và uy tín của Hội Thông Thiên Học đă tạo thành một chiến lũy chống thế lực phản động, chống ư kiến hẹp ḥi và chống ngă mạn chia rẽ. So với dân số trên hoàn cầu th́ chư huynh thuộc về thiểu số, nhưng sức mạnh và quyền năng tinh thần không tùy thuộc đa số. Lẽ ra nó tùy thuộc tấm ḷng nhiệt thành hơn. Với đức tin chơn lư dũng mănh, chúng ta có thể lay chuyển quả núi vô minh và thành kiến. Chư huynh có đức tin là chư huynh sống. Mặc dù chư huynh đă sống một phần lớn trong cơi mà dân cư của thế giới bên ngoài – cái thế giới của tập quán, tín ngưỡng bó buộc và ḷng tự măn – gọi là cơi tối tăm (mặc dù phần đông chư huynh không ở trong “hội”, chữ mà các hội viên trung thành gọi bằng chữ “H” hoa). Ở cơi chúng tôi, chúng tôi hiểu biết và kính trọng chư huynh như sứ giả của ánh Kim quang và nguồn An lạc. Thật ra, không phải chư huynh sống trong cơi  tối tăm đâu mà chính những kẻ tự xưng ḿnh là người tài cao đức cả, có sứ mạng đưa Ánh sáng cho đời và bảo tồn phong hóa trong xă hội. Ánh Kim quang của chư huynh chiếu soi vào nơi hắc ám của họ, hắc ám sẽ lui bước, nhường chỗ cho ánh sáng rạng đông. Vậy ngay từ buổi b́nh minh này, khi chư huynh nhờ thiện duyên, vui mừng trước điềm lành báo tin một mùa gặt hái dồi dào th́ xin chư huynh hăy tưởng nhớ đến dung nhan các vị sáng lập, cùng những cộng sự viên đắc lực và trung thành của Hội, rồi hiến dâng tấm ḷng tôn kính của chư huynh cho các vị ấy, v́ chính các vị ấy đă nhận lănh những nỗi ưu phiền, lời chế giễu, những cuộc chống đối, những nỗi oán thù và những cảnh khủng bố mà Chơn lư bao giờ cũng phải va chạm, đôi khi nó vượt khỏi màn từ bi để đương đầu giữa những kẻ si mê thường hay hủy diệt tất cả những ǵ mà họ không hiểu biết. Chúng tôi tri ân các vị ấy. Bây giờ đây, để chứng tỏ ḷng biết ơn của chư huynh đối với các bậc tiền bối, chư huynh hăy tiếp tục công tŕnh của những vị sáng lập đă khởi đầu và hướng dẫn một cách vẻ vang. Chúng tôi phái thêm cho chư huynh một vị chỉ đạo linh cảm và sáng suốt, đó là vị Hội Trưởng anh dũng của chư huynh, là người đại diện chính thức cho chúng tôi ở cơi trần và cũng là người mà chúng tôi quư mến, thương yêu như bào huynh. Vị Hội Trưởng nầy sẽ ở cùng chư huynh trong nhiều năm và nếu chư huynh muốn, sẽ d́u dắt chư huynh tiến vào đường Đạo mà chúng tôi đă tuyển chọn cho Hội của chúng ta. Chư huynh cũng thương yêu và quư mến vị Hội Trưởng nữa. Cách đây vài thế kỷ, có lẽ chư huynh đă theo bà vào cơi tử. Ngày nay, chư huynh có thể đi theo bà nữa, nhưng không phải theo để chết, mà để được sống một đời sống quảng đại hơn. Hăy theo vị Hội Trưởng của chư huynh, v́ không có người hướng đạo nào tài đức hơn bà. Vị Hội Trưởng của chư huynh là một người trong nhiều kiếp chỉ sống để phụng sự nhân loại, là người anh dũng chịu hy sinh về chơn lư, là người kiên gan dám gánh lấy những nỗi thống khổ ở thế gian, những nỗi thống khổ mà thế gian đôi khi trong lúc điên cuồng đem giáng cho những kẻ nhiệt tâm yêu đời mà đời không thích muốn. Chư huynh trung thành với vị Hội Trưởng của chư huynh tức là chư huynh trung thành với lư tưởng siêu việt mà bà là tiêu biểu cho sự vinh quang rực rỡ.

Nửa thế kỷ sau này (từ 1926 đến 1975) có nhiều hy vọng tốt đẹp đang chờ đón chư huynh. Chúng tôi nói cho chư huynh biết: trong tương lai gần đây, chư huynh có đủ năng lực để hoàn thành nhiều công tác mà trước kia không một người nam hay nữ nào ở thế gian này có thể làm được. Chúng tôi cho chư huynh biết: trong năm mươi năm nữa (1975) chư huynh có thể làm cho t́nh Huynh Đệ ở cơi trần có một đời sống thực tế hơn. Chư huynh có thể làm cho các từng lớp xă hội, các giai cấp đấu tranh, các quốc gia hiếu chiến, chấm dứt mối bất ḥa, cho các tôn giáo đối địch nhau chung sống trở lại trong t́nh Huynh Đệ, trong sự tôn kính và hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn khi trước. Chư huynh hăy biến Thông Thiên Học thành những sinh lực dồi dào cho đời sống của chư huynh, cùng chỉ dẫn và nêu gương lành cho những nơi c̣n phân biệt giai cấp, c̣n kết oán, gây hờn và đang lâm vào cảnh nghèo đói, sớm được đồng tâm nhất trí, lănh nhiệm vụ riêng, để phụng sự chung cho gia đ́nh tổ quốc và Huynh Đệ Đại Đồng.

Nếu muốn, chư huynh sẽ trở thành nhà thuật sĩ đại tài, biến đổi sự ngu dốt thành sự khôn ngoan, oán ghét thành yêu thương, đa nghi thành tín nhiệm, kiêu căng chia rẽ thành t́nh bè bạn chân thành. Nếu muốn, chư huynh sẽ trở thành nhà trồng tỉa lành nghề, biến đổi thế giới đầy cỏ dại trở thành một vườn hoa rộng lớn, ngào ngạt hương thơm. Nếu muốn, cho huynh sẽ trở nên đại Huynh Trưởng che chở những người trẻ tuổi hơn chư huynh, ban ân lành cho những người ấy với tấm ḷng bác ái, dịu dàng, sáng suốt và từ bi dũng cảm. Đối với những kẻ chậm tiến trên đường Đạo bao nhiêu th́ ḷng nhân từ của chư huynh càng phải nặng hơn bấy nhiêu. Chư huynh hăy tỏ t́nh âu yếm dịu dàng với trẻ thơ, càng dịu dàng hơn đối với những kẻ lạc lầm, kém hiểu biết chơn lư. Chư huynh càng phải dịu dàng nhiều hơn nữa đối với loài vật, để cho chúng nó mang theo t́nh thương mến thay v́ oán thù, trong khi chúng nó tiến lên trên con đường mới. Chư huynh cũng nên tŕu mến hoa lá, cỏ cây. Tất cả chúng sanh đều có chung một ḍng máu, một nguồn gốc, một chí nguyện. Hăy nhận thức và sống theo chân lư này.

Hăy ủng hộ mọi công việc và tất cả mọi hoạt động nào trên thế giới biểu dương t́nh Huynh Đệ. Hăy chú trọng những lư tưởng mà họ tiêu biểu hơn là những công tác đă làm xong. Đừng quá đề cao giá trị của những kết quả đă thâu nhặt được. Hăy nh́n nhận một cách quảng đại mọi nỗ lực tận tâm, mặc dù hậu quả ra sao, có hạp hay không hạp với ư riêng hoặc với quan niệm về đời sống của ḿnh. Hăy lượng xét giá trị và thưởng thức sâu xa mọi cố gắng chân thành, mặc dù kết quả hiện ra trước mắt sáng chói hay lu mờ. Trong thời kỳ rực rỡ khi Đức Chưởng Giáo lâm phàm th́ những mầm non nớt của t́nh Huynh Đệ, dù hết sức nhỏ bé, cũng cố gắng nở thành đóa hoa xinh đẹp tuyệt vời, ngát tỏa hương thơm. Chư huynh hăy lưu tâm ḍ xét động cơ nào thúc đẩy ḿnh và mực độ nhiệt thành hăng hái của ḿnh ra sao. Đấy là những hạt giống mà chư huynh cần phải vun trồng và săn sóc cẩn thận. C̣n về phần gặt hái th́ có Đức Thượng Đế đảm đương. Hăy tin tưởng nơi Luật Trời. Chớ xét đoán một hành động nào, một lư do nào, một ư kiến nào nào  bằng cách phóng đại ra để làm hài ḷng chư huynh hoặc chống đối lại. Tốt hơn là nên t́m phương pháp nào có hiệu lực để giúp đỡ những kẻ đang cơn túng thiếu. Hăy tích cực tán thưởng ḷng chơn thật và sự tận tâm, tùy theo nhận xét riêng của chư huynh, dù h́nh thức bề ngoài có tốt lành hay xấu xa, hoặc trái ư hay vừa ḷng. Đừng chiều theo tánh ưa thích hay ghét bỏ. Hăy nỗ lực đi t́m Chơn Lư và Ánh Đạo, một khi t́m được, dầu khó khăn thế mấy, cũng phải cố gắng học tập cho đến cùng, để hiểu biết Ánh Sáng Chơn Lư. Hăy khuyến khích những người khác học tập y như vậy và phải luôn luôn nhớ rằng Chơn lư tuyệt đối và Ánh Sáng Đại Đồng, ẩn tàng trong thiên h́nh vạn trạng – mắt trần thường thấy sai lầm – để thích ứng với nhu cầu của mọi tŕnh độ và giai đoạn tiến hóa khác nhau. Hăy thận trọng, đừng t́m cách bắt buộc người khác phải theo nếp sống và tín ngưỡng của ḿnh. Hăy giúp đỡ họ sống theo nếp sống và tín ngưỡng riêng của họ, sống và tin cách nào cũng được, miễn là nếp sống và tín ngưỡng đó thúc đẩy họ tiến đến một đời sống thanh cao là đủ. Hăy t́m kiếm những nghiệp duyên lương thiện. Hăy giúp ích những người mà chư huynh có thể giúp đỡ tận t́nh và đầy thiện chí. Hỡi chư huynh của Ánh Sáng, hăy vùng lên khỏi cảnh hắc ám mà chư huynh và chúng tôi đều có trách nhiệm phải phá tan. Chư huynh không thể trở nên sinh viên Minh Triết Thiêng Liêng thực sự, nếu chư huynh không tích cực phụng sự Đời Sống Thiêng Liêng. Bất cứ nơi nào có sự phiền năo, có sự đau khổ, có sự mê muội, có sự tranh chấp, có sự bất công, có sự áp chế, có sự bạo ngược, là chúng tôi thấy nơi đó những nhân viên thành tâm của Hội chúng tôi, những người học hỏi Chơn lư Thông Thiên Học để ứng dụng vào thực tế và d́u dắt chúng sanh từ chỗ tối tăm đến nơi Sáng suốt, từ cơi tử đến cơi Trường sanh bất tử, từ cơi giả đến cơi Chơn. Thật ra, những sứ giả ḥa b́nh này đều được gia ân và sẽ trông thấy Thượng Đế.

Ước ǵ ngay trong Hội, t́nh Huynh Đệ do Hội đề xướng sẽ được thực hiện. Chúng tôi đă chán ngán những sự chia rẽ phân tán hội viên. Mong sao chỉ được tồn tại những sự khác biệt hữu ích làm cho đời sống của Hội thêm phần phong phú. Hăy tôn trọng những người không đồng ư tưởng với ḿnh. Ước mong t́nh Huynh Đệ giữa chư huynh với nhau được khắn khít măi và vượt lên khỏi mọi ư kiến bất đồng, cũng như đă vượt qua một cách tốt đẹp những sự kỳ thị chủng tộc, sự phân biệt tín ngưỡng, giai cấp, nam nữ và màu da. Từ trước đến nay, Hội chúng ta chỉ đưa ra một điều kiện để trắc nghiệm tư cách hội viên là: thừa nhận thực sự t́nh Huynh Đệ giữa các chúng sanh và thành tâm hoạt động cho điều này được kết quả mỹ măn. Chư huynh theo tín ngưỡng nào? Điều này không quan hệ đối với giai đoạn tiến hóa hiện đại của chư huynh, miễn là chư huynh lấy t́nh Huynh Đệ làm gốc. Chư huynh tin tưởng như thế nào? Đó mới là điều rất quan trọng. Không một người nào cần phải xin ra Hội, v́ lẽ bất đồng ư kiến với một vài hội viên trong Hội, dù hội viên đó thuộc hạng nào. Những sự sai biệt ư kiến sẽ làm cho Hội của chúng ta trở nên linh hoạt và sống động. Tuy nhiên, một hội viên chắc chắn có đủ lư lẽ để xin thôi Hội là khi nào những người bất đồng ư kiến với y không chịu nổi sự hiện diện của y trong Hội. Chúng tôi cũng xin lưu ư các hội viên pḥng ngừa những biến cố có thể xảy ra, nhất là cho vị Hội Trưởng của chư huynh và các sứ giả của chúng tôi đă trở thành liên lạc viên tại thế mà chúng tôi mong mỏi có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn trong mấy năm qua. Có những người khôn ngoan chăm nghe lời các sứ giả của chúng tôi, nhưng cũng có kẻ không chịu nghe theo, xin đừng một ai có chút ǵ khinh bỉ những người sau này. Họ chưa chịu nghe là v́ thời kỳ chịu nghe chưa đến với họ. Phải chăng bởi lư do đó mà họ chưa có chỗ đứng trong Hội Thông Thiên Học của chúng ta? Dù họ có bổn phận phải nghe mà họ chưa chịu nghe đi nữa, chư huynh cũng phải luôn luôn nhớ rằng chỉ có những lời nhân từ dịu ngọt mới hấp dẫn được dân chúng đến gần chơn lư, chớ thái độ hống hách hay khinh miệt th́ bao giờ cảm hóa được ai. Chúng tôi hy vọng không bị bắt buộc phải tạm ngưng mọi giao thông liên lạc giữa chư huynh và chúng tôi, v́ lẽ có vài kẻ nhiệt tâm mù quáng, trong lúc cuồng vọng, muốn đem những sự giao thông liên lạc ấy làm trắc nghiệm cho điều mà họ gọi là “hội viên lương hảo”. Ước mong trong Hội chúng ta không có tín ngưỡng độc đoán. Bất cứ trong trường hợp nào, chúng tôi cũng kính trọng những hội viên lương hảo của chúng tôi, là những người lúc nào cũng cố gắng sống trong nền nếp Huynh Đệ, dù cho những người này có những ư kiến như thế nào về chúng tôi hoặc đối với việc chi khác. Chúng tôi không đ̣i hỏi toàn thể hội viên phải thừa nhận bất cứ điều ǵ, trừ phi thừa nhận mục đích thứ nhứt rất quan trọng của Hội, đó là điều kiện để các hội viên được chúng tôi tiếp nhận vào tiền đ́nh của Thánh Điện. Một khi thừa nhận mục đích của Hội rồi, th́ danh dự bắt buộc hội viên đương nhiên phải theo nếp sống Huynh Đệ, phải công khai bênh vực và yêu cầu cho những kẻ khác có quyền tự do phát biểu ư kiến chánh đáng như cho chính ḿnh vậy. Chúng tôi rất hoan nghinh những ư kiến khác nhau, nguyện cầu những ư kiến sai biệt đó được biểu dương trong tinh thần Huynh Đệ một cách nhă nhặn, khoan dung và êm dịu, nhưng không kém phần cương quyết. Hội chúng ta sẵn sàng tiếp nhận những ư kiến và tín ngưỡng khác nhau, miễn là ai nấy đừng làm tổn thương đến t́nh Huynh Đệ giữa những người không đồng ư kiến với ḿnh, đến đỗi họ cảm thấy bị bắt buộc phải kịch liệt chống đối lại. Hội viên của chúng ta đă học được bài học của Kurukshetra hay chưa? Khi bất đồng ư kiến th́, nếu cần, họ đả kích nhau trong tinh thần thân ái và khoan dung. Đừng bao giờ quên rằng tất cả chúng sanh là một, mặc dù h́nh tướng thường khi không giống nhau.

Trong những năm tới, chúng tôi sẽ gần gũi với chư huynh nhiều hơn, v́ chúng tôi cũng ở trong khối Huynh Đệ Đại Đồng mà thỉnh thoảng người đời cố t́m cách gạt chúng tôi ra. Khối Huynh Đệ Đại Đồng đâu có th́nh ĺnh chấm dứt với nhân loại một cách giản dị như họ tưởng. Chúng tôi hy vọng tương lai sẽ dành một chỗ cho chúng tôi ở giữa chư huynh. Chúng tôi sẵn ḷng chờ chư huynh hoan hỉ chấp thuận để chúng tôi có thể phụng sự nhân loại, dù cho sự hiện hữu của chúng tôi có được nhân loại thừa nhận hay không. Hội Thông Thiên Học của chúng tôi mà cũng là Hội của chư huynh, có thể một ngày kia sẽ công nhận chúng tôi đương nhiên có thật, chớ không c̣n là những lư thuyết hợp lư và có thể tin được. Trong chư huynh, có nhiều người biết rơ chúng tôi, chúng tôi đă bảo những người ấy chứng minh cho chư huynh và luôn cả thế giới nhận thức điều này: chúng tôi hy vọng bức màn che mắt họ sẽ lần lượt tháo bỏ để họ được nh́n biết các Đấng thương yêu chúng sanh vô ngần; các Ngài có một kho tàng vô giá, người nào nắm được ch́a khóa Huynh Đệ là người đó mở được cửa kho. Nhưng chúng tôi không ép buộc ai cả. Người nào lập nguyện th́ phải tự ḿnh t́m kiếm một ḿnh, tự bước một ḿnh trên đường Đạo, dù chúng tôi biết rằng một ngày kia họ sẽ chán cảnh lặng lẽ cô đơn ấy. Chúng tôi không đẩy cửa bước vào chỗ nào không cần đến chúng tôi. Tuy nhiên nhân loại c̣n cần chúng tôi th́ chúng tôi có thể giúp ích cho họ rất nhiều, nhưng ít ra chúng tôi cũng phải được đón tiếp một cách rộng răi hơn.

Việc Đức Giáo Chủ xuống thế là do Luật Trời, thế nào Ngài cũng đến, dù người đời đón tiếp Ngài ra sao; tuy nhiên Ngài không thể tŕ hoăn để thiên hạ phải mỏi ḷng trông đợi. Và chỉ sau một thời gian lâu, Ngài mới có thể trở lại ban một đặc ân vô giá cho chư huynh, đó là sự hiện diện của Ngài ở giữa chư huynh. Chúng tôi cũng phải chờ đợi. Cầu xin được như ư nguyện. Song le, nếu sự cung nghinh Đức Giáo Chủ c̣n phải chờ lâu thêm nữa, th́ Ngài sẽ ở với chư huynh càng lâu dài hơn. Có lẽ nhờ đó mà cửa Đạo sẽ mở rộng cho thế giới của chư huynh được liên lạc với thế giới của chúng tôi và luôn cả những thế giới khác, hợp thành một thế giới duy nhất; để chúng tôi được trở lại vị trí thiên nhiên của chúng tôi giữa các bạn trẻ tuổi của chúng tôi, giữa Thiên thần và nhân loại cùng nhau vui vầy hạnh phúc trong t́nh thân hữu đậm đà.

Chư huynh đă đặt hết niềm tin tưởng vào sự thắng lợi của Chân, Thiện, Mỹ, là những đức tánh thật rất hữu hiệu. Hăy nhiệt liệt đeo đuổi theo những lư tưởng của chư huynh, rồi những lư tưởng ấy sẽ trở thành thực tại. Hăy từ bỏ tất cả những ǵ có thể tạo nên sự chia rẽ, từ bỏ những lời chỉ trích cay cú, ư thức hănh diện, tự đại, tự tôn, quyết đoán nham hiểm, phân b́, ghen ghét; hăy từ bỏ sự khoe ḿnh chánh trực cùng với những ư nghĩ ác độc thâm sâu, th́ chư huynh sẽ thấy thân tâm an lạc ngoài sức tưởng tượng của chư huynh. Chư huynh sẽ học được cách vận dụng quyền năng để phù trợ cho chính nghĩa. Như vậy chư huynh sẽ chinh phục được cơi Thiên đàng là nơi đă từng vui vẻ chịu đựng mọi nỗi hung tàn bạo ngược. Hội Thông Thiên Học chúng tôi sẽ gần hoàn thành sứ mạng đoàn kết t́nh Huynh Đệ và đă tận tụy với nhiệm vụ từ nửa thế kỷ nay. Hỡi chư huynh, hăy can đảm tiến tới mục đích. Đừng lo sợ những chướng ngại, cũng đừng thất vọng trước thảm bại nhất thời. Hăy tin tưởng nơi chư huynh như chúng tôi tin tưởng nơi mỗi huynh, v́ không có một hội viên nào trong Hội mà chúng tôi không liên kết hay chúng tôi không nhờ giúp đỡ. Phải chăng chúng tôi không tuyển chọn là v́ chúng tôi đều cần hết mỗi người trong chư huynh. Chư huynh đều cần thiết lẫn nhau, c̣n chúng tôi th́ cần thiết tất cả chư huynh. Hăy can đảm để phụng sự Chơn lư và t́nh Huynh Đệ, rồi chúng tôi sẽ chung sống với chư huynh trải qua các thời đại.

 

Adyar, tháng Chạp 1925.[1] Đây không phải là một vị Chơn sư, mà là một vị Huynh Trưởng. Chúng ta được biết vị mà ông Leadbeater có nhắc đến trong giai đoạn này là Chơn sư DK, lúc bấy giờ chưa đắc quá Chơn Tiên để là một vị Chơn sư. Ngài là vị Huynh Trưởng đă thường đến dạy dỗ nhóm học tập của ông. Ngài đă cùng Chơn sư KH dạy cho ông Leadbeater mở thần nhăn để học hỏi. (Ta có thể biết việc này khi đọc quyển Cơi Trung Giới và quyển Tôi đến với Thông Thiên Học như thế nào? của tác giả C.W.Leadbeater). Ngài là người thay mặt Chơn sư KH, trực tiếp chỉ dẫn ông phần thực hành để khai mở quyền năng này. Chúng ta thấy ông C.W.Leadbeater và bà Annie Besant biết rất rơ Chơn sư DK.

[2] Bà Annie Besant.

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES