trang nhà l trang sách l bản tin l thiền học l tiểu sử l trang thơ l h́nh ảnh l bài vở  

NHỮNG QUYỀN NĂNG THIÊNG LIÊNG

VÀ PHI THƯỜNG CỦA CON NGƯỜI

Sự nẩy nở song song của Tâm Thức và cơ thể.
Hạch mũi và Tùng quả tuyến là những giác quan.
Sự khích động những bộ phận ấy bởi luồng Hỏa xà.

Diễn giả : Đại Đức Geoffrey Hodson
Thông dịch : Nguyễn Hữu Kiệt

Thưa bà Hội Trưởng,
    Thưa quí Ông, quí Bà,
    Thưa chư Huynh đệ.

Tối hôm nay tôi bắt đầu một trong bốn bài giảng lư - thứ nhất, về những quyền năng siêu đẳng và phi thường của con người. Ba bài tiếp theo đó th́ tôi sẽ tŕnh bày nội trong tháng tám tới đây.

Thông Thiên Học dạy là con người vốn có hai thứ quyền năng siêu nhiên. Hai thứ quyền năng đó là :

1/ Những quyền năng chủ động;

2/ Những quyền năng thụ động.

Những quyền năng thụ động tiếng Pháp gọi là Pouvoirs négatifs thuộc về tánh chất thụ động của con người. Những quyền năng đó thường thường được dùng bởi những người mà ta gọi là médiums. Những quyền năng đó có những sở đoản của nó khi người ta dùng nó làm khí cụ để khảo cứu sưu tầm. Nó không phải do nơi luyện tập cái trí hay cái xác thân, hoặc do nơi sự tu luyện mà có. Những quyền năng đó xảy đến cho ta một cách tự nhiên, chứ không phải do ư chí. Người ta không thể dùng nó làm khí cụ để khảo cứu hay sưu tầm về một khoa nào. Xét v́ nó là những quyền năng thụ động nên nó đến cho con người do nơi những động lực từ bên ngoài. Những quyền năng ấy thường là vô sở cứ, và người ta không thể thử thách hay thí nghiệm được.

V́ lẽ đó cho nên người Thông Thiên Học thường chú trọng về những quyền năng mà người ta gọi là quyền năng chủ động hơn; bởi v́ người ta nhận thấy rằng : những quyền năng thụ động mà những người médiums dùng để thực hành khoa đồng bóng thường đem tới cho người ta những điều nguy hiểm vô cùng. Những người thực hành khoa đồng bóng th́ ư chí của họ càng ngày càng trở nên yếu kém đi, bởi v́ họ luôn luôn nạp ḿnh, cả ư chí lẫn xác thân, lẫn tư tưởng cho những sức mạnh từ bên ngoài. Sự thực hành khoa đồng bóng đó làm cho người ta càng ngày càng trở nên lụn bại về tinh thần. Ngoài ra những điều nguy hiểm đó, những chuyện đồng bóng c̣n làm cho người ta bị ma quái ám ảnh. Những người lên đồng cốt sẽ trở nên những vật thụ động, rất dễ bị xâm chiếm bởi những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài mà họ không thể nào tự chủ được. Và lần lần, họ bắt đầu nghe những tiếng nói vô thinh, nó làm cho họ luôn luôn bị ám ảnh và mất thăng bằng. Những tiếng nói đến cho họ từ những cơi vô h́nh càng ngày càng mang đến cho họ những điểu quái gở tai dị. Sau dần, th́ họ bị những ảnh hưởng ma quái xâm nhập vào ḿnh và họ không thể tự chủ được. Có rất nhiều người, về phương diện tư tưởng, họ không phải là những người mất trí hay loạn óc, nhưng họ là những người bị ma quái ám ảnh. T́nh trạng đó khó mà trị cho dứt. Người ta có thể dùng ư chí để xua đuổi mất đi những điều ma quái ám ảnh đó. Nhưng ư chí của nạn nhơn đồng bóng càng ngày càng kém hèn và họ trở nên những vật hoàn toàn thụ động có thể bị ám ảnh nhiều lần sau nữa. V́ những lẽ ấy mà người Thông Thiên Học chúng ta chú trọng đến những quyền năng chủ động hơn là những thứ quyền năng nguy hại như thế. Những quyền năng chủ động có thể luyện tập được và có thể dùng bất cứ lúc nào khi người ta muốn, để làm khí cụ cho sự khảo cứu sưu tầm về mọi phương diện, không phải chỉ một lần mà bất cứ lúc nào tùy ư. Như thế th́ những điều ǵ người ta khảo cứu t́m ṭi nên có thể lập đi lập lại nhiều lần để thí nghiệm xem coi có đúng chơn lư hay không. Chúng ta sẽ có dịp học hỏi tới những phương pháp đó sau này. Chúng tôi sẽ tŕnh bày bằng những h́nh màu rọi để cho chư huynh đệ thấy rơ những cơ quan làm chủ động cho những quyền năng đó.

Những quyền năng siêu nhiên có thể vận dụng được trong khi người ta vẫn tỉnh táo như thường. Quyền năng đó có thể chia làm ba loại : thứ nhất là Thần nhăn, tức là có thể thấy được những vật vô h́nh; thứ hai là Thần nhĩ tức là nghe thấy đặng tiếng động nơi cơi vô h́nh; thứ ba là Kiến tánh, nghĩa là trong khi hoàn toàn thức tỉnh, người ta có thể nhận thức được sự hợp nhất bản ngă của ḿnh với Đại ngă của Vũ trụ; hay là sự hợp nhất của ḿnh với mọi vật, mọi loài trong Trời Đất. Đó là cái quyền năng tối cao và lớn nhất mà người học Đạo có thể thực hiện được. Như tôi đă nói trong những kỳ trước th́ điều đó chính là cái mục đích tối thượng, mục đích rốt ráo mà người học Đạo t́m cách thực hiện trong đời học Đạo của họ.

                                           
                                            
 Thần Nhăn

Trước hết chúng ta hăy xét về vấn đề Thần nhăn và thử xem Thần nhăn nghĩa là ǵ ? Nên nhớ rằng : tôi muốn nói Thần nhăn, mà người ta có, do nơi sự tập luyện và người ta có thể dùng ư chí để kiểm soát được. Thần nhăn đó có thể chia ra làm hai phần : Thần nhăn thuộc về xác thể và Thần nhăn thuộc về siêu linh.

Thần nhăn thuộc về thể chất tức là Thần nhăn thông suốt như quang tuyến X vậy, v́ do nó người ta nh́n thấy xuyên mọi vật đông đặc, cứng rắn. Thí dụ: người ta có thể nh́n xuyên qua xác thân con người, khi người ta muốn dùng Thần nhăn để mà khán nghiệm và xem bệnh tật. Do Thần nhăn đó người ta thấy rơ ràng những bộ phận và ngũ tạng lục phủ của con người. Những cơ quan trong con người như huyết mạch, gân cốt, tế bào, ngũ tạng lục phủ và tất cả những cơ quan trong thân thể v. v. . . đều có thể dùng Thần nhăn xem xét tỉ mỉ tùy ư ḿnh muốn. Nhờ đó người ta có thể xem bệnh một cách chắc chắn, không bị sai lầm và dùng nó mà khán nghiệm một bộ phận nào trước khi mổ. Tất cả những điều đó có thể làm với Thần nhăn thuộc về quang tuyến.

Loại Thần nhăn thứ hai gọi là Thần nhăn phóng đại để dùng xem mọi vật nhỏ phóng đại ra như kính hiển vi vậy. Nhờ Thần nhăn đó mà người ta nh́n thấy những vật rất nhỏ bé li ti như tế bào, hạt nguyên tử. Người ta nh́n thấy những vật nhỏ đó bằng cách phóng đại nó ra như những vật lớn thường vậy. Người ta có Thần nhăn đó là do nơi bí huyệt, hay là luân xa giữa hai chơn mày và do sự hoạt động của một bộ hạch trong óc gọi là glande pituitaire. Bộ hạch óc nối liền với bi huyệt giữa hai chơn mày bằng một cái ống dài độ 7 phân tây. Người ta có thể dùng ống đó để nh́n rơ ràng những vật muốn thí nghiệm như nh́n vào trong kính hiển vi vậy. Khi người ta luyện tập để dùng Thần nhăn đó th́ có thể nh́n thấy bất cứ vật nhỏ bé nào. Do quyền năng ấy người ta có thể đặt tâm thức ḿnh vào trong ḷng hạt nguyên tử rất nhỏ bé để thí nghiệm xem xét coi vũ trụ bao lớn. Theo bên Ấn Độ Giáo người ta gọi phương pháp thí nghiệm đó là ḥa hợp ḿnh với hạt nguyên tử, tức là làm cho tâm thức ḿnh thu nhỏ lại ở trong ḷng của hạt nguyên tử. Danh từ tiếng Phạn gọi nó là “Anima”, tức là Thần nhăn phóng đại mọi vật.

Loại Thần nhăn thứ ba gọi là viễn vọng Thần nhăn (Clairvoyance téléscopique). Do quyền năng đó người ta có thể xem xét những vật rất xa xôi như những tinh cầu trong không gian.

Loại thứ tư thuộc về Thần nhăn của cái phách. Do quyền năng đó người ta có thể thấy cái phách của quả địa cầu và nh́n thấy bất cứ vật nhỏ li ti nào từ quả địa cầu thoát ra. Người ta cũng nh́n thấy những hạt vi trần (particules) rất nhỏ thoát ra từ những hành tinh khác. Khi người ta dùng thần nhăn đó để thí nghiệm, th́ sẽ thấy rằng : trong vũ trụ này có biết bao nhiêu vạn ức điểm vi trần (particules) rất nhỏ bay lơ lửng trong không gian. Những hạt bụi vi trần li ti đó nhảy nhót lung tung và phát ra ánh sáng. Đó là những hạt nguyên tử của những chất lơ lửng trong không gian. Khi người ta xem xét cái phách của quả địa cầu, th́ thỉnh thoảng thấy có luồng ánh sáng bừng lên, chạy từ chỗ này qua chỗ khác. Có khi người ta cũng nh́n thấy ánh sáng đó ở trong khóe mắt của chúng ta. Phân tách luồng ánh sáng ấy, người ta nhận thức rằng : đó là những hiện tượng thuộc về những Tinh linh trong cơi vô h́nh. Những Tinh linh đó là những sinh vật có khắp mọi nơi ở xung quanh chúng ta. Những Tinh linh ở cơi vô h́nh đó thuộc về ngũ hành như những loại Tinh linh của Đất, của Nước, của Gió và của Lửa. Những đầu đề đó thuộc về bài giảng sắp tới và tôi sẽ bắt đầu nói trong buổi diễn thuyết tối mai.

Thần nhăn của cái phách là một quyền năng rất có ích để dùng khám bệnh. Do đó mà cái phách con người có thể xem xét tỉ mỉ được. Khi dùng Thần nhăn th́ người ta thấy cái phách chói sáng và có thứ màu đặc biệt. Trong phách có những luồng sinh lực nhiều màu khác nhau. Sự xem xét những bí huyệt và đường sinh lực trong cái phách có thể giúp cho ta nhận thấy rằng : người ta có bệnh tật hay không. Có lẽ trong chư huynh đệ cũng biết người ta có hào quang gọi là hào quang của sức khỏe. Từ hào quang sức khỏe đó người ta thấy phát ra đủ thứ sinh lực có sẵn trong ḿnh. Những người khỏe mạnh th́ hào quang đó phát ra những tia ngay ngắn và dựng đứng. Những tia đó có thể thấy trong những chỗ nhọn của châu thân, như đầu ngón tay, ngón chơn và các góc cạnh trong ḿnh. Những người có sức khỏe th́ các tia đó phát ra từ đỉnh đầu mà lên. Trái lại những người bệnh tật th́ hào quang của họ có những tia cúp xuống và xụi lơ. Những tia cúp xuống đó có thể thấy ở nơi những bộ phận bị đau đớn hay là khắp toàn thân. Nếu những tia đó ở khắp cả châu thân th́ người ấy bị những chứng bệnh bại hoại kinh niên. Nếu những tia cúp xuống đó chỉ thấy ở trong một bộ phận nào mà thôi, th́ chính bộ phận đó bị tê liệt hay đau bại. Như thế chúng ta thấy rằng : cách dùng Thần nhăn đó có thể làm phương pháp để khám bệnh rất hiệu quả.

Quyền năng  kế đó gọi là Thần nhăn siêu đẳng hay là siêu thiên nhiên. Thần nhăn đó có nhiều cấp bực khác nhau. Có thứ Thần nhăn nh́n cơi Trung giới, có thứ Thần nhăn để nh́n cơi Thượng giới và trên cao hơn nữa. Do Thần nhăn đó, người ta có thể thấy ánh sáng phát ra từ hào quang con người và luân xa hay bí huyệt con người.

Xét v́ những nguyên nhân bệnh tật con người phần nhiều do nơi t́nh cảm hay tư tưởng sinh ra, vậy th́ dùng Thần nhăn đó tức là truy nguyên nguồn gốc mọi bệnh tật vậy. Dùng Thần nhăn đó có thể thấy được bệnh tật phát sinh do nơi những tư tưởng sai lạc quấy quá của con người. Những người mang bệnh đó th́ thường thường sinh lực của họ bị bại hoại. Người ta thấy hào quang của họ bị hư hỏng xiên vẹo về một phía nào; thí dụ những người bị tuyệt vọng, thất vọng, những người trác táng quá độ, hoặc những người bị cơn kềm chế quá mạnh mẽ. Những người đau khổ quá nhiều th́ trong hào quang của họ có những vết như vết thẹo. Trong những thể vô h́nh tức là những thể thanh cao của con người, th́ bộ máy tuần hoàn khác hẳn bộ máy tuần hoàn trong xác thân vật chất này; và trong những thể vô h́nh đó luôn luôn có sự vận chuyển không ngừng của những luồng sinh lực. Có những nguyên nhân thuộc về kiếp trước, do nơi sự sinh hoạt không đúng phép, do sự sinh hoạt trái đạo làm cho một phần trong các thể vô h́nh đó bị rối loạn và sự tuần hoàn trong những thể đó bị mất trật tự. Nếu t́nh trạng ấy tiếp diễn, nếu không t́m cách để trị nó, th́ nó có thể mang ảnh hưởng đến xác thể vật chất; và do đó mà bệnh tật phát sinh.

Như thế chúng ta thấy rằng những quyền năng siêu đẳng là quan trọng như thế nào, nếu trong thế hệ tương lai người ta biết dùng nó làm khí cụ để khám bệnh. Người ta cũng có thể dùng nó để khảo cứu sưu tầm về những vấn đề như là tính chất căn nguyên của vật chất hay những vấn đề liên hệ. Khi người ta luyện tập dùng Thần nhăn đó một cách thuần thục, th́ có thể đi du lịch nơi cơi Trung giới được. Như thế nghĩa là trong khi ta hoàn toàn thức tỉnh ta có thể xuất vía ra khỏi xác thân để đi châu du khắp nơi ở cơi Trung giới rồi trở về xác thân trong khi ta vẫn tỉnh táo như thường. Những điều nh́n thấy, kinh nghiệm được ở cơi Trung giới, khi ta trở về với xác thân này th́ vẫn nhớ rơ ràng tất cả. Những điều đó làm cho cảm giác trí năo người ta hoạt động đến cực độ. V́ lẽ đó mà những người bận rộn việc đời không nên thử dùng phương pháp đó; mặc dầu những phương pháp thí nghiệm để t́m ṭi chơn lư th́ ai ai cũng có thể thí nghiệm được. Với những quyền năng siêu nhiên như thế người ta có thể thám hiểm quan sát các cơi vô h́nh và xem xét những hiện tượng, những nhân vật hay những vị Thiên thần sống trên các cơi đó. Khi quyền năng con người được tăng gia th́ có thể đi từ cơi này sang cơi khác, mỗi lúc càng cao hơn.

Khi luyện tập nó đến một tŕnh độ cao th́ người ta có thể xem xét được “trí nhớ của vũ trụ” (mémoire de la Nature). Chừng đó có thể dùng Thần nhăn để thấy rơ những hiện tượng đă xảy ra trong quá khứ, những việc thuộc về lịch sử. Người ta có thể thấy những việc quá khứ xảy ra trong lịch sử bởi v́ trong cơi thiên nhiên có một thể chất rất tế nhị, tinh anh, mà tiếng Phạn gọi là “Akasha”. Những h́nh ảnh của các hiện tượng in dấu vết trong cái thể tinh anh của vũ trụ đó gọi là “cliché akashique” (tiên thiên kư ảnh). Đó là những phương pháp rất thú vị và ich lợi mà người ta có thể dùng để khảo cứu t́m ṭi. Nếu cần, ta có thể dùng phương pháp đó để xem xét những kiếp quá khứ của con người, hầu t́m cách giúp đỡ họ. Thần nhăn đó dùng xem xét được lịch sử các nước trên quả địa cầu, để khảo cứu học hỏi thêm. Tất cả lịch tŕnh quá khứ của nền văn minh nhân loại có thể khảo cứu được.

Nếu người nào chưa tiến hóa cho lắm, tức là tŕnh độ Thần nhăn của họ chưa được cao, th́ cần phải có một vật ǵ cụ thể trong không gian và thời gian để thí nghiệm t́m ṭi. Trước hết cần phải có một vật ǵ cụ thể để cầm trong ḷng bàn tay, rồi dùng Thần nhăn truy nguyên ra nguồn gốc, lịch sử và tất cả những hiện tượng đă xảy ra xung quanh vật đó. Người ta có thể xét tới những sự kiện đă xảy ra, thuộc về lịch sử của vật ǵ mà họ cầm trong tay. Thường thường khi dùng phương pháp đó để khảo cứu th́ người ta thấy những hiện tượng bày ra rơ ràng trước mắt chẳng khác nào một cuốn phim diễn ra trước mắt cho ta xem vậy. Lần lần tâm thức của ta mở rộng đến một một tŕnh độ cho ta sống hẳn với thời đại xa xăm của lịch sử mà người ta đang khảo cứu t́m ṭi đó. Người ta nh́n thấy những nhân vật, với đầy đủ mọi chi tiết đại khái như mặc y phục ǵ, phong tục tập quán của họ ra làm sao trong thời kỳ lịch sử mà họ đang xem xét. Không phải người ta nh́n vào lịch sử với tư cách một người của thế kỷ XX này, mà người ta có cảm giác như đứng lơ lửng trên không để nh́n xuống một cách khách quan những ǵ đang diễn ra trong lịch sử vào thời đó. Người ta có thể mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi được mùi của sự vật đang diễn ra trong lúc đó, chẳng khác nào họ đang sống lại lúc bấy giờ vậy. Nhưng lẽ tất nhiên, người ta không thể can thiệp được vào những điều ǵ đă xảy ra trong lúc đó, họ chỉ là những người khách quan đi t́m ṭi mà thôi.

Những điều tôi nói qua về Thần nhăn thuộc về thể chất và Thần nhăn siêu đẳng th́ bấy nhiêu đó cũng là tạm đủ.

Nói tóm lại, Thần nhăn đó chia làm 4 loại :

Loại thứ nhất là Quang tuyến Thần nhăn nh́n xuyên mọi vật (như Rayon X).

Thứ hai là Thần nhăn phóng đại (xem những vật nhỏ, như là kính hiển vi).

Thứ ba là Viễn vọng Thần nhăn (clairvoyance télescopique) nh́n những vật ở xa, như viễn vọng kính.

Thứ tư là Thần nhăn thuộc về cái phách (clairvoyance éthérique).

Ngoài ra lại c̣n những Thần nhăn dùng quan sát những cơi Trung giới, cơi Thượng giới và mở rộng tâm thức. Và c̣n Thần nhăn gọi là Thần nhăn của thời gian, do đó người ta có thể nh́n vào cái thể tinh anh của vũ trụ (Akasha). Với Thần nhăn thời gian, những nhà huyền bí học có thể nh́n thấy những sự vật sẽ xảy ra trong tương lai. Họ có thể đặt ra những câu hỏi khó khăn về tương lai con người, là những vấn đề thuộc về định mạng hay là ư chí.

                        
                                             Thần Nhĩ

Bây giờ tôi xin nói đến vấn đề Thần nhĩ. Cũng như Thần nhăn là một giác quan giúp cho người ta thấy được sự vật ở cơi vô h́nh, th́ Thần nhĩ là một giác quan giúp cho ta nghe được những tiếng động ở cơi vô h́nh. Do những năng khiếu đó, giác quan người ta mở rộng từ cơi hữu h́nh này đến cơi vô h́nh khác. Những quyền năng đó có thể giúp ta tiếp xúc với những Đấng vô h́nh ở các cơi trên.

Do đó người ta có thể tiếp xúc được với kẻ thân yêu vừa quá cố, với những vị Thiên thần ở cơi trên, và nếu được phép, th́ họ có thể tiếp xúc với những nhân viên Quần Tiên Hội.

 

C̣n một bực cao hơn nữa là quyền năng giúp ta nghe được tiếng nói trong nội tâm, tức là tiếng nói của Thượng Đế trong ḷng mỗi người vậy. Nghĩa là tiếng nói của linh hồn, tiếng nói của Chơn nhơn luôn luôn vọng lại cho ta để làm khí cụ nối liền Chơn nhơn với Phàm nhơn. Tiếng nói Vô thinh đó luôn luôn giúp ta một nguồn cảm hứng và d́u dắt ta trong mỗi hành động hằng ngày của ta. Bằng phương pháp Tham thiền, người ta có thể nghe được tiếng nói của ḷng, từ Chơn nhơn thốt ra, hay là bằng ư chí cũng có thể tiếp xúc được với Chơn nhơn của ḿnh. Điều đó chẳng khác nào ḿnh đánh thức Chơn nhơn bằng một (cú) điện thoại vậy. Lẽ tất nhiên ḿnh phải biết số điện thoại đó th́ mới có thể kêu nó được. Chúng ta cần phải biết cái ngôn ngữ,  cái tiếng nói của Chơn nhơn nói với ta. Tiếng nói của tâm hồn ấy là Tiếng nói của Sự Sống Thiêng Liêng, là tâm thức chung của vũ trụ, của nhân loại.

Với các quyền năng đó người ta có thể nhận thức rơ những Chơn lư tối thượng. Do đó người ta biết được những Luật lớn của Trời Đất, những điều huyền bí của vũ trụ và vạn vật. Những Chơn lư đó người ta lănh hội được không phải do nơi sự tiết lộ cho ta biết mà là do nơi sự kinh nghiệm trực tiếp của ḿnh.

Bây giờ tôi xin nói đến những quyền năng đó đă được phát triển đến đâu trong giai đoạn tiến hóa của nhân loại hiện đại. Thông Thiên Học dạy rằng : trên bước thang tiến hóa của nhân loại, th́ người ta chưa đạt đến mục đích. Trong giai đoạn tiến hóa hiện thời th́ người ta chỉ mở được năm giác quan mà thôi. C̣n hai giác nữa sẽ được phát triển, nghĩa là sẽ khai mở được trong tương lai. Hai giác quan đó tức là Thần nhăn và Thần nhĩ vậy. Sự khai mở các giác quan đó phải đến cho ta một cách có trật tự, có phương pháp, nghĩa là được khai mở từ giống dân này đến giống dân khác.

Giống dân thứ nhất tức là giống dân mà xác thân của họ chỉ có cái vía và cái phách mà thôi, th́ họ đă mở giác quan đầu tiên, tức là thính giác.

Giống dân thứ hai có thể xác đông đặc hơn giống dân thứ nhất, th́ đă khai mở giác quan gọi là xúc giác.

Giống dân thứ ba đă hoàn toàn nẩy nở xác thân, họ đă phát triển được thị giác tức là giác quan của con mắt. Thị giác đó trước tiên do nơi con mắt độc nhất ở trên đỉnh đầu. Bên xứ Nouvelle Zélande có giống thằn lằn có ba con mắt. Con mắt ở ngay đỉnh đầu mọc trước nhất, trong 6 tháng đầu nó vừa sinh ra. Sau thời gian đó th́ da đầu nó liền lại và lấp bít con mắt đó. Rồi hai con mắt kia mới mọc lên, đó là di tích của con người có một con mắt trên đỉnh đầu thuộc giống dân thứ ba. Trong truyện thần thoại có nói tới một giống người gọi là Cyclopes, giống người đó chỉ có con mắt giữa trán. Đó là người ta diễn tả những giai đoạn trong lịch sử mà loài người bắt đầu chỉ có một con mắt mà thôi. Có nhiều quái thai mà những đứa trẻ mới sinh ra có một con mắt ở giữa trán, đó là những di tích c̣n sót lại của các giai đoạn lịch sử xa xôi đă mất trong kư ức của loài người. Giống dân thứ tư là giống dân Atlante mở vị giác hay giác quan của cái lưỡi. Giống dân thứ năm th́ mở khứu giác hay giác quan của mũi. Trải qua ḍng thời gian khi loài người càng tiến hóa, th́ những giác quan đó càng ngày càng phát triển thêm nhiều. Giống dân thứ sáu thuộc về nhân loại tương lai sẽ mở được giác quan thứ sáu, tức là Thần nhăn và Trực giác. Hiện thời bây giờ có một vài người phát triển được giác quan thứ sáu và đó chính là đầu đề để chúng ta học hỏi về những quyền năng siêu nhiên của con người. C̣n giống dân thứ bảy là giống dân cuối cùng của nhân loại trên quả địa cầu, nó sẽ phát triển tất cả mọi giác quan một cách hoàn toàn. Ngoài ra, giống dân thứ bảy đó lại c̣n khai mở được Thần nhĩ và thực hiện được sự hợp nhất ḿnh với tất cả mọi loài. Xét về sự tiến hóa của nhân loại, th́ đến giống dân thứ bảy, người ta sẽ đạt tới sự phát triển của mọi giác quan. Sau giai đoạn đó, th́ quả địa cầu sẽ ch́m trong một giấc ngủ triền miên và tất cả nhân loại sẽ do luồng sóng sanh hoạt dắt dẫn qua một quả tinh cầu khác, và cứ mỗi lần như thế, th́ người ta lại càng phát triển thêm đủ mọi quyền năng.

Sau cùng th́ người ta có thể hỏi rằng : “Vậy chớ cơ quan nào làm chủ động cho giác quan siêu nhiên vừa nói đó ?” Theo như tôi đoán th́ có lẽ chư huynh đệ cũng biết rơ về những điều ấy. Những bộ phận đó hiện thời chưa lộ ra ngoài xác thể của ta như năm giác quan mà ta đang có. Đó là bộ hạch trong óc gọi là pituitary gland, là cơ quan của Thần nhăn và bộ Tùng quả tuyến gọi là pineal gland, tức là cơ quan của Thần nhĩ. Hai cơ quan đó là của Thần nhăn và Thần nhĩ, nó thuộc về giác quan siêu đẳng của con người. Do những cơ quan đó, người ta có thể phát triển được tâm thức  thuộc về Thượng trí và Bồ đề. Bây giờ chúng ta hăy xem xét cái động lực nào, cái sức mạnh nào làm phát động những cơ quan đó. Có một năng lực thần bí tiềm tàng trong vũ trụ và trong con người. Người ta gọi nó là ngọn Lửa Thiêng sáng tạo. Nó là nguyên nhân mọi sự sanh hóa, mọi sự sinh nở của muôn loài trong Trời Đất. Nó ẩn trong tủy xương sống con người, khoanh tṛn lại bảy ṿng như h́nh con rắn và nằm trong xương mông dưới chót xương sống. Hiện bây giờ nó đang thức tỉnh một phần nào. Một khoanh trong bảy ṿng đó đang khích động. Chính cái khoanh đó làm cho thần kinh hệ của chúng ta hoạt động và nó cũng là cơ quan truyền tiếng nói của ta nơi cơi vô h́nh. Khoanh thứ hai trong bảy khoanh đó cũng đang khích động, chính nó chủ động của sự sanh hóa và làm cho người ta có thể sinh nở được. Do nơi công phu luyện đạo, ngọn Lửa Thiêng đó bị khích động và đi lên đến đỉnh đầu. Sức mạnh thần bí đó gọi là Kundalini, một sức mạnh thuộc về điện lực, khi nó lên th́ nó đi theo một đường ṿng trôn ốc, rồi chui vào trong óc, là như nó phát điện cho bộ óc của ta vậy, nghĩa là làm cho bộ óc ta nhạy cảm thêm, và làm cho ta có thể đáp lại hay nhận thức được tiếng nói của Chơn nhơn. Nó cũng làm cho hai bộ hạch óc pituitary và pineal được khích động. Bộ óc của ta bị khích động bằng phương pháp đó th́ nó làm cho ta nhận thức được những sự vật xảy ra trong cơi Trung giới và các cơi vô h́nh.

Đó là những giáo lư mà Thông Thiên Học dạy ta về những quyền năng siêu đẳng của con người, và địa vị của nó ở trên những nấc thang tiến hóa của nhân loại, nghĩa là những giai đoạn thuộc về quá khứ, về hiện tại của loài người. Nó cũng dạy ta về năng lực của những bộ phận do đó mà ta có những quyền năng siêu đẳng, và ngọn Lửa Thiêng thuộc về điện khí làm khích động được những quyền năng đó. Như thế chúng ta thấy rằng chúng ta phải biết ơn giáo lư Thông Thiên Học đem đến cho chúng ta những tài liệu rất đầy đủ và sáng suốt để chúng ta hiểu được những điều huyền bí trong vũ trụ. Ngoài những điều thuộc về xác thân, giáo lư Thông Thiên Học c̣n dạy chúng ta các điều thuộc về những cơi tư tưởng và tinh thần nữa. Chính cái đó nó làm cho giáo lư Thông Thiên Học có giá trị. Đó là nguyên nhân v́ sao mà người Thông Thiên Học chúng ta cần phải biết ơn những vị Chơn Sư đă tiết lộ các điều bí mật đó. Chính những vị Chơn Sư ấy đă khám phá các điều bí mật của vũ trụ và truyền cho nhân loại từ điều này sang điều khác, nhất là hai vị Chơn Sư đă thành lập Hội Thông Thiên Học. Do nơi Hội Thông Thiên Học mà những giáo lư thâm sâu và huyền diệu đó được tiết lộ cho nhân loại để giúp đỡ họ trên con đường tiến hóa. Như thế chúng ta có thể tin rằng thật là một điều vinh hạnh vô cùng cho chúng ta được làm một người Thông Thiên Học !
                                                           

Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn HữuKiệt.
Biên soạn  

(Trích trong T́m hiểu Thông Thiên Học số 65 và 66 tháng 11 và 12 năm 1959)


 trang nhà l trang sách l bản tin l thiền học l tiểu sử l trang thơ l h́nh ảnh l bài vở