trang nhà trang sách l bản tin l thiền học l tiểu sử trang thơ l h́nh ảnh l bài vở 

NHỮNG CON SỐ THẦN BÍ

(MYSTIC NUMBERS)
của  WILLIAM  KNIGHT
Bản Dịch Chơn Như 2006

(In lại từ Tạp chí Nhà Thông Thiên Học số tháng 5, năm 1926)

Từ thời sơ khai, những con số đă làm cho con người ngây ngất, chúng đă phát triển thành ra những biểu tượng của cuộc sống ở đây và ở trên cơi trên, chúng đă liên hệ số phận của con người với những v́ sao.

Ư nghĩa thần bí của những con số và nhất là của những con số đặc biệt đă được các huyền bí gia biết tới trong hàng ngàn năm. Tuy nhiên, đối với đại đa số người ta th́ những con số chẳng có ǵ khác hơn là những con số, ảnh hưởng tinh vi và đôi khi vươn ra xa tít mù của những con số đối với những số phận cá nhân và những sự kiện liên quan tới sự tiến hóa của vũ trụ khiến cho ta không biết rơ lắm.

Mục đích của bài viết ngắn gọn này không phải là để giải thích ư nghĩa huyền bí của những con số, điều này vốn vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại trong giai đoạn tiến hóa hiện nay. Nó chỉ có mục đích là vạch ra một vài sự kiện kỳ lạ và thú vị mà tôi không thể giải thích được; song le theo ư của tôi th́ nó ít nhất cũng mở ra một phạm vi khảo cứu huyền bí vô cùng thú vị mà măi về sau này, nó mới có thể cung cấp cho ta cái mắt xích c̣n thiếu giữa nhiều điều mà ta c̣n chưa biết nối liền với những sự kiện và biến cố trong cơi hồng trần này của ta mà có vẻ như hoàn toàn không liên hệ với nhau, trong khi thật ra th́ chúng đều tuân theo những định luật nhịp điệu và hài ḥa mà ta chưa từng biết tới.

Hệ thống thập phân hiện nay của ta dưới dạng hoàn chỉnh kể cả con số không, đă được truyền lại cho chúng ta từ người Ấn Độ truyền qua người Ả Rập vào thế kỷ thứ 8. Từ Ả Rập cuối cùng nó đă t́m đường sang Âu Châu vào thế kỷ 12.

Những con số chẳn 2, 4, 6, 8, v́ có thể chia chẳn cho 2 nên chưa bao giờ thú vị lắm và được coi là địa số, c̣n những con số lẻ 3, 5, 7, 9 có tính hấp dẫn về mặt thần bí và được gọi là thiên số.

Số 1 luôn luôn được coi là sự khởi đầu, cội nguồn và gốc rễ của những con số. Pythagore coi 3, 5 và 7 là những con số thú vị nhất trong mọi con số. Vào thời Chúa Ki Tô 3, 4, 7 và 12 có được ư nghĩa thần bí. Số 3 tượng trưng cho Tam Vị Nhất Thể Linh Thiêng. Số 4 tượng trưng cho bốn góc trần thế, c̣n tổng của chúng là số 7 tượng trưng cho những đức tính chủ yếu; và 12 vốn chia chẳn cho cả 3 lẫn 4; các con số tạo thành số 12 khi được cộng lại với nhau th́ tạo ra con số 3 (bằng 1 cộng 2), đó là con số của các vị Tông đồ.

Trải qua mọi thời đại, số 1 và số 10 đă được coi là những con số linh thiêng v́ giống như Thượng Đế, chúng là khởi đầu và kết thúc, trong khi số 9 luôn luôn hấp dẫn được óc tưởng tượng v́ đó là cội nguồn của năng lượng huyền bí vô tận và là biểu tượng của sự thường trụ. Mặt khác, số 8 đă được coi là biểu tượng của sự suy đồi.

Để minh họa tại sao số 9 được coi là con số của sự thường trụ, nếu chúng ta viết bảng cửu chương từ 2 tới 10 của con số 9, rồi cộng các con số là thành phần của nó lại trong kết số đó, th́ chúng ta ắt thấy rằng đáp số bao giờ cũng vẫn là 9:

2 X 9 = 18 ; 9

3 X 9 = 27 ; 9

4 X 9 = 36 ; 9

5 X 9 = 45 ; 9

6 X 9 = 54 ; 9

7 X 9 = 63 ; 9

8 X 9 = 72 ; 9

9 X 9 = 81 ; 9

10 X 9 = 90 ; 9

Và để minh họa tại sao số 8 lại được coi là con số của sự suy thoái, ta cũng dùng tiến tŕnh nêu trên với con số 8 thay cho số 9;

2 X 8 = 16 ;   7

3 X 8 = 24 ;   6

4 X 8 = 32 ;   5

5 X 8 = 40 ;   4

6 X 8 = 48 ; 12

7 X 8 = 56 ; 11

8 X 8 = 64 ; 10

9 X 8 = 72 ;   9

10 X 8 = 80 ;  8  

Đây là điều mà số 9 có thể tự thân nó làm được:

9 X 9 =  81
  99 X 99 =  9801
  999 X 999 =  998001
  9999 X 9999 =  99980001
  99999 X 99999 =  9999800001
  999999 X 999999 =  999998000001

 Có một sự mỹ lệ nào đó về mặt đối xứng khi ta dùng số 9 làm số nhân, những con số từ 1 tới 10 được cộng thêm với kết số mà ta có thể thấy trong bảng dưới đây

9 X 0                      +   1 = 1

9 X 1                      +   2 = 11

9 X 12                    +   3 = 111

9 X 123                  +   4 = 1111

9 X 1234                +   5 = 11111

9 X 12345               +   6 = 111111

9 X 123456             +   7 = 1111111

9 X 1234567           +   8 = 11111111

9 X 12345678         +   9 = 111111111

9 X 123456789       + 10 = 1111111111

Và để minh họa thêm nữa tính chất suy thoái của con số 8:

9 X 0                      + 8 = 8

9 X 9                      + 7 = 88

9 X 98                    + 6 = 888

9 X 987                  + 5 = 8888

9 X 9876                + 4 =  88888

9 X 98765               + 3 = 888888

9 X 987654              + 2 = 8888888

9 X 9876543            + 1 = 88888888

9 X 98765432        {± 0 = 888888888

9 X 987654321         - 1 = 8888888888

Ngoài ra những con số 8 và 9, chúng ta cũng thấy rằng số 3 và số 6 cũng có được những sự tổ hợp thú vị tương tự như những tổ hợp nêu trên. Vậy là nhấn mạnh tới một mối liên kết thần bí nào đó nối liền những con số này với những con số khác. Hơn nữa, chúng ta thấy số 5 đóng vai tṛ quan trọng tương đương với số 9 trong tương quan với những con số khác, và mối tương quan này c̣n hiển nhiên hơn nữa khi ta đối chiếu ngày tháng của những biến cố quan trọng trong lịch sử tiến hóa của thế giới, nhất là những biến cố thiên văn học.

Ngày tháng xác định đầu tiên trong lịch sử của Tân Thế giới (theo chứng minh của Tiến sĩ Herbert J. Spinden, Quản thủ viện Bảo tàng Harvard chuyên về khảo cổ học Mễ Tây Cơ) là ngày mùng 6 tháng 8 năm 613 trước Công nguyên, khi người Maya bắt đầu hằng ngày ghi thêm những con số liên tiếp và bảo lưu được sử liệu chính xác về những biến cố trên trời. Vào ngày đông chí năm 580 trước Công nguyên người ta sáng chế ra niên lịch và cuối cùng nó đă được trật tự từ khoảng giữa năm 538 tới 530 trước Công nguyên.

Nó được gọi là lịch Kim Tinh và chủ yếu được dùng cho những công việc của giới tăng lữ và việc nghiên cứu về chiêm tinh vốn là nền tảng của học thuật cổ truyền Yucatan.

Lịch Kim Tinh dựa trên việc quan sát được sự kiện Kim Tinh sẽ trở lại cùng một pha trong khoảng 584 ngày. Nếu chúng ta xem xét sự kiện 5 lần 584 bằng 8 lần 365 (vốn là số ngày trong dương lịch thời nay) th́ một lần nữa ta lại thấy tác dụng tinh vi của những con số thần bí.

Ở đây ta có thể đề cập tới nhiều sự kiện lịch sử tương tự có bản chất giống như vậy, tuy nhiên ta không thể rút ra được bằng chứng nào từ những sự kiện như thế về bất kỳ định luật vật lư xác định nào giải thích được tác động bí nhiệm của những con số thần bí.

Ít nhất th́ ta cũng có thể rút ra được những định luật nào có thể thỏa măn cho một tâm trí khách quan. Chỉ có đầu óc trực giác mới có thể cảm thấy được sự tồn tại của một định luật hoặc những định luật hài ḥa và nhịp điệu giữa những con số thần bí và những sự kiện trong sinh hoạt hằng ngày. Bài viết ngắn gọn này được viết ra nhằm mục đích nếu có thể khơi dậy được sự đáp ứng trực giác trong tâm trí của chỉ một độc giả thôi, th́ nó đă hoàn thành mục đích rồi.

 ---------------------------------------

Sự thật vốn ở trong chúng ta;

Nó không bắt nguồn từ những sự việc ở bên ngoài,

Cho dù bạn có thể tin như vậy.

Ở tất cả mọi chúng ta đều có một trung tâm sâu kín bên trong,

Mà sự thật viên măn ở nơi đó và xung quanh,

Nó hết bức vách này tới bức vách khác,

Cho tới khi xác thịt thô trược viền quanh nó,

Cái tri giác toàn bích và minh mẫn đó – chính là sự thật.

Robert Browning

 


 trang nhà trang sách l bản tin l thiền học l tiểu sử trang thơ l h́nh ảnh l bài vở