Khng Tn Gio No Cao Hơn Chn L

 HOME  sch   TIỂU SỬ    BẢN TIN   HNH ẢNH   thIỀN    BI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  QUEST  MAGAZINES 

 

GƯƠNG CHA GISU

(Quen gọi l  SCH GƯƠNG PHC)
Bản dịch mới
1953

Đnh my: Như Khu Tiểu Hoa Nhi
2011

 

GƯƠNG CHA GISU

Sau mỗi Chương c bi Suy Niệm ngắn

 MỤC LỤC

Quyển I

Những nguyn tắc hướng dẫn đời sống tinh thần

I  Noi gương Cha v khinh của thế tục                                 19
II Tự khim                                                                       22
III Học thuyết của Chn l                                                   25
IV-Hnh động cho khn                                                       30
V-Đọc Thnh Kinh                                                               32
VI-Tnh dục                                                                        34
VII-Trnh ph phiếm v kiu ngạo                                         36
VIII-Đừng suồng s qu                                                       38
IX-Vng lời v tng phục                                                      40
X-Lời v ch                                                                        42
XI-Bnh an v tiến bộ                                                           45
XII-Lợi ich của đau khổ                                                        48
XIII-Chống với cm dỗ                                                         51
XIV-Xt đon                                                                      55
XV-Bc i                                                                           58
XVI-Một nhịn,chn lnh                                                         60
XVII-Đời sống tu tr                                                              63
XVIII-Gương thnh hiền                                                        65
XIX-Cng việc một tu sĩ                                                        69
XX-Tm thanh vắng v thầm lặng                                           74
XXI-Lng thống hối                                                              79
XXII-Những đau khổ ở đời                                                    83
XXIII-Gẫm ci chết                                                              88
XXIV-Ngy cng phn                                                          93
XXV-Cải thiện đời sống                                                        98
Quyển II

 

I-Nước trời                                                                         107
II-Tng phục cho khim                                                       112
III-Người bnh an thực                                                         114
IV-Tm hồn trong trắng, ch lự đơn thnh                                117
V-Tự gic                                                                           119
VI-Ci vui của một lương tm tốt                                           122
VII-Mến Cha trn hết                                                         125
VIII-Tri kỷ với Cha Giesu                                                     128
IX-Đọa đầy                                                                         132
X-Biết ơn Cha                                                                    136
XI-t người mến Thnh gi                                                    140
XII-Đường Thnh gi                                                            143

Quyển III

Đời sống Tận hiệp

I-Tm sự Cha Giesu với linh hồn trung tn                             155
II-Tiếng Chn l ni thầm bn trong                                       157
III-Cch thức nghe lời Cha                                                  160
IV-Thật th v khim tốn                                                      164
V-Kỳ diệu của đức i                                                            167
VI-Cha thử người yu thật                                                   172
VII-Đừng tự ho v ơn Cha                                                  175
VIII-Tự hạ trước nhan Cha                                                  179
IX-Quy định tất cả về Cha như cứu cnh sau hết                    181
X-Thờ Cha, khinh đời                                                          184
XI-Tm xt v tiết chế ước muốn của lng                                187
XII-Luyện đức nhẫn nhục v phấn đấu với t dục                      190
XIII-Vng lời cho khim                                                        193
XIV-Suy l đon Cha su nhiệm m tự hạ                              196
XV-Chỉnh đốn hnh vi ngn ngữ                                             199
XVI-Chỉ trong Cha mới c an ủi thực                                     202
XVII-Ph thc cho Cha những lo toan về mnh                       204
XVIII-Chịu đau khổ với Cha                                                 207
XIX-Người nhẫn nhục thật                                                     209
XX-Th nhận mnh yếu hn                                                   212
XXI-An nghỉ trong Cha                                                        216
XXII-Nhớ lại ơn Cha                                                           220
XXIII-Đi tm bnh an                                                             224
XXIV-Đừng xt việc người                                                     227
XXV-Điều kiện để được bnh an v tiến bộ                               229
XXVI-Tm hồn tự do                                                            232
XXVII-Tai hại của tự i                                                         235
XXVIII-Người ni hnh                                                         238
XXIX-Ku cầu v chc tụng Cha                                           239
XXX-Xin Cha gip v vững tm chờ Cha trở lại                      242
XXXI-Khinh tạo vật để được Cha tạo thnh                            246
XXXII-Tinh thần tự thot                                                      250
XXXIII-Tm hồn ta bất nhẫn                                                 252
XXXIV-Mến Cha,sẽ no thỏa trong Cha                                  254
XXXV-Sống l để chịu thử thch                                             257
XXXVI-Mặc cho đời xt đon                                                  260
XXXVII-Tự thot l điều kiện để được tự do                             262
XXXVIII-Cch xử sự lc hnh động                                         265
XXXIX-Hnh động đừng hấp tấp                                             267
XL-Khng c, lấy g m khoe                                                 269
XLI-Coi khinh danh vọng thế tục                                            272
XLII-Bnh an của ta khng ty thuộc ở người đời                      274
XLIII-Khoa học ph phiếm                                                    276
XLIVĐừng bận bịu về việc đời                                                279
XLV-Cẩn thủ trong tư tưởng v lời ni                                     281
XLVI-Tin tưởng ở Cha những khi bị chỉ trch                            285
XLVII-Muốn được rỗi phải chịu kh                                          288
XLVIII-Hạnh phc đời sau với đau khổ đời ny                         291
XLIX-Phải ngưỡng mộ v tm đến Nước Trời                             296
L-Những lc sầu khổ phải tự ph thc cho Cha                       301
LI-Hy lm việc nhỏ, khi khng thể lm việc lớn                      306
LII-Nghĩ mnh đng phạt hơn đng an ủi                                 308
LIII-Ơn Cha khng ở chung với tnh yu thế tục                      311
LIV-Động tc của thin tnh v động tc của n sủng                314
LV-Bản tnh đồi bại, n sủng ton năng                                   319
LVI-Tự thot v vc Thnh gi theo Cha Giesu                       323
LVII-Khng nản lng sau khi lầm lỗi                                       327
LVIII-Đừng t m những ci khng nn t m                          330
LIX-Hy vọng v tin tưởng nơi một mnh Cha                           336

Quyển IV

B tch Thnh Thể                  

I-Phải knh cẩn đến rước Thnh Thể                                       343
II-Mầu nhiệm tnh yu                                                          350
III-ch lợi bởi năng rước lễ                                                    354
IV-Cha ban nhiều ơn cho những ai rước lễ xứng đng              358
V-Cao qu của Thnh Thể v chức linh mục                              362
VI-Cch dọn mnh rước lễ                                                      366
VII-Xt mnh v quyết tu sửa                                                367
VIII-Lễ tiến trn Thnh gi v lễ tiến tự thn                          370
IX-Tận hiến cho Cha v cầu cho mọi người                             372
X-Khng nn khinh thường m bỏ rước lễ                                 375
XI-Thnh thể v lời Cha, cả hai đều cần cho linh hồn               380
XII-Muốn rước lễ, cần phải dọn mnh cho cẩn thận                     385
XIII-Phải ước ao hợp nhất với Cha Giesu trong Thnh thể         388
XIV-Nguyện vọng rước Thnh thể của một số linh hồn thnh thiện 391
XV-Khng c khim nhường v xả kỷ cũng khng c sng i        393
XVI-Giải by với Cha những nhu cầu v xin Ngi ban ơn            396
XVII-Kht vọng rước Cha Kit                                                398
XVIII-Đừng t m, nhưng phải tin mầu nhiệm Thnh thể             402

                            

                                    Lời dịch giả

Tc giả GƯƠNG CHA GIESU đ khng đề một lời tựa cho tc phẩm của mnh.

Đng l v tn trọng cuốn sch tuyệt tc ny,-một cuốn sch m nhiều học giả đ khng ngần ngại đặt liền sau Bộ Phc m Thư, ti cũng khng cần v cũng khng dm viết g thm.

Nhưng với hy vọng phổ cập tới mọi tầng lớp quần chng, ti thấy khng thể khng c mấy lời giới thiệu. Phải chăng đy chỉ l cố gắng đặt tc phẩm vo địa vị xứng đng của n.

Trong khắp Gio hội u Chu- nhất l mấy thế kỷ trước- GƯƠNG CHA GIESU đ l cuốn sch thn yu của gio hữu, nhất l của giới tu sĩ. N đ được hn hạnh gp phần vo việc tc tạo nn những vị Thnh thời danh, như Inhaxi, Phanxic, Trsa.

Điều đ khng c g lạ.

Một đng v lc ấy- cũng l hon cảnh hiện tại của gio hữu Việt Nam- những sch tu đức cn t phổ thng, những vị linh hướng chưa c đủ để cung cấp cho sở nguyện ring của mỗi người. Trong hon cảnh đ, GƯƠNG CHA GIESU đ xuất hiện, để trở nn cuốn Tu đức học phổ thng v l kim chỉ nam cho bất cứ những ai muốn v đang đi tm đường trọn hảo.

Đng khc- v đy l điểm đặc sắc nhất, v GƯƠNG CHA GIESU hm chứa một gio l đầy đủ, minh bạch v những phương php thực hnh thch dụng cho mọi tầng lớp v mọi thời đại.

Điều đ thật dễ hiểu. V trong khi cc sch tu đức học- với tnh cch gio khoa- chỉ ch trọng nhiều ở nguyn tắc m t lưu tm giữ vững ngọn lửa sng i trong tm hồn: điều m hết thảy, nhất l những người phi thai trong đường trọn lnh, hằng mong ước. Cn cc sch đạo đức khc, nhất l cc sch chuyn cứu về những phong tro sng mộ ring trong khi hấp dẫn được linh hồn, th hầu như lại thiếu hẳn tnh cch hướng dẫn: một điều kiện tất yếu của mọi sch tu đức. V thế- cũng như loại sch trn- n chỉ thỏa mn được từng phương diện v từng lớp người.

Tri lại, ngoi sức hướng dẫn sẵn c, v căn cứ trn những lời bất hủ của chnh Đấng tự xưng l Đường v Chn l, GƯƠNG CHA GIESU cn c một sức hấp dẫn dồi do, mnh liệt v bền bỉ, một sức hấp dẫn hnh như tro ra bởi chnh ngọn lửa sốt mến của Tc giả v nhầm thuấn vo từng trang từng chữ trong sch. N đ v cn đang c sức thiu đốt v li ko bất cứ những ai tin tưởng bước theo những lời chỉ dẫn của sch ny.

Ngoi ra, nếu xt về phương diện xử thế, GƯƠNG CHA GIESU cn l tất cả một khoa Triết học thực hnh. V, khng kể những lời Thnh Kinh- nguồn mạch mọi khn ngoan thng thi- m ta c thể gặp thấy trong hầu hết mọi trang sch, chnh những kinh nghiệm của những người từng trải m Tc giả đ kho thu thập, thm vo những nghiệm xt bản thn của Tc giả, đ lm cho mỗi cu của GƯƠNG CHA GIESU trở nn một bi học khn ngoan vĩ đại c thể p dụng cho bất cứ trường hợp no của đời sống.

Một cuốn sch như thế m khng được phổ thng nơi quần chng, nhất l ring trong gio hữu Việt nam, quả l một sự thiếu st v thiệt thi kh c thể đền b được.

Sự thực, trước đy đ c một vi bản dịch ra tiếng Việt Nam. Những bản dịch đ dầu sao cũng c mang lại lợi ch khng phải nhỏ. Nhưng tiếc v sch in c hạn, đng khc hnh như hiện nay cc bản dịch ấy đ bị đặt vo một hon cảnh qu hẹp hi, nn khng cn đủ điều kiện để thỏa mn nhu cầu ngy cng thm khẩn thiết.

Bản dịch GƯƠNG CHA GIESU đy hẳn chưa phải l bản dịch l tưởng, v n ra đời trong một hon cảnh qu ngẫu nhin. Thực, bất đắc dĩ n phải thay thế cho những đn anh n đ vắng bng m chưa c người thế chn.

Mong những bản dịch mới mẻ v đầy đủ hơn, sẽ đến bổ khuyết v thay thế cho n, nếu cần.

Tại H Nội, ngy 1 thng XI, năm 1953

Dịch giả

------------------------------------------------

 I

      NOI GƯƠNG CHA V KHINH CỦA THẾ TỤC

Con đường sng

Lời Cha Giesu: Ai theo Ta, người ấy khng đi trong đường tối.(1)[i]

Lời ấy, Cha dng để khuyn nhủ ta bắt chước tnh hạnh v hnh vi Cha, nếu ta muốn được sng thật v thot ly mọi tối tăm trong tm hồn.

Bi học chnh của ta sẽ l suy gẫm về tnh hạnh Cha Kit vậy.

                                                                      Tinh thần Cha

Học thuyết Cha Kit trổi vượt trn học thuyết cc Thnh. Ai thấu nhập được tinh thần Cha Giesu, người ấy gặp được lương thực dấu ẩn trong đ.

Sở dĩ nhiều người nghe giảng Phc m lun m vẫn khng xc động, l v họ khng c tinh thần Cha Kit.

Muốn hiểu tỏ v nếm thử thi vị của lời Cha, cần phải tập sống đời sống của Cha.

                                                                    Ci thng giỏi của thế tục

L luận cao kỳ về Cha Ba Ngi c ch chi, một khi lng đầy kiu hnh. Bạn lại v đ m mất lng chnh Cha Ba Ngi.

 

Khng phải cứ l luận cao m nn được người lnh người thnh, tri lại chỉ c đời sống đạo đức mới lm nn được bạn thiết của Cha!

 

Th biết sm hối cn hơn biết giải thch nghĩa sm hối l g.

Thuộc lng ton pho Thnh Kinh v danh ngn cc triết gia, m khng c đức i v n nghĩa Cha: tất cả ci đ c ăn thua g!

Ph hoa nối tiếp ph hoa,

Của đời hết thảy chỉ l ph hoa,(1)[ii] trừ knh i v phụng thờ một Cha.

Khn ngoan nhất l người biết ci đạp thế tục để tm đến nước trời.

                                                                  Của đời của chng qua

Khng g ph phiếm bằng tch gp cho nhiều của mau qua v để hết lng tr vo đ!

Khng g ph phiếm bằng ham hố danh vọng v ưa tm ăn trn ngồi trốc!

Khng c g ph phiếm bằng b tha nhục dục v đam m những ci rt cục chỉ lm cho mnh phải nghim phạt!

Khng g ph phiếm bằng thch sống lu m khng cố gắng sống cho thnh thiện!

Khng g ph phiếm bằng chỉ để tm đến của hiện tại m khng mng g của tương lai!

Khng g ph phiếm bằng chỉ mải miết đuổi theo của mau qua m khng mng đến ci sẽ lm cho mnh được vui sướng bất diệt!

                                                                         Của v hnh

Hy tm niệm lun lời ny của Đấng Khn ngoan: Mắt khng bao giờ xem no, tai khng bao giờ nghe thỏa.(1)[iii]

Bạn, Bạn hy cố gắng giữ lng khỏi quyến luyến của hữu hnh v hy chuyn lo tm của v hnh.

Ai sống theo nhục dục, người ấy lm nhọ lương tm mnh v mất ơn Cha.

                                                                        SUY NIỆM

Con người sống ở đời chỉ c một việc tối cần l lo phần rỗi nhưng khng c phần rỗi ngoi Cha Giesu.

Tin tưởng ở lời Cha, tng phục huấn lệnh Cha, bắt chước cc nhn đức Cha: đ l ci sống cao qu nhất.

B tha của cải, th vui, chức quyền, m lng qun phần rỗi, thiết tưởng khng cn thứ ph phiếm no nguy hại bằng!

Cha Giesu! ch g cho con, nếu con chỉ tm biết những mầu nhiệm lớn lao về bản thn Cha m khng lợi dụng được cng nghiệp v n nghĩa Cha, khng biết ci sống của Cha v thực hnh cc nhn đức Cha!

ch g cho con, nếu con chỉ nhắm mắt đuổi theo ci ph phiếm m khng chuyn lo phần rỗi con!

      Xin gip con nhận định r v cương quyết sống theo gương lnh Cha.

 II

TỰ KHIM

Tnh ham biết

       Thường tnh ai cũng muốn biết, nhưng biết m khng c lng knh sợ Cha: ci biết đ c ăn thua g!

     Một người qu ma ngho kh m biết phụng thờ Cha, cn gi trị hơn ngn lần một triết gia kiu kỳ, chỉ mải miết nghin cứu cc tầng trời vận chuyển m khng mng chi phần rỗi!

     Người biết mnh tỏ, sẽ tự khinh v khng mng tiếng người đời ca tụng.

     Thng lu thin kinh vạn quyển m khng c đức i, tất cả những ci đ c ch chi trước mặt Cha l Đấng sẽ đon xt mọi hnh vi của mnh!

                                                                     Đừng t m

       Bạn hy hm tnh ham biết thi qu! N chỉ lm cho bạn chia tr v lầm lạc.

     Người biết, tự nhin muốn được người khc khm phục v ca tụng l thng giỏi, nhưng c những ci biết khng c ch mấy hay chẳng ch g cho phần rỗi.

     Nếu thế, chỉ cặm cụi với những ci khc m khng quan tm đến ci gip mnh lo phần rỗi cn g đin rồ bằng?

     Khng phải chỉ cốt ni cho nhiều m linh hồn no thỏa, tri lại chỉ c đời sống đạo hạnh mới lm được cho lng yn tĩnh; chỉ c lương tm trong sạch mới lm được cho ta yn vui trước mặt Cha.

                                                             Đừng nghĩ mnh hơn

       Cng thng biết nhiều m khng lợi dụng được ci biết ấy để sống thnh thiện, cng phải đon xt nặng.

     Ti ba lỗi lạc đến đu, đừng lấy đ lm cao lm kiu:cng biết nhiều cng đng lo ngại nhiều.

     Bạn tưởng Bạn biết nhiều ư? Bạn nn nhớ, ci biết đ chẳng thấm vo đu với những ci m bạn chưa biết.

     Thnh Paul bảo: Bạn đừng c tự cao tự đại(1)[iv] m hy th nhận ci dốt của mnh đi.

     Bạn dựa l do no m dm tưởng mnh hơn người, trong khi cn biết bao người thng thạo hơn v am tường luật Cha hơn!

     Bạn muốn biết ci g gip ch cho bạn hơn ư! Bạn hy mong được đời bỏ qua v khng đếm xỉa đến.

                                                                     Tự gic

       Khoa học cao qu nhất m cũng ch lợi nhất, chnh l khoa học tự gic v tự khinh.

     Khng nghĩ hay cho mnh v biết knh trọng người khc: đ l khn ngoan v trọn hảo nhất.

     Gặp người phạm tội cng khai- dầu l một tội đại c- Bạn cũng đừng vội căn cứ vo đ m tưởng mnh tốt hơn, v Bạn khng thể biết chắc Bạn sẽ đứng vững trong điều thiện được đến bao giờ.

     Đnh rằng ta ai cũng yếu đuối, nhưng bạn nn tin chắc khng ai yếu đuối hơn Bạn.

                                                                    SUY NIỆM

     Lời Thnh Kinh: Những tư tưởng của người đời sẽ hết sức ph phiếm v hon ton v ch, nếu n khng gip nhn nhận v knh i Cha, gip lng qun v coi khinh chnh mnh.

      Lng tin đơn sơ v linh động của một người chỉ biết tin- tin khng m cả, khng do dự- tất cả những điều Cha dạy tin v thực hnh tất cả những điều Cha dạy lm: lng tin đ cao qu hơn tất cả khoa học đạo cũng như đời. V thiếu lng tin đ, khoa học chỉ lm cho tr thm kiu, hồn thm lạnh.

      Lạy Cha Cứu Chuộc khả i! Xin chữa con khỏi bịnh tham biết thi qu v tnh lười lm những việc phải lm cho được rỗi. Con c thể thnh tm học biết m khng ca tụng v knh mến Cha sao được? Con c thể tự gic m khng tự khinh tự bỉ thế no được!

      Lạy Cha!  Sống thấp hn khng được người biết tới, sống ẩn dật với Cha trong Đức Cha Trời: ci sống đ cao qu nhường bao! Xin ban cho con v mọi người biết tn trọng v thực hnh được ci sống ấy.

  III

HỌC THUYẾT CỦA CHN L

 Bi học chn l

       Phc lớn cho người được Chn l hiện thn dạy vẽ, khng phải bằng hnh bng, khng phải bằng lời lẽ mau qua, nhưng bằng chnh bản tnh mnh.

     L tr v gic quan t nhn su được vo sự vật, nn thường khi n chỉ đnh lừa ta.

     Tranh luận cao kiến về những vấn đề thắc mắc v b nhiệm c ch chi! Ngy cng phn, ta c phải đon xt v đ khng biết những ci đ đu?

     Khinh thường những ci hữu ch v cần thiết để chỉ chuyn lo những ci c hại: như thế thiết tưởng khng cn c ci dại no bằng!

     R thực c mắt m khng trng thấy l thế!

                                                                     Tiếng Thầy

       Lm g những cuộc tranh luận về giống v về thứ?

     Ai được Ngi Lời hằng sống ni với, người ấy thot ly được ngn rởm.

     Tất cả mọi ci do Ngi Lời m c. Hết thảy tạo vật chứng minh về một Ngi Lời: M Ngi Lời chnh l Nguyn ủy ni với lng ta(1)[v].

     Khng c Ngi Lời, ai l người hiểu biết được sự vật cho tỏ, phn đon được sự vật cho nhằm?

     Ai được một Cha l được tất cả. Ai quy định tất cả vo một mnh Cha v nhn nhận mọi vật trong Cha: người ấy sẽ được vững dạ v yn lng.

     i! Cha trời Chn l! Xin lm cho con hợp nhất với Cha trong một tnh yu bất diệt.

     Con đọc đ mỏi, con nghe đ nhm. Trong Cha c tất cả mọi sự con ao ước kht vọng.

     Trước nhan Cha, tất cả cc nh bc học, tất cả cc tạo vật hy im đi để một mnh Cha ni với lng con.

                                                             Vinh danh Cha

     Ai cng hồi tm, cng thot ly được sự vật bn ngoi, người ấy cng hiểu được nhiều, cng thấu đo được những vấn đề su nhiệm m khng phải vất v g, v chnh Cha sẽ ban thm tr hiểu cho họ.

     Một tm hồn trong sạch đơn sơ v kin nhẫn, d giữa trăm cng nghn vic, họ cũng khng sao lng, v việc g họ cũng lm v danh Cha, v họ lun lun cố gắng đề phng những đi hỏi của lng tự i.

     Cn g lm bận lng v ngăn trở Bạn bằng những cảm tnh lố lăng của lng Bạn?

     Người nhn đức v trung thnh với Cha, bất cứ ci g hoạt động ra ngoi họ cũng xếp đặt tự bn trong. Nhờ thế m trong khi hnh động, họ khng hề bị li ko theo một khuynh hướng xấu, tri lại họ xếp đặt tất cả theo luật lệ của l tr.

     Cn ai phải chiến đấu gay go bằng người chiến đấu để thắng chnh mnh?

     Ci đng ta lưu tm nhất l chiến đấu với mnh, chiến đấu để thắng mnh v tiến bộ trong đường nhn đức.

                                                                     Sống đạo đức

     Tất cả mọi ci hon hảo trn đời đều c pha một vi khuyết điểm. Tất cả mọi điều ta nhận xt đều chưa sạch hẳn được ci hồ đồ.

     Khim tốn tự biết mnh: đ l đường chắc nhất đưa ta đến cng Cha hơn tất cả những pht minh kỳ lạ của khoa học.

     Ni thế khng phải c ln n khoa học hay bất cứ một kiến thức no về sự vật, dầu l một kiến thức tầm thường nhất. Xt bản tnh n v theo chương trnh an bi của Thin Cha, khoa học lc no cũng vẫn tốt, nhưng một lương tm trong trắng v một đời sống đạo hạnh bao giờ cũng tốt hơn.

     Nhưng đa số người đời chỉ chuyn lo học biết hơn l sống thnh thiện, v thế họ đ lầm khốn nạn v khng được ch g, hay c cũng chẳng được mấy

                                                             Chuyn trồng nhn đức

       Ch! Gi họ cũng chuyn lo khu trừ thi hư v tu luyện nhn đức bằng tranh luận những vấn đề v ch, th giữa cc dn tộc lm g cn nhiều ci c v gương xấu đến thế! Cc dng tu lm g sa st đến thế!

     Chắc ngy cng phn, Cha khng hỏi ta đ đọc sch no m chỉ hỏi đ lm g? Cha khng hỏi c ni lợi khẩu khng, m chỉ hỏi đ sống thnh thiện thế no?

     Bạn xem: những gio sư, những học giả bnh sinh nức tiếng thng thi by giờ đu?

     Địa vị họ xưa, by giờ người khc đang giữ, nhưng chả biết những người ny c nghĩ g đến họ khng?

     Sinh thời xem chừng họ rất được lưu , nhưng giờ đy cn ai  nhắc đến tn họ nữa đu?

                                                                     Thng thi thật

       Trời! Vinh dự đời chng qua biết mấy? Gi đời sống họ ăn nhịp được với học lực của họ th những sch vở, những khoa học tốt biết chừng no!

     Biết bao người chỉ mải miết với những khoa học ph phiếm m sao lng việc phụng sự Cha: V chỉ nghĩ đến lm lớn hơn học ở khim nhượng, m họ đ tự tiu diệt theo với những tư tưởng của họ.

     Người lớn thật, l người c một lng bc i quảng đại!

     Người lớn thật l người tự cho mnh thấp b v coi khinh danh vọng ở đời ny.

     Người khn thật, l người coi của đời như phn thổ để chỉ được một Cha Giesu KiT.(1)[vi]

     Sau cng, người thng thi thật, l người biết tun theo Cha v từ bỏ ring.

                                     SUY NIỆM

     C hai thứ khoa học: khoa học Thin Cha v khoa học nhn loại, nhưng chỉ c một chn l.

      Khoa học Thin Cha l chnh nh sng của Ngi, cn khoa học nhn loại cũng hay thay đổi như nhn loại.

      Khoa học Thin Cha l chnh nh sng của Ngi, của chn l thuần ty m Ngi Hai đ đem xuống! Ngi ban cho hết thảy nhưng ban cho những ai c tm hồn khim nhượng.

      L con đẻ của nhn loại, khoa học nhn loại mơn trớn tnh t m, nui tnh kiu hnh, gieo lầm tưởng v m hoặc m khng đnh động v sửa đổi được tm hồn.

      Học chn l khng phải để biết cho bằng để thực hnh.

      Lời hằng sống l lời Cha ni với lng hơn l với tr.

      Biết nhiều điều cần để được rỗi v thực hnh: đ l tất cả khoa học của một người gio hữu.

      Lạy Cha, Cha đ dạy: Khng phải những ai thưa: Lạy Cha, Lạy Cha m được vo Thin đng, m chỉ ai lm theo Đức Cha Cha v sống theo đức Tin mới được rỗi.

      Con hối tiếc v đ biết v hỏi nhiều về chn l m chỉ lm được rất t để cứu lấy mnh.

      Xin Cha ban thm cho con một tinh thần đạo đức, một tm hồn đạo đức, một tm hồn đạo đức v một đời sống đạo đức. Xin cho con lnh xa thế tục v chỉ tm một Cha l chn l tuyệt đối v l trt hy vọng của con.

                                            IV

                             HNH ĐỘNG CHO KHN

                                                                                            Đắn đo

       Đừng bạ tin những lời người ni cũng như mọi mnh nghĩ. Nhưng mọi ci, phải khn ngoan, thận trọng đắn đo xem c hợp thần Cha khng?

     Trời! Ta yếu hn qu! Ci xấu của người khc, ta thường dễ tin, dễ ni hơn l ci hay, ci tốt của họ.

     Những người hon thiện, họ khng bạ ai ni g cũng tin, v họ đ biết ci yếu hn của con người tự nhin hướng về điều c v dễ lỗi lầm trong lời ni.

                                                     Ci khn ngoan của nhn đức

       Đừng hnh động hấp tấp, cũng đừng cố chấp theo ring: thế mới thật l khn.

     Đừng bạ ai ni cũng tin, đừng bạ tin g cũng vội đem học lại với người khc: thế mới thực l khn.

     Bạn hy học hỏi những người khn ngoan v c lương tm.

     Th học với người khn ngoan từng trải cn hơn theo ring.

     Đời sống thnh thiện lm cho người khn ci khn của Cha v cho người ta một bi học kinh nghiệm vĩ đại.

     Cng khim tốn v phục tng Cha cng khn ngoan v bnh an trong hnh động

                                     SUY NIỆM

     Muốn hnh động cho khn, nn lấy hai điểm ny lm mẹo mực:

      Đừng bạ ai ni cũng tin, bạ nghĩ g cũng cho l phải, tri lại phải dẹp lng tự i v tnh dục m chỉ sẵn sng chờ đợi thần Cha.

      Đừng cậy ti giỏi, thng thạo, nhưng phải đơn sơ v thnh thực đn nhận kiến của người khc.

      Những vị cao nin, những người kinh nghiệm chnh l những ci mốc vững chắc cho bước đường của ta.

      Lạy Cha! Cha đ tự đặt mnh lm mẫu gương hnh động cho con. Cha lại dạy con phải Khn như con rắn v đơn sơ như bồ cu. Xin Cha gip con noi st gương Cha v thực hnh được như lời Cha răn dạy

                                            V

                             ĐỌC THNH KINH

                                                                     Bi học khn

       Phải tm chn l chứ đừng tm lợi khẩu trong Thnh Kinh.

     Đọc Thnh Kinh, phải đọc với chnh tinh thần của tc giả.

     Phải tm lợi ch thing ling hơn l tm lời lẽ văn hoa chải chuốt.

     Ta phải chuộng đọc cả những cuốn đạo đức đơn sơ, cũng như những cuốn cao su mầu nhiệm.

     Đừng bận tm đến thn thế, học lực của tc giả: hy đọc v lng mến chn l thuần ty.

     Cũng khng cần tra vấn cu nọ, cu kia, của tc giả no, m hy để xem tc giả đ ni những g.

                                                             Giọng ni của Cha

       Người đời qua đi, nhưng đức tn trung của Cha sẽ mun đời tồn tại(1)[vii].

     Cha ni với ta bằng nhiều cch khc nhau v bằng những người cũng khc nhau(1)[viii].

     Thường tnh t m rất c hại cho ta trong lc đọc Thnh Kinh. N lm cho ta muốn hiểu thấu v bnh luận những ci đng l chỉ nn bỏ qua.

     Nếu muốn được ch khi đọc Thnh Kinh, Bạn hy đọc cho khim tốn, đơn thnh v tin tưởng, m đừng bao giờ đọc để mong được tiếng thng giỏi.

     Hy bn hỏi những người sống thnh thiện v im lặng nghe họ trả lời. Cũng đừng coi thường cu ni của những người cao nin: khng phải v tnh m họ mở miệng ni ra đu

                                     SUY NIỆM

     Đọc Thnh Kin cũng như cc sch đạo đức, khng bao giờ nn đọc v t m: để tm lợi khẩu, khoa học, văn chương. Những sch đ khng viết v mục đch ấy.

      Muốn lĩnh hội được nghĩa những sch đ, phải đọc cho:

      -Khim nhượng:v Cha Thnh Thần chỉ dạy những b nhiệm cho người khim.

      -Đơn sơ:v nh sng Cha soi bao giờ cũng tự đủ cho mỗi người.

      -Tin tưởng:dầu ta khng hiểu thấu, lời Cha bao giờ cũng đng knh phục.

      Lạy cha! Con đội ơn Cha v đ giấu những ci đ với người khn ngoan, thng thi m chỉ tỏ ra cho trẻ nhỏ v người đơn sơ khim nhượng. Xin Cha dạy con biết sống thnh thiện theo gương Cha

                                      VI

                               TNH DỤC

                                                                         Lố lăng sinh hỗn loạn

Mỗi lần người ta ao ước một ci g lố lăng l y như kỳ sinh rối lng rối tr.

Người kiu hnh v h tiện khng bao giờ được yn nghỉ. Người ngho kh v khim nhượng trong lng lc no cũng yn hn thư thi.

Người chưa chết hẳn cho mnh, dễ bị cm dỗ v sa ng trong những dịp rất nhỏ nhen v tầm thường.

Ai bạc nhược tinh thần, ai cn qu xc thịt v hay chiều theo gic quan, người ấy chả dễ bỏ hẳn được những ước muốn trần tục.

V thế họ thường khổ tm khi phải bỏ n v buồn giận khi bị người khc tri .

Bnh an thực

Giả thử c đạt điều mong ước, họ lại bị lương tm cắn rứt, xu x v đ đi theo tnh dục, l ci khng đem lại bnh an thực cho lng họ.

Vậy, chnh nhờ cch chống tnh dục- chứ khng phải n lệ cho tnh dục- m người ta tm được bnh an thực cho tm hồn.

Thứ bnh an ấy khng ở trong lng người xc thịt, người sống theo ngoại cảm, m ở chnh trong lng người đạo đức v ting thần.

                             SUY NIỆM

Khng kể ơn Cha, tm hồn bnh an l qu nhất.

Nhưng bnh an khng ở chung với tnh dục. Muốn được bnh an, cần phải chiến đấu v đo thải mọi tnh dục mạnh nhất trong ta. N l nguyn nhn pht sinh mọi xao xuyến của lng.

Trong cuộc chiến ny ta phải can đảm, cương quyết tm v đnh thẳng vo tnh dục mạnh nhất trong ta. N l tướng. Hạ thủ được n, tn qun sẽ tan r v bnh an sẽ phục hồi mau chng.

Nhưng:

Lạy Cha, ai sẽ ban cho con sức mạnh để dm mắm chắc phần thắng lợi trong cuộc chiến gay go ny! V địch th con vừa đng vừa mạnh m con lại hn yếu v ti!... Chỉ c Cha, lạy Cha! Vậy xin Cha thương ban cho con ơn can đảm, cương quyết để chiến đấu cho đến cng, v chỉ c người thắng trận mới đng cng.

                                     VII

                     TRNH PH PHIẾM V KIU NGẠO

Tn nhiệm vo Cha

Khng ai khờ dại bằng người đặt trt tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một tạo vật no.

Đứng xấu hổ khi phải gip đỡ người khc v lng mến Cha.

Đừng xấu hổ khi thấy mnh ngho tng ở đời ny.

Đừng cậy ở sức ring , m hy tn nhiệm vo Cha.

Hy cứ lm vừa sức rồi Cha sẽ gip cho thiện ch của Bạn.

Đừng cậy học lực mnh, cũng đừng cậy sức mạnh của bất cứ ai khc. Bạn hy cậy vo Cha l Đấng yu người khim tốn v hạ người kiu ngạo xuống.

Đừng khoe của đời

Đừng khoe mnh lắm của, cũng đừng cậy mnh lắm bạn thế lực; hy tự ho trong Cha l Đấng sẽ ban cho Bạn mọi ci v,-hơn mọi ci,- cn muốn ban chnh mnh cho Bạn.

Đừng cậy sức khỏe, đừng khoe sắc đẹp. Một cơn bịnh xong cũng đủ lm tiu ma hết.

Đừng tự đắc v ti cn, v khn ngoan, khng vậy sẽ mất lng Cha l nguồn mạch mọi ci hay ci tốt tự nhin của Bạn

Học khim tốn

Đừng nghĩ mnh hơn ai, khng vậy Cha thấu suốt lng mọi người, sẽ kể Bạn l người xấu nhất.

Đừng hnh diện v những việc thiện đ lm, v l đon của Cha c phải như l đon người đời đu! C khi ci người đời cng nhận Cha lại đnh phi đấy.

Bạn c đức ư? Hy tin rằng người khc cn c đức hơn Bạn. C thế Bạn mới c thể khim tốn lun được.

C hạ mnh dưới người khc, Bạn cũng chẳng thiệt g. Cn như chuộng mnh hơn người khc- dầu một người m thi- cũng tai hại lắm đấy.

Người khim nhượng lc no cũng bnh an. Cn lng tr người kiu, lc no cũng lun ghen hờn, giận on.

                                     SUY NIỆM

Hy tin tưởng ở Cha, ở một mnh Cha, v Cha l Đấng khng hề lay chuyển.

Cn g yếu hn, cn g thay đổi, cn g lay chuyển bằng người, v kỷ phần của người l lầm lạc, l xấu bụng l dối tr!

Khim nhượng l nhận định được địa vị chnh yếu v thiết thực của mnh.

Kiu ngạo l một thứ cch mạng ph hủy trật tự thin nhin v tự hủy hoại cả chnh mnh.

Lạy Cha, Cha ght dơ những người kiu ngạo v yu thương nng đỡ người khim nhượng. Xin Cha sửa tnh kiu ngạo trong con v ban cho con ơn khim nhượng thật trong lng để con đến gần Cha v đng Cha yu.

                                            VIII

                             ĐỪNG SUỒNG S QU

Chọn bạn m chơi

Đừng bạ ai cũng thổ lộ tm tnh với(1)[ix].Việc Bạn, Bạn hy nn bn với những người khn ngoan v knh sợ Cha.

Đừng năng đi lại với những thanh nin v những người thế tục.

Đừng nịnh người giầu cũng đừng tm dịp tới lui người quyền qu.

Hy quen thn với những người khim nhượng, đơn sơ, với những người sống một đời sống đạo hạnh, ngay thẳng v hy chỉ ni, chỉ bn những chuyện hữu ch.

Đừng quen thn với một người phụ nữ no. Tất cả phụ nữ nhn đức, bạn hy ph thc cho Cha.

Hy ước mong kết thn với một mnh Cha v cc Thin Thần v hy trnh đừng để người đời biết đến Bạn.

Bc i

Phải bc i đối với mọi người, nhưng đừng v đấy m suồng s với mọi người.

C lc cn xa th khen lấy khen để, m vừa gip mặt đ ght cay ght đắng.

C lc ta nghĩ kết thn với người khc, như thế l vừa họ lắm, nhưng ngờ đu, chnh lc ấy lại l lc họ bắt đầu chn ta, v gần ta, họ đ khm ph ra những khuyết điểm của ta

                                     SUY NIỆM

Sống trong x hội cần phải c tnh Nhưng tấm tnh đ khng bao giờ nn thi qu đến nỗi thnh suồng s!

Để đề phng, tc giả khuyn ta:

-Đừng qu dễ tin, bạ gặp ai cũng thổ lộ tm tnh.

-Đừng quen thn với những thanh nin thế tục v người quyền qu giầu sang.

-Với nữ giới cng phải hết sức d dặt.

Chỉ c một tnh yu khng bao giờ c thể đi qu m chng ta khng thể khng c:tnh yu Thin Cha.

Lạy Cha Giesu! Xin gip con mến Cha hơn yu cha mẹ con, bạn hữu con, v hơn chnh bản thn con. Xin cho con mến Cha trong Cha v v Cha, bằng một tnh yu khng nề quản v khng biết nhượng bộ trước bất cứ một chướng ngại no.

                                            IX

                     VNG LỜI V TNG PHỤC

Thong dong thực

Sống trong đức vng lời, c một bề trn để ty phục v khng phải lm chủ việc mnh; đ l đại ch đấy.

Vng lời cn chắc chắn hơn cai trị ngn vạn lần.

Nhiều người vng lời v bất đắc dĩ hơn l v yu mến: những người ấy khổ tm v hay ku ca lắm! bao lu họ chưa biết thực tm phục tng v lng mến Cha, lng tr họ sẽ khng được thong dong thực.

Dầu đi đu, ở đu, Bạn cũng sẽ khng được yn tr, bao lu bạn chưa biết khim nhường phục tng một đấng bề trn.

Nhiều người lầm hết chỗ ni v họ tưởng ở nơi ny, đi chỗ nọ họ sẽ được dễ chịu hơn.

Sẵn sng nhượng bộ

Tự nhin ai cũng thch lm theo ring, ai cũng thịnh tnh với người hợp mnh hơn.

Nhưng nếu ta muốn Cha ở với ta, đi khi ta cũng cần phải bỏ ring để bảo vệ lấy An Bnh.

Lm g c ai thng thạo, hiểu thấu được tất cả sự vật. Nếu thế, Bạn đừng qu yn tr rằng mnh sng suốt, m hy vui nhận kiến người khc.

Bạn hay ư? V lng mến Cha, Bạn cũng cứ bỏ n đi để theo người khc, như thế trong đường nhn đức, Bạn sẽ tiến được xa lắm đấy.

Ta thường nghe ni: chịu nghe v theo lời bn của người khc cn chắc chắn hơn.

Cũng c trường hợp, kiến đi bn cng phải cả, nhưng nếu cứ cố chấp khng chịu theo người khc khi l tr hay hon cảnh bắt buộc: đ l một triệu chứng kiu hnh v đin gn

                                     SUY NIỆM

Phc lớn cho người biết tng phục một Cha trong bản thn cc Đấng Bề trn thay mặt Cha. V người biết kin nhẫn thực hnh đức vng lời, c cng lớn chừng no! Đ l một hy sinh lin li v knh i hon ton nhất.

Chnh đức vng lời l gi trị, l vinh dự, l cng phc của đời sống cng gio, nhất l đời sống tu tr, v n lm cho Cha trở nn Thầy tuyệt đối v sở chủ lng ta.

Nhưng cho được thế, cần l tr, tm hồn v hnh động phải cộng tc vo việc thực hiện đức vng lời; l tr cng nhận, tm hồn yu mến, lm cho nhanh nhẹn, quảng đại v bền bỉ.

Lạy Cha cứu chuộc con! Ti no thấy Cha hy sinh quyền cả một Cha Trời để vng lời m con khng yu thch v thực hnh đức vng lời được.

Ti no thấy Cha 30 năm trường vng lời Đức mẹ v Thnh Giuse trong hết mọi vic, m con khng thnh tm theo trọn những điều Cha soi cho con trong lề luật v trong cc Đấng Bề trn?

Thấy Cha vng lời cả đến bọn đao phủ khi chng đặt Cha nằm trn Thnh gi m con phản khng v ku ca khi phải vng lời được sao!

Lạy Cha Giesu! Xin cho con biết thnh tm vng lời để noi gương Cha, để chứng tỏ lng con kht ước đẹp lng Cha v để thực hiện thnh Cha trong mọi nơi v mọi lc.

                                            X

                             LỜI V CH

Ni t

Bạn hy hết sức lnh xa những đm đng người. V d Bạn khng c xấu, nhưng lời bn soạn việc đời bao giờ cũng tai hại lắm.

N lm cho linh hồn ta chng nhọ gỉ v n lệ tnh ph trương.

Th nn lặng mỗi khi phải gặp người đời v đừng xen vo giữa đm đng l hơn cả.

Đ biết rằng chả mấy khi ni truyện ra về m khỏi lương tm cắn rứt, thế sao cn cứ ngứa ngy muốn ni, muốn bn?

Thường ta thch ni l v nhờ trao đổi cảm tnh, ta c thể yn ủi lẫn nhau v rt cho lng tr khỏi những tư tưởng bực rọc.

Những lc đ ta thường hay ni về mnh, về những ci ta ưa thch v ước ao hoặc những ci lm ta kh chịu.

Ni cho khn

Nhưng khốn! Thường ta chả được toại ! V chnh những ci bn ngoi ấy, n lm cho ta mất rất nhiều ơn Cha yn ủi bn trong.

V thế, ta phải tỉnh to v cầu nguyện, đừng để th giờ qua đi v ch.

Nếu được php ni hay ni c lợi, Bạn cũng chỉ nn ni những ci c thể gip bạn tiến đức hơn.

Tập qun xấu, tnh ươn hn trong đường tiến đức ngăn trở ta rất nhiều trong việc giữ miệng lưỡi.

Lời ni đạo đức về những vấn đề thing ling bao giờ cũng gip ta tiến bộ rất nhiều trong đường đạo đức, nhất l giữa những người nhất tm tr đon kết trong Cha.

                                     SUY NIỆM

Ni t với tạo vật để ni nhiều với Cha, trnh những lời v ch t m, chỉ dng miệng lưỡi để ni những điều tốt , điều cần: đ l phương php tối hảo để nn người trọn lnh, để giữ tm hồn trong sạch v kết chặt với Cha.

Một người chỉ để lng tr ở tạo vật, ưa thch những ci ph phiếm: người đ khng thể mến Cha được, khng thể chuyn lo cầu nguyện v hồi tm được.

Lời Thnh u-gu-tinh: Hỡi người đng tr v lu lỏng! ngươi lm g trong khi ngươi tm thỏa mn nhục dục, vui sướng? Hy hồi tm tm của thật, của tốt hảo ở trong lng ngươi, một của đ sẽ c thể thỏa lng ngươi.

Lạy Cha! Xin ban cho con tinh thần nội hướng v hồi tm để con chỉ chuyn lo thần Cha v trung thnh với ơn Cha. Xin hy lm cho con chỉ lun nhớ đến Cha, ni về Cha: Nhớ m khuất phục, ni m knh i, v đừng để cho tạo vật no c thể lm cho con xa Cha.

Con ngn ci sống xa nhan Cha, sống m t cảm thấy những cao cả của Cha, con ngn v con chưa lm được g để đẹp lng Cha!

Xin cho lng con sống động trước nhan Cha, v trước nhan Cha, xin cho lng con chỉ thở ra hạnh phc l đẹp lng Cha đời ny, để Cha nn kỷ phần của con trong đời mun thuở.

                                            XI

                             BNH AN V TIẾN BỘ

Tuyn chiến với thi hư

Ta chỉ được bnh an thực khi no ta khng muốn bận tm đến lời ni hoặc việc lm của người khc, hay bất cứ những g khng hệ đến ta.

Ai hay pha mnh vo việc người, hay đi tm bn ngoi những việc bận bịu, t hay họa mới hồi tm tự xt, người ấy bnh an lu thế no được?

Hạnh phc những ai đơn thnh, v chnh họ sẽ hưởng được bnh an lớn lao!

Tại đu c những thnh nhn đ tro cao trn đường trọn lnh v nguyện ngắm cao siu được đến thế?

V họ đ cố gắng lm chết hẳn trong mnh tất cả những ước muốn thế tục v như thế tm hồn họ đ được kết chặt mật thiết với Cha v tr khn được thong dong chuyn lo phần rỗi.

Cn ta, ta đ n lệ nhiều qu cho tnh dục, ta đ bận tm nhiều qu v những ci mau qua. V thế, t khi ta thắng dẹp hẳn được nết xấu- dầu l một nết xấu thi!- v lng ta t ao ước tiến bộ lun. Chnh ci đ đ lm cho ta kh lạnh hơn hết.

Nếu ta chết hẳn cho mnh v giữ lng sạch mọi vương vấn, ta sẽ c thể nếm được những hương vị của Thin Cha v cảm thấy một phần no ci th khi suy gẫm về Cha.

Trở lực lớn nhất m cũng duy nhất l tại ta qu n lệ v ham m tnh dục m khng cố gắng bước vo đường trọn lnh của cc Thnh.

Thản hoặc đi lc gặp điều tri , ta đ nản lng ngay v đi tm an ủi của người đời.

     Phải chiến đấu cho can trường

     Nếu ta vững tm chiến đấu như một tinh binh hng dũng, nhất định ta sẽ thấy tay Cha gip ta. V Cha hằng sẵn sng lun để đến gip những ai chiến đấu cho Cha v đặt trt tin tưởng vo Cha. Phải khng, chnh để ta thắng m Cha đ ban cho ta dịp chiến đấu?

     Nếu đ tiến bộ tinh thần của ta chỉ căn cứ vo cch giữ luật bn ngoi, lng sốt sắng của ta chả lu bền được?

Hy đặt ru vo gốc cy v hy chặt đứt mọi vương vấn tnh dục, như thế hồn ta sẽ hưởng được thứ bnh an thực.

     Gi mỗi năm ta tuyệt căn được lấy một thi hư, ta sẽ chng nn người hon thiện biết mấy!

     Nhưng tri lại, kinh nghiệm cho ta hay, những năm mới trở lại ta cn kh hơn những năm đ tuyn khấn nhiều.

     Đng l hằng ngy ta phải sốt sắng hơn, tiến bộ hơn, nhưng tiếc! mới giữ được một phần ơn sốt sắng ban đầu ta đ cho l nhiều lắm!

     Nếu ban đầu ta cố gắng p mnh hơn một cht, ta đ c thể lm được mọi việc cch dễ dng vui vẻ.

     Chừa được một tập qun l kh. Nhưng chiến đấu v đoạn tuyệt ring cn kh hơn nhiều.

     Nếu giờ đy, Bạn khng thắng nổi được những ci kh nhỏ, những ci kh v nghĩa, mai ngy Bạn thắng sao nổi những ci kh lớn?

     Hy cự tuyệt ngay ban đầu những khuynh chiều của Bạn, hy sửa bỏ ngay những tập qun xấu, khng vậy dần d n sẽ thnh nguy cơ lớn cho Bạn?

     Ch! Nếu Bạn nhận định r- khi Bạn sống cho xứng đng- Bạn sẽ được hưởng an bnh chừng no v lm cho người khc vui mừng biết mấy, chắc Bạn sẽ cố gắng tiến bộ tinh thần nhiều hơn.

                                             SUY NIỆM

     Khng g ngược lại an bnh, hạnh phc thật, bằng bung lung theo tnh dục để lm n lệ v nạn nhn của n.

      Khng c g c thể thiết lập một lương tm thư thi thật, một đời sống hun cng v hạnh phc đời ny v bảo đảm phần rỗi đời sau bằng chiến đấu để thắng tham vọng, bằng cự tuyệt những ước muốn lố lăng của lng.

      Ti phải tuyn chiến với t dục v quyết chỉ dnh lng tr ti cho một mnh Cha.

      Lạy Cha! Con đ sung sướng, thỏa lng v chắc phần rỡi biết mấy nếu con biết thắng dẹp tnh dục v thnh tm thống hối, để trả nợ đức cng bằng Cha v đền đp một phần no lng Cha yu con! Xin đừng để con phụng sự một ci g ngoi Cha? Cha hy đập tan xiềng xch, hy cứu con khỏi tnh trạng n lệ, bất cng v tn nhẫn m tnh dục đang đn p con. Lng con c bao nhiu, con xin dng trt cho Cha. Cha đừng để cho ph trương, tự i, dm , lười biếng, giận hờn- những t cha ngoại lai- chiếm đng lng con một lần nữa. Con cảm thấy chia sẻ lng mến Cha l ăn cướp, l bội phản.

      Lạy Cha l tất cả của con, Cha hy nn gia nghiệp của con.

                                                      XII

                                     LỢI CH CỦA ĐAU KHỔ

     Đau khổ gip tự giải thot

       Đi khi gặp đau khổ tri rất c lợi cho ta, v n gip ta hồi tm, nhn nhận đời sống ny như sống t đầy, v đừng đặt hy vọng vo bất cứ vật no ở đời.

     Dầu đi lc bị người phản đối hay những khi lm phải, hoặc c ngay m vẫn bị người cng kch, ngộ nhận: ci đ rất c lợi. V n gip ta tự khim v trnh được tnh ph phiếm.

Đau khổ đưa tới Cha

       Khi bn ngoi ta bị người đời khinh rẻ v ngộ nhận, chnh lc ấy l lc ta dễ đi tm Cha để chứng kiến cho lng ta.

Một l do đ đủ bắt buộc ta tin tưởng vo Cha v đừng đi tm an ủi nơi người đời.

     Khi một người c thiện ch m phải khổ tm bị thử thch, bị người xt đon oan uổng, lc đ họ cảm thấy mnh cần Cha hơn khi no hết v ngoi Cha họ thấy r mnh khng thể lm được g hay v tốt.

Đau khổ lm cho ta ngn sống

       Lc đau khổ, ta buồn, ta cầu nguyện để tht những đau khổ đang chịu.

     Lc đau khổ, ta ngn sống lu, ta mong chết để thot mọi vương vấn m kết hợp với Cha Giesu Kit.

     Lc đau khổ ta mới nhận thấy r đời ny khng c bảo đảm hon ton, khng c bnh an vững chắc.

                                             SUY NIỆM

     Phải chn nhận những tri như l để thử, để gột rửa v siu nhin ha tnh i.

      Cha để ta gặp khắp nơi những đau khổ, những tri khoy, những phản khng nhiều khi bởi chnh tay những người chung sống với ta, những người thn yu ta, để ta yu họ cho cao thượng v v Cha.

      Hạnh phc tm hồn đ bị đau khổ thử thch, cm dỗ luyện lọc như lửa thử v luyện vng. Chnh bởi đ- lời Đấng Khn ngoan- Chnh nhờ đ m họ xứng đng được Cha v dễ am hợp với Cha.

      Cu tụng niệm của ti trong lc gặp đau khổ sẽ l: Vng Cha dưới đất bằng trn trời vậy.

      Lạy Cha! Xin gip con trong những đau khổ v phản khng m Cha cho php xảy đến. Xin đừng để n lm kiệt quệ trong con ngọn lửa bc i. Đừng tiếc lng con, m hy giữ lấy lng Cha v hy lm cho cm dỗ- thay v lm con xa Cha- sẽ nối kết lại với Cha chặt hơn.

                                                      XIII

                                     CHỐNG VỚI CM DỖ

     Cm dỗ: khng ai thot được

       Bao lu cn sống ở đời, ta cn phải chịu đau khổ v cm dỗ.

     V thế Thnh Job ni: Đời sống con người trn mặt đất chỉ l một cm dỗ lin lỉ.

     Do đ, mỗi người chng ta phải đề phng cm dỗ, phải tỉnh to cầu nguyện để cho quỷ- bằng tỉnh thức v lun lun chạy rảo khắp nơi tm mồi st hại- sẽ khng lm g được ta.

     Lm g c ai hon ton v thnh thiện đến nỗi khng phải cm dỗ bao giờ! Đ thế ta cũng khng ti no thot được.

     Nhưng cm dỗ- dầu nặng nề gay găt mấy- thường lại rất lợi v n gip ta tự khim, n luyện lọc v cho ta những bi học qu gi!

     Hết mọi thnh nhn đ phải trải qua những thử thch, những cm dỗ lớn lao v nhờ đ cc Ngi đ được lợi rất nhiều.

     Cn những ai khng chịu nổi cơn thử thch đ phải loại bỏ v bị tiu diệt.

     Khng một dng tu no thnh thiện mấy,khng một nơi no khuất tịch mấy m thử thch v cm dỗ khng tới được!

     Khng ai cn sống m thot hẳn được cm dỗ, v bẩm sinh con người đ c dục vọng, m dục vọng chnh l mầm mống của cm dỗ.

     Cm dỗ hoặc đau khổ ny chưa qua hẳn, cm dỗ hoặc đau khổ khc đ dồn dập tới. Lc no ta cũng c một ci g phải chịu đựng v ta đ mất những sảng khoi của tnh trạng diễm phc sơ khai.

     Cm dỗ c thể thắng lướt được

       Nhiều người tm thot cm dỗ, nhưng lại gặp ngay cm dỗ nặng hơn.

     Khng phải cứ trốn m thắng nổi cm dỗ đu. Nhưng phải nhẫn nại v khim tốn thực mới khuất phục được th địch của ta.

     Nếu chỉ trnh những dịp bn ngoi m khng nhổ cho tuyệt căn: Bạn sẽ khng tấn tới được mấy. Cm dỗ sẽ tiến đến dồn dập v Bạn sẽ thấy khổ tm hơn.

     Cứ từ từ chống trả cho nhẫn nhục v bền gan- với ơn Cha gip- Bạn sẽ thắng cm dỗ dễ hơn l xua n một cch tức tối hằn học.

     Bị cm dỗ, Bạn hy năng đi bn hỏi. Cũng đừng bẳn gắt với những người bị cm dỗ: Hạy yn ủi họ như Bạn muốn được người yn ủi.

     Nguyn do mọi cm dỗ xấu l tại tm hồn nng nổi v t tn nhiệm vo Cha.

     Như một con thuyền khng li bị sng nước li cuốn, con người nht gan v khng giữ điều quyết định lun lun bị cm dỗ lay chuyển.

     Lửa thử sắt(1)[x] cm dỗ thử người cng chnh.

     Thường ta khng biết ta c thể lm được những g, nhưng cm dỗ cho ta biết r chn gi trị của ta.

     Phải cẩn phng lun nhất l khi cm dỗ mới đến. Đừng mở cửa để n đột nhập linh hồn. Hy chận đnh ngay khi n vừa l mặt như thế rất dễ thắng n.

     Một thi sĩ xưa viết:

     Chữa bệnh, chữa ngay từ mới pht.

     Để lu thm nặng tốn tiền thang(2)[xi].

     Cm dỗ khởi điểm bằng một tư tưởng đơn sơ, rồi một ấn tượng r rệt, lng vui thch v xc động, cuối cng l ưng thuận: đ l tất cả một chiến lược qun th đắc dụng, để đột nhập lng ta, nếu ta khng khng cự ngay từ đầu.

     Ai cng lười khng cự, cng chng yếu nhược v, qun th cng thm mạnh.

Cm dỗ rất c lợi

       C người phải cm dỗ tn tệ, ngay khi mới trở lại. C người sau mới phải. Cũng c người phải chịu hầu suốt đời. C người chỉ phải cm dỗ nhẹ.

     Cha ấn định thế, ty theo khn ngoan v cng bnh Cha, v Cha đ biết r tnh trạng của mỗi người, Cha đo hun nghiệp của mỗi người v, xếp đặt mọi ci, cốt mưu phần rỗi cho những người Cha chọn.

     V thế, ta khng nn ng lng, kh phả, cm dỗ, một hy khẩn ni Cha đến gip ta trong cơn thử thch. V theo lời Thnh Pau-l Cha sẽ gip ơn đủ trong cm dỗ để ta: chịu đựng được(1)[xii].

     Vậy ta hy tự ph thc trong tay Cha(2)[xiii] trong một cm dỗ v, đau khổ v:Cha sẽ cứu v nng người thực lng khim nhượng ln(3)[xiv].

     Chnh nhờ cm dỗ v đau khổ, m ta c thể biết được mnh đ tấn tới được đến đu. Chnh trong đau khổ v cm dỗ m ta được cng lớn v, nhn đức chi la hơn.

     C ra g người chỉ sng mộ, v đạo đức, khi khng gặp kh chịu! Nhưng nếu biết nhẫn nhục v chịu đựng đau khổ, họ sẽ c cơ tiến cao được lắm.

     C người can trường chịu đựng được những cm dỗ lớn, m ng thua trong những cm dỗ nhẹ thường ngy.

     Cha để vậy cho họ biết nhờ đấy m tự hạ. V một khi thấy mnh yếu đuối trong những cm dỗ nhỏ, họ sẽ khng dm tự ho trong những cm dỗ lớn.

                                             SUY NIỆM

     Cm dỗ gip ta luyện mnh cho khỏi những dan du thầm vụng của kiu ngạo, của tự i, v n lm cho ta cảm thấy sức nặng của đau khổ, lm cho ta ngn những thỏa mn đời ny v gip ta tin tưởng vo một Cha.

      N cn gip ta tự hạ v, cảm thấy mnh hn yếu, v trng thấy ci cội gốc hư tệ trong ta. N gip ta thấy r ta bất lực, trước bất cứ một việc lnh no, v thiếu ơn Cha, ta khng thể giữ mnh khỏi phạm tội được.

      Lạy Cha, khi bị cm dỗ, con cảm thấy r, nguyn sức con chỉ c thể phạm tội mất lng Cha, v lng con lun chiều về điều c. Nhưng con lại biết: Cha c thể giữ con khỏi những x lấn tn tệ của tnh dục v, chnh Cha cũng muốn gip con nữa. Vậy khng tin ở con, con chỉ tin trt ở Cha, con sẽ thưa Cha: Lạy Cha, con đang đứng trn bờ vực su, con giơ tay ln cng Cha v trng cậy Cha sẽ khng để con chm mất.

                                                      XIV

                                     Xt đon

     Xt đon l bất cng

       Hy lo xt mnh m đừng tm xt việc người.

     Xt người: đ l lm việc v ch. Lm thế người ta rất hay lầm v, dễ sai lỗi lắm.

     Thay v xt người, Bạn hy đon, hy xt mnh: lm thế bao giờ cũng c lợi hơn.

     Thường ta xt đon sự vật theo độ cảm tnh của lng ta, đối với sự vật ấy v, lng tự i thường lm ta đon xt thin lệch.

     Nếu ta quy hướng tầm mắt ta, về một mnh Cha, Lm g dễ kh chịu, khi gặp tri đến thế.

     Thường c một ci g- khng bn trong th bn ngoi- n li ko ta.

     Bao giờ hễ tra tay lm việc, l y như kỳ b mật, đi tm chnh mnh m vẫn khng biết.

     Bao lu sự vật xảy đến hợp sở ước, sở trường xem ra họ được an bnh lắm, nhưng nếu gặp phản đối, l tức khắc họ bối rối v xu buồn.

Xt đon rất c hại

       Bất đồng kiến, bất hợp tnh cảm, thường hay gy bất thuận, giữa bạn b, giữa cng dn một nước c khi giữa cả một Dng tu v những người đạo đức.

     Một thi quen lưu cựu, bỏ đi được kh lắm, v chẳng mấy ai vui lng chịu dẫn đi lối mnh khng muốn.

     Nếu chỉ dựa vo kiến v ti năng ring hơn l theo gương Cha KiT, m vn lời, tng phục Bạn sẽ t- hay c cũng rất muộn- được ơn soi sng trong đường thing ling. V Cha muốn ta phải hon ton khuất phục Cha, thắng hết mọi l luận để đi tới một đức i nồng hậu hơn.

                                             SUY NIỆM

     Tự nhin ta thch điều tra v cng kch những khuyết điểm của người khc.

      Lng tự i thường lm ta cng nhận trong ta ci ta ph bnh nơi người khc v, ta thường sng suốt khi xt khuyết điểm người, m ta tối đối với khuyết điểm của mnh.

      Lời Cha Giesu: Chng co đừng xt đon để khỏi phải đon xt.

      Ti sẽ đon xt mnh cho nghim nhặt, thay v đi xt đon người, để khỏi bị Cha xt đon, trong ngy cng phn.

      Lạy Cha, xin ban cho con biết qun, hay khng biết đến những ci con khng c trch nhiệm phải biết, phải xt đon, để con chỉ sống v Cha v trong Cha. Lạy Cha, một mnh Cha c quyền xt đon, xin hy đon xt con đời ny để tha xt đon con trong ngy cng phn.

                                              XV

                                         BC I

     Hoạt động của bc i

       Đừng lm một việc c, để được bất cứ một của g, hay bất luận v yu một người no. Nhưng c lc cũng nn bỏ một việc thiện, hoặc thay thế bằng một việc tốt hơn, để lm ch cho một người cần được ta gip. Lc đ khng phải l bỏ việc thiện, nhưng l trở thnh việc tốt hơn.

     Khng c Bc i, cng việc bn ngoi l vic chết. Nhưng một cng việc dầu nhỏ b mấy, dầu tầm thường mấy m lm v một nguyn do bc i, lại lợi hết chỗ ni. V Cha khng xt việc ta lm, bằng xt l do xui ta lm.

     Bc i nhiều, l lm nhiều rồi đấy.

     Ci phải lm cứ lm cho hẳn hoi, cũng l lm việc nhiều rồi đấy.

     Lm m cốt mưu cng ch hơn l tạo ring, đ l lm nhiều rồi đấy.

     Bc i thật

       Ci người ta cho l cng việc của Bc i, thường khi lại chỉ l con đẻ của tham vọng. V khuynh hướng tự nhin, ring, tnh vụ lợi, tnh quen tm ci vừa , hằng theo ta, như bng với hnh.

     Người c bc i hon ton thực, khng tm ch ring, trong bất cứ cng việc g. Nguyện vọng duy nhất của họ, l lm vinh danh Cha trong mọi sự.

     Người đ khng ghen ght ai, v họ khng tm vui sướng ring cho mnh.

     Họ khng tm hạnh phc cho bản thn,  m tm nơi Cha một hạnh phc cao qu, v trổi hơn hết.

     Khng nhn nhận ci g hay tốt ở tạo vật, họ quy hướng tất cả về Cha, như nguồn su thẳm, pht nguyn mun điều thiện, l cứu cnh lm cho hết thảy cc Thnh được an nghỉ vui sướng.

     i! Ai c một tia bc i thật; người đ sẽ cảm thấy tất cả thế vật, chỉ l ph vn giả tr!

                                             SUY NIỆM

     Ta hy cố lĩnh hội được cu: Cha khng xt ta đ lm nhiều hay lm t, chỉ xt ta bc i nhiều hay t. V: Bc i nhiều tức l lm nhiều.

      Việc ta lm chỉ đẹp Cha, khi no n được đng ấn tn của bc i.

      Thnh Pau-l bảo: Anh em hy lm việc anh em trong cảm tưởng, v nhịp điệu của Đức i Thin Cha.

      Lng Bc i linh động v hiện hoạt ấy, chnh l của nui dưỡng Đức tin trong ta, v Đức tin m khng c Đức i, l Đức tin chết.

      Lạy Cha, l trung tm của mọi tnh yu! Con n hận, v đ qua bao năm thng m khng mến Cha! Con xấu hổ, v đ t nghĩ đến Cha, trong khi Cha nghĩ đến con lun, đ thờ ơ lnh đạm với Cha, trong khi Cha nng lng yu con! Lạy Cha, xin cho con yu mến Cha cho tha thiết, để b lại những năm thng, m con đ khng mến Cha, v đến đp trong mun một, lng Cha yu thương con.

                                                      XVI

                                     MỘT NHỊN CHN LNH

     Nhịn l tinh khn

       Ci g trong Bạn, hay trong người khc m Bạn khng sửa được. Bạn hy nhẫn nhục chịu đựng, cho đến khi Cha ấn định cch khc.

     Bạn nn nghĩ, biết đu để thế lại c lợi hơn cho Bạn v n gip Bạn luyện tập thm đức nhẫn, l một đức tối cần để lập nn cng lớn.

     Nhưng Bạn hy cầu xin Cha gip Bạn trong những o le ấy, để chịu cho vui lng.

     Nếu Bạn đ bảo ai nhiều lần m người ấy khng chịu nghe. Bạn đừng ci lẫy với họ, hy để mặc Cha, l Đấng c thể biến điều c, nn điều thiện, để thần Ngi nn trọn v, để Ngi được hiển danh, trong cc ti trung của Ngi.

     Nhịn l cng bằng

       Bạn hy cố nhẫn nhục chịu đựng những khuyết điểm v sơ suất, bất luận lớn nhỏ của người khc, v chnh Bạn, cũng đầy khuyết điểm, m người khc đang phải chịu đựng đấy!

     Chnh Bạn, Bạn cũng khng thể trở nn như mnh muốn, thế tại sao Bạn lại c thể bắt người khc phải trở nn như bạn muốn?

     Ta thch cho người khc nn trọn hảo; cn lỗi ta, ta vẫn khng chịu sửa!

     Ta muốn sửa trị người khc cho nhặt; cn ta, một lời sửa bảo xong đ chau mặt!

     Ta kh chịu khi người khc được ơn rộng, cn ta, ta vẫn khng muốn ai chối ta ci g.

     Ta muốn rng buộc người khc, bằng những kỷ luật nghim khắc, cn ta hơi b buộc thm một cht, l ta đ khng chịu nổi!

     Những ci đ đủ để chứng tỏ, rất t khi ta xử với người khc như xử với mnh.

     Nhịn l sng suốt

       Nếu ai cũng tnh ton cả, lm g cn khổ gi để ta vc cho Cha.

     Nhưng giờ đy Cha an bi thế để ta rập tương trợ lẫn nhau, v ai cũng c khuyết điểm, cũng như phải nhịn khuyết điểm người khc. Chẳng ai tự tc tự mn, chẳng ai sng suốt đủ m khng phải nhờ người khc hướng dẫn. Tri lại ta phải chịu đựng lẫn nhau, yn ủi lẫn nhau, gip đỡ lẫn nhau, dạy vẽ v chỉ bảo lẫn nhau.

     Khng g chứng tỏ trnh độ nhn đức của ta bằng phản trắc. V những dịp đ khng lm cho ta yếu thm, tri lại n chỉ chứng tỏ ci chn thực của con người.

                                             SUY NIỆM

     Nhẫn nhục chịu đựng khuyết điểm trong ta, cũng như trong người khc, l một cử chỉ c năng lực thnh ha v, l một phương thế tối hảo gip ta xứng đng được Thin Đng.

      Khng c g cng bnh bằng nhịn nhục ở người khc, ci ta muốn người khc nhịn ở ta.

      Tốt hơn hết: ta hy nhịn khuyết điểm người khc, m đừng đề người khc phải nhịn khuyết điểm của ta. Lm như thế, l vc gnh nặng đỡ lẫn nhau.

      Lời Thnh Pau-l:Anh em hy chịu đựng lẫn nhau theo tinh thần Bc i v hy tha thứ lầm lỗi cho nhau.

      Lạy Cha, Cha đ r những tri rất c lợi cho con, v n sửa chữa, luyện lọc v hon tất nhn đức trong con. Nhưng Cha biết r, chng con vất vả chừng no, mới chịu được những thử thch ấy, v dễ xc cảm chừng no, trước những tri ấy.

      Lạy Cha! Xin đừng để con theo xc cm ring, nhưng hy gip con biết hy sinh, để đẹp lng Cha. Đ l điều con hy vọng ở lng thương yu v cng Cha.

                                                      XVII

                                     ĐỜI SỐNG TU TR

Phải c tinh thần hy sinh

       Hy tập quen thắng mnh trong mọi trường hợp, nếu Bạn muốn sống bnh an v hợp nhất với người khc.

     Sống trong một nh dng, một viện tu, sống cho thuận ha v trung thnh cho đến chết, khng phải l chuyện tầm thường.

     Hạnh phc những ai sống trong một nh dng, m sống thnh thiện v chết một ci chết may lnh!

     Muốn được vững chắc v tiến đức, Bạn hy tưởng Bạn l một người lưu lạc v, ngụ cư trn mặt đất.

     Muốn sống một đời sống tu tr, Bạn hy trở nn khờ dại v lng mến Cha Giesu Ki-t.

     Mang o dng v cắt tc đầu, chưa vị tất l đ tu; nhưng phải cải thiện đời sống v hm dẹp tnh dục: ci đ mới lm nn được thầy dng đch thực.

     Ai đi tm vật g ngoi vinh danh Cha v phần rỗi linh hồn, người ấy sẽ chỉ gặp sầu muộn v đau khổ.

     Ai khng trở nn b mọn nhất v tng phục mọi người, người ấy khng thể sống bnh an lu được.

     Luyện tinh thần hy sinh

       Bạn đi tu khng phải để chỉ huy, nhưng l để vng lời.

     Bạn cũng khng đi tu để sống an nhn hay đeo đuổi theo những ph phiếm, nhưng l để chịu đau khổ v để lm việc lun.

     Ở trong dng, người ta bị thử như sắt bị nung trong l lửa.

     Khng ai sống trong đ đến cng được, nếu khng thnh tm tự hạ v lng mến Cha

                                       SUY NIỆM

     Đời sống tu tr, l một đời sống, lấy tinh thần hy sinh, xả kỷ, lm phương chm, để đạt cứu cnh ton hảo của thnh thiện.

      M hy sinh, xả kỷ, chẳng qua chỉ l bản tot lược nghĩa vụ đời sống cng gio. V khng phải ring cho giới tu sĩ, nhưng l chung cho mọi tầng lớp m Cha phn: Chng con hy nn trọn hảo như Cha chng con trn Trời l đấng trọn hảo.

      Để đầy đủ nhiệm vụ đ, ta phải từ khước mnh, để kết chặt với hy sinh cao cả của Cha Đ từng phục vụ cho đến chết, v chết trn Thnh gi.

      Lạy Cha, Cha muốn v truyền chng con phải nn trọn hảo! Nhưng tự sức chng con, chng con khng lm được g khc, hơn l xc phạm đến Cha v tự trầm lun! Vậy xin Cha hy đến gip chng con, xin Cha hy hnh động trong chng con. C Cha gip, chng con sẽ lm được tất cả.

                                               XVIII

                               GƯƠNG THNH HIỀN

     Đời sống phục tng

       Bạn hy để trước mắt gương linh hoạt của cc Thnh Gio Phụ. Cc Ngi l m phạm một đời sống trọn hảo v thnh thiện. V Bạn sẽ thấy những việc Bạn lm chẳng gi trị mấy, hay đng hơn khng gi trị g.

     Ch! Đời sống ta l ci g snh với đời sống cc Ngi?

     Cc thnh nhn v cc Bạn tm phc Cha Ki-t đ phụng sự Cha, lc đi cũng như lc kht, lc rt cũng như khi phải trần truồng, trong hnh động cũng như trong lao lực; cc Ngi đ thức khuya dậy sớm, đ ăn chay hm mnh, đ đọc kinh nguyện gẫm sốt sắng v chịu ngn vạn những tn toan, nhục nh.(1)[xv]

     Đời sống hy sinh

       i! Đếm sao được số ngần, cn sao được trọng lượng những đau khổ cc Thnh Tng Đồ, cc Thnh Tử Đạo, cc Thnh Hiển tu, cc Thnh Đồng trinh v tất cả những người muốn bước theo Cha Ki-T phải chịu!

     Cc Ngi đ coi khinh mạng sống mnh ở đời ny, để lại được n trong đời mun thuở(1)[xvi].

     Cay nghiệt v xả thn chừng no, đời sống của cc Gio Phụ trn rừng vắng! Lu lắc v gắt gao chừng no những cm dỗ cc Ngi đ trải! Biết mấy lần cc Ngi đ chịu ma quỷ dằn vặt!

     Nhưng cũng can trường v nồng nhiệt biết mấy, lời kinh nguyện cc Ngi dng ln Cha! Nghim khắc biết mấy, những cử chỉ cc Ngi hm dẹp ngũ quan!

     Lng sốt sắng, nồng nhiệt tiến đức của cc Ngi mnh liệt chừng no!

     Trong sạch v thẳng thắn chừng no tm của cc Ngi trong việc phụng sự Cha.

     Ngy lm việc, đm thức cầu nguyện, v cả trong khi lm việc, lng tr cc Ngi cũng khng ngớt hướng về Cha.

     Đời sống kh hn

       Cc Ngi lợi dụng được từng pht.

     Thời giờ phụng sự Cha, một giờ l giy pht.

     Ci khoi sảng tuyệt bậc trong lc nguyện gẫm lm cc Ngi qun cả ăn nui xc.

     Ph qu, chức quyền, danh vọng, bạn b thn thch, cc Ngi từ gi cả. Trần tục cc Ngi cũng khng thm.

     Cc Ngi c dng của g cần cho được sống cũng l bất đắc dĩ v đau lng khi v nhu cầu phải cung cấp của g cho thn xc.

     Ngho tng của đời, cc Ngi rất giầu n sủng v nhn đức.

     Bn ngoi tng thiếu mọi vật, nhưng tm hồn cc Ngi đầy trn n sủng v an ủi Cha.

     Đời sống khim nhượng v nhẫn nhục

       Đời ở xa cc Ngi, nhưng Cha ở ngay bn cạnh v coi cc Ngi như bạn tm phc.

     Cc Ngi coi mnh như khng v đng đời khinh rẻ, nhưng lại được Cha qu trọng v cưng như con nn.

     Lun lun nhất mực khim tốn, thnh tm tng phục, con đường cc Ngi đi l con đường nhẫn nhục v bc i. Như thế cc Ngi đ được tiến bộ lun trong đời sống tinh thần v được vừa lng Cha.

     Những bậc thnh nhn ấy, Cha ban để lm m phạm cho giới tu tr. Gương cc Ngi phải thc đẩy ta tiến bộ lun trong đường nhn đức, hơn hng vạn người kh khan li ta lại.

     Lng sng mộ

       i! Lc Dng sơ khai, tu sĩ sng mộ chừng no!

     Họ đ cầu nguyện sốt sắng chừng no! Họ thi đua tiến đức chừng no!, Cần c giữ luật chừng no! Knh cẩn v tng phục huấn lệnh Bề trn chừng no!

     Những vết tch lưu lại cũng cn đủ chứng tỏ, cc Ngi l những bậc thnh thiện v trọn hảo, đ can đảm chiến đấu v ci đạp trần tục dưới chn.

     Tri lại, ngy nay, một tu sĩ khng lỗi luật v nhẫn tm chịu đựng những đau khổ của địa vị, cũng đ được ngưới ta trầm trồ ca tụng rồi!

     Can đảm ln

       i! Tnh kh khan! Thi thờ ơ với chức vụ!

     Ch! Sao ta chng mất lng sng mộ ban đầu thế!

     Sao ta chng nản chn kh lạnh, đến nỗi cho đời sống l nặng nề sớm thế!

     Hy vọng sao khi nhn ngắm gương thnh hiền, bạn đừng để tắt hẳn trong Bạn lng hăng hi tiến đức sẵn c!

                                     SUY NIỆM

     Khng g thc đẩy ta sống hẳn hoi bằng gương những người đ sống hẳn hoi.

      Thực sự gương cc Thnh lm cho ta thấy r nhn đức l cơ thể, l đng yu v dễ dng, n đ thực hiện được trong người khc v c khi cũng đ thực hiện được theo cch thức của ta.

      Để đng được  Thin Đng, cc Ngi đ phải lm, phải chịu, phải bỏ từng ấy ci.

      Cn ta, để được thế, ta đ lm được những g? Sao lại khng lm ci cc Thnh đ lm, để cũng được ci cc Thnh đ được?

      Ngy cng phn, Cha sẽ cho ta thấy, một mặt, đức Tin, lng đạo của ta, một mặt: gương những người đ sống trong một chức vụ như ta v sẽ chỉ cc chứng đ m bảo ta: đấy những việc ngươi đ lm ngươi đng g?

      Lạy Cha, xin đừng xt con cch ấy. V snh với đời sống cc Thnh, đời sống của con khng đủ để cứu rỗi con. Xin Cha ban cho con ơn biết tận tụy với nghĩa vụ, thấu hiểu tinh thần chức bậc con, để ngy kia, đứng trước nhan Cha mang theo sự thnh thiện Cha, con đng được Cha khoan hồng dung thứ.

                                               XIX

                             CNG VIỆC MỘT TU SĨ

     Tinh thần tu sĩ

       Đời sống một tu sĩ tốt, phải t điểm bằng mọi nhn đức, sao cho tinh thần bn trong, ăn nhịp được với điệu bộ bn ngoi.

     Đ hẳn bn trong phải trọn bảo hơn bn ngoi nhiều mới hợp l, v Cha hằng nhn xt ta lun v, dầu ở đu, ta cũng phải tận tnh knh cẩn. Nhất l khi tới trước mặt Cha, ta phải trong sạch như Thin Thần.

     Hằng ngy ta phải quyết tm lại v cố gắng sống cho sốt sắng như những ngy ta mới trở lại.

     Ta phải thưa Cha: Lạy Cha, Cha Trời con, xin gip con giữ điều quyết định v vững tm phụng thờ Cha; xin gip con bắt đầu lm việc hẳn hoi từ hm nay, v cng việc từ đy về trước đều khng c g đng kể.

     Quyết tm v thực hnh

       Ta tiến bộ nhiều hay t l ty ở điều ta quyết định, v cng muốn tiến bộ nhiều cng phải thận trọng nhiều.

     Người quyết định hẳn hoi m đi lc cn sa sẩy, th ngưới t quyết định hay quyết định sơ si, sẽ sa sẩy đến đu!

     C nhiều cch bỏ điều quyết định. M đ bỏ việc phải lm- dầu l việc nhỏ mấy- cũng khng thể khng hại được.

     Người cng chnh quyết định theo ơn Cha hơn l theo ci khn của mnh v mưu tnh việc g, họ cũng tin tưởng nơi Cha.

     V Mưu sự tại nhn, thnh sự tại thin(1)[xvii] v người đu tự tm lối phải đi(2)[xviii].

     Việc thing ling

       Nếu v l do đạo đức hay v mưu ch cho người khc m đi khi phải bỏ việc lm hằng ngy: việc đ sau bổ khuyết lại khng kh lắm.

     Nhưng nếu v nhm chn hay v biếng lười m bỏ: đ l một khuyết điểm lớn v khng thể khng c hại.

     Ta hy lm hết sức c thể: dầu vậy ta cũng chưa chắc khỏi sa sẩy trong nhiều lỗi lầm.

     Vậy lc no cũng nn quyết định một điều r rệt: nhất l quyết định sửa những khuyết điểm no c hại cho đường tiến đức của ta hơn cả.

     Ta cũng phải xem xt v chỉnh đốn cả trong lẫn ngoi, v cả hai cng lin quan đến việc tiến bộ tinh thần của ta.

     Xt mnh

       Khng thể hồi tm lun được, t ra bạn hy hồi tm từng lc: mỗi ngy một lần: tốt hơn:sng v chiều.

     Sng dậy hy quyết tm, chiều đến xt lại cch sinh hoạt trong ngy: đ ni lm v tưởng những g? Biết đu trong đ bạn đ phạm đến Cha v người khc.

     Hy tự v trang cho ra dng một chiến sĩ dũng cảm chiến đấu với mưu chước của c quỷ.

     Hy hm tnh m ăn: v bạn sẽ dễ dng cầm hm cc khuynh chiều khc của nhục dục.

     Đừng bao giờ ở nhưng: hy đọc, viết, cầu nguyện suy gẫm hay lm một việc g hữu ch cho mọi người.

     Ring về cng việc chn tay cần suy xt đắn đo nhiều, v khng phải mọi người cng lm việc như nhau.

     Tổ chức đời sống tư

       Việc no khng phải l việc chung, khng nn để lộ ra ngoi. Việc ring cứ lm kn đo chắc chắn hơn cả.

     Hy lưu đừng biếng lười trong việc chung m chăm ch trong việc ring.

     Tuy nhin, sau khi chu tất hon ton v trung tn được việc chung, cn giờ bạn c thể dng lm việc ring ty theo lng sốt sắng.

     Khng phải mọi người cng lm một việc như nhau: c việc hợp cho người ny c việc hợp cho người khc hơn.

     Cng việc cũng nn phn theo thời giờ: việc ny lm trong ngy lễ hợp hơn, việc khc chỉ hợp với ngy thường.

     Vic ny cần cho ta khi phải cm dỗ việc khc lc bnh an, thư thi.

     Việc ny hợp cho ta lc sầu muộn, vic khc lc được ơn Cha an ủi.

     Gặp ngy lễ trọng, ta nn nhắc lại việc đạo đức v xin cc Thnh cầu gip ta sốt sắng hơn.

     Ta hy quyết tm sống từ lễ ny đến lễ khc như thể ta sắp la khỏi thế tục để tới ngy lễ bất diệt.

     Vậy trong những ngy đ, ta phải dọn mnh cẩn thận, sống thnh thiện hơn, như thế l ta sắp đi lĩnh nơi Cha phần thưởng của cng việc ta lm.

     Nếu Cha chưa ban thưởng, ta hy tin l tại ta chưa dọn mnh đủ, ta chưa đng được vinh dự lớn lao Cha sẽ ban cho ta trong thời hạn đ định.

     Trong khi chờ đợi ta hy cố dọn dẹp cho sẵn.

     Thnh Luca viết:Phc cho người ti tớ no Cha gặp đang thức lc Ngi đến. Ta bảo thực: Ngi sẽ đặt người đ lm quản l tất cả ti sản của Ngi(1)[xix].

                                        SUY NIỆM

     Đời sống con người trn mặt đất l một cuộc chiến khng ngừng với ma quỷ, với trần tục, với chnh mnh.

      C người lnh mnh trong viện tu, c người sống giữa trần tục nhưng dầu ở đu, phần thắng lợi bao giờ cũng về bn biết cẩn trọng lun.

      Chỉ ai quen trầm tĩnh, yu vắng lặng, biết giữ lời n, tư tưởng, cảm tnh, trung tn lm cc việc tầm thường người đ mới trnh được cm dỗ v đng ơn trời gip.

      Ai khinh điều nhỏ, dần d sẽ sa sẩy. Lời Đức Cha Thnh Thần,

      Lạy Cha, xin gip con nhận định được r chn gi trị của việc lm v nghĩa vụ v việc theo ring: việc nghĩa vụ chnh l những sinh tố cốt yếu để di dưỡng tinh thần, cn việc ring chỉ l của nui phụ để thm hứng khởi v phấn đấu.

      Lạy Cha, con đ mệt v những ước muốn sung, những nghĩ m khng lm, những hứa m khng giữ. Xin Cha gip con đạt được ước muốn v thực hiện được nghĩ về nhn đức.

                                               XX

                        TM THANH VẮNG V THẦM LẶNG

     Tinh thần khuất tịch

       Bạn hy tm giờ rảnh để lo việc ring v hy suy đến ơn Cha lun:

     Hy bỏ những chuyện t m. Hy chuộng dọc những sch c sức xc động tm hồn hơn những sch chỉ lm bận tr c.

     Hy bớt những cu ni dư thừa, những cuộc ngao du v ch, hy bịt tai trước những tin tức v dư luận, như thế bạn sẽ khng thiếu giờ rảnh để suy gẫm hẳn hoi.

     Cc bậc đại thnh cũng đ hết sức, trnh chuyện vn với đời v chỉ ưa phụng thờ Cha trong khuất tịch.

     Thầm lặng với Cha

       Cổ nhn ni: Khng lần no giữa đm đng ra về m ti khng thấy mnh st km(1)[xx]. Ci đ ta cũng thường tự nghiệm mỗi khi tr chuyện lu với chng bạn.

     Nn lặng hẳn thế no cũng dễ hơn ni m khng ni qu.

     Ẩn khuất trong nh, thế no cũng dễ hơn ra ngoi m giữ được hẳn hoi.

     Ai muốn sống một đời sống nội tm v tinh thần, phải theo gương Cha Giesu trnh xa những đm đng người.

     Khng thch trầm tĩnh, chả dễ vững chắc khi phải tiếp xc với đời.

     Ngi nn lặng, chả dễ ni cho chnh chắn được.

     Khng vui lng tng phục, chả dễ giữ được chức vụ cao hẳn hoi.

     Khng biết vng lời đừng hng chỉ huy được cho ra tr.

     Bảo đảm của thnh nhn

       Chả ai nếm được sảng khoi vững chắc bằng ngưới c lương tm tốt.

     Nhưng cc Thnh cng vững chắc, cng knh sợ Cha. V dầu nổi tiếng nhn đức v giầu n sủng, cc Ngi khng km tự hạ v cẩn phng trong cch sinh hoạt.

     Vững chắc của người tội lỗi ở tại kiu ngạo v ph trương: ci đ kết cục chỉ đnh lừa chng.

     Đừng tự cho mnh l vững chắc ở đời ny. Bạn ạ! Dầu cho bạn được tiếng l một thầy dng tốt hay ẩn sĩ đạo hạnh.

     Ci ph hoại an bnh

       Thường những ai được đời cho l đại thnh, lại hay lm phải ci nguy hại lớn: Tự phụ.

     Với những người đ đi khi phải cm dỗ, hay phải cm dỗ lun, lại c lợi để họ khỏi thấy mnh vững chắc m sinh tự phụ: v đi tm yn ủi bn ngoi một cch đin dại.

     Đừng mong tm vui th chng qua, đừng bận tm v của thế tục, lương tm bạn sẽ được trong sạch biết mấy.

     Gạt bỏ những lo toan v ch để chỉ nghĩ đến Cha, tin tưởng vo Cha, bạn sẽ bnh an v thư thi biết mấy!

     Sm hối

       Chẳng ai đng Cha an ủi, nếu khng biết thnh tm sm hối.

     Muốn cảm được ơn sm hối- sm hối đến chảy nước mắt lng- hy vo trong phng, tiểu trừ mọi tiếng ồn o th tục như lời Thnh Kinh: Dầu khi nằm ngủ, bạn cũng đừng thi giục lng thống hối(1)[xxi].

     Trong phng ring, bạn sẽ tm thấy ci đ mất khi ở ngoi.

     Căn phng m dịu cho những ai biết ở lun trong đ, nhưng buồn chn cho những ai khng biết giữ hẳn hoi.

     Nếu khi mới nhập tu, bạn biết yu qu v canh giữ n, sẽ trở nn bạn thn v l nguồn yn ủi m dịu nhất của bạn.

     Lợi ch của thầm lặng

       Chnh trong thầm lặng v yn hn m linh hồn đạo đức tiến bộ nhiều, v trong đ họ tm ra được những b nhiệm tng ẩn của Thnh Kinh.

     Trong đ họ gặp được những suối nước mắt: họ tắm gội suố đm trong đ v cng sống xa tiếng ồn o của thế tục họ cng kết chặt mật thiết với Cha Tạo thnh.

     Ai từ biệt bạn b thn thch, Cha v cc Thin Thần sẽ đến cng họ.

     Th nu một nơi m chuyn lo phần rỗi cn hơn lm được php lạ m lng qun chnh mnh.

     Thực đng khen một tu sĩ t khi ra ngoi, trnh con mắt người đời v cũng khng muốn nhn đến họ.

     Vui qua, sầu tới

       Cần chi phải nhn những ci sầu bạn khng được php nhn?

     Dời qua mau v những tham vọng của đời cũng qua mau (1).[xxii]

     Tnh dục muốn xui ta đi đy đ. Nhưng lc trở về ta mang theo được ci g? Phải khng, một gnh nặng cho lương tri v rối rt cho tm hồn?

     Đi vui, về buồn; vui chiều hm trước, buồn sng hm sau.

     Ci vui của nhục dục đều thế đấy: n nhập tm th dễ chịu, nhưng rốt cục, chnh n lại lm tổn thương v st hại ta.

     Cn g ở nơi khc m khng c ở nơi nh?

     Trước mặt con cũng c trời, c đất, c mọi chất lượng. Của đời hết thảy khng do những ci đ cấu thnh sao?

     Bnh an thực

       Khắp gầm trời ny, bạn c thấy đu được ci g bền bỉ vững chắc lu khng?

     C khi bạn tưởng sẽ được hon ton thỏa mn, nhưng ci thỏa mn ấy khng bao giờ bạn đạt được.

     Giả sử bạn nhn được tất cả sự vật hiện hữu: hỏi ci nhn đ đ c ch g?

     Hy ngước mắt ln trời nhn vo Cha v xin người thứ tha mọi tội lỗi v sơ xuất cho bạn.

     Của đời hy để cho đời, Bạn, Bạn hy chuyn lo những điều Cha răn dạy.

     Hy đng kn cửa phng lại v mời Cha Giesu ch i đến ở với Bạn.

     Hy ở lại với Cha trong phng, v Bạn khng tm đu được yn hn hơn.

     Đừng ra ngoi, cũng đừng mỏng tai nghe tiếng nhộn nhịp của đời, bạn sẽ bảo ton được bnh an cho tm hồn.

     Lc no bạn lại mong nghe tin tức, lc ấy lng bạn sẽ bắt đầu xao xuyến.

                                         SUY NIỆM

     Thầm lặng bn ngoi chưa đủ lm cho tm hồn được yn tĩnh, cn cần phải thanh vắng bn trong. N tệ hại ở một tinh thần trầm mặc v suy gẫm.

      Một tm hồn xa la vui th gic quan, bưng tai trước ồn o của thế tục, sẽ gặp được thỏa mn thanh tao trong Cha!

      Trong thanh vắng, họ sống động, họ h hấp trong tnh yu Cha Kit. Họ qun tất cả để chỉ nhớ một mnh Cha. Họ nức nở với Cha v bao lỗi lầm.

      Giả thử c nghĩa vụ phải ở giữa tiếng ồn o của thế tục, họ lại thiết lập một thanh vắng trong lng họ, trong đ họ cũng được thỏa mn cho lng tr họ.

      Lạy Cha, bao giờ con mi được quen lơn với tịch mạc, thanh vắng, nguyện gẫm?

      Con phn nn v đ ni qu nhiều về tạo vật v lm qu t cho Cha! Lạy Cha hy đến-Cha lng con mến duy nhất, trung tm điểm v đối tượng của lng con! Hy đến cho lng con được hưởng tn nhan Cha hy đến để ni với lng con v bảo ci g Cha muốn.

      Bao giờ mn che thời gian mới hạ xuống, để con xem thấy ci con xin? Bao giờ con mới gặp được của con đang tm? Bao giờ mới tới được Đấng con yu mến? Lạy Cha!

                                              XXI

                                     LNG THỐNG HỐI

     Thực trạng con người

       Muốn tiến đức, bạn hy giữ lng knh trọng Cha v đừng tự do phng tng qu!

     Hy siết ngũ quan vo kỷ luật v đừng mong tm những th vui đin rồ.

     Hy thực tm sm hối, rồi bạn sẽ vn hồi được ơn sốt sắng.

     Sm hối trả lại những ci m phng đng đ tiu ma mất.

     Một người sống ở đời, suy mnh đang bị lưu lạc v hồn mnh đang mắc ngn vạn ci hiểm nguy m cứ vui tt đi được, kể cũng lạ thật!

     Cần phải thống hối

       Tnh nhẹ dạ, tnh lười sửa khuyết điểm đ lm cho chng ta khng cảm được những đau khổ của linh hồn v thường khi lại cười một cch v nghĩa trong lc đng l ta phải khc.

     Chỉ c tự do thật, chỉ c bnh an vững chắc, khi no ta biết knh sợ Cha v c lương tm thẳng thắn.

     Phc lớn người biết khước từ những ci c thể lm cho mnh chia tr v biết hồi tm thống hối.

     Phc lớn người biết trừ khử những ci c thể lm bẩn lương tm.

     Hy chiến đấu cho hng dũng: một tập qun xấu chỉ c thể thắng dẹp bằng một tập qun tốt.

     Nếu bạn biết để mặc người, người cũng sẽ để mặc bạn yn hn m lm ci bạn phải lm

     Ơn Cha an ủi

       Đừng tranh việc người khc, cũng đừng bận tm đến việc thuộc phạm vi Bề Trn. Hy mở to mắt nhn thẳng vo mnh trước v hy tự răn mnh trước khi sửa vẽ chng bạn.

     Khng được lng người cũng đừng buồn. Hy buồn v bạn đ khng sống hẳn hoi, đ khng thận trọng xứng đng một ti trung của Cha, một tu sĩ đạo hạnh.

     Khng hưởng được nhiều an ủi ở đời, nhất l những yn ủi gic quan, thường lại c lợi v cũng vững chắc hơn.

     Cn ơn Cha yn ủi m ta khng được hay được t l lỗi tại ta. V ta đ khng thực tm thống hối v đ khng loại trừ những yn ủi ngoại lai v ch.

     Đau đớn v tội

       Bạn nn biết, bạn khng đng Cha an ủi tri lại chỉ đng chịu đau khổ?

     Ton thể vũ trụ trở nn nặng nề, đắng đt, cho những ai c lng thống hối thật. Người cng chnh lc no cũng thấy c đủ l do m than khc.

     Dầu suy mnh hay xt đến người, họ nhận thấy r: trn đời khng ai thot đau khổ.

     V cng suy cho thấu, cng đau đớn nhiều.

     L do xc đng lm ta đau tủi v thống hối lại chnh l tội v thi hư của ta. N tri buộc ta chặt đến nỗi ta kh nhắc lng ln suy những ci trn trời.

     Gẫm suy ci chết

       Nếu bạn năng suy đến ci chết hơn l nghĩ đến sống lu, chắc bạn sẽ được sốt sắng đền b hơn.

     Nếu bạn suy nghiệm kỹ những khổ hnh hỏa ngục v luyện tội, ta tin chắc bạn sẽ vui lng chịu được đau khổ cũng như vất vả v khng sợ g l khắt khe nữa.

     Nhưng v những chn l đ chưa thấu nhập được tm hồn ta v ta cn ưa chuộng những ci mơn trớn gic quan, nn ta cn lạnh nhạt v biếng lười.

     Xin ơn thống hối

       Thường tại tinh thần ta bạc nhược m xc ta hơi t đ phn nn.

     Vậy bạn hy khim nhường, xin Cha ban cho một tinh thần thống hối, v cng Thnh Tin tri thưa với Cha: Lạy Cha, xin cho con ăn no bnh khc lc v cho con uống nước mắt con(1).[xxiii]

                                             SUY NIỆM

      Gặp đau khổ m khng phn nn, tri lại biết vui chịu, tự hạ trước mặt Cha v xin Cha gip đỡ: chnh cảm tưởng khim tốn v mối thnh tn ấy l tinh thần thống hối m tc giả vừa ni.

      Phải, vui thế no được, ở ci đời đầy đau khổ, đầy tội lỗi, đầy khch lưu ny! Quả Thnh Au-gu-tinh rất c l khi ni: người gio hữu thực đau khổ khi sống, chỉ chết đi mới c hy vọng hết ti lỗi v được tng phục Cha trọn đời.

      Lạy Cha, xin cho lng con xa la vật thế m kết chặt với Cha. Khng cn g sung sướng cho con hơn l được yu mến Cha, lm v chịu khổ v Cha. Con vui lng nhận phần đau khổ Cha chia cho con để lm vui lng Cha ở đời ny v đời sau được vui thỏa trong tnh yu bất diệt

                                                XXII

                             NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

     Những thử thch

       Dầu ở đu, dấu quay hướng no, bạn cũng vẫn thấy khổ, bao lu bạn khng biết hướng nhn về Cha.

     Sao bạn lại bối rối khi sự vật xảy đến khng hợp sở thch v nguyện vọng của bạn?

     Ai l người được mọi ci trng như muốn? Khng phải ti, khng phải bạn, khng phải ai khc trn mặt đất.

     Trn đời, lm g c ai, dầu l đế vương dầu l Gio Hong m thot được mọi đau khổ, tri .

     Thế ai l người sung sướng nhất? Hẳn chỉ c người chịu đựng được đi cht v Cha.

     Ta thường nghe bọn tầm thường, người nng cạn ni: Con người ấy sướng thật: Ph qu c, vinh quang c, thế lực c! Lm ăn ln như diều!

     Cứ đem snh với của trn trời, bạn sẽ thấy của thế tục chỉ l hư v. N khng vững g, lại hay sinh lụy v c ai được của m khỏi lo lắng sợ sệt bao giờ đu.

     Hạnh phc con người khng hệ ở lắm tiền nhiều của: miễn sao đủ dng l xong rồi.

     Nhu cầu khắt khe

       Sống trn đời: đy thức l một ci khổ lớn.

     Ai cũng muốn sống theo tinh thần, cng thấy ci sống hiện tại l cay đắng, v họ cảm thấu, họ nhn thấy r những khuyết điểm của tnh trạng hư tệ của nhn loại.

     Ăn, uống, thức , ngủ nghỉ v n lệ cho mọi thứ nhu cầu của thn xc: tất cả những ci đ l một phiền toi, một thống khổ cho người đạo đức, v họ mong đừng phải phiền lụy g đến thn xc v được thot ly mọi xiềng xch của tội lỗi.

     Thật những nhu cầu thn xc rất phiền lụy cho người sống nội tm ở đời hiện tại.

     V thế, Thnh Tin Tri khẩn ni Cha cho mnh thot khỏi: Lạy Cha.-Ngi ni xin cứu con khỏi những nhu cầu của con(1)[xxiv].

     Nhưng khốn cho những ai khng nhn thấy ci đau khổ của mnh!

     Cng khốn những ai tha thiết với ci sống khốn nạn v hư tệ ny!

     V cn c những người thm kht n đến nỗi, dầu phải lao lực, dầu đi ăn xin cũng chưa vị tất đủ ăn, thế m gi được sống mi trn đời, họ sẽ khng thiết g nước thin đng nữa.

     i!, những tm hồn đin dại v thất trung chừng no! Họ đ tng tận linh hồn trong vật thế, đến nỗi chỉ ưa thch ci g l thể xc!

     Nhưng giờ chết đến, những người đng thương đ sẽ cảm thấy một cch đau đớn ci hn km, ci hư v của những ci m họ yu chuộng.

     Cc Thnh nhn v bạn thiết của Cha KiT c thm g những ci mơn trớn xc thịt, những ci lộng lẫy trước mắt người đời. Tất cả hy vọng, tất cả ước nguyện của họ quy hướng về những của mun đời.

     Tất cả ước muốn của họ bay theo những của bất diệt v v hnh để lng yu của hữu hnh khỏi ko họ hướng về trần tục.

     Đau khổ v chiến đấu

       Đừng thất vọng trong đường tiến đức bạn ạ! Th giờ hy cn đủ.

     Sao cn chầm chương thi hnh quyết định?

     Đứng ln! Hy bắt đầu từ giờ pht ny v tự niệm: Đy, lc phải hnh động; đy, lc phải chiến đấu; đy, lc thuận tiện để tu chỉnh.

     Lc no bạn gặp đau khổ v rỉu ro chnh đ l lc để lập cng.

     Bạn phải qua lửa, qua nước trước khi vo nơi mt mẻ(1)[xxv]

     Khng cố gắng lắm, bạn khng thắng nổi nết xấu được.

     Bao lu cn mang thn xc yếu mềm ny, ta khng thể thot ly tội lỗi, khỏi sầu tủi v đau khổ được.

     Sống m khng phải đau khổ, ta lấy lm dễ chịu lắm, nhưng tội lỗi đ lm mất tinh bạch, đồng thời cũng đ lm mất cả hạnh phc thật của ta.

     V thế ta cần phải nhẫn nại v trng đợi ở lượng đại từ bi Cha Cho đến khi giai đoạn tội lỗi qua đi v ci sống sẽ tiu ma ci chết trong ta(2)[xxvi].

     Tnh bất ổn

       Trời! con người mỏng gin qu đến nỗi lc no cũng nghing chiều thi xấu!

     Hm nay bạn xưng tội, rồi mai lại ti phạm ngay những tội vừa mới xưng.

     Giờ ny bạn quyết tm phng ngừa, giờ sau bạn lại lm như thể khng quyết định g.

     Như vậy, đứng trước tnh trạng bất ổn bất nhẫn ấy ta đ qu đủ l do để tự hạ v đừng nghĩ hay, nghĩ tốt về mnh.

     V lười biếng, ta c thể mất trong giy lt ci- nhờ ơn Cha- ta đ dy cng tm ti mới được.

     Nếu ta, sớm nht gan thế, cuối cng ta sẽ cn g?

     Khổ cho ta, nếu ta muốn được an nghĩ như thể đ được bnh an vững chắc, giữa lc đời sống ta khng c mảy may g l thnh thiện thật!

     V thế ta cần được huấn luyện lại trong đường nhn đức như một ngưới mới nhập tu, c thế mới trng ta cải tnh đổi nết v tiến bộ trong đường đức hạnh.

                                             SUY NIỆM

      Vinh hạnh v cng phc, người biết tm v gặp được Tri Tim Cha để đem đổ giốc tất cả đau khổ trong đ.

      Hạnh phc người hiểu v cảm được rằng hạnh phc thật, thin đng dưới đất l được đau khổ v Cha, đau tất cả những ci đau của đời, ci đau nhỏ cũng như ci đau lớn nhất.

      Thương hại những ai phủ nhận hay yu thch những ci đau khổ của trần tục v khng kht vọng một hạnh phc bất diệt. Thnh Gr-g-ri- gọi thế l yu ci đi, ci khổ m khng thiết ci no, ci sướng.

      Lạy Cha Giesu! Xin gip con biết v mưu tm hạnh phc thật. Xin dạy con vững tm chiến đấu với tnh dục, với tự i v với chnh mnh con. Xin cho con biết vui chịu cho nhẫn nhục tất cả những thống khổ của đời để đng dự phần vinh hiển cng Cha trn nước trời.

                                                      XXIII

                                       GẪM CI CHẾT

     Sẵn sng lun

       Bạn chả cn sống bao lu nữa: hy xem mnh đ sẵn sng chưa?

     Con người hm nay cn sống, mai đ biến mất.

     Họ chết đi khuất mắt để rồi cũng phai lạt khỏi tr lng.

     Đin dại, cứng cỏi thay lng người! chỉ biết nghĩ đến hiện tại m khng biết dự phng tương lai!

     Trong mọi hnh động, mọi nghĩ, bạn hy xử như thể bạn sẽ chết hm nay.

     Nếu lương tm bạn trong trắng, bạn sẽ khng sợ chết mấy.

     Th trnh tội cn hơn trốn ci chết.

     Hm nay bạn chưa sẵn sng, đến mai bạn sẵn sng thế no được?

     M ngy mai c g l chắc; bạn c chắc được bạn sẽ sống đến mai khng?

     Sống lu m sửa mnh t qu, vậy hỏi c ch chi?

     Trời! sống lu vị tất đ gip được ta đền b, m thường chỉ tăng thm lỗi lầm!

     Gi ta chỉ sống hẳn hoi được t l lấy một ngy chả hay lắm ?

     Nhiếu người chỉ tnh năm thng đ trở lại, nhưng năm thng đ gip họ tu chỉnh t qu!

     Nếu chết m đng sợ, biết đu sống lu lại khng nguy hiểm hơn?

     Hạnh phc người để lun giờ chết trước mắt v ngy ngy dọn mnh sẵn lun!

     Đi khi bạn gặp người chết, bạn hy nghĩ một ngy no đ bạn cũng sẽ đi lối ấy.

     Sng thức dậy, bạn nn nhĩ bạn sẽ khng sống đến sng mai.

     Hy sẵn sng lun: Hy sống thế no để giờ chết khỏi đến lc bạn chưa sẵn sng.

     Nhiều ngưới chết một ci chết bất ưng khng ngờ, v Con người đến lc khng ai ngờ(1)[xxvii].

     Sống sao chết vậy

       Giờ chết điểm, bạn sẽ bắt đầu xt đon khc hẳn về đời sống dĩ vng v sẽ hối hận hết chỗ ni, v đ qu biếng lười v nht gan.

     Cố gắng c ngay lc ny ci mnh muốn c lc giờ chết, thế mới l hạnh phc v khn ngoan.

     Ci lm cho ta hy vọng vững chắc sẽ được chết may mắn l đ hon ton coi khinh thế tục, ước ao nồng nhiệt tiến đức, tn trọng kỷ luật; thống hối đền b, vng chịu đựng tất cả những phản trắc v lng mến Cha Kit.

     Bạn c thể lm nhiều việc lnh lc cn khỏe, khi lm bệnh, chả biết c lm g được khng!

     Chả mấy người chịu bệnh m kh hơn,  cũng như chả mấy người thch ngao du m nn thnh.

     Đừng tin tưởng ở bạn b, thn thuộc, cũng đừng gin việc phần rỗi lại lu, v người đời qun bạn chng hơn bạn tưởng.

     Th tự liệu kỹ lưỡng cho mnh ngay lc ny v sắm sẵn lấy đi việc phc thiện, cn hơn trng vo người khc gip đỡ.

     Nếu by giờ bạn khng tự liệu cho mnh, mai ngy lấy ai lo cho bạn?

     Giờ pht hiện tại l giờ pht v gi: Đy giờ phần rỗi, đy thời cơ thuận tiện(1)[xxviii]

     Nhưng, ngn chưa! Bạn đ khng biết lợi dụng để lập cng đng thưởng!

     Sẽ c lc bạn chỉ ước ao được một ngy, một giờ để sm hối m vị tất đ được!

     Ny, bạn thn yu! Nếu ngay từ lc ny bạn biết lun lun lo sợ v đề phng ci chết, th cn ci nguy, ci sợ no bạn chả thot được?

     Bạn hy cố gắng từ pht ny, sống hẳn hoi, để giờ chết đến bạn chỉ vui m khng phải sợ.

     Ngay từ lc ny, bạn hy tập chết cho trần tục, để lc đ bạn bắt đầu sống với Cha Kit.

     Ngay từ lc ny, bạn phải tập khinh rẻ tất cả, để lc đ bạn được thong dong đến cng Cha Kit

     Ngay từ lc ny, bạn hy ăn năn trị phạt thn xc, để lc đ bạn được hy vọng vững chắc.

     Dọn mnh chờ chết đến

       Trời! sao bạn ngy dại dm tưởng mnh sống lu, giữa lc bạn khng chắc sống được vững lấy một ngy?

     Biết bao người đ lầm khổ v họ đ chết giữa lc họ khng ngờ!

     Bao lần bạn nghe ni: người ny phải dao đm, người kia chết đuối, người khc từ trn cao vỡ ng đầu, người ny đang ăn m chết, người khc đang chơi cũng lăn ra chết, ngưới ny chết thiu, người kia chết chm, người ny chết dịch, người kia bị trộm cướp st hại.

     Đ, ci chết l chung kết của mọi người V ci sống của người đời qua vt như bng(1)[xxix].

     Ai sẽ nhớ đến bạn sau khi bạn chết? Ai sẽ cầu cho bạn?

     Bạn thn yu! Hy lm,hy lm ngay lc ny ci bạn cn lm được, v bạn khng biết trước khi no bạn sẽ chết.

     Bạn cũng khng thể biết trước được số phận của bạn sau khi bạn chết.

     Lc cn th giờ, bạn hy tch gp cho cn c người thương, ku cn c người nghe, sm hồi cn đền tội được v rửa được linh hồn.

     Người nhẫn nhục vẫn c thể biến trần tục thnh một luyện tội lu di v diễm phc. V lc bị nhục nh, họ đau đớn v tội người ta hơn l v mnh phải lăng nhục, họ vui lng cầu nguyện v thực tnh thứ tha những người mất lng mnh. Họ khng ngại xin người khc thứ tha cho mnh, họ sẵn lng khoan dung hơn giận on, họ h khắc với mnh v cố gắng bắt xc thịt ty phục l tr.

     Đừng nghĩ đến g khc ngoi phần rỗi của bạn, hy chuyn lo duy những việc thuộc về Cha. 

Ngay từ lc ny, hy lo tm những bạn thn: hy knh cc Thnh v noi gương nhn đức cc Ngi, để khi hng la thế tục, cc Ngi sẽ đn bạn vo lu đi bất diệt(1)[xxx].

Sống trn đời, bạn hy sống như người ngụ cư, như khch bộ hnh, khng mng chi của thế tục.

     Hy giữ lng bạn đừng vương vấn v hy nng cao tm hồn l cng Cha, v bạn khng c gia cư vững chắc trn đời(2)[xxxi].

     Ngy ngy bạn hy dng lời kinh nguyện, giọng thở than ha cng nước mắt, để khi la thế tục, linh hồn bạn được may mắn bay thẳng ln cng Cha.

                                             SUY NIỆM

     Bạn hy bước lại gần chỗ đang cải tng v hy nhn xem một đống xương rụng, một nắm tro tn! Tất c di sản của những người thn yu qu vng của bạn chỉ c thế!

      Nhn vo nh họ ở trước xem gia ti họ đ c người chiếm hữu đang nhn hưởng m khng qua nhớ đến họ: đ l cch đời bo ơn người qu cố!

      Cn linh hồn họ ở đu, bạn c biết khng? Họ đang ở ci nơi m cuộc sống, m hnh vi họ xưa kia đ tậu cho họ!

      Nếu họ đ sm hối, đ nhẫn nhục, đ đền b đ thnh thiện!

      Nhưng nếu họ đ bước theo dục vọng, giầu sang, đ tự tng tận!!!

      Lạy Cha! Con chắc con chết, nhưng khng biết sẽ chết lc no v cch no? Xin Cha v ci chết thnh thiện của Cha gip con dọn dẹp sẵn sng bằng cch trung tn với nghĩa vụ, với ơn Cha, với kinh nguyện, sing năng chịu cc php B tch v chịu cho sốt sắng. Chnh những ci đ sẽ yn ủi v bảo đảm cho con trong giờ chết.

      Lạy Cha! Co sẵn sng chờ giờ chết đến để mau được trt bỏ trần tục v kết hợp chặt chẽ cng Cha! Lạy Cha! Từ lc ny con xin ph thc hồn xc con trong tay Cha!

                                        XXIV

                                     NGY CNG PHN

       Ti phn ch cng

       Trong mọi lc, bạn hy nhớ lun đến chung cnh của bạn v hy tưởng tượng như bạn đang phải đứng trước Vị Ti Phn ch cng. Khng g dấu được mắt Ngi. Ngi khng chịu hối lộ cũng khng cho khng n. Ngi sẽ đon xử theo luật php của Cng Bnh.

     Thường khi gặp một người đang giận bạn cũng đ sợ, nếu thế, đầy tội lỗi v ngy ng như bạn, bạn sẽ thưa thế no với Cha l Đấng thấu hết tội lỗi bạn?

     Thế sao bạn chưa dọn dẹp để chờ ngy chịu cng phn, ngy đ khng cn ai c thể bin hộ, bo chữa gip ai, m chỉ phận ai người ấy phải tự lo.

     Khổ hnh

       Th gột rửa tội lỗi v khử trừ thi hư ngay by giờ cn hơn đợi đến trong kiếp sau.

     Thức, chnh ta đ tự lừa dối mnh, mỗi khi ta yu chiều thn xc một cch qu đng!

     L lửa nng bỏng kia dnh để đốt tội ta chứ cn đốt g?

     Giờ đy cng tự dung thứ, cng chiều theo nhục thể sau ny cng phải phạt nặng, cng chất thm củi cho lửa hỏa ngục.

     Cơ thể no đ phạm tội nhiều hơn, cơ thể ấy sẽ phải chịu phạt dữ hơn.

Trong đ, bọn biếng lười sẽ bị những mũi di đm chọc, người m ăn sẽ phải đi, kht khng tưởng tượng được.

     Ở đ, người dm đng v đam m nhục dục sẽ bị ngm dầu thng bỏng v lửa sinh dim kh ngửi. Người ghen ght, trong lc cường độ đau khổ, sẽ tru tro như ch dại.

     Khng tội no l khng c hnh phạt ring.

     Chnh trong đ người kiu hnh sẽ phải đủ thứ nhục nh v người h tiện sẽ phải ngho tng đến cng độ.

     Một giờ đau khổ trong đ cn kh chịu hơn một thế kỷ hm mnh đền tội h khắc nhất.

     Trong đ, tội nhn khng được một pht nghỉ ngơi, một lời an ủi chứ khng phải như đời, đau khổ cn c lc được xoa dịu v cn được chng bạn an ủi.

     Phần thưởng

       Vậy, giờ đy, bạn hy lo lắng v đau đớn v tội lỗi bạn, để ngy cng phn, bạn được vững chắc với người lnh.

     Ngy đ người lnh sẽ đứng ln vững chắc trước mặt những người xưa kia đ từng uy hiếp v coi rẻ họ(1)[xxxii].

     Ai ngy nay khim tốn chịu người đời xt đon, lc ấy sẽ đứng ln đon xử họ(1)

     Lc ấy người khim tốn v kh ngho sẽ được tin tưởng rất nhiều, cn người kiu hnh sẽ phải sợ hi mọi mặt.

     Lc đ người ta mới biết những ai đ biết những ai đ biết chịu tiếng khờ dại v chịu khinh rẻ v Cha KiT l hơn.

     Lc đ, mọi đau khổ chịu cho nhẫn nhục sẽ đem lại vui sướng v mọi người dữ sẽ phải cm miệng lại(1)[xxxiii].

     Lc đ, người đạo đức sẽ vui mừng v người c sẽ phải buồn tẻ.

     Lc đ, thn xc bị cầm hm xưa sẽ nhảy mừng hơn l lc được nng niu chiều chuộng.

     Lc đ, chiếc o th sẽ tỏa sng, cn những lụa l lộng lẫy sẽ mất bng.

     Lc đ, x lều tranh cnđng qu hơn gc ta , lầu vng.

     Lc đ, lng nhẫn nhục vững chắc cn c lợi hơn tất cả uy quyền thế tục.

     Lc đ, đức vng lời đơn thật cn đng khen hơn mnh khe nh nghề.

     Lc đ, một lương tm trong sạch v thẳng thắn cn đem lại vui mừng hơn l khoa triết học uyn bc.

     Lc đ, lng khing ch của đời sẽ gi trị hơn tất cả kho tng tri đất.

     Lc đ, một kinh đọc sốt sắng cn yn ủi bằng mấy bữa tiệc linh đnh.

     Lc đ, nn lặng cn vui hơn đ ni nhiều.

     Lc đ, một việc lm tốt cn gi trị hơn ngn lời ni đẹp.

     Lc đ, một đời sống khổ hạnh, một việc đền tội h khắc lại dễ chịu hơn tất cả th vui trn mặt đất

     Giy pht định đoạt

       Giờ đy, bạn hy tập chịu những đau khổ nhỏ để lc đ khỏi phải chịu những đau khổ lớn.

     Bạn hy thử trước xem, lc đ bạn sẽ chịu được bằng no?

     Nếu ngy nay bạn chịu được t qu thế th những khổ hnh mun kiếp bạn chịu thế no được?

     Nếu ngy nay bạn bất nhẫn trước một đau khổ nhỏ nhẹ, thế hnh khổ hỏa ngục sau ny bạn chịu thế no?

     Bạn hy tin chắc, khng khi no bạn được vui vẻ cả đi đng: nhn hưởng với trần tục v đồng trị với Cha Kit trn trời.

     Bạn ở đu khi bạn khng hữu diện trong bạn?

     Giả thử từ trước tới nay bạn đ được sống giữa danh vọng v khoi lạc, nhưng nếu bạn phải chết ngay by giờ: tất cả những ci đ ch g cho bạn?

     Tất cả chỉ l ph vn, trừ yu mến v phụng thờ một Cha.

     Người tận tm mến Cha khng sợ cả ci chết, cả khổ hnh, cả phn xt, cả hỏa ngục. V lng mến hon ton l lối vững chắc đưa họ đến cng Cha.

     Cn người đuổi theo th vui tội lỗi, họ sẽ chết v cng phn c lạ g?

     Nhưng giả thử lng mến Cha trong bạn chưa đủ giữ bạn khỏi phạm tội, th lng sợ hỏa ngục lại c thể gip ta xa lnh n.

     Ai khng thực tm knh sợ Cha, người đ khng thể bền lu trong điều thiện v sẽ chng ng vo cạm bẫy của ma quỷ.

                                     SUY NIỆM

     Lời Thnh Au-gu-tinh Thin Cha nhẫn nại v cng v Người hằng hữu.

      Nhưng sau những ngy nhẫn nại đ đến ngy cng bnh, ngy thịnh nộ: ngy đ mọi người phải ra trước mặt Cha để thanh ton về hnh vi v tư tưởng mnh.

      Trước mặt Ngi khng cn b mật no khng bị tiết lộ, khng tội no khng bị phạt cũng như khng cng no khng thưởng.

      Bao lu cn sống, ta cn c thể định đoạt lấy cho ta một kiếp may hay một vận rủi, nhưng một điều khng bao giờ nn qun l: bn kia mồ khng cn phải l lc để thống hối nữa.

      Lạy Quan xt tối cao của ngưới sống v người chết! khi con chết, Cha sẽ quyết định về đời sống đời đời của con. Xin Cha hy nhớ Cha cũng l Cha chuộc con. Cũng như tội con phạm đến đức cng bnh Cha th những thương tch Cha cũng ko được lng khoan dung Cha. Cha hy nhn lại những thương tch v mu Cha đ đổ ra để rửa con m giơ tay khoan hồng cho con trong giy pht đng sợ ấy.

                                              XXV

                                     CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG

     Phải cố gắng lun

       Bạn hy chu đo v thnh tm trong việc phụng thờ Cha v năng tự vấn tm: Bạn đến đy lm g? V tại đu bạn từ bỏ thế tục?

     Khng phải ư, để sống trt cho Cha v nn người siu thot?

     Hy hăng hi tiến bước lun, khng bao lu nữa bạn sẽ được cng thưởng về cc vic đ lm. Lc đ sẽ khng cn phải sợ sệt, đau khổ nữa.

     Giờ đy chịu kh đi cht, nhưng rồi bạn sẽ được hưởng,- khng phải một cuộc an nghỉ lu di,- nhưng l một sảng khoi bất diệt.

     Nếu bạn vững dạ tiền trung v hăng hi để hoạt động, Cha cũng sẽ trung tn v quảng tm để thưởng bạn.

     Hy vững niềm tin tưởng, bạn sẽ chiếm được giải thưởng. Nhưng đừng tin qu đến nỗi sinh phng tng v kiu ngạo.

     C người kia bn tn bn nghi lun. Một hm buồn qu, ng vo thnh đường quỳ trước bn thờ cầu nguyện. Tnh cờ tr ng bật tư tưởng: Ừ! Gi t ra mnh cũng biết rằng mnh phải kin nhẫn! Bỗng rưng tự đy lng ng nghe tiếng Cha: Như ngươi biết th ngươi đ lm g? Hy lm ngay by giờ ci ngươi định lm lc ấy, c thế ngươi sẽ được bnh an.

     Được yn ủi v vững dạ, người ấy tự ph thc theo thần Cha v khng phải xao xuyến nữa.

     Người ấy khng cn thiết t m tm biết số phận tương lai, nhưng chỉ chuyn lo tm biết Cha, biết ci g đẹp Cha, ci g hon hảo nhất v thực hnh chu đo những ci g l tốt, l thiện.

     Thnh Vương Đavid ni: Hy trng cậy Cha v cứ lm thiện. Hy cứ ở dưới đất v sẽ được no say của tri đất(1)[xxxiv].

     Ci ngăn trở nhiều người khng tiến bộ v lm việc cho hăng hi để tự chỉnh, chnh l tnh sợ kh khăn hay đau khổ khi phải chiến đấu.

     Tri lại, người tiến nhanh nhất trong đường tu đức, chnh l người can trường hơn cả để lướt thắng những kh khăn, tri mnh nhất.

     V ai cng biết tự thắng mnh v cầm hm tr lng, người ấy cng tiến nhanh v đng nhiều ơn Cha.

     Vun trồng nhn đức

       Khng phải ai cũng c những ci phải cầm hm, thắng dẹp như nhau: Người hăng hi- mặc dầu vương vấn tnh dục hơn-  cũng c cơ tiến bộ hơn người giầu đức tnh nhưng lại khng thiết g nhn đức.

     Hai yếu tố gip tu chỉnh đắc lực nhất: l quyết tm tiểu trừ những ci tnh tự nhin ưa thch v vun trồng nhn đức mnh cần nhất.

     Hy lưu tm đề phng v thắng lướt cả những khuyết điểm bạn kh chịu trong người khc.

     Bạn hy lợi dụng mọi ci như dịp để tiến: như khi mắt thấy hay tai nghe thuật một gương tốt, bạn hy tự phấn chấn để bắt chước.

     Thản hoặc gặp người lm điều lỗi, bạn hy đề phng để khỏi sa một lầm lỗi ấy.

     M giả thử bạn đ sơ suất đi lần, bạn hy cố gắng sửa lại cho sớm hết sức.

     Con mắt người khc đang quan st bạn cũng như bạn đang quan st người khc.

     Yn ủi v sung sướng biết mấy khi thấy anh em sốt sắng, đạo đức, đứng đắn v trọng kỷ luật.

     Nhưng, tri lại, đng buồn v khổ tm biết mấy khi thấy c người sống bừa bi, khng thi hnh cả những cng việc thuộc chức vụ!

     Coi khinh trch nhiệm của chức vụ v mải miết lm những ci khng quan hệ đến mnh, thực tai hại v cng!

     Hy nhớ lời đ tuyn hứa v đặt tượng Cha Giesu đng đanh trước mặt.

     Sau bao năm hiến thn theo đường Cha, gẫm suy về thn thế Cha Giesu KiT, m mới bắt chước Cha được t qu như vậy, thật đng mỉa mai chừng no!

     Một tu sĩ biết chuyn lo v sốt sắng suy gẫm thnh hạnh v cuộc tử nạn Cha, sẽ gặp được trong đ mọi ci hữu ch v cần thiết m khng cần phải tm g tốt hơn ở ngoi Cha Giesu.

     i! Gi được Cha Giesu đng đanh ngự vo lng, ta sẽ chng được thầu hiểu mọi ci đầy đủ biết mấy!

     Một tu sĩ hẳn hoi vui nhận v sẵn sng đầy đủ mọi ci bề trn truyền dạy lm.

     Một tu sĩ biếng lười v bạc nhược, chỉ quay lối no cũng chỉ thấy kh chịu. V thiếu ơn an ủi bn trong, m đi tm bn ngoi lại khng được php.

     Một tu sĩ sống ngoi kỷ luật, sẽ sa ng một cch thảm hại.

     Một tu sĩ chỉ đi tm phng tng, rộng ri, sẽ khng bao giờ hết khổ cực, v khng lc no khng gặp tri .

     Hy thẳng tiến

       Thế cn bao nhiu những tu sĩ sống dưới kỷ luật thp của viện tu, họ đang lm g?

     Họ t ra ngoi. Họ sống ẩn khuất. Ăn kham khổ, mặc o vải th. Lm nhiều, ni t. Thức khuya, dậy sớm. Nguyện gẫm lu giờ v năng đọc sch. Họ giữ kỷ luật chu đo lắm!

     Bạn thấy khng? Những tu sĩ Chartreux, những tu sĩ Citeaux v ngn vạn tu sĩ nam nữ thuộc cc Tu viện khc nhau, cứ nửa đm thức dậy ngợi khen Cha.

     Thực đng mỉa mai hết chỗ ni, v bạn đ qu lạnh nhạt lm nhiệm vụ thnh, trong khi từng ấy tu sĩ bắt đầu chc tụng Cha!

     Ny! Gi bạn đừng phải lm g khc, ngoi việc lng suy, miệng đọc lời chc tụng Cha nhỉ!

     Gi đừng phải ăn, uống, ngủ , nghỉ để chỉ lin thanh chc tụng Cha, chỉ chuyn lo một việc thing ling, như thế, sẽ sướng gấp mấy lm n lệ cho mọi thứ nhu cầu của thn xc nhỉ!

     Nghĩ đến việc nui linh hồn bằng những của ăn thing ling, những của ăn m- đng buồn!- ta t khi gặp.

     Khi no tới được trnh độ khng thm tm yn ủi nơi bất cứ tạo vật no, lc đ con người sẽ bắt đầu cảm mến Thin Cha đầy đủ. V bất luận may rủi, lc no họ cũng vui lng lun.

     Thắng lợi cũng chẳng vui, thua thiệt cũng khng buồn, họ hon ton tin tưởng tự ph thc cho Cha: một mnh Cha l tất cả cho họ trong mọi ci. Với Cha, khng c g hư hỏng cũng như khng c g chết đi; tri lại mọi ci sẽ cn mi v sẵn sng phục tng Cha.

     Lời tm phc

       Hy suy niệm lun đến chung cnh bạn v nhớ lun: thời giờ qua đi khng trở lại.

     Nhn đức chỉ c thể mua bằng chuyn cần v cố gắng lin lỉ.

     Bắt đầu phng tng l bắt đầu trụy lạc.

     Cứ vững tm sốt sắng, sẽ được hưởng đại an bnh. Với ơn Cha v lng mến nhn đức, việc lm nặng nhọc mấy cũng nn nhẹ.

     Người sốt sắng v thnh tm gặp g cũng sẵn sng lun.

     Cự tuyệt thi xấu v tnh dục, bao giờ cũng kh hơn chịu đựng những nặng nhọc của thn xc.

     Khng trnh khuyết điểm nhỏ, dần d sẽ ng vo khuyết điểm lớn.

     Ban ngy lm việc hẳn hoi, chiều đến sẽ được thảnh thơi an nhn.

     Hy tự cẩn phng, tự thc đẩy, tự thức tỉnh. Việc người để mặc người lo, việc mnh, mnh phải so đo n cần.

     Trnh độ tiến triển hệ tại ở sự thắng mnh nhiều lắm đấy.

                                      SUY NIỆM

     Muốn tiến đức, phải tự thắng: đ l một khẩu hiệu v l tot lược trt chương trnh thnh ha của một gio hữu.

      Tự thắng, l bỏ tất cả mọi sở hữu mọi ước vọng, mọi tư tưởng v chết đi cho chnh mnh.

      Tự thắng, l cự tuyệt v chiến đấu với mọi tnh dục, mọi khuynh chiều lăng lố v vui nhận những ci tri mnh.

      Lạy Cha! Cha đ dạy con biết: Đường tiu diệt rộng thnh thang m đường cứu thot thời nhỏ hẹp. Với ơn Cha, con cương quyết can đảm v mạnh dạn bước vo đường nhỏ hẹp để được cứu rỗi. Xin Cha ban thm nghị lực để con tiến bước tới cng, để ngy kia được cng Cha ht bi ca chiến thắng trong Nước khải hon vinh hiển.

 

                                     QUYỂN II

                             Tiến tới đời sống nội tm

                                                 I

                                     NƯỚC TRỜI

     Dọn lng chờ Cha

       Lời Cha: Nước Thin Cha ở trong lng chng con(1)[xxxv]        .

     Bạn hy trở lại cng Cha cho thnh tm(2)[xxxvi]; cứ bỏ phăng ci trần tục khốn nạn đi, tất hồn bạn sẽ được bnh an.

     Hy tập khinh ngoại vật, hy chăm ch đến nội tm, rồi bạn sẽ thấy nước Thin Cha đến trong bạn. V nước Thin Cha l An bnh v Vui sướng trong Cha Thnh Thần(3)[xxxvii]. Thứ An bnh v Vui sướng đ, người c khng bao giờ được.

     Cha Kit sẽ đến trong bạn v lm cho bạn trn đầy an ủi, nếu bạn biết dọn cho Cha một nơi xứng đng trong bạn.

     Tất cả vinh dự, tất cả vẻ đẹp Người, đều ở tại trong lng bạn v chnh trong đ m Ngi được vui thỏa.

     Ngi năng viếng thăm người nội tm, thn mật chuyện vn với họ, yn ủi họ, cho đầy bnh an v xử với họ bằng một tnh thn i lạ kỳ.

     Linh hồn trung tn! Hy mau mắn dọn lng cho Hiền Phu, để Ngi đến v ở trong ngươi.

     V đy, Ngi ni: Ai mến Ta, người ấy giữ lời Ta, Ta sẽ đến với họ v ở trong họ(1)[xxxviii].

     Từ khước tạo vật

       Bạn hy dnh ring lng bạn cho Cha Giesu v đừng cho vật no bn mảng tới.

     Được Cha Giesu, bạn sẽ nn ph qu, v c một mnh Cha đ đủ lắm rồi.

     Ngi sẽ canh giữ, sẽ săn sc bạn rất mực chu đo, đến nỗi bạn khng thm mong đợi g ở người đời.

     Người đời thay đổi như trở bn tay, nay cn mai mất. Nhưng Cha Kit sẽ tồn tại, sẽ trung tn hộ gip bạn cho đến cng.

     Đừng qu tin tưởng ở người đời mỏng gin v chng chết, dầu l ngưới được việc v thn bạn mấy. Cũng khng nn buồn khi gặp người phản khng v mu thuẫn bạn.

     Người hm nay ủng hộ, biết đu mai lại đả đảo bạn; tri lại ngy hm nay ght bạn, rất c thể mai ngy lại quay thn bạn; người đời xoay như chong chng.

     Hy đặt trt tin tưởng vo Cha, hy knh sợ, yu mến một mnh Cha.

     Ngi sẽ bang trợ, sẽ trở mọi ci nn ch lợi cho bạn.

     Bạn khng c gia cư no vững chắc trn đời(2)[xxxix]. Dầu ở đu, bạn cũng chỉ l một người ngụ cư, một lữ khch, v bạn chỉ được bnh an khi no kết hợp mật thiết với Cha Kit.

     Trong thương tch Cha

       Bạn tm ci g chung quanh bạn? Đy c phải l nơi an nghỉ đu.

     Gia cư bạn ở trn trời kia v bạn phải nhn thế vật như khch qua đường.

     Tất cả sẽ qua đi v bạn cũng qua đi như mọi ci.

     Hy đề phng đừng dan du với đời, khng vậy, bạn sẽ n lệ n v tự tiu diệt.

     Hy lun lun tưởng niệm tới Đấng tối cao v dng lời khẩn nguyện ln Cha Kit.

     Khng suy được những ci trn trời, bạn hy gẫm Cuộc Tử Nạn Cha v ở lại trong thương tch Cha.

     Nếu biết sốt sắng chạy vo cc dấu đinh v thương tch Cha, bạn sẽ được thm nghị lực để chịu đau khổ, sẽ bớt kh chịu khi bị người đời coi khinh v dễ dng chịu đựng những vu khống.

     Sinh thời, Cha Kit cũng đ phải người đời khinh ch v trong lc t ti nhất cn bị cả người thn yu ruồng bỏ, mặc cho đau khổ dằn vặt

     Chnh Cha Kit đ muốn chịu đau khổ, sỉ nhục, m bạn, bạn dm phn nn ci g?

     Chnh Cha Kit cn c người th ght ni hnh, m bạn muốn được mọi người yu qu v lm ơn cho sao?

     Nếu bạn khng chịu được đi cht tri , đức nhẫn nhục của bạn c g m đng thưởng!

     Thn nghĩa với Cha Kit thế no được, khi bạn khng thể chịu đựng được t g?

     Muốn đồng trị với Cha Kit, bạn hy chịu đau khổ với Cha v cho Cha Kit.

     Mến Cha, phải tự khinh

       Một khi vo su được thm tm Cha Gisu, một khi nếm được đi cht tnh yu nồng nhiệt của Cha, bạn sẽ khng để g đến vừa hay tri . Hơn nữa, bạn cn mừng khi được chịu sỉ nhục, v lng mến Cha Gisu c thể lm cho người ta tự khinh mnh.

     Người mến Cha Gisu v yu chn l, người nội tm thật v thot ly mọi cảm tnh lăng lố, sẽ c thể quy hướng về Cha dễ dng, nng cao tinh thần vượt trn bản ng v nhn hưởng tn nhan Cha.

     Người thng thi thật, l người biết nhận xt sự vật theo bản thể của n, chứ khng theo lời ni v thi độ người đời đối với n v khoa học của họ do Cha hơn l do người đời.

     Người biết hnh động theo tinh thần nội hướng v t quan tm đến ngoại vật khng cần chọn hon cảnh, khng cần đợi thời cơ mới lm việc đạo đức.

     Họ hồi tm mau chng, v c bao giờ họ phng ton tm lực ra ngoi đu.

     Ai đ chỉnh đốn, đ ổn định được nội tm, khng thm đếm xỉa đến ci hay, ci dở nơi người khc.

      Ai cng qui hướng tạo vậy về mnh, cng bị ngăn trở v xao lng.

      Nếu bạn thẳng thắn v trắng sạch hẳn, bạn sẽ thấy mọi ci trở nn hữu ch v gip bạn tiến bộ.

     Sở dĩ nhiều ci lm bạn chạnh lng v xao xuyến, l v bạn chưa hon ton tự thc, chưa thot ly hẳn tạo vật.

     Khng g lm dơ lng, bận tr bằng tnh yu tạo vật khng chnh đng.

     Hy đoạn tuyệt những an ủi bn ngoi, rồi bạn sẽ gẫm được những ci trn trời v nếm thử được khoi lạc của tm hồn

                                       SUY NIỆM

     Hạnh phc thật, v nhn đức thật, hệ tại biết hồi tm nhớ Cha v hướng lng ln cng Cha.

      Một l tr sng suốt, một tm hồn trung tn: đ l đặc điểm của người nội tm. Lng tr họ hằng ở bn Cha, cầu xin v than thở với Cha.

      Chnh ci sống đ lm cho họ như thấy thin đng dưới đất, như chiếm được tm hồn Cha v, hưởng hạnh phc ngay ở đời ny.

      Lạy Cha Gisu ch i! Xin Cha hy đến v chiếm lấy lng con.Xin cho con sống như Cha,tưởng nghĩ như Cha, ao ước như Cha v mang ci thnh thiện của Cha trong con, cho đến ngy được vinh hiển.

                                                      II

                               TNG PHỤC CHO KHIM

     Dưới cnh tay Cha

       Đừng bận tm xt ai ủng hộ, ai đả đảo mnh, miễn sao c Cha ở với trong mọi hnh động l đủ rồi.

     Cứ giữ lương tm cho thẳng thắn, tất Cha sẽ ph trợ cho.

     Cha đ ph trợ ai, th d người xảo quyệt mấy cũng khng hại nổi.

     Nếu biết nn lặng v nhẫn nhục, nhất định bạn sẽ thấy Cha gip bạn.

     Cha hiểu thời cơ v cch thế cứu bạn, v thế hy cứ để mặc Ngi.

     Gip bạn cũng như cứu bạn, khỏi xấu hổ đ l quyền Cha.

     Người khc biết v khiển trch những khuyết điểm của ta, lại hay gip được ta giữ vững đức khim nhượng thực.

      Lợi ch của sự khim tốn

       Biết lỗi m tự khim tốn, sẽ dễ lm vừa người khc v lm ngui cơn giận họ, m khng phải tốn km g.

     Cha by tỏ cho người khim nhường những b ẩn của Ngi. Ngi mời gọi v u yếm ko họ lại gần Cha.

     Người khim nhường- dẫu phải nhục nh- cũng vẫn bnh an, v họ khng tin tưởng ở người đời m chỉ tin tưởng ở Cha.

     Nếu như bạn khng tưởng mnh biết hết nhn loại, bạn đừng tự ho đ tiến bộ trong đường nhn đức.

                                       SUY NIỆM

     Được đời ca tụng v ưu đi m ni mnh khng đng, ci đ chả c g. Nhưng khi bị đời khinh ch, bạc đi m chịu được vui lng, ci đ mới thực gi trị.

      Thnh thực nhận như bởi tay Cha, tất cả những điều xấu người ta ni về mnh hay lm cho mnh, như thể mnh đng, m cn chc tụng v cảm ơn Cha, v những ci đ: thế mới thực l nhn đức.

      Lạy Cha, con biết mnh con rất sễ cảm v mau phẫn uất trước những lời phản đối con cũng biết ci tự nhin con khng chịu nổi, với ơn Cha con lại chịu được cch dễ dng. Vậy xin Cha ban ơn trợ gip, để con chịu cho vui lng tất cả tiếng cười ch, lời on trch, để đền tội v đng Cha tha thứ cho trong ngy cng phn.

                                        III

                             NGƯỜI AN BNH THỰC

     Tự ổn định

       Hy bắt đầu thiết lập Bnh an trong mnh, rồi bạn sẽ lm cho người khc an bnh.

     Người chuộng ha bnh, lại hữu ch hơn người thng giỏi.

     Người đam m biến thiện thnh c v dễ tin điều c.

     Người cng chnh v an bnh trở mọi ci thnh thiện.

     Người bnh an thực, khng nghi ngờ người khc. Người hay phẫn v đa nghi, hơi t l ngờ vực.

     Họ khng được yn, cũng khng để cho người khc ở yn.

     Ci cần nn lại đem ni ra, ci nn lm thường lại bỏ.

     Chỉ ch trọng đến việc người, cn trch nhiệm mnh lại chểnh mảng.

     Phải khắt khe với mnh đ, rồi hy khắt khe với người; thế mới hợp l.

     Bạn t điểm v bo chữa lầm lỗi của bạn kho lắm, nhưng bạn lại khng muốn nghe người khc tự bo chữa.

     Đng l hơn, bạn phải th nhận lỗi bạn v bo chữa cho người khc.

     Hy nhịn người, nếu muốn người nhịn mnh.

     Bạn thử xem, bạn cn xa bc i v khim nhượng chừng no! V người bc i v khim nhượng thực, c biết giận gắt ai đu, họa may c th lại giận gắt chnh mnh.

     Sống với những người từ tm v thy mị, thế c g l đng cng. Tự nhin ai cũng thch thế. Ai lại khng thch sống yn hn, khng cảm tnh với người hợp mnh hơn?

     Nhưng sống bnh an được với những người quạu cọ, trắc nết, phng tng, với những người phản đối mnh; ci đ cần c n sủng vĩ đại, nhn đức anh hng v đng phục.

     Muốn ha bnh phải nhẫn nhục

       Nhiều người biết tự ổn v cũng sống an bnh được với người khc.

     Cũng c người khng biết tự ổn v chỉ quấy rầy người khc; chẳng ai chịu được họ, m họ cũng khng chịu được chnh mnh họ.

     C người giữ được bnh an v họ cố gắng đưa người khc về với an bnh.

     Trt nghệ thuật bnh an ở đời ny, hệ tại biết nhẫn nhục chịu đựng, hơn cả sống m khng phải tri .

     Cng biết chịu đựng, cng được bnh an.

     Người như thế sẽ thắng được mnh, lm chủ vũ trụ, nn bạn thiết Cha Kit v được thin đng lm gia nghiệp.

                                         SUY NIỆM

     Lời tc giả: Bnh an thực, hệ tại khim nhường chịu đựng những tri , hơn l khng gặp tri .

      Vậy ta phải đi tm bnh an trong nghịch , tm lặng tĩnh trong ging tố, nghĩa l chịu cho nhẫn nhục- dầu bị khủng bố cũng khng lay- tất cả những ci người ta lm cho ta hoặc ni xấu ta.

      Người khim tốn thật, chỉ nhận lỗi mnh, chữa lỗi người, chỉ kh chịu v bẳn gắt với chnh mnh.

      Lời Tin Tri David: Hy đi tm v theo đuổi cho kỳ được bnh an.

      Lạy Cha, trn Thnh gi Cha đ chuộc lại bnh an v lm ha con lại với Đức Cha Cha, xin Cha ban cho con ơn bnh an con mong đợi.

      Đ lu con đi tm sống bnh an với Cha với người v với chnh mnh con. Nhưng tnh bồng bột, thất trung đ khuấy đục tm hồn v khng cho con nếm được Bnh an. Lạy Cha, Cha đ truyền bo phải yn, gi phải lặng Xin Cha hy km hm những xao xuyến của lng con v lm cho n biết lun lun tng phục Cha.

                                         IV

                     TM HỒN TRONG TRẮNG, CH LỰ ĐƠN THNH

     Đi cnh nhiệm

       Con người nhờ hai cnh để cất bổng mnh ln trn thế sự: đức đơn sơ v trong sạch.

     Đơn sơ trong ch lự v trong sạch trong tm tnh.

     Đơn sơ để đến cng Cha, trong sạch để được v hưởng Cha.

     Nếu tm hồn thot ly được mọi tnh yu lăng lố, th lm g bạn cũng khng thấy nặng nhọc.

     Nếu bạn quyết tm v chỉ tm đẹp Cha v ch cho đồng loại, lng tr bạn sẽ được thong dong thực.

     Nếu tm hồn bạn thẳng thắn, tất cả tạo vật sẽ nn tấm gương cho bạn soi để chỉnh đốn cuộc đời, v nn sch dạy bạn một học thuyết thnh thiện.

     Chả tạo vật no dầu nhỏ b v tầm thường mấy, m khng biểu dương lng tốt của Cha.

     Lợi ch của trong sạch

       Nếu c tm hồn ngay chnh v trong sạch bạn sẽ nhn tỏ v thấu đo được tất cả sự vật.

     Tm hồn trong trắng thu nhập cả thin đng v hỏa ngục.

     Người ta nhận xt sự vật bn ngoi ty theo tnh trạng tm hồn mnh.

     Đời c g vui, ci vui đ l kỷ phần của tm hồn trong sạch.

     Nhưng nếu gặp sầu tủi đau đớn, th đ l sản phẩm của lương tm bất chnh.

     Như sắt vo lửa sẽ rụng hết gỉ ght v nn trong sng, người thnh tm trở lại cng Cha cũng giũ sạch mọi nhược tệ v nn người mới.

     Khi người ta bắt đầu phng tng, lc đ dầu một việc nhẹ cũng ngại ngng, v chỉ ham tm an ủi bn ngoi.

     Tri lại, khi người ta bắt đầu tự thắng v can đảm bước vo đường Cha, người ta sẽ thấy ci trước kia l đ, by giờ trở nhẹ như bng.

                                     SUY NIỆM

Cha phn: Phc người c tm hồn trong sạch, v họ sẽ thấy Cha. Họ sẽ thấy Cha bằng Đức Tin linh động. Đức Tin ấy- như Thnh Kinh thuật về Moisen- lm cho thấy ci v hnh như nhn trước mắt v đời sau sẽ thấy trong nh sng vinh hiển.

      Nhưng để c tm hồn trong sạch, cần phải giũ bỏ tất cả những ci g c thể lm hoen gỉ tm hồn: một tội cố tnh thất trung, một ci nhn khng chnh đng, một lần dan du với gic quan đủ lm hoen nhọ tm hồn.

      Vậy, hy thiết lập trong con một tm hồn tinh tấn, v hy vn hồi trong thm tm con một lự thẳng thắn chỉ tm đẹp Cha lun.

      Lạy Cha! Xin ban cho con một ch đơn thnh v một tm hồn trong sạch để con đng được Cha yu. V trong Phc m Cha đ dạy con trở nn khim tốn, đơn thnh v nhỏ b như con trẻ, m ci tuổi thơ ấu thing ling v lnh thnh ny n đi phải c tinh thần ngay thẳng v xả kỷ.

      Vậy xin Cha gip con trnh mọi tội, hay t ra trnh mọi thi quen phạm tội để khỏi lm hoen ố tm hồn con.

                                              V

                                     TỰ GIC

     Đừng qu tự tin

       Ta đừng qu tự tin, v thường ta thiếu ơn Cha soi sng v km hiểu biết lắm.

     Ta t sng suốt lắm v ci cht t đ, chỉ khinh thường một t l mất hết.

     Thường khi ta cũng khng nhận thấy được rằng linh hồn ta m tối chừng no.

     Ta lm qu vụng, rồi ta lại bo chữa một cch vụng hơn.

     C lc tnh dục chấn động ta, m ta lại tưởng l lng sột sắng.

      Ta xt nt những lầm lỗi nhỏ nơi người khc, cn những lỗi tầy đnh của ta, ta cứ mần ngơ.

     Ta mau kh chịu v so đo những ci ta phải chịu v người khc, cn những ci người khc phải chịu v ta, ta khng quan tm g.

     Ai biết cng minh v thẳng thắn tự đon xt mnh, sẽ thấy r mnh khng được xt đon người khc.

     Tự quan st

       Người nội tm thận trọng việc lo cho mnh hơn mọi thứ lo khc.

     Người biết chuyn ch tự phng ngừa, sẽ khng bao giờ dm tự tiện ni về người khc.

     Chả trng bạn nn người nội tm v sốt sắng thật, nếu bạn khng biết nn lặng việc người để chịu thị st việc mnh.

     Hy cứ lưu tm về Cha v về mnh, như thế những ci nhn thấy trước mắt sẽ khng chấn động nổi bạn.

     Pha mnh vo mọi thứ việc m qun lng chnh mnh, lm thế hỏi được ch g?

     Muốn được an bnh v kết chặt với Cha, phải bỏ tất cả để chỉ lo cho bản thn mnh.

     Một mnh Cha đủ

       Bạn sẽ tiến bộ nhiều nếu bạn giũ sạch được mọi mưu toan thế tục. Tri lại bạn sẽ thoi bộ nhiều, nếu bạn cn tiếc rẻ sự vật trn đời.

     Đừng lấy g lm cao cả, to tt, dịu ngọt, đng yu, ngoi một mnh Cha v những ci thuộc về Cha.

     Bạn hy coi như khng, tất cả những yn ủi m tạo vật để tặng.

     Một linh hồn mến Cha coi khinh tất cả những ci g ngoi Cha.

     Một mnh Cha trường cửu, bao la, gom tm tất cả, Cha l ủi an của linh hồn v sướng vui của tri tim.

                                       SUY NIỆM

     Tưởng nghĩ về mnh hay về ngoại vật lm cho ta mất th giờ, mất n sủng v cng phc.

      Nếu thay v nghĩ đến mnh v tạo vật, ta biết nghĩ về Cha, thiết tưởng đời ta đ lập được bao hun nghiệp.

      Nhn Cha trong ta v nhn ta trong Cha, sống dưới con mắt Cha bằng hồi tm, sống dưới tay Cha bằng nhẫn nhục, khim tốn v tự th, đ l những ci ta phải lm để sống ci sống của một gio hữu chn thnh.

      Lạy Cha! Con th thật, từ trước tới nay con đ nghĩ đến con nhiều hơn nghĩ đến Cha, con đ sống cho tạo vật nhiều hơn sống cho Cha, v v thế con đ đng Cha ght bỏ nhiều lần. Nhưng, lạy Cha! Con thnh thực thống hối; xin Cha thứ tha v ban ơn gip con biết sống đẹp lng Cha hơn.

                                                 VI

                             CI VUI CỦA MỘT LƯƠNG TM TỐT

     Ci vui thật

       Vinh dự của một người tốt l được lương tm lm chứng tốt cho(1)[xl].

     Nếu c một lương tm tốt, bạn sẽ được vui thỏa lun.

     Lương tm tốt chịu đựng được mọi ci, v cảm thấy vui sướng c giữa những nghịch .

     Lương tm xấu bao giờ cũng sợ sệt v y ny.

     Bạn sẽ được bnh an, vui sướng, nếu thm tm bạn khng trch bạn điều g.

     Bạn chỉ c thể vui khi no bạn lm được điều thiện.

     Người c khng bao giờ được vui thật v tm hồn họ khng bao giờ bnh an. V khng bao giờ c thứ bnh an cho người c(2)[xli].

     Thấy họ ni: Ta đang bnh an, ci c khng lm g được ta. Ai l người dm hại ta! Bạn đừng tin. V cơn đại nộ của Cha sẽ nổi dậy bất ưng, v cng việc chng sẽ bị thủ tiu, tư tưởng chng sẽ bị tan r.

     Vinh dự của người lnh

       Người mến Cha, tự ho được trong đau khổ. Tự ho như thế khng c g l kh, v đ l tự ho trong Thnh gi Cha(1)[xlii].

     Ci vinh dự m người đời tặng nhau, thứ vinh dự đ mau qua. Bao giờ n cũng c một ci buồn theo sau.

     Vinh dự của người lnh khng phải ở miệng người đời, nhưng ở trong chnh lương tm họ.

     Vui của người lnh do Cha m pht sinh v ở trong Cha. Vui của họ l vui trong chn l.

     Người i mộ vinh dự thật, vinh dự vĩnh cửu, chả thm g thứ vinh dự của thế tục.

     Người thm kht vinh dự thế tục, hay khng thnh thật khinh n, chứng tỏ họ khng thiết g vinh dự trường cửu.

     Ai bất chấp lời khen cũng như tiếng ch, người đ hưởng một thứ yn tĩnh đặc biệt trong tm hồn.

     Bnh an thực

       Người c lương tm trong sạch, sẽ dễ được bnh an thư thi lun.

     Lời khen của người đời khng lm được cho bạn thnh thiện thm. Tiếng ch của họ cũng khng giảm được gi trị của bạn.

     Bạn vẫn l bạn. Ci người đời ni về bạn, khng lm được cho bạn lớn thm trước mặt Cha.

     Nếu bạn nhận xt nội tm, bạn sẽ thấy lời người ta ni về bạn chả đng quan tm g.

     Người đời chỉ nhn thấy ci bn ngoi nhưng Cha thấu suốt tận đy lng(1)[xliii].

     Người đời chỉ thấy việc lm bn ngoi nhưng Cha nhn tỏ bn trong.

     Lc no cũng lm hẳn hoi v coi mnh thấp b: đ l tiu chuẩn một linh hồn khim tốn.

     Khng thm an ủi của một tạo vật no: đ l chứng chỉ một tm hồn trong sạch v tn nhiệm vo Cha.

     Người khng tm bn ngoi những l lẽ để tự minh chứng, chắc chắn đ l người đ tận hiến cho Cha.

     V như Thnh Paul tuyn ngn: Khng phải người tự minh chứng cho mnh, nhưng chỉ ai được Cha minh chứng cho mới l người đng khen thực.

     Bn trong kết chặt với Cha, bn ngoi khng vương vấn tnh ngang nghĩa dọc: đ l tm trạng một người nội tm(2)[xliv].

                                      SUY NIỆM

     Một lương tm tốt l một lương tm khng thiết g của thế tục, m chỉ sống bn trong với Cha l nguồn mạch mọi khoi lạc v bnh an.

      Dầu trước mọi gian lao thử thch, người c lương tm tốt vẫn vui mừng, m cn vinh dự trong Thnh Gi Cha Gisu l nguồn an ủi v tận.

V được Cha chứng minh v an ủi, họ khng hề nao nng trước lời dị nghị, tri lại lc no họ cũng bnh thản lun.

      Lạy Cha! Cha biết con bị vy bọc bởi bao nhiu cm dỗ, đau khổ một đng tại tnh tự nhin con chiều về điều c v ngại lm điều thiện, đng khc tại sức tấn cng của qun th. Con thắng thế no được từng ấy địch th mạnh dạn v hăng hi để tc hại con, nếu khng được Cha tch cực gip đỡ! Con ku tn Cha! Xin Cha đừng để con bị tiu diệt.

                                              VII

                                     MẾN CHA TRN HẾT

     Tnh yu duy nhất

       Hạnh phc ai thấu hiểu được: mến Cha Gisu v tự khinh v Cha Gisu l g?

     Phải xa la tất cả bạn hữu khc để yu người bạn ny, v Cha Gisu muốn được mnh Ngi được yu hơn tất cả.

     Tnh yu tạo vật hay lật lọng v khng bền. Tnh yu Cha Gisu trung tn v trường cửu.

     Ai cố kết với tạo vật, sẽ ng theo với tạo vật, sẽ ng theo với tạo vật; ai cấu kết với Cha Gisu, sẽ đứng vững mun đời.

     Hy yu mến v kết nghĩa keo sơn với người bạn ny. V dầu mọi người bỏ bạn, Ngi vẫn khng bỏ, v trong giờ sau hết Ngi sẽ khng để bạn phải tiu diệt.

     Dầu muốn dầu chăng, một ngy kia bạn sẽ phải xa la tất cả.

     Hy gần gũi Cha Gisu lun, khi sống cũng như lc chết, v hy tin tưởng ở dạ tn trung của Cha, một mnh Ngi sẽ gip bạn khi mọi người khc đ vắng bng.

     Tnh yu tuyệt đối

       Người yu của bạn c điều ny đặc biệt: Ngi khng chịu được một đối thủ no. Ngi muốn giữ độc quyền lng bạn v ở đ như một ng Vua trn ngai vng.

     Nếu bạn biết loại trừ khỏi lng bạn mọi tnh yu tạo vật, Cha Gisu sẽ sung sướng ở lại trong bạn.

     Những ci m bạn sở cậy ở người đời hơn ở Cha Gisu, hầu hết những ci đ phải kể l đ lỡ.

     Bạn đừng tin tưởng, cũng đừng sở cậy vo một cy sậy phất phơ chiều gi. V Tất cả xc chết chỉ l cỏ kh v tất cả vinh dự của xc chết cũng sẽ rụng xuống khng khc g hoa cỏ(1)[xlv]

     Bạn sẽ nhầm khốn nạn, nếu bạn chỉ đon xt người đời theo bộ dạng bn ngoi.

     V nếu bạn đi tm an ủi v lợi ch nơi người đời, thường bạn sẽ chỉ gặp tai hại.

     Nếu bạn đi tm Cha khắp nơi, thế no bạn cũng sẽ gặp Cha.

     Nếu bạn đi tm mnh bạn, quả bạn cũng sẽ gặp, nhưng m gặp để chuốc thm lụy.

     Ai hkong6 tm Cha Gisu, sẽ tự tc hại cho mnh hơn l tất cả địch th, tất cả vũ trụ hợp lại.

                                     SUY NIỆM

     Cha Gisu l một người bạn hay ghen: Ngi muốn được yu hơn hết v khng chịu cho người no, vật no chia sẻ tnh yu.

      Phải, một mnh Cha đng ta yu hơn hết, v Cha đ yu ta v cng.

      Giả như ta c mến Cha đến chết đi được đ cũng chỉ mới l trả nợ đức Cng bnh v Bc i của Cha một phần nhỏ.

      Nhưng rất đng tiếc! chẳng những ta đ khng yu Cha được như Cha đng m quả tim ta đ bị chia năm sẻ mười!

      Thnh Bernard ni: ci mức độ ta phải mến Cha Gisu, l yu mến khng độ mực.

      Lạy Cha Gisu ch i: Cha đ chết v yu con. Đ l tang chứng cuối cng để biểu dương lng Cha đối với con. Nhưng đ cũng l tiếng ku đi con phải yu mến Cha cho xứng đng. Nhưng, lạy Cha! Dầu con c chết đi một ngn lần cũng khng đp nổi lng thương v cng của Cha Xin Cha ban cho con yu mến Cha hết lng con, hết sức con, hết linh hồn con, hết tr khn con

                                         VIII

                         TRI KỶ VỚI CHA GISU

     Yu khng ngại kh

       Được Cha ở với, ci g cũng tốt v khng cn g kh. Nhưng vắng Cha ci g cũng nặng nhọc.

     Nếu Cha khng ni với lng ta, khng cn lời yn ủi no c gi trị.

     Nhưng Cha chỉ ni một lời ta sẽ được khoan khoi , dễ chịu.

     Maria Ma-da-le-na đang khc bỗng đứng thẳng người ln khi nghe chị Martha bảo: Cha đến v đang gọi em(1)[xlvi].

     Sung sướng thay ci lc ta đang khc m được Cha gọi để đổi sầu lm vui tinh thần.

     Khng c Cha, bạn sẽ kh khan v cứng cỏi đến đu!

     Ph ảo v đin dại biết mấy, khi bạn tm ci g ngoi Cha Gisu!

     Khng c Cha lại khng thiệt bằng mấy mất cả vũ trụ ny sao!

     Cha Gisu l tất cả

       Khng c Cha Gisu, đời c lm được g cho ta?

     Sống m khng c Cha Gisu, l tất cả một hỏa ngục th thảm.

     Ở với Cha Gisu l một thin đng m th.

     C Cha Gisu ở với, khng th no lm g nổi bạn.

     Được Cha Gisu l được kho tng v gi,-hay đng hơn- một bu vật thắng vượt trn mọi bu vật.

     Mất Cha Gisu l mất tất cả, mất nhiều hơn mất trt vũ trụ.

     Sống m khng c Cha Gisu, khng c thứ ngho no bằng.

     Được sống với Cha Gisu, khng ph qu no snh kịp.

     Nghệ thuật yu

       Biết sống với Cha Gisu: đ l tất cả một nghệ thuật cao qu.

     Biết giữ lấy Cha Gisu: đ l tất cả một khoa học lớn lao.

     Ai khim tốn v bnh an, thể no cũng được Cha Gisu ở với.

     Hy cứ sốt sắng yn tĩnh, tất Cha Gisu sẽ ở trong bạn.

     Nếu cn muốn dan du với ngoại vật, đ l bạn đuổi Cha Gisu đi v mất ơn Ngi.

     Đ đuổi Cha v đ mất Cha, bạn sẽ đến với ai, sẽ chọn ai lm bạn?

     Sống m khng c bạn đ l một ci khổ. Nhưng nếu Cha Gisu khng phải l người bạn trn hết,, sẽ buồn rầu v lẻ loi biết mấy!

     Nếu bạn đặt trt tin tưởng v vui mừng vo ai khc, đ l bạn đ lm một việc khờ dại hết chỗ ni.

     Th chịu cả vũ trụ phản khng, cn hơn mất lng Cha Gisu.

     Trong những người thn yu của bạn Cha Gisu phải được suy tn độc nhất v đặc biệt.

     Yu mọi người, phải yu v Cha Gisu. Nhưng yu Cha Gisu, phải yu v chnh bản thn Ngi.

     Một mnh Cha Gisu phải được yu đặc biệt, v trong cc người yu, chỉ c Ngi l trung tn v hảo tm nhất.

     V Cha v trong Cha, bạn hy yu cả người thn lẫn người ght bạn, v hy cầu nguyện cho hết thảy, để hết thảy nhn biết v yu mến Cha.

     Bạn đừng ham được ca tụng v yu qu hơn người, v ci đ l đặc quyền của Thin Cha, ngoi ra khng ai snh được với Cha.

     Đừng mong chiếm lng một người no v cũng đừng để ai chiếm lng bạn, nhưng hy mong Cha Gisu ở trong bạn v ở trong mọi người thiện tm.

     Bạn hy giữ tm hồn thong dong v trong trắng, khng dnh lu một tạo vật no.

     Muốn được thong dong v nếm thử Cha dịu ngọt chừng no, cần phải thot ly tất cả v hiến dng Cha một tm hồn tinh bạch.

     Với ơn Cha

       Nhưng thực ra, khng c ơn Cha gip v hướng dẫn, bạn sẽ khng đạt được điều đ. Ơn Cha sẽ lm cho bạn thot ly tất cả v thong dong kết chặt với một mnh Cha.

     Khi ơn Cha xuống trn ai, người đ lm được mọi ci.

     Nhưng khi ơn Cha rt lui, người ấy sẽ trở nn tng ngho, yếu đuối v c thể ni l đ trở nn mồi ngon của đau khổ.

     Trong tnh trạng đ, khng nn nản ch v thất vọng, nhưng phải vững tm theo Cha v chịu v danh Cha Gisu Kit tất cả mọi ci xảy đến. V ma đng qua, ma hạ sẽ tới; hết đm phải c ngy, sau ging tố thế no cũng thanh bnh.

                                       SUY NIỆM

     Sống m khng c một người bạn thn để thổ lộ tm tnh, để chia vui sẻ sầu, đ l ci sống khổ.

      Nhưng ngoi Cha Gisu: ai sẽ l người bạn tm phc đ? Trong cc bạn hữu, Cha Gisu l người bạn trung tn, thn mật v đng tn nhiệm nhất.

      Tm an ủi v bnh an: hy tm trong Cha. Hy thổ lộ tm tnh, nhỏ to với Cha. Đừng chn nản khi xem chừng Cha chn ta: đ l cng hiệu tất nhin của tnh yu, v cũng l dịp Cha thử đức tn trung của ta.

      Hy yu Cha v yu những ci Cha yu, ght dơ những ci Cha ght,

      Hy yu vất vả, sỉ nhục, đau khổ v Cha đ yu n, v hy ght tiếng trọng lời khen của người đời, v Cha cũng đ ght n.

      Lạy Cha cứu chuộc con! Xin Cha hy l đối tượng tuyệt đối của lng con. Xin lm cho con sống bằng tinh thần Cha, theo gương Cha, trung thnh với ơn Cha, tng phục lệnh Cha. Con quyết ch sống cho Cha, v Cha v trong Cha để bắt đầu ở đời ny cng việc con mong lm trn trời, l được cha v yu mến Cha đời đời.

                                             IX

                                     ĐỌA ĐY

     Luyện tnh yu

       Được Cha an ủi m khinh những an ủi của đời, ci đ chả c g kh.

     Nhưng bỏ qua được cả an ủi của người đời, lẫn an ủi của Cha v vui chịu đọa đy trong tm hồn v vinh danh Cha, m khng thắc mắc, khng xt mnh đng hay khng đng; thế mới thực lớn lao v đng kể.

     Bạn vui sướng v sốt sắng khi c ơn Cha gip: ci đ c g m đng cng: thường ai cũng mong được những lc như vậy.

     Được Cha nng đỡ, bao giờ tiến bộ cũng dễ dng.

     Được Đấng Ton năng bang trợ v Vị Hướng lộ tối cao dẫn đường. Lc đ ta khng cảm thấy nặng nhọc, c lạ g!

     Ta thch đi tm an ủi, v kh lng khi phải tự thot.

     Sở dĩ Thnh Tử Đạo Laurent đ cng Đấng Gim Mục ton thắng được thế tục, l v Ngi đ khinh tất cả th vui giả tr của đời, v_v lng mến Cha Kit- Ngi đ nhẫn nại chịu xa la Đức Gio Hong Sixt m Ngi tha thiết mến yu.

     Do đ, nhờ lng mến Đấng Tạo Thnh, Ngi đ thắng được lng yu tạo vật v chuộng đẹp Cha hơn yn ủi của người đời. Cn bạn- v lng mến Cha- bạn hy tập xa cch người bạn thn yu nhất v thiết cốt nhất của bạn.

     V đừng ảo no khi bị một người bạn ruồng bỏ. Bạn nn biết, một ngy kia,hết mọi người sẽ từ biệt nhau.

     Cần phải chiến đấu những trận lu lắc v gay go đ, rồi mới thắng trọn được mnh v hướng định trt tnh yu về Cha.

     Nếu ta qu tin tưởng ở mnh, ta sẽ dễ đi tm an ủi của người đời.

     Nhưng người mến Cha Kit thật v cố gắng tu luyện nhn đức, sẽ khng thm những thứ yn ủi ấy, cũng khng thiết những khoi sảng gic quan, nhưng họ chỉ ưa chuộng những thử thch nặng nề, những cng việc vất vả v lng mến Cha Gisu.

     Hnh phạt kiu ngạo

       Nếu được Cha ban ơn yn ủi thing ling, bạn hy lĩnh nhận v tạ ơn Cha. Nhưng phải coi đấy l ơn Cha chứ khng phải cng bạn.

     Đừng lấy đ m tự cao tự đại, cũng đừng qu vui vẻ hoặc hnh diện v ch. Nhưng hy nhn đ m tự hạ, m d dặt v cẩn thủ hơn, v yn ủi sẽ qua đi m cm dỗ sẽ tiến đến.

     Nếu Cha cất yn ủi đi, bạn cũng đừng vội nản. Nhưng hy khim tốn v nhẫn nại chờ Cha trở lại, v Cha c thể ban cho ta ơn yn ủi dồi do hơn.

     Ci đ khng mới lạ g đối với những ai đ c đi cht kinh nghiệm về đường nẻo Cha. Cc bậc đại thnh v cc Tin tri xưa cũng đ từng trải những thăng trầm ấy.

     Thnh Vương David lc được ơn Cha, Ngi ni: Lc ti được sung tc ti ni thật: Mun đời khng ai nao nng nổi ti.

     Nhưng lc ơn Cha qua đi, cảm kch Ngi ni tiếp: Cha đ quay đi v ti bị xao xuyến(1)[xlvii].

     Thế rồi giữa cơn xao xuyến, khng thất đảm, Ngi khẩn khoản cầu xin v thưa Cha: Lạy Cha! Con sẽ ku tới Cha, con sẽ cầu nguyện Cha Trời con.

     Sau hết, được toại nguyện, Ngi minh chứng: Cha đ nghe lời ti. Ngi đ thương v ra tay bnh hộ ti(2)[xlviii].

     Nhưng Cha đ bnh hộ cch no? Thnh Vương ni: Cha đ đổi sầu lm vui cho ti đầy trn khoi lạc(3)[xlix]

     Nếu với cc vị đại thnh Cha đ xử thế, th- yếu đuối v tng ngho như ta- ta đừng vội nản khi thấy  mnh lc được sốt sắng, lc lại kh khan. V ơn Cha đến trong ta hay từ bỏ ta, ci đ l quyền Cha.

     Do đ, Thnh Job ni: Vừa tảng sng Cha đến thăm người; rồi Cha lại thử thch người(1)[l].

     Ti sẽ trng cậy vo ai? Sẽ tn nhiệm ở ai? M khng trng cậy v tn nhiệm ở lượng đại từ bi Cha v chớ đợi ơn Cha đến trong ti?

     Dầu sống bn những con người đạo đức, những tu sĩ thnh thiện, những bạn tn trung, đầu ti đọc sch thnh v những sch đạo đức; dầu ti nghe vịnh ca v điệu nhạc thnh tht, tất cả những ci đ chả ch g cho ti, v ti cũng chẳng cảm thấy hứng th g, khi ơn Cha bỏ ti v để ti trong tnh trạng tng thiếu.

     Lc đ phương thuốc linh diệu nhất l nhẫn nại v tự xả thn hon ton trong thần Cha.

     Tiến tới trọn hảo

       Ti chưa thấy ai đạo đức v trọn hảo mấy, m khng c lc phải Cha rt ơn v km lng sốt sắng!

     Khng vị Thnh no được Cha tng ln v soi sng, m trước sau khng c phải chịu cm dỗ.

     Ai chưa chịu thử một vi đau khổ v Cha, người ấy khng đng Cha ban ơn chim ngưỡng cao siu.

     V thường cm dỗ hiện tại l điềm bo trước một an ủi đang đến, m an ủi ấy chỉ ai đ chịu cm dỗ thử thch mới đng được.

     Lời Cha phn: Ai thắng trận, Ta sẽ cho ăn quả cy trường sinh.(2)[li].

     Sở dĩ Cha ban xuống an ủi l cốt để người ta cứng ct hơn m chịu thử thch. Nhưng an ủi qua cm dỗ lại tiếp đến để ngưới ta khỏi tự ho v điều thiện.

     Ma quỷ n khng ngủ v xc thịt cũng chưa chết đu. Vậy bạn hy sẵn sng lun để chiến đấu, v tả hữu bạn đều c địch th, những địch th khng bao giờ ngừng tay chiến.

                                      SUY NIỆM

     Người ta đến với Cha bằng đức Tin chớ khng bằng ngũ quan. M đức Tin l một ci g linh thing v kh khằng, v thế m- khng lạ g- c lc ta kh khan y ny, lc lại được vui mừng, an ủi.

      Điểm quan hệ ở đy l biết nhận an ủi cho khim tốn v chịu y ny cho can trường.

      Đau khổ chnh l l lửa luyện linh hồ ta cho sạch gỉ ght. Ta đng được Cha nhiều hay t, l ty theo thi độ của ta trước đau khổ.

      Lạy Cha! Hạnh phc người chỉ thấy thỏa mn v hạnh phc trong Cha. Nhưng hạnh phc hơn, người khng được Cha an ủim vẫn khng km lng trung thnh với Cha! Xin Cha gip con thực hiện được như thế để đẹp lng Cha.

                                        X

                              BIẾT ƠN CHA

     Th siu việt

       Bạn sinh ra để lm việc, sao bạn lại tm an nghỉ?

     Hy sẵn sng để chịu đựng hơn l để được an ủi, để vc khổ gi hơn l để được vui hưởng.

     Nếu c thể được an ủi v khoi lạc thing ling mi, th ngưới đới ai lại khng muốn?

     V yn ủi thing ling thắng vượt trn khoi lạc thế trần v th vui nhục dục.

     Tất cả th vui thế tục khng ph phiếm th cũng bỉ hổ, chỉ c th vui thing ling l m dịu v thanh tao, n cn l con đẻ của nhn đức v do chnh tay Cha ban xuống cho linh hồn trong sạch.

     Nhưng những cơn an ủi thần diệu ấy khng phải cứ muốn l được hưởng mi đu, v thời gian của cm dỗ khng cn xa lắm.

     Những chướng ngại

       Trở ngại lớn nhất lm ta khng được Cha đến thăm viếng, l tinh thần tự do giả dối v tnh qu tự tin.

     Ơn yn ủi Cha ban l một hồng n lớn lao, nhưng người ta đ sơ khong; nhận ơn m khng biết cảm ơn v quy hướng tất cả về Cha.

     Sở dĩ ta khng được hồng phc của n sủng chảy trn xuống trn lng ta, l v- qu tệ bạc với Cha Tể mun n- ta đ khng quy hồi tất cả về căn nguyn của n.

     Ai biết ơn sẽ được thm n mới. Người kiu hnh sẽ bị Cha cất ơn quen ban cho người khim tốn.

     Những phương thế

       Ta khng ưa thứ yn ủi n lm mất lng sm hối. Ti cũng khng thm ci thứ chim nghiệm n đưa đến kiu kỳ.

     Khng phải bất cứ ci g cao siu cũng thnh, ci g m dịu cũng tốt, ci g người ta ao ước cũng trong sạch, ci g qu cũng đẹp lng Cha cả đu.

     Ti sẵn sng đn nhận n sủng no gip ti khim tốn v d dặt hơn, sẵn sng để tự xả hơn.

     Ai đ nếm thử ci sướng khi được v ci khổ khi mất ơn Cha, người ấy khng khi no dm nhận một ci g hay cho mnh m chỉ th nhận tnh trạng tng ngho v đơn bạch của mnh.

     Của Cha hy trả cho Cha(1)[lii] của mnh hy nhận lấy cho mnh: nghĩa l hy cảm ơn Cha v ơn đ được, v hy th nhận lầm lỗi v những hnh phạt đng chịu v tội.

     Hy ngồi chỗ cuối rốt(2)[liii] rồi bạn sẽ được nng ln chỗ cao nhất, v khng c chỗ thấp lm g c chỗ cao.

     Những bậc trước con mắt Cha l đại thnh, lại cho mnh l thấp b nhất v cng được cao vinh, cc Ngi cng tự hạ.

     Đầy chn l v thin vinh, cc Ngi khng mng g hư vinh thế tục.

     Tựa vững v nu chặt lấy Cha, họ khng thể kiu hnh được.

     Người biết quy hướng mọi ci hay mnh được về Cha, khng tm vinh danh ở người khc m chỉ tm trong Cha. Điều họ mong ước hơn hết v cũng l chuẩn đch của họ, l sao cho Cha được chc tụng trong họ v trong cc thnh.

     Hy biết ơn v những ơn nhỏ, bạn sẽ đng được ơn lớn.

     Ci b mọn nhất, bạn hy cho l lớn lao nhất; ci tầm thường nhất, bạn hy cho l một hồng n vĩ đại.

     Cứ xt gi trị người bạn th c chi l b mọn, l tầm thường, v trong Thin Cha cao cả khng c g l nhỏ b cả!

     Dầu Cha phạt, Cha đnh, bạn cũng hy tạ ơn Cha; v khng c g Cha để xảy đến m khng cốt mưu phần rỗi cho ta.

     Muốn giữ ơn Cha, phải biết ơn khi Cha ban v nhẫn nại khi Cha cất lấy. Phải cầu xin Cha ban lại cho v cẩn phng để khỏi mất.

                                      SUY NIỆM

     Đừng bao giờ tự ho v ơn Cha. Lời Thnh Paul: Bạn được g m khng được bởi Cha. Nếu được bởi Cha tại sao lại tự ho như thể của mnh.

      Ơn Cha ban thường để phụ lực cho tnh yếu hn của ta, do lng tốt Cha bao giờ cũng vượt cng ta.

      Nhận ơn Cha ta phải khim nhượng, biết ơn,xử dụng theo Cha, lo bảo ton v nhẫn nại khi Cha đi lại.

      Lạy Cha đại từ bi! Xin đừng để con mang tiếng v n, cũng đừng để con lạm dụng ơn Cha. Con th thật con chẳng đng Cha ban ơn no, m chỉ đng Cha ght bỏ v sa hỏa ngục. Nhưng xin Cha đừng xử với con như con đng, m xử theo lượng đại từ bi Cha.

                                           XI

                             T NGƯỜI MẾN THNH GI

     t người mến thật

       Giờ đy rất c nhiều người muốn ln Thin đng với Cha Gisu, nhưng rất t người vc khổ gi với Cha.

     Nhiều người mong được yn ủi, nhưng t người thch chịu đau khổ.

     Nhiều người muốn ngồi ăn với Cha, nhưng t người muốn bắt chước đức kỵ thực của Cha.

     Ai cũng muốn vui hưởng với Cha m t người chịu kh v Cha.

     Nhiều người theo Cha đến lc bẻ bnh, nhưng t ai chịu được nhục nh của Thnh gi.

     Nhiều người mến Cha bao lu khng gặp tri .

     Nhiều người ca tụng Cha khi được Cha ban yn ủi.

     Nhưng nếu Cha lnh đi v bỏ họ một t,l y như họ phn nn hay nản ch lun.

     Mến trong đau khổ

       Tri lại người mến Cha Gisu v Cha Gisu, khng phải v yn ủi ring, họ chc tụng Cha trong lc tm hồn bị buồn sầu, khổ no cũng như khi được yn ủi lớn lao.

     Cho dầu Cha khng muốn ban yn ủi cho, họ cũng khng v đ m thi chc tụng v cảm đội ơn Cha.

     i tnh yu Cha Gisu, tnh yu trong sạch khng pha vụ lợi v tự i, thứ tnh yu ấy mnh liệt chừng no?

     Những ai chỉ lun lun đi tm an ủi, c khc chi bọn lm mướn.

     Họ đ khng yu mnh họ hơn mến Cha Gisu l g? V họ đ lun lun nghĩ đến ci hay ci lợi cho họ.

     Dễ tm đu được người mến Cha Gisu một cch v vị lợi!

     Tự thot ly

       Chả dễ tm đu được một người c đủ tinh thần để thot ly mọi ci.

     Ai tm đu được người c tinh thần kh khăn thực, người khng dan du g với tạo vật!

     Con người hiếm c ấy phải tm xa xăm ở tận cng tri đất mới gặp được.

     Dầu ai bố th hết của mnh c, cũng chưa c g đng kể(1)[liv].

     Dầu ai hm mnh đến cực khổ cũng chưa ăn thua g.

     Dầu thng thạo hết mọi khoa học, cũng vẫn cn xa lắm.

     Dầu c nhn đức tuyệt vời sốt sắng nồng nhiệt, cũng vẫn kể chưa đủ những ci phải c, vẫn cn thiếu một ci cần thiết nhất.

     Ci g đ?-Thot ly mọi ci rồi cn phải thot ly chnh mnh, phải ra ngoi bản ng, giũ sạch mọi ci g l tự i.

     V dầu đ chu ton nhiệm vụ, người đ vẫn cho l mnh chưa lm được g.

     Họ khng thiết g những ci người đời cho l to tt, nhưng chỉ thnh thực coi mnh như ti tớ v ch theo lời Đấng Chn l: Sau khi hon tất những việc bề trn truyền, bạn hy ni: ti l đầy tớ v ch(1)[lv]

     C thế mới kể được l kh khăn thực, c tinh thần thot ly thực. V c thể ni được như Thnh Vương David: Ti c lập v bị đọa đầy(2)[lvi]

     Khng ai giầu c hơn, thế lực hơn v tự do hơn người biết thot ly tất cả, thot ly chnh mnh v tự đặt mnh xuống chỗ rốt hết.

                                     SUY NIỆM

     Phải mến yu Cha v chnh Cha chứ đừng mến v ci th được khi phụng sự Cha: thứ lng mến đ khng c gi trị g!

      Ai cn tm tự thỏa trong bất cứ một ci g phải kể l người chưa biết mến.

      Cha Gisu đ khng tm tự thỏa một t g, tri lại, Ngi đ tự thot v chịu đựng đến cng, chịu cả Đức Cha Cha từ rẫy.

      Ta hy noi gương Cha Gisu để thực hiện tinh thần tự thot đ.

      Lạy Cha! Con đ hiểu tinh thần tự thot Cha đi một người gio hữu phải c, nhưng con hon ton bất lực để thực hiện n.

      Xin Cha gip con tự thot cho mnh để sống lun cho Cha.

                                      XII

                             ĐƯỜNG THNH GI

     Đường giải thot

       Bao người chi tai khi nghe: Hy bỏ mnh, vc khổ gi mnh v theo Cha Gisu(1)[lvii].

     Nhưng ngy tận thế cn chi tai biết mấy khi nghe: Hy đi khỏi mặt Ta, đồ bất lương, hy vo lửa mun đời(2)[lviii].

     Ai ngy nay thnh tm nghe theo huấn từ của Thnh gi, ngy đ sẽ khỏi phải nghe n phạt mun đời ấy.

     Thnh gi ny sẽ hiện ra trn trời khi Cha đến đon xử mun dn(3)[lix].

     Lc đ những ti trung của Thnh gi, những người trt đời đ sống ci sống của Cha đng đanh, sẽ đầy tin tưởng tiến lại gần Cha Gisu. Quan xt của họ

     Mnh lực của Thnh gi

       Phải c Thnh gi mới vo được nước trời; thế sao bạn ngại vc?

     Thnh gi l phần rỗi, Thnh gi l sinh mệnh. Thnh gi l thuẫn che khỏi tay th.

     Thnh gi l nguồn m dịu trn trời, l sức mạnh của tm hồn, vui mừng của l tr.

     Nhn đức hon hảo v thnh thiện tột bậc cũng do ở Thnh gi.

     Khng c phần rỗi linh hồn, khng c hy vọng sống đời đời m khng do ở Thnh gi.

     Hy vc Thnh gi v đi theo Cha Gisu, bạn sẽ được sống đời đời.

     Cha đ vc Thnh gi đi trước bạn, đ chết trn Thnh gi v bạn, để bạn cũng mang lấy Thnh gi v ao ước chết trn Thnh gi.

     V c chết với Cha, bạn sẽ sống lại với Cha(1)[lx].

     Nếu bạn đ đồng khổ, tất cũng sẽ đồng vinh với Cha.

     Con đường duy nhất

       Bạn xem mọi ci phải giải quyết trong Thnh gi, v chỉ c chết đi mới giải quyết được mọi ci.

     V khng cn đường no đưa đến sống v bnh an thật cho tm hồn, ngoi đường Thnh gi v hm mnh lin lỉ.

     Dầu đi đu, dầu tm được mọi thỏa thch trn dưới, bạn vẫn khng gặp đu được đường no cao trọng v vững chắc hơn đường Thnh gi.

     Dầu bạn xếp đặt v quy định mọi ci cho đẹp mắt vừa lng- muốn hay khng muốn bạn chỉ thấy cần phải chịu kh lun, v như thế l lun lun bạn sẽ gặp Thnh gi.

     Hoặc bạn sẽ cảm thấy đau khổ ngoi thn xc, hoặc chịu trong tm hồn.

     C lc bạn phải Cha ruồng bỏ, c lc phải người đời hnh xch. Ngoi ra, thường chnh thn bạn lại nn ch nặng cho bạn.

     Như thế khng c phương thuốc no cứu thot, khng c g yn ủi được bạn.

     Tri lại bạn cn phải chịu bao lu Cha muốn.

     V Cha muốn bạn tập quen chịu đau khổ m khng cần yn ủi, tng phục Cha cho hon ton, v nhờ phương thuốc đau khổ để khim tốn hơn.

     Khng ai cảm thng được khổ nạn Cha Gisu thấm tha bằng người đ chịu đi cht khổ giống như Cha.

     Thnh gi đ dựng sẵn v đang đn bạn khắp nơi.

     Đi đu bạn cũng chẳng trốn trnh được. Ở đu bn cũng vẫn đeo đẳng thn xc bạn v sẽ gặp mnh bạn lun.

     Bạn tiến ln hay li lại, bạn ra ngoi hay vo trong bản ng, ở đu bạn cũng vẫn gặp Thnh gi.

     V ở đu bạn cũng cần phải nhẫn nhục lắm, nếu bạn muốn hưởng an bnh trong tm hồn v đng triều thin bất hủ.

     Lợi dụng đau khổ

       Nếu bạn vui lng vc Thnh gi, Thnh gi sẽ nng đỡ bạn v đưa tới đch mong đợi, ở đ sẽ khng cn đau khổ như ở đời ny.

     Nếu bạn vc miễn cưỡng, bạn sẽ lm cho Thnh gi thm nặng v trở thnh một ch đ trn bạn, m dầu sao bạn vẫn cứ phải vc.

     Nếu bạn bỏ Thnh gi ny, nhất định bạn sẽ gặp Thnh gi khc, c khi lại nặng hơn.

     Ci người đời chưa ai thot nổi, bạn tưởng bạn thot thế no?

     Bnh sinh, c Thnh nhn no đ thot được đau khổ, trốn được Thnh gi đu?

     Chnh Cha Gisu Kit, Cha chng ta, trt đời c bao giờ no khng phải chịu đau khổ giằn vặt đu.

     Ngi ni: Cha Kit phải chịu đau khổ, phải sống lại giữa người chết v c thế mới vo được nơi vinh hiển(1)[lxi].

     Thế sao bạn cn đi tm một đường khc đường Vua trời đ đi, tức đường Thnh gi?

     Trt đời Cha Gisu Kit chỉ l Thnh gi v tử đạo, m bạn lại đi tm an nghỉ v vui sướng sao?

     Bạn nhầm, nhầm khốn nạn! Nếu bạn đi tm ci g ngoi đau khổ của địa vị bạn, v trt đời sống nhn loại trn ngập đau khổ v rải rắc Thnh gi.

     V cng tiến su trong đường thing ling thường cng gặp Thnh gi nặng. V lng mến Cha lm cho đời lưu lạc ny thm đau khổ.

     Hứng khởi trong Thnh gi

       Thế nhưng- dầu đau khổ đến đu- người ta vẫn được yn ủi dễ chịu, khi cảm thấy nhờ vui chịu Thnh gi m mnh được thm cng nhẫn nhục.

     V khi chịu cho vui lng, tất cả sức nặng của đau khổ sẽ trở thnh nguồn hy vọng: sẽ được Cha yn ủi.

     V thn xc cng bị đau khổ giằn vặt, tinh thần cng mnh liệt v c ơn cha trợ gip bn trong.

     Thậm ch c lc người ta cảm thấy hăng hi muốn chịu kh để nn giống Cha Gisu đng đanh, đến nỗi họ khng muốn sống m khng chịu đau khổ, tri . V họ tin chắc cng chịu cho nhiều đau khổ v những đau khổ lớn lao v lng mến, cng đẹp lng Cha hơn.

     Ci đ khng phải l kết quả của nhn đức người ta, nhưng l của ơn Cha Gisu Kit. Chỉ c ơn Cha mới hnh động được đắc lực trn thn xc yếu hn, lm cho n vui nhận v tha thiết yu qu ci m tự nhin bao giờ n cũng ght v trốn thot.

     Tự nhin người ta khng thch vc Thnh gi, yu Thnh gi, lm khổ thn xc, bắt n ty phục, trốn danh vọng, vui chịu sỉ nhục, tự khinh v mong được người khinh, vui chịu những phản khng, thua thiệt, khng mong g may mắn thnh đạt ở đời.

     Ring sức bạn, bạn khng thể lm nổi một trong những ci đ.

     Nhưng nếu bạn tn nhiệm vo Cha, bạn sẽ được ơn trn bang hộ, v trần tục cũng như thn xc sẽ phải tng phục quyền bạn.

     Đến quỷ hỏa ngục, đại th của bạn, bạn cũng khng sợ, một khi bạn c đức tin v dấu Thnh gi Cha Kit lm v kh.

     Thi độ chng ta

       Vậy hy sẵn sng như một ti trung Cha Kit, can trường vc lấy Thnh gi của Cha đ chịu đng đanh v yu bạn.

     Hy chuẩn bị để chịu trăm nghn tri v chướng ngại trong trt đời sống trọc ny, v đ l số mệnh của bạn, dầu bạn đi đu, ẩn đu bạn cũng vẫn khng thot nổi.

     Ci phải đến, bao giờ n cũng đến, v chỉ c một phương php để thot ly phiền muộn v đau khổ l nhẫn nhục chịu đựng.

     Muốn nn bạn thiết Cha, muốn dự phần vinh hiển của Cha, bạn hy vui lng uống chn đắng của Cha.

     Tất cả những an ủi bạn hy ph thc mặc quyền Cha phn định.

     Bạn, bạn hy sẵn sng chịu mọi thứ khổ nhục v hy coi đ l những yn ủi lớn lao nhất. V những đau khổ đời ny,- dầu một mnh bạn chịu được tất cả- cũng khng cn xứng với danh dự ta sẽ được hưởng sau ny(1)[lxii].

     Khi bạn tới được trnh độ lấy đau khổ lm m dịu v sung sướng khi chịu v lng mến Cha Kit, lc đ bạn hy cho mnh l hạnh phc v bạn đ gặp được Thin đng dưới đất.

     Nhưng bao lu bạn cn lấy đau khổ lm nặng nhọc v tm thot bạn sẽ phải khổ cực. V đau khổ m bạn trốn, sẽ theo bạn khắp nơi.

     Nếu bạn sẵn sng lm ci bạn phải lm, nghĩa l sẵn sng chịu đau khổ v chịu chết bạn sẽ chng được dễ chịu v bnh an.

     Dầu được ln tầng trời thứ ba như Thnh Paul, cũng khng v đ m bạn được đảm bảo khỏi phải chịu tri .

     Lời Cha Gisu: Ta, Ta sẽ tỏ cho ngươi biết, ngươi cn phải chịu mun vn cơ cực v Danh Ta(2)[lxiii].

     Bạn cn phải đau khổ, nếu bạn muốn mến Cha Gisu v bến gan phụng sự Ngi.

     Ước chi bạn chịu được đi cht v Danh Cha Gisu! Như thế vinh dự cho bạn biết mấy! Vui mừng cho cc Thnh biết mấy! Nn gương cho người đời biết mấy. V ai cũng ca tụng đức nhẫn nhục nhưng rất t người muốn nhẫn nhục.

     Bạn phải thnh tm chịu đi cht v Cha Kit trong khi bao người khc đ chịu những nặng nhọc v trần tục.

     Cng hiệu của Thnh gi

       Bạn hy tin chắc đời sống của bạn chỉ l một ci chết lin lỉ. m cng chết cho mnh cng bắt đầu sống cho Cha.

     Bạn khng đng hiểu những mầu nhiệm trn trời, nếu bạn khng sẵn sng chịu đựng những chướng ngại v Cha Kit.

     Trn đời khng c g đẹp lng Cha, khng c g cứu rỗi được bạn bằng vui chịu v Cha Kit.

     V nếu được chọn, bạn hy chọn chịu khổ v Cha Ki t hơn l được ơn Ngi an ủi, v c thế bạn mới nn giống Cha Kit v hệt với cc Thnh hơn.

     V cng nghiệp ta cũng như trnh độ tiến đức của ta khng hệ tại được nhiều vui mừng v an ủi, nhưng hệ tại can trường chịu đựng những bế tắc gay go, những thống khổ nặng nề.

     Kết luận

       Giả sử c phương php no tốt hảo v thuận lợi cho phần rỗi người ta hơn phương php đau khổ, hẳn Cha Kit đ ni v lm gương dạy ta.

     V Cha cng khai khuyn giục cc mn đệ đang theo Cha phải vc Thnh gi. Ngi ni: Ai muốn theo Ta người ấy phải bỏ mnh vc Thnh gi mnh m theo(1)[lxiv].

     Vậy đ đọc v xt trước sau, ta c thể kết luận: Ta phải chịu nhiều đau khổ mới vo được nước Đức Cha Trời(2)[lxv].

                                     SUY NIỆM

     Đau khổ đời ny chịu cho thnh thiện, l một bảo đảm vững chắc để khỏi phải chịu đau khổ đời sau, v đau khổ l một cch đền b đắc lực nhất.

      Đau khổ lại l triệu chứng một ơn tiền định của người được Cha chọn.- V- theo Thnh Phaol- chnh đau khổ lm cho ta nn giống Cha Gisu hơn hết.

      Nếu ta hiểu thấu đo những hiệu lực của đau khổ, nếu ta suy đến ngọn lửa hỏa ngục v hạnh phc thin đng, ta sẽ khng ngại chịu đau khổ, tri lại ta sẽ thấy đau khổ l yn ủi, l hạnh phc.

      Lạy Cha! Cha đ biết tự nhin ai cũng sợ v xa lnh đau khổ, mặc dầu đ biết: Cha đ cứu con bằng đau khổ v con khng thể rỗi linh hồn nếu khng đi qua ni Ca-va-ri. Xin ban cho con ơn sức mạnh, nhẫn nhục v can đảm để chịu đựng những đau khổ của địa vị con.

      Lạy Đức Mẹ! xưa Đức Mẹ đ đứng dưới chn Thnh gi Cha Gisu để lĩnh nhận mọi đau khổ của Cha, xin Mẹ gip con kết hiệp những đau khổ của con với những đau khổ của Mẹ.

                                           

                                            Quyển III

                                  ĐỜI SỐNG TẬN HIỆP

                                           I

                     TM SỰ CHA GISU VỚI LINH HỒN TRUNG TN

     Người hạnh phc

       -Ti sẽ nghe tiếng Cha Trời ti phn trong thm tm ti(1)[lxvi]

     Hạnh phc linh hồn nghe tiếng Cha ni trong mnh, v nhận được bởi miệng Cha những lời an ủi.

     Hạnh phc những tai nghe được m thanh dịu dng của lời Cha, v bưng tai trước tiếng ồn o của trần tục.

     Hạnh phc thực những tai chăm ch- khng phải để nghe tiếng dội bn ngoi- nhưng l tiếng Chn l dạy vẽ bn trong.

     Hạnh phc con mắt biết nhắm nghiền lại trước ngoại vật, m chỉ xem những ci bn trong.

     Hạnh phc những ai bước vo đời sống nội tm, v ngy ngy tu luyện, để dọn lng hiểu thấu đo những mầu nhiệm trn trời.

     Hạnh phc người chỉ lấy việc chuyn lo về Cha lm vui sướng, v thot ly tất cả những bận bịu của thế tục.

     Linh hồn ta hỡi! ngươi hy lưu tm tất cả những ci đ. V hy đng chặt cửa gic quan lại, để nghe Thin Cha ni trong ngươi.

     Lời bạn nhắn

       -Đy lời người yu nhắn nhủ: Ta l rỗi của con(1)[lxvii], an bnh v sống của con.

     Hy xch lại gần ta v con sẽ được an bnh. Hy bỏ tất cả những ci mau qua v hy đi tm những ci bất hủ.

     Tất cả của đời khng l lừa phỉnh cn l g? Nếu như Cha Tạo Thnh bỏ bạn, lc đ tất cả tạo vật c ch g cho bạn?

     Vậy muốn được hạnh phc thật, bạn hy xa la tất cả, hy ăn ở cho đẹp lng v trung tn với Cha đ dựng nn bạn.

                                     SUY NIỆM

     Cha ni với ta bằng cảm hứng bn trong v bằng tạo vật bn ngoi: N l những tiếng sống của Thin Cha.

      Nhưng ta c thể khng nghe tiếng Cha hay chỉ nghe bằng tai, những khi linh hồn xao xuyến v tnh dục v bận bịu v ngoại vật, nn khng nghe được tiếng Cha ni bn trong.

      Muốn nghe được tiếng Cha ni trong lng, ta phải c tinh thần lặng tĩnh v tm hồn cầu nguyện, ưa ở một mnh với Cha, đi tm Cha trong mnh bằng đức Tin linh động, v knh cẩn, trung thnh với ơn Cha.

      Lạy Cha, con quyết tm nghĩ v ni t với tạo vật, yu ở lặng, tr năng nhớ Cha, lng mến Cha, lm mọi ci trong Cha v v Cha, để đng nghe tiếng Cha phn dạy trong lng con.

                                            II

                     TIẾNG CHN L NI THẦM BN TRONG

     Cha hy ni

       -Lạy Cha! Cha hy ni, v ti tớ Cha đang nghe(1)[lxviii].

     Con l ti tớ Cha, xin Cha hy ban cho con tr hiểu, để con thầu tường tận giới răn Cha(2)[lxix].

     Cha hy lm cho lng con chuyn nghe lời bởi miệng Cha, lời Cha hy chảy như sương sa vo lng con(3)[lxx].

     Xưa dn Do Thi thưa với Moi-sen:Ngi, Ngi cứ ni, chng ti sẽ vng nghe đừng để Cha phải ni, khng vậy chng ti sẽ chết mất(4)[lxxi].

     Khng phải thế, lời cầu con khng phải thế. Nhưng co sẽ khim nhượng v khẩn khoản thưa Cha như Tin tri Sa-mu-en: Lạy Cha! Cha hy ni v ti tớ Cha đang nghe.

     Đừng để Moi-sen hay Tin tri no ni, nhưng chnh Cha hy ni với con. Lạy Cha, Cha Trời con! Chnh Cha đ gợi hứng v soi sng cc Tin tri. Một mnh Cha c thể dạy con đủ m khng cần đến cc Ngi. Tri lại khng c Cha, cc Ngi cũng khng lm g được cho con.

     Cng hiệu của lời Cha

       Cc Tin tri ni được vo tai, nhưng lại khng lm được cho tr hiểu.

     Cc Ngi ni mấy đi nữa, nếu Cha nn lặng cc Ngi cũng khng chấn động nổi tm hồn.

     Cc Ngi chỉ dạy nt chữ, cn Cha mới lm được cho hiểu nghĩa.

     Cc Tin tri giảng những mầu nhiệm, Cha mới lm được cho tr hiểu những mầu nhiệm ấy.

     Cc Tin tri cng bố giới răn Cha cn Cha mới gip được noi giữ.

     Cc Tin tri vạch đường chỉ nẻo; cn Cha, Cha ban nghị lực để bước đi.

     Cc Tin tri chỉ hoạt động bn ngoi; cn Cha, Cha mới hon dụ v soi sng bn trong.

     Cc Tin tri tưới giội bn ngoi, chỉ c Cha mới ban được sản lực.

     Cc Tin tri chỉ lm rung thnh gic; cn Cha, Cha lm cho người nghe, lại c thể hiểu được.

     Lời chn l

       Đừng để Moi-sen ni nhưng chnh Cha hy ni- Lạy Cha Trời con! Cha l Chn l bất hủ, xin Cha hy ni.

     Con sợ sẽ phải chết m khng lm được g, nếu con chỉ nghe lời Cha bằng tai m lng tr khng hm mộ.

     Nếu con nghe lời Cha m khng thực hnh, biết m khng mến, tin m khng giữ th tất cả ci đ chỉ nn n phạt con thi!

     Lạy Cha! Cha hy ni, v ti tớ Cha đang lắng nghe v Cha c những lời hằng sống(1)[lxxii].

     Cha hy ni, khng những cho hồn con được an ủi v đền tạ đời sống của con, m nhất l v danh dự, tiếng thơm v vinh hiển mun đời của Cha.

                                     SUY NIỆM

     Cha ni với tr bằng nh sng, với lng bằng cảm hứng.

      Tất cả những điều cc Tin tri ni trong Thnh Kinh, cc giảng vin ni khi giải by chn l, tất cả những ci đ sẽ khng gic ngộ, khng cảm kch được ai nếu Cha khng ni bn trong bằng n sủng.

      Phải xin Cha ni trong ta mỗi khi ta đọc hoặc nghe những chn l thnh thiện.

      Nhưng nếu nghe m khng giữ, biết m khng theo, hiểu Cha m khng chịu thực hnh ta cng phải đon xt nặng.

      Lạy Cha, xin hy ni với hồn con, ni bằng cch no cho con nghe v giữ được. Hy dạy con biết thnh Cha v phương php để thực hiện. Con n hận v đ nghe, đ ni nhiều m đ lm rất t. Xin Cha gip con cố gắng để b lấp một dĩ vng xấu xa

                                         III

                             CCH THỨC NGHE LỜI CHA

     Tiếng Cha

       -Con ơi! Hy nghe lời Cha, những lời đầy m dịu, những lời thắng vượt ngn lần khoa học của tất cả mọi triết nhn v cc nh thng thi trn đời.

     Lời Cha l tinh thần v sống(1)[lxxiii], lời m gic quan người đời khng lượng thức được.

     Khng nn tm thỏa mn trong đ, nhưng phải nn lặng m nghe v nhận lấy với một tm hồn khim tốn hết sức v thnh thực i mộ.

     -Con đ thưa: Lạy Cha! Hạnh phc người được Cha ra tay gio huấn v dạy vẽ lề luật Cha, để xoa dịu những ngy đen tối(2)[lxxiv] v để người đ khỏi c quạnh trn tri đất.

     Chnh Cha, Cha đ dạy cc Tin tri ngay từ thuở đầu, v ngy nay Cha cũng khng thi ni với hết mọi người. Nhưng nhiều người bưng tai giả điếc khng muốn nghe.

     Thậm ch c người thch nghe thế tục hơn nghe Thin Cha. Họ thch thỏa mn nhục dục hơn đẹp lng Thin Cha.

     Đời chỉ hứa những ci tạm bợ v t gi trị, m người ta m man phũng sự n. Cn Cha, Cha hứa những của cao qu v bất hủ m lng người vẫn lnh đạm thờ ơ!

     Ai l người chuyn cần phụng sự v vng Cha trong mọi ci, cũng như người ta chuyn cần phụng sự đời v những người quyền qu ở trong đời?

     Biển gầm: hổ ngươi cho Sidon(1)[lxxv]. Con muốn hiểu tại sao? Đy hy nghe: V một cht lợi nhỏ xu, người ta khng quản ngại đường xa dặm thẳng, m bước một bước để được sống mun đời người ta lại i ngại!

     Vận dụng ton năng lực để được một cht lợi hn: người ta khng nề quản.

     Ci v khản tiếng v một đồng xu nhỏ người ta khng biết thẹn.

     V một khng tưởng, v một lời hứa sung m người ta khng sợ vất vả thu đm tối ngy.

     Nhưng mỉa mai! Để c một của vững chắc, một phần thưởng v gi, một danh dự bất tuyệt, một vinh hiển mun đời th d mỏi mệt đi cht người ta cũng ngại ngng.

     Hỡi ti tớ biếng lười v quạu cọ, hy xấu hổ khi thấy người đời nhiệt thnh để tự tiu diệt, hơn con nhiệt thnh để tự cứu thot. Họ m man v của ph vn hơn con m man v chn l.

     Đ hẳn họ thất bại l phải. Nhưng lời Cha hứa khng lừa dối ai, v khng bao giờ Cha để người tn nhiệm lời Cha phải uổng cng.

     Của Cha hứa, Cha sẽ cho. Điều Cha ni, Cha sẽ lm, miễn người ta thnh tm mến Cha đến cng.

     Chnh tay Cha sẽ thưởng cng tất cả những ai lm thiện. Chnh Cha cũng sẽ ra tay thử thch một cch gắt gao những ai sốt sắng phụng thờ Cha.

     Hai bi học

       Con hy ghi tm khắc cốt lời Cha v cần c suy gẫm lun. V con rất cần dng đến lc bị cm dỗ.

     Ci con đọc m khng hiểu, con sẽ hiểu lc Cha đến thăm con.

     Cha c hai cch thăm viếng những người Cha chọn: cm dỗ v yn ủi.

     V ngy ngy Cha dạy họ hai bi học; một bi khiển trch nết xấu v một bi huấn đức.

     Ai nghe lời Cha m khinh thị, lời đ sẽ nn n phạt họ trong ngy cng phn.

     i, Cha Trời con! Cha l tất cả may lnh của con. Nhưng con l ai m dm ni cng Cha?

     Con bần cng hơn mọi ti tớ bần cng của Cha, v l su bọ hn hạ thiếu thốn. Con đng khinh hơn sức con tưởng nghĩ v qu điều con dm ni ra.

     Xin Cha hy nhớ, lạy Cha! Con l hư v, con chẳng c g v chẳng lm được g.

     Duy mnh Cha tốt hảo, cng bnh v thnh thiện, Cha lm g cũng được, Cha ban pht mọi ơn Cha cho mọi loi được sung tc. Chỉ c người tội lỗi l bị Cha để cho thiếu thốn.

     Cha hy nhớ lng ln tuất Cha(1)[lxxvi] hy đổ đầy ơn Cha vo lng con v Cha khng muốn cho cng việc Cha ra v hiệu.

     Con sống thế no được giữa đời trọc ny, nếu khng được lng ln mẫn v n sủng Cha nng đỡ!

     Cha đừng nghoảnh mặt đi, v đừng tr hon đến thăm con. Đừng cất ơn an ủi, khng vậy hồn con sẽ nn như khoảng đất kh trước mặt Cha(1)[lxxvii].

     Lạy Cha, xin dạy con thực hiện Thnh Cha(2)[lxxviii], dạy con sống cho khim tốn v xứng đng trước nhan Cha v Cha l sng của con. Cha thầu hiểu tnh trạng của con. Cha biết con trước khi con sinh ra trn đời, v trước khi c trời đất.

                                     SUY NIỆM

     Cch thức nghe lời Cha c thể quy lại ba điểm chnh:

      -Cầm hm gic quan v tr vẽ.

      -L tr lĩnh nhận lời Cha khng phải để thảo luận nhưng l để thấu đo bằng nh sng đức Tin.

      -Yu mến v thực hnh lời Cha. Điểm cuối cng ny can hệ hơn cả.

      Lạy Cha! Con xầu hổ v đ khng ngại vất vả để đẹp đời, thỏa mn dục vọng m t chuyn lo thống hối để đền tạ đức cng bnh Cha! Xin ban cho con ơn sng suốt để nhận định v trung thnh nắm giữ lời Cha răn dạy.

                                             IV

                               THẬT TH V KHIM TỐN

     Bước đi trước mặt Cha

       -Con ơi! Hy bước đi trước mặt Cha cho thật th, v hy tm Cha bằng một tm hồn đơn thật.

     Ai thnh thật bước đi trước mặt Cha, sẽ được bệnh đỡ khỏi mọi tấn cng xảo tr, v sẽ được chn l cứu thot khỏi mọi mnh lới v vu khống của người khc.

     Được chn l cứu thot con sẽ thong dong thực, v chả phải bận tm v những lời ph phiếm của người đời.

     -Vng quả thế, lạy Cha! Ước chi con được như lời Cha dạy.

     Ước chi chn l của Cha hy dạy vẽ con, giữ gn con, bảo ton cho con đến ngy con được chết may lnh.

     Chn l của Cha hy cứu con khỏi mọi tnh yu bất chnh, mọi dnh lu lố lăng v con sẽ cng đi với Cha bằng một tm hồn tự do.

     Khc than v lầm lỗi

       Chn l chnh l Cha, Cha sẽ dạy con điều cng chnh v đẹp Cha.

     Con hy nghĩ đến tội con m tận tnh sm hối v đau đớn, thế rồi con đừng v vi việc lm được m tưởng mnh đ cng thnh danh toại.

     Thực ra, con chỉ l một tội nhn bị rng buộc v n lệ cho bao tnh dục.

     Sức ring con, con chỉ hướng về hư v. Con hay bị lung lạc, con dễ thất bại. Con mau xao xuyến, con chng nản lng!

     Như thế, con khng c g để tự ho, m tri lại con c ngn vạn l do để tự hạ, v con yếu hn hơn sức con tưởng tượng.

     Lm được chi, con đừng vội cho l to tt.

     Ngoi ci bất hủ, con đừng cho g l to tt, l qu gi, l kỳ lạ, l đng khen, đng ước.

     Con hy chuộng duy một chn l bất hủ hơn mọi ci, v hy lấy ci hn yếu tuyệt bậc của con lm l do để tự khinh lun.

     Đừng sợ, đừng khinh, đừng lnh ci g ngoi thi hư v tội lỗi.

     Con phải lấy n lm khổ tm nhất, hơn cả mọi thứ thua thiệt ở đời.

     Đi ngoi chn l

       Nhiều người khng thnh thực đi trước mặt Cha. T m v kiu ngạo, họ muốn biết những b nhiệm của Cha v hiểu thấu những tng ẩn về Thin Cha. Cn bản thn họ, họ coi thường, phần rỗi họ, họ qun lng.

     Những người đ sẽ bị cm dỗ gắt gao v vấp phạm nặng nề chnh tại tnh t m v kiu ngạo của chng. V ta kịch liệt phản khng chng.

     Con, con hy sợ l đon Thin Cha, hy đề phng cơn đại nộ của Đấng Ton năng. Đừng dại d xt cng vic của Cha cao cả.

     Con hy xt lầm lỗi của con: xem con đ phạm tội bao nhiu lần v đ bỏ mất bao nhiu việc thiện.

     C người chỉ sốt sắng ở trong sch, c người chỉ sng mộ ở hnh ảnh. C người lại chỉ nng nảy ở những triệu chứng v cử chỉ bn ngoi.

     C người miệng họ nhắc đến Cha lun m lng họ chả mấy khi nghĩ tới.

     C người khc, tinh thần sng suốt, tm hồn trong sạch, họ lun lun kht vọng những ci bất diệt. Họ khổ tm khi phải ni đến những chuyện đời. Họ c phải cung cấp những nhu cầu tự nhin cho thn xc cũng l bất đắc dĩ.

     Những người đ được cảm thấy Thnh Thần Chn L ni trong họ. V Cha Thnh Thần dạy họ khinh của thế tục v chuộng của trn trời. Khng mng hư vinh m ngy đm chỉ kht mong về trời.

                                     SUY NIỆM

     Lời Cha: Cha l Thin Cha ton năng: con hy bước đi trước mặt Cha v hy nn hon thiện.

      Chnh Cha Kit đ tự đặt mnh lm gương mẫu cho ta, v Ngi đ vạch cho ta co đường trọn hảo hon ton nhất: Cc con hy nn hon thiện như Cha cc con trn trời l Đấng hon thiện.

      M hon thiện của Cha Kit cũng l hon thiện của Đức Cha Cha, nn ta c thể nn hon thiện như Đức Cha Cha bằng cch hợp nhất tư tưởng, cảm tnh v hnh động với Cha Gisu.

      Lạy Đức Cha Cha! Con quyết tm đặt gương Cha Gisu trước mắt v theo st lun, để con được hiệp nhất với người v nhờ Người m hợp với Đức Cha Cha.

                                                      V

                                KỲ DIỆU CỦA ĐỨC I

     Bi ca i tnh

       -Lạy Cha trn trời, Cha sinh Cha Gisu l Cha con, con chc tụng Cha v thương nhớ đến một tạo vật đốn mạt như con.

     Lạy Cha ln i v Cha mọi an ủi(1)[lxxix], con tạ ơn Cha v đ c lc Cha đến an ủi con, dầu con khng đng!

     Con chc tụng Cha khng ngừng v ca Danh Cha lm một với Con Một Cha v Cha Thnh Thần l Đấng an ủi, cho đến mun đời.

     A! Cha Trời con! Bạn yu ch thnh của con! Khi Cha ngự vo lng con, tất cả tm can con khấp khởi mừng.

     Cha l vinh dự v vui sướng của lng con, Cha l hy vọng v nơi con nu ẩn trong ngy đau khổ.

     Nhưng v con cn non yếu trong tnh yu Cha v chậm trễ trong đường nhn đức, nn con cần được Cha thm sức v an ủi.

     Xin Cha hy năng đến thăm v dạy con lề luật Cha.

     Hy cứu con khỏi t dục v chữa lng con khỏi mọi tnh yu ngang tri, để tm hồn khỏe mạnh v trong trắng, con c thể mến Cha dễ dng, can đảm để chịu đựng v kin quyết để thẳng tiến.

     Sức mạnh của tnh yu

       Tnh yu l một ci g cực kỳ vĩ đại, thực l một bu vật qu nhất. Ci nặng, một mnh n trở được nn nhẹ, những thin lệch n chịu đựng cch thản nhin.

     Mang ch, n khng cảm thấy nặng; cay đắng, n lm cho ra ngọt ngo dễ chịu.

     Tnh yu Cha Gisu rất cao thượng. N thc đẩy ta lm những việc lớn lao v khuyến khch ao ước những ci ton thiện.

     Tnh yu bao giờ cũng hướng thượng v khng chịu cầm hm bởi bất cứ một vật g ở hạ giới.

     Tnh yu phải được thong dong v thot ly mọi cảm tnh thế tục. Khng g c thể ngăn cản được những cảm tnh nội tm: d những lợi lộc thế trần cũng khng rng buộc nổi, d những thất bại cũng khng lm được cho nản ch.

     Trn trời dưới đất khng c g m dịu hơn, mnh liệt hơn, cao thượng hơn, bao la hơn, dễ chịu hơn, đầy đủ hơn, hon ton hơn tnh yu. V tnh yu do Cha pht sinh; n vượt ln trn hết thụ tạo v chỉ c thể an nghỉ trong Cha.

     Người yu lc no cũng như chạy, như bay v vui mừng lun. Họ hon ton tự do v khng g cầm hm nổi họ.

     C tất cả, họ cho tất cả; cho tất cả m vẫn cn tất cả. V họ đ vượt ln trn tất cả m an nghỉ trong của tuyệt phẩm: nguồn pht sinh ra mọi của khc.

     Họ khng nhn tặng vật, nhưng vượt trn mọi của- họ nhn tới chnh người cho. Thường tnh yu khng c giới hạn: sức nồng nhiệt lm cho n thắng vượt ln trn mọi cn lường.

     Đ yu khng quản nặng nhọc, khng ngại vất vả. N muốn lm nhiều hơn khả năng, chẳng bao giờ tự bo chữa l bất lực v n tin tưởng: mnh được php lm v lm được mọi ci.

     M quả họ lm g cũng được. v trong lc người khng c tnh yu phải thất đảm v nản ch, th người yu lm được rất nhiều v lm cch chu đo.

     Tnh yu thổn thức lun, v cả lc thn xc ngủ n cũng khng ngủ.

     N mệt m vẫn khng mỏi, bị b buộc m vẫn tự do, bị đe dọa m khng sợ.

     Như ngọn lửa hồng, như b đuốc sng, n bốc ln cao, thấu đạt tất cả m khng một sức no cản nổi.

     Chỉ c người yu mới hiểu được mnh lực của danh từ: yu.

     Thực l tiếng ku vĩ đại, n thấu nhập tận tai Thin Cha, khi một linh hồn say m tnh yu thưa với Cha: Lạy Cha! Cha i tnh con! Cha l tất cả của con v con l tất cả của Cha!

     Xin ơn mến Cha

       Hy lm cho con lớn ln trong tnh yu, để lng con nếm thử mến Cha, tan ha trong Cha, đắm đuối trong tnh yu Cha n m dịu chừng no!

     Ước chi con chết mệt v tnh yu Cha! Ước chi con vượt hẳn ln trn mnh con được, v cường độ nhiệt thnh v say mến!

     Con ao ước ht được bi ca i tnh. Con kht mong bạn ch i của con! Con ao ước được theo Cha về trời!

     Ước chi trong lc vui mừng n i, linh hồn con kiệt sức đi v chc tụng Cha.

     Con mong mến Cha hơn yu mnh con v chỉ yu mnh con v Cha.

     Con mong yu trong Cha tất cả những người mến Cha, thực đng như luật Bc i Cha đ soi dạy chng con.

     Đặc tnh của tnh yu

       Tnh yu mau lẹ, thnh thực tận tụy, hng vĩ v m dịu. Tnh yu can đảm; nhẫn nhục, trung tn, khn ngoan, kin ch, quảng đại v khng bao giờ tự tm mnh. V hễ lc no ngưới ta tự tm mnh, chnh lc ấy người ta đ hết yu.

     Tnh yu rất d dặt, khim tốn v thẳng thắn: khng nht sợ, khng quan tm đến những ci ph phiếm. N điều độ, trong sạch, cương quyết, bnh thản v tỉnh to đề phng gic quan.

     Tnh yu tng phục v vng lời người trn: n biết tự hạ, tự khinh. N nhiệt tam v biết ơn Cha. Trong Cha n đặt trt tn nhiệm v hy vọng, cả lc n thấy mnh khng được hứng th trong Cha: V đời sống i tnh khng thể khng đau khổ.

     Ai khng sẵn sng chịu đựng tất cả, v chiều theo người yu, người đ khng đng gọi l yu.

     Người yu phải vui nhận tất cả mọi kh nhọc, đắng cay v tnh yu đối với bạn, v dầu gặp trở ngại mấy cũng khng bỏ bạn.

                                     SUY NIỆM

     Thin Cha l tnh yu: Ai ở trong Tnh yu, người đ ở trong Thin Cha v Thin Cha ở trong họ. Cu đ tm tắt tất cả cng hiệu của tnh yu Thin Cha đối với ta v tnh yu ta đối với Thin Cha.

      Nhưng Tnh yu- theo Thnh Paul- chẳng qua chỉ l một hy sinh v cũng như tnh yu Thin Cha đối với ta đ biểu dương hon ton bằng một hy sinh v hạn, th tnh yu ta đối với Cha cũng phải biểu dương bằng một hy sinh hon ton: tận thc v tận hiến.

      Lạy Cha! Cha đ yu con v cng, con khng mến Cha sao được! Xin Cha đốt trong con lửa Cha đ đem xuống v mong n chy ln. Hy lm cho con khinh tất cả để chỉ mật thiết với Cha.

      Con vui lng chịu mọi đau khổ hơn l sống giy pht khng mến Cha.

                                         VI

                             CHA THỬ NGƯỜI YU THẬT

     Người bạn thật

       -Con Cha! Con chưa phải l người bạn cố kết v tinh khn thật.

     -Tại sao? Lạy Cha!

     -V vừa tri đi cht con đ tho lui, v con ham tm an ủi nhiều qu.

     Người yu cho can trường dầu giữa cơn cm dỗ cũng vẫn bền gan, khng bao giờ tin lời quyến rũ xảo quyệt của qun th.

     Họ mến Cha lc gặp may mắn cũng như khi phải rủi ro.

     Người bạn tinh khn l người khng lưu tm đến qu tặng của bạn, bằng nghĩ đến tm tnh bạn yu.

     Họ nhn vo tm tnh hơn nhn vo gi trị tặng vật, v đặt bạn ln trn tất cả mọi của bạn cho.

     Người yu quảng đại l người khng cứ v ơn Cha ban, m chỉ khăng kht với Cha hơn mọi của Cha ban.

     Vậy, thảng hoặc đi lc con khng được thiện cảm với Cha hay cc Thnh của Cha như con muốn, con cũng đừng vội cho l mất cng.

     Mối thiện cảm m dịu m đi khi con được, đ l cng hiệu của ơn Cha đang ở trong con, để con nếm trước đi cht khoi lạc của qu trời. Con đừng qu yn tr vo đ, v n thay đổi lun.

     Nhưng chiến đấu với những xc động lố lăng trong linh hồn v coi khinh những mưu m của c quỷ: đ l triệu chứng một nhn đức lớn lao v một hun nghiệp vĩ đại đấy.

     Cơn xao xuyến

       Con đừng xao xuyến v những hnh ảnh kỳ qui con gặp, bất luận thuộc thứ loại no.

     Điều quyết tm con hy bền gan nắm giữ, v hy c ch thẳng thắn trước mặt Cha lun.

     C lc bất ưng con say m như bị đoạt tr, thế rồi lại sa vo những sai suyễn thường ngy: đ khng phải l một ảo mộng.

     V những ci đ c phải do con muốn đu. Con đ thụ động hơn l hoạt động. N cng tri v con cng cự tuyệt, đ cng l một cng lớn chứ khng phải thua thiệt g.

     Chước cm dỗ

       Con nn biết: cựu th con hằng tm mọi mnh lới để lm kiệt quệ những ước muốn tốt trong con, v lm cho con bỏ những việc đạo đức, như knh cc Thnh, suy gẫm cuộc tử nạn Cha, nhớ lại tội lỗi con, chuyn lo canh giữ lng con v quyết ch tiến bộ trong đường nhn đức.

     N gợi cho con trăm nghn tư tưởng xấu để lm cho con nản chn, v khiếp sợ, cho con bỏ cầu nguyện v đọc sch thing ling.

     Thấy co khim tốn đi xưng tội n bực lắm, v- nếu c thể- n cố lm cho con bỏ rước lễ.

     Con đừng tin n, cũng đừng bận tm đến n, dầu n giương bẫy lun để bắt con.

     Những tư tưởng xấu xa v dm n gợi cho con, con hy đổ ln đầu n v hy bảo thẳng n: Xo đi, hỡi quỷ dơ bẩn! đồ khốn nạn, xấu hổ cho ngươi! Ngươi thực dơ bẩn v cng mới ni với ta bằng những luận điệu như thế.

     Hy xo đi cho rảnh, tuồng bợm bịp xấu xa! Ngươi chẳng lin quan g đến ta, Cha Gisu sẽ ngự trong ta như một nh thiện chiến thế lực v ngươi sẽ phải thất bại xấu hổ.

     Ta th chết v chịu mọi thứ khổ hnh cn hơn đồng ci ngươi xui ta.

     Im đi, đừng ni nữa(1)[lxxx]. Dầu ngươi khuấy khuất ta cũng khng nghe.

     Cha l nh sng v sống của ta, ta cn sợ g ai?

     Dầu hng binh cng kch ta, lng ta cũng chẳng sợ(2)[lxxxi].

     Cha l Quan Thy v l Đấng Cứu chuộc ta(3)[lxxxii].

     Con hy chiến đấu ra phết một tinh binh. Thản hoặc đi khi v yếu đuối m ng, con hy đứng dậy ngay, can đảm hơn trước, tin tưởng ơn Cha sẽ gip mnh lực hơn. Điều cốt yếu con hy giữ đừng tự phụ v kiu ngạo.

     Chnh ci đ đ lm cho bao người lầm lạc v m tối hầu bất trị đấy.

     Ước chi gương thất bại của những người kiu ngạo tự nng mnh ln một cch đin dại ấy, sẽ l bi học phng thn v tự hạ cho con.

                                     SUY NIỆM

     Khng phải người ni: Lạy Cha, lạy Cha sẽ vo được nước trời, m chỉ người lm theo Đức Cha Cha mới vo được chỉ c việc lm chứng minh được tnh yu thực.

      Người yu thật biết vui chịu mọi đau khổ thử thch m vẫn chc tụng v cảm ơn Cha,

      Thnh Cha l trt quy luật sinh hoạt v phương chm hnh động của họ.

      Lạy Cha! Cha khng phạt một tội hai lần, nếu Cha để con chịu đau khổ m phạt tội con đời ny l dấu Cha tha cho đới sau. Xin cho con được sung sướng chịu khổ v Cha.

                                                VII

                     ĐỪNG TỰ HO V ƠN CHA

     Thiếu ơn Cha, nhưng khng nản

       -Con ơi! Khng g hữu ch v vững chắc bằng giấu ơn sốt sắng. Đừng bao giờ tự ho v n, đừng ni đến nhiều qu, đừng tng ln qu, m hy tự hạ v sợ cả ơn đ được, v con nghĩ xem con c đng đu!

     Con cũng đừng bm vu vo một cảm tnh no qu, v n c thể bị thay thế rất chng bằng một cảm tnh đối lập.

     Lc được ơn Cha, con hy nghĩ con thiếu thốn v khốn nạn chừng no nếu khng c ơn Cha.

     Bước tiến trong đời sống thing ling khng phải chỉ tại được ơn yn ủi, m tại chịu thiếu ơn đ cho khim tốn, tại biết tự xả thn v chịu đựng cho nhẫn nhục.

     Những lc đ con đừng nản chn việc cầu nguyện, hoặc bỏ cc việc đ quen lm. Tri lại lm được g con hy tận tm, cho sng suốt v cho hết sức c thể; đừng bao giờ v thấy kh khan hay tm thần xao xuyến m nhng nhạt thm.

     Nhiều người thấy cng việc khng thnh tựu như , đ bất nhẫn v nản ch. Người đời c phải lc no cũng tự quyền định đoạt được đường lối cho mnh đu.(1)[lxxxiii]. Việc ban n sủng v an ủi, ban khi no, ban bắng no, ban cho ai, ban cch no, ci đ l quyền Cha khng hơn khng km.

     C người tuy được ơn sốt sắng, nhưng thiếu d dặt nn đ tự tiu diệt. Họ muốn lm qu sức c thể m khng nhận định sức mnh c hạn, nn đ hnh động theo đ hăng hi của tm hồn hơn l quy mực của l tr.

     V tnh ph trương xui dục họ lm những việc to tt m Cha khng muốn, nn dần dần họ đ mất ơn Cha.

     Những người ấy đ xy nh trn trời m hay trở nn hn km v ngho nn. Cha hạ họ xuống v để họ phải ngho tng cho họ biết: đừng dng cnh mnh m bay, m phải nhờ sức Cha nng đỡ cho.

     Những người phi thai trong đường đạo đức v cn t kinh nghiệm, rất dễ lạc đường v ng xuống hố, nếu khng chịu nghe lời người khn ngoan bn gip.

     Vững tm tiến bước

       Giả sử họ muốn theo ring hơn lời người khn ngoan từng trải,- nếu khng chưa hẳn ci tnh gn ấy- thế no họ cũng sẽ thấy cng hiệu khốc hại đấy. Thực rất hiếm người cho mnh l khn ngoan m biết khim tốn để người khc hướng dẫn.

     Th biết t m khim tốn cn hơn thng thạo nhiều khoa học m tự cao tự đại. Th c vừa đủ cn hơn dư dật m kiu hnh.

     Ai chỉ tưởng đến ci vui trước mắt, m qun hẳn ci ngho đ qua v khng biết sợ Cha lại cất ơn đi, người đ thực khng biết suy xt t no.

     Ai vừa bị tri , khổ tm đi cht đ chn nản, thất vọng đ c những tư tưởng, những cảm tnh khng xứng đng một người tn nhiệm ở Cha: những người ấy thực thiếu cả khn ngoan lẫn nhn đức.

     Ai lc bnh an m qu cho mnh l vững chắc, cơn biến loạn đến họ hay nản lng v sợ sệt nhất hạng đấy.

     Nếu con biết tự cho mnh l tầm thường, l thấp b, nếu con biết chỉnh đốn v cầm giữ tr khn, con sẽ khng đến nỗi chng ng thua cm dỗ v dễ phạm tội đến thế!

     Đy l một lời khn ngoan nn lấy lm chm ngn: trong lc được ơn sốt sắng con hy nghĩ ngay đến ci tnh trạng lc mất ơn đ.

     Thế rồi lc mất ơn đ, con hy nghĩ n rất c thể trở lại: Cha chỉ cất đi tạm thời để con biết đề phng v để vinh danh Cha đấy thi.

     Con hay bị thử thch như vậy thường lại lợi cho con hơn l được mọi ci may mắn như lun.

     V muốn xt đon trnh độ hun nghiệp của một người, khng nn xt người đ được chim nghiệm hoặc an ủi nhiều hay t, hoặc được địa vị cao hay thấp, m chỉ cần xt người ấy c nhn đức khim nhường thực vững chắc khng, c đầy trn tnh yu Cha v lun tm vinh danh Cha một cch tinh thuần v quảng đại khng? C tinh thần tự thot, tự khinh khng? C thấy vui mừng lc bị khinh rẻ v đầy đọa hơn lc được tn trọng khng?

                                     SUY NIỆM

     Đức khim nhường l điểm tựa, l nền tảng của trt ta nh thing ling.

      Người khim nhường thật, th nhận l mnh thấp km v tận hiến ton thn trong tay Cha bằng một đức Tin linh hoạt v một đức i tm thnh.

      Họ khng tự ho v ơn Cha cũng khng ưu buồn khi bị ruồng rẫy, tri lại lc no họ cũng bnh tĩnh đn chờ v lnh nhận Thnh Cha.

      Lạy Cha! Xin gip co hiểu r mnh con v tự hạ trước mặt Cha cho thnh thực. Xin gip co thực hiện Thnh Cha.

                                         VIII

                             TỰ HẠ TRƯỚC NHAN CHA

     Tự gic

       -Ti sẽ thưa cng Cha, dầu ti l bụi tro.(1)[lxxxiv]

     Nếu con tự tn hơn một cht, l y như chnh Cha sẽ phản khng con v tội lỗi con sẽ minh chứng r rệt, m con khng thể chối ci được.

     Nhưng nếu con biết tự hạ v tự diệt, nếu con bỏ được hẳn c tự tn m coi mnh l bụi tro như con đng. Ơn Cha sẽ gip con, nh sng Cha sẽ soi tới lng con v mọi tư tưởng tự tn- dầu b nhỏ mấy- cũng sẽ bị thủ tiu hẳn trong đy vực hư v của con.

     Lc đ Cha sẽ cho con hiểu r về con, thấy r hiện tại của con, dĩ vng của con v nguyn lai của con; V con l hư v m con vẫn khng biết.(1)[lxxxv]

     Sức ring con, con l hư v v thấp hn. Nếu được Cha đoi nhn, tức khắc con trở nn mnh liệt v đầy trn vui sống.

     C điều con cn lấy lm lạ, l bản thn con, con chỉ lun hướng về bụi đất, m sao Cha tn con ln sớm qu v hậu đi con thế!

     Ơn Cha vượt cng đức v ước muốn ta

       Tất cả những ci đ l do lng Cha thương yu ban cho con nhưng khng, lng thương Cha đ trợ gip con trong những lc khẩn cấp, để gn giữ con khỏi bao nhiu tai c.

     Chnh con đ tự hủy diệt, v đ yu mnh một cch bất chnh. Nhưng giờ đy, chnh lc con đi tm Cha v yu mến Cha bằng một tnh yu tinh thuần, con đ thấy Cha, đ hiểu mnh con v tnh yu Cha đ gip co thấu hiểu được ci hư v của con.

     V, i Cha l bạn ch i con! Cha đ xử với con hậu hơn con đng, hơn điều con dm mong ước v cầu xin.

     Lạy Cha! Xin chc tụng Cha, v dầu người ta khng đng m lng khoan dung từ i Cha đ ban ơn cả cho người v ơn, cả cho người phản bội Cha.

     Cha hy lm cho chng con trở lại với Cha, để chng con nn những người biết ơn, khim nhượng v nồng nhiệt, v Cha l rỗi, l thnh đức, l sức mạnh chng con.

                                      SUY NIỆM

     Cha khoan hồng với mọi lỗi lầm của nhn loại, nhưng Cha đ khng tha tội kiu ngạo v n xc phạm trực tiếp đến bản thể Cha.

      Lu-xi-phe trong giy lt phải đầy xuống hỏa ngục, thủy tổ Adam trong nhy mắt phải trục xuất khỏi địa đng chỉ v muốn ngang hng với Thin Cha.

      Tri lại Cha nng đỡ v bang trợ người khim nhượng: Ai hạ mnh xuống sẽ được Cha nng ln.

      Lạy Cha! Xin đừng để lng tự i che mắt khng cho con nhn thấy ci thấp hn của con. Xin gip con hạ mnh xuống rốt hết mọi người v xử cng bnh với con để đng Cha khoan hồng trong ngy cng phn.

                                              IX

                     QUY ĐỊNH TẤT CẢ VỀ CHA NHƯ CỨU CNH SAU HẾT

     Luật hạnh phc

       -Con ơi! Muốn được hạnh phc thật con phải đặt Cha lm cứu cnh trước hết v sau hết của con.

     Tư tưởng đ sẽ luyện lọc cảm tnh con để khỏi chiều hướng về mnh con v tạo vật một cch thi qu!

     V nếu con tự tm con trong bất luận ci g, con sẽ suy nhược v kh lạnh ngay.

     Vậy con hy quy hướng mọi ci về Cha như cứu cnh chnh của con, v chnh Cha đ ban cho con mọi ci.

     Con hy suy mọi ci như thể pht xuất do một của tuyệt hảo, v v thế, n phải quy nguồn về Cha như về cội gốc của n vậy.

     Luật thnh ha

       Chnh trong Cha như suối nước trường sinh m người lớn , trẻ con, người giu, người ngho đến kn nước uống. Với người tự tnh v thnh tm phụng thờ Cha, Cha sẽ ban cho hết ơn ny đến ơn khc.

     Cn ai muốn được vinh dự ngoi Cha, muốn tm thỏa mn trong của hn thế tục, người đ chẳng bao giờ được vui mừng thật, tm hồn họ khng được tự do m phải khổ tm v phiền sầu đủ thứ.

     Trong con c g hay, tốt, con đừng tưởng l của con; hay trong ai c nhn đức no, con cũng đừng tưởng l của ring họ.

     Con hy quy hướng mọi ci về Cha, v khng c Cha người ta chỉ c tay khng.

     Cha đ ban tất cả, Cha sẽ đi về tất cả, v Cha thẳng thắn buộc con phải biết ơn Cha cho xứng đng.

     Thắng lợi cuối cng

       Đ l một chn l, một chn l trục xuất mọi hư vinh.

     V ở đu c ơn Cha v c Bc i thật, ở đ khng cn ghen tương, khng cn chật hẹp, khng cn tự i.

     V tnh yu Cha thắng phục tất cả v mở rộng cc cơ năng của linh hồn.

     Nếu con khn thực, con chỉ vui mừng trong Cha, tin tưởng ở Cha, v Khng ai l người tốt thật, trừ một Thin Cha(1)[lxxxvi]. Một mnh Cha đng được chc tụng trong tất cả v trn tất cả.

                                     SUY NIỆM

     Mọi ci trong ta l của Cha v n phải quy hướng về Cha l chnh nguồn của n.

      Của ring ta l tội: n l sản phẩm của ch tự do v c quả của n l chết.

      Ai tự tn, tự trọng v mong được người khc tn trọng, người đ ăn cướp vinh dự của Cha v đng Cha on th.

      Lời Thnh Vương David: Cha ght v cười nhạo những ai cướp vinh dự ở người khc.

      Lạy Cha! Đừng để con cướp vinh dự Cha: con quy hướng mọi ci về Cha, vinh dự con dng cả cho Cha, tội lỗi, xấu hổ, thấp hn l kỷ nghiệp con, con xin vui nhận. Xin Cha thiu hủy n trong tnh yu Cha.

                                         X

                             THỜ CHA , KHINH ĐỜI

     Đặc th chim nghiệm

       -Lạy Cha! Con sẽ cn ni v con sẽ khng nn lặng, con sẽ ni thầm vo tai Thin Cha l Cha con v Vua ngự trn chn tầng cao.

     Lạy Cha! Với những ai knh sợ Cha, Cha dnh cho những m dịu dồi do biết mấy(1)[lxxxvii].

     Cn những người mến Cha th sao? Những người thnh tm phụng sự Cha th sao?

     Ci th trong khi chim nghiệm Cha dnh cho những ai mến Cha, mới thực l ci th khn tả.

     Chnh trong lc đ Cha đ tỏ cho chng con biết ci dịu ngọt của tnh yu Cha, v khi chưa c con, Cha đ lm cho con c; khi con lạc xa Cha, Cha đ cho con trở về phụng sự Cha, v Cha đ truyền con phải mến Cha.

     i! Nguồn n i bất diệt, con sẽ ni thế no về Cha?

     Con qun Cha thế no khi Cha đ thương nhớ con cả lc co đ hư, đ chết!

     Lng khoan dung Cha đối với ti tớ Người thắng vượt trn mọi hy vọng, mọi n sủng, v tnh yu Cha ban trổi xa trn mọi hun nghiệp.

     Ơn dường ấy con biết lấy chi đền đp! V c phải ai cũng được bỏ tất cả, từ gi thế tục để sống đời sống tu tr đu?

     Con sẽ phụng thờ Cha ư? như thế cũng chưa c g l đng cng, v loi thụ tạo no lại khng c trch nhiệm phụng thờ đ?

     Phụng thờ Cha đối với con cũng chưa lấy g lm to tt; ci to tt v kỳ lạ l Cha đ thương nhận con vo gip việc Cha v hợp đon cng cc ti tớ thn yu của Cha, mặc dầu con đốn mạt v bất xứng!

     Phụng sự Cha l cai trị

       Mọi của con c,  mọi ci con dng để phụng thờ Cha thảy đều l của Cha!

     M xt lại, chnh Cha đ phụng sự con nhiều hơn l con phụng sự Cha.

     Ka, trời v đất Cha đ tạo nn để mưu ch cho người đời: chng sẵn sng lun v ngy ngy thi hnh mệnh lệnh Cha.

     Hơn nữa, Cha đ tổ chức nn sứ bộ thin thần cũng v nhn loại.

     Nhưng ci trỗi vượt hơn cả chnh l Cha đ tự hạ để phụng sự người đời, v Cha đ tự đoan sẽ ban cả mnh Cha cho người đời nữa.

     Con sẽ lấy chi đp đền Cha v trăm ngn ơn ấy.

     Ước chi con được phụng sự Cha hằng ngy v trt đời con!

     Ước chi con phụng sự Cha cho xứng đng t l được lấy một ngy!

     Thức Cha đng mọi lễ thờ,  mọi vinh dự v đng chc tụng mun đời.

     Thực Cha l Cha con v con l ti tớ thấp hn Cha. Nghĩa vụ con l phụng thờ Cha cho tận lực v ca vinh Cha khng hề nản chn.

     Đ l điều con mong ước, đ l điều con hy vọng: tất cả những g cn thiếu st, xin Cha b cho con.

     Được phụng thờ Cha v khinh ch tất cả v Cha, l một hn hạnh lớn, một vinh dự đặc biệt.

     Những ai tự tnh hiến thn phụng thờ Cha, sẽ được Cha ban cho mun vn ơn.

     Những ai từ bỏ tất cả th vui gic quan v tnh yu Cha, sẽ được Cha Thnh Thần an ủi đầy m dịu.

     Những ai v danh Cha, đi vo đường khắc khổ, từ bỏ tất cả những bận tm thế tục, sẽ được tự do đặc biệt trong tm hồn.

     N lệ Cha- một thứ n lệ m dịu v khả i- n lm cho người ta trở nn tự do v thnh thiện thực!

     Phụng sự Cha trong bậc tu tr l một bực thnh chừng no, v n lm cho người ta bnh đẳng với Thin Thần, đẹp lng Cha ma quỷ khiếp sợ v gio dn tn knh!

     Phụng sự Cha: một cng việc đng ta theo di v mong muốn! V n lm cho ta đng được của tuyệt phẩm v một vui sướng bất diệt.

                                     SUY NIỆM

     Dầu được lợi cả vũ trụ m mất linh hồn hỏi c ch chi?

      Cu đ đ gic ngộ được Thnh Phanxic lm cho Ngi từ biệt thế tục, nhốt mnh trong viện tu v sống một đời hy sinh tuyệt bậc.

      N cn phải cảnh tỉnh tất cả những ai đ qu đ đuổi theo thế tục m bỏ qun việc phụng sự Cha.

      Chỉ c phụng sự Cha l đem lại bnh an v hạnh phc con người.

      Lạy Cha! Con sẽ phụng sự trong nh Cha, mọi ngy trong đời con. Xin Cha gip con trung thnh với định.

                                              XI

                     TM XT V TIẾT CHẾ ƯỚC MUỐN CỦA LNG

     Ước muốn phải hợp Cha

       -Con ơi! Con cn phải học nhiều ci m đến giờ con vẫn chưa biết.

     -Những ci g, lạy Cha!

     -Con phải bắt những ước muốn của con lệ thuộc hẳn muốn Cha, v con đừng tự i qu, m phải thnh tm theo Cha.

     Những ước muốn của con thường lm cho con nng nảy v hăng hi, nhưng con nn xt xem duyn cớ no đ xui nn n: vinh danh Cha hay tư lợi của con?

     Nếu như con chỉ ch trọng đến Cha th d Cha định đoạt cch no con cũng vẫn được thỏa mn. Nhưng nếu con ngụ thm mục đch tm ch ring, th chnh đ l ci lm chậm bước tiến v thm nặng lng cho con đấy.

     Điều chế cả những ước muốn tốt

       Vậy con hy d dặt đừng qu dựa vo ước muốn ring khi chưa lĩnh Cha, để sau khỏi hối hận v chn ght cả chnh ci m trước con đ ưng v tm ti như l một của tốt hảo.

     V khng phải bất cứ cảm xc no xem bộ tốt l đng theo ngay, cũng như khng phải bất cứ cảm xc no xem bộ đối lập l đng bi trừ ngay.

     Đi khi cũng nn d dặt trong cả những cử chỉ đạo đức thnh thiện, những ước muốn tốt hảo, để khỏi v hấp tấp m chia tr, v sốt sắng tri ma m nu gương xấu cho người khc, v cng kch m sinh xao xuyến v nản chn.

     Xc thịt phải ty thuộc l tr

       Đi khi cần phải dng cường lực v can đảm để cự tuyệt những ước muốn của gic quan, m khng cần xt n c bằng lng hay khng, v phải cố gắng bắt n ty phục tinh thần mặc dầu n khng muốn.

     V đừng bao giờ ngừng tay sửa trị v khuất phục n, cho đến khi thấy n sẵn sng tng phục lun, bằng lng chịu thua thiệt, vui mừng trong những ci đớn hn v khng ku ca khi gặp điều tri .

                                     SUY NIỆM

     Phải điều chế ước muốn theo Cha, điều chế bằng ơn Cha v quy định vo ước muốn đẹp lng Cha.

      Thực tnh thống hối l một phương php điều chế mnh  lực của ước muốn, dng cường lực của n để chống lại n, kết hợp n vo ước muốn duy nhất: đẹp lng Cha.

      Tinh thần tự thot- nhiệm vụ tất yếu của người cng gio- hệ tại điều chế những ước muốn lăng lố, siu nhin ha ước muốn trung lập rồi từ ước muốn đi đến quyết định v thực hnh: đ l căn bản đời sống Cng gio.

      Lạy Cha! Dưới hỏa ngục đầy những ước muốn sung với những cuTi muốn được rỗi Nếu con chỉ muốn m khng lm, con cũng sẽ phải sa xuống đ. Xin cho con bỏ hẳn những ước muốn sung v biết thực hnh theo ơn Cha.

                                              XII

             LUYỆN ĐỨC NHẪN NHỤC V PHẤN ĐẤU VỚI T DỤC

     Cần phải nhẫn nhục

       -Lạy Cha! Con thấy đức nhẫn nhục rất cần cho con ở đời ny l nơi con gặp đầy những tri .

     V dầu con lo toan mọi cch để được an bnh, đời con vẫn khng khỏi chiến đấu v đau khổ.

     -Chnh thế đấy con ạ! Nhưng Cha, Cha lại muốn đừng khi no con đi tm một thứ an bnh khng phải cm dỗ v phản trắc.

     Tri lại khi no con phải cm dỗ v thử thch nhiều; một ngy kia con sẽ chịu lửa Luyện ngục thế no?

     Trong hai ci khổ, bao giờ cũng nn chọn ci khổ nhẹ hơn.

     Để trnh những khổ hnh bất diệt đời sau, con hy cố gắng chịu cho nhẫn nhục v Cha những đau khổ của đời hiện tại.

     Nhẫn nhục l cha kha hạnh phc

       Con tưởng người đời khng phải khổ hay chỉ đau khổ t thi ư?

     Thứ người như vậy dầu con tm trong những người sống giữa những lạc th cũng khng bao giờ gặp được.

     Nhưng con nghĩ: họ được mọi sung sướng v theo ring lun, chnh những ci đ lm cho họ lấy những đau khổ lm nhẹ.

     Phải, dầu rằng họ được tất cả như họ muốn nữa, nhưng con thử nghĩ những ci đ sẽ được bao lu  !

     V Kp thời những người sung tc nhất đời sẽ qua đi như khi(1)[lxxxviii] m khng để lại một vết tch g về những khoi lạc của họ!

     M cả khi cn sống ở đời, ci th nhn họ hưởng c lm được cho họ khỏi ưu phiền lo lắng, sợ sệt đu!

     V ci lm cho họ vui sướng thường lại nn cớ đau khổ cho họ đấy.

     M họ phải như vậy l hợp l, v những lạc th m họ đ tm ti đ theo đuổi một cch bất chnh, sẽ đem lại cho họ tủi nhục v ưu phiền.

     Tất cả những th vui đ ngắn ngủi chừng no! Giả dối chừng no! Lố lăng v bỉ ổi chừng no!

     Nhưng đ say m, đ m qung, những con người đng thương kia cn hiểu thế no được? Thực khng khc g những con vật đin dại, họ liều mất linh hồn v một vi ci th vui tạm bợ của đời hư tệ ny.

     Nhẫn nhục l nguồn an ủi

       Cn con, con i! Con đừng đuổi theo những tham vọng ring. Hy từ khước con đi(1)[lxxxix].

     Con cứ vui mừng trong Cha, rồi Cha sẽ cho con điều lng co ước nguyện(2)[xc].

     Thế con c muốn nếm thử ci vui thật v được dư đầy ơn Cha an ủi khng? Con hy khinh rẻ mọi của thế tục, từ khước tất cả th vui đời tạm, con sẽ được Cha chc phc v được an ủi dồi do.

     V cng từ rẫy những mơn trớn của tạo vật, con cng được an ủi m dịu v mnh liệt của Cha.

     Nhưng để tới chỗ đ, con sẽ khng trnh khỏi ưu sầu, mệt mỏi v chiến đấu.

     Tập qun lưu cựu sẽ khng cự con nhưng con sẽ thắng n bằng một tập qun tốt hơn.

     Xc thể sẽ ku trch, nhưng con sẽ cầm hm n bằng tinh thần đạo đức.

     Cựu x sẽ xc xiểm v khuấy khuất con nhưng con sẽ xua đuổi n bằng kinh nguyện. Hơn nữa, nhờ sức cố gắng lm việc thiện con sẽ lấp hẳn lối khng cho n vo được linh hồn con.

                                     SUY NIỆM

     Đau khổ l cng hiệu tất nhin v l hnh phạt của tội. N l phương thế để đền trả đức Cng bnh bị xc phạm v bảo vệ trật tự chung.

      Nhưng đau khổ cn l phương thế của tnh yu, v chịu cho nn v hiệp với những đau khổ của Cha Kit, n cn c thể cứu rỗi được ta.

      V thế, chẳng những ta khng c quyền trốn, m cn phải lợi dụng đau khổ như bn đạp để mưu hạnh phc.

      Nhưng muốn lợi dụng được đau khổ, phương php tốt nhất l vui nhận v chịu cho nhẫn nhục mọi đau khổ Cha gởi đến cho ta, v thnh ha n trong Thnh gi v đau khổ của Cha Kit, n sẽ l cha kha mở cửa thin đng cho ta.

      Lạy Cha! Cha đ ni: Phc người chịu bắt bớ, nước trời sẽ l của họ. Xin Cha cho con ơn can đảm v nhẫn nại vc mọi Thnh gi của địa vị con để đng được nước thin đng.

                                              XIII

                              VNG LỜI CHO KHIM

     Vng lời sẽ chiến thắng

       -Ny con! Ai tm trnh vng lời, đ l trnh ơn Cha v ai đi tm lợi ch ring sẽ mất lợi ch chung.

     Người khng sẵn sng v vui lng vng phục người trn, ai cũng r l người ấy chưa khuất phục được thn xc m cn để n ku ca, mống ngụy lun.

     Vậy con hy tập quen tng phục người trn cho mau lẹ, nếu co muốn khuất phục được thn xc con.

     V ngoại th rất dễ thắng phục mau chng, một khi con người nội tm khng bị nao nng.

     Nếu thn xc con cn chưa quy thuận tinh thần, th trong cc địch th của linh hồn con, địch th đng ght m cũng đng sợ nhất lại chnh l bản thn con.

     M muốn thắng dẹp thn xc, tuyệt đối cần con phải c tinh thần tự khinh.

     Sở dĩ con cn sợ ty thuộc hẳn người khc, l v con cn tự i một cch v nghĩa.

     V ta, Cha đ vng lời

       Nếu Cha l Đấng Ton năng v cao cả, đ dựng nn mọi ci bởi khng, m Cha cn khim tốn tng phục người đời v con, thế con, con chỉ l bụi đất, l hư v m con lấy việc tng phục một người v Cha lm nặng nhọc sao?

     Cha đ trở nn người thấp hn v rốt hết mọi người, để gương khim nhượng Cha gip con thắng dẹp tnh kiu ngạo của con.

     L bụi tro, con hy tập quen vng lời. L bn đất, con hy qun tự khinh, tự hạ dưới chn mọi người.

     Con hy hăng hi thắng dẹp bản thn con, v đừng để tnh kiu ngạo th đầu ln trong con. Con hy trở nn thấp hn v nhỏ b, đến nỗi ai cũng c thể giẵm ln con, giy đạp con dưới chn như bn lấm ngoi đường.

     Con người hư v c chi m phn nn!

     Hỡi tội nhn bỉ hổ! Đ mấy lần con mất lng Cha v đng sa hỏa ngục, thế sao con cn dm ci với những người trch mắng con.

     Nhưng v qu linh hồn con. Cha đ nhịn v tha thứ cho con, hầu con biết Cha yu con m tận tnh biết ơn Cha; đồng thời cũng để con tập quen sẵn sng tng phục v tự hạ lun m biết nhẫn nhục chịu người khc khinh dễ con.

                                     SUY NIỆM

     Chỉ c một quyền bnh tối cao v tuyệt đối: quyền bnh Thin Cha.

      Quyền bnh đ thực hiện trong gia đnh, Quốc gia, Gio hội bằng thừa tc vin cao cấp.

      V thế, họ cũng cần được vng lời, như vng lời Thin Cha, v quyền bnh họ cũng l quyền bnh Thin Cha. Khng vng lời họ l khng vng lời Thin Cha, phản đối họ l phản đối Thin Cha.

      Lạy Cha! Cha đ vng lời cho đến chết trn Thnh gi. Xin Cha dạy con phục tng cc đấng Bề trn con như phục tng Thin Cha. Xin cho đời sống con thnh một chuỗi vng lời lin lỉ, bảo đảm ơn Cha đời hiện tại v vinh dự đời mai sau.

                                         XIV

             SUY L ĐON CHA SU NHIỆM M TỰ HẠ

     L đon Cha đng sợ

       -Lạy Cha! n Cha tuyn xử con như sấm động, st vang, lm xương cốt con rụng rời v khiếp sợ v linh hồn con sửng sốt.

     Con ngẩn ngơ thầm nghĩ: Đến cc tầng trời cũng chẳng trong sạch g trước nhan Cha!...(1)[xci]

     Nếu như trong cc Thin thần, Cha cn thấy thối nt(2)[xcii] v đ khng tha thứ, th con đy cn đến thế no?

     Tinh t trn trời cn rơi xuống(3)[xciii]. Nếu thế l bụi đất, con sẽ chờ ci g?

     Những người đ c những hnh động xem ra rất đng khen, m nay ng xuống chỗ rốt cng! V những người xưa ăn bnh thin thần, m nay thấy sung sướng được ăn của nui lợn!

     Khng g thnh thiện ngoi Cha

       Lạy Cha! Nếu Cha rt tay lại th cn g l thnh thiện!

     Nếu Cha bỏ khng hướng dẫn cho, th khn giỏi đến đu cũng vất đi!

     Nếu Cha khng nng đỡ cho, th sức mạnh no cũng v hiệu!

     Nếu Cha khng bang hộ, chả tinh khiết no c bảo đảm!

     Nếu Cha khng canh giữ gip, một mnh canh giữ thế no được!

     Vậy nếu Cha bỏ mặc, chng con sẽ ng v chết mất. Nhưng khi Cha đến thăm, chng con lại đứng vững v được sống.

     Chng con đang lảo đảo v Cha củng cố cho vững. Chng con nguội lạnh v c Cha sưởi cho nng.

     Sức con khng lm g được

       Con phải nghĩ mnh thấp b v hn hạ chừng no! Giả sử con c được cht g hay tốt, th ci hay, ci tốt ấy phải kể l khng đến mấy lần!

     Lạy Cha! Suy đến l đon mầu nhiệm Cha, con phải tự hạ cho su thẳm chừng no, v con chỉ thấy con thuần l khng, l hư v.

     Thực như ni cao, như biển rộng, trong đ con chỉ thấy mnh hon ton hư v! Như vậy cn kiu hnh vo đu? Cn đu để cậy ti với đức?

     Tất cả hư vinh đều tiu tan trước những l đon su nhiệm Cha xt con.

     Con người l chi trước nhan Cha! Đất st c dm tự kiu, ci lại người thợ gốm khng?(1)[xciv]

     Người m tm hồn đ thực tnh khuất phục Cha cn tự cao tự đại v hư vinh thế no được!

     Ton thể vũ trụ cũng khng ti no gợi được một cảm tưởng tự kiu- dầu l một cảm tưởng tầm thường nhất- cho người đ khuất phục chn l. Tất cả tiếng khen của nhn loại cũng khng lung lạc được người đ đặt trt hy vọng vo Cha.

     V cả chnh thn người ni, tựu trung cũng l hư v. Họ cũng sẽ qua đi như tiếng họ ni, cn Đức tn trung Cha sẽ tồn tại mun đời(2)[xcv].

                                     SUY NIỆM

     Cm dỗ c sức quyến rũ nhất m cũng nguy hại nhất, l tự kiu v việc thiện.

      Sửa đổi vi khuyết điểm, tập được vi nhn đức, người ta bắt đầu tự thỏa, kể cng v tưởng mnh hơn người. Tệ hơn, c khi người ta cn cướp cả ơn Cha cho mnh.

      Nhưng Cha hay ghen v bo on. Ngi khng nhường vinh hiển Ngi cho ai, v Ngi cự tuyệt người kiu ngạo, Cha sẽ rt tay bang trợ v họ sẽ ng xuống như chiếc l rụng.

      Lạy Cha! Cha khng chịu được một tội, sao Cha cn nhịn con! Với Cha, trời cũng khng sạch, thin thần cũng chẳng trong, m Cha cn nhịn con! Xin Cha rửa v thnh ha con. Xin Cha rửa con sạch những lầm lỗi thầm kn, hy qun những tội con sảng st v hy thứ tha lầm lỗi của mọi người.

                                              XV

                     CHỈNH ĐỐN HNH VI NGN NGỮ

     Cch thức cầu nguyện

       -Con ơi! Con hy ni thế ny trong mọi trường hợp: Lạy Cha! Nếu đẹp Cha, con xin như vậy!

     Nếu hiển danh Cha, con xin cho được ơn đ v danh Cha.

     Lạy Cha! Nếu xt ci ny tiện v lợi cho con, xin Cha ban php cho con dng để lm vinh danh Cha.

     Nhưng nếu Cha thấy n c hại hay khng gip g cho phần rỗi linh hồn con, xin Cha đừng để con ước ao ci đ.

     V khng phải tất cả mọi ước muốn- Dầu xem bộ tốt v hợp l- Đều do Cha Thnh thần cả đu.

     Thực rất kh phn biệt r được chnh thần hay t thần xui ta ước ao điều ny , điều nọ, hay tại do ring ta.

     Nhiều người ban đầu xem ra được chnh thần soi dẫn, cuối cng mới t ra bị lừa.

     Hy khim tốn v tự hạ

       Vậy mọi lc con hy ước ao v cầu xin- với một lng knh sợ Cha v khim nhượng thực tm- tất cả những ci xem ra đng cầu xin. Nhất l con hy tự thot ph thc cho Cha v ni:

     Lạy Cha! Cha biết r đng no tốt hơn, vậy xin Cha hy lm ci ny, ci nọ ty Cha.

     Cha ban cho con ơn g, ban bao nhiu v ban lc no ty Cha, Cha hy định đoạt về con theo Thượng Tr Cha, cho đẹp v vinh danh Cha hơn.

     Cha muốn con ở đu, hy đặt con vo đ, hy tự do định đoạt về con trong mọi ci.

     Con đang ở trong tay Cha, Cha hy lật đi, lật lại mặc Cha.

     Con đy l ti mọi Cha v sẵn lng mọi ci. Con khng muốn sống cho con, m muốn sống cho Cha. Ước chi con được sống xứng đng v trọn hảo hơn.

     Xin ơn lm trọn Cha

       -Lạy Cha Gisu hiền từ! xin ban cho con ơn Cha, để ơn đ ở cng con, hnh động với con v cố thủ với con cho đến cng.

     Hy lm cho con lun lun ước ao v muốn những ci Cha muốn, những ci đẹp lng Cha hơn.

     Ước chi Cha l con v con theo Cha lun v hon ton ph hiệp với Cha.

     Ước chi con cũng muốn hay khng muốn với Cha. Ước chi con khng c thể muốn hay khng muốn ci Cha muốn hay khng muốn.

     Xin cho con được chết cho mọi của đời thch chịu khinh bỉ v bị đời qun st v tnh yu Cha.

     Xin cho con được nghỉ ngơi trong Cha hơn mọi ci người đời c thể mong ước, v cho tm hồn con chỉ yn hn trong Cha.

     Cha l an bnh thiết yếu của lng, l trạm nghỉ duy nhất của tm hồn. Ngoi Cha mọi ci đều nặng nhọc v đầy ưu tư.

     Ti sẽ ngũ v nghỉ yn trong nơi an bnh ny(1)[xcvi], nghĩa l trong Cha l của duy nhất, tuyệt phẩm v bất diệt. Amen.

                                     SUY NIỆM

     Lng con người ước muốn khống cng, đ l một khổ tm v c khi cũng l một nguy cơ. V Nguồn gốc mọi điều c l tại ước muốn. C người chỉ v qu theo ước muốn m mất đức Tin v khổ cực.

      Những lc tnh dục qu mạnh, n lm lu mờ l tr, kiệt quệ ch, ta rất dễ ngộ nhận v cho l tốt, ci sự thật chỉ đng bỏ, v bỏ ci sự thật đng giữ: v hnh vi ngn ngữ của ta cũng v đấy m thin lệch.

      Phương php tối hảo để đề phng ước muốn l chỉ muốn ci Cha muốn, muốn như Cha muốn, muốn lc Cha muốn v đừng bao giờ cố tnh thất tn lm tri Cha.

      Lạy Cha! Cha l quy luật v nguyn ủy mọi điều thiện. Xin Cha hy nn hồn cho mọi hnh vi con. Con quyết lm, bỏ, muốn mọi ci Cha muốn v sẽ muốn. Xin cho Cha được thực hiện dưới đất bằng trn trời

                                              XVI

             CHỈ TRONG CHA MỚI C AN ỦI THỰC

     Vui đời chng qua

       Những ci con c thể ao ước hay tưởng tượng để tự an ủi, con khng trng được ở đời ny m chỉ hy vọng ở đời sau.

     Dầu một mnh con được hết mọi th vui v thưởng thức mọi khoi lạc ở đời: một điều chắc chắn, những lạc th đ khng bền lu được.

     Vậy- linh hồn ta hỡi! ngươi chỉ c thể được an ủi đầy đủ v vui hon ton trong Cha l Đấng yn ủi người ngho v bnh đỡ người khim.

     Linh hồn ta hỡi! ngươi hy nn chờ một chặp, hy chờ lời Cha hứa, v ngươi sẽ được hưởng dư đầy mọi của trn trời.

     Nếu ngươi qu bừa bi đi tm của hiện tại, ngươi sẽ mất mọi của vĩnh viễn trn trời.

     Hy coi của tạm đời ny như của để dng, chỉ c của bất diệt mới đng ao ước.

     Cha đ khng dựng nn ta v của dưới đất, đ thế, khng một của no dưới đất c thể thỏa mn được ta.

     An ủi ngoi Cha l ph vn

       Dầu được hết mọi của thụ tạo, ta cũng chưa được hạnh phc v thỏa mn. Tất cả hạnh phc v vui sướng của ta, hệ ở trong Cha, l Cha tạo thnh mun vật.

     Khng phải thứ sướng m những người m đời một cch đin rồ, họ tưởng tượng v ca tụng, nhưng l ci sướng m cc ti trung Cha Kit mong chờ, v đi khi những người sống tinh thần v c tm hồn trong sạch năng gẫm suy những ci trn trời được nếm trước.

     Tất cả những yn ủi của người đời đều ph phiếm v chng qua.

     Thứ an ủi m Cha chn thực cho nếm bn trong mới thực thụ v hạnh phc.

     Người đạo đức đi đu cũng đem cha Gisu đi theo v thỏ thẻ với Cha: Lạy Cha Gisu! Xin hy gip con mọi nơi v mọi lc.

     Ước chi con lm được ci ny được an ủi, l thực tm muốn chịu thiếu mọi an ủi của người đời.

     M nếu con thiếu ơn an ủi Cha, th chnh Thnh Cha v cơn thử thch xứng đng ny hy nn an ủi tuyệt hảo cho con.

     V Cha khng thịnh nộ m cũng khng đe dọa mi đến mun đời(1)[xcvii].

                                     SUY NIỆM

     Lời Thnh Au-gu-tinh: Cha l trung tm của lng ti, ti sẽ rạo rực cho đến khi được an nghỉ trong Cha.

      Phải, bao lu ta cn tm hạnh phc ngoi Cha, lng ta sẽ khng được bnh an.

      Phải bỏ tất cả, tự thc cho tất cả v cho chnh mnh, ta mới đạt hạnh phc thật, hạnh phc trong Cha.

      Hạnh phc người lấy một Cha lm đủ.

      Lạy Cha! Bao giờ con mới được la thế tục để về cng Cha? Bao giờ Cha mới l của con như l của cc Thnh? Lạy Cha! Con sẽ đi tm Cha trong lặng tĩnh của lng con, xin Cha hảy tỏ mnh cho con v mau cứu thot con khỏi xc chết ny.

                                              XVII

             PH THC CHO CHA NHỮNG LO TOAN VỀ MNH

     Cha sẽ định đoạt về ta

       -Con ơi! Hy cứ để Cha định đoạt về con mặc Cha. Cha biết tỏ ci g hợp cho con.

     Con xt đon theo tư cch l người. Con xt đon nhiều ci theo cảm gic m tnh đời gợi cho con.

     -Lạy Cha! Quả như lời Cha, Cha săn sc cn bằng vạn con tự săn sc cho mnh.

     Ai khng tựa hẳn vo Cha, người ấy tự chuốc lấy nguy cơ cho mnh.

     Lạy Cha! Cha hy định đoạt về con hon ton theo thnh Cha, miễn l muốn con lc no cũng thẳng thắn v vững tin ở Cha.

     V ci g Cha định đoạt về con, ci đ khng thể khng tốt được.

     Nếu Cha muốn con phải tối tăm: xin chc tụng Cha. Nếu Cha muốn con được sng sủa: cũng lại xin chc tụng Cha.

     Nếu Cha thương an ủi con: xin chc tụng Cha. Nếu Cha để con chịu đau khổ: cũng xin chc tụng Cha lun

       Hay, dở cũng do tay Cha

       -Con ơi! Nếu muốn cng nhịp bước với Cha con phải c tm trạng ấy lun.

     Con phải sẵn sng để chịu đau khổ cũng như để được vui sướng.

     Con phải yu được thiếu thốn v ngho nn cũng như được giu c v sung tc.

     -Lạy Cha! Con sẽ vui chịu tất cả những ci g Cha muốn gửi cho con.

     Con sẽ nhận bởi tay Cha bất luận điều lnh gay dữ, m dịu hay đắng đt, vui hay buồn, v sẽ cảm ơn Cha v tất cả mọi ci xảy đến cho con.

     Cha hy gn giữ con khỏi phạm tội, thế l con khng sợ cả chết, cả hỏa ngục.

     Miễn Cha đừng bỏ con mi v đừng xa tn con khỏi sổ trường sinh, tất cả bao nhiu đau khổ xảy đến sẽ khng tc hại nổi con.

                                     SUY NIỆM

     Cha lo cho ta cn bằng vạn ta lo cho mnh. Đ l một chn l cần được thm tm v đem ra ứng dụng:

      -Để mặc Cha định đoạt về những ci may lnh cho ta, ta chỉ ni xin Cha ban cho ta một ch ngay thẳng kin quyết v can trường để đứng vững trong đường Cha.

      -Vui nhận v chịu cho nhẫn nhục tất cả mọi đau khổ Cha gởi cho, nhưng xin Cha cứu thot ra khỏi điều c duy nhất l tội, để ta đừng xc phạm đến Cha.

      Lạy Cha! Xin cho con an nghỉ dưới cnh tay uy quyền v lượng từ bi Cha. Xin Cha phn định mọi ci về con. Nhưng xin Cha gip con khỏi phạm tội: thế l con được an lng.

                                          XVIII

                             CHỊU ĐAU KHỔ VỚI CHA

     Cha đau khổ lun v ta

       -Con ơi! Cha đ bỏ trời xuống cứu con, Cha đ gnh lấy mọi đau khổ của con, khng phải v ai cưỡng bch được Cha, chỉ v lng Cha qu yu con, để dạy con đức nhẫn nhục v biết chịu đựng những đau khổ m khng ku ca trch mc.

     V từ khi Cha sinh ra cho đến lc chết trn Thnh gi, khng giy pht no Cha khng phải chịu đau khổ.

     Cha đ chịu thiếu thốn của đời, thiều khổ đấy con ạ! Tại Cha nghe thường những lời người ta trch mắng, Cha đ chịu xỉ nhục v xấu hổ khng ku nửa lời, Cha đ thi n để được đời bo lại bằng phụ bạc.

     Cha đ lm php lạ để rồi chịu tiếng đời ni phạm. Cha đ mở miệng dạy vẽ cho đời, m đời cũng khng tha bc bẻ.

       Lạy Cha! Bnh sinh Cha đ nhẫn nhục v nhờ thế Cha đ chu tất được mệnh lệnh Đức Cha Cha. Thế, tội lỗi khốn nạn như con, con cũng phải vng Cha m chịu cho nhẫn nhục v- bao lu Cha muốn- con sẽ mang gnh nặng của đời sống trọc ny để tự cứu rỗi con.

     V tuy dầu đời sống hiện tại l một đời sống nặng nề thật, nhưng với ơn Cha, n đ trở nn dịp lập cng lin lỉ.

Hơn nữa, nhờ gương Cha v cc Thnh, n đ trở nn dễ chịu v đỡ tối tăm cả cho những người yếu đuối.

     Người ta cũng được an ủi nhiều hơn xưa trong thời Cựu Ước, v lc đ cửa Thin đng cn đng v đường đưa đến Nước Trời cn mờ tối, chỉ c rất t người chịu kh đi tm.

     Lc đ cả những người lnh thnh đng được rỗi cũng chưa vo được Thin đng, v Cha chưa chịu khổ nạn v chết để đền thay cho.

     i! Con phải cảm tạ ơn Cha chừng no v đ thương chỉ cho con v cc tn hữu, đường thẳng v vững chắc để ln Nước đời đời.

     V đời sống của Cha l hướng dẫn chng con, v chng con sẽ đi đường nhẫn nhục để đến cng Cha l triều thin thưởng chng con.

     Nếu Cha khng đi trước v khng dạy chng con biết đường ấy th đ mấy ai dm đi!

     Nếu khng c gương Cha trước mắt th biết bao người cn đang rờ rẫm tắp tt đng xa kia.

     i! Tai nghe từng ấy lời dạy vẽ, mắt xem từng ấy php lạ, m chng con vẫn chưa khỏi kh lạnh! Gi m khng được ơn soi sng để biết theo Cha, chng con sẽ cn đến thế no?

                                     SUY NIỆM

     Gẫm suy cuộc tử nạn Cha: Đ l phương thế đắc lực gip ta chịu kh nn.

      Tất cả những đau khổ Cha gởi cho ta, đều c mục đch để thử lng trung tn hoặc để phạt tội ta bất trung: v thế ta phải chịu cho khim tốn với tinh thần thống hối thật.

      Trong cc đau khổ của ta, nặng nề nhất chnh l bản thn ta. Những mống ngụy của tnh dục, những lo u của tm hồn, những phiền toi của tnh kh, những sai lạc của tr vẽ v ci Ta đối lập với Thin Cha, chnh l ch nặng nhất đ ln ta.

      Nhưng ta sẽ theo gương Cha vc hết mọi Thnh gi- dầu nặng đến đu- để đền tội ta by giờ v khỏi đền đời sau.

      Lạy Cha! Xin sửa phạt con, hnh xch con đời ny v tha cho con đời sau. Nhưng xin Cha gip sức, v tnh tự nhin con ngại chịu kh. Xin cho con noi gương Cha vc hết mọi Thnh gi của địa vị con để đng Cha cho hiệp hoan trn nước Cha.

                                              XIX

                             NGƯỜI NHẪN NHỤC THẬT

     Gương nhẫn nhục

       -Con ơi! Con đang ni g? Một khi nhn thấy những đau khổ Cha v cc Thnh đ chịu, con đừng cn phn nn nữa nh!

     Con vẫn chưa phải khng cự đến đổ mu(1)[xcviii].

     Snh với những đau khổ của những người đ chịu cm dỗ gắt gao, chịu hnh xch khổ sở v thử thch đủ thứ, con hy cn chịu t lắm.

     Con hy n lại trong tr những đau khổ chề của người khc để dễ chịu những đau khổ của con, những đau khổ hạng nhẹ đấy thi!

     M nếu con cn chưa cho l nhẹ, đ l tại con cn bất nhẫn qu đấy!

     Nhưng dầu nặng, dầu nhẹ, con cũng hy cố gắng chịu tất cả cho nhẫn nhục.

     Cng chuẩn bị để chịu đau khổ, con cng hnh động khn v cng được nhiều cng phc. Khi no con chuẩn bị sẵn sng v tập chịu cho quen, con sẽ chịu được đau khổ cch dễ dng.

     Chịu lời chỉ trch

       V đừng bao giờ con ni: ti khng thể chịu được ci ấy, bởi người ấy!Ci đ khng phải l ci đng chịu! Họ lm hại ti qu! Họ trch ti ci ti khng nghĩ đến bao giờ! Người khc lm khổ ti, ti vui lng chịu v cần chịu bằng no ti sẽ chịu bằng ấy.

     Con nghĩ thế thực v l, v con khng xt đến đức nh̑