trang nhà trang sách l bản tin l thiền học l tiểu sử trang thơ l h́nh ảnh l bài vở 

 

GIỐNG DÂN MỚI THỨ SÁU

   Kể từ lúc bắt đầu thời kỳ của Giống dân Atlante, bao nhiêu triệu năm đã trôi qua, nhưng chúng ta nhận thấy rằng những đợt người Atlante cuối cùng vẫn còn lẫn lộn với giống người Aryan, cách đây 11.000 năm. Điều này chỉ rằng có một sự vượt trội thời gian của một Giống dân nối tiếp theo sau, tuy rằng về phương diện tính chất và thể loại thì Giống dân tiền bối mất lần những đặc tính của mình và khoác lấy những đặc tính mới của Giống dân hậu sinh. Điều này đã được chứng minh trong tất cả những cơ cấu hình thành của những chủng tộc lai hay pha trộn. Triết giáo Huyền môn dạy rằng, dù cho ngay bây giờ, ngay trước mắt chúng ta, các Giống dân mới đang chuẩn bị hình thành và Mỹ Châu là sự cấu tạo nên nhân loại mới sẽ diễn ra một cách lặng lẽ, âm thầm.

          Vốn là người Anglo-Saxons thuần túy mới chỉ độ ba trăm năm trước đây, người Mỹ ngày nay đã thành một dân tộc không riêng biệt và do sự pha lẫn với dòng máu của nhiều dân tộc khác, đã trở nên một chủng tộc riêng với những nét đặc thù, không những về trí tuệ mà cả về thể chất. Xin trích dẫn đoạn sau đây của De Quatrefages:

          Khi thuần nhất và ổn định, mọi giống người hỗn hợp đã có thể đóng vai một giống người nguyên sơ trong sự pha giống mới mẻ. Như thế, trong tình trạng hiện nay, chắc chắn là một phần lớn nhân loại đã được tạo ra cho sự pha giống liên tiếp của một số giống người hiện nay vẫn còn chưa xác định được.

          Như thế, trong vòng chỉ có ba thế kỷ, người Mỹ trở nên một "chủng tộc sơ khai" trước khi trở thành một chủng tộc riêng biệt và tách rời hẳn với các chủng tộc khác. Tóm lại, họ là những mầm mống của phụ chủng thứ sáu, và trong vài trăm năm tới đây sẽ trở nên những người tiền phong khai sáng của giống người sẽ nối tiếp theo sau phụ chủng thứ năm hay giống dân Âu Châu hiện tại với tất cả những đặc điểm mới của họ. Khoảng 25.000 năm sau họ sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị khai sinh ra phụ chủng thứ bảy. Theo đà thời gian nhiều cơn biến động sẽ xảy ra, tức đợt đầu của những thiên tai địa chấn có ngày sẽ hủy diệt toàn cõi Âu Châu và sau đó sẽ hủy diệt luôn dân Aryan (ảnh hưởng luôn cả hai phần Nam Bắc Mỹ Châu) hầu hết những phần đất liên hệ trực tiếp với những biên giới và quần đảo của Âu Châu ngày nay. Chừng đó Giống dân thứ Sáu sẽ xuất hiện trên địa cầu cũng trong cuộc Tuần Hoàn hiện tại. Đến bao giờ việc đó sẽ xảy ra ? Có ai biết được điều đó trừ các Chơn Sư Minh Triết, nhưng các Ngài vẫn im lặng giống như cái vẻ im lặng của những đỉnh Tuyết Sơn nhô lên đằng sau các Ngài từ muôn đời. Chúng ta biết rằng việc đó chỉ diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Thật vậy, nó lặng lẽ đến nỗi trong nhiều ngàn năm, những kẻ tiền phong của giống dân ấy sẽ bị xem như những kẻ lạc loài kỳ dị về thể chất cũng như tinh thần. Chừng đó, khi những người này càng ngày càng tăng gia nhân số lần lần trải qua nhiều thế hệ, một ngày nào đó họ sẽ tỉnh dậy và chợt thấy mình chiếm đa số của thành phần nhân loại. Chừng đó, chính những người của nhân loại ngày nay lại sẽ bắt đầu bị xem như những kẻ dị kỳ, không giống ai cả, cho đến khi họ lại bị tuyệt diệt lần hồi trên những phần đất văn minh, chỉ còn lại vài nhóm còn sống sót trên những hòn đảo – là những đỉnh núi cao bây giờ. Trên những hòn đảo ấy, họ sẽ sống một cách vất vưởng, tàn tạ, suy đồi và sau cùng sẽ tuyệt diệt, có lẽ trong nhiều triệu năm trở về sau, cũng như những giống người Aztecs đã tuyệt diệt, cũng như các bộ lạc thiểu số Nyam-Nyam và giống người lùn trên Dãy Nilgiri đang lần lần biệt tích. Tất cả các giống người này đều là tàn tích của những chủng tộc xưa kia đã có một nền văn minh huy hoàng, mà kỷ niệm đã hoàn toàn biến mất trong ký ức của thế hệ hiện tại. Cũng như chúng ta ngày nay sẽ biến mất trong ký ức của Giống dân thứ Sáu của nhân loại tương lai. Giống dân thứ Năm sẽ còn lấn thêm nhiều trăm ngàn năm trội qua giai đoạn xuất hiện của Giống dân thứ Sáu và sẽ thay đổi chậm hơn Giống dân mới này. Họ cũng sẽ vẫn còn thay đổi về tầm vóc, thể chất và trí thức, tinh thần, cũng như Giống dân thứ Tư đã lấn trội qua Giống dân thứ Năm, và Giống dân thứ Ba đã lấn trội qua Giống dân thứ Tư.

          Phương thức chuẩn bị cho sự sinh thành của Giống dân thứ Sáu sẽ phải kéo dài suốt thời kỳ của hai phụ chủng sáu và bảy. Nhưng những tàn tích cuối cùng của Lục địa thứ Năm sẽ không biến mất cho đến một thời gian sau việc khai sinh của Giống dân mới; khi đó, lục địa mới, Lục địa thứ Sáu sẽ xuất hiện trên mặt Địa Cầu, từ dưới đáy biển trồi lên mặt nước ở các vùng biển mới để làm nơi sinh trưởng của Giống dân mới. Đó cũng là nơi chốn di tản và định cư của tất cả những người có diễm phúc thoát khỏi cơn thiên tai làm rung chuyển và hủy diệt các lục địa Âu Mỹ ngày nay. Khi nào thì điều này xảy ra –  như đã nói trên –  điều đó tác giả không được biết. Chỉ biết rằng sự việc trong Thiên Nhiên không bao giờ diễn biến bằng những chuyển động thình lình hay bất ngờ, cũng như con người không thể đột nhiên từ một đứa trẻ thơ biến thành một người lớn, thì cơn thiên tai cuối cùng cũng vậy, nó phải được khởi đầu bằng nhiều tai biến nhỏ gồm có những cơn hủy diệt bằng nước lụt và hỏa sơn. Giống người sống tại khu vực Mỹ Châu hiện nay đang thời phát triển mạnh, nhưng cũng như các dân tộc Âu Châu, họ sẽ không còn tồn tại khi giai đoạn của Giống dân thứ Sáu bắt đầu, vì chừng đó, họ sẽ trở thành giống dân mới và nhiều dân tộc, quốc gia mới. Tuy nhiên, Giống dân thứ Năm sẽ không tuyệt diệt ngay, mà sẽ còn tồn tại một thời gian, nó còn lấn trội qua Giống dân thứ Sáu trong nhiều trăm ngàn năm nữa và sẽ trở nên biến đổi cùng với Giống dân mới, nhưng chậm hơn, tuy nó sẽ hoàn toàn thay đổi về tầm vóc, thể chất và tinh thần. Nhân loại sẽ không phát triển thể xác khổng lồ như trường hợp Giống dân Lemuria và Atlante, bởi vì trong khi sự tiến hóa của Giống dân thứ Tư đưa họ đi xuống tầm mức vật chất thô kệch nặng nề nhất về phương diện phát triển thể xác, thì Giống dân thứ Năm hiện thời đang ở vòng cung đi lên và Giống dân thứ Sáu sẽ còn tiến bộ mau hơn trong việc vứt bỏ những ảnh hưởng trói buộc của vật chất và xác thịt.

          Đó là tình trạng nhân loại của Thế giới Mới, một thế giới trưởng thành hơn rất xa cái Thế giới Cũ, có sứ mạng và Nghiệp Quả gieo những mầm giống cho một Giống người còn huy hoàng hơn rất nhiều so với tất cả mọi giống người từ trước tới nay. Những Chu kỳ sinh hoạt Vật Chất sẽ được nối tiếp bằng những Chu kỳ sinh hoạt Tâm Linh và một trí tuệ hoàn toàn phát triển. Trong các giống dân mới, thành phần đa số của nhân loại trong tương lai sẽ gồm có những bậc Tiên Thánh cao cả. Nhân loại là sản phẩm của Định mệnh vận chuyển từng Chu kỳ và không một Đơn vị nào của hàng ngũ nhân loại có thể thoát khỏi cái sứ mạng đương nhiên vô thức của mình hay vứt bỏ gánh nặng của công việc hợp tác với Thiên Nhiên. Như thế, từ chủng tộc này tới chủng tộc khác, nhân loại sẽ thực hiện cuộc Hành hương chu chuyển từng kỳ hạn đã chỉ định cho họ. Các khí hậu sẽ và đã bắt đầu thay đổi, mỗi Năm Nhiệt Đới (Tropical Year) tiếp theo là Năm Nhiệt Đới khác lại loại bỏ một phụ chủng, nhưng chỉ là để sinh ra một chủng tộc khác tiến hóa cao hơn trên một vòng cung đi lên. Trong khi đó, một loạt những nhóm khác kém may mắn hơn, tức những thất bại của Thiên Nhiên, cũng giống như vài nhân vật cá biệt, sẽ biến mất khỏi gia đình nhân loại mà không để lại dấu vết.

          Đó là vì sự diễn tiến của Thiên Nhiên dưới sự điều động của Luật Nghiệp Quả hay của một Định Luật Thiên Nhiên bao giờ cũng tác động không ngừng. Một vị Hiền giả ẩn danh mà chỉ có vài người trong giới Huyền môn được biết, có nói:

          Hiện tại là con đẻ của quá khứ; tương lại là con đẻ của hiện tại. Tuy thế, ôi giờ phút hiện tại này ! Ngươi há chẳng biết rằng ngươi không có phụ mẪu, ngươi cũng không thể có con; rằng ngươi chỉ có thể sinh ra chính ngươi thôi ? Dù cho trước khi ngươi bắt đầu nói: "Ta là con cháu của quá khứ," thì ngươi đã trở thành quá khứ mất rồi. Trước khi ngươi thốt ra âm thanh cuối cùng, hãy nghe đây ! Ngươi đã không còn hiện tại nữa mà đúng là tương lai vậy. Đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. cái Tam Vị nhất thể bao giờ cũng vẪn trường tồn, cái Đại Ảo Giác (MahĀmĀyĀ) của Lý Tuyệt Đối vẫn ngự trị khắp vũ trụ.

 

h Ế t

 

(Trích GIÁO LƯ BÍ TRUYỀN  Quyển 3 từ trang 442-444)

(THE SECRET DOCTRINE Vol. 3)

 

 


 trang nhà trang sách l bản tin l thiền học l tiểu sử trang thơ l h́nh ảnh l bài vở