trang nhà l trang sách l bản tin l thiền học l tiểu sử l trang thơ l h́nh ảnh l bài vở

Chân Sư
 của Rukmini Devi Arundale

                                                                                                     

      Khi tôi viếng Fiji, người ta hỏi tôi :Thưa bà, ở cơi trần bà có một Chân sư không?”. Tôi trả lời:”Có chứ, tôi có một Chân sư. Chân Sư ấy là Đời Sống”.


     Quả thật, Đời Sống là Chân Sư của chúng ta. Đời sống có nhiệm vụ dạy chúng ta, và chúng ta phải học xuyên qua những ǵ đă xảy  ra trong đời ḿnh. Tôi tin tưởng rằng tất cả giáo lư của Thông Thiên Học và các Đức Thầy chung cuộc sẽ dẫn dắt chúng ta đến đó. Tôi biết ở thời đại này nhắc tới các đức Thầy là điều không nên. Tôi cũng biết không ai bị bắt buộc phải tin ở các Ngài, và chúng ta cũng đừng dựng việc này thành một tín điều.

      Nhưng ở khía cạnh khác, đối với tôi, Hội Thông Thiên Học là do các Ngài lập ra, là một dụng cụ thần lực quan trọng của các Ngài : Ấy là sự Minh Triết và T́nh Thương của các Ngài. Tôi cho rằng Thiên Trách của tôi là cố gắng trở thành một phần tử của dụng cụ đó. Dù tôi có tài giỏi tới đâu, những ǵ tôi làm trong xă hội thật là bé nhỏ, quá bé nhỏ. Nhưng nếu tôi là phần tử của dụng cụ đó – Thông Thiên Học – th́ tôi sẽ làm được nhiều hơn, tôi có thể làm những công việc to tát hơn. Không phải v́ cá nhân tôi có thể làm được, mà chính các Ngài thực hiện.

 

      Tôi vẫn giữ quan niệm rằng đó là quan niệm lớn lao nhất của phong trào Thông Thiên Học, nhưng nó chỉ tác động xuyên qua từng hội viên một. Chính nhờ tác động này mà tôi làm được một ít điều trong đời sống của tôi, dưới sự giúp đỡ của các Ngài. Điều này làm cho tôi phấn khởi và giúp tôi sống theo đường lối Thông Thiên Học.Ta hăy áp dụng đường lối đó trong mọi sự việc mà ta đang làm trong xă hội, dưới mọi h́nh thức, đặc biệt là trong công việc bác ái. Điều thực tế quan trọng nhứt mà chúng ta phải kinh nghiệm  rằng ḿnh là một với sự sống và sống theo kinh nghiệm ấy.


 


 trang nhà l trang sách l bản tin l thiền học l tiểu sử l trang thơ l h́nh ảnh l bài vở