Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES

 

BẢN LƯỢC ĐỒ CÁC CUNG

Tác giả LEADBEATER

 

 

 

Nói về đề tài các Cung là một điều rất khó. Cách đây đă lâu, chúng tôi có nhận ít nhiều tài liệu nói về các Cung, tuy hăy c̣n rất thiếu sót, nhưng rất có giá trị. Tôi c̣n nhớ trong dịp nào chúng tôi được những tài liệu này. Hồi ấy, tôi cùng với ông Cooper Oakley và một vị sư huynh người Ấn Độ đang ngồi nói chuyện trên nóc trụ sở Hội Thông Thiên Học tại Adyar, trong thuở ban đầu của Hội Thông Thiên Học. Th́nh ĺnh chúng tôi thấy Chơn sư Djwal Kul, vị này hồi đó c̣n là cao đồ của đức Chơn sư Kuthumi, xuất hiện đến với chúng tôi. Thuở ấy, Ngài dạy chúng tôi học hỏi rất nhiều, và luôn luôn có một thái độ ưu ái và kiên nhẫn. Hôm đó, trong khi Ngài ngồi nói chuyện với chúng tôi, th́ vấn đề các Cung được nêu ra. Ông Cooper Oakley nói: “Bạch Sư phụ, xin Ngài dạy cho chúng con biết tất cả về vấn đề các Cung”.

Ngài chậm răi đáp: “Tôi không thể nói hết tất cả về các Cung cho quí vị nghe, trước khi quí vị đạt tới một tŕnh độ Điểm đạo rất cao. Vậy quí vị có bằng ḷng nhận lănh những ǵ tôi có thể nói ngay bây giờ, nó sẽ rất thiếu sót và tất nhiên là dễ lầm lạc, hay là quí vị đợi đến khi được truyền thụ hết tất cả về vấn đề này?”

Lẽ tự nhiên chúng tôi nghĩ rằng thà lấy nửa ổ bánh ḿ c̣n hơn là không có ổ nào, nên bèn nói rằng chúng tôi xin thụ giáo những ǵ chúng tôi có thể lănh hội được. Chúng tôi mới ghi chép những tài liệu rất lư thú mà Ngài nói cho nghe, nhưng phần nhiều rất là khó hiểu, đúng như Ngài đă nói trước. Ngài nói: “Tôi không thể tiết lộ cho quí vị nghe nhiều hơn nữa, v́ tôi đă có lời thệ nguyện. Nhưng nếu quí vị có thể dùng trực giác để hiểu được nhiều hơn bấy nhiêu đó, Tôi sẽ nói cho biết quí vị đă hiểu đúng hay không”. Nhưng dẫu cho bấy nhiêu tài liệu c̣n khiếm khuyết nó cũng có giá trị rất lớn đối với chúng tôi.

Bản lược đồ dưới đây là bản lược đồ các Cung và Đặc tính của các Cung mà Chơn sư đă truyền cho chúng tôi.

Ngài giải thích rằng mỗi tôn giáo đối diện với mỗi Cung không nhất thiết có nghĩa là nó hoàn toàn tiêu biểu cho Cung đó, mà chỉ là một di tích c̣n sót lại trên trái đất, của một cơ hội cuối cùng do đó Cung ấy đă gieo ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế gian. Trong Bản lược đồ, khoảng Pháp Môn của Cung 1 và Đặc tính của Cung 7 bị bỏ trống. Chúng ta có thể phỏng đoán rằng Pháp Môn của Cung 1 là “Quyền năng của Ư chí” (Kriya Shakti), và Đặc tính của Cung 7 là “Hợp tác với các cấp đẳng Thiên thần”. Ư nghĩa câu “Horus giáng sinh” không được giải thích rơ nhưng một trong những đặc tính của Cung 4 là việc sử dụng các sức mạnh âm dương trong thiên nhiên.

Sự phát triển thật sự của Cung 7 giao tiếp với những bậc Đại Thiên Thần.

Như thế, chúng ta thấy rằng những tài liệu mà chúng ta thâu thập được về vấn đề các Cung, hăy c̣n rất thiếu sót. Theo chỗ chúng tôi được biết, th́ vấn đề này từ trước đến giờ chỉ được nói đến rất ít, và cái phần rất ít này cũng chỉ được tŕnh bày một cách úp mở và che đậy để cho người đọc không thể hiểu ngay một cách rơ ràng. Những vị Chơn sư đều tỏ ra rất kín đáo và dè dặt khi có người hỏi các Ngài về vấn đề này.

 

 

Cung

ĐẶC TÍNH MỖI CUNG

PHÁP MÔN

TÔN GIÁO

1

Điển lực (Fohat Shechinah)

. . . .

Bà La Môn

2

Minh Triết

Raja Yoga (Luyện Trí)

Phật giáo

3

Dĩ thái (Akasha)

Chiêm Tinh

(Mănh lực Từ khí thiên nhiên)

Chaldéen

4

Horus giáng sinh

Hatha Yoga (LuyệnThể xác)

Ai Cập

5

Lửa

Luyện Kim (Bản thể Vật chất)

Hỏa giáo

6

Sự Chuyển kiếp

Sùng Tín

Thiên Chúa giáo

7

. . . .

Nghi thức Lễ bái

Thần giáo

Trích trong quyển CHƠN SƯ và THÁNH ĐẠO

của C. W. LEADBEATER

dịch giả NGUYỄN HỮU KIỆT

 

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES