trang nhà l trang sách l bản tin l thiền học l tiểu sử l trang thơ l h́nh ảnh l bài vở

BA CHÂN LƯ TRỌNG ĐẠI

C. W. LEADBEATER

         Ba chân lư trọng đại nầy là :

 

1/ Thượng Đế có thật và Ngài rất nhân từ;

2/ Con người là bất tử và tương lai của con người rực rỡ và huy hoàng vô cùng;

3/ Một định luật công b́nh tuyệt đối quản trị thế gian, v́ vậy mà mọi người vừa là thẩm phán vừa là trọng tài cho đời ḿnh, tự tạo cho ḿnh vinh quang hay ô nhục, tự ban thưởng ḿnh hay trừng phạt ḿnh.

Về các chân lư nầy, chúng ta có thể nhận xét như sau : 

 

1.- Về chân lư thứ nhứt

a/ Mọi việc, dù bề ngoài có thể thuận tiện hay bất lợi, đều hướng về điều lành, điều tốt một cách chính xác và thông minh; mọi hoàn cảnh dù thuận hay nghịch đúng là điều chúng ta cần; những sự việc xảy ra chung quanh ta đều nhằm giúp đỡ ta chớ không phá hại ta.

b/ V́ lẽ mọi sự đều hữu ích, con người có bổn phận t́m hiểu kế hoạch thiêng liêng;

c/ Một khi hiểu được rồi con người có bổn phận cộng tác vào kế hoạch đó.
 

2.- Về chân lư thứ hai

a/ Con người thật là linh hồn c̣n xác thân là dụng cụ của nó;

b/ Vậy khi ta xét đoán sự việc, ta phải đứng về phương diện linh hồn bất diệt, và khi một chiến đấu nội tâm xảy ra, ta phải đồng hóa với những cái chi cao quí nhứt ở con người chớ không phải với những ǵ hèn hạ;

c/ Cái mà con người gọi là đời sống chẳng qua là một ngày của đời sống thật;

d/ Ở quá khứ, con người có một diễn tŕnh tiến hóa mênh mông. Sự nghiên cứu diễn tŕnh nầy rất lư thú, hấp dẫn và hữu ích;

e/ Ở tương lai, con người có một diễn tŕnh tiến hóa khác thích thú và quyến rủ hơn.

3.- Về chân lư thứ ba

 

a/ Mỗi tư tưởng, lời nói và việc làm đều tạo một hậu quả xác định. Vậy Quả không phải là một sự ban thưởng hay trừng phạt ngẫu nhiên đến từ bên ngoài mà liên hệ mật thiết đến Nhân. Nhân và Quả là hai phần bất khả phân của một toàn thể.

b/ Bổn phận và quyền lợi của con người là nghiên cứu Thiên luật hầu thích ứng đời sống ḿnh và sử dụng nó như chúng ta đă khai thác các luật tạo hóa khác;

c/ Con người cần tự chủ để có thể sống hợp với luật trời.

Trên đây là một hệ thống tư tưởng mà quí vị nên suy gẫm kỹ càng nếu thấy nó hữu lư. Quí vị hăy t́m hiểu nó, hăy sống theo nó rồi đời sống của quí vị sẽ trở nên thanh cao.

                                                                               Huỳnh văn Tuất dịch

                                                                      (Trích Ánh Đạo số 15 năm 1970)


 trang nhà l trang sách l bản tin l thiền học l tiểu sử l trang thơ l h́nh ảnh l bài vở